Tilbage til anerne

 

 

Anebog for Mine Christensen1. generation


1. Mine Christensen, datter af Fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk og Anna Nielsine Kirstine Andersen, blev født den 7. apr. 1900 i Røjle Mose ved Strib, døde den 3. apr. 1986 på Gelsted Plejehjem i en alder af 85 år, og blev begravet den 7. apr. 1986 på Udby Kirkegård på Vestfyn. Et andet navn for Mine var Rasmine Petrea Hansine Christensen.

Om Mine Christensen

Rasmine Hansine Petrea Christensen er født 7. april 1900 i Røjle Mose ved Strib, som det andet af fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk og hustru Anna Nielsine Kirstine Andersens seks børn.
Jørgen og Anna har i forvejen en datter Margrethe født i 1987, der dog dør 4 år gammel i 1901. De får efterfølgende en datter Margrethe født i 1902, en søn Carl født i 1904, der dør 2 år gammel i 1906, en datter Karen født i 1906, og endelig en søn Karl født i 1910.
Rasmine - der aldrig bliver kaldt andet end Mine - bliver som ung sendt ud for at tjene. Fra Mines skudsmål ved vi at hun i sommeren 1914 er i huset i Brændeskov og derefter enepige i 2 år på Søborg, begge steder ved Strib.
I 1917 tjener Mine i Kærby ved Asperup, og her møder hun smedelærlingen Niels Viktor Jensen søn af den lokale smedemester. Og året efter den 15. februar 1918 føder Mine så sønnen Holger. Holger bliver "sat i pleje" hos sine bedsteforældre hjemme i Røjle Mose.
Mine drager videre, og vi ved fra hendes skudsmål, at hun på et tidspunkt har tjent 1 år som kokkepige på Bubbelgård i Indslev Sogn. Endvidere har hun selv fortalt, at hun tjente som kokkepige på et plejehjem i Middelfart, ligesom hun på et tidspunkt tjente i København.
Mine har formentlig i tilknytning til opholdet i København mødt Lars Larsen.

Om Lars og Mine

Lars og Mine får sønnen Poul, som bliver født 23. februar 1922 på Rigshospitalet i København.
Lars og Mine gifter sig 30. april 1922 i Gelsted Kirke, hvorefter de slår sig ned på gården Gågerup, Ørsted Sogn mellem Assens og Odense, hvor Poul bliver hjemmedøbt 11. maj 1922.
Lars er fodermester på Gågerup, der formentlig hørte under godset Erholm i Rørup Sogn, og året efter finder vi familien på Erholm Avlsgårds Mark i Rørup Sogn, hvor sønnen Jørgen bliver født den 28. maj 1923. Og selv om det er Lars, der er fodermester på Gågerup og også passer dyrene på Erholm, så arbejder også Mine som malkekone begge steder.
Fra 12. juli 1924 til 1. maj 1925 finder vi familien i Røjle Mose ved Strib, hvor Lars passer besætningen (køer) på Stribgården, og Mine hjælper til som malkekone.
1. maj 1925 flytter familien til Sparretorn på Fønsskov, og 1. november samme år til Jydekrogen i Føns, hvor vi finder dem ved folketællingen 5. november 1925. I Føns fødes familiens tre sidste børn: Ole bliver født 17. december 1927, Bodil 10. marts 1930 og Hans 26. juni 1937.
Lars og Mine vælger at lade deres fællesbørn døbe med navnet Brink som mellemnavn; og dette er ført videre i de efterfølgende generationer. Navnet Brink har Mine hentet hos sin morfar, hvorfra det kan spores i mandslinjen tilbage til Poul Andersen Brink, som vi første gang møder ved folketællingen i 1787 i Sinding Sogn nord for Silkeborg.
Allerede tidligt i 1920'erne har Lars fundet ud af, at det er besværligt at brødføde en familie som medarbejder ved landbruget. Han forsøger sig derfor som uldhandler; dvs. han drager rundt på landet og afsætter en kollektion af primært uldtøj, som han indkøber fra grossister.
Lars fortæller i et avisinterview i 1965 i anledning af sit 40 års jubilæum som uldhandler, at 'det hele begyndte rent tilfældigt. Jeg var skovarbejder omkring Tybrind i 1925. Pludselig en morgen først i december stod himmel og jord i ét. Alt skovarbejde gik i stå på grund af en forrygende snestorm. Jeg begyndte derfor som uldhandler.'
Vi ved at han i 1932 får tilladelse (vandrerbrev) til at fortsætte virksomheden med "omvandring med uldtøj fremstillet ved landbohusflid" "og opkøbt hos ikke-handlende på landet". Et sådant vandrerbrev var pr. definition alene gældende i det amt, hvor indehaveren boede, men allerede samme år bliver Lars' vandrerbrev udvidet "så det giver Dem ret til handel overalt".
Og det der med at være uldhandler passer Lars så godt, at han vedbliver hermed de næste mere end 40 år. De første år på cykel, men ret hurtigt i bil. De allerseneste år dog på knallert.
At handle med uldtøj har dog ikke været Lars' eneste beskæftigelse, og bl.a. drev han også virksomhed med vognmandskørsel i det små.
I begyndelsen af 1930'erne etablerer Lars og Mine en lille købmandsforretning i Føns, som indrettes i et nybygget hus på den vej, der senere bliver navngivet Føns Strandvej. Mine får i maj 1932 næringsbrev til at drive købmandsforretningen.
I begyndelsen af 1950'erne overtager sønnen Poul forretningen, og Lars og Mine flytter til et nybygget hus kaldet "Byhøj" på Fønsvej.
Sølvbryllupsfesten blev afholdt i et til lejligheden opstillet "trætelt" i haven ved huset på Føns Strandvej. Det øsregnede og blæste koldt hele dagen. Og på trods af at der blev fejret sølvbryllup så flagede hele Danmark på halvt, idet den gamle konge Christian X var død og blev begravet samme dag.
I april 1961 flytter Lars og Mine fra Føns til huset kaldet "Aadal" ved Rolundbro mellem Ronæs og Viby, hvor Mine køber huset matr. nr. 1m af Viby By, Udby Sogn ved Gammel Assensvej. Her dør Lars 17. november 1971. Ved sin død efterlader Lars sig 5 børn, 16 børnebørn og 4 oldebørn.
Efter Lars' død flytter Mine til Nørregade i Ejby, hvor hun køber huset matr. nr.10e i Ejby By og Sogn.
Mine dør 3. april 1986. Ved sin død efterlader Mine sig 6 børn, 18 børnebørn og 22 oldebørn.

Mine mødte Maskinfabrikant Niels Viktor Jensen, søn af Hans Frederik Jensen og Jørgine Oline Jørgensen, i 1917. Parret blev ikke gift. Niels er født den 30. dec. 1899 i Odensevej i Middelfart og døde den 19. mar. 1982 i Odense i en alder af 82 år.

Deres barn:

          i.  Holger Vagner Jensen blev født den 15. feb. 1918 i Røjle Mose ved Strib, døde den 15. maj 1984 i Sdr Boulevard i Odense i en alder af 66 år, og blev begravet den 19. maj 1984 på Sanderum Kirkegård. Holger blev gift med Karen Christensen, datter af Christian Møller Christensen og Sanne Frederiksen, den 12. dec. 1943 i Asperup Kirke. Karen blev født den 23. nov. 1925 i Asperup, døde den 6. feb. 1989 i Odense i en alder af 63 år, og blev begravet på Sanderum Kirkegård.Mine blev derefter gift med Uldhandler Lars Larsen, søn af Snedker Lars Larsen og Klara Adolfine Jørgensen, den 30. apr. 1922 i Gelsted Kirke. Lars blev født den 25. okt. 1897 på Glamsbjerg Mark, døde den 17. nov. 1971 i Rolundbro ved Udby på Fyn i en alder af 74 år, og blev begravet den 20. nov. 1971 på Udby Kirkegård på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Poul Brink Larsen er født den 23. feb. 1922 på Rigshospitalet i København og døde den 6. nov. 1983 på Middelfart Sygehus i en alder af 61 år. Poul blev gift med Maja Sørine Christiansen, datter af Carl Jacob Christiansen og Anna Kirstine Rasmussen, den 9. apr. 1950 i Dreslette Kirke. Maja er født den 4. maj 1928 i Nårup ved Verninge.

         ii.  Jørgen Brink Larsen er født den 28. maj 1923 på Erholm Avlsgårds Mark ved Rørup og døde den 28. jun. 2015 på Falkevænget på Thurø i en alder af 92 år. Jørgen blev gift med Lilly Esther Laursen, datter af Valdemar Laursen og Magda Dusine Jensen, den 21. jan. 1945 i Føns Kirke. Lilly er født den 12. feb. 1925 på Sjørslev Mark.

        iii.  Ole Brink Larsen blev født den 17. dec. 1927 i Føns, døde den 15. okt. 2008 i Broløkken i Rudkøbing i en alder af 80 år, og blev begravet den 21. okt. 2008 på Rudkøbing Kirkegård. Ole blev gift med Tove Jørgensen, datter af Anton Jørgensen og Olga Hansen, den 26. apr. 1952 i Ejby Kirke på Vestfyn. Tove er født den 15. feb. 1931 i Langholm ved Ejby.

         iv.  Bodil Brink Larsen blev født den 10. mar. 1930 i Føns, døde den 16. nov. 1984 i Ore på Langeland i en alder af 54 år, og blev begravet den 20. nov. 1984 på Fodslette Kirkegård. Bodil blev gift med Poul Mouritzen, søn af Mouritz Jens Mouritzen og Karen Karoline Andrea Jensen, den 19. nov. 1949 i Føns Kirke. Poul er født den 17. apr. 1927 på Øksendrup Mark.

          v.  Hans Sigurd Brink Larsen er født den 26. jun. 1937 i Føns. Hans blev gift med Ellen Marie Petersen, datter af Gunnar Christian Petersen og Rigmor Jeppesen, den 13. jan. 1962 i Hårslev Kirke. Ellen er født den 4. dec. 1941 i Rostrup på Nordfyn.2. generation (Forældre)

2. Fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk, søn af Fisker Hercules Tydsk og Ane Rasmussen, blev født den 12. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib, døde den 22. jul. 1954 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 80 år, og blev begravet den 25. jul. 1954 på Strib Kirkegård.

Om Knud Jørgen Christensen Tydsk

Knud Jørgen Christensen Tydsk var fisker i Røjle Mose, Vejlby Sogn.
Knud Jørgen - der aldrig blev kaldt andet end Jørgen - var søn af fisker i Røjle Mose Hercules Tüsch og hustru Ane Rasmussen. Hercules og Ane fik 11 børn, hvoraf 4 døde inden de blev voksne. Af de tilbageværende 7 børn udvandrede 1 søn med hustru og 3 børn i 1902 til USA. Selv om navnet Tüsch stavet på flere forskellige måder var anvendt som familienavn så langt tilbage som det har været muligt at spore, så synes det at forsvinde med den generation, som Jørgen tilhører. Og familiehistorien synes at tyde på, at der i begyndelsen af 1900-tallet i familien var en betydelig aversion mod alt hvad der var tysk.

Om Jørgen og Anna

Jørgen og Annas forældre har kendt hinanden særdeles godt også inden Jørgen og Anna blev født. Eksempelvis stod Hercules Tydsk fadder ved Annas dåb.
Jørgen og Anna blev gift 28. november 1896 i Vejlby Kirke. De bosatte sig og levede resten af deres liv i Røjle Mose, hvor Jørgen var fisker medens Anna passede huset og børnene.
Parret får 6 børn: en datter Margrethe født i 1987 der dør 4 år gammel i 1901, en datter Rasmine (kaldet Mine) født i 1900, en datter Margrethe født i 1902, en søn Carl født i 1904 der dør 2 år gammel i 1906, en datter Karen født i 1906, og endelig en søn Karl født i 1910.
Mine, Margrethe og Karen flytter alle hjemmefra, får mand og børn og mange efterkommere. Karl bliver boende hjemme og bliver fisker sammen med sin far Jørgen, han gifter sig med Elna og får børn - og alle bor i huset i Røjle Mose. Herudover boede også Mines ældste barn Holger i hele sin opvækst hos bedsteforældrene i huset.
Jørgen dør 22. juli 1954 og Anna 1. december 1955. Begge blev begravet på Strib Kirkegård.

Knud blev gift med Anna Nielsine Kirstine Andersen den 28. nov. 1896 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Anna blev født den 19. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib, døde den 1. dec. 1955 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 81 år, og blev begravet den 4. dec. 1955 på Strib Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Margrethe Kirstine Kristensen blev født den 6. aug. 1897 i Røjle Mose ved Strib, døde den 8. dec. 1901 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 4 år, og blev begravet den 13. dec. 1901 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

1        ii.  Mine Christensen (født den 7. apr. 1900 i Røjle Mose ved Strib - døde den 3. apr. 1986 på Gelsted Plejehjem). Mine mødte Maskinfabrikant Niels Viktor Jensen, søn af Hans Frederik Jensen og Jørgine Oline Jørgensen, i 1917. Parret blev ikke gift. Niels er født den 30. dec. 1899 i Odensevej i Middelfart og døde den 19. mar. 1982 i Odense i en alder af 82 år. Mine blev gift med Uldhandler Lars Larsen, søn af Snedker Lars Larsen og Klara Adolfine Jørgensen, den 30. apr. 1922 i Gelsted Kirke. Lars blev født den 25. okt. 1897 på Glamsbjerg Mark, døde den 17. nov. 1971 i Rolundbro ved Udby på Fyn i en alder af 74 år, og blev begravet den 20. nov. 1971 på Udby Kirkegård på Vestfyn.

        iii.  Margrethe Kirstine Christensen er født den 26. jun. 1902 i Røjle Mose ved Strib og døde den 13. nov. 1995 i Øster Elkjær ved Erritsø i en alder af 93 år. Margrethe blev gift med Skomager Kristian Nielsen, søn af Ledvogter Laurits Nielsen og Kirstine Hansen, den 28. nov. 1921 i Strib Kirke. Kristian blev født den 19. jul. 1897 i Nørre Bjert ved Kolding, døde den 23. okt. 1958 i Taulov i en alder af 61 år, og blev begravet den 27. okt. 1958 på Taulov Kirkegård.

         iv.  Carl Aksel Christensen blev født den 16. feb. 1904 i Røjle Mose ved Strib, døde den 16. jun. 1906 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 2 år, og blev begravet den 21. jun. 1906 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

          v.  Karen Ane Christensen er født den 6. sep. 1906 i Røjle Mose ved Strib og døde den 9. apr. 1981 i Bukkerup ved Assens i en alder af 74 år. Karen blev gift med Husmand Peter Paarup Kjer, søn af Inger Marie Kjær, den 24. apr. 1927 i Strib Kirke. Peter blev født den 6. mar. 1899 i Ørsted ved Jels, døde den 21. apr. 1972 i Bukkerup ved Assens i en alder af 73 år, og blev begravet den 25. apr. 1972 på Søllested Kirkegård.

         vi.  Fisker Karl Axel Christensen blev født den 17. aug. 1910 i Røjle Mose ved Strib, døde den 16. mar. 1998 i Dæmningen i Røjle Mose ved Strib i en alder af 87 år, og blev begravet den 24. mar. 1998 på Strib Kirkegård. Karl blev gift med Elna Nielsen, datter af Vejmand Lars Christian Nielsen og Line Erine Rasmussen, den 10. nov. 1934 i Strib Kirke. Elna er født den 8. jun. 1912 i Kustrup ved Middelfart og døde den 25. sep. 1989 i Dæmningen i Røjle Mose ved Strib i en alder af 77 år.
3. Anna Nielsine Kirstine Andersen, datter af Daglejer Poul Andersen Brink og Karen Jensen Holm, blev født den 19. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib, døde den 1. dec. 1955 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 81 år, og blev begravet den 4. dec. 1955 på Strib Kirkegård.

Om Jørgen og Anna

Jørgen og Annas forældre har kendt hinanden særdeles godt også inden Jørgen og Anna blev født. Eksempelvis stod Hercules Tydsk fadder ved Annas dåb.
Jørgen og Anna blev gift 28. november 1896 i Vejlby Kirke. De bosatte sig og levede resten af deres liv i Røjle Mose, hvor Jørgen var fisker medens Anna passede huset og børnene.
Parret får 6 børn: en datter Margrethe født i 1987 der dør 4 år gammel i 1901, en datter Rasmine (kaldet Mine) født i 1900, en datter Margrethe født i 1902, en søn Carl født i 1904 der dør 2 år gammel i 1906, en datter Karen født i 1906, og endelig en søn Karl født i 1910.
Mine, Margrethe og Karen flytter alle hjemmefra, får mand og børn og mange efterkommere. Karl bliver boende hjemme og bliver fisker sammen med sin far Jørgen, han gifter sig med Elna og får børn - og alle bor i huset i Røjle Mose. Herudover boede også Mines ældste barn Holger i hele sin opvækst hos bedsteforældrene i huset.
Jørgen dør 22. juli 1954 og Anna 1. december 1955. Begge blev begravet på Strib Kirkegård.

Om Anna Nielsine Kirstine Andersen

Anna Nielsine Kirstine Andersens forældre var husmand i Røjle Mose Poul Andersen Brink og hustru Karen Jensen Holm. Parret fik 11 børn, hvoraf 2 døde inden de blev voksne.
Navnet Brink kan spores tilbage til Pouls farfar, der tilsyneladende har haft navnet som tilnavn - dvs. tilnavnet blev brugt til at skelne ham fra andre med samme navn i sognet. Første gang vi med sikkerhed finder Poul Andersen er 1. februar 1785, hvor Poul Andersen Brink fæstede en gård i Sinding under Vinderslevgård. Det har dog været så som så med at være gårdfæster, og allerede 1. august 1786 overtager Jens Sørensen Smed i Sinding den gård "som Poul Andersen Brink forhen i Fæste havde og formedelst Armod quitterede". - Så Poul havde kun fæstet i 1½ år.
Vi finder ham igen i folketællingen i 1787 for Sinding Sogn nord for Silkeborg. Her boede en indsidder (en indsidder boede til leje) ved navn "Povel Brink", der går i dagleje og som er gift med "Dorthe Christensdatter". Ved efterfølgende barnedåb i 1787, 1789, 1793 og 1800 samt ved folketællingen i 1801 er anvendt navnet "Poul Andersen"; først ved begravelsen i 1831 anvendes navnet "Poul Andersen Brink".
Omkring 1920 har man i kredsen omkring Annas brødre og søstre besluttet at anvende navnet som en form for familienavn. I hvert faldt to af Annas brødre tog direkte navneforandring til Brink, og de øvrige begyndte i større eller mindre omfang at lade navnet Brink eller Brinck indgår i deres børns navne.

Anna blev gift med Fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk den 28. nov. 1896 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Knud blev født den 12. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib, døde den 22. jul. 1954 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 80 år, og blev begravet den 25. jul. 1954 på Strib Kirkegård.

3. generation (Bedsteforældre)4. Fisker Hercules Tydsk, søn af Marsvinsjæger Lorentz Jeppesen og Ana Margrethe Hansdatter, blev født den 21. dec. 1841 i Middelfart, døde den 27. jan. 1922 i Røjle Enge ved Strib i en alder af 80 år, og blev begravet den 2. feb. 1922 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Om Hercules Tydsk

Hercules Tydsk var fisker i Røjle Mose ved Middelfart. Han døde 1922 efter at have haft influenca i 4 dage. Det fortælles at han drak, og at han ved begravelsen fik flasken med i kisten.

Hercules blev gift med Ane Rasmussen den 15. nov. 1863 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Ane blev født den 10. aug. 1842 i Vejlby ved Middelfart, døde den 3. jul. 1903 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 60 år, og blev begravet den 7. jul. 1903 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Hans Jørgen Christensen Tydsk er født den 1. apr. 1864 i Vejlby Sogn ved Middelfart og døde den 9. aug. 1883 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 19 år.

         ii.  Fisker Rasmus Christensen Tydsk blev født den 16. sep. 1866 i Røjle Mose ved Strib, døde den 19. mar. 1952 på De Gamles Hjem Ejby i en alder af 85 år, og blev begravet den 25. mar. 1952 på Strib Kirkegård. Rasmus blev gift med Karen Marie Nielsine Nielsen, datter af Henrik Nielsen og Karen Pedersdatter, den 12. maj 1888 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen blev født den 29. jan. 1860 i Ullerslev, døde den 23. apr. 1917 i Røjle Enge ved Strib i en alder af 57 år, og blev begravet den 28. apr. 1917 på Strib Kirkegård.

        iii.  Bolette Cathrine Tydsk blev født den 8. jan. 1869 i Røjle Mose ved Strib, døde den 25. nov. 1931 i Middelfart i en alder af 62 år, og blev begravet den 2. dec. 1931 på Middelfart Gamle Kirkegård. Bolette blev gift med Arbejdsmand Niels Madsen Jensen, søn af Daglejer Jeppe Jensen og Karen Jensen, den 5. nov. 1892 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Niels er født den 28. mar. 1868 i Middelfart og døde den 17. jan. 1964 i Skovgade i Middelfart i en alder af 95 år.

         iv.  Ane Kirstine Christensen Tydsk er født den 5. aug. 1871 i Røjle Mose ved Strib og døde den 2. mar. 1953 i USA i en alder af 81 år. Et andet navn for Ane var Christine Christensen. Ane blev gift med Former Rasmus Jensen, søn af Gårdejer Carl Christian Jensen og Ane Dortea Kirstine Andersen, den 7. dec. 1895 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Rasmus er født den 10. sep. 1870 i Allelev på Djursland og døde den 2. aug. 1955 i USA i en alder af 84 år. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Daniel Jensen.

2         v.  Fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk (født den 12. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib - døde den 22. jul. 1954 i Røjle Mose ved Strib). Knud blev gift med Anna Nielsine Kirstine Andersen, datter af Daglejer Poul Andersen Brink og Karen Jensen Holm, den 28. nov. 1896 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Anna blev født den 19. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib, døde den 1. dec. 1955 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 81 år, og blev begravet den 4. dec. 1955 på Strib Kirkegård.

         vi.  Berntine Magrethe Christensen Tysk blev født den 11. jul. 1876 i Røjle Mose ved Strib, døde den 8. jul. 1877 i Røjle Mose ved Strib, og blev begravet den 13. jul. 1877 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

        vii.  Peter Christensen Tydsk blev født den 6. jul. 1878 i Røjle Mose ved Strib, døde den 4. aug. 1889 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 11 år, og blev begravet den 7. aug. 1889 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

       viii.  Bernt Marius Christensen Tydsk blev født den 10. apr. 1881 i Røjle Mose ved Strib, døde den 5. apr. 1882 i Røjle Mose ved Strib, og blev begravet den 11. apr. 1882 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         ix.  Fabriksarbejder Bernt Marius Christensen Tydsk er født den 5. mar. 1883 i Røjle Mose ved Strib og døde efter 1935. Bernt blev gift med Kirsten Larsen, datter af Daglejer Lars Nielsen og Grethe Christensen, den 15. apr. 1905 i Kauslunde Kirke. Kirsten blev født den 7. dec. 1876 på Skrillinge Mark ved Middelfart, døde den 10. jul. 1935 i Middelfart i en alder af 58 år, og blev begravet den 14. jul. 1935 på Middelfart Kirkegård. Bernt blev derefter gift med Aurelia efter 1935.

          x.  Remissearbejder Hans Jørgen Christensen Tydsk er født den 2. sep. 1886 i Røjle Mose ved Strib og døde efter 1931. Hans blev gift med Ane Marie Nielsen, datter af Fisker Niels Andersen Nielsen og Maren Bertelsen, den 30. maj 1908 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Ane er født den 23. maj 1889 i Fredericia og døde efter 1931.

         xi.  Berta Kirstine Magrethe Christensen Tysk blev født den 29. jun. 1888 i Røjle Mose ved Strib, døde den 1. maj 1946 på Banegårdspladsen i Fredericia i en alder af 57 år, og blev begravet den 6. maj 1946 på Strib Kirkegård. Berta blev gift med Matros Hans Laurids Nielsen, søn af Hans Larsen og Karen Marie Nielsen, den 10. nov. 1906 i Kauslunde Kirke. Hans blev født den 28. dec. 1881 i Ullerslev Sogn, døde den 7. feb. 1934 på Middelfart Sygehus i en alder af 52 år, og blev begravet den 13. feb. 1934 på Strib Kirkegård.


5. Ane Rasmussen, datter af Væver Rasmus Jørgen Christensen og Bodil Knudsdatter, blev født den 10. aug. 1842 i Vejlby ved Middelfart, døde den 3. jul. 1903 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 60 år, og blev begravet den 7. jul. 1903 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Om Ane Rasmussen

Ane Rasmussen var 1845 plejebarn hos sin farfar og farmor Christen Knudsen og Kirsten Hansdatter i Skrillinge

Ane blev gift med Fisker Hercules Tydsk den 15. nov. 1863 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Hercules blev født den 21. dec. 1841 i Middelfart, døde den 27. jan. 1922 i Røjle Enge ved Strib i en alder af 80 år, og blev begravet den 2. feb. 1922 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

6. Daglejer Poul Andersen Brink, søn af Daglejer Anders Poulsen og Margrethe Hansdatter, blev født den 12. jul. 1833 i Røjle ved Middelfart, døde den 19. dec. 1901 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 68 år, og blev begravet den 27. dec. 1901 på Assistens Kirkegård i Vejlby på Fyn.

Om Poul Andersen Brink

Poul Andersen Brink blev født 1833 i Røjle.
Han giftede sig 1856 med Karen Jensen Holm. De bosatte sig først i Røjle og fra ca. 1873 i Røjle Mose. I Røjle Mose boede de i et hus på matr. nr. 4a; i dag en del af området mellem Fuglebakken i syd og Dæmningen i nord.
Poul ernærede sig hele livet som daglejer. Som et kuriosum kan nævnes, at han ved folketællingen 1880 er noteret som værende lokomotivpudser. Jernbanen over Fyn var 1866 blevet forlænget fra Middelfart til Strib med overfart til Fredericia, og Poul har formentlig også haft arbejde ved remissen i Strib med rengøring af lokomotiver mm.
Poul og Karen fik 11 børn, hvoraf 9 blev voksne, medens 2 døde som unge.
Poul døde 1901 og blev ligesom Karen 9 år senere begravet på Assistens Kirkegården i Vejlby.
Denne kirkegård lå ca. 300 m nord for Vejlby Kirke og er i dag nedlagt
.

Poul blev gift med Karen Jensen Holm den 18. maj 1856 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen blev født den 11. maj 1837 i Tårup ved Indslev, døde den 23. dec. 1910 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 73 år, og blev begravet den 29. dec. 1910 på Assistens Kirkegård i Vejlby på Fyn.

Deres børn:

          i.  Jens Andersen blev født den 15. jun. 1856 i Staurby ved Middelfart, døde den 19. okt. 1869 i Røjle ved Middelfart i en alder af 13 år, og blev begravet den 23. okt. 1869 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         ii.  Anders Poulsen Andersen blev født den 31. okt. 1857 i Røjle ved Middelfart, døde den 11. apr. 1926 i Struensegade i København i en alder af 68 år, og blev begravet den 17. apr. 1926 på Bispebjerg Kirkegård i København. Anders blev gift med Kirstine Marie Poulsen, datter af Mads Hans Hendrik August Poulsen og Kirsten Jørgensdatter, den 19. apr. 1882 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Ægteskabet endte med skilsmisse. Kirstine blev født den 22. sep. 1857 i Taulov Sogn. Anders blev derefter gift med Josefine Nicoline Margrethe Søberg, datter af Johannes Niclasen og Mariane Søberg, den 13. mar. 1910 i Sankt Pauls Kirke i København. Josefine er født den 17. aug. 1872 i Trongisvágur på Suðerø og døde den 7. jan. 1950 i De Gamles By i København i en alder af 77 år.

        iii.  Peder Hansen Andersen er født den 17. sep. 1859 i Røjle ved Middelfart og døde efter 1873.

         iv.  Ane Margrethe Andersen blev født den 1. okt. 1861 i Røjle ved Middelfart, døde den 30. maj 1891 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 29 år, og blev begravet den 5. jun. 1891 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

          v.  Hans Peter Andersen blev født den 20. sep. 1863 i Røjle ved Middelfart, døde den 18. okt. 1908 i Aborg ved Gamtofte i en alder af 45 år, og blev begravet den 23. okt. 1908 på Gamtofte Kirkegård. Hans blev gift med Dorthe Marie Jørgensen, datter af Rasmus Jørgensen og Ane Jørgensen, den 29. nov. 1890 i Turup Kirke. Dorthe er født den 27. maj 1869 på Frøbjerg Mark ved Orte og døde i 1942 i en alder af 73 år.

         vi.  Smedesvend Rasmus Nielsen Andersen blev født den 29. aug. 1865 i Røjle ved Middelfart, døde den 20. dec. 1893 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 28 år, og blev begravet den 27. dec. 1893 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

        vii.  Kirsten Andersen blev født den 10. aug. 1867 i Røjle ved Middelfart, døde den 24. sep. 1868 i Røjle ved Middelfart i en alder af 1 år, og blev begravet den 29. sep. 1868 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

       viii.  Vejmand Niels Hansen Andersen er født den 14. feb. 1870 i Røjle ved Middelfart og døde den 8. apr. 1953 i Blanke ved Middelfart i en alder af 83 år. Niels blev gift med Karen Marie Christensen, datter af Frederich Ludvig Christensen Føns og Birthe Marie Johansen, den 1. maj 1895 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen er født den 10. apr. 1872 i Kustrup ved Middelfart og døde den 18. apr. 1950 i Blanke ved Middelfart i en alder af 78 år. Et andet navn for Karen var Karen Marie Christensen Føns.

         ix.  Stationsmester Jens Henrik Laurits Andersen blev født den 14. mar. 1872 i Røjle ved Middelfart, døde den 9. apr. 1955 i Skærbæks Møllevej ved Middelfart i en alder af 83 år, og blev begravet den 14. apr. 1955 på Henne Kirkegård. Jens blev gift med Rasmine Dorthea Jørgensen den 8. maj 1898 i Stokkemarke Kirke. Rasmine blev født den 1. aug. 1877 i Stokkemarke Sogn, døde den 24. jan. 1956 i Skærbæks Møllevej ved Middelfart i en alder af 78 år, og blev begravet den 30. jan. 1956 på Henne Kirkegård.

3         x.  Anna Nielsine Kirstine Andersen (født den 19. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib - døde den 1. dec. 1955 i Røjle Mose ved Strib). Anna blev gift med Fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk, søn af Fisker Hercules Tydsk og Ane Rasmussen, den 28. nov. 1896 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Knud blev født den 12. jan. 1874 i Røjle Mose ved Strib, døde den 22. jul. 1954 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 80 år, og blev begravet den 25. jul. 1954 på Strib Kirkegård.

         xi.  Skræddermester Carl Christian Wilhelm Andersen blev født den 17. maj 1876 i Røjle Mose ved Strib, døde den 11. nov. 1942 i Bjergegade i Fredericia i en alder af 66 år, og blev begravet i 1942 på Assistens Kirkegård i Fredericia. Carl blev gift med Mine Knudine Knudsen, datter af Væver Hans Thomsen Knudsen og Mathæa Karoline Lauritsen, den 3. maj 1902 i Trinitatis Kirke i Fredericia. Mine er født den 12. apr. 1877 i Fredericia og døde den 5. apr. 1926 i Danmarksgade i Fredericia i en alder af 48 år. Carl blev derefter gift med Ane Kirstine Hansen efter 1926.
7. Karen Jensen Holm, datter af Daglejer Jens Andersen og Anne Nielsdatter, blev født den 11. maj 1837 i Tårup ved Indslev, døde den 23. dec. 1910 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 73 år, og blev begravet den 29. dec. 1910 på Assistens Kirkegård i Vejlby på Fyn.

Karen blev gift med Daglejer Poul Andersen Brink den 18. maj 1856 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Poul blev født den 12. jul. 1833 i Røjle ved Middelfart, døde den 19. dec. 1901 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 68 år, og blev begravet den 27. dec. 1901 på Assistens Kirkegård i Vejlby på Fyn.

4. generation (Oldeforældre)8. Marsvinsjæger Lorentz Jeppesen, søn af Kobbersmed Jeppe Nielsen Tysch og Margrethe Dorthea Hansdatter, blev født den 19. maj 1800 i Middelfart, døde den 13. maj 1848 i Middelfart i en alder af 47 år, og blev begravet den 16. maj 1848 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Lorentz var Lorentz Jeppesen Tysch.

Om Lorentz Jeppesen Tysch

Lorentz Jeppesen med tilnavnet Tysch var gørtler, daglejer, sømand og marsvinsjæger i Middelfart Købstad. Som medlem af marsvinsjægerlauget er han nævnt blandt de 30 jægere, der i 1845 skænkede et kirkeskib - fregatskibet "Neptun" - til Middelfart Kirke.

Lorentz blev gift med Else Marie Mathiesdatter, datter af Matthias Christophersen og Maria Cathrine Andersdatter, den 7. mar. 1822 i Middelfart Kirke. Else blev født den 6. okt. 1794 i Middelfart, døde den 6. nov. 1836 i Middelfart i en alder af 42 år, og blev begravet den 9. nov. 1836 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Ana Marie Dorthea Tysk er født den 16. feb. 1824 i Middelfart og døde efter 1845.

         ii.  Jeppe Hans Jørgen Tysk er født den 8. apr. 1830 i Middelfart og døde efter 1834.

Lorentz blev derefter gift med Ana Margrethe Hansdatter den 16. dec. 1837 i Middelfart Kirke. Ana blev født den 13. okt. 1811 i Middelfart, døde den 29. jan. 1842 i Middelfart i en alder af 30 år, og blev begravet den 5. feb. 1842 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Elseline Hansine Tydsk blev født den 28. aug. 1838 i Middelfart, døde den 26. dec. 1890 i Middelfart i en alder af 52 år, og blev begravet den 3. jan. 1891 på Middelfart Kirkegård. Elseline blev gift med Væver Christen Jensen den 28. apr. 1866 i Middelfart Kirke. Christen blev født i 1834, døde den 7. dec. 1866 i Bramdrup i en alder af 32 år, og blev begravet den 12. dec. 1866 på Middelfart Kirkegård. Elseline blev derefter gift med Hans Peder Ludvigsen den 6. maj 1870 i Middelfart Kirke. Hans er født den 16. sep. 1838 i Middelfart og døde den 21. feb. 1885 i Middelfart i en alder af 46 år.

4        ii.  Fisker Hercules Tydsk (født den 21. dec. 1841 i Middelfart - døde den 27. jan. 1922 i Røjle Enge ved Strib). Hercules blev gift med Ane Rasmussen, datter af Væver Rasmus Jørgen Christensen og Bodil Knudsdatter, den 15. nov. 1863 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Ane blev født den 10. aug. 1842 i Vejlby ved Middelfart, døde den 3. jul. 1903 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 60 år, og blev begravet den 7. jul. 1903 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.


9. Ana Margrethe Hansdatter, datter af Marsvinsjæger Hans Tygesen og Giertrud Maria Nielsdatter, blev født den 13. okt. 1811 i Middelfart, døde den 29. jan. 1842 i Middelfart i en alder af 30 år, og blev begravet den 5. feb. 1842 på Middelfart Kirkegård.

Om Ana Margrethe Hansdatter

Ana Margrethe Hansdatter er også kendt under navnet Ana Margrethe Hansdatter Tügesen

Ana mødte Peder Pedersen i 1833. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Hans Hansen blev født den 25. okt. 1833 i Middelfart, døde den 24. jan. 1838 i Middelfart i en alder af 4 år, og blev begravet den 31. jan. 1838 på Middelfart Kirkegård.

Ana blev gift med Marsvinsjæger Lorentz Jeppesen den 16. dec. 1837 i Middelfart Kirke. Lorentz blev født den 19. maj 1800 i Middelfart, døde den 13. maj 1848 i Middelfart i en alder af 47 år, og blev begravet den 16. maj 1848 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Lorentz var Lorentz Jeppesen Tysch.

10. Væver Rasmus Jørgen Christensen, søn af Husmand Christen Knudsen og Kirsten Hansdatter, blev født den 31. okt. 1817 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 4. jun. 1889 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 8. jun. 1889 på Kauslunde Kirkegård.

Om Rasmus Jørgen Christensen

Rasmus Jørgen Christensen var væver i Skrillinge.

Rasmus blev gift med Bodil Knudsdatter den 28. nov. 1847 i Kauslunde Kirke. Bodil blev født den 1. sep. 1816 i Vejlby ved Middelfart, døde den 19. maj 1902 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 85 år, og blev begravet den 24. maj 1902 på Kauslunde Kirkegård.

Deres barn:

5         i.  Ane Rasmussen (født den 10. aug. 1842 i Vejlby ved Middelfart - døde den 3. jul. 1903 i Røjle Mose ved Strib). Ane blev gift med Fisker Hercules Tydsk, søn af Marsvinsjæger Lorentz Jeppesen og Ana Margrethe Hansdatter, den 15. nov. 1863 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Hercules blev født den 21. dec. 1841 i Middelfart, døde den 27. jan. 1922 i Røjle Enge ved Strib i en alder af 80 år, og blev begravet den 2. feb. 1922 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.


11. Bodil Knudsdatter, datter af Knud Hansen og Anne Jensdatter, blev født den 1. sep. 1816 i Vejlby ved Middelfart, døde den 19. maj 1902 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 85 år, og blev begravet den 24. maj 1902 på Kauslunde Kirkegård.

Bodil blev gift med Væver Rasmus Jørgen Christensen den 28. nov. 1847 i Kauslunde Kirke. Rasmus blev født den 31. okt. 1817 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 4. jun. 1889 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 8. jun. 1889 på Kauslunde Kirkegård.

12. Daglejer Anders Poulsen, søn af Daglejer Poul Andersen og Dorthe Christensdatter, blev født i okt. 1790 i Kragelund, døde den 26. okt. 1871 i Røjle ved Middelfart i en alder af 81 år, og blev begravet den 1. nov. 1871 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart. Et andet navn for Anders var Anders Poulsen Brink.

Om Anders Poulsen Brink

Anders Poulsen med tilnavnet Brink var født i Kragelund i oktober 1790.
Anders er måske indirekte nævnt i "Forhandlingsprotokol for Viborg Fattigkommission 1803-1823", hvor der under året 1820 findes følgende indførelse: " ... hos samme Niels Pedersen opholder sig også Poul Brincks kone fra Kragelund, hvis mand og 2 sønner havde længe siddet her i arrest - og så snart de kom af arrest søgte og forvoldte et uroligt hus af hvilket man endog kunne befrygte sig særdeles ubehagelig følger."
Af disse 2 kunne Anders for så vidt udmærket være den ene, men det kunne også være hans 2 brødre Poul og Mouritz.
Senest omkring marts 1821 er Anders så kommet til Vestfyn, hvor han har mødt pigen Margrethe datter af husmand Hans Pedersen i Skrillinge. Parret blev gift 8. december 1821 i Kauslunde Kirke.
Anders og Margrethe fik 6 børn: Peder og Hans begge født i Skrillinge i 1821 hhv. 1823, Jens født i Staurby 1825, samt Poul, Peder og Dorthe Marie alle født i Røjle 1833, 1835 og 1837. Den ældste Peder blev født 2 måneder før forældrene blev gift; han døde 1832 i Røjle, og Anders og Margrethes næste søn blev derfor også døbt Peder i 1835.
Parret boede først i Skrillinge - formodentlig hos Margrethes forældre - dernæst i Staurby og senest fra 1832 i Røjle.
Heller ikke på den tid har tilværelsen som daglejer været nem. Fra folketællingerne ved vi, at familien har boet i et hus uden jord i Røjle, og at Anders har ernæret sig som daglejer (1834), daglejer og fattigfoged (1840), stenhugger (1845), daglejer (1850) og skovhugger (1860).
Anders Poulsen døde 1871 i Røjle og blev begravet på Vejlby Kirkegård
.

Anders blev gift med Margrethe Hansdatter den 8. dec. 1821 i Kauslunde Kirke. Margrethe blev født i okt. 1793 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 3. jun. 1872 i Røjle ved Middelfart i en alder af 78 år, og blev begravet den 9. jun. 1872 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Peder Hansen er født den 6. okt. 1821 i Kauslunde Sogn og døde den 29. jul. 1832 i Røjle ved Middelfart i en alder af 10 år.

         ii.  Daglejer Hans Pedersen Andersen er født den 2. nov. 1823 i Skrillinge ved Middelfart og døde den 15. jun. 1873 i Røjle ved Middelfart i en alder af 49 år. Et andet navn for Hans var Hans Pedersen Andersen Brink. Hans blev gift med Karen Jensdatter den 30. apr. 1853 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen er født den 3. jun. 1829 i Staurby ved Middelfart og døde den 1. dec. 1914 i Staurby ved Middelfart i en alder af 85 år.

        iii.  Jens Andersen Brink er født den 1. dec. 1825 i Staurby ved Middelfart og døde efter 1850.

6        iv.  Daglejer Poul Andersen Brink (født den 12. jul. 1833 i Røjle ved Middelfart - døde den 19. dec. 1901 i Røjle Mose ved Strib). Poul blev gift med Karen Jensen Holm, datter af Daglejer Jens Andersen og Anne Nielsdatter, den 18. maj 1856 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen blev født den 11. maj 1837 i Tårup ved Indslev, døde den 23. dec. 1910 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 73 år, og blev begravet den 29. dec. 1910 på Assistens Kirkegård i Vejlby på Fyn.

          v.  Peder Andersen Brink blev født den 23. dec. 1835 i Røjle ved Middelfart, døde den 30. jan. 1836 i Røjle ved Middelfart, og blev begravet den 2. feb. 1836 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         vi.  Dorthe Marie Brink blev født den 17. nov. 1837 i Røjle ved Middelfart, døde den 21. mar. 1908 i Bydeledhus på Strib Mark i en alder af 70 år, og blev begravet den 27. mar. 1908 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart. Dorthe blev gift med Fisker Hans Hansen den 17. dec. 1859 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Hans blev født den 5. jul. 1829 i Staurby ved Middelfart, døde den 25. okt. 1897 i Kilehuset på Røjle Mark ved Middelfart i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. nov. 1897 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.


13. Margrethe Hansdatter, datter af Husmand Hans Pedersen og Bodil Marie Jensdatter, blev født i okt. 1793 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 3. jun. 1872 i Røjle ved Middelfart i en alder af 78 år, og blev begravet den 9. jun. 1872 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Margrethe blev gift med Daglejer Anders Poulsen den 8. dec. 1821 i Kauslunde Kirke. Anders blev født i okt. 1790 i Kragelund, døde den 26. okt. 1871 i Røjle ved Middelfart i en alder af 81 år, og blev begravet den 1. nov. 1871 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart. Et andet navn for Anders var Anders Poulsen Brink.

14. Daglejer Jens Andersen, søn af Anders Pedersen og Karen Jensdatter, blev født i 1807 i Tårup ved Indslev, døde den 28. nov. 1888 i Indslev i en alder af 81 år, og blev begravet den 2. dec. 1888 på Indslev Kirkegård.

Om jens Andersen

Jens Andersen var daglejer og indsidder i Tårup samt i Hospitalet (Fattighuset) i Indslev.

Jens blev gift med Anne Nielsdatter den 22. jan. 1837 i Asperup Kirke. Anne blev født den 24. apr. 1813 i Kindstrup ved Gelsted, døde den 17. mar. 1851 i Indslev Hospital i en alder af 37 år, og blev begravet den 23. mar. 1851 på Indslev Kirkegård.

Deres barn:

7         i.  Karen Jensen Holm (født den 11. maj 1837 i Tårup ved Indslev - døde den 23. dec. 1910 i Røjle Mose ved Strib). Karen blev gift med Daglejer Poul Andersen Brink, søn af Daglejer Anders Poulsen og Margrethe Hansdatter, den 18. maj 1856 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Poul blev født den 12. jul. 1833 i Røjle ved Middelfart, døde den 19. dec. 1901 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 68 år, og blev begravet den 27. dec. 1901 på Assistens Kirkegård i Vejlby på Fyn.

Jens blev derefter gift med Karen Andersdatter den 19. jun. 1858 i Nørre Åby Kirke. Karen er født i 1813 i Udby Sogn på Vestfyn og døde den 21. okt. 1891 i Tårup ved Indslev i en alder af 78 år.


15. Anne Nielsdatter, datter af Niels Larsen og Abelone Lauersdatter, blev født den 24. apr. 1813 i Kindstrup ved Gelsted, døde den 17. mar. 1851 i Indslev Hospital i en alder af 37 år, og blev begravet den 23. mar. 1851 på Indslev Kirkegård.

Om Anne Nielsdatter

Karen Brinch, født Larsen, som er tip-tip-oldebarn af Anne Nielsdatter fortæller i 2009, at hun har et gammelt strygejern, som hun har fået af sin mormor, og som er en form for arvestykke. På strygejernet er skrevet Anne Nielsdatter. Strygejernet kan således udmærket stamme fra tip-tip-oldemodern.
Anne Nielsdatter bliver 22. januar 1837 viet til Jens Andersen i Asperup Kirke, og knap 4 måneder senere føder Anne så en pige, der bliver døbt Karen Jensen Holm. - At Karen kommer til at hedde Jensen er at forvente, når nu moderens mand hedder Jens. Men hvorfor nu dette Holm??
Et kvalificeret gæt kunne være, at Jens Andersen slet ikke var far til Karen! Han kunne jo for gode ord og betaling have giftet sig med pigen Anne Nielsdatter, som ventede sig et barn. - Ved folketællingen 18. Februar 1834 tjente Anne i Nørre Åby Præstegård. I præstegården var også en huslærer Elias Sørensen Holm. - Da Anne og Jens bliver gift i januar 1837 opholder hun sig i Asperup Præstegård.
Det er oplagt at forestille sig, at huslæreren var faderen, og at præsten i Nørre Åby meget bekvemt får sin kollega præsten i Asperup til at huse Anne medens hun nedkommer, hvorefter tjenestekarlen Jens Andersen hos Meinhard Mygind i Åbylund bliver betalt for at gifte sig med Anne og vedgå sig faderskabet for Karen. (Gårdmanden Meinhard Mygind i Åbylund var cand theolog, og formentlig studiekammerat eller noget lignende med præsten i Nørre Åby eller Asperup).
Det går ret hurtigt tilbage for Anne og Jens, og ved folketællingen i 1945 bor de i Indslev Hospital, dvs. på fattiggården. Her dør Anne allerede i 1851 kun 38 år gammel. Og Karen som var enebarn og knap 14 år da moderen døde, kan ganske udmærket have arvet strygejernet fra sin mor. Hvor Anne havde strygejernet fra kan man jo gætte på; pengene har givet været små, men hun kan jo have fået det i bryllupsgave fra præstefamilien i Nørre Åby, som hun havde tjent trofast i flere år.
Jens Andersen giftede sig igen efter Annes død, og herefter gik det ham tilsyneladende bedre; han kom da væk fra fattiggården i Indslev. Man kan spekulere på, hvorfor det gik familien så dårligt medens Anne levede; de fik aldrig andre børn end Karen - mon der har været sygdom indblandet?

Anne blev gift med Daglejer Jens Andersen den 22. jan. 1837 i Asperup Kirke. Jens blev født i 1807 i Tårup ved Indslev, døde den 28. nov. 1888 i Indslev i en alder af 81 år, og blev begravet den 2. dec. 1888 på Indslev Kirkegård.

5. generation (Tipoldeforældre)16. Kobbersmed Jeppe Nielsen Tysch, søn af Niels Nielsen Tysch og Anne Kirstine Jepsdatter Lybker, er født i apr. 1747 i Kolding og døde i apr. 1807 i Horsens i en alder af 60 år.

Om Jeppe Nielsen Tysch

Jeppe Nielsen med tilnavnet Tysch fik borgerskab som kobbersmed, gørtler, blikkenslager og kroholder i Middelfart den 20. september 1782. Borgerskaber blev opsagt 3. juni 1806 da han flyttede til Horsens, hvor han døde året efter.

Jeppe blev gift med Charlotte Palme, datter af Lauritz Palme og Inger Pedersdatter, den 11. nov. 1772 i Middelfart Kirke. Charlotte er født i okt. 1750 i Middelfart og døde i jun. 1788 i Middelfart i en alder af 37 år.

Deres børn:

          i.  Niels Jeppesen Tysch er født i okt. 1775 i Middelfart og døde efter apr. 1807.

         ii.  Kobbersmed Laurids Palme Jeppesen er født i feb. 1779 i Middelfart og døde den 27. dec. 1838 i Overgade i Odense i en alder af 59 år. Et andet navn for Laurids var Laurids Palme Jeppesen Tysch. Laurids blev gift med Conradine Meyer den 2. aug. 1816 i Vor Frue Kirke i Odense. Conradine er født den 27. maj 1788 i Odense og døde efter 1845. Laurids blev derefter gift med Kierstine Dorthe Clausdatter den 22. maj 1801 i Vor Frue Kirke i Odense. Kierstine er født omkring 1760 og døde den 31. mar. 1816 i Odense i en alder af ca. 56 år.

Jeppe blev derefter gift med Margrethe Dorthea Hansdatter den 3. okt. 1788 i Middelfart Kirke. Margrethe blev født i maj 1769 i Middelfart, døde den 24. jul. 1821 i Middelfart i en alder af 52 år, og blev begravet den 28. jul. 1821 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Hans Jørgen Jeppesen Tysch blev født i okt. 1790 i Middelfart, døde i sep. 1793 i Middelfart i en alder af 2 år, og blev begravet den 4. sep. 1793 på Middelfart Kirkegård.

         ii.  Anna Charlotta Jeppesdatter Tysch blev født den 27. maj 1792 i Middelfart, døde i jun. 1792 i Middelfart, og blev begravet den 15. jun. 1792 på Middelfart Kirkegård.

        iii.  Anna Charlotte Jeppesdatter Tysch er født den 24. maj 1793 i Middelfart og døde efter apr. 1807. Anna blev gift med Bagersvend Hans Mortensen den 30. okt. 1817 i Middelfart Kirke. Hans blev født omkring 1792.

         iv.  Malermester Hans Jørgen Jeppesen blev født den 24. nov. 1795 i Middelfart, døde den 28. jan. 1839 i Middelfart i en alder af 43 år, og blev begravet den 4. feb. 1839 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Jørgen Jeppesen Tysch. Hans blev gift med Teodora Caroline Dahlin den 6. maj 1823 i Middelfart Kirke. Teodora er født i 1788 i Middelfart og døde den 24. feb. 1863 i Middelfart i en alder af 75 år.

          v.  Maren Jeppesdatter blev født den 13. maj 1798 i Middelfart, døde den 30. maj 1799 i Middelfart i en alder af 1 år, og blev begravet den 3. jun. 1799 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Maren var Maren Jeppesdatter Tysch.

8        vi.  Marsvinsjæger Lorentz Jeppesen (født den 19. maj 1800 i Middelfart - døde den 13. maj 1848 i Middelfart). Lorentz blev gift med Else Marie Mathiesdatter, datter af Matthias Christophersen og Maria Cathrine Andersdatter, den 7. mar. 1822 i Middelfart Kirke. Else blev født den 6. okt. 1794 i Middelfart, døde den 6. nov. 1836 i Middelfart i en alder af 42 år, og blev begravet den 9. nov. 1836 på Middelfart Kirkegård. Lorentz blev derefter gift med Ana Margrethe Hansdatter, datter af Marsvinsjæger Hans Tygesen og Giertrud Maria Nielsdatter, den 16. dec. 1837 i Middelfart Kirke. Ana blev født den 13. okt. 1811 i Middelfart, døde den 29. jan. 1842 i Middelfart i en alder af 30 år, og blev begravet den 5. feb. 1842 på Middelfart Kirkegård.


17. Margrethe Dorthea Hansdatter, datter af Bager Hans Jørgensen og Anna Hansdatter, blev født i maj 1769 i Middelfart, døde den 24. jul. 1821 i Middelfart i en alder af 52 år, og blev begravet den 28. jul. 1821 på Middelfart Kirkegård.

Margrethe blev gift med Kobbersmed Jeppe Nielsen Tysch den 3. okt. 1788 i Middelfart Kirke. Jeppe er født i apr. 1747 i Kolding og døde i apr. 1807 i Horsens i en alder af 60 år.

18. Marsvinsjæger Hans Tygesen, søn af Fisker Thyge Simonsen og Christina Hansdatter, blev født i okt. 1771 i Middelfart, døde den 6. apr. 1829 i Middelfart i en alder af 57 år, og blev begravet den 11. apr. 1829 på Middelfart Kirkegård.

Om Hans Tygesen

Hans Tygesen var reservelods og marsvinsjæger i Middelfart Købstad.

Hans blev gift med Giertrud Maria Nielsdatter den 29. mar. 1803 i Middelfart Kirke. Giertrud blev født i okt. 1768 i Middelfart, døde den 13. feb. 1839 i Middelfart i en alder af 70 år, og blev begravet den 21. feb. 1839 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Kierstine Hansdatter blev født i aug. 1804 i Middelfart.

         ii.  Anna Magrethe Hansdatter blev født den 7. sep. 1807 i Middelfart, døde den 16. feb. 1810 i Middelfart i en alder af 2 år, og blev begravet den 20. feb. 1810 på Middelfart Kirkegård.

9       iii.  Ana Margrethe Hansdatter (født den 13. okt. 1811 i Middelfart - døde den 29. jan. 1842 i Middelfart). Ana mødte Peder Pedersen i 1833. Parret blev ikke gift. Ana blev gift med Marsvinsjæger Lorentz Jeppesen, søn af Kobbersmed Jeppe Nielsen Tysch og Margrethe Dorthea Hansdatter, den 16. dec. 1837 i Middelfart Kirke. Lorentz blev født den 19. maj 1800 i Middelfart, døde den 13. maj 1848 i Middelfart i en alder af 47 år, og blev begravet den 16. maj 1848 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Lorentz var Lorentz Jeppesen Tysch.


19. Giertrud Maria Nielsdatter, datter af Niels Jørgensen og Margrethe Corfitzdatter, blev født i okt. 1768 i Middelfart, døde den 13. feb. 1839 i Middelfart i en alder af 70 år, og blev begravet den 21. feb. 1839 på Middelfart Kirkegård.

Om Giertrud Maria Nielsdatter

Giertrud Maria Nielsdatter er også kendt under navnet Giertrud Maria Nielsdatter Juul

Giertrud mødte Christian Christensen i 1793. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Niels Christian Nielsen blev født den 20. sep. 1793 i Middelfart, døde i okt. 1795 i Middelfart i en alder af 2 år, og blev begravet den 21. okt. 1795 på Middelfart Kirkegård.

Giertrud blev gift med Marsvinsjæger Hans Tygesen den 29. mar. 1803 i Middelfart Kirke. Hans blev født i okt. 1771 i Middelfart, døde den 6. apr. 1829 i Middelfart i en alder af 57 år, og blev begravet den 11. apr. 1829 på Middelfart Kirkegård.

20. Husmand Christen Knudsen, søn af Daglejer Knud Rasmussen og Anne Cathrina Jørgensdatter, blev født i 1785 i Grøftebjerg ved Vissenbjerg, døde den 23. jan. 1847 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 62 år, og blev begravet den 28. jan. 1847 på Kauslunde Kirkegård.

Om Christen Knudsen

Christen Knudsen var soldat og fæstehusmand i Skrillinge.

Christen blev gift med Kirsten Hansdatter den 16. dec. 1815 i Kauslunde Kirke. Kirsten blev født i 1791 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 23. feb. 1875 på Skrillinge Mark ved Middelfart i en alder af 84 år, og blev begravet den 1. mar. 1875 på Kauslunde Kirkegård.

Deres børn:

10        i.  Væver Rasmus Jørgen Christensen (født den 31. okt. 1817 i Skrillinge ved Middelfart - døde den 4. jun. 1889 i Skrillinge ved Middelfart). Rasmus blev gift med Bodil Knudsdatter, datter af Knud Hansen og Anne Jensdatter, den 28. nov. 1847 i Kauslunde Kirke. Bodil blev født den 1. sep. 1816 i Vejlby ved Middelfart, døde den 19. maj 1902 i Røjle Mose ved Strib i en alder af 85 år, og blev begravet den 24. maj 1902 på Kauslunde Kirkegård.

         ii.  Knud Christensen blev født i dec. 1819 i Skrillinge ved Middelfart.

        iii.  Christen Christensen blev født den 16. mar. 1822 i Skrillinge ved Middelfart.

         iv.  Niels Christensen blev født den 21. sep. 1823 i Skrillinge ved Middelfart.

          v.  Frederik Christensen blev født den 22. feb. 1827 i Skrillinge ved Middelfart.

         vi.  Grethe Christensen blev født den 19. feb. 1833 i Skrillinge ved Middelfart. Grethe blev gift med Daglejer Lars Nielsen. Lars blev født omkring 1837 i Gamborg Sogn.


21. Kirsten Hansdatter, datter af Smed Hans Jensen og Maria Cathrine Johansdatter, blev født i 1791 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 23. feb. 1875 på Skrillinge Mark ved Middelfart i en alder af 84 år, og blev begravet den 1. mar. 1875 på Kauslunde Kirkegård.

Kirsten blev gift med Husmand Christen Knudsen den 16. dec. 1815 i Kauslunde Kirke. Christen blev født i 1785 i Grøftebjerg ved Vissenbjerg, døde den 23. jan. 1847 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 62 år, og blev begravet den 28. jan. 1847 på Kauslunde Kirkegård.

22. Knud Hansen, søn af Hans Christensen og Bodil Knudsdatter, blev født i 1774 i Vejlby ved Middelfart, døde den 3. maj 1840 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 66 år, og blev begravet den 9. maj 1840 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Om Knud Hansen

Knud Hansen var husmand og væver i Vejlby.

Knud blev gift med Maren Jørgensdatter den 11. jan. 1799 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Maren blev født omkring 1768, døde i 1806 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 38 år, og blev begravet den 18. nov. 1806 i Vejlby Kirke ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Jørgen Knudsen blev født i 1799 i Vejlby ved Middelfart.

         ii.  Maren Knudsdatter blev født i 1800 i Vejlby ved Middelfart.

Knud blev derefter gift med Anne Jensdatter den 17. jan. 1807 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Anne blev født i 1776 i Vejlby ved Middelfart, døde den 25. maj 1850 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 74 år, og blev begravet den 1. jun. 1850 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Maren Knudsdatter blev født den 24. aug. 1808 i Vejlby ved Middelfart.

11       ii.  Bodil Knudsdatter (født den 1. sep. 1816 i Vejlby ved Middelfart - døde den 19. maj 1902 i Røjle Mose ved Strib). Bodil blev gift med Væver Rasmus Jørgen Christensen, søn af Husmand Christen Knudsen og Kirsten Hansdatter, den 28. nov. 1847 i Kauslunde Kirke. Rasmus blev født den 31. okt. 1817 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 4. jun. 1889 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 8. jun. 1889 på Kauslunde Kirkegård.

        iii.  Mette Katrine Knudsdatter blev født den 6. feb. 1820 i Vejlby ved Middelfart.


23. Anne Jensdatter, datter af Husmand Jens Rasmussen og Karen Pedersdatter, blev født i 1776 i Vejlby ved Middelfart, døde den 25. maj 1850 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 74 år, og blev begravet den 1. jun. 1850 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Anne blev gift med Knud Hansen den 17. jan. 1807 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Knud blev født i 1774 i Vejlby ved Middelfart, døde den 3. maj 1840 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 66 år, og blev begravet den 9. maj 1840 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

24. Daglejer Poul Andersen, søn af Snedker Anders Andersen og Mette Poulsdatter, blev født omkring 1758, døde den 12. jun. 1831 i Kragelund i en alder af ca. 73 år, og blev begravet den 19. jun. 1831 på Kragelund Kirkegård. Andre navne for Poul var Poul Andersen Brink og Poul Andersen Overby.

Om Poul Andersen Brink

Poul Andersen med tilnavnet Brink var fæstebonde i Sinding, senere jordløs husmand Kragelund nord for Silkeborg. Han døde ifølge kirkebogen som fattiglem og boede ved sin død i 1831 formentlig i fattiggården i Kragelund.
Første gang vi med sikkerhed finder Poul Andersen er 1. februar 1785, hvor Poul Andersen Brink fæstede en gård i Sinding under Vinderslevgård. Det har dog været så som så med at være gårdfæster, og allerede 1. august 1786 overtager Jens Sørensen Smed i Sinding den gård "som Poul Andersen Brink forhen i Fæste havde og formedelst Armod quitterede". - Så Poul havde kun fæstet i 1½ år.
Men 26. marts 1786, lod en 'Poul Overbye' og 'Dorethe Christensdatter' deres søn Christen døbe i Sinding Kirke. Så medens han har haft fæstet har han tilsyneladende brugt navnet Overbye.
Ved Folketællingen i 1787 i Sinding Sogn, er han nævnt som indsidder ved navn "Povel Brink", der går i dagleje og som er gift med "Dorthe Christensdatter". Ved efterfølgende barnedåb i 1787, 1789, 1793 og 1800 samt ved folketællingen i 1801 er anvendt navnet "Poul Andersen"; ved begravelsen i 1831 anvendes dog navnet "Poul Andersen Brink".
I 1791 blev arbejdet omkring udskiftningen af Kragelund by foretaget, hvilket er beskrevet i bogen "Kragelund Sogns hovedgaard Charlottenlund opståen og fald Samt Kragelund Bys udskiftning". Heri nævnes, at der skulle anlægges vej "fra Povl Brinks Hus i Nord over Nørre Mark med den vestre Vej paa Skovagrene, med Klemmens Vej gennem Skoven bliver omtrent paa det gamle Sted, og bliver en Byvej fra Mausing og Pederstrup". En del kunne således tyde på, at Poul har boet nord for Kragelund på grænsen mellem Kragelund og Sinding hhv. Vinderslev Sogne.
Familien er tillige omtalt i "Forhandlingsprotokol for Viborg Fattigkommission 1803-1823", hvor der under året 1820 findes følgende indførelse: " ... hos samme Niels Pedersen opholder sig også Poul Brincks kone fra Kragelund, hvis mand og 2 sønner havde længe siddet her i arrest - og så snart de kom af arrest søgte og forvoldte et uroligt hus af hvilket man endog kunne befrygte sig særdeles ubehagelig følger."
Hvor Poul Andersen kom fra kan være en smule vanskeligt at finde ud af. Imidlertid findes der en passus i kirkebogen for Kragelund sogn, der kan kaste lidt lys over det:
Påskedag 1817 er der i Kragelund Kirke konfirmeret en "Mous Pouelsen", der opholdt sig hos "sin faderbroder Mous Andersen selveierhuusudfløtter fra Kragelund". Og selv om fødselsdatoen ikke stemmer (Poul Anders Brink's søn Mouritz er født 26.8.1800 og Mous Pouelsen skulle være født 1.10.1800), så synes det nærliggende at antage, at der er tale om samme dreng. - Og til understøttelse herfor tæller, at der ikke synes at være døbt andre med navnet Mouritz Poulsen eller noget der ligner i området omkring år 1800.
Ud fra det ovenfor anførte synes det rimeligt at antage, at Poul Andersen med tilnavnet Brink er søn af Anders Andersen med tilnavn Snedker i Sinding og født omkring 1758 i Hvinningdal eller i Sinding
.

Poul blev gift med Dorthe Christensdatter. Dorthe blev født omkring 1762, døde den 14. dec. 1837 i Kragelund Fattiggård i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 24. dec. 1837 på Kragelund Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Christen Poulsen blev født i mar. 1786 i Sinding Sogn, døde i jun. 1786 i Sinding Sogn, og blev begravet den 10. jun. 1786 på Sinding Kirkegård.

         ii.  Mette Poulsdatter blev født i nov. 1787 i Sinding, døde den 12. feb. 1795 i Kragelund Sogn i en alder af 7 år, og blev begravet den 17. feb. 1795 på Kragelund Kirkegård.

12      iii.  Daglejer Anders Poulsen (født i okt. 1790 i Kragelund - døde den 26. okt. 1871 i Røjle ved Middelfart). Anders blev gift med Margrethe Hansdatter, datter af Husmand Hans Pedersen og Bodil Marie Jensdatter, den 8. dec. 1821 i Kauslunde Kirke. Margrethe blev født i okt. 1793 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 3. jun. 1872 i Røjle ved Middelfart i en alder af 78 år, og blev begravet den 9. jun. 1872 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         iv.  Poul Poulsen er født i sep. 1793 i Kragelund og døde efter 1801.

          v.  Mette Poulsdatter er født i aug. 1797 i Kragelund og døde den 20. mar. 1855 i Ungstrup ved Thorning i en alder af 57 år. Mette blev gift med Peder Sørensen, søn af Søren Andersen og Inger Pedersdatter, omkring 1817. Peder blev født i 1795 i Thorning, døde den 9. aug. 1837 i Thorning i en alder af 42 år, og blev begravet den 14. aug. 1837 på Thorning Kirkegård.

         vi.  Mouritz Poulsen er født den 26. aug. 1800 i Kragelund og døde den 30. dec. 1854 i Viborg i en alder af 54 år. Mouritz blev gift med Abelone Jensdatter, datter af Jens Hendriksen og Juliane Marie Josefsdatter, den 27. jun. 1823 i Sortebrødre Kirke i Viborg. Abelone blev født omkring 1799 i Viborg, døde den 19. jul. 1873 i Viborg i en alder af ca. 74 år, og blev begravet den 23. jul. 1873 på Viborg Kirkegård.


25. Dorthe Christensdatter blev født omkring 1762, døde den 14. dec. 1837 i Kragelund Fattiggård i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 24. dec. 1837 på Kragelund Kirkegård.

Om Dorthe Christensdatter

Dorthe Christensdatter 82 år og fattiglem flyttede i begyndelsen af 1832 til Thorning Sogn.

Dorthe blev gift med Daglejer Poul Andersen. Poul blev født omkring 1758, døde den 12. jun. 1831 i Kragelund i en alder af ca. 73 år, og blev begravet den 19. jun. 1831 på Kragelund Kirkegård. Andre navne for Poul var Poul Andersen Brink og Poul Andersen Overby.

26. Husmand Hans Pedersen, søn af Husmand Peder Hansen og Margrethe Pedersdatter, blev født i 1764 i Skrillinge ved Middelfart, døde i 1828 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 64 år, og blev begravet den 29. nov. 1828 på Kauslunde Kirkegård.

Om Hans Pedersen

Hans Pedersen var fæstehusmand i Skrillinge.

Hans blev gift med Bodil Marie Jensdatter den 22. nov. 1789 i Kauslunde Kirke. Bodil blev født i 1765 i Føns, døde den 9. nov. 1838 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 73 år, og blev begravet den 13. nov. 1838 på Kauslunde Kirkegård.

Deres børn:

13        i.  Margrethe Hansdatter (født i okt. 1793 i Skrillinge ved Middelfart - døde den 3. jun. 1872 i Røjle ved Middelfart). Margrethe blev gift med Daglejer Anders Poulsen, søn af Daglejer Poul Andersen og Dorthe Christensdatter, den 8. dec. 1821 i Kauslunde Kirke. Anders blev født i okt. 1790 i Kragelund, døde den 26. okt. 1871 i Røjle ved Middelfart i en alder af 81 år, og blev begravet den 1. nov. 1871 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart. Et andet navn for Anders var Anders Poulsen Brink.

         ii.  Johanne Hansdatter blev født den 22. sep. 1795 i Skrillinge ved Middelfart.

        iii.  Hans Hansen blev født den 10. sep. 1797 i Skrillinge ved Middelfart.

         iv.  Jens Hansen blev født den 9. maj 1800 i Skrillinge ved Middelfart. Jens blev gift med Mette Andersdatter. Mette er født omkring 1795 og døde efter 1834.

          v.  Anna Kirstine Hansdatter blev født den 21. jul. 1803 i Skrillinge ved Middelfart.

         vi.  Anne Hansdatter blev født den 21. jul. 1803 i Skrillinge ved Middelfart.


27. Bodil Marie Jensdatter, datter af Jens Nielsen og Ellen Jensdatter, blev født i 1765 i Føns, døde den 9. nov. 1838 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 73 år, og blev begravet den 13. nov. 1838 på Kauslunde Kirkegård.

Bodil blev gift med Husmand Hans Pedersen den 22. nov. 1789 i Kauslunde Kirke. Hans blev født i 1764 i Skrillinge ved Middelfart, døde i 1828 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 64 år, og blev begravet den 29. nov. 1828 på Kauslunde Kirkegård.

28. Anders Pedersen, søn af Gårdmand Peder Mortensen og Margrethe Cathrine Hansdatter, blev født i jun. 1762 i Tårup ved Indslev, døde den 10. jun. 1846 i Tårup ved Indslev i en alder af 84 år, og blev begravet den 14. jun. 1846 på Indslev Kirkegård.

Om Anders Pedersen

Anders Pedersen var geworben (hvervet) soldat og jordløs husmand i Indslev.

Anders blev gift med Karen Jensdatter den 3. jan. 1787 i Indslev Kirke. Karen blev født i 1765 i Indslev, døde den 9. apr. 1823 i Tårup ved Indslev i en alder af 58 år, og blev begravet den 15. apr. 1823 på Indslev Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Peter Andersen blev født i 1786 i Tårup ved Indslev.

         ii.  Magrethe Katrine Andersdatter blev født i 1789 i Tårup ved Indslev, døde i 1789 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 10. apr. 1789 på Indslev Kirkegård.

        iii.  Alhed Andersdatter blev født i 1790 i Tårup ved Indslev, døde i 1800 i Tårup ved Indslev i en alder af 10 år, og blev begravet den 5. jan. 1800 på Indslev Kirkegård.

         iv.  Jens Andersen blev født i 1792 i Tårup ved Indslev, døde i 1804 i Tårup ved Indslev i en alder af 12 år, og blev begravet den 2. apr. 1804 på Indslev Kirkegård.

          v.  Hans Andersen blev født i 1794 i Tårup ved Indslev. Hans blev gift med Mette Marie Larsdatter, datter af Lars Jørgensen og Anne Margrethe Henningsdatter. Mette blev født den 25. dec. 1794 i Føns.

         vi.  Margrethe Katrine Andersdatter blev født i 1799 i Tårup ved Indslev.

        vii.  Maren Andersdatter blev født i 1804 i Tårup ved Indslev, døde i 1805 i Tårup ved Indslev i en alder af 1 år, og blev begravet den 30. jan. 1805 på Indslev Kirkegård.

14     viii.  Daglejer Jens Andersen (født i 1807 i Tårup ved Indslev - døde den 28. nov. 1888 i Indslev). Jens blev gift med Anne Nielsdatter, datter af Niels Larsen og Abelone Lauersdatter, den 22. jan. 1837 i Asperup Kirke. Anne blev født den 24. apr. 1813 i Kindstrup ved Gelsted, døde den 17. mar. 1851 i Indslev Hospital i en alder af 37 år, og blev begravet den 23. mar. 1851 på Indslev Kirkegård. Jens blev derefter gift med Karen Andersdatter den 19. jun. 1858 i Nørre Åby Kirke. Karen er født i 1813 i Udby Sogn på Vestfyn og døde den 21. okt. 1891 i Tårup ved Indslev i en alder af 78 år.


29. Karen Jensdatter, datter af Jens Christophersen og Maren Jørgensdatter, blev født i 1765 i Indslev, døde den 9. apr. 1823 i Tårup ved Indslev i en alder af 58 år, og blev begravet den 15. apr. 1823 på Indslev Kirkegård.

Karen blev gift med Anders Pedersen den 3. jan. 1787 i Indslev Kirke. Anders blev født i jun. 1762 i Tårup ved Indslev, døde den 10. jun. 1846 i Tårup ved Indslev i en alder af 84 år, og blev begravet den 14. jun. 1846 på Indslev Kirkegård.

30. Niels Larsen er født før 1797 og døde efter 1813.

Om Niels Larsen

Ungkarl Niels Larsen af Balslev "som er husar og ligger i Sælland" blev i april 1813 udlagt som barnefader til Anne Nielsdatter.

Niels mødte Abelone Lauersdatter i 1812. Parret blev ikke gift. Abelone blev født i 1784 i Gelsted, døde den 29. mar. 1849 i Grønnemosehus ved Rørup i en alder af 65 år, og blev begravet den 2. apr. 1849 på Rørup Kirkegård.

Deres barn:

15        i.  Anne Nielsdatter (født den 24. apr. 1813 i Kindstrup ved Gelsted - døde den 17. mar. 1851 i Indslev Hospital). Anne blev gift med Daglejer Jens Andersen, søn af Anders Pedersen og Karen Jensdatter, den 22. jan. 1837 i Asperup Kirke. Jens blev født i 1807 i Tårup ved Indslev, døde den 28. nov. 1888 i Indslev i en alder af 81 år, og blev begravet den 2. dec. 1888 på Indslev Kirkegård.


31. Abelone Lauersdatter, datter af Gårdmand Lars Hansen og Maria Cathrine Andersdatter, blev født i 1784 i Gelsted, døde den 29. mar. 1849 i Grønnemosehus ved Rørup i en alder af 65 år, og blev begravet den 2. apr. 1849 på Rørup Kirkegård.

Abelone mødte Niels Larsen i 1812. Parret blev ikke gift. Niels er født før 1797 og døde efter 1813.

6. generation (Tiptipoldeforældre)32. Niels Nielsen Tysch, søn af Skomager Niels Nielsen Tysch og Mette Lorentzdatter, er født i okt. 1708 i Kolding og døde i apr. 1753 i Kolding i en alder af 44 år.

Om Niels Nielsen Tysch

Niels Nielsen Tysch var skomager i Kolding, hvor han tog borgerskab som skomager den 25.11.1734.

Niels blev gift med Anne Kirstine Jepsdatter Lybker den 12. aug. 1734 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Anne er født i apr. 1708 i Kolding og døde i jan. 1779 i Kolding i en alder af 70 år. Et andet navn for Anne var Anne Kirstine Jepsdatter Lybker.

Deres børn:

          i.  Mette Marie Nielsdatter Tysch er født i feb. 1735 i Kolding og døde i dec. 1740 i Kolding i en alder af 5 år.

         ii.  Maren Nielsdatter Tysch er født i 1736 i Kolding og døde omkring 1758 i København i en alder af ca. 22 år.

        iii.  Niels Nielsen Tysch er født i feb. 1739 i Kolding og døde efter jan. 1760.

         iv.  Mette Nielsdatter Tysch er født i mar. 1741 i Kolding og døde efter jan. 1760.

          v.  Jep Nielsen Tysch er født i jun. 1743 i Kolding og døde i jun. 1746 i Kolding i en alder af 3 år.

16       vi.  Kobbersmed Jeppe Nielsen Tysch (født i apr. 1747 i Kolding - døde i apr. 1807 i Horsens). Jeppe blev gift med Charlotte Palme, datter af Lauritz Palme og Inger Pedersdatter, den 11. nov. 1772 i Middelfart Kirke. Charlotte er født i okt. 1750 i Middelfart og døde i jun. 1788 i Middelfart i en alder af 37 år. Jeppe blev derefter gift med Margrethe Dorthea Hansdatter, datter af Bager Hans Jørgensen og Anna Hansdatter, den 3. okt. 1788 i Middelfart Kirke. Margrethe blev født i maj 1769 i Middelfart, døde den 24. jul. 1821 i Middelfart i en alder af 52 år, og blev begravet den 28. jul. 1821 på Middelfart Kirkegård.


33. Anne Kirstine Jepsdatter Lybker, datter af Skomager Jep Jensen og Maren Hansdatter, er født i apr. 1708 i Kolding og døde i jan. 1779 i Kolding i en alder af 70 år. Et andet navn for Anne var Anne Kirstine Jepsdatter Lybker.

Anne blev gift med Kobbersmed Rasmus Pedersen den 26. maj 1756 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Rasmus er født før 1736 og døde efter jan. 1760.

Anne blev derefter gift med Niels Nielsen Tysch den 12. aug. 1734 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Niels er født i okt. 1708 i Kolding og døde i apr. 1753 i Kolding i en alder af 44 år.

34. Bager Hans Jørgensen, søn af Bager Jørgen Hansen og Maren, blev født omkring 1742, døde den 30. mar. 1799 i Middelfart i en alder af ca. 57 år, og blev begravet den 6. apr. 1799 på Middelfart Kirkegård.

Om Hans Jørgensen Bager

Hans Jørgensen med tilnavnet Bager var bager i Middelfart Købstad.
Hans fødsel findes ikke i kirkebogen for Middelfart - men ved hans begravelse i 1799 anføres, at han er 1) født i Middelfart, 2) søn af Bager Jørgen Hansen, og 3) 56 år gammel da han bliver begravet.

Hans blev gift med Anna Hansdatter den 4. maj 1764 i Middelfart Kirke. Anna blev født i feb. 1746 i Middelfart, døde i jul. 1782 i Middelfart i en alder af 36 år, og blev begravet den 18. jul. 1782 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Dorthe Hansdatter blev født i apr. 1765 i Middelfart, døde i aug. 1765 i Middelfart, og blev begravet den 13. aug. 1765 på Middelfart Kirkegård.

         ii.  Jørgen Hansen blev født i dec. 1766 i Middelfart, døde i feb. 1769 i Middelfart i en alder af 2 år, og blev begravet den 16. feb. 1769 på Middelfart Kirkegård.

17      iii.  Margrethe Dorthea Hansdatter (født i maj 1769 i Middelfart - døde den 24. jul. 1821 i Middelfart). Margrethe blev gift med Kobbersmed Jeppe Nielsen Tysch, søn af Niels Nielsen Tysch og Anne Kirstine Jepsdatter Lybker, den 3. okt. 1788 i Middelfart Kirke. Jeppe er født i apr. 1747 i Kolding og døde i apr. 1807 i Horsens i en alder af 60 år.

         iv.  Maren Hansdatter blev født i sep. 1771 i Middelfart, døde i nov. 1771 i Middelfart, og blev begravet den 4. dec. 1771 på Middelfart Kirkegård.

          v.  Hans Jørgen Hansen blev født i dec. 1772 i Middelfart.

         vi.  Maren Hansdatter blev født i mar. 1774 i Middelfart, døde den 2. jul. 1797 i Middelfart i en alder af 23 år, og blev begravet den 5. jul. 1797 på Middelfart Kirkegård. Maren blev gift med Thobias Groes, søn af Johan Groes og Apolone Clausdatter Eriksen, den 18. jun. 1795 i Middelfart Kirke. Thobias er født den 4. aug. 1770 i Fredericia og døde i 1833 i Holbæk i en alder af 63 år.

        vii.  Christian Hansen er født i dec. 1775 i Middelfart og døde efter 1801.

       viii.  Jørgen Hansen er født i mar. 1777 i Middelfart og døde efter 1787.

         ix.  Hans Hansen er født i maj 1779 i Middelfart og døde efter 1787.

          x.  Rasmus Hansen blev født i jan. 1781 i Middelfart, døde i jan. 1781 i Middelfart, og blev begravet den 25. jan. 1781 på Middelfart Kirkegård.

Hans blev derefter gift med Anna Apollone Hansdatter, datter af Hansen og Else Marie Møller, den 10. apr. 1783 i Middelfart Kirke. Anna blev født omkring 1760.

Deres børn:

          i.  Anna Hansdatter er født i okt. 1783 i Middelfart og døde efter 1801.

         ii.  Else Dorthea Hansdatter er født i feb. 1785 i Middelfart og døde den 6. jun. 1817 i Middelfart i en alder af 32 år. Else blev gift med Claus Peter Raahauge den 18. jan. 1810 i Middelfart Kirke. Claus er født i 1781 og døde den 8. feb. 1816 i Middelfart i en alder af 35 år.

        iii.  Johannes Hansen er født i nov. 1786 i Middelfart og døde efter 1787.

         iv.  Carl Møller Hansen er født i aug. 1788 i Middelfart og døde efter 1801.

          v.  Cathrine Maria Hansdatter er født i mar. 1790 i Middelfart og døde efter 1801.

         vi.  Edel Kirstine Hansdatter blev født den 1. jan. 1792 i Middelfart.

        vii.  Casper Hermann Hansen blev født den 13. mar. 1794 i Middelfart, døde i apr. 1794 i Middelfart, og blev begravet den 10. apr. 1794 på Middelfart Kirkegård.

       viii.  Casper Hermann Hansen er født den 15. okt. 1795 i Middelfart og døde efter 1801.


35. Anna Hansdatter, datter af Kromand Hans Jensen og Margaretha Christensdatter, blev født i feb. 1746 i Middelfart, døde i jul. 1782 i Middelfart i en alder af 36 år, og blev begravet den 18. jul. 1782 på Middelfart Kirkegård.

Anna blev gift med Bager Hans Jørgensen den 4. maj 1764 i Middelfart Kirke. Hans blev født omkring 1742, døde den 30. mar. 1799 i Middelfart i en alder af ca. 57 år, og blev begravet den 6. apr. 1799 på Middelfart Kirkegård.

36. Fisker Thyge Simonsen, søn af Fisker Simon Clausen og Margrethe Hansdatter, blev født i mar. 1728 i Middelfart, døde i 1787 i Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 3. feb. 1787 på Middelfart Kirkegård.

Om Thyge Simonsen

Thyge Simonsen fik 19. marts 1762 borgerskab i Middelfart; han ernærede sig ved fiskeri og søfart.

Thyge blev gift med Maria Clausdatter den 19. jul. 1753 i Middelfart Kirke. Maria blev født omkring 1723, døde i 1770 i Middelfart i en alder af ca. 47 år, og blev begravet den 25. feb. 1770 på Middelfart Kirkegård.

Thyge blev derefter gift med Christina Hansdatter den 13. jun. 1770 i Middelfart Kirke. Christina blev født i jun. 1731 i Middelfart, døde den 20. jun. 1808 i Middelfart i en alder af 77 år, og blev begravet den 24. jun. 1808 på Middelfart Kirkegård.

Deres barn:

18        i.  Marsvinsjæger Hans Tygesen (født i okt. 1771 i Middelfart - døde den 6. apr. 1829 i Middelfart). Hans blev gift med Giertrud Maria Nielsdatter, datter af Niels Jørgensen og Margrethe Corfitzdatter, den 29. mar. 1803 i Middelfart Kirke. Giertrud blev født i okt. 1768 i Middelfart, døde den 13. feb. 1839 i Middelfart i en alder af 70 år, og blev begravet den 21. feb. 1839 på Middelfart Kirkegård.


37. Christina Hansdatter, datter af Marsvinsjæger Hans Jensen og Maria Christensdatter, blev født i jun. 1731 i Middelfart, døde den 20. jun. 1808 i Middelfart i en alder af 77 år, og blev begravet den 24. jun. 1808 på Middelfart Kirkegård.

Christina blev gift med Fisker Thyge Simonsen den 13. jun. 1770 i Middelfart Kirke. Thyge blev født i mar. 1728 i Middelfart, døde i 1787 i Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 3. feb. 1787 på Middelfart Kirkegård.

38. Niels Jørgensen, søn af Jørgen Pedersen og Maren Hansdatter, er født i dec. 1739 i Middelfart og døde før 1801. Et andet navn for Niels var Niels Jørgensen Juul.

Om Niels Jørgensen

Niels Jørgensen Juul boede i Middelfart Købstad

Niels blev gift med Margrethe Corfitzdatter den 2. nov. 1764 i Middelfart Kirke. Margrethe blev født i mar. 1734 i Middelfart, døde den 21. sep. 1805 i Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 26. sep. 1805 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jørgen Nielsen er født i sep. 1765 i Middelfart og døde den 5. aug. 1821 i Middelfart i en alder af 55 år. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Nielsen Juul. Jørgen blev gift med Maren Knudsdatter Lund den 15. jan. 1801 i Middelfart Kirke. Maren er født i 1748 og døde den 8. mar. 1823 i Middelfart i en alder af 75 år.

19       ii.  Giertrud Maria Nielsdatter (født i okt. 1768 i Middelfart - døde den 13. feb. 1839 i Middelfart). Giertrud mødte Christian Christensen i 1793. Parret blev ikke gift. Giertrud blev gift med Marsvinsjæger Hans Tygesen, søn af Fisker Thyge Simonsen og Christina Hansdatter, den 29. mar. 1803 i Middelfart Kirke. Hans blev født i okt. 1771 i Middelfart, døde den 6. apr. 1829 i Middelfart i en alder af 57 år, og blev begravet den 11. apr. 1829 på Middelfart Kirkegård.

        iii.  Corfitz Nielsen blev født i dec. 1773 i Middelfart, døde den 2. dec. 1844 i Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 10. dec. 1844 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Corfitz var Corfitz Nielsen Juul. Corfitz blev gift med Birthe Jørgensdatter den 4. jun. 1796 i Middelfart Kirke. Birthe blev født i 1763, døde den 29. sep. 1844 i Middelfart i en alder af 81 år, og blev begravet den 7. okt. 1844 på Middelfart Kirkegård.


39. Margrethe Corfitzdatter, datter af Fisker Corfitz Envoldsen og Gjertrud Hansdatter, blev født i mar. 1734 i Middelfart, døde den 21. sep. 1805 i Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 26. sep. 1805 på Middelfart Kirkegård.

Om Margrethe Corfitzdatter

Ved Folketællingen i 1801 er det noteret, at "Margaretha Juuls er enke og ernærer sig ved haandarbejde".

Margrethe blev gift med Niels Jørgensen den 2. nov. 1764 i Middelfart Kirke. Niels er født i dec. 1739 i Middelfart og døde før 1801. Et andet navn for Niels var Niels Jørgensen Juul.

40. Daglejer Knud Rasmussen blev født omkring 1753, døde den 4. maj 1822 i Fjelsted i en alder af ca. 69 år, og blev begravet den 16. maj 1822 på Fjelsted Kirkegård.

Om Knud Rasmussen

Knud Rasmussen var jordløs husmand og daglejer i Fjeldsted.

Knud blev gift med Anne Cathrina Jørgensdatter den 6. nov. 1775 i Rørup Kirke. Anne blev født omkring 1753, døde den 24. jun. 1826 i Fjelsted i en alder af ca. 73 år, og blev begravet den 28. jun. 1826 på Fjelsted Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Margrethe Knudsdatter blev født i 1776 i Gadsbølle ved Vissenbjerg.

         ii.  Rasmus Knudsen blev født i 1778 i Åhuset ved Rørup.

        iii.  Niels Knudsen blev født i 1780 i Lille Paselund ved Rørup.

         iv.  Karen Knudsdatter blev født omkring 1781.

          v.  Maren Mathia Knudsdatter blev født i 1783 i Lille Paselund ved Rørup.

20       vi.  Husmand Christen Knudsen (født i 1785 i Grøftebjerg ved Vissenbjerg - døde den 23. jan. 1847 i Skrillinge ved Middelfart). Christen blev gift med Kirsten Hansdatter, datter af Smed Hans Jensen og Maria Cathrine Johansdatter, den 16. dec. 1815 i Kauslunde Kirke. Kirsten blev født i 1791 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 23. feb. 1875 på Skrillinge Mark ved Middelfart i en alder af 84 år, og blev begravet den 1. mar. 1875 på Kauslunde Kirkegård.

        vii.  Niels Knudsen blev født omkring 1790.

       viii.  Karen Marie Knudsdatter blev født den 15. maj 1793 i Fjelsted.


41. Anne Cathrina Jørgensdatter blev født omkring 1753, døde den 24. jun. 1826 i Fjelsted i en alder af ca. 73 år, og blev begravet den 28. jun. 1826 på Fjelsted Kirkegård.

Anne blev gift med Daglejer Knud Rasmussen den 6. nov. 1775 i Rørup Kirke. Knud blev født omkring 1753, døde den 4. maj 1822 i Fjelsted i en alder af ca. 69 år, og blev begravet den 16. maj 1822 på Fjelsted Kirkegård.

42. Smed Hans Jensen, søn af Jens Andersen og Ane Larsdatter, blev født i 1754 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 11. nov. 1819 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 65 år, og blev begravet den 14. nov. 1819 på Kauslunde Kirkegård.

Om Hans Jensen

Hans Jensen var jordløs husmand og smed i Skrillinge.

Hans blev gift med Maria Cathrine Johansdatter den 17. nov. 1782 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Maria er født omkring 1748 og døde efter 1819.

Deres børn:

          i.  Giertrud Hansdatter blev født i 1782 i Skrillinge ved Middelfart.

         ii.  Anna Maria Hansdatter blev født i 1785 i Skrillinge ved Middelfart.

        iii.  Jens Hansen blev født i 1787 i Skrillinge ved Middelfart.

         iv.  Anders Hansen blev født i 1788 i Skrillinge ved Middelfart.

21        v.  Kirsten Hansdatter (født i 1791 i Skrillinge ved Middelfart - døde den 23. feb. 1875 på Skrillinge Mark ved Middelfart). Kirsten blev gift med Husmand Christen Knudsen, søn af Daglejer Knud Rasmussen og Anne Cathrina Jørgensdatter, den 16. dec. 1815 i Kauslunde Kirke. Christen blev født i 1785 i Grøftebjerg ved Vissenbjerg, døde den 23. jan. 1847 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 62 år, og blev begravet den 28. jan. 1847 på Kauslunde Kirkegård.

         vi.  Anne Hansdatter blev født i 1793 i Skrillinge ved Middelfart.


43. Maria Cathrine Johansdatter er født omkring 1748 og døde efter 1819.

Maria blev gift med Smed Hans Jensen den 17. nov. 1782 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Hans blev født i 1754 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 11. nov. 1819 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 65 år, og blev begravet den 14. nov. 1819 på Kauslunde Kirkegård.

44. Hans Christensen er født omkring 1723 i Erritsø Sogn og døde efter 1801.

Om Hans Christensen

Hans Christensen var daglejer i Vejlby. - Han var født omkring 1723 - Årstallet er ansat ud fra optegnelserne ved folketællingen i Vejlby i 1787. Efter optegnelserne ved vielsen i 1766 skulle han komme fra Erritsø, hvor kirkebøgerne først starter 1756

Hans blev gift med Bodil Knudsdatter den 20. maj 1766 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Bodil blev født omkring 1730, døde den 30. aug. 1813 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 30. aug. 1813 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Rasmus Hansen blev født i 1747 i Aulby ved Middelfart.

         ii.  Christen Hansen blev født i 1747 i Aulby ved Middelfart.

        iii.  Birthe Cathrine Hansdatter blev født i 1770 i Vejlby ved Middelfart.

         iv.  Karen Hansdatter blev født i dec. 1771 i Vejlby ved Middelfart.

22        v.  Knud Hansen (født i 1774 i Vejlby ved Middelfart - døde den 3. maj 1840 i Vejlby ved Middelfart). Knud blev gift med Maren Jørgensdatter den 11. jan. 1799 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Maren blev født omkring 1768, døde i 1806 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 38 år, og blev begravet den 18. nov. 1806 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Knud blev derefter gift med Anne Jensdatter, datter af Husmand Jens Rasmussen og Karen Pedersdatter, den 17. jan. 1807 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Anne blev født i 1776 i Vejlby ved Middelfart, døde den 25. maj 1850 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 74 år, og blev begravet den 1. jun. 1850 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         vi.  Anne Hansdatter blev født i 1777 i Vejlby ved Middelfart, døde i apr. 1777 i Vejlby ved Middelfart, og blev begravet den 20. apr. 1777 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.


45. Bodil Knudsdatter blev født omkring 1730, døde den 30. aug. 1813 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 30. aug. 1813 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Bodil blev gift med Hans Christensen den 20. maj 1766 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Hans er født omkring 1723 i Erritsø Sogn og døde efter 1801.

46. Husmand Jens Rasmussen, søn af Gårdmand Rasmus Pedersen og Bodil Andersdatter, blev født i 1715 i Bøgelund ved Middelfart, døde i okt. 1782 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 67 år, og blev begravet den 26. okt. 1782 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Om Jens Rasmussen

Jens Rasmussen var husmand i Vejlby.

Jens blev gift med Karen Pedersdatter den 24. maj 1768 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen blev født i 1741 i Vejlby ved Middelfart, døde i feb. 1810 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 69 år, og blev begravet den 26. feb. 1810 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Bodil Marie Jensdatter blev født i 1769 i Vejlby ved Middelfart.

         ii.  Kirsten Jensdatter blev født i 1772 i Vejlby ved Middelfart.

23      iii.  Anne Jensdatter (født i 1776 i Vejlby ved Middelfart - døde den 25. maj 1850 i Vejlby ved Middelfart). Anne blev gift med Knud Hansen, søn af Hans Christensen og Bodil Knudsdatter, den 17. jan. 1807 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Knud blev født i 1774 i Vejlby ved Middelfart, døde den 3. maj 1840 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 66 år, og blev begravet den 9. maj 1840 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         iv.  Peder Jensen blev født i 1782 i Vejlby ved Middelfart.


47. Karen Pedersdatter, datter af Gårdmand Peder Jørgensen og Maren Larsdatter, blev født i 1741 i Vejlby ved Middelfart, døde i feb. 1810 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 69 år, og blev begravet den 26. feb. 1810 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Karen blev gift med Husmand Jens Rasmussen den 24. maj 1768 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Jens blev født i 1715 i Bøgelund ved Middelfart, døde i okt. 1782 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 67 år, og blev begravet den 26. okt. 1782 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

48. Snedker Anders Andersen, søn af Anders, er født omkring 1717 og døde den 2. feb. 1792 i Sinding i en alder af ca. 75 år. Andre navne for Anders var Anders Andersen Snedker og Anders Snedker.

Om Anders Andersen Snedker

Anders Andersen med tilnavnet Snedker kendes første gang i maj 1757, hvor der foretages skifte efter hans første hustru Maren Mouridsdatter i Hvinningdal. Skiftet findes i skifteprotokollen for Allinggård Gods, så Anders har været fæster af et hus eller gård. I skiftet er nævnt 2 børn: Anders på 5 år og Maren på 3 år.
5 måneder senere den 25. september 1757 gifter Anders sig igen i Vinderslev Kirke med pigen Mette Poulsdatter fra Mausing.
Fra ægteskabet mellem Anders og Mette kender vi fra kirkebogen for Sinding sogn 6 barnefødsler: Mallene født 1761, Mouritz født 1763, Anna født 1769, Anna Kirstine født 1770, Marie Cathrine født 1773 og Jens født 1775.
Og hvis alt skulle gå efter bogen, så skulle der altså være mindst endnu en søn, som skulle hedder Poul (efter sin morfar), og som skulle være født mellem 1757 (hvor forældrene blev viet) og 1763 (hvor en søn døbes Mouritz opkaldt efter Anders's første kones far). Men familien er flyttet fra Hvinningdal i Balle sogn til Sinding sogn mellem 1757 og 1761, og kirkebøgerne for Balle sogn er først ført fra 1790 og for Sinding sogn mangler indførelserne i kirkebogen for 1757 og 1758.
Denne Poul må antages at være identisk med den Poul Andersen Brink i Kragelund, hvis søn Mouritz Poulsen ved sin konfirmation Påskedag 1817 i Kragelund Kirke opholdt sig hos "sin faderbroder Mous Andersen selveierhuusudfløtter fra Kragelund".
Ud fra det ovenfor anførte synes det rimeligt at antage, at Poul Andersen med tilnavnet Brink er født omkring 1758 i Hvinningdal eller i Sinding.
Anders er i 1765 registreret som fæster af et hus eller en gård i Sinding under Vinderslevgård Gods. Det skal bemærkes, at Vinderslevgård og Allinggård på daværende tidspunkt hørte under samme ejer.
Fra tiden i Sinding er Anders tillige nævnt som Anders Andersen Snedker eller slet og ret Anders Snedker.
Anders døde 1792 i Sinding 75 år gammel.

Anders blev gift med Maren Mouridsdatter, datter af Mourids Mouridsen, før 1752. Maren er født før 1737 og døde i maj 1757 i Hvinningdal ved Silkeborg.

Deres børn:

          i.  Anders Andersen er født omkring 1752 og døde efter 1757.

         ii.  Maren Andersdatter er født omkring 1754 og døde efter 1757.

Anders blev derefter gift med Mette Poulsdatter den 26. sep. 1757 i Vinderslev Kirke. Mette er født omkring 1727 og døde efter 1787.

Deres børn:

24        i.  Daglejer Poul Andersen (født omkring 1758 - døde den 12. jun. 1831 i Kragelund). Poul blev gift med Dorthe Christensdatter. Dorthe blev født omkring 1762, døde den 14. dec. 1837 i Kragelund Fattiggård i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 24. dec. 1837 på Kragelund Kirkegård.

         ii.  Mallene Katrine Andersdatter blev født i apr. 1761 i Sinding.

        iii.  Mouritz Andersen er født i sep. 1763 i Sinding og døde den 11. apr. 1835 i Vandshus ved Kragelund i en alder af 71 år. Mouritz blev gift med Marie Christine Pedersdatter. Marie er født omkring 1731 og døde efter 1801. Mouritz blev derefter gift med Johanne Jensdatter den 30. maj 1818 i Lemming Kirke. Johanne er født omkring 1778 og døde efter 1834.

         iv.  Anna Andersdatter er født i jan. 1769 i Sinding og døde i apr. 1769 i Sinding.

          v.  Anna Kirstine Andersdatter er født i maj 1770 i Sinding og døde den 3. sep. 1770 i Sinding.

         vi.  Marie Cathrine Andersdatter er født i mar. 1773 i Sinding og døde efter 1845. Marie blev gift med Peder Thomsen den 6. maj 1803 i Sejling Kirke. Peder er født i jul. 1780 i Sejling Sogn og døde den 3. okt. 1847 i Fattighuset i Sejling i en alder af 67 år.

        vii.  Jens Andersen blev født i aug. 1775 i Sinding.


49. Mette Poulsdatter er født omkring 1727 og døde efter 1787.

Mette blev gift med Snedker Anders Andersen den 26. sep. 1757 i Vinderslev Kirke. Anders er født omkring 1717 og døde den 2. feb. 1792 i Sinding i en alder af ca. 75 år. Andre navne for Anders var Anders Andersen Snedker og Anders Snedker.

52. Husmand Peder Hansen, søn af Hans Sørensen og Maren Hansdatter, blev født i jul. 1727 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 12. jan. 1803 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 75 år, og blev begravet den 16. jan. 1803 på Kauslunde Kirkegård. Et andet navn for Peder var Peder Hansen Junior.

Om Peder Hansen Junior

Peder Hansen med tilnavnet Junior var fæstehusmand i Skrillinge.

Peder blev gift med Margrethe Pedersdatter den 10. jun. 1761 i Kauslunde Kirke. Margrethe blev født omkring 1736, døde i dec. 1792 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 16. dec. 1792 i Kauslunde Kirke.

Deres børn:

          i.  Ane Marie Pedersdatter blev født i 1762 i Skrillinge ved Middelfart.

26       ii.  Husmand Hans Pedersen (født i 1764 i Skrillinge ved Middelfart - døde i 1828 i Skrillinge ved Middelfart). Hans blev gift med Bodil Marie Jensdatter, datter af Jens Nielsen og Ellen Jensdatter, den 22. nov. 1789 i Kauslunde Kirke. Bodil blev født i 1765 i Føns, døde den 9. nov. 1838 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 73 år, og blev begravet den 13. nov. 1838 på Kauslunde Kirkegård.

        iii.  Peder Pedersen er født i 1768 i Skrillinge ved Middelfart og døde i 1770 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 2 år.


53. Margrethe Pedersdatter blev født omkring 1736, døde i dec. 1792 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 16. dec. 1792 i Kauslunde Kirke.

Margrethe blev gift med Husmand Peder Hansen den 10. jun. 1761 i Kauslunde Kirke. Peder blev født i jul. 1727 i Skrillinge ved Middelfart, døde den 12. jan. 1803 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 75 år, og blev begravet den 16. jan. 1803 på Kauslunde Kirkegård. Et andet navn for Peder var Peder Hansen Junior.

54. Jens Nielsen, søn af Niels, er født før 1744 og døde før okt. 1789.

Jens blev gift med Ellen Jensdatter den 23. sep. 1763 i Føns Kirke. Ellen er født den 14. okt. 1735 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde i okt. 1789 i Føns i en alder af 54 år.

Deres børn:

27        i.  Bodil Marie Jensdatter (født i 1765 i Føns - døde den 9. nov. 1838 i Skrillinge ved Middelfart). Bodil blev gift med Husmand Hans Pedersen, søn af Husmand Peder Hansen og Margrethe Pedersdatter, den 22. nov. 1789 i Kauslunde Kirke. Hans blev født i 1764 i Skrillinge ved Middelfart, døde i 1828 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 64 år, og blev begravet den 29. nov. 1828 på Kauslunde Kirkegård.

         ii.  Niels Jensen er født i mar. 1767 i Føns og døde den 15. nov. 1839 i Melby ved Assens i en alder af 72 år. Niels blev gift med Dorthe Andersdatter den 30. dec. 1796 i Kærum Kirke. Dorthe døde den 2. dec. 1852 i Melby ved Assens.

        iii.  Hans Jensen er født i sep. 1771 på Rud ved Føns og døde den 3. sep. 1849 på Fønsskov i en alder af 78 år. Et andet navn for Hans var Hans Jensen Smed. Hans blev gift med Christiana Sophia Hansdatter den 28. maj 1802 i Gamtofte Kirke. Christiana er født i aug. 1771 i Aborg ved Gamtofte og døde den 7. nov. 1831 på Fønsskov i en alder af 60 år. Hans blev derefter gift med Anna Dorothea Pedersdatter den 3. nov. 1832 i Føns Kirke. Anna er født i okt. 1788 i Føns og døde den 27. jan. 1853 på Fønsskov i en alder af 64 år.

         iv.  Karen Jensdatter døde efter sep. 1804.


55. Ellen Jensdatter, datter af Møller Jens Hansen og Anna Andersdatter, er født den 14. okt. 1735 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde i okt. 1789 i Føns i en alder af 54 år.

Ellen blev gift med Peder Knudsen, søn af Knud Pedersen og Anne Nielsdatter, den 22. jun. 1761 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Peder er født i maj 1730 i Ørslev på Vestfyn og døde i jun. 1763 i Føns i en alder af 33 år.

Deres barn:

          i.  Jens Pedersen blev født omkring 1761.

Ellen blev derefter gift med Jens Nielsen den 23. sep. 1763 i Føns Kirke. Jens er født før 1744 og døde før okt. 1789.

56. Gårdmand Peder Mortensen, søn af Morten Pedersen og Kirsten Hansdatter, blev født i dec. 1731 i Tårup ved Indslev, døde i apr. 1763 i Tårup ved Indslev i en alder af 31 år, og blev begravet den 4. maj 1763 på Indslev Kirkegård.

Om Peder Mortensen

Peder Mortensen var fæstebonde i Indslev Torp under Kærsgård Gods. Han overtog fæstet på gården efter sin far den 2.9.1748.

Peder blev gift med Margrethe Cathrine Hansdatter den 8. nov. 1748 i Indslev Kirke. Margrethe blev født i okt. 1730 i Indslev Sogn, døde i okt. 1800 i Tårup ved Indslev i en alder af 70 år, og blev begravet den 7. nov. 1800 på Indslev Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jørgen Pedersen blev født i sep. 1749 i Tårup ved Indslev, døde i okt. 1749 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 11. okt. 1749 på Indslev Kirkegård.

         ii.  Kirsten Pedersdatter blev født i sep. 1750 i Tårup ved Indslev.

        iii.  Alhee Pedersdatter blev født i jan. 1752 i Tårup ved Indslev.

         iv.  Morten Pedersen blev født i apr. 1753 i Tårup ved Indslev, døde i jun. 1755 i Tårup ved Indslev i en alder af 2 år, og blev begravet den 16. jun. 1755 på Indslev Kirkegård.

          v.  Hans Pedersen blev født i sep. 1754 i Tårup ved Indslev, døde i okt. 1754 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 31. okt. 1754 på Indslev Kirkegård.

         vi.  Hans Pedersen blev født i feb. 1756 i Tårup ved Indslev.

        vii.  Jens Pedersen blev født i maj 1757 i Tårup ved Indslev, døde i okt. 1757 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 9. okt. 1757 på Indslev Kirkegård.

       viii.  Maren Pedersdatter blev født i jul. 1758 i Tårup ved Indslev, døde i feb. 1759 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 17. feb. 1759 på Indslev Kirkegård.

         ix.  Morten Pedersen blev født i okt. 1759 i Tårup ved Indslev, døde i nov. 1759 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 18. nov. 1759 på Indslev Kirkegård.

          x.  Maren Pedersdatter er født i jan. 1760 i Tårup ved Indslev og døde den 31. mar. 1833 i Hyllestrup ved Harndrup i en alder af 73 år. Maren blev gift med Jens Larsen, søn af Lars Jensen, den 4. dec. 1781 i Indslev Kirke. Jens er født omkring 1753 i Indslev Sogn og døde den 6. sep. 1834 i Harndrup Sogn i en alder af ca. 81 år. Et andet navn for Jens var Jens Larsen Hyllestrup.

28       xi.  Anders Pedersen (født i jun. 1762 i Tårup ved Indslev - døde den 10. jun. 1846 i Tårup ved Indslev). Anders blev gift med Karen Jensdatter, datter af Jens Christophersen og Maren Jørgensdatter, den 3. jan. 1787 i Indslev Kirke. Karen blev født i 1765 i Indslev, døde den 9. apr. 1823 i Tårup ved Indslev i en alder af 58 år, og blev begravet den 15. apr. 1823 på Indslev Kirkegård.

        xii.  Petrine Pedersdatter blev født i okt. 1763 i Tårup ved Indslev, døde i okt. 1763 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 16. okt. 1763 på Indslev Kirkegård.


57. Margrethe Cathrine Hansdatter, datter af Kromand Hans Jørgensen og Alhee Nielsdatter, blev født i okt. 1730 i Indslev Sogn, døde i okt. 1800 i Tårup ved Indslev i en alder af 70 år, og blev begravet den 7. nov. 1800 på Indslev Kirkegård.

Om Margrethe Cathrine Hansdatter

Ud over de 12 børn Margrethe Cathrine Hansdatter fik med Peder Mortensen, så fødte hun endnu 5 børn i det første af to nye ægteskaber efter Peder Mortensens død.

Margrethe blev gift med Gårdmand Peder Mortensen den 8. nov. 1748 i Indslev Kirke. Peder blev født i dec. 1731 i Tårup ved Indslev, døde i apr. 1763 i Tårup ved Indslev i en alder af 31 år, og blev begravet den 4. maj 1763 på Indslev Kirkegård.

Margrethe blev derefter gift med Gårdmand Lars Hansen den 17. jan. 1764 i Indslev Kirke. Lars blev født i 1735, døde i mar. 1779 i Tårup ved Indslev i en alder af 44 år, og blev begravet den 23. mar. 1779 i Indslev Kirke.

Deres børn:

          i.  Peder Larsen blev født i nov. 1764 i Tårup ved Indslev.

         ii.  Anne Cathrine Larsdatter blev født i sep. 1766 i Tårup ved Indslev.

        iii.  Jørgen Larsen blev født i dec. 1771 i Tårup ved Indslev.

         iv.  Christian Larsen blev født i jan. 1774 i Tårup ved Indslev.

          v.  Maren Larsdatter blev født i mar. 1777 i Tårup ved Indslev.

Margrethe blev derefter gift med Hans Madsen den 9. jul. 1779 i Indslev Kirke. Hans blev født i 1751, døde den 10. okt. 1834 i Tårup ved Indslev i en alder af 83 år, og blev begravet den 18. okt. 1834 i Indslev Kirke.


58. Jens Christophersen, søn af Christopher Jørgensen og Karen Lorentzdatter, blev født i 1741 i Indslev, døde i sep. 1767 i Indslev i en alder af 26 år, og blev begravet den 27. sep. 1767 på Indslev Kirkegård.

Jens blev gift med Maren Jørgensdatter den 13. mar. 1762 i Indslev Kirke. Maren blev født i 1731, døde i 1794 i Indslev Sogn i en alder af 63 år, og blev begravet den 9. mar. 1794 på Indslev Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Jensdatter blev født i 1762 i Indslev.

29       ii.  Karen Jensdatter (født i 1765 i Indslev - døde den 9. apr. 1823 i Tårup ved Indslev). Karen blev gift med Anders Pedersen, søn af Gårdmand Peder Mortensen og Margrethe Cathrine Hansdatter, den 3. jan. 1787 i Indslev Kirke. Anders blev født i jun. 1762 i Tårup ved Indslev, døde den 10. jun. 1846 i Tårup ved Indslev i en alder af 84 år, og blev begravet den 14. jun. 1846 på Indslev Kirkegård.


59. Maren Jørgensdatter blev født i 1731, døde i 1794 i Indslev Sogn i en alder af 63 år, og blev begravet den 9. mar. 1794 på Indslev Kirkegård.

Maren blev gift med Jens Christophersen den 13. mar. 1762 i Indslev Kirke. Jens blev født i 1741 i Indslev, døde i sep. 1767 i Indslev i en alder af 26 år, og blev begravet den 27. sep. 1767 på Indslev Kirkegård.

62. Gårdmand Lars Hansen, søn af Hans Danielsen og Appolone Knudsdatter, blev født i 1751 i Ørslev Sogn på Vestfyn, døde den 30. aug. 1839 i Gelsted i en alder af 88 år, og blev begravet den 6. sep. 1839 på Gelsted Kirkegård.

Om Lars Hansen

Lars Hansen var gårdfæster på Kiellinghus i Gelsted Sogn.

Lars blev gift med Maria Cathrine Andersdatter den 29. nov. 1781 i Gelsted Kirke. Maria blev født i jan. 1757 i Gelsted, døde den 23. mar. 1817 i Gelsted i en alder af 60 år, og blev begravet den 2. apr. 1817 på Gelsted Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anna Margrethe Larsdatter blev født i 1782 i Gelsted.

31       ii.  Abelone Lauersdatter (født i 1784 i Gelsted - døde den 29. mar. 1849 i Grønnemosehus ved Rørup). Abelone mødte Niels Larsen i 1812. Parret blev ikke gift. Niels er født før 1797 og døde efter 1813.

        iii.  Anders Laursen er født i 1786 i Gelsted og døde den 18. maj 1856 i Gelsted i en alder af 70 år. Anders blev gift med Ane Cathrine Jørgensdatter den 15. nov. 1839 i Føns Kirke. Ane er født den 20. jul. 1816 og døde den 21. feb. 1903 i en alder af 86 år.

         iv.  Anne Laursdatter blev født i 1788 i Kællingborg ved Gelsted.

          v.  Hans Laursen blev født i 1789 i Gelsted.

         vi.  Jens Laursen blev født i 1791 i Gelsted.

        vii.  Karen Maria Laursdatter blev født i 1794 i Gelsted.

       viii.  Peder Laursen blev født i 1795 i Gelsted.

         ix.  Anne Marie Laursdatter er født den 4. sep. 1799 i Gelsted og døde den 19. feb. 1849 i Grønnemose ved Rørup i en alder af 49 år. Anne blev gift med Niels Madsen. Niels er født den 16. nov. 1806 i Kindstrup ved Gelsted og døde den 14. maj 1884 i Grønnemose ved Rørup i en alder af 77 år.


63. Maria Cathrine Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Pedersen og Anna Magrethe Nielsdatter, blev født i jan. 1757 i Gelsted, døde den 23. mar. 1817 i Gelsted i en alder af 60 år, og blev begravet den 2. apr. 1817 på Gelsted Kirkegård.

Maria blev gift med Gårdmand Lars Hansen den 29. nov. 1781 i Gelsted Kirke. Lars blev født i 1751 i Ørslev Sogn på Vestfyn, døde den 30. aug. 1839 i Gelsted i en alder af 88 år, og blev begravet den 6. sep. 1839 på Gelsted Kirkegård.

7. generation (3x tipoldeforældre)64. Skomager Niels Nielsen Tysch er født omkring 1664 og døde i jun. 1735 i Kolding i en alder af ca. 71 år.

Om Niels Nielsen Tysch

Niels Nielsen Tysch boede i Kolding Købstad, og var formentlig skomager.
Ved Folketællingen i 1735 findes under skomagerlauget: 28. Niels Nielsen Tydskes Enke (som Nr. 22). (Som nr. 22 henviser til "beboer sit lidet Hus, har ingen Avling, af temmelig ringe Tilstand"
.

Niels blev gift med Mette Lorentzdatter den 13. jul. 1702 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Mette er født i sep. 1667 i Kolding og døde i maj 1758 i Kolding i en alder af 90 år.

Deres børn:

          i.  Lorenz Nielsen Tysch er født i jul. 1705 i Kolding og døde i apr. 1749 i Kolding i en alder af 43 år. Lorenz blev gift med Kirsten Andersdatter den 9. jul. 1731 i Kolding. Kirsten er født omkring 1701 og døde i jan. 1733 i Kolding i en alder af ca. 32 år. Lorenz blev derefter gift med Gertrud Hansdatter omkring 1733. Gertrud er født omkring 1711 og døde den 9. aug. 1790 i Kolding i en alder af ca. 79 år.

32       ii.  Niels Nielsen Tysch (født i okt. 1708 i Kolding - døde i apr. 1753 i Kolding). Niels blev gift med Anne Kirstine Jepsdatter Lybker, datter af Skomager Jep Jensen og Maren Hansdatter, den 12. aug. 1734 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Anne er født i apr. 1708 i Kolding og døde i jan. 1779 i Kolding i en alder af 70 år. Et andet navn for Anne var Anne Kirstine Jepsdatter Lybker.

        iii.  Mette Nielsdatter Tysch er født i aug. 1717 i Kolding og døde den 3. jul. 1748 i Kolding i en alder af 30 år. Mette blev gift med Hans Hansen den 13. mar. 1738 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Hans er født før 1718 og døde efter 1748.


65. Mette Lorentzdatter, datter af Lorentz Berntsen og Mette Gefkesdatter, er født i sep. 1667 i Kolding og døde i maj 1758 i Kolding i en alder af 90 år.

Mette blev gift med Skomager Niels Nielsen Tysch den 13. jul. 1702 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Niels er født omkring 1664 og døde i jun. 1735 i Kolding i en alder af ca. 71 år.

66. Skomager Jep Jensen, søn af Jens Jepsen og Anne Nielsdatter, er født omkring 1670 i Kolding og døde i mar. 1746 i Kolding i en alder af ca. 76 år. Et andet navn for Jep var Jep Jensen Lybker.

Om Jep Jensen Lybker

Jep Jensen med tilnavnet Lybker boede i Kolding Købstad, hvor han tog borgerskab som skomager den 12.11.1696

Jep blev gift med Kirsten Lorentsdatter før 1698. Kirsten er født før 1678 og døde i jan. 1704 i Kolding.

Deres barn:

          i.  Anne Jepsdatter er født omkring 1698 og døde efter feb. 1704.

Jep blev derefter gift med Maren Hansdatter den 19. sep. 1704 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Maren er født i maj 1680 i Kolding og døde i jan. 1729 i Kolding i en alder af 48 år.

Deres børn:

          i.  Kirsten Jepsdatter er født i jun. 1705 i Kolding og døde i okt. 1705 i Kolding.

33       ii.  Anne Kirstine Jepsdatter Lybker (født i apr. 1708 i Kolding - døde i jan. 1779 i Kolding). Anne blev gift med Kobbersmed Rasmus Pedersen den 26. maj 1756 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Rasmus er født før 1736 og døde efter jan. 1760. Anne blev derefter gift med Niels Nielsen Tysch, søn af Skomager Niels Nielsen Tysch og Mette Lorentzdatter, den 12. aug. 1734 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Niels er født i okt. 1708 i Kolding og døde i apr. 1753 i Kolding i en alder af 44 år.

        iii.  Jens Jepsen er født i okt. 1709 i Kolding og døde før jan. 1729.

         iv.  Hans Jepsen er født i nov. 1711 i Kolding og døde før jan. 1729.

          v.  Jens Jepsen er født i jan. 1713 i Kolding og døde efter jul. 1731.

         vi.  Anna Jepsdatter er født i dec. 1715 i Kolding og døde efter jul. 1731.

        vii.  Thomas Jepsen er født i feb. 1718 i Kolding og døde før jan. 1729.

       viii.  Hans Jepsen er født i dec. 1721 i Kolding og døde efter jul. 1731.


67. Maren Hansdatter, datter af Købmand Hans Pedersen og Anne Thomasdatter, er født i maj 1680 i Kolding og døde i jan. 1729 i Kolding i en alder af 48 år.

Maren blev gift med Skomager Jep Jensen den 19. sep. 1704 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Jep er født omkring 1670 i Kolding og døde i mar. 1746 i Kolding i en alder af ca. 76 år. Et andet navn for Jep var Jep Jensen Lybker.

68. Bager Jørgen Hansen, søn af Hans Knudsen og Dorthe Jørgensdatter, blev født i maj 1716 i Middelfart, døde i jan. 1763 i Middelfart i en alder af 46 år, og blev begravet den 22. jan. 1763 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Hansen Bager.

Om Jørgen Hansen Bager

Jørgen Hansen med tilnavnet Bager var bager i Middelfart Købstad.
(Kilde: Middelfart Kirkebog 1799 under omtalen af sønnen Hans Jørgensens død)
.

Jørgen blev gift med Maren. Maren blev født før 1727, døde i maj 1767 i Middelfart, og blev begravet den 27. maj 1767 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

34        i.  Bager Hans Jørgensen (født omkring 1742 - døde den 30. mar. 1799 i Middelfart). Hans blev gift med Anna Hansdatter, datter af Kromand Hans Jensen og Margaretha Christensdatter, den 4. maj 1764 i Middelfart Kirke. Anna blev født i feb. 1746 i Middelfart, døde i jul. 1782 i Middelfart i en alder af 36 år, og blev begravet den 18. jul. 1782 på Middelfart Kirkegård. Hans blev derefter gift med Anna Apollone Hansdatter, datter af Hansen og Else Marie Møller, den 10. apr. 1783 i Middelfart Kirke. Anna blev født omkring 1760.

         ii.  Anna Dorthea Jørgensdatter blev født i apr. 1745 i Middelfart, døde i dec. 1762 i Middelfart i en alder af 17 år, og blev begravet den 11. dec. 1762 på Middelfart Kirkegård.


69. Maren blev født før 1727, døde i maj 1767 i Middelfart, og blev begravet den 27. maj 1767 på Middelfart Kirkegård.

Maren blev gift med Bager Jørgen Hansen. Jørgen blev født i maj 1716 i Middelfart, døde i jan. 1763 i Middelfart i en alder af 46 år, og blev begravet den 22. jan. 1763 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Hansen Bager.

70. Kromand Hans Jensen blev født omkring 1704, døde i nov. 1769 i Middelfart i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 22. nov. 1769 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Jensen Kromand.

Om Hans Jensen Kromand

Hans Jensen med tilnavnet Kromand boede i Middelfart Købstad.
"Kromand" er blevet føjet til hans navn gennem årene, hvorfor det må formodes at han drev kro i Middelfart.

Hans blev gift med Margaretha Christensdatter den 11. maj 1737 i Middelfart Kirke. Margaretha blev født i feb. 1715 i Middelfart, døde i okt. 1767 i Middelfart i en alder af 52 år, og blev begravet den 26. okt. 1767 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Christen Hansen blev født i mar. 1738 i Middelfart.

         ii.  Asger Hansen blev født i dec. 1739 i Middelfart.

35      iii.  Anna Hansdatter (født i feb. 1746 i Middelfart - døde i jul. 1782 i Middelfart). Anna blev gift med Bager Hans Jørgensen, søn af Bager Jørgen Hansen og Maren, den 4. maj 1764 i Middelfart Kirke. Hans blev født omkring 1742, døde den 30. mar. 1799 i Middelfart i en alder af ca. 57 år, og blev begravet den 6. apr. 1799 på Middelfart Kirkegård.

         iv.  Christiane Hansdatter blev født i feb. 1748 i Middelfart.

          v.  Christen Hansen blev født i sep. 1750 i Middelfart, døde i dec. 1751 i Middelfart i en alder af 1 år, og blev begravet den 24. dec. 1751 på Middelfart Kirkegård.

         vi.  Anna Magrethe Hansdatter blev født i mar. 1753 i Middelfart, døde i maj 1753 i Middelfart, og blev begravet den 25. maj 1753 på Middelfart Kirkegård.


71. Margaretha Christensdatter, datter af Snedker Christen Rasmussen og Anna Hansdatter, blev født i feb. 1715 i Middelfart, døde i okt. 1767 i Middelfart i en alder af 52 år, og blev begravet den 26. okt. 1767 på Middelfart Kirkegård.

Margaretha blev gift med Kromand Hans Jensen den 11. maj 1737 i Middelfart Kirke. Hans blev født omkring 1704, døde i nov. 1769 i Middelfart i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 22. nov. 1769 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Jensen Kromand.

72. Fisker Simon Clausen, søn af Fisker Claus Hansen, er født omkring 1698 og døde før 1754.

Om Simon Clausen

Simon Clausen fra Stenderup fik 3. januar 1728 borgerskab i Middelfart; det anføres at han ernærer sig af søen.
Hans begravelse synes ikke at være noteret i kirkebogen; imidlertid anføres det at hans hustru Margrethe er enke da hun dør i 1754; meget kunne derfor tyde på at han er forsvundet på havet og at hans lig ikke er fundet.

Simon blev gift med Margrethe Hansdatter den 11. mar. 1718 i Middelfart Kirke. Margrethe blev født før 1698, døde i 1754 i Middelfart, og blev begravet den 25. sep. 1754 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Margrethe var Margrethe Hansdatter Aarøe.

Deres børn:

          i.  Peder Simonsen blev født i jul. 1722 i Middelfart.

         ii.  Hans Simonsen blev født i mar. 1725 i Middelfart, døde i feb. 1788 i Middelfart i en alder af 62 år, og blev begravet den 9. feb. 1788 på Middelfart Kirkegård. Hans blev gift med Malene Johansdatter den 24. okt. 1754 i Middelfart Kirke. Malene blev født omkring 1724, døde den 26. dec. 1811 i Middelfart i en alder af ca. 87 år, og blev begravet den 30. dec. 1811 på Middelfart Kirkegård.

36      iii.  Fisker Thyge Simonsen (født i mar. 1728 i Middelfart - døde i 1787 i Middelfart). Thyge blev gift med Maria Clausdatter den 19. jul. 1753 i Middelfart Kirke. Maria blev født omkring 1723, døde i 1770 i Middelfart i en alder af ca. 47 år, og blev begravet den 25. feb. 1770 på Middelfart Kirkegård. Thyge blev derefter gift med Christina Hansdatter, datter af Marsvinsjæger Hans Jensen og Maria Christensdatter, den 13. jun. 1770 i Middelfart Kirke. Christina blev født i jun. 1731 i Middelfart, døde den 20. jun. 1808 i Middelfart i en alder af 77 år, og blev begravet den 24. jun. 1808 på Middelfart Kirkegård.

         iv.  Mads Simonsen blev født i aug. 1731 i Middelfart, døde i feb. 1734 i Middelfart i en alder af 2 år, og blev begravet den 17. feb. 1734 på Middelfart Kirkegård.


73. Margrethe Hansdatter, datter af Hans Pedersen og Mette Thygesdatter, blev født før 1698, døde i 1754 i Middelfart, og blev begravet den 25. sep. 1754 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Margrethe var Margrethe Hansdatter Aarøe.

Om Margrethe Hansdatter

Magrethe Hansdatter er også kendt under navnet Magrethe Hansdatter Aaröe.

Margrethe blev gift med Fisker Simon Clausen den 11. mar. 1718 i Middelfart Kirke. Simon er født omkring 1698 og døde før 1754.

74. Marsvinsjæger Hans Jensen er født omkring 1710 og døde i jan. 1767 i Middelfart i en alder af ca. 57 år. Et andet navn for Hans var Hans Jensen Fisker.

Om Hans Jensen

Hans Jensen med tilnavnet Fisker kom fra Stenderup og var fisker og marsvinsjæger i Middelfart.

Hans blev gift med Maria Christensdatter den 6. jul. 1730 i Middelfart Kirke. Maria blev født omkring 1710, døde i feb. 1737 i Middelfart i en alder af ca. 27 år, og blev begravet den 8. feb. 1737 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Hans Hansen blev født i maj 1730 i Middelfart.

37       ii.  Christina Hansdatter (født i jun. 1731 i Middelfart - døde den 20. jun. 1808 i Middelfart). Christina blev gift med Fisker Thyge Simonsen, søn af Fisker Simon Clausen og Margrethe Hansdatter, den 13. jun. 1770 i Middelfart Kirke. Thyge blev født i mar. 1728 i Middelfart, døde i 1787 i Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 3. feb. 1787 på Middelfart Kirkegård.

        iii.  Olle Hansen blev født i aug. 1733 i Middelfart.

         iv.  Engel Kierstine Hansdatter blev født i apr. 1735 i Middelfart, døde i maj 1781 i Middelfart i en alder af 46 år, og blev begravet den 18. maj 1781 på Middelfart Kirkegård. Engel blev gift med Søren Jacobsen den 13. nov. 1756 i Middelfart Kirke. Søren blev født omkring 1738, døde i nov. 1762 i Middelfart i en alder af ca. 24 år, og blev begravet den 4. dec. 1762 på Middelfart Kirkegård. Engel blev derefter gift med Jens Jørgensen Hasberg den 1. maj 1764 i Middelfart Kirke. Jens er født i 1742 og døde den 11. maj 1802 i Middelfart i en alder af 60 år.


75. Maria Christensdatter blev født omkring 1710, døde i feb. 1737 i Middelfart i en alder af ca. 27 år, og blev begravet den 8. feb. 1737 på Middelfart Kirkegård.

Maria blev gift med Marsvinsjæger Hans Jensen den 6. jul. 1730 i Middelfart Kirke. Hans er født omkring 1710 og døde i jan. 1767 i Middelfart i en alder af ca. 57 år. Et andet navn for Hans var Hans Jensen Fisker.

76. Jørgen Pedersen er født før 1706 og døde efter 1739. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Pedersen Juul.

Om Jørgen Pedersen Juul

Jørgen Pedersen Juul boede i Middelfart Købstad

Jørgen blev gift med Maren Hansdatter den 9. nov. 1726 i Middelfart Kirke. Maren er født før 1706 og døde efter 1739.

Deres børn:

          i.  Peder Jørgensen blev født i jan. 1727 i Middelfart. Et andet navn for Peder var Peder Jørgensen Juul.

         ii.  Ingeborg Jørgensdatter blev født i dec. 1729 i Middelfart. Et andet navn for Ingeborg var Ingeborg Jørgensdatter Juul.

        iii.  Hans Jørgensen blev født i okt. 1733 i Middelfart. Et andet navn for Hans var Hans Jørgensen Juul.

         iv.  Dorrethea Jørgensdatter blev født i sep. 1736 i Middelfart. Et andet navn for Dorrethea var Dorrethea Jørgensdatter Juul.

38        v.  Niels Jørgensen (født i dec. 1739 i Middelfart - døde før 1801). Niels blev gift med Margrethe Corfitzdatter, datter af Fisker Corfitz Envoldsen og Gjertrud Hansdatter, den 2. nov. 1764 i Middelfart Kirke. Margrethe blev født i mar. 1734 i Middelfart, døde den 21. sep. 1805 i Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 26. sep. 1805 på Middelfart Kirkegård.


77. Maren Hansdatter er født før 1706 og døde efter 1739.

Maren blev gift med Jørgen Pedersen den 9. nov. 1726 i Middelfart Kirke. Jørgen er født før 1706 og døde efter 1739. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Pedersen Juul.

78. Fisker Corfitz Envoldsen, søn af Fisker Enevold Corfitzen og Mette Hansdatter, blev født før 1709, døde i feb. 1738 i Middelfart, og blev begravet den 6. feb. 1738 på Middelfart Kirkegård.

Om Corfitz Envoldsen

Corfitz Envoldsen fik 9. december 1730 borgerskab i Middelfart; han ernærede sig af søen.

Corfitz blev gift med Gjertrud Hansdatter den 8. apr. 1731 i Middelfart Kirke. Gjertrud blev født før 1716, døde i mar. 1742 i Middelfart, og blev begravet den 31. mar. 1742 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Mette Corfitzdatter blev født i jan. 1732 i Middelfart.

39       ii.  Margrethe Corfitzdatter (født i mar. 1734 i Middelfart - døde den 21. sep. 1805 i Middelfart). Margrethe blev gift med Niels Jørgensen, søn af Jørgen Pedersen og Maren Hansdatter, den 2. nov. 1764 i Middelfart Kirke. Niels er født i dec. 1739 i Middelfart og døde før 1801. Et andet navn for Niels var Niels Jørgensen Juul.

        iii.  Karen Corfitzdatter blev født i jul. 1736 i Middelfart.

         iv.  Corfitz Corfitzen blev født i aug. 1738 i Middelfart.


79. Gjertrud Hansdatter blev født før 1716, døde i mar. 1742 i Middelfart, og blev begravet den 31. mar. 1742 på Middelfart Kirkegård.

Gjertrud blev gift med Fisker Corfitz Envoldsen den 8. apr. 1731 i Middelfart Kirke. Corfitz blev født før 1709, døde i feb. 1738 i Middelfart, og blev begravet den 6. feb. 1738 på Middelfart Kirkegård.

84. Jens Andersen, søn af Anders Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter, er født i 1721 i Skrillinge ved Middelfart og døde efter 1761.

Om Jens Andersen

Jens Andersen var husmand i Skrillinge.

Jens blev gift med Ane Larsdatter den 25. feb. 1748 i Kauslunde Kirke. Ane blev født før 1730.

Deres børn:

          i.  Lars Jensen blev født i 1748 i Skrillinge ved Middelfart.

         ii.  Rasmus Jensen blev født i 1751 i Skrillinge ved Middelfart.

42      iii.  Smed Hans Jensen (født i 1754 i Skrillinge ved Middelfart - døde den 11. nov. 1819 i Skrillinge ved Middelfart). Hans blev gift med Maria Cathrine Johansdatter den 17. nov. 1782 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Maria er født omkring 1748 og døde efter 1819.

         iv.  Anders Jensen blev født i 1756 i Skrillinge ved Middelfart.

          v.  Ane Kirstine Jensdatter blev født i 1758 i Skrillinge ved Middelfart.

         vi.  Ane Marie Jensdatter blev født i 1761 i Skrillinge ved Middelfart.


85. Ane Larsdatter blev født før 1730.

Ane blev gift med Jens Andersen den 25. feb. 1748 i Kauslunde Kirke. Jens er født i 1721 i Skrillinge ved Middelfart og døde efter 1761.

92. Gårdmand Rasmus Pedersen blev født omkring 1683, døde i feb. 1748 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 26. feb. 1748 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Om Rasmus Pedersen

Rasmus Pedersen var gårdmand i Bøgelund, Vejlby Sogn.

Rasmus blev gift med Bodil Andersdatter den 15. jan. 1713 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Bodil blev født i 1671 i Skrillinge ved Middelfart, døde i sep. 1730 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 10. sep. 1730 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Birthe Rasmusdatter blev født i 1713 i Bøgelund ved Middelfart.

46       ii.  Husmand Jens Rasmussen (født i 1715 i Bøgelund ved Middelfart - døde i okt. 1782 i Bøgelund ved Middelfart). Jens blev gift med Karen Pedersdatter, datter af Gårdmand Peder Jørgensen og Maren Larsdatter, den 24. maj 1768 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen blev født i 1741 i Vejlby ved Middelfart, døde i feb. 1810 i Vejlby ved Middelfart i en alder af 69 år, og blev begravet den 26. feb. 1810 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Rasmus blev derefter gift med Margrethe Jespersdatter, datter af Jesper Rasmussen og Mette Hansdatter, den 26. dec. 1730 i Kauslunde Kirke. Margrethe er født i 1711 i Skrillinge ved Middelfart og døde efter 1743.

Deres børn:

          i.  Jesper Rasmussen blev født i 1732 i Bøgelund ved Middelfart.

         ii.  Jesper Rasmussen blev født i 1735 i Bøgelund ved Middelfart.

        iii.  Bodil Rasmusdatter blev født i 1737 i Bøgelund ved Middelfart.

         iv.  Jesper Rasmussen blev født i 1740 i Bøgelund ved Middelfart.

          v.  Peder Rasmussen blev født i 1743 i Bøgelund ved Middelfart.


93. Bodil Andersdatter, datter af Møller Anders Andersen og Anne Iversdatter, blev født i 1671 i Skrillinge ved Middelfart, døde i sep. 1730 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 10. sep. 1730 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

Bodil blev gift med Jens Hansen den 25. okt. 1705 i Kauslunde Kirke. Jens er født i 1667 og døde i 1712 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 45 år.

Deres børn:

          i.  Anders Jensen blev født i 1707 i Bøgelund ved Middelfart.

         ii.  Bendix Jensen er født i 1709 i Bøgelund ved Middelfart og døde i 1783 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 74 år.

        iii.  Giertrud Jensdatter blev født i 1711 i Bøgelund ved Middelfart.

Bodil blev derefter gift med Gårdmand Rasmus Pedersen den 15. jan. 1713 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Rasmus blev født omkring 1683, døde i feb. 1748 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 26. feb. 1748 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

94. Gårdmand Peder Jørgensen, søn af Jørgen og Lorentzdatter, er født omkring 1715 og døde i jul. 1792 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 77 år.

Om Peder Jørgensen

Peder Jørgensen var gårdmand i Vejlby. Han er nævnt i skiftet efter Anna Elisabeth Lorentzdatter i Vejlby år 1752.
Det er herigennem godtgjort:
1)at Peder Jørgensen var søstersøn af Anna Elisabeth Lorentzdatter og dennes mand bødker Jacob Nielsen i Vejlby,
2)at Peder Jørgensen havde en morbror ved navn Jørgen, der var rejst udenlands omkring 1718, og som man i øvrigt ikke vidste var død eller stadig levede,
3)at Peder Jørgensen havde endnu en morbror ved navn Lorentz, hvis datter Anna Lorentzdatter var gift med skrædder Søren Andersen i Middelfart
Peder Jørgensen var således søn af en mand med fornavnet Jørgen og en mor med efternavnet Lorentzdatter. Og i og med, at Peder Jørgensen står som arving efter mosteren, så må hans mor være død inden 1752. - Og en gennemlæsning af kirkebøgerne for Middelfart og Vejlby sogne viser, at der ikke er nogen ved navn Jørgen, der har giftet sig med en Lorentzdatter, ligesom der ikke er nogen Jørgen, der har begravet en hustru ved navn Lorentzdatter

Peder blev gift med Maren Larsdatter før 1739. Maren er født før 1724 og døde i aug. 1763 i Vejlby ved Middelfart.

Deres børn:

          i.  Jørgen Pedersen blev født i 1739 i Vejlby ved Middelfart.

47       ii.  Karen Pedersdatter (født i 1741 i Vejlby ved Middelfart - døde i feb. 1810 i Vejlby ved Middelfart). Karen blev gift med Husmand Jens Rasmussen, søn af Gårdmand Rasmus Pedersen og Bodil Andersdatter, den 24. maj 1768 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Jens blev født i 1715 i Bøgelund ved Middelfart, døde i okt. 1782 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 67 år, og blev begravet den 26. okt. 1782 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

        iii.  Anna Octe Pedersdatter blev født i 1743 i Vejlby ved Middelfart.

         iv.  Lauritz Pedersen blev født i 1744 i Vejlby ved Middelfart.

          v.  Karen Pedersdatter blev født i 1746 i Vejlby ved Middelfart.

Peder blev derefter gift med Johanne Andersdatter den 2. feb. 1764 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Johanne er født omkring 1740 og døde i sep. 1794 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 54 år.

Deres børn:

          i.  Anne Marie Pedersdatter blev født i 1765 i Vejlby ved Middelfart.

         ii.  Dorthe Johanne Pedersdatter blev født i 1768 i Vejlby ved Middelfart.

        iii.  Anders Pedersen blev født i 1770 i Vejlby ved Middelfart.

         iv.  Kirsten Pedersdatter blev født i 1773 i Vejlby ved Middelfart.

          v.  Hans Pedersen blev født i 1775 i Vejlby ved Middelfart.

         vi.  Dorthe Pedersdatter blev født i 1778 i Vejlby ved Middelfart.


95. Maren Larsdatter er født før 1724 og døde i aug. 1763 i Vejlby ved Middelfart.

Maren blev gift med Gårdmand Peder Jørgensen før 1739. Peder er født omkring 1715 og døde i jul. 1792 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 77 år.

96. Anders blev født før 1700.

Om Anders

Hvem Anders var må itv. henstå i det uvisse.
Den 14.9.1782 er der foretaget skifte efter enken Maren Andersdatter i Mausing. Maren efterlod sig ingen livsarvinger, hvorfor hendes arvinger var hendes hel- og halvsøskende, herunder Anders Andersen i Sinding.
Ud fra dette skifte kan udledes følgende om Anders Nn:
- Han var født før år 1700, var gift mindst to gange, og
- han fik mindst følgende 5 børn:
1) Maren Andersdatter, som blev født omkring 1719 og som boede og døde i Mausing i 1782.
2) Anders Andersen i Sinding, som var født omkring 1717 og som døde 1792 i Sinding.
3) Anne Andersdatter, som i 1782 boede i Vejerslev under Frijsenborg Gods.
4) Jens Andersen, som i 1782 boede i Tranum Sogn.
5) Anne Andersdatter, som døde før 1782. Hendes mand hed Peder Jensen, og han døde i marts 1746
.

Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

48        i.  Snedker Anders Andersen (født omkring 1717 - døde den 2. feb. 1792 i Sinding). Anders blev gift med Maren Mouridsdatter, datter af Mourids Mouridsen, før 1752. Maren er født før 1737 og døde i maj 1757 i Hvinningdal ved Silkeborg. Anders blev derefter gift med Mette Poulsdatter den 26. sep. 1757 i Vinderslev Kirke. Mette er født omkring 1727 og døde efter 1787.

         ii.  Maren Andersdatter er født omkring 1719 og døde i dec. 1781 i Mausing ved Vinderslev i en alder af ca. 62 år.

        iii.  Jens Andersen døde efter sep. 1782.

         iv.  Anne Andersdatter er født før 1762 og døde før sep. 1782. Anne blev gift med Peder.

          v.  Anne Andersdatter er født før 1772 og døde efter 1782.


104. Hans Sørensen er født omkring 1676 og døde i jul. 1728 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 52 år.

Om Hans Sørensen

Hans Sørensen boede i Skrillinge. I kirkebøgerne er han også benævnt "gamle Hans Sørensen".

Hans blev gift med Maren Hansdatter omkring 1723. Maren er født omkring 1702 og døde i jan. 1763 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 61 år.

Deres børn:

          i.  Niels Hansen blev født i 1724 i Skrillinge ved Middelfart.

52       ii.  Husmand Peder Hansen (født i jul. 1727 i Skrillinge ved Middelfart - døde den 12. jan. 1803 i Skrillinge ved Middelfart). Peder blev gift med Margrethe Pedersdatter den 10. jun. 1761 i Kauslunde Kirke. Margrethe blev født omkring 1736, døde i dec. 1792 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 16. dec. 1792 i Kauslunde Kirke.


105. Maren Hansdatter er født omkring 1702 og døde i jan. 1763 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 61 år.

Maren blev gift med Hans Sørensen omkring 1723. Hans er født omkring 1676 og døde i jul. 1728 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 52 år.

108. Niels blev født før 1707.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Husmand Rasmus Nielsen er født omkring 1727 og døde i sep. 1804 i Husby på Vestfyn i en alder af ca. 77 år. Rasmus blev gift med Karen Pedersdatter. Karen er født omkring 1744 og døde efter sep. 1804. Parret var barnløst.

         ii.  Birthe Nielsdatter er født før 1736 og døde før sep. 1804. Birthe blev gift med Lars. Lars blev født før 1731.

        iii.  Stine Nielsdatter er født omkring 1736 og døde i feb. 1799 i Udby på Fyn i en alder af ca. 63 år. Stine blev gift med Jens.

54       iv.  Jens Nielsen (født før 1744 - døde før okt. 1789). Jens blev gift med Ellen Jensdatter, datter af Møller Jens Hansen og Anna Andersdatter, den 23. sep. 1763 i Føns Kirke. Ellen er født den 14. okt. 1735 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde i okt. 1789 i Føns i en alder af 54 år.


110. Møller Jens Hansen, søn af Møller Hans Jensen og Ellen Nielsdatter, er født før 1710 og døde i jan. 1760 i Hybæk Mølle på Vestfyn.

Om Jens Hansen

Jens Hansen var møller på Hybæk Mølle. Møllen var dengang en fæstemølle under Wedellsborg Gods.

Jens blev gift med Anna Andersdatter omkring 1730. Anna er født i nov. 1707 i Mosegård ved Balslev og døde i maj 1747 i Hybæk Mølle på Vestfyn i en alder af 39 år.

Deres børn:

          i.  Hans Jensen er født den 26. aug. 1731 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde efter jan. 1760.

         ii.  Karen Jensdatter er født den 3. nov. 1733 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde efter jan. 1760. Karen blev gift med Rasmus Jensen. Rasmus døde efter jan. 1760.

55      iii.  Ellen Jensdatter (født den 14. okt. 1735 i Hybæk Mølle på Vestfyn - døde i okt. 1789 i Føns). Ellen blev gift med Peder Knudsen, søn af Knud Pedersen og Anne Nielsdatter, den 22. jun. 1761 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Peder er født i maj 1730 i Ørslev på Vestfyn og døde i jun. 1763 i Føns i en alder af 33 år. Ellen blev derefter gift med Jens Nielsen, søn af Niels, den 23. sep. 1763 i Føns Kirke. Jens er født før 1744 og døde før okt. 1789.

Jens blev derefter gift med Anne Rasmusdatter den 19. jul. 1747 i Brenderup Kirke. Anne er født før 1732 og døde i maj 1764 i Hybæk Mølle på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Rasmus Jensen er født i apr. 1748 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde efter sep. 1764.

         ii.  Anna Kirstine Jensdatter er født i jul. 1750 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde efter sep. 1764.

        iii.  Mette Cathrine Jensdatter er født i okt. 1752 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde efter sep. 1760.

         iv.  Eyler Jensen er født i jun. 1755 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde efter sep. 1764.

          v.  Jens Jensen er født i dec. 1759 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde efter sep. 1764.


111. Anna Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Nielsen og Karen Hansdatter, er født i nov. 1707 i Mosegård ved Balslev og døde i maj 1747 i Hybæk Mølle på Vestfyn i en alder af 39 år.

Anna blev gift med Møller Jens Hansen omkring 1730. Jens er født før 1710 og døde i jan. 1760 i Hybæk Mølle på Vestfyn.

112. Morten Pedersen, søn af Peder Michelsen, blev født i dec. 1682 i Tårup ved Indslev, døde i 1751 i Tårup ved Indslev i en alder af 69 år, og blev begravet den 15. jan. 1751 på Indslev Kirkegård.

Om Morten Pedersen

Morten Pedersen boede i Indslev-Tårup.

Morten blev gift med Maren Andersdatter den 15. okt. 1713 i Indslev Kirke. Maren blev født omkring 1683, døde i feb. 1725 i Tårup ved Indslev i en alder af ca. 42 år, og blev begravet den 26. feb. 1725 på Indslev Kirkegård.

Morten blev derefter gift med Kirsten Hansdatter den 17. jun. 1725 i Indslev Kirke. Kirsten blev født i mar. 1706 i Tårup ved Indslev, døde i jul. 1748 i Tårup ved Indslev i en alder af 42 år, og blev begravet den 4. jul. 1748 på Indslev Kirkegård.

Deres barn:

56        i.  Gårdmand Peder Mortensen (født i dec. 1731 i Tårup ved Indslev - døde i apr. 1763 i Tårup ved Indslev). Peder blev gift med Margrethe Cathrine Hansdatter, datter af Kromand Hans Jørgensen og Alhee Nielsdatter, den 8. nov. 1748 i Indslev Kirke. Margrethe blev født i okt. 1730 i Indslev Sogn, døde i okt. 1800 i Tårup ved Indslev i en alder af 70 år, og blev begravet den 7. nov. 1800 på Indslev Kirkegård.


113. Kirsten Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Jensen og Maren Jensdatter, blev født i mar. 1706 i Tårup ved Indslev, døde i jul. 1748 i Tårup ved Indslev i en alder af 42 år, og blev begravet den 4. jul. 1748 på Indslev Kirkegård.

Kirsten blev gift med Morten Pedersen den 17. jun. 1725 i Indslev Kirke. Morten blev født i dec. 1682 i Tårup ved Indslev, døde i 1751 i Tårup ved Indslev i en alder af 69 år, og blev begravet den 15. jan. 1751 på Indslev Kirkegård.

114. Kromand Hans Jørgensen, søn af Jørgen og Karen Thomesdatter, blev født omkring 1699, døde i aug. 1763 i Indslev i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 9. aug. 1763 på Indslev Kirkegård.

Om Hans Jørgensen

Hans Jørgensen var kromand i Indslev.

Om Hans og Alhees børn

Det bør bemærkes at ud af Hans og Alhees 8 børn, var der 3 sæt tvillinger - og af disse 6 tvillingebørn overlevede de 5 fødselen

Hans blev gift med Alhee Nielsdatter før 1726. Alhee blev født omkring 1700, døde i okt. 1752 i Indslev Kro i en alder af ca. 52 år, og blev begravet den 15. okt. 1752 på Indslev Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Margrethe Hansdatter er født i 1726 i Indslev og døde efter 1752.

         ii.  Anne Cathrine Hansdatter blev født i 1726 i Indslev Sogn, døde i 1726 i Indslev, og blev begravet den 17. feb. 1726 på Indslev Kirkegård.

        iii.  Jørgen Hansen blev født i 1728 i Indslev, døde i 1747 i Indslev Sogn i en alder af 19 år, og blev begravet den 24. nov. 1747 på Indslev Kirkegård.

         iv.  Niels Hansen er født i 1730 i Indslev og døde efter 1752.

57        v.  Margrethe Cathrine Hansdatter (født i okt. 1730 i Indslev Sogn - døde i okt. 1800 i Tårup ved Indslev). Margrethe blev gift med Gårdmand Peder Mortensen, søn af Morten Pedersen og Kirsten Hansdatter, den 8. nov. 1748 i Indslev Kirke. Peder blev født i dec. 1731 i Tårup ved Indslev, døde i apr. 1763 i Tårup ved Indslev i en alder af 31 år, og blev begravet den 4. maj 1763 på Indslev Kirkegård. Margrethe blev derefter gift med Gårdmand Lars Hansen den 17. jan. 1764 i Indslev Kirke. Lars blev født i 1735, døde i mar. 1779 i Tårup ved Indslev i en alder af 44 år, og blev begravet den 23. mar. 1779 i Indslev Kirke. Margrethe blev derefter gift med Hans Madsen den 9. jul. 1779 i Indslev Kirke. Hans blev født i 1751, døde den 10. okt. 1834 i Tårup ved Indslev i en alder af 83 år, og blev begravet den 18. okt. 1834 i Indslev Kirke.

         vi.  Laurits Hansen er født i 1732 i Indslev og døde efter 1752.

        vii.  Christian Hansen er født i 1734 i Indslev og døde før 1752.

       viii.  Anne Hansdatter er født i 1734 i Indslev og døde efter 1752.

         ix.  Anne Cathrine Hansdatter er født i 1738 i Indslev Kro og døde efter 1752.

Hans blev derefter gift med Anne Marie Mikkelsdatter, datter af Karen Rasmusdatter, den 24. apr. 1753 i Indslev Kirke. Anne blev født i 1717, døde i 1765 i Indslev i en alder af 48 år, og blev begravet den 8. jan. 1765 på Indslev Kirkegård.


115. Alhee Nielsdatter blev født omkring 1700, døde i okt. 1752 i Indslev Kro i en alder af ca. 52 år, og blev begravet den 15. okt. 1752 på Indslev Kirkegård.

Om Hans og Alhees børn

Det bør bemærkes at ud af Hans og Alhees 8 børn, var der 3 sæt tvillinger - og af disse 6 tvillingebørn overlevede de 5 fødselen

Alhee blev gift med Kromand Hans Jørgensen før 1726. Hans blev født omkring 1699, døde i aug. 1763 i Indslev i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 9. aug. 1763 på Indslev Kirkegård.

116. Christopher Jørgensen blev født før 1710, døde i dec. 1747 i Indslev, og blev begravet den 31. dec. 1747 på Indslev Kirkegård.

Christopher blev gift med Karen Lorentzdatter den 15. apr. 1725 i Indslev Kirke. Karen er født i 1703 i Indslev og døde i 1764 i Indslev i en alder af 61 år.

Deres børn:

          i.  Anna Christophersdatter blev født i 1725 i Indslev, døde i 1776 i Indslev i en alder af 51 år, og blev begravet den 31. mar. 1776 på Indslev Kirkegård.

         ii.  Lorentz Christophersen blev født i 1728 i Indslev.

        iii.  Jørgen Christophersen blev født i 1728 i Indslev.

         iv.  Anna Christophersdatter blev født i 1732 i Indslev.

          v.  Lorentz Christophersen blev født i 1736 i Indslev.

58       vi.  Jens Christophersen (født i 1741 i Indslev - døde i sep. 1767 i Indslev). Jens blev gift med Maren Jørgensdatter den 13. mar. 1762 i Indslev Kirke. Maren blev født i 1731, døde i 1794 i Indslev Sogn i en alder af 63 år, og blev begravet den 9. mar. 1794 på Indslev Kirkegård.

        vii.  Karen Christophersdatter blev født i 1745 i Indslev.


117. Karen Lorentzdatter, datter af Lorentz Nielsen og Inger Jørgensdatter, er født i 1703 i Indslev og døde i 1764 i Indslev i en alder af 61 år.

Karen blev gift med Christopher Jørgensen den 15. apr. 1725 i Indslev Kirke. Christopher blev født før 1710, døde i dec. 1747 i Indslev, og blev begravet den 31. dec. 1747 på Indslev Kirkegård.

124. Hans Danielsen, søn af Daniel Hansen og Kirsten Pedersdatter, blev født omkring 1729, døde i feb. 1804 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 19. feb. 1804 på Gelsted Kirkegård.

Om Hans Danielsen

Hans Danielsen var husmand og murermester i Holme ved Gelsted.

Hans blev gift med Appolone Knudsdatter den 17. okt. 1751 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Appolone blev født i feb. 1727 i Ørslev på Vestfyn, døde i jul. 1793 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af 66 år, og blev begravet den 25. jul. 1793 på Gelsted Kirkegård.

Deres børn:

62        i.  Gårdmand Lars Hansen (født i 1751 i Ørslev Sogn på Vestfyn - døde den 30. aug. 1839 i Gelsted). Lars blev gift med Maria Cathrine Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Pedersen og Anna Magrethe Nielsdatter, den 29. nov. 1781 i Gelsted Kirke. Maria blev født i jan. 1757 i Gelsted, døde den 23. mar. 1817 i Gelsted i en alder af 60 år, og blev begravet den 2. apr. 1817 på Gelsted Kirkegård.

         ii.  Daniel Hansen blev født i 1754 i Ørslev på Vestfyn, døde i mar. 1755 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 1 år, og blev begravet den 27. mar. 1755 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

        iii.  Anna Hansdatter blev født i 1758 i Ørslev på Vestfyn.

         iv.  Karen Hansdatter blev født i 1761 i Holmehuse ved Gelsted.

          v.  Daniel Hansen blev født i 1766 i Holmehuse ved Gelsted.

         vi.  Anna Maria Hansdatter blev født i 1770 i Holmehuse ved Gelsted.


125. Appolone Knudsdatter, datter af Knud Pedersen og Anne Nielsdatter, blev født i feb. 1727 i Ørslev på Vestfyn, døde i jul. 1793 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af 66 år, og blev begravet den 25. jul. 1793 på Gelsted Kirkegård.

Appolone blev gift med Hans Danielsen den 17. okt. 1751 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Hans blev født omkring 1729, døde i feb. 1804 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 19. feb. 1804 på Gelsted Kirkegård.

126. Gårdmand Anders Pedersen blev født omkring 1711, døde i nov. 1788 i Gelsted i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 3. dec. 1788 på Gelsted Kirkegård.

Om Anders Pedersen

Anders Pedersen var fæstebonde i Gelsted. Han overtog fæstet på gården under Erholm Søndergårde Gods den 2. januar 1764.

Anders blev gift med Anna Magrethe Nielsdatter. Anna er født i 1721 i Østerby ved Assens og døde i nov. 1764 i Gelsted i en alder af 43 år.

Deres børn:

          i.  Niels Andersen blev født i mar. 1749 i Gelsted.

         ii.  Hans Andersen blev født i feb. 1751 i Gelsted.

        iii.  Peder Andersen blev født i feb. 1753 i Gelsted.

         iv.  Niels Andersen blev født i maj 1754 i Gelsted.

63        v.  Maria Cathrine Andersdatter (født i jan. 1757 i Gelsted - døde den 23. mar. 1817 i Gelsted). Maria blev gift med Gårdmand Lars Hansen, søn af Hans Danielsen og Appolone Knudsdatter, den 29. nov. 1781 i Gelsted Kirke. Lars blev født i 1751 i Ørslev Sogn på Vestfyn, døde den 30. aug. 1839 i Gelsted i en alder af 88 år, og blev begravet den 6. sep. 1839 på Gelsted Kirkegård.

         vi.  Peder Andersen blev født i mar. 1759 i Gelsted.

        vii.  Giertrud Kirstina Andersdatter blev født i aug. 1762 i Gelsted.

       viii.  Anna Kirstine Andersdatter er født i okt. 1764 i Gelsted og døde den 31. dec. 1764 i Raahauge ved Assens.


127. Anna Magrethe Nielsdatter, datter af Gårdmand Niels Hansen og Marie Nielsdatter, er født i 1721 i Østerby ved Assens og døde i nov. 1764 i Gelsted i en alder af 43 år.

Anna blev gift med Gårdmand Anders Pedersen. Anders blev født omkring 1711, døde i nov. 1788 i Gelsted i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 3. dec. 1788 på Gelsted Kirkegård.

8. generation (4x tipoldeforældre)130. Lorentz Berntsen, søn af Bernt og Ukendt, er født før 1640 og døde i jun. 1721 i Kolding.

Om Lorentz Berntsen

Lorentz Berntsen var skomager i Kolding.

Lorentz blev gift med Mette Gefkesdatter den 28. sep. 1660 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Mette er født før 1640 og døde i jun. 1721 i Kolding.

Deres børn:

          i.  Bernt Lorentzen blev født i jul. 1661 i Kolding.

         ii.  Johanne Lorentzdatter er født i sep. 1663 i Kolding og døde i dec. 1663 i Kolding.

        iii.  Johanne Lorentzdatter er født i dec. 1665 i Kolding og døde i nov. 1666 i Kolding.

65       iv.  Mette Lorentzdatter (født i sep. 1667 i Kolding - døde i maj 1758 i Kolding). Mette blev gift med Skomager Niels Nielsen Tysch den 13. jul. 1702 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Niels er født omkring 1664 og døde i jun. 1735 i Kolding i en alder af ca. 71 år.


131. Mette Gefkesdatter, datter af Gefke Thamsen, er født før 1640 og døde i jun. 1721 i Kolding.

Mette blev gift med Lorentz Berntsen den 28. sep. 1660 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Lorentz er født før 1640 og døde i jun. 1721 i Kolding.

132. Jens Jepsen, søn af Jep Jensen og Kirsten Bertelsdatter, er født omkring 1634 i Kolding og døde i apr. 1715 i Kolding i en alder af ca. 81 år. Et andet navn for Jens var Jens Jepsen Lybker.

Om Jens Jepsen Lybker

Jens Jepsen med tilnavnet Lybker boede i Kolding Købstad.

Jens blev gift med Maren Sørensdatter mellem 1705 og 1715. Maren er født før 1679 og døde efter maj 1715.

Jens blev derefter gift med Anne Nielsdatter den 1. maj 1670 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Anne er født omkring jun. 1630 og døde i jan. 1705 i Kolding i en alder af ca. 74 år.

Deres børn:

66        i.  Skomager Jep Jensen (født omkring 1670 i Kolding - døde i mar. 1746 i Kolding). Jep blev gift med Kirsten Lorentsdatter før 1698. Kirsten er født før 1678 og døde i jan. 1704 i Kolding. Jep blev derefter gift med Maren Hansdatter, datter af Købmand Hans Pedersen og Anne Thomasdatter, den 19. sep. 1704 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Maren er født i maj 1680 i Kolding og døde i jan. 1729 i Kolding i en alder af 48 år.

         ii.  Peder Jensen er født i dec. 1670 i Kolding og døde før apr. 1705.

        iii.  Karen Jensdatter er født i nov. 1672 i Kolding og døde i jun. 1699 i Kolding i en alder af 26 år. Et andet navn for Karen var Karen Jensdatter Lybker. Karen blev gift med Skomager Oluf Sørensen den 14. jul. 1692 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Oluf er født før 1673 og døde i mar. 1704 i Kolding.

         iv.  Niels Jensen er født i mar. 1675 i Kolding og døde den 14. apr. 1676 i Kolding i en alder af 1 år.


133. Anne Nielsdatter er født omkring jun. 1630 og døde i jan. 1705 i Kolding i en alder af ca. 74 år.

Anne blev gift med Jens Jepsen den 1. maj 1670 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Jens er født omkring 1634 i Kolding og døde i apr. 1715 i Kolding i en alder af ca. 81 år. Et andet navn for Jens var Jens Jepsen Lybker.

134. Købmand Hans Pedersen, søn af Peder, er født før 1662 og døde den 23. maj 1739 i Kolding.

Om Hans Pedersen

Hans Pedersen var købmand i Kolding. Af tingbogen for Kolding byfoged fremgår, at han fra 1681 tillige har været kæmner.

Hans blev gift med Anne Thomasdatter. Anne er født før 1661 og døde efter jul. 1731.

Deres børn:

67        i.  Maren Hansdatter (født i maj 1680 i Kolding - døde i jan. 1729 i Kolding). Maren blev gift med Skomager Jep Jensen, søn af Jens Jepsen og Anne Nielsdatter, den 19. sep. 1704 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Jep er født omkring 1670 i Kolding og døde i mar. 1746 i Kolding i en alder af ca. 76 år. Et andet navn for Jep var Jep Jensen Lybker.

         ii.  Hans Hansen er født før 1711 og døde efter jul. 1731.


135. Anne Thomasdatter, datter af Thomas Christensen, er født før 1661 og døde efter jul. 1731.

Anne blev gift med Købmand Hans Pedersen. Hans er født før 1662 og døde den 23. maj 1739 i Kolding.

136. Hans Knudsen blev født før 1693, døde i aug. 1730 i Middelfart, og blev begravet den 11. aug. 1730 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Knudsen Skiøtte.

Om Hans Knudsen

Ved Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatters vielse i 1745 i Middelfart Kirke er i kirkebogen beskrevet hvorledes Hans Knudsen og Dorthe Jørgensdatter er forældre til Rasmus Hansen.

Hans blev gift med Dorthe Jørgensdatter den 6. okt. 1713 i Middelfart Kirke. Dorthe er født før 1693 og døde efter 1725.

Deres børn:

          i.  Knud Hansen blev født i jul. 1714 i Middelfart, døde i maj 1761 i Lillebælt i en alder af 46 år, og blev begravet den 23. maj 1761 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Knud var Knud Hansen Skiøtte. Knud blev gift med Ane Sørensdatter den 6. jun. 1749 i Middelfart Kirke. Ane blev født før 1734, døde i mar. 1753 i Middelfart, og blev begravet den 13. mar. 1753 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Ane var Ane Sørensdatter Bul.

68       ii.  Bager Jørgen Hansen (født i maj 1716 i Middelfart - døde i jan. 1763 i Middelfart). Jørgen blev gift med Maren. Maren blev født før 1727, døde i maj 1767 i Middelfart, og blev begravet den 27. maj 1767 på Middelfart Kirkegård.

        iii.  Rasmus Hansen er født i nov. 1719 i Middelfart og døde efter 1748. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Hansen Skiøtte. Rasmus blev gift med Karen Jepsdatter, datter af Jep Jensen og Elisabeth Iversdatter, den 4. nov. 1745 i Middelfart Kirke. Karen blev født i 1717 i Fænø.

         iv.  Daniel Hansen blev født i aug. 1723 i Middelfart, døde i jan. 1725 i Middelfart i en alder af 1 år, og blev begravet den 24. jan. 1725 på Middelfart Kirkegård.

          v.  Ellen Kirstine Hansdatter blev født i nov. 1725 i Middelfart, døde i maj 1785 i Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 20. maj 1785 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Ellen var Ellen Kirstine Hansdatter Skiøtte. Ellen blev gift med Christian Steffensen den 11. apr. 1765 i Middelfart Kirke. Christian blev født omkring 1744, døde i okt. 1794 i Middelfart i en alder af ca. 50 år, og blev begravet den 3. nov. 1794 på Middelfart Kirkegård.


137. Dorthe Jørgensdatter, datter af Jørgen Rasmussen og Ellen Christensdatter, er født før 1693 og døde efter 1725.

Om Dorthe Jørgensdatter

Ved Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatters vielse i 1745 i Middelfart Kirke er i kirkebogen beskrevet hvorledes Hans Knudsen og Dorthe Jørgensdatter er forældre til Rasmus Hansen.

Dorthe blev gift med Hans Knudsen den 6. okt. 1713 i Middelfart Kirke. Hans blev født før 1693, døde i aug. 1730 i Middelfart, og blev begravet den 11. aug. 1730 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Knudsen Skiøtte.

Dorthe blev derefter gift med Peder Nielsen den 18. maj 1731 i Middelfart Kirke. Peder er født før 1711 og døde i aug. 1734 i Middelfart. Et andet navn for Peder var Peder Nielsen Koch.


142. Snedker Christen Rasmussen blev født før 1694, døde i jul. 1756 i Middelfart, og blev begravet den 3. jul. 1756 på Middelfart Kirkegård.

Om Christen Rasmussen

Christen Rasmussen fik 1715 borgerskab i Middelfart Købstad; ernærede sig som snedker. Hans navn fremgår af kirkebogen ved datteren Margrethes trolovelse i 1737.

Christen blev gift med Anna Hansdatter den 27. jul. 1714 i Middelfart Kirke. Anna er født før 1694 og døde efter 1756.

Deres barn:

71        i.  Margaretha Christensdatter (født i feb. 1715 i Middelfart - døde i okt. 1767 i Middelfart). Margaretha blev gift med Kromand Hans Jensen den 11. maj 1737 i Middelfart Kirke. Hans blev født omkring 1704, døde i nov. 1769 i Middelfart i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 22. nov. 1769 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Jensen Kromand.


143. Anna Hansdatter er født før 1694 og døde efter 1756.

Anna blev gift med Snedker Christen Rasmussen den 27. jul. 1714 i Middelfart Kirke. Christen blev født før 1694, døde i jul. 1756 i Middelfart, og blev begravet den 3. jul. 1756 på Middelfart Kirkegård.

144. Fisker Claus Hansen er født før 1670 og døde i 1725 i Middelfart.

Om Claus Hansen

Claus Hansen var fisker i Middelfart. Han fik borgerskab i Middelfart 19.12.1685

Claus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

72        i.  Fisker Simon Clausen (født omkring 1698 - døde før 1754). Simon blev gift med Margrethe Hansdatter, datter af Hans Pedersen og Mette Thygesdatter, den 11. mar. 1718 i Middelfart Kirke. Margrethe blev født før 1698, døde i 1754 i Middelfart, og blev begravet den 25. sep. 1754 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Margrethe var Margrethe Hansdatter Aarøe.


146. Hans Pedersen er født før 1675 og døde i jan. 1732 i Middelfart. Et andet navn for Hans var Hans Pedersen Aarøe.

Hans blev gift med Mette Thygesdatter. Mette blev født før 1675, døde i okt. 1740 i Middelfart, og blev begravet den 12. okt. 1740 på Middelfart Kirkegård.

Deres barn:

73        i.  Margrethe Hansdatter (født før 1698 - døde i 1754 i Middelfart). Margrethe blev gift med Fisker Simon Clausen, søn af Fisker Claus Hansen, den 11. mar. 1718 i Middelfart Kirke. Simon er født omkring 1698 og døde før 1754.


147. Mette Thygesdatter, datter af Vognmand Thyge Pedersen og Karen Andersdatter, blev født før 1675, døde i okt. 1740 i Middelfart, og blev begravet den 12. okt. 1740 på Middelfart Kirkegård.

Mette blev gift med Hans Pedersen. Hans er født før 1675 og døde i jan. 1732 i Middelfart. Et andet navn for Hans var Hans Pedersen Aarøe.

156. Fisker Enevold Corfitzen blev født før 1694, døde i jul. 1742 i Middelfart, og blev begravet den 15. jul. 1742 på Middelfart Kirkegård.

Om Enevold Corfitzen

Enevold Corfitzen var fisker i Middelfart

Enevold blev gift med Mette Hansdatter. Mette blev født omkring 1688, døde i okt. 1717 i Middelfart i en alder af ca. 29 år, og blev begravet den 24. okt. 1717 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

78        i.  Fisker Corfitz Envoldsen (født før 1709 - døde i feb. 1738 i Middelfart). Corfitz blev gift med Gjertrud Hansdatter den 8. apr. 1731 i Middelfart Kirke. Gjertrud blev født før 1716, døde i mar. 1742 i Middelfart, og blev begravet den 31. mar. 1742 på Middelfart Kirkegård.

         ii.  Karen Envoldsdatter blev født i mar. 1710 i Middelfart. Karen blev gift med Peder Jensen den 15. dec. 1741 i Middelfart Kirke. Peder blev født før 1726.

        iii.  Envold Envoldsen blev født i aug. 1715 i Middelfart.

Enevold blev derefter gift med Ellen Margrethe Madsdatter den 21. jan. 1718 i Middelfart Kirke. Ellen døde i jan. 1762 i Middelfart og blev begravet den 31. jan. 1762 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Corfitz Enevoldsen blev født i okt. 1721 i Middelfart.

         ii.  Mathias Enevoldsen blev født i dec. 1722 i Middelfart, døde i 1755 i Middelfart i en alder af 33 år, og blev begravet den 14. mar. 1755 på Middelfart Kirkegård. Mathias blev gift med Anna Marie Hansdatter den 31. okt. 1747 i Middelfart Kirke. Anna blev født før 1732.


157. Mette Hansdatter, datter af Slagter Hans Rasmussen og Karen Mikkelsdatter, blev født omkring 1688, døde i okt. 1717 i Middelfart i en alder af ca. 29 år, og blev begravet den 24. okt. 1717 på Middelfart Kirkegård.

Mette blev gift med Fisker Enevold Corfitzen. Enevold blev født før 1694, døde i jul. 1742 i Middelfart, og blev begravet den 15. jul. 1742 på Middelfart Kirkegård.

168. Anders Jacobsen er født i 1670 og døde i 1756 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 86 år.

Anders blev gift med Kirsten Rasmusdatter. Kirsten blev født før 1697.

Deres børn:

          i.  Laurids Andersen blev født i 1712 i Skrillinge ved Middelfart.

         ii.  Kirsten Andersdatter blev født i 1714 i Skrillinge ved Middelfart.

        iii.  Rasmus Andersen blev født i 1717 i Skrillinge ved Middelfart.

84       iv.  Jens Andersen (født i 1721 i Skrillinge ved Middelfart - døde efter 1761). Jens blev gift med Ane Larsdatter den 25. feb. 1748 i Kauslunde Kirke. Ane blev født før 1730.


169. Kirsten Rasmusdatter blev født før 1697.

Kirsten blev gift med Anders Jacobsen. Anders er født i 1670 og døde i 1756 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 86 år.

186. Møller Anders Andersen, søn af Anders Michelsen og Maren Andersdatter, blev født omkring 1630 i Koelbjerg ved Vissenbjerg, døde i jun. 1690 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 60 år, og blev begravet den 16. jun. 1690 på Kauslunde Kirkegård. Andre navne for Anders var Anders Andersen Buse og Anders Andersen Møller.

Om Anders Andersen

Ungkarlen Anders Andersen flyttede fra sit fødehjem i Koelbjerg, Vissenbjerg Sogn for at drive en mølle i Aulby, Vejlby Sogn på et tidspunkt omkring sit bryllup med Anne Iversdatter i 1660. Parret boede på møllen i Aulby mellem 1660 og 1666. Fra 1688 og fremefter kan Anders Andersen findes som bonde i Skrillinge i Kauslunde Sogn.

Om Anders Andersen Buse og Anne Iversdatter

Om Anders Andersen Buse og Anne Iversdatter:
Anders Buse er født omkring 1630 i Koelbjerg, Vissenbjerg sogn. Fødestedet er oplyst i kirkebogen i Kauslunde ved hans begravelse, det er hans forældres navne også. Han ses første gang, Vejlby Sogn ved sit ægteskab med Anne Iversdatter som ved vielsen er fra Aulby. De blev viet i Vejlby Kirke 9. okt. 1660.
Anne Iversdatters forældre: Et forsigtigt gæt lyder på Iver Iversen og Kirsten ..sdatter. Om hun var født i Aulby, Vejlby sogn eller bare opholdt sig der, da hun blev gift med Anders i 1660 er uvist. Kirkebogen oplyser, at hun var 74 år ved sin død i 1708. Fødesogn oplyses ikke.
Efter vielsen opholdt de sig på Aulby Mølle, hvor Anders blev møller, og her opstår forvirringen, for derefter blev han ofte kaldt Anders Møller eller bare Anders Andersen på Aulby Mølle.

Om Anders Andersen Møllers forældre

Fra Kauslunde Kirkebog ved Anders Andersen Møllers begravelse:
June 13, 1690: Dend 13 Jun. begrav. M. Hans, Anders Møller i Skrilling, som døde udi sin alders 60 aar, ringere 2 maaneder, fød i Vissenbierg Sogn i Kulbierre, hans fader Anders Michelsøn, hans moder Marren Andersd.

Anders blev gift med Anne Iversdatter den 7. okt. 1660 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Anne blev født omkring 1630, døde i jan. 1708 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 16. jan. 1708 på Kauslunde Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Iver Andersen blev født i 1661 i Aulby Mølle ved Middelfart, døde i feb. 1703 i Staurby ved Middelfart i en alder af 42 år, og blev begravet den 16. feb. 1703 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Iver blev gift med Margrethe Hansdatter den 14. okt. 1681 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Margrethe blev født omkring 1660.

         ii.  Maren Andersdatter blev født i 1663 i Aulby Mølle ved Middelfart. Maren blev gift med Peder Jørgensen den 25. nov. 1688 i Kauslunde Kirke. Peder blev født før 1665.

        iii.  Kirsten Andersdatter blev født i 1664 i Aulby Mølle ved Middelfart, døde i jul. 1719 i Lambæksgård ved Kauslunde i en alder af 55 år, og blev begravet den 11. jul. 1719 på Kauslunde Kirkegård. Kirsten blev gift med Anders Mortensen, søn af Morten Andersen og Kirsten Clausdatter, den 15. jun. 1681 i Kauslunde Kirke. Anders er født omkring 1628 i Skrillinge ved Middelfart og døde i 1687 i Lambæksgård ved Kauslunde i en alder af ca. 59 år. Kirsten blev derefter gift med Peder Knudsen den 16. okt. 1687 i Kauslunde Kirke. Peder er født omkring 1652 og døde i 1690 i Lambæksgård ved Kauslunde i en alder af ca. 38 år. Kirsten blev derefter gift med Peder Madsen, søn af Mads Pedersen, den 17. jun. 1691 i Kauslunde Kirke. Peder blev født omkring 1663 i Dybmose ved Rørup.

         iv.  Anne Andersdatter blev født i 1665 i Aulby Mølle ved Middelfart. Anne blev gift med Laurids Knudsen den 20. feb. 1701 i Kauslunde Kirke. Laurids blev født før 1665.

          v.  Anders Andersen blev født i 1666 i Aulby Mølle ved Middelfart, døde i apr. 1667 i Aulby Mølle ved Middelfart i en alder af 1 år, og blev begravet den 21. apr. 1667 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         vi.  Jørgen Andersen blev født i 1666 i Aulby Mølle ved Middelfart.

        vii.  Karen Andersdatter blev født omkring 1670. Karen blev gift med Rasmus Jeritsen den 14. feb. 1697 i Kauslunde Kirke. Rasmus blev født før 1670.

93     viii.  Bodil Andersdatter (født i 1671 i Skrillinge ved Middelfart - døde i sep. 1730 i Bøgelund ved Middelfart). Bodil blev gift med Jens Hansen den 25. okt. 1705 i Kauslunde Kirke. Jens er født i 1667 og døde i 1712 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af 45 år. Bodil blev derefter gift med Gårdmand Rasmus Pedersen den 15. jan. 1713 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Rasmus blev født omkring 1683, døde i feb. 1748 i Bøgelund ved Middelfart i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 26. feb. 1748 på Vejlby Kirkegård ved Middelfart.

         ix.  Anders Andersen blev født i 1673 i Kauslunde Sogn.

          x.  Hans Andersen blev født i 1675 i Skrillinge ved Middelfart.


187. Anne Iversdatter blev født omkring 1630, døde i jan. 1708 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 16. jan. 1708 på Kauslunde Kirkegård.

Om Anders Andersen Buse og Anne Iversdatter

Om Anders Andersen Buse og Anne Iversdatter:
Anders Buse er født omkring 1630 i Koelbjerg, Vissenbjerg sogn. Fødestedet er oplyst i kirkebogen i Kauslunde ved hans begravelse, det er hans forældres navne også. Han ses første gang, Vejlby Sogn ved sit ægteskab med Anne Iversdatter som ved vielsen er fra Aulby. De blev viet i Vejlby Kirke 9. okt. 1660.
Anne Iversdatters forældre: Et forsigtigt gæt lyder på Iver Iversen og Kirsten ..sdatter. Om hun var født i Aulby, Vejlby sogn eller bare opholdt sig der, da hun blev gift med Anders i 1660 er uvist. Kirkebogen oplyser, at hun var 74 år ved sin død i 1708. Fødesogn oplyses ikke.
Efter vielsen opholdt de sig på Aulby Mølle, hvor Anders blev møller, og her opstår forvirringen, for derefter blev han ofte kaldt Anders Møller eller bare Anders Andersen på Aulby Mølle.

Anne blev gift med Møller Anders Andersen den 7. okt. 1660 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Anders blev født omkring 1630 i Koelbjerg ved Vissenbjerg, døde i jun. 1690 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 60 år, og blev begravet den 16. jun. 1690 på Kauslunde Kirkegård. Andre navne for Anders var Anders Andersen Buse og Anders Andersen Møller.

Anne blev derefter gift med Jørgen Staffensen den 8. feb. 1693 i Kauslunde Kirke. Jørgen er født omkring 1657 og døde den 30. apr. 1717 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 60 år.


188. Jørgen blev født før 1700.

Jørgen blev gift med Lorentzdatter. Lorentzdatter blev født før 1700.

Deres barn:

94        i.  Gårdmand Peder Jørgensen (født omkring 1715 - døde i jul. 1792 i Vejlby ved Middelfart). Peder blev gift med Maren Larsdatter før 1739. Maren er født før 1724 og døde i aug. 1763 i Vejlby ved Middelfart. Peder blev derefter gift med Johanne Andersdatter den 2. feb. 1764 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Johanne er født omkring 1740 og døde i sep. 1794 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 54 år.


189. Lorentzdatter, datter af Lorentz Pedersen, blev født før 1700.

Lorentzdatter blev gift med Jørgen. Jørgen blev født før 1700.

220. Møller Hans Jensen, søn af Jens, døde i jun. 1726 i Hybæk Mølle på Vestfyn.

Om Hans Jensen

Hans Jensen var møller på Hybæk Mølle. Møllen var en fæstemølle under Wedellsborg Gods.

Hans blev gift med Ellen Nielsdatter. Ellen døde efter sep. 1726.

Deres børn:

          i.  Maren Hansdatter døde i maj 1741 i Fønsskov. Maren blev gift med Jørgen Hansen. Jørgen døde efter sep. 1726. Maren blev derefter gift med Jørgen Hansen. Jørgen døde i sep. 1724 i Fønsskov.

         ii.  Karen Hansdatter døde efter maj 1741. Karen blev gift med Poul Juul. Poul døde efter maj 1741.

        iii.  Niels Hansen døde efter sep. 1726.

         iv.  Peder Hansen døde efter sep. 1726.

          v.  Lars Hansen er født omkring 1702 og døde efter sep. 1726.

         vi.  Anders Hansen er født omkring 1706 og døde efter sep. 1764.

        vii.  Jens Hansen døde i aug. 1740 i Mosegård ved Balslev. Et andet navn for Jens var Jens Hansen Møller. Jens blev gift med Karen Pedersdatter. Karen døde efter aug. 1740.

110    viii.  Møller Jens Hansen (født før 1710 - døde i jan. 1760 i Hybæk Mølle på Vestfyn). Jens blev gift med Anna Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Nielsen og Karen Hansdatter, omkring 1730. Anna er født i nov. 1707 i Mosegård ved Balslev og døde i maj 1747 i Hybæk Mølle på Vestfyn i en alder af 39 år. Jens blev derefter gift med Anne Rasmusdatter den 19. jul. 1747 i Brenderup Kirke. Anne er født før 1732 og døde i maj 1764 i Hybæk Mølle på Vestfyn.


221. Ellen Nielsdatter døde efter sep. 1726.

Ellen blev gift med Møller Hans Jensen. Hans døde i jun. 1726 i Hybæk Mølle på Vestfyn.

222. Gårdmand Anders Nielsen, søn af Gårdmand Niels Pedersen og Maren Andersdatter, er født omkring 1664 og døde i sep. 1714 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 50 år.

Om Anders Nielsen

Anders Nielsen var gårdmand i Mosegård.
Han fæstede 18.10.1791 på gården i Balslev, som var en fæstegård under Wedellsborg Gods. Han overtog fæstet efter sin far Niels Pedersen, der var død 14 dage før.
Anders Nielsen blev gift med Karen Hansdatter i Balslev Kirke. Hun må således have været fra Balslev, medens der ikke kan siges noget nærmere om, hvor han kom fra.
Parret boede i Mosegård, hvor de fik 9 børn i årene 1696-1714.
Både Anders og Karen døde forholdsvis unge, han som 50-årig og hun som 46 årig.

Anders blev gift med Karen Hansdatter den 25. nov. 1695 i Balslev. Karen er født omkring 1670 og døde i mar. 1716 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 46 år.

Deres børn:

          i.  Niels Andersen er født i nov. 1696 i Mosegård ved Balslev og døde efter jun. 1747.

         ii.  Anna Andersdatter er født i jun. 1699 i Mosegård ved Balslev og døde i nov. 1699 i Mosegård ved Balslev.

        iii.  Hans Andersen er født i okt. 1700 i Mosegård ved Balslev og døde efter feb. 1741.

         iv.  Maren Andersdatter er født i jan. 1703 i Mosegård ved Balslev og døde efter feb. 1741. Maren blev gift med Hans Hansen. Hans døde efter feb. 1741.

          v.  Peder Andersen er født i aug. 1705 i Mosegård ved Balslev og døde før sep. 1714.

111      vi.  Anna Andersdatter (født i nov. 1707 i Mosegård ved Balslev - døde i maj 1747 i Hybæk Mølle på Vestfyn). Anna blev gift med Møller Jens Hansen, søn af Møller Hans Jensen og Ellen Nielsdatter, omkring 1730. Jens er født før 1710 og døde i jan. 1760 i Hybæk Mølle på Vestfyn.

        vii.  Jørgen Andersen er født i nov. 1709 i Mosegård ved Balslev og døde efter feb. 1741.

       viii.  Karen Andersdatter er født i mar. 1712 i Mosegård ved Balslev og døde efter jun. 1747. Karen blev gift med Jens Lunde den 29. maj 1730 i Balslev Kirke. Jens er født omkring 1688 og døde i dec. 1762 i Balslev i en alder af ca. 74 år.

         ix.  Rasmus Andersen er født i jul. 1714 i Mosegård ved Balslev og døde efter feb. 1741.


223. Karen Hansdatter, datter af Hans Hansen og Ukendt, er født omkring 1670 og døde i mar. 1716 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 46 år.

Karen blev gift med Gårdmand Anders Nielsen den 25. nov. 1695 i Balslev. Anders er født omkring 1664 og døde i sep. 1714 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 50 år.

224. Peder Michelsen blev født før 1649, døde i dec. 1713 i Tårup ved Indslev, og blev begravet den 29. dec. 1713 i Tårup ved Indslev.

Peder blev gift med Carine Steffensdatter, datter af Staffen Rasmussen og Mette Andersdatter, den 17. jul. 1664 i Indslev Kirke. Carine blev født i 1647 i Kærbyholm ved Indslev, døde den 25. apr. 1672 i Tårup ved Indslev i en alder af 25 år, og blev begravet den 1. maj 1672 på Indslev Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Carine Pedersdatter er født i dec. 1667 i Tårup ved Indslev og døde i dec. 1667 i Tårup ved Indslev.

         ii.  Marine Pedersdatter er født i jan. 1669 i Tårup ved Indslev og døde i apr. 1669 i Tårup ved Indslev.

        iii.  Anne Pedersdatter blev født i sep. 1670 i Tårup ved Indslev.

         iv.  Erich Pedersen blev født i 1674 i Tårup ved Indslev.

Peder blev derefter gift med en person, hvis navn pt. er ukendt før 1676.

Hans børn:

          i.  Karen Pedersdatter er født i feb. 1676 i Tårup ved Indslev og døde i maj 1676 i Tårup ved Indslev.

         ii.  Jens Pedersen blev født i 1677 i Tårup ved Indslev.

        iii.  Lucas Pedersen blev født i 1678 i Tårup ved Indslev.

         iv.  Lauritz Pedersen blev født i 1680 i Tårup ved Indslev.

112       v.  Morten Pedersen (født i dec. 1682 i Tårup ved Indslev - døde i 1751 i Tårup ved Indslev). Morten blev gift med Maren Andersdatter den 15. okt. 1713 i Indslev Kirke. Maren blev født omkring 1683, døde i feb. 1725 i Tårup ved Indslev i en alder af ca. 42 år, og blev begravet den 26. feb. 1725 på Indslev Kirkegård. Morten blev derefter gift med Kirsten Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Jensen og Maren Jensdatter, den 17. jun. 1725 i Indslev Kirke. Kirsten blev født i mar. 1706 i Tårup ved Indslev, døde i jul. 1748 i Tårup ved Indslev i en alder af 42 år, og blev begravet den 4. jul. 1748 på Indslev Kirkegård.

         vi.  Kirsten Pedersdatter blev født i 1684 i Tårup ved Indslev.

        vii.  Karen Pedersdatter er født i 1685 i Tårup ved Indslev og døde i nov. 1685 i Tårup ved Indslev.

       viii.  Mette Pedersdatter blev født i 1687 i Tårup ved Indslev.

         ix.  Laurits Pedersen blev født i 1688 i Tårup ved Indslev.

          x.  Henrik Pedersen døde i maj 1688 i Tårup ved Indslev.


226. Gårdmand Hans Jensen, søn af Jens Pedersen, er født i sep. 1675 i Indslev Sogn og døde i jul. 1710 i Tårup ved Indslev i en alder af 34 år.

Om Hans Jensen

Hans Jensen var fæster under Frederiksgave i Indslev.

Hans blev gift med Maren Jensdatter. Maren døde i jul. 1710 i Tårup ved Indslev.

Deres børn:

          i.  Jens Hansen døde efter 1710.

         ii.  Maren Hansdatter døde efter 1710.

        iii.  Hans Hansen er født omkring 1697 og døde efter 1710.

         iv.  Anders Hansen er født i maj 1699 i Tårup ved Indslev og døde efter 1710.

          v.  Jens Hansen er født omkring 1701 og døde efter 1710.

113      vi.  Kirsten Hansdatter (født i mar. 1706 i Tårup ved Indslev - døde i jul. 1748 i Tårup ved Indslev). Kirsten blev gift med Morten Pedersen, søn af Peder Michelsen, den 17. jun. 1725 i Indslev Kirke. Morten blev født i dec. 1682 i Tårup ved Indslev, døde i 1751 i Tårup ved Indslev i en alder af 69 år, og blev begravet den 15. jan. 1751 på Indslev Kirkegård.

        vii.  Søfren Hansen er født omkring 1708 og døde efter 1710.


227. Maren Jensdatter døde i jul. 1710 i Tårup ved Indslev.

Maren blev gift med Gårdmand Hans Jensen. Hans er født i sep. 1675 i Indslev Sogn og døde i jul. 1710 i Tårup ved Indslev i en alder af 34 år.

228. Jørgen blev født før 1684.

Jørgen blev gift med Karen Thomesdatter. Karen blev født i nov. 1681, døde i nov. 1762 i Indslev i en alder af 81 år, og blev begravet den 1. dec. 1762 på Indslev Kirkegård.

Deres barn:

114       i.  Kromand Hans Jørgensen (født omkring 1699 - døde i aug. 1763 i Indslev). Hans blev gift med Alhee Nielsdatter før 1726. Alhee blev født omkring 1700, døde i okt. 1752 i Indslev Kro i en alder af ca. 52 år, og blev begravet den 15. okt. 1752 på Indslev Kirkegård. Hans blev derefter gift med Anne Marie Mikkelsdatter, datter af Karen Rasmusdatter, den 24. apr. 1753 i Indslev Kirke. Anne blev født i 1717, døde i 1765 i Indslev i en alder af 48 år, og blev begravet den 8. jan. 1765 på Indslev Kirkegård.


229. Karen Thomesdatter blev født i nov. 1681, døde i nov. 1762 i Indslev i en alder af 81 år, og blev begravet den 1. dec. 1762 på Indslev Kirkegård.

Karen blev gift med Jørgen. Jørgen blev født før 1684.

234. Lorentz Nielsen er født før 1681 og døde før 1741.

Om Lorentz Nielsen

Lorentz Nielsen var ved vielsen i 1696 afdanket rytter på Kærbyholm. Hans død er ikke fundet i kirkebogen for Indslev Sogn, men da gans kone Inger Jørgensdatter dør i 1741 anføres hun som værende enke efter Lorentz.

Lorentz blev gift med Inger Jørgensdatter den 14. jun. 1696 i Indslev Kirke. Inger blev født før 1681, døde i sep. 1741 i Indslev, og blev begravet den 24. sep. 1741 på Indslev Kirkegård.

Deres barn:

117       i.  Karen Lorentzdatter (født i 1703 i Indslev - døde i 1764 i Indslev). Karen blev gift med Christopher Jørgensen den 15. apr. 1725 i Indslev Kirke. Christopher blev født før 1710, døde i dec. 1747 i Indslev, og blev begravet den 31. dec. 1747 på Indslev Kirkegård.


235. Inger Jørgensdatter blev født før 1681, døde i sep. 1741 i Indslev, og blev begravet den 24. sep. 1741 på Indslev Kirkegård.

Om Inger Jørgensdatter

Inger Jørgensdatter var fra Skovby.

Inger blev gift med Lorentz Nielsen den 14. jun. 1696 i Indslev Kirke. Lorentz er født før 1681 og døde før 1741.

248. Daniel Hansen blev født omkring 1698, døde i jan. 1754 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 20. jan. 1754 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Om Daniel Hansen

Daniel Hansen fæstede 13.7.1732 et hus i Ellesø under Wedelsborg Gods.

Daniel blev gift med Kirsten Pedersdatter før 1729. Kirsten blev født omkring 1698, døde i feb. 1751 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn i en alder af ca. 53 år, og blev begravet den 15. feb. 1751 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Deres børn:

124       i.  Hans Danielsen (født omkring 1729 - døde i feb. 1804 i Holmehuse ved Gelsted). Hans blev gift med Appolone Knudsdatter, datter af Knud Pedersen og Anne Nielsdatter, den 17. okt. 1751 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Appolone blev født i feb. 1727 i Ørslev på Vestfyn, døde i jul. 1793 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af 66 år, og blev begravet den 25. jul. 1793 på Gelsted Kirkegård.

         ii.  Peder Danielsen blev født i 1735 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn, døde i 1776 i Lunge ved Gelsted i en alder af 41 år, og blev begravet den 6. jun. 1776 på Gelsted Kirkegård. Peder blev gift med Maren Hansdatter, datter af Hans Jacobsen og Kirsten Pedersdatter, den 2. maj 1759 i Gelsted Kirke. Maren blev født i 1732, døde i 1788 i Lunge ved Gelsted i en alder af 56 år, og blev begravet den 6. jan. 1788 på Gelsted Kirkegård.

        iii.  Laurs Danielsen er født i 1737 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde i 1737 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

Daniel blev derefter gift med Maren Hansdatter den 31. maj 1751 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Maren er født før 1736 og døde efter 1754.


249. Kirsten Pedersdatter blev født omkring 1698, døde i feb. 1751 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn i en alder af ca. 53 år, og blev begravet den 15. feb. 1751 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Kirsten blev gift med Daniel Hansen før 1729. Daniel blev født omkring 1698, døde i jan. 1754 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 20. jan. 1754 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

250. Knud Pedersen, søn af Peder Knudsen og Karen Jeppesdatter, blev født den 1. dec. 1700 i Ørslev på Vestfyn, døde i jan. 1790 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af 89 år, og blev begravet den 24. jan. 1790 på Gelsted Kirkegård.

Om Knud Pedersen

Knud Pedersen boede i Ørslev.

Knud blev gift med Anne Nielsdatter den 24. jun. 1726 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Anne blev født den 19. sep. 1696 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, døde i mar. 1771 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 74 år, og blev begravet den 24. mar. 1771 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Deres børn:

125       i.  Appolone Knudsdatter (født i feb. 1727 i Ørslev på Vestfyn - døde i jul. 1793 i Holmehuse ved Gelsted). Appolone blev gift med Hans Danielsen, søn af Daniel Hansen og Kirsten Pedersdatter, den 17. okt. 1751 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Hans blev født omkring 1729, døde i feb. 1804 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 19. feb. 1804 på Gelsted Kirkegård.

         ii.  Niels Knudsen blev født i dec. 1728 i Ørslev på Vestfyn.

        iii.  Peder Knudsen er født i maj 1730 i Ørslev på Vestfyn og døde i jun. 1763 i Føns i en alder af 33 år. Peder blev gift med Ellen Jensdatter, datter af Møller Jens Hansen og Anna Andersdatter, den 22. jun. 1761 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Ellen er født den 14. okt. 1735 i Hybæk Mølle på Vestfyn og døde i okt. 1789 i Føns i en alder af 54 år. Peder blev derefter gift med en person, hvis navn pt. er ukendt.


251. Anne Nielsdatter, datter af Niels Nielsen og Apolone Frandsdatter, blev født den 19. sep. 1696 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, døde i mar. 1771 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 74 år, og blev begravet den 24. mar. 1771 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Anne blev gift med Knud Pedersen den 24. jun. 1726 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Knud blev født den 1. dec. 1700 i Ørslev på Vestfyn, døde i jan. 1790 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af 89 år, og blev begravet den 24. jan. 1790 på Gelsted Kirkegård.

254. Gårdmand Niels Hansen, søn af Gårdmand Hans Pedersen, er født før 1706 og døde den 23. mar. 1743 i Østerby ved Assens.

Om Niels Hansen

Niels Hansen overtog 14.8.1733 fæstet på Østerbygården i Holevad Sogn under Brahesborg efter sin far Hans Pedersen.

Niels blev gift med Marie Nielsdatter før 1721. Marie er født i 1696 i Nårup ved Verninge og døde i jun. 1764 i Østerby ved Assens i en alder af 68 år.

Deres børn:

127       i.  Anna Magrethe Nielsdatter (født i 1721 i Østerby ved Assens - døde i nov. 1764 i Gelsted). Anna blev gift med Gårdmand Anders Pedersen. Anders blev født omkring 1711, døde i nov. 1788 i Gelsted i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 3. dec. 1788 på Gelsted Kirkegård.

         ii.  Hans Nielsen er født i 1723 i Østerby ved Assens og døde efter 1764.

        iii.  Niels Nielsen er født i 1725 i Østerby ved Assens og døde efter 1764.

         iv.  Maren Nielsdatter er født i 1727 i Østerby ved Assens og døde efter 1743.

          v.  Ana Maria Nielsdatter er født i 1730 i Østerby ved Assens og døde mellem 1762 og 1764.

         vi.  Jens Nielsen er født i 1732 i Østerby ved Assens og døde efter 1764.

        vii.  Christopher Nielsen er født i 1734 i Østerby ved Assens og døde efter 1801. Christopher blev gift med Marie Pedersdatter. Marie er født omkring 1739 og døde efter 1801.

       viii.  Johanne Nielsdatter er født i 1738 i Østerby ved Assens og døde efter 1764.


255. Marie Nielsdatter, datter af Rytterbonde Niels Christophersen og Maren Jensdatter, er født i 1696 i Nårup ved Verninge og døde i jun. 1764 i Østerby ved Assens i en alder af 68 år.

Marie blev gift med Hans Marcusen. Hans døde efter 1764.

Marie blev derefter gift med Gårdmand Niels Hansen før 1721. Niels er født før 1706 og døde den 23. mar. 1743 i Østerby ved Assens.

9. generation (5x tipoldeforældre)260. Bernt blev født før 1620.

Bernt blev gift med Ukendt før 1640. Ukendt er født før 1608 og døde efter 1640.

Deres barn:

130       i.  Lorentz Berntsen (født før 1640 - døde i jun. 1721 i Kolding). Lorentz blev gift med Mette Gefkesdatter, datter af Gefke Thamsen, den 28. sep. 1660 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Mette er født før 1640 og døde i jun. 1721 i Kolding.


261. Ukendt er født før 1608 og døde efter 1640.

Ukendt blev gift med Mathias før 1628. Mathias er født før 1608 og døde før 1628.

Deres børn:

          i.  Skomager Mathias Mathiasen er født omkring 1628 og døde i dec. 1681 i Kolding i en alder af ca. 53 år. Andre navne for Mathias var Matias Skomager og Matias Thiisen. Mathias blev gift med Kirsten Gefkesdatter, datter af Gefke Thamsen, før 1653. Kirsten er født før 1633 og døde i okt. 1692 i Kolding.

         ii.  Christen Mathiasen er født før 1640 og døde efter okt. 1692.

Ukendt blev derefter gift med Bernt før 1640. Bernt blev født før 1620.

262. Gefke Thamsen blev født før 1613.

Om Gefke Thamsen

Hvem Gefke var må itv. stå lidt hen i det uvisse, men rigtig meget tyder på, at han var identisk med skomageren Gefke Thamsen i Haderslev.
Det er ubestridt, at han havde to døtre Kirsten og Mette, der som voksne boede i Kolding. Men meget tyder på, at de to søstre ikke var barnefødte i Kolding.
Kirsten Gefkesdatter er formentlig den ældste, idet hun må være gift omkring 1653 med skomageren Mathias Mathiasen. Vielsen er ikke noteret i kirkebogen for Kolding; vielsen er derfor sandsynligvis sket i brudens hjemmesogn, hvor der har været nogen, der kunne afholde brylluppet.
Mette Gefkesdatter blev gift 28.3.1660 i Kolding med skomageren Lorentz Berntsen. At denne vielse fandt sted i Kolding og ikke i Mettes hjemmesogn, kunne tyde på, at hendes forældre var døde og borte.
De to skomagere Mathias Mathiasen og Lorentz Berntsen var halvbrødre - samme mor men forskellige fædre.
------------------------------------------
Hvor pigerne kom fra er ikke beskrevet i papirerne fra Kolding. - Men i 1679 blev de indkaldt til retten af kobbersmeden Jacob Jacobsen i Haderslev i en sag om et skillerum (plankeværk) mellem Jacob Jacobsens bolig og Rolluf Glarmesters bolig i Haderslev. Det kunne tyde på, at de to søstre havde haft en eller anden tilknytning til Jacob Jacobsens bolig i Haderslev.

Kobbersmeden Jacob Jacobsen døde mellem marts 1681 og juni 1686, og efter hans død overtog skomageren Hans Jacobsen Krull huset. Og denne skomager var søn af skomageren Jacob Johansen Krull, der boede i nabohuset "på den anden side plankeværket".

Kobbersmeden Jacob Jacobsen boede i et hus, der i 1630'erne havde tilhørt en skomager Gefke Thamsen. - Og denne Gefke kunne udmærket være far til de to søstre i Kolding. Gefke Thamsen er nævnt i 1631 hvor han som oldermand i skomagerlavet med medunderskriver af lavsprotokollen.

---------------------------------------
I huset ved siden af kobbersmeden - altså på den anden side plankeværket - boede skomageren Jacob Johansen Krull. Han døde omkring 1671, og fra ham kendes 3 børn:
1)Gefke Jacobsen Krull, der lærte faget hos skomager Lorentz Berentsen i Kolding. Lorentz Berentsen var gift med Mette Gefkesdatter. Gefke døde formentlig omkring 1680.
2)Hans Jacobsen Krull, der ligeledes lærte skomagerfaget.
3)Johanne Jacobsdatter Krull, der omkring blev 1688 gift med skomageren Jep Andersen. Ægteskabet var dog næppe lykkeligt, idet han slog konen ihjel.
Og måske var der endnu et barn:
4)Zindet Jacobsdatter Krøll, der døde i december 1691 i Kolding 22 år gammel.
Jacob Johansen døde i 1671 og fra 1675 har Rolluf Glarmester overtaget huset.
--------------------------------------------
Men når nu de to søstre ikke var fra Kolding, hvor var de så fra? - Der er flere ting, der taler for en forbindelse mellem de to søstre i Kolding og den gade i Haderslev, hvor bl.a. skomageren Gefke Thamsen, kobbersmeden Jacob Jacobsen og skomageren Jacob Johansen Krull boede:
1)Kobbersmeden Jacob Jacobsen boede i 1660'erne det hus, hvor Gefke Thamsen tidligere havde boet i 1630'erne.
2)De to søstre blev i 1679 indkaldt som vidner i en sag som fandt sted i Haderslev. De blev indkaldt af Jacob Jacobsen Kobbersmed i en sag om et skillerum (plankeværk) mellem Jacob Jacobsens bolig og Rolluf Glarmesters bolig i Haderslev. Det kunne tyde på, at de to søstre havde haft en eller anden tilknytning til Jacob Jacobsens bolig i Haderslev.
3)I nabohuset - altså på den anden side det plankeværket, som sagen i 1679 drejede sig om - boede skomageren Jacob Krull, og hans søn 1678 Gefke Jacobsen Krull blev i 1678 optaget i lavet som skomager i Haderslev. I den forbindelse anføres, at han havde lært hos mester Lorentz Berentsen i Kolding. Hvorfor en skomagersøn fra Haderslev kom i lære i Kolding står ikke lysende klart, men det kunne være fordi de var i familie.
4)Da boet efter Jacob Krull blev gjort op i 1673 var der blandt passiverne en obligation (et gældsbrev) på 100 Mark udstedt til skomageren Mathias Mathiasen i Kolding; og da boet var insolvent måtte den gode skomager i Kolding notere sig et betragteligt tab på det udlån. 1 Mark var i 1650 lig 16 skilling, og de 1600 skilling svarede til 50 daglønninger for en faglært arbejder. Et lån af den størrelsesorden giver kun mening, dersom der har været et endog meget nært forhold mellem de to skomagere - eksempelvis et nært familieforhold. Det ligger besnærende lige for at forestille sig, at Jacob Krull på en eller anden måde var i familie med de to søstre i Kolding - eksempelvis kunne han jo være gift med en tredje søster.
5)De to søstres tilknytning til Haderslev synes rimelig klar, og at pigernes far hed Gefke er ubestridt. Mette fik kun 1 søn, der blev opkaldt efter sin farfar Lorentz. Kirsten fik flere sønner; først Mathias opkaldt efter sin farfar, så Gefke opkaldt efter som morfar, og endelig Thomas og Casper. En af de to sidste sønner kunne være opkaldt efter sin morfars far, der så kunne hedde Thomas eller Casper.

Gefke blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Kirsten Gefkesdatter er født før 1633 og døde i okt. 1692 i Kolding. Kirsten blev gift med Skomager Mathias Mathiasen, søn af Mathias og Ukendt, før 1653. Mathias er født omkring 1628 og døde i dec. 1681 i Kolding i en alder af ca. 53 år. Andre navne for Mathias var Matias Skomager og Matias Thiisen.

131      ii.  Mette Gefkesdatter (født før 1640 - døde i jun. 1721 i Kolding). Mette blev gift med Lorentz Berntsen, søn af Bernt og Ukendt, den 28. sep. 1660 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Lorentz er født før 1640 og døde i jun. 1721 i Kolding.


264. Jep Jensen, søn af Jens, er født omkring 1604 i Kolding og døde i mar. 1658 i Kolding i en alder af ca. 54 år. Andre navne for Jep var Jep Jensen Lybker og Jep Jensen Starup.

Om Jep jensen Lybker

Jep Jensen, der er kendt med tilnavnene Starup og Lybker, var borger i Kolding Købstad. Tilnavnet Starup er alene fundet anvendt i Tingbøgerne frem til 1664. Herefter anvendes tilnavnet Lybker ligesom i kirkebøgerne).
Efter hans død blev afviklingen af to pantebrev på hhv. 120 og 130 sletdaler I hans hus/gård I Lusbygade I Kolding behandlet flere gange hos byfogeden i Kolding. Begge kreditorer var af den formening, at de havde 1. prioriteten I gården.
Jep Jensen døde formentlig ganske forgældet, idet der i september 1663 er indført følgende i tingbogen for Kolding Byfoged: "at Jep Jensen Starup døde her i byen i største armod og elendighed, så han ikke efterlod sig så meget, at han kunne komme i jorden, men ved andre godtfolks hjælp blev begravet, og hans hustru siden efter ham har siddet vanfør og i armod og ikke givet skat."
Fra tingbogen kendes navnene på hans to hustruer (Kirsten Bertelsdatter og Ellen Pedersdatter), hans søn fra 1. ægteskab (skomageren Jens Jepsen Lybker) samt hans bror (Peder Jensen Starup)
.

Jep blev gift med Kirsten Bertelsdatter før 1634. Kirsten er født omkring 1604 og døde i apr. 1637 i Kolding i en alder af ca. 33 år.

Deres børn:

132       i.  Jens Jepsen (født omkring 1634 i Kolding - døde i apr. 1715 i Kolding). Jens blev gift med Maren Sørensdatter mellem 1705 og 1715. Maren er født før 1679 og døde efter maj 1715. Jens blev derefter gift med Anne Nielsdatter den 1. maj 1670 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Anne er født omkring jun. 1630 og døde i jan. 1705 i Kolding i en alder af ca. 74 år.

         ii.  Hans Jepsen blev født mellem 1638 og 1663.

Jep blev derefter gift med Ellen Pedersdatter den 4. mar. 1638 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Ellen er født før 1618 og døde efter 1664.

Deres børn:

          i.  Kirsten Jepsdatter blev født i dec. 1638 i Kolding. Et andet navn for Kirsten var Kirsten Jepsdatter Lybker.

         ii.  Christen Jepsen blev født i nov. 1641 i Kolding. Et andet navn for Christen var Christen Jepsen Lybker.

        iii.  Peder Jepsen er født i jun. 1645 i Kolding og døde i jun. 1690 i Kolding i en alder af 45 år. Et andet navn for Peder var Peder Jepsen Lybker. Peder blev gift med Gertrud Mortensdatter den 25. maj 1674 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Gertrud er født før 1654 og døde i jan. 1703 i Kolding.

         iv.  Christen Jepsen er født i mar. 1648 i Kolding og døde i sep. 1648 i Kolding. Et andet navn for Christen var Christen Jepsen Lybker.

          v.  Cissel Jepsdatter er født i jan. 1651 i Kolding og døde i nov. 1685 i Kolding i en alder af 34 år. Et andet navn for Cissel var Cissel Jepsdatter Lybker. Cissel blev gift med Rasmus Hansen den 16. feb. 1679 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Rasmus er født før 1659 og døde i maj 1701 i Kolding. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Hansen Bruun.


265. Kirsten Bertelsdatter er født omkring 1604 og døde i apr. 1637 i Kolding i en alder af ca. 33 år.

Kirsten blev gift med Jep Jensen før 1634. Jep er født omkring 1604 i Kolding og døde i mar. 1658 i Kolding i en alder af ca. 54 år. Andre navne for Jep var Jep Jensen Lybker og Jep Jensen Starup.

268. Peder er født før 1631 og døde efter 1663.

Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Karen Pedersdatter døde efter mar. 1683.

         ii.  Mette Pedersdatter er født før 1651 og døde omkring mar. 1683 i Kolding. Mette blev gift med Hans Pedersen den 19. nov. 1671 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Hans er født før 1651 og døde i jun. 1694 i Kolding. Et andet navn for Hans var Hans Pedersen Kær.

134     iii.  Købmand Hans Pedersen (født før 1662 - døde den 23. maj 1739 i Kolding). Hans blev gift med Anne Thomasdatter, datter af Thomas Christensen. Anne er født før 1661 og døde efter jul. 1731.


270. Thomas Christensen er født før 1641 og døde før 1681.

Om Thomas Christensen

Thomas Christensen var borger i Kolding.

Thomas blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Peder Thomasen er født før 1661 og døde efter 1881.

135      ii.  Anne Thomasdatter (født før 1661 - døde efter jul. 1731). Anne blev gift med Købmand Hans Pedersen, søn af Peder. Hans er født før 1662 og døde den 23. maj 1739 i Kolding.


274. Jørgen Rasmussen blev født før 1684.

Om Jørgen Rasmussen

Ved Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatters vielse i 1745 i Middelfart Kirke er i kirkebogen beskrevet hvorledes Jørgen Rasmussen og Ellen Christensdatter er morfar og mormor til Rasmus Hansen.

Jørgen blev gift med Ellen Christensdatter. Ellen blev født før 1684.

Deres barn:

137       i.  Dorthe Jørgensdatter (født før 1693 - døde efter 1725). Dorthe blev gift med Hans Knudsen den 6. okt. 1713 i Middelfart Kirke. Hans blev født før 1693, døde i aug. 1730 i Middelfart, og blev begravet den 11. aug. 1730 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Knudsen Skiøtte. Dorthe blev derefter gift med Peder Nielsen den 18. maj 1731 i Middelfart Kirke. Peder er født før 1711 og døde i aug. 1734 i Middelfart. Et andet navn for Peder var Peder Nielsen Koch.


275. Ellen Christensdatter, datter af Christen Jespersen og Anna Jørgensdatter, blev født før 1684.

Om Ellen Christensdatter

Ved Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatters vielse i 1745 i Middelfart Kirke er i kirkebogen beskrevet hvorledes Jørgen Rasmussen og Ellen Christensdatter er morfar og mormor til Rasmus Hansen.

Ellen blev gift med Jørgen Rasmussen. Jørgen blev født før 1684.

294. Vognmand Thyge Pedersen blev født i 1621, døde i 1720 i Middelfart i en alder af 99 år, og blev begravet den 4. dec. 1720 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Thyge var Thyge Pedersen Kraft.

Om Thyge Pedersen Kraft

Thyge Pedersen med tilnavnet Kraft var vognmand i Middelfart.
Thyge blev født i 1621 i Middelfart. Han var vognmand og blev senere oldermand i vognmandlavet i år 1700. Oldermand betyder at Thyge var formand for vognmandslavet i Middelfart. Der var ca. 8-10 vognmandspladser i Middelfart i Thyges levetid. Ved siden af kørslen havde Thyge lidt landbrug og ejede en ko.
Thyge boede i et 7-fags hus med ladehus i gården på Smedegades vestside i Middelfart fra 1682 indtil sin død. Der boede han sammen med sin hustru Karen og sine børn.
Thyges ældste søn Peder blev i 1691 vognmand og boede fra 1696 i Hans Billedhuggers gård i Algade.
Den næstældste søn Anders arbejdede for sin far og havde i januar 1696 10 års løn til gode, så Anders begyndte som vognmand i 1686.
Da Thyges kone den ærlige og gudfrygtige Karen Andersdatter døde i december 1695, blev der afholdt skifte den 7. januar 1696 i huset efter Karens død. Der var 3 heste, en brun hoppe, gammel sort hest og et gammelt udlevet bæst, en ko, en kalv og et par svin. Der var to vogne, den ene vurderet til 5 rigsdaler, omkring 10 kr. i dag, og den anden vogn til 3 rigsdaler, det vil sige 6 kr. den dag i dag og samt en slæde. Derudover møbler, sengetøj og tøj, redskaber, korn osv. - altsammen vurderet til 154 rigsdaler, inklusiv ejendommen i Smedegade, det vil sige omkring 308 kr i dag.
[Til sammenligning skal det nævnes, at en ridefoged i 1722 efter Holbergs Jeppe på Bjerget havde en årsløn på 50 Rigsdaler].
Men der var også gæld der skulle betales: Præsten havde en panteobligation i huset, og der var skyldtes mindre beløber både til sønnen Anders og svigersønnen Hans Aarø, men også til rådmand Hans Juel, byfoged Niels Bang og købmand Hans Båring plud et par stykker i byen. Blandt de udenbys kreditorer var Peder Kraft i (Nr.) Aaby, Bartram Nissens arvinger på Fanø og Jacob Jensen af Fredericia. Den største gældspost var dog 100 rigsdaler, 200 kr. idag, til sønnen Anders for 10 års løn. Gælden overstreg jo derfor langt vurderingen af boet, og løsøret fordeltes mellem kreditorerne.
Anders store lønkrav sikrede ham det væsentlige - huset i Smedegade ( med overført panteobligation ), hestene, den bedste vogn, koen, kavlen samt det meste korn.
Resten af løsøret fordeltes på papiret til de andre, men i praksis lovede sønnen Anders at betale kreditorerne mod at "annamme" deres udlæg til sig.
Skiftet slutter med disse ord: "og blev der aldeles intet at arve".
Thyge blev i sin alderdom brugt meget som vidne, da han var en gammel mand som stadig kunne huske. Han var også i en periode stokkemand på bytinget, når han altså ikke selv var involveret, fordi han havde været med i slagsmål eller måtte gøre formal undskyldning for uoverlagte ord!
Det meste af denne tekst stammer fra bogen: Middelfart - fra færgeby til broby fra 1996.
Thyge døde som 99 årig i 1720 og blev begravet 12. april 1720 i Middelfart.
(Kilde: Fra En stor families historie på http://perkretzschmer.beboer2650.dk/)

Thyge blev gift med Karen Andersdatter. Karen er født før 1642 og døde i dec. 1695 i Middelfart.

Deres børn:

          i.  Peder Thygesen blev født før 1662, døde i dec. 1726 i Middelfart, og blev begravet den 3. jan. 1727 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Peder var Peder Thygesen Kraft. Peder blev gift med Anne Pedersdatter. Anne er født i 1669 og døde den 29. dec. 1719 i Middelfart i en alder af 50 år.

         ii.  Anders Thygesen blev født omkring dec. 1662, døde i dec. 1737 i Gamborg i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 30. dec. 1737 på Gamborg Kirkegård. Et andet navn for Anders var Anders Thygesen Kraft. Anders blev gift med Anna Nielsdatter. Anna er født omkring 1667 og døde i 1732 i Gamborg Sogn i en alder af ca. 65 år.

        iii.  Maren Thygesdatter er født før 1674 og døde omkring 1693-1695. Maren blev gift med Jørgen Michelsen før 1694. Jørgen er født før 1674 og døde i mar. 1720 i Middelfart.

147      iv.  Mette Thygesdatter (født før 1675 - døde i okt. 1740 i Middelfart). Mette blev gift med Hans Pedersen. Hans er født før 1675 og døde i jan. 1732 i Middelfart. Et andet navn for Hans var Hans Pedersen Aarøe.


295. Karen Andersdatter er født før 1642 og døde i dec. 1695 i Middelfart.

Karen blev gift med Vognmand Thyge Pedersen. Thyge blev født i 1621, døde i 1720 i Middelfart i en alder af 99 år, og blev begravet den 4. dec. 1720 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Thyge var Thyge Pedersen Kraft.

314. Slagter Hans Rasmussen blev født omkring 1627, døde i apr. 1709 i Middelfart i en alder af ca. 82 år, og blev begravet den 11. apr. 1709 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Rasmussen Slagter.

Om Hans Rasmussen Slagter

Hans Rasmussen med tilnavnet Slagter var slagter i Middelfart

Hans blev gift med Karen Mikkelsdatter. Karen er født før 1673 og døde i 1688 i Middelfart.

Deres børn:

          i.  Rasmus Hansen blev født før 1688. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Hansen Slagter. Rasmus blev gift med Karen Jørgensdatter den 5. apr. 1709 i Middelfart Kirke. Karen blev født før 1689.

157      ii.  Mette Hansdatter (født omkring 1688 - døde i okt. 1717 i Middelfart). Mette blev gift med Fisker Enevold Corfitzen. Enevold blev født før 1694, døde i jul. 1742 i Middelfart, og blev begravet den 15. jul. 1742 på Middelfart Kirkegård.


315. Karen Mikkelsdatter er født før 1673 og døde i 1688 i Middelfart.

Karen blev gift med Slagter Hans Rasmussen. Hans blev født omkring 1627, døde i apr. 1709 i Middelfart i en alder af ca. 82 år, og blev begravet den 11. apr. 1709 på Middelfart Kirkegård. Et andet navn for Hans var Hans Rasmussen Slagter.

372. Anders Michelsen blev født før 1615.

Anders blev gift med Maren Andersdatter omkring 1630. Maren blev født omkring 1600.

Deres barn:

186       i.  Møller Anders Andersen (født omkring 1630 i Koelbjerg ved Vissenbjerg - døde i jun. 1690 i Skrillinge ved Middelfart). Anders blev gift med Anne Iversdatter den 7. okt. 1660 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Anne blev født omkring 1630, døde i jan. 1708 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 16. jan. 1708 på Kauslunde Kirkegård.


373. Maren Andersdatter blev født omkring 1600.

Maren blev gift med Anders Michelsen omkring 1630. Anders blev født før 1615.

378. Lorentz Pedersen er født omkring 1634 og døde i feb. 1706 i Vejlby ved Middelfart i en alder af ca. 72 år.

Om Lorentz Pedersen

Lorentz Pedersen var fra 1697 husfæster i Vejlby under Det Fynske Ryttergods

Lorentz blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Jørgen Lorentzen

         ii.  Lorentz Lorentzen er født omkring 1676 og døde i mar. 1718 i Middelfart i en alder af ca. 42 år. Lorentz blev gift med Dorthe Jørgensdatter.

189     iii.  Lorentzdatter (født før 1700). Lorentzdatter blev gift med Jørgen. Jørgen blev født før 1700.

         iv.  Anna Elisabeth Lorentzdatter er født før 1703 og døde i jun. 1752 i Vejlby ved Middelfart. Anna blev gift med Jacob Nielsen den 5. jan. 1718 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Jacob er født omkring 1699 og døde efter 1767.


440. Jens .

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

220       i.  Møller Hans Jensen (døde i jun. 1726 i Hybæk Mølle på Vestfyn). Hans blev gift med Ellen Nielsdatter. Ellen døde efter sep. 1726.

         ii.  Anders Jensen døde efter sep. 1726.


444. Gårdmand Niels Pedersen er født omkring 1617 og døde i okt. 1691 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 74 år.

Om Niels Pedersen

Niels Pedersen var gårdmand i Mosegård, hvor han fæstede en gård under Wedellsborg Gods.

Niels blev gift med Maren Andersdatter. Maren er født omkring 1634 og døde i mar. 1698 i Balslev i en alder af ca. 64 år.

Deres barn:

222       i.  Gårdmand Anders Nielsen (født omkring 1664 - døde i sep. 1714 i Mosegård ved Balslev). Anders blev gift med Karen Hansdatter, datter af Hans Hansen og Ukendt, den 25. nov. 1695 i Balslev. Karen er født omkring 1670 og døde i mar. 1716 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 46 år.


445. Maren Andersdatter er født omkring 1634 og døde i mar. 1698 i Balslev i en alder af ca. 64 år.

Maren blev gift med Gårdmand Niels Pedersen. Niels er født omkring 1617 og døde i okt. 1691 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 74 år.

446. Hans Hansen blev født før 1651.

Om Anders Hansen

Anders Hansen er kendt fra et antal barnefødsler i Mosegård i årene 1693-1714, samt indirekte i skiftet efter Jens Hansen Humle i Balslev.
Ud fra det foreliggende synes at kunne udledes, at han var gift 2 gange, samt at han blev far til mindst 22 børn - 9 i første kuld og 13 i andet kuld.
Børnene fra hans 2. ægteskab er født i Mosegård, medens børnene fra 1. ægteskab enten alle er født før 1678, hvor kirkebogen i Balslev Sogn starter eller de er født andetsteds.
Han er formentlig identisk med den Hans Hansen, der er begravet 3.12.1736 fra Balslev Kirke, og som blev 86 år gammel.

Hans blev gift med Ukendt før 1670. Ukendt blev født før 1656.

Deres børn:

223       i.  Karen Hansdatter (født omkring 1670 - døde i mar. 1716 i Mosegård ved Balslev). Karen blev gift med Gårdmand Anders Nielsen, søn af Gårdmand Niels Pedersen og Maren Andersdatter, den 25. nov. 1695 i Balslev. Anders er født omkring 1664 og døde i sep. 1714 i Mosegård ved Balslev i en alder af ca. 50 år.

         ii.  Jens Hansen er født omkring 1671 og døde i feb. 1741 i Balslev i en alder af ca. 70 år. Et andet navn for Jens var Jens Hansen Humble. Jens blev gift med Maren Henriksdatter. Maren døde efter feb. 1741. Parret var barnløst.

        iii.  Hans Hansen er født før 1690 og døde før feb. 1741.

         iv.  Mads Hansen er født før 1690 og døde mellem 1728 og feb. 1741.

          v.  Peder Hansen er født før 1690 og døde i feb. 1741.

         vi.  Anne Hansdatter er født før 1692 og døde før feb. 1741. Anne blev gift med Hans Pedersen den 19. jun. 1707 i Balslev Kirke. Hans blev født før 1687.

Hans blev derefter gift med Nielsdatter, datter af Niels, før 1693.

Deres børn:

          i.  Niels Hansen døde efter feb. 1741.

         ii.  Jørgen Hansen er født i feb. 1693 i Mosegård ved Balslev og døde før feb. 1741.

        iii.  Jens Hansen er født i apr. 1695 i Mosegård ved Balslev og døde før feb. 1741.

         iv.  Laurits Hansen er født i nov. 1697 i Mosegård ved Balslev og døde før sep. 1700.

          v.  Hans Hansen er født i 1700-1701 i Mosegård ved Balslev og døde i feb. 1702 i Mosegård ved Balslev i en alder af 2 år.

         vi.  Lars/Laurits Hansen er født i sep. 1700 i Mosegård ved Balslev og døde efter feb. 1741.

        vii.  Peder Hansen er født i nov. 1702 i Mosegård ved Balslev og døde i nov. 1746 i Byllerup ved Nørre Åby i en alder af 44 år. Peder blev gift med Dorthea Christophersdatter den 6. maj 1731 i Nørre Åby Kirke. Dorthea er født omkring 1701 og døde i okt. 1800 i Byllerup ved Nørre Åby i en alder af ca. 99 år.

       viii.  Hans Hansen er født i aug. 1705 i Mosegård ved Balslev og døde efter feb. 1741.

         ix.  Gertrud Hansdatter er født før 1706 og døde i okt. 1717 i Sønder Åby på Vestfyn. Gertrud blev gift med Hans Nielsen. Hans er født før 1701 og døde i okt. 1717 i Sønder Åby på Vestfyn.

          x.  Anne Hansdatter er født i mar. 1708 i Mosegård ved Balslev og døde i maj 1754 i Vejrup ved Indslev i en alder af 46 år. Anne blev gift med Hans Hansen den 21. maj 1725 i Balslev Kirke. Hans er født omkring 1693 og døde i okt. 1763 i Vejrup ved Indslev i en alder af ca. 70 år.

         xi.  Anders Hansen er født i jan. 1711 i Mosegård ved Balslev og døde i mar. 1764 i Mosegård ved Balslev i en alder af 53 år.

        xii.  Jacob Hansen er født i maj 1714 i Mosegård ved Balslev og døde i jul. 1771 i Balslev i en alder af 57 år.

       xiii.  Kirsten Hansdatter er født før 1726 og døde efter feb. 1741. Kirsten blev gift med Rasmus Jensen. Rasmus er født før 1721 og døde efter feb. 1741.


447. Ukendt blev født før 1656.

Ukendt blev gift med Hans Hansen før 1670. Hans blev født før 1651.

452. Jens Pedersen blev født før 1660.

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Rasmus Jensen er født i sep. 1675 i Indslev Sogn og døde efter 1710.

226      ii.  Gårdmand Hans Jensen (født i sep. 1675 i Indslev Sogn - døde i jul. 1710 i Tårup ved Indslev). Hans blev gift med Maren Jensdatter. Maren døde i jul. 1710 i Tårup ved Indslev.


500. Peder Knudsen er født omkring 1662 og døde den 25. mar. 1749 i Ørslev på Vestfyn i en alder af ca. 87 år.

Peder blev gift med Karen Jeppesdatter den 30. jun. 1697 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Karen er født før 1682 og døde den 25. mar. 1740 i Ørslev på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Karen Pedersdatter er født den 4. maj 1698 i Ørslev på Vestfyn og døde efter 1757. Karen blev gift med Rasmus Nielsen, søn af Niels Nielsen og Apolone Frandsdatter, den 8. dec. 1720 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Rasmus er født i apr. 1687 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn og døde i 1757 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 70 år.

250      ii.  Knud Pedersen (født den 1. dec. 1700 i Ørslev på Vestfyn - døde i jan. 1790 i Holmehuse ved Gelsted). Knud blev gift med Anne Nielsdatter, datter af Niels Nielsen og Apolone Frandsdatter, den 24. jun. 1726 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Anne blev født den 19. sep. 1696 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, døde i mar. 1771 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 74 år, og blev begravet den 24. mar. 1771 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

        iii.  Jep Pedersen er født den 19. jun. 1703 i Ørslev på Vestfyn og døde i sep. 1785 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 82 år. Jep blev gift med Anna Kirstine Mathiasdatter, datter af Mathias Johansen og Christiane Vilhelmine Niemann, den 12. jun. 1737 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Anna er født den 20. jul. 1720 i Ørslev på Vestfyn og døde i apr. 1797 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 76 år.


501. Karen Jeppesdatter, datter af Jep og Giertrud Nielsdatter, er født før 1682 og døde den 25. mar. 1740 i Ørslev på Vestfyn.

Karen blev gift med Peder Knudsen den 30. jun. 1697 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Peder er født omkring 1662 og døde den 25. mar. 1749 i Ørslev på Vestfyn i en alder af ca. 87 år.

502. Niels Nielsen blev født omkring 1657, døde den 28. okt. 1729 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 3. nov. 1729 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Om Niels Nielsen

Niels Nielsen boede i Tellerup.

Niels blev gift med Apolone Frandsdatter den 21. jun. 1682 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Apolone blev født omkring 1651, døde i feb. 1723 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 28. feb. 1723 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Maren Nielsdatter blev født i apr. 1683 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, døde i apr. 1723 i Føns Sogn i en alder af 40 år, og blev begravet den 9. apr. 1723 på Føns Kirkegård. Maren blev gift med Hans Andersen, søn af Anders Hansen, den 24. jun. 1711 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Hans er født i 1678 i Ørslev Huse på Vestfyn og døde i mar. 1750 i Føns i en alder af 72 år.

         ii.  Karen Nielsdatter blev født i 1685 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn.

        iii.  Rasmus Nielsen er født i apr. 1687 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn og døde i 1757 i Ørslev på Vestfyn i en alder af 70 år. Rasmus blev gift med Karen Pedersdatter, datter af Peder Knudsen og Karen Jeppesdatter, den 8. dec. 1720 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Karen er født den 4. maj 1698 i Ørslev på Vestfyn og døde efter 1757.

         iv.  Anne Nielsdatter blev født i 1689 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, døde i jan. 1695 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn i en alder af 6 år, og blev begravet den 20. jan. 1695 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

          v.  Kirsten Nielsdatter blev født den 16. feb. 1691 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn.

         vi.  Margrethe Nielsdatter blev født i maj 1694 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, døde i sep. 1694 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, og blev begravet den 9. sep. 1694 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

251     vii.  Anne Nielsdatter (født den 19. sep. 1696 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn - døde i mar. 1771 i Ørslev på Vestfyn). Anne blev gift med Knud Pedersen, søn af Peder Knudsen og Karen Jeppesdatter, den 24. jun. 1726 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Knud blev født den 1. dec. 1700 i Ørslev på Vestfyn, døde i jan. 1790 i Holmehuse ved Gelsted i en alder af 89 år, og blev begravet den 24. jan. 1790 på Gelsted Kirkegård.

       viii.  Anne Nielsdatter blev født den 18. feb. 1699 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, døde i jan. 1700 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn, og blev begravet den 28. jan. 1700 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.


503. Apolone Frandsdatter, datter af Frands Andersen, blev født omkring 1651, døde i feb. 1723 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 28. feb. 1723 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Apolone blev gift med Niels Nielsen den 21. jun. 1682 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Niels blev født omkring 1657, døde den 28. okt. 1729 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 3. nov. 1729 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

508. Gårdmand Hans Pedersen døde i 1733.

Om Hans Pedersen

Hans Pedersen var fæstebonde på Østerbygården i Holevad Sogn under Brahesborg Gods. Han overdrog 1733 fæstet til sin søn Niels Hansen.

Hans blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Hans Hansen døde efter 1743.

         ii.  Peder Hansen døde efter 1743.

        iii.  Anna Hansdatter

254      iv.  Gårdmand Niels Hansen (født før 1706 - døde den 23. mar. 1743 i Østerby ved Assens). Niels blev gift med Marie Nielsdatter, datter af Rytterbonde Niels Christophersen og Maren Jensdatter, før 1721. Marie er født i 1696 i Nårup ved Verninge og døde i jun. 1764 i Østerby ved Assens i en alder af 68 år.


510. Rytterbonde Niels Christophersen er født før 1686 og døde i 1727 i Nårup ved Verninge.

Om Niels Christophersen

Niels Christophersen 'fra Verninge' var rytterbonde i Nårup. Han overtog 22.4.1685 fæstet på en ryttergård i Nårup under Det Fynske Ryttergods.

Niels blev gift med Maren Jensdatter. Maren er født før 1686 og døde efter 1727.

Deres børn:

          i.  Jens Nielsen blev født i dec. 1701, døde i mar. 1768 i Nårup ved Verninge i en alder af 66 år, og blev begravet den 23. mar. 1768 på Verninge Kirkegård. Jens blev gift med Anna Elisabeth Hansdatter. Anna døde efter 1768.

         ii.  Kirsten Nielsdatter døde efter 1727. Kirsten blev gift med Hans Sørensen. Hans døde efter 1727.

        iii.  Karen Nielsdatter døde efter 1727. Karen blev gift med Niels Olsen. Niels døde efter 1727.

255      iv.  Marie Nielsdatter (født i 1696 i Nårup ved Verninge - døde i jun. 1764 i Østerby ved Assens). Marie blev gift med Hans Marcusen. Hans døde efter 1764. Marie blev derefter gift med Gårdmand Niels Hansen, søn af Gårdmand Hans Pedersen, før 1721. Niels er født før 1706 og døde den 23. mar. 1743 i Østerby ved Assens.

          v.  Christopher Nielsen er født omkring 1703 og døde efter 1787. Christopher blev gift med Christence Pedersdatter før 1754. Christence er født omkring 1680 og døde i mar. 1754 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 74 år. Christopher blev derefter gift med Anne Jensdatter den 9. jun. 1754 i Verninge Kirke. Anne er født omkring 1723 og døde i jul. 1755 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 32 år. Christopher blev derefter gift med Marie Nielsdatter den 7. okt. 1755 i Verninge Kirke. Marie er født omkring 1722 og døde i dec. 1762 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 40 år. Christopher blev derefter gift med Johanna Andersdatter den 18. mar. 1763 i Verninge Kirke. Johanna er født omkring 1735 og døde efter 1787.


511. Maren Jensdatter er født før 1686 og døde efter 1727.

Maren blev gift med Rytterbonde Niels Christophersen. Niels er født før 1686 og døde i 1727 i Nårup ved Verninge.

10. generation (6x tipoldeforældre)528. Jens er født før 1584 og døde efter 1604.

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Peder Jensen er født omkring 1575 og døde i jun. 1659 i en alder af ca. 84 år. Et andet navn for Peder var Peder Jensen Starup. Peder blev gift med Mette. Mette døde i jul. 1659 i Kolding.

264      ii.  Jep Jensen (født omkring 1604 i Kolding - døde i mar. 1658 i Kolding). Jep blev gift med Kirsten Bertelsdatter før 1634. Kirsten er født omkring 1604 og døde i apr. 1637 i Kolding i en alder af ca. 33 år. Jep blev derefter gift med Ellen Pedersdatter den 4. mar. 1638 i Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Ellen er født før 1618 og døde efter 1664.


550. Christen Jespersen blev født før 1669.

Om Christen Jespersen

Ved Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatters vielse i 1745 i Middelfart Kirke er i kirkebogen beskrevet hvorledes Christen Jespersen og Anna Jørgensdatter er oldeforældre til såvel Rasmus Hansen som Karen Jeppesdatter.

Christen blev gift med Anna Jørgensdatter. Anna blev født før 1669.

Deres børn:

          i.  Maren Christensdatter blev født før 1682. Maren blev gift med Jens Jepsen. Jens blev født før 1682.

275      ii.  Ellen Christensdatter (født før 1684). Ellen blev gift med Jørgen Rasmussen. Jørgen blev født før 1684.


551. Anna Jørgensdatter blev født før 1669.

Om Anna Jørgensdatter

Ved Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatters vielse i 1745 i Middelfart Kirke er i kirkebogen beskrevet hvorledes Christen Jespersen og Anna Jørgensdatter er oldeforældre til såvel Rasmus Hansen som Karen Jeppesdatter.

Anna blev gift med Christen Jespersen. Christen blev født før 1669.

1002. Jep er født før 1662 og døde før 1703.

Jep blev gift med Giertrud Nielsdatter. Giertrud er født omkring 1633 og døde i sep. 1703 i Balslev Sogn i en alder af ca. 70 år.

Deres børn:

          i.  Jørgen Ipsen

         ii.  Niels Ibsen

        iii.  Anne Ibsdatter

501      iv.  Karen Jeppesdatter (født før 1682 - døde den 25. mar. 1740 i Ørslev på Vestfyn). Karen blev gift med Peder Knudsen den 30. jun. 1697 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Peder er født omkring 1662 og døde den 25. mar. 1749 i Ørslev på Vestfyn i en alder af ca. 87 år.


1003. Giertrud Nielsdatter er født omkring 1633 og døde i sep. 1703 i Balslev Sogn i en alder af ca. 70 år.

Giertrud blev gift med Jep. Jep er født før 1662 og døde før 1703.

Giertrud blev derefter gift med Peder Hansen. Peder døde efter 1703.


1006. Frands Andersen blev født før 1636, døde i mar. 1693 i Hylken Mølle ved Ørslev på Vestfyn, og blev begravet den 8. mar. 1693 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

Frands blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Anders Frandsen døde i maj 1695 i Hylken Mølle ved Ørslev på Vestfyn og blev begravet den 24. maj 1695 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

503      ii.  Apolone Frandsdatter (født omkring 1651 - døde i feb. 1723 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn). Apolone blev gift med Niels Nielsen den 21. jun. 1682 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Niels blev født omkring 1657, døde den 28. okt. 1729 i Tellerup ved Ørstev på Vestfyn i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 3. nov. 1729 på Ørslev Kirkegård på Vestfyn.

 

 

 

 

 

Tilbage til anerne