Tilbage til anerne

 

Lars Larsens aner1. generation


1. Lars Larsen, søn af Lars Larsen og Klara Adolfine Jørgensen, blev født den 25. okt. 1897 på Glamsbjerg Mark, døde den 17. nov. 1971 i Rolundbro ved Udby på Fyn i en alder af 74 år, og blev begravet den 20. nov. 1971 på Udby Kirkegård på Vestfyn.

Notater: Lars Larsen er født 25. oktober 1897 på Glamsbjerg Mark mellem Assens og Odense, som snedker Lars Larsen og hustru Klara Adolfine Jørgensens tredje og yngste barn. De tre børn er Jacob Ludvig født i 1893, Max Jørgen født i 1896 og Lars født i 1897.
De to ældre brødre Jacob og Max er hhv. 4 og 1 år da Lars bliver født. Hans far dør da Lars var få uger gammel og bliver begravet fra Køng Kirke 22. november 1897. Samme dag bliver Lars døbt ligeledes i Køng Kirke. Lars bliver altså døbt ved faderens kiste, hvorfor han efter den tids skik modtager sin fars navn - Lars.
Ud over de tre drenge, så føder Klara i 1900 sønnen Edvard Vilhelm Jørgensen. Klara er på daværende tidspunkt enke, og ved Edvards dåb er i kirkebogen for Køng Sogn anført: "udlagt barnefader ungkarl Carl Sørensen, for tiden på rejse til Australien". Edwards fødsel er samtidig noteret i kirkebogen for Korup Sogn, idet det noteres at "moderen nyder fattighjælp fra Korup-Ubberup Kommune".
Noget synes at gå helt galt for Klara og børnene efter mandens død. Ved Folketællingen i 1906 finder vi såvel Jacob som Max og Lars som plejebørn i hhv. Akkerup og i Ubberud. Og da Jacob bliver konfirmeret i 1907 i Hårby anføres i kirkebogen, at begge Jacob forældre er døde. Klara døde i 1907 i Middelfart, hvor hun ernærede sig som fabriksarbejderske.
Lars bliver konfirmeret 1. oktober 1911 i Ubberud Kirke. Han er på daværende tidspunkt i pleje hos husmand Hans Nielsen og hustru Marie Kirstine født Andersen i Højbjerg i Ubberud Sogn.
Vi ved i dag ikke noget om, hvor Lars opholdt sig eller hvad han beskæftigede sig med fra 1911 til 1917, men fra 18. oktober 1917 aftjente han sin værnepligt som trænkusk ved 4. Artilleriregiments 3. Batteri på Ringsted Artillerikaserne.
Efter at soldatertiden mm. var overstået har Lars opholdt sig i København, idet han selv har fortalt at han kørte (som kusk må det formodes) for "Christianshavns Fabrikker". Hvad Christians Fabrikker var er usikkert, men efter hvad Lars har fortalt så blev der handlet med brændsel. Omkring 1920-1921 møder Lars Rasmine Hansine Petrea Christensen.Lars blev gift med Mine Christensen, datter af Knud Jørgen Christensen Tydsk og Anna Nielsine Kirstine Andersen, den 30. apr. 1922 i Gelsted Kirke. Mine blev født den 7. apr. 1900 i Røjle Mose ved Strib, døde den 3. apr. 1986 på Gelsted Plejehjem i en alder af 85 år, og blev begravet den 7. apr. 1986 på Udby Kirkegård på Vestfyn. Et andet navn for Mine var Rasmine Petrea Hansine Christensen.

Parnotater: Lars og Mine får sønnen Poul, som bliver født 23. februar 1922 på Rigshospitalet i København.
Lars og Mine gifter sig 30. april 1922 i Gelsted Kirke, hvorefter de slår sig ned på gården Gågerup, Ørsted Sogn mellem Assens og Odense, hvor Poul bliver hjemmedøbt 11. maj 1922.
Lars er fodermester på Gågerup, der formentlig hørte under godset Erholm i Rørup Sogn, og året efter finder vi familien på Erholm Avlsgårds Mark i Rørup Sogn, hvor sønnen Jørgen bliver født den 28. maj 1923. Og selv om det er Lars, der er fodermester på Gågerup og også passer dyrene på Erholm, så arbejder også Mine som malkekone begge steder.
Fra 12. juli 1924 til 1. maj 1925 finder vi familien i Røjle Mose ved Strib, hvor Lars passer besætningen (køer) på Stribgården, og Mine hjælper til som malkekone.
1. maj 1925 flytter familien til Sparretorn på Fønsskov, og 1. november samme år til Jydekrogen i Føns, hvor vi finder dem ved folketællingen 5. november 1925. I Føns fødes familiens tre sidste børn: Ole bliver født 17. december 1927, Bodil 10. marts 1930 og Hans 26. juni 1937.
Lars og Mine vælger at lade deres fællesbørn døbe med navnet Brink som mellemnavn; og dette er ført videre i de efterfølgende generationer. Navnet Brink har Mine hentet hos sin morfar, hvorfra det kan spores i mandslinjen tilbage til Poul Andersen Brink, som vi første gang møder ved folketællingen i 1787 i Sinding Sogn nord for Silkeborg.
Allerede tidligt i 1920'erne har Lars fundet ud af, at det er besværligt at brødføde en familie som medarbejder ved landbruget. Han forsøger sig derfor som uldhandler; dvs. han drager rundt på landet og afsætter en kollektion af primært uldtøj, som han indkøber fra grossister.
Lars fortæller i et avisinterview i 1965 i anledning af sit 40 års jubilæum som uldhandler, at 'det hele begyndte rent tilfældigt. Jeg var skovarbejder omkring Tybrind i 1925. Pludselig en morgen først i december stod himmel og jord i ét. Alt skovarbejde gik i stå på grund af en forrygende snestorm. Jeg begyndte derfor som uldhandler.'
V i ved at han i 1932 får tilladelse (vandrerbrev) til at fortsætte virksomheden med "omvandring med uldtøj fremstillet ved landbohusflid" "og opkøbt hos ikke-handlende på landet". Et sådant vandrerbrev var pr. definition alene gældende i det amt, hvor indehaveren boede, men allerede samme år bliver Lars' vandrerbrev udvidet "så det giver Dem ret til handel overalt".
O g det der med at være uldhandler passer Lars så godt, at han vedbliver hermed de næste mere end 40 år. De første år på cykel, men ret hurtigt i bil. De allerseneste år dog på knallert.
At handle med uldtøj har dog ikke været Lars' eneste beskæftigelse, og bl.a. drev han også virksomhed med vognmandskørsel i det små.
I begyndelsen af 1930'erne etablerer Lars og Mine en lille købmandsforretning i Føns, som indrettes i et nybygget hus på den vej, der senere bliver navngivet Føns Strandvej. Mine får i maj 1932 næringsbrev til at drive købmandsforretningen.
I begyndelsen af 1950'erne overtager sønnen Poul forretningen, og Lars og Mine flytter til et nybygget hus kaldet "Byhøj" på Fønsvej.
Sølvbryllupsfesten blev afholdt i et til lejligheden opstillet "trætelt" i haven ved huset på Føns Strandvej. Det øsregnede og blæste koldt hele dagen. Og på trods af at der blev fejret sølvbryllup så flagede hele Danmark på halvt, idet den gamle konge Christian X var død og blev begravet samme dag.
I april 1961 flytter Lars og Mine fra Føns til huset kaldet "Aadal" ved Rolundbro mellem Ronæs og Viby, hvor Mine køber huset matr. nr. 1m af Viby By, Udby Sogn ved Gammel Assensvej. Her dør Lars 17. november 1971. Ved sin død efterlader Lars sig 5 børn, 16 børnebørn og 4 oldebørn.
Efter Lars' død flytter Mine til Nørregade i Ejby, hvor hun køber huset matr. nr.10e i Ejby By og Sogn.
Mine dør 3. april 1986. Ved sin død efterlader Mine sig 6 børn, 18 børnebørn og 22 oldebørn.

Notater: Rasmine Hansine Petrea Christensen er født 7. april 1900 i Røjle Mose ved Strib, som det andet af fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk og hustru Anna Nielsine Kirstine Andersens seks børn.
Jørgen og Anna har i forvejen en datter Margrethe født i 1987, der dog dør 4 år gammel i 1901. De får efterfølgende en datter Margrethe født i 1902, en søn Carl født i 1904, der dør 2 år gammel i 1906, en datter Karen født i 1906, og endelig en søn Karl født i 1910.
Rasmine - der aldrig bliver kaldt andet end Mine - bliver som ung sendt ud for at tjene. Fra Mines skudsmål ved vi at hun i sommeren 1914 er i huset i Brændeskov og derefter enepige i 2 år på Søborg, begge steder ved Strib.
I 1917 tjener Mine i Kærby ved Asperup, og her møder hun smedelærlingen Niels Viktor Jensen søn af den lokale smedemester. Og året efter den 15. februar 1918 føder Mine så sønnen Holger. Holger bliver "sat i pleje" hos sine bedsteforældre hjemme i Røjle Mose.
Mine drager videre, og vi ved fra hendes skudsmål, at hun på et tidspunkt har tjent 1 år som kokkepige på Bubbelgård i Indslev Sogn. Endvidere har hun selv fortalt, at hun tjente som kokkepige på et plejehjem i Middelfart, ligesom hun på et tidspunkt tjente i København.
Mine har formentlig i tilknytning til opholdet i København mødt Lars Larsen.

Deres børn:

          i.  Poul Brink Larsen er født den 23. feb. 1922 på Rigshospitalet i København og døde den 6. nov. 1983 på Middelfart Sygehus i en alder af 61 år. Poul blev gift med Maja Sørine Christiansen, datter af Carl Jacob Christiansen og Anna Kirstine Rasmussen.

         ii.  Jørgen Brink Larsen er født den 28. maj 1923 på Erholm Avlsgårds Mark ved Rørup og døde den 28. jun. 2015 på Falkevænget på Thurø i en alder af 92 år. Jørgen blev gift med Lilly Esther Laursen, datter af Valdemar Laursen og Magda Dusine Jensen.

        iii.  Ole Brink Larsen blev født den 17. dec. 1927 i Føns, døde den 15. okt. 2008 i Broløkken i Rudkøbing i en alder af 80 år, og blev begravet den 21. okt. 2008 på Rudkøbing Kirkegård. Ole blev gift med Tove Jørgensen, datter af Anton Jørgensen og Olga Hansen.

         iv.  Bodil Brink Larsen blev født den 10. mar. 1930 i Føns, døde den 16. nov. 1984 i Ore på Langeland i en alder af 54 år, og blev begravet den 20. nov. 1984 på Fodslette Kirkegård. Bodil blev gift med Poul Mouritzen, søn af Mouritz Jens Mouritzen og Karen Karoline Andrea Jensen.

          v.  Hans Sigurd Brink Larsen. Hans blev gift med Ellen Marie Petersen, datter af Gunnar Christian Petersen og Rigmor Jeppesen.2. generation (Forældre)2. Lars Larsen, søn af Mads Jørgen Larsen og Sofie Nielsen, blev født den 16. jan. 1866 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 16. nov. 1897 på Glamsbjerg Mark i en alder af 31 år, og blev begravet den 22. nov. 1897 på Køng Kirkegård ved Assens.

Notater: Lars Larsen var født på Trøstrup Mark ved Korup i 1866 som ældste søn af Mads Jørgen Larsen og Sophie Nielsen. Allerede som 3-årig flyttede familien dog til Akkerup Mark ved Hårby.
Ved fælketællingen i februar 1880 tjener han hos gårdejer Morten Madsen i Hårby.
Efter 1880 må Lars have uddannet sig som snedker. Som snedker må han have mødt Klara Adolfine Jørgensen, og i maj 1893 bliver de to gift i Hårby Kirke.
Parret får tre sønner Jakob, Max og Lars.
Lars Larsen døde som 31-årig af tuberkulose den 16. november 1897. Han blev begravet på Køng Kirkegård.

Lars blev gift med Klara Adolfine Jørgensen den 27. maj 1893 i Hårby Kirke. Klara blev født den 14. nov. 1872 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund, døde den 11. jan. 1907 på Middelfart Sygehus i en alder af 34 år, og blev begravet den 16. jan. 1907 på Middelfart Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jakob Ludvig Larsen er født den 17. jul. 1893 på Akkerup Mark ved Hårby og døde efter 1907.

         ii.  Max Jørgen Larsen blev født den 30. sep. 1896 i Glamsbjerg, døde den 24. aug. 1950 på Vejle Sygehus i en alder af 53 år, og blev begravet den 30. aug. 1950 på Nordre Kirkegård i Aarhus. Max blev gift med Ane Lassen, datter af Peder Lassen og Salmine Mortensen, den 14. nov. 1919 i Gassum Kirke. Ane er født den 1. jul. 1899 i Svinding ved Ålum og døde efter aug. 1950.

1       iii.  Lars Larsen (født den 25. okt. 1897 på Glamsbjerg Mark - døde den 17. nov. 1971 i Rolundbro ved Udby på Fyn). Lars blev gift med Mine Christensen, datter af Knud Jørgen Christensen Tydsk og Anna Nielsine Kirstine Andersen, den 30. apr. 1922 i Gelsted Kirke. Mine blev født den 7. apr. 1900 i Røjle Mose ved Strib, døde den 3. apr. 1986 på Gelsted Plejehjem i en alder af 85 år, og blev begravet den 7. apr. 1986 på Udby Kirkegård på Vestfyn. Et andet navn for Mine var Rasmine Petrea Hansine Christensen.


3. Klara Adolfine Jørgensen, datter af Jacob Ludvig Jørgensen og Metta Adelheid Tiedemann, blev født den 14. nov. 1872 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund, døde den 11. jan. 1907 på Middelfart Sygehus i en alder af 34 år, og blev begravet den 16. jan. 1907 på Middelfart Kirkegård.

Notater: Klara Adolfine Jørgensen blev født 1872 i Vangtorp ved Dronninglund.
Vi finder hende ved folketællingen i 1880 hvor hun bor sammen med moderen og dennes nye mand i Vandkær ved Sæby, og igen ved folketællingen i 1890, hvor hun er tjenestepige i Gamborg ved Middelfart.
I maj 1893 bliver hun så gift i Hårby Kirke med snedkeren Lars Larsen.
Lars og Klara fik tre drenge Jacob, Max og Lars.
Klaras mand Lars døde i 1897, og i 1900 fødte Klara sønnen Edvard Vilhelm Jørgensen. Ved Edvards dåb er i kirkebogen for Køng Sogn anført: "udlagt barnefader ungkarl Carl Sørensen, for tiden på rejse til Australien". Fødselen er samtidig noteret i kirkebogen for Korup Sogn, idet det noteres at "moderen nyder fattighjælp fra Korup-Ubberup Kommune". - Dette kan være forklaringen på, hvorfor de tre mindste af Klaras drenge blev sat i pleje i Ubberud Sogn omkring 1902.
Klara døde 11. januar 1907 af tuberkulose som patient på Middelfart Sygehus. Hun boede da i stuen i baghuset til hus nr. 278 i Knorregade i Middelfart og ernærede sig som fabriksarbejderske.

Klara blev gift med Lars Larsen den 27. maj 1893 i Hårby Kirke. Lars blev født den 16. jan. 1866 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 16. nov. 1897 på Glamsbjerg Mark i en alder af 31 år, og blev begravet den 22. nov. 1897 på Køng Kirkegård ved Assens.

Klara mødte Carl Sørensen i 1899. Parret blev ikke gift. Carl blev født omkring 1870.

Deres barn:

          i.  Edvard Vilhelm Jørgensen blev født den 22. maj 1900 i Gummerup ved Køng.3. generation (Bedsteforældre)4. Mads Jørgen Larsen, søn af Lars Pedersen og Marie Nielsdatter, blev født den 8. dec. 1839 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 2. apr. 1905 i Akkerup ved Hårby i en alder af 65 år, og blev begravet den 8. apr. 1905 på Hårby Kirkegård.

Notater: Mads Jørgen Larsen var født i 1839 på Trøstrup Mark ved Korup som ældste søn af Lars Pedersen og Marie Nielsendatter.
Han giftede sig i 1865 med Sofie Nielsen i Korup Kirke.
Parret fik 7 børn; først en datter født allerede i 1858, dvs. 7 år før de blev viet, og dernæst 2 børn født på Trøstrup Mark, hvor Mads Jørgen og Sofie boede hos Mads Jørgens forældre. Omkring 1868 flyttede Mads Jørgen og Sofie til Akkerup Mark ved Hårby, hvor de fik yderligere 4 børn.
Mads Jørgen ernærede sig som daglejer, bl.a. som kalkbrænder.
Mads Jørgen døde i 1905 og blev begravet på Hårby Kirkegård.

Mads blev gift med Sofie Nielsen den 1. jun. 1865 i Korup Kirke. Sofie blev født den 25. okt. 1836 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 2. dec. 1911 i Thorsgade i Odense i en alder af 75 år, og blev begravet den 7. dec. 1911 på Odense Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anna Marie Larsen blev født den 27. jun. 1858 i Odense, døde den 20. jan. 1901 i Ebberup ved Assens i en alder af 42 år, og blev begravet den 26. jan. 1901 på Kærum Kirkegård. Anna havde et forhold til Jørgen Larsen i 1880. Parret blev ikke gift. Jørgen blev født omkring 1851. Anna blev gift med Anders Andersen, søn af Jacob Andersen og Maren Therkildsen, den 18. okt. 1892 i Hårby Kirke. Anders blev født den 26. dec. 1870 i Ebberup ved Assens.

2        ii.  Lars Larsen (født den 16. jan. 1866 på Trøstrup Mark ved Korup - døde den 16. nov. 1897 på Glamsbjerg Mark). Lars blev gift med Klara Adolfine Jørgensen, datter af Jacob Ludvig Jørgensen og Metta Adelheid Tiedemann, den 27. maj 1893 i Hårby Kirke. Klara blev født den 14. nov. 1872 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund, døde den 11. jan. 1907 på Middelfart Sygehus i en alder af 34 år, og blev begravet den 16. jan. 1907 på Middelfart Kirkegård.

        iii.  Maren Larsen blev født den 18. jan. 1868 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 4. mar. 1938 i Nytofte ved Kauslunde i en alder af 70 år, og blev begravet den 10. mar. 1938 på Kauslunde Kirkegård. Maren blev gift med Rasmus Nielsen, søn af Niels Hansen og Marie Rasmusdatter, den 26. okt. 1888 i Hårby Kirke. Rasmus blev født den 5. nov. 1858 i Tommerup Sogn, døde den 10. jul. 1944 på Odensevej i Middelfart i en alder af 85 år, og blev begravet den 15. jul. 1944 på Kauslunde Kirkegård.

         iv.  Hans Jørgen Larsen blev født den 24. jun. 1870 på Akkerup Mark ved Hårby, døde den 21. dec. 1929 i Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 27. dec. 1929 på Middelfart Gamle Kirkegård. Hans blev gift med Ane Rasmussen, datter af Hans Rasmussen og Ane Katrine Pedersen, den 1. jun. 1894 i Kerte Kirke. Ane blev født den 11. mar. 1872 på Hjærup Mark på Vestfyn, døde den 16. nov. 1935 i Middelfart i en alder af 63 år, og blev begravet den 21. nov. 1935 på Middelfart Gamle Kirkegård.

          v.  Niels Larsen er født den 20. feb. 1873 på Akkerup Mark ved Hårby og døde efter 1901. Niels blev gift med Hansine Kirstine Pedersen den 27. sep. 1901 i Håstrup Kirke. Hansine er født den 28. nov. 1879 på Jordløse Mark og døde efter 1901.

         vi.  Marie Kirstine Larsen blev født den 10. feb. 1876 på Akkerup Mark ved Hårby, døde den 30. nov. 1937 i Østergade i Odense i en alder af 61 år, og blev begravet den 6. dec. 1937 på Assistens Kirkegård i Odense. Marie blev gift med Rasmus Nielsen, søn af Niels Rasmussen og Margrethe Dorthea Charlotte Kulemeier, den 16. jan. 1897 i Hårby Kirke. Rasmus blev født den 10. nov. 1874 i Gummerup ved Køng, døde den 6. okt. 1909 på Odense Sygehus i en alder af 34 år, og blev begravet den 11. okt. 1909 på Assistens Kirkegård i Odense.

        vii.  Jørgen Christian Larsen blev født den 1. sep. 1879 på Akkerup Mark ved Hårby, døde den 29. jul. 1952 i Svindinge Sogn i en alder af 72 år, og blev begravet den 3. aug. 1952 på Middelfart Kirkegård. Jørgen blev gift med Marie Kirstine Nielsen, datter af Lars Christian Nielsen og Eriksine Jensen, den 29. mar. 1901 i Brenderup Kirke. Marie blev født den 22. aug. 1876 på Ejlskov Hede ved Hårslev på Nordfyn, døde den 15. sep. 1962 i Lundeborg i en alder af 86 år, og blev begravet den 20. sep. 1962 på Middelfart Kirkegård.


5. Sofie Nielsen, datter af Niels Larsen og Anne Knudsdatter, blev født den 25. okt. 1836 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 2. dec. 1911 i Thorsgade i Odense i en alder af 75 år, og blev begravet den 7. dec. 1911 på Odense Kirkegård.

Notater: Sofie Nielsen blev født i 1836 i Korsebjerghus ved Ubberud som uægte barn af ungkarl Niels Larsen og ugifte fruentimmer Anne Knudsdatter.
Sofie voksede op som plejebarn hos sin farfar og farmor gårdmand Lars Larsen og hustru Marie Nielsdatter i Render.
Sofie blev viet til Mads Jørgen Larsen 1865 i Korup Kirke. Parret fik 7 børn; først en datter født allerede i 1858, dvs. 7 år før de blev viet, og dernæst 2 børn født på Trøstrup Mark, hvor Mads Jørgen og Sofie boede hos Mads Jørgens forældre. Omkring 1868 flyttede Mads Jørgen og Sofie til Akkerup Mark ved Hårby, hvor de fik yderligere 4 børn.
Sofie flyttede nogle år efter hun blev enke til Odense og boede op til sin død i 1911 hos sin datter Marie Kirstine Nielsen i Thorsgade 39 i Odense. Marie Kirstine Nielsen blev enke i 1909 og sad tilbage med syv børn i alderen 1-12 år.
Sofie døde 1911 i Thorsgade 39 i Odense og blev begravet på Odense Kirkegård.

Sofie blev gift med Mads Jørgen Larsen den 1. jun. 1865 i Korup Kirke. Mads blev født den 8. dec. 1839 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 2. apr. 1905 i Akkerup ved Hårby i en alder af 65 år, og blev begravet den 8. apr. 1905 på Hårby Kirkegård.

6. Jacob Ludvig Jørgensen, søn af Niels Jørgensen og Marie Elisabeth Grenander, blev født den 24. mar. 1826 i Birkerød Sogn, døde den 4. nov. 1875 i Vandkær ved Sæby i en alder af 49 år, og blev begravet den 12. nov. 1875 på Sæby Kirkegård.

Notater: Jacob Ludvig Jørgensen var født 1826 i Birkerød.
Ved folketællingen i 1860 anføres han at være landmand og boede i Skagen Købstad. Han anføres samtidig at være gift med den fire år yngre Kristine Larsen, som skulle være født i Frederiksværk.
Tre år senere i 1863 var han gift med Metta Adelheid Tiedemann og var gårdbestyrer i Vangtorp ved Sæby. Omkring 1873-1874 er familien flyttet videre til Vandkær ved Sæby, hvor Jacob dør i november 1875 blot 49 år gammel. Ved begravelsen anføres han at være avlsbruger.
2 måneder før han dør fødes parrets sidste barn Jenny. Ved dåben anføres, at Jacob er udlagt barnefader og at Metta er ugift. Så enten har præsten skrevet noget sludder i kirkebogen eller også er parret blevet skilt.
Jacob og Mette fik 6 børn: Jacob, Jens, Edvard, Jens, Klara og Jenny.

Jacob blev gift med Kristine Larsen før 1860. Kristine er født omkring 1831 i Frederiksværk Sogn og døde mellem 1860 og 1862.

Jacob blev derefter gift med Metta Adelheid Tiedemann omkring 1862. Metta blev født den 14. sep. 1841 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 19. feb. 1883 i Vangkær ved Sæby i en alder af 41 år, og blev begravet den 25. feb. 1883 på Sæby Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jacob Ludvig Jørgensen er født den 21. sep. 1863 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund og døde efter 1880.

         ii.  Jens Vilhelm Georg Jørgensen blev født den 15. sep. 1865 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund, døde den 14. jun. 1868 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund i en alder af 2 år, og blev begravet den 19. jun. 1868 på Torslev Kirkegård ved Dronninglund.

        iii.  Edvard Heinrich Jørgensen er født den 30. mar. 1868 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund og døde den 27. maj 1918 i Nyhavnsgade i Aalborg i en alder af 50 år. Edvard blev gift med Johanne Kirstine Thomsen, datter af Thomas Christian Nielsen og Karen Marie Pallesen, den 27. mar. 1894 i Torslev Kirke ved Dronninglund. Johanne er født den 25. sep. 1874 i Lykkesholm Mølle i Vendsyssel og døde efter 1922.

         iv.  Jens Vilhelm Jørgensen er født den 10. sep. 1870 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund og døde efter 1901. Jens blev gift med Christine Karoline Petrea Poulsen den 6. nov. 1898 i Hals Kirke. Christine er født den 3. jan. 1880 i Hals og døde efter 1901.

3         v.  Klara Adolfine Jørgensen (født den 14. nov. 1872 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund - døde den 11. jan. 1907 på Middelfart Sygehus). Klara blev gift med Lars Larsen, søn af Mads Jørgen Larsen og Sofie Nielsen, den 27. maj 1893 i Hårby Kirke. Lars blev født den 16. jan. 1866 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 16. nov. 1897 på Glamsbjerg Mark i en alder af 31 år, og blev begravet den 22. nov. 1897 på Køng Kirkegård ved Assens. Klara mødte Carl Sørensen i 1899. Parret blev ikke gift. Carl blev født omkring 1870.

         vi.  Jenny Marie Jørgensen blev født den 3. sep. 1875 i Vandkær ved Sæby, døde den 3. mar. 1921 i Favrholt ved Åsted i en alder af 45 år, og blev begravet den 10. mar. 1921 på Åsted Kirkegård ved Frederikshavn. Jenny blev gift med Jacob Christian Hansen, søn af Jens Christian Jensen og Dorthe Petrine Jacobsen, den 29. nov. 1895 i Åsted Kirke ved Frederikshavn. Jacob er født den 25. mar. 1873 i Hulsig ved Frederikshavn og døde efter 1930.


7. Metta Adelheid Tiedemann, datter af Claus Heinsohn og Mette Adelheid Tiedemann, blev født den 14. sep. 1841 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 19. feb. 1883 i Vangkær ved Sæby i en alder af 41 år, og blev begravet den 25. feb. 1883 på Sæby Kirkegård.

Notater: Metta Adelheid Tiedemann var født 1841 i byen Oldendorf mellem Hamburg og Bremen.
Af Kirkebogen for Oldendorf, Gem. Oldendorf, Königreich Hannover den 17.9.1841 fremgår følgende: Navn: Tiedemann Metta; Far: Claus Heinsohn, Schustergeselle aus Burweg; Mor: Metta Adelheid Tiedemann.
Selv om vi mangler information om hvor Metta har opholdt sig mellem 1841 og 1860, så synes det sandsynligt at Metta er flyttet med sin mor til Aalborg en gang mellem 1841 og 1848, hvor moderen bliver gift i Aalborg.
Metta er blevet gift med Jacob omkring 1861-1862, og parret fik 6 børn dels i Vangtorp i Torslev Sogn, dels i Vandkær ved Sæby.
Jacob døde i 1875, og i 1877 gifter Metta sig med Christian Christensen i Sæby Kirke. Ved vielsen er i kirkebogen noteret følgende: "Ugift Mette Heinson født i Oldendorf den 14. september 1841, datter af ugift Mette Adelheid Tiedemann og udlagt barnefader skomagersvend Claus Heinson ibidem".
Christian og Metta fik ingen børn, og Metta dør allerede i 1883 blot 42 år gammel. Metta blev begravet på Sæby Kirkegård.

Metta blev gift med Jacob Ludvig Jørgensen omkring 1862. Jacob blev født den 24. mar. 1826 i Birkerød Sogn, døde den 4. nov. 1875 i Vandkær ved Sæby i en alder af 49 år, og blev begravet den 12. nov. 1875 på Sæby Kirkegård.

Metta blev derefter gift med Christian Christensen den 12. okt. 1877 i Sæby Kirke. Christian blev født den 14. nov. 1851 i Højen ved Sæby.4. generation (Oldeforældre)8. Lars Pedersen, søn af Peder Larsen og Kirsten Larsdatter, blev født i jul. 1811 i Korup, døde den 24. apr. 1868 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af 56 år, og blev begravet den 4. maj 1868 på Korup Kirkegård. Et andet navn for Lars var Lars Pedersen Sværup.

Notater: Lars Pedersen blev født i 1811 i Korup som uægte barn af soldaten Peder Larsen og Kirsten Larsdatter.
Da Lars var 7 år giftede moderen sig med Mads Hansen med tilnavnet Sverby, og de bosatte sig på Trøstrup Mark. Lars overtog boelstedet på Trøstrup Mark efter stedfaderen. Han har formentlig nydt tilnavnet Sværup, idet dette er anført i kirkebogen ved hans begravelse i 1868 i Korup.

Lars blev gift med Marie Nielsdatter den 26. jan. 1839 i Rørup Kirke. Marie blev født den 25. sep. 1812 i Etterup ved Rørup, døde den 25. dec. 1891 i Trøstrup ved Korup i en alder af 79 år, og blev begravet den 31. dec. 1891 på Korup Kirkegård.

Deres børn:

4         i.  Mads Jørgen Larsen (født den 8. dec. 1839 på Trøstrup Mark ved Korup - døde den 2. apr. 1905 i Akkerup ved Hårby). Mads blev gift med Sofie Nielsen, datter af Niels Larsen og Anne Knudsdatter, den 1. jun. 1865 i Korup Kirke. Sofie blev født den 25. okt. 1836 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 2. dec. 1911 i Thorsgade i Odense i en alder af 75 år, og blev begravet den 7. dec. 1911 på Odense Kirkegård.

         ii.  Kirsten Larsen er født den 31. aug. 1841 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1873. Kirsten havde et forhold til Anders Knudsen i 1872. Parret blev ikke gift. Anders blev født omkring 1843.

        iii.  Niels Larsen er født den 23. aug. 1843 på Trøstrup Mark ved Korup og døde før 1890. Niels blev gift med Maren Mortensen. Maren blev født i 1846 i Fraugde Sogn.

         iv.  Maren Larsen er født den 29. mar. 1846 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.

          v.  Anne Kirstine Larsen er født den 6. mar. 1848 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.

         vi.  Anna Larsen er født den 6. apr. 1851 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.

        vii.  Sidsel Larsen er født den 26. mar. 1853 på Trøstrup Mark ved Korup og døde mellem 1855 og 1860.

       viii.  Karen Larsen er født den 12. nov. 1856 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.


9. Marie Nielsdatter, datter af Niels Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, blev født den 25. sep. 1812 i Etterup ved Rørup, døde den 25. dec. 1891 i Trøstrup ved Korup i en alder af 79 år, og blev begravet den 31. dec. 1891 på Korup Kirkegård.

Notater: Marie Nielsdatter stammede fra Etterup. Hun giftede sig i 1839 med Lars Pedersen og bosatte sig på Trøstrup Mark ved Korup, hvor de opfostrede 8 børn.
Marie blev begravet 1891 på Korup Kirkegård.

Marie blev gift med Lars Pedersen den 26. jan. 1839 i Rørup Kirke. Lars blev født i jul. 1811 i Korup, døde den 24. apr. 1868 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af 56 år, og blev begravet den 4. maj 1868 på Korup Kirkegård. Et andet navn for Lars var Lars Pedersen Sværup.

10. Niels Larsen, søn af Lars Larsen og Maren Nielsdatter, blev født den 16. feb. 1815 i Render ved Brylle, døde den 6. aug. 1877 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 62 år, og blev begravet den 13. aug. 1877 på Brylle Kirkegård.

Notater: Niels Larsen var født 1815 i Render. Han mødte 1836 Anne Knudsdatter og sammen fik de datteren Sofie Nielsen. Parret blev ikke gift.
Niels blev viet 1844 i Brylle Kirke til Marie Nielsdatter. Sammen fik de 6 børn.
Niels var gårdmand på Grøndallund (som også kendes under navnet Lille Appegrund) i Tallerup i Brylle Sogn.
Niels døde 1877 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Niels Mødte Anne Knudsdatter i 1836. Parret blev ikke gift. Anne blev født den 29. mar. 1813 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 23. mar. 1885 i Kongensgade i Odense i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. apr. 1885 på Sankt Knuds Kirkegård i Odense.

Deres barn:

5         i.  Sofie Nielsen (født den 25. okt. 1836 i Korsebjerghus ved Ubberud - døde den 2. dec. 1911 i Thorsgade i Odense). Sofie blev gift med Mads Jørgen Larsen, søn af Lars Pedersen og Marie Nielsdatter, den 1. jun. 1865 i Korup Kirke. Mads blev født den 8. dec. 1839 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 2. apr. 1905 i Akkerup ved Hårby i en alder af 65 år, og blev begravet den 8. apr. 1905 på Hårby Kirkegård.

Niels blev derefter gift med Marie Hansdatter, datter af Hans Pedersen og Birthe Katrine Pedersdatter, den 15. jun. 1844 i Brylle Kirke. Marie blev født den 19. jun. 1814 i Hårby Sogn, døde den 29. nov. 1889 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 75 år, og blev begravet den 5. dec. 1889 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Birthe Marie Nielsdatter blev født den 1. mar. 1845 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Birthe var Birthe Marie Nielsdatter Grøndal.

         ii.  Maren Kirstine Nielsdatter blev født den 2. maj 1847 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Maren var Maren Kirstine Nielsdatter Grøndal.

        iii.  Lars Nielsen blev født den 26. jun. 1850 på Grøndallund ved Brylle, døde den 10. aug. 1854 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 4 år, og blev begravet den 15. aug. 1854 på Brylle Kirkegård.

         iv.  Hansine Nielsen blev født den 8. jan. 1853 på Grøndallund ved Brylle, døde den 9. aug. 1854 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 15. aug. 1854 på Brylle Kirkegård.

          v.  Hansine Nielsen blev født den 14. okt. 1855 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Hansine var Hansine Nielsen Grøndal.

         vi.  Lars Nielsen blev født den 5. jul. 1857 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Lars var Lars Nielsen Grøndal.


11. Anne Knudsdatter, datter af Knud Hansen og Sophia Nielsdatter, blev født den 29. mar. 1813 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 23. mar. 1885 i Kongensgade i Odense i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. apr. 1885 på Sankt Knuds Kirkegård i Odense.

Anne Mødte Niels Larsen i 1836. Parret blev ikke gift. Niels blev født den 16. feb. 1815 i Render ved Brylle, døde den 6. aug. 1877 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 62 år, og blev begravet den 13. aug. 1877 på Brylle Kirkegård.

Anne blev gift med Anders Jørgensen, søn af Jørgen Pedersen og Margrethe Andersdatter, den 11. jun. 1847 i Odense. Anders blev født den 27. okt. 1819 i Peiruphuse ved Orte.

Notater: Anders Jørgensen var ved folketællingen i FT1901 "Lem i Gråbrødre Hospital" i Odense Købstad

Deres børn:

          i.  Wilhelmine Caroline Margrethe Jørgensen blev født den 5. mar. 1847 i Odense.

         ii.  Petrine Jørgensen blev født den 24. apr. 1849 i Odense.

        iii.  Louise Jørgensen blev født den 17. sep. 1851 i Odense.


12. Niels Jørgensen, søn af Jørgen Larsen og Kirsten Nielsdatter, er født den 30. jan. 1797 i Høvelt ved Uggeløse og døde mellem 1850 og 1860. Et andet navn for Niels var Niels Jørgensen Møller.

Notater: Niels Jørgensen var bl.a. møller i Karlebo Mølle i Karlebo Sogn og gårdmand i Virum, Lyngby Sogn.
I begyndelsen af 1820'erne var Niels Jørgensen gårdmand på Kjærgård i Stavnsholt, idet følgende findes noteret om ejerne af Kjærgaard Gård nr. 5 Matr.nr. 9a, Stavnsholt: "Niels Jørgensen *30/1-1797 i Hoveltsvang. (Søn af husmand Jørgen Larsen og Kirsten Nielsdatter i Hovelts-vang). Gift 14/5-1820 i præstegården i Hørsholm med Marie Elisabeth Grenander * c. 1799. Niels Jørgensen, der ved sin vielse var møller i Usserød, købte i 1822 denne gård. Han havde den kun i c. to år, idet han i 1824 solgte til Jørgen Jensen. - Herefter flyttede familien bort fra sognet."

Niels blev gift med Marie Elisabeth Grenander den 14. maj 1819 i Præstegården i Hørsholm. Marie er født den 6. feb. 1798 i Röda Krog i Höör i Malmöhus län og døde efter 1860. Et andet navn for Marie var Maya Grenander.

Deres børn:

          i.  Jørgen Jørgensen er født den 16. feb. 1820 i Farum Sogn og døde efter 1834.

         ii.  Hendriette Cathrine Jørgensen er født i apr. 1822 i Stavnsholt ved Farum og døde efter 1880.

        iii.  Laura Jørgensen er født den 11. mar. 1824 i Hørsholm og døde før 1834.

6        iv.  Jacob Ludvig Jørgensen (født den 24. mar. 1826 i Birkerød Sogn - døde den 4. nov. 1875 i Vandkær ved Sæby). Jacob blev gift med Kristine Larsen før 1860. Kristine er født omkring 1831 i Frederiksværk Sogn og døde mellem 1860 og 1862. Jacob blev derefter gift med Metta Adelheid Tiedemann, datter af Claus Heinsohn og Mette Adelheid Tiedemann, omkring 1862. Metta blev født den 14. sep. 1841 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 19. feb. 1883 i Vangkær ved Sæby i en alder af 41 år, og blev begravet den 25. feb. 1883 på Sæby Kirkegård.

          v.  Ida Erna Augusta Jørgensen er født den 6. aug. 1828 i Birkerød Sogn og døde omkring 1865 i en alder af ca. 37 år. Ida blev gift med Carl Ferdinand Jørgensen den 2. jun. 1848 i Skærum Kirke. Carl blev født den 25. sep. 1826 i København.

         vi.  Wilhelm Theodor Jørgensen er født den 5. apr. 1830 i Birkerød Sogn og døde efter 1897. Wilhelm blev gift med Maren Sophie Jørgensen den 22. jul. 1853 i Vor Frue Kirke i København. Maren er født omkring 1829 i København og døde mellem 1885 og 1890.

        vii.  Christian Harald Jørgensen er født i apr. 1832 i Karlebo Mølle ved Hillerød og døde efter 1845.

       viii.  Edvard Julius Jørgensen er født den 14. mar. 1834 i Karlebo ved Birkerød og døde den 20. feb. 1842 i Nybølle ved Smørum i en alder af 7 år.

         ix.  Anton Jørgensen er født den 21. feb. 1837 i Virum og døde efter 1900. Anton blev gift med Pouline Marie Nielsen den 22. maj 1859 i Trinitatis Kirke i København. Pouline er født den 17. aug. 1834 i København og døde den 4. jan. 1895 i Nygårdsvej i København i en alder af 60 år.

          x.  Laura Maria Christiane Elisabeth Jørgensen er født den 4. dec. 1839 i Virum og døde den 29. aug. 1921 i Frederiksgade i Svendborg i en alder af 81 år. Laura blev gift med Niels Larsen. Niels er født den 11. apr. 1838 i Frederiksdal ved Lyngby og døde den 23. mar. 1921 i Frederiksgade i Svendborg i en alder af 82 år. Et andet navn for Niels var Niels Larsen Paulsen.

         xi.  Emma Edvardine Juliane Jørgensen er født den 11. jun. 1842 i Nybølle ved Smørum og døde efter 1911.


13. Marie Elisabeth Grenander, datter af Andreas Grenander og Catharina Andersdotter, er født den 6. feb. 1798 i Röda Krog i Höör i Malmöhus län og døde efter 1860. Et andet navn for Marie var Maya Grenander.

Notater: Marie Elisabeth Grenander er konfirmeret i 1812 i Hørsholm Kirke. Dvs. hun må være født omkring 1798, hvor forældrene Andreas Grenander og Catharina Andersdotter boede i Höör i Skåne.
Marie Elisabeth er således formentlig identisk med den datter Maya, som bliver født 11. februar 1798 i Höör.

Marie mødte Antoni Lifland i 1817. Parret blev ikke gift. Antoni er født i feb. 1791 i Frederiksberg Sogn og døde den 3. nov. 1859 i Usserød ved Hørsholm i en alder af 68 år.

Deres barn:

          i.  Andreas Anton Lifland er født den 12. mar. 1818 i København og døde den 19. mar. 1892 i København i en alder af 74 år.

Marie blev gift med Niels Jørgensen den 14. maj 1819 i Præstegården i Hørsholm. Niels er født den 30. jan. 1797 i Høvelt ved Uggeløse og døde mellem 1850 og 1860. Et andet navn for Niels var Niels Jørgensen Møller.

14. Claus Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Sophie Look, blev født den 5. sep. 1812 i Burweg i Niedersachsen, døde den 1. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år, og blev begravet den 11. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen.

Notater: Claus Heinsohn var skomager og husmand i Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Claus mødte Mette Adelheid Tiedemann i 1841. Parret blev ikke gift. Mette blev født den 23. apr. 1819 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 2. jan. 1900 i Fjordgade i Aalborg i en alder af 80 år, og blev begravet den 8. jan. 1900 på Almen Kirkegård i Aalborg.

Deres barn:

7         i.  Metta Adelheid Tiedemann (født den 14. sep. 1841 i Oldendorf i Niedersachsen - døde den 19. feb. 1883 i Vangkær ved Sæby). Metta blev gift med Jacob Ludvig Jørgensen, søn af Niels Jørgensen og Marie Elisabeth Grenander, omkring 1862. Jacob blev født den 24. mar. 1826 i Birkerød Sogn, døde den 4. nov. 1875 i Vandkær ved Sæby i en alder af 49 år, og blev begravet den 12. nov. 1875 på Sæby Kirkegård. Metta blev derefter gift med Christian Christensen den 12. okt. 1877 i Sæby Kirke. Christian blev født den 14. nov. 1851 i Højen ved Sæby.

Claus blev derefter gift med Metta Kahrs den 31. okt. 1843 i Oldendorf i Niedersachsen. Metta er født den 17. okt. 1824 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 4. jul. 1845 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 20 år.

Deres barn:

          i.  Sophie Heinsohn er født den 1. okt. 1844 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 5. nov. 1844 i Oldendorf i Niedersachsen.

Claus blev derefter gift med Anna Kahrs den 28. apr. 1846 i Oldendorf i Niedersachsen. Anna er født den 24. maj 1826 i Niederochtenhausen ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 1. feb. 1878 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.

Deres børn:

          i.  Mette Heinsohn blev født den 29. nov. 1846 i Oldendorf i Niedersachsen. Mette blev gift med Johann Tamke den 11. aug. 1869 i Oldendorf i Niedersachsen. Johann blev født den 9. dec. 1845 i Kaken ved Oldendorf i Niedersachsen.

         ii.  Johann Heinsohn er født den 29. apr. 1850 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 6. sep. 1893 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 43 år. Johann blev gift med Lucia Hinck den 12. jun. 1874 i Oldendorf i Niedersachsen. Lucia er født den 30. dec. 1845 i Kaken ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 16. feb. 1879 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 33 år.

        iii.  Hermann Heinsohn er født den 13. feb. 1859 i Oldendorf i Niedersachsen og døde i 1859 i Oldendorf i Niedersachsen.

         iv.  Hinrich Heinsohn er født den 23. feb. 1859 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 24. jan. 1911 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 51 år. Hinrich blev gift med Anna Reuter den 8. aug. 1884 i Oldendorf i Niedersachsen. Anna er født den 21. aug. 1862 i Brobergen ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 1. maj 1915 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 52 år.


15. Mette Adelheid Tiedemann, datter af Dierk Tiedemann og Elisabeth tom Forde, blev født den 23. apr. 1819 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 2. jan. 1900 i Fjordgade i Aalborg i en alder af 80 år, og blev begravet den 8. jan. 1900 på Almen Kirkegård i Aalborg.

Notater: Mette Adelheid Tiedemann er i 1840'erne flyttet fra Oldendorf til Aalborg, hvor hun i 1848 bliver gift med smedemester Jens Nielsen Syndergaard.
Jens dør i 1875, men har forinden da gjort det så godt, at Mette endnu i 1890 ejede og boede i huset i Store Vestergade 21 i Aalborg; og eftersom en søn og en svigersøn ejede huset i Store Vestergade i 1906 må det formodes at Mette har ejet huset helt frem til sin død i 1900.

Mette mødte Claus Heinsohn i 1841. Parret blev ikke gift. Claus blev født den 5. sep. 1812 i Burweg i Niedersachsen, døde den 1. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år, og blev begravet den 11. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen.

Mette blev gift med Jens Nielsen Syndergaard, søn af Niels Nielsen og Kirsten Mathiasdatter, den 15. dec. 1848 i Budolfi Kirke i Aalborg. Jens er født den 19. aug. 1817 i Nørresundby og døde den 19. aug. 1875 i Aalborg i en alder af 58 år.

Parnotater: Fra kirkebogen for viede, Budolfi Sogn 1826-1864: Viet 15 december 1848 i Budolfi Kirke ungkarl og grovsmedsvend Jens Nielsen Sÿndergaard i Urbangade, 31 år gammel, og pigen Metta Adelheid Tiedemann hannovransk af fødsel i Urbangade, 29 år gammel.

Deres børn:

          i.  Niels Diderich Syndergaard er født den 7. aug. 1849 i Aalborg og døde efter 1890. Niels blev gift med Malvine Nicoline Dittmann. Malvine er født den 20. okt. 1854 i Bøgeskov på Stevns og døde efter 1890.

         ii.  Clara Adelheide Syndergaard er født den 3. mar. 1851 i Aalborg og døde mellem 1855 og 1857 i Aalborg.

        iii.  Jens Heinrich Syndergaard er født den 8. nov. 1852 i Aalborg og døde efter 1880.

         iv.  Niels Jørgen Syndergaard blev født den 3. mar. 1855 i Aalborg.

          v.  Clara Jensine Adelheide Syndergaard er født den 17. mar. 1857 i Aalborg og døde i 1920 i Aalborg i en alder af 63 år. Clara blev gift med Viggo Riitzebeck. Viggo er født i 1853 i Lendemarke ved Stege og døde i 1929 i en alder af 76 år.

         vi.  Johanne Marie E. Syndergaard er født den 13. apr. 1859 i Aalborg og døde efter 1880.5. generation (Tipoldeforældre)16. Peder Larsen blev født før 1796.

Notater: Om Peder Larsen ved vi kun følgende noteret i kirkebogen for Korup Sogn i 1811 ved sønnen Lars' dåb: "... til barnefader blev udlagt ungkarl Peder Larsen, stående som soldat ved det Fynske Infanteri Regiment 8. Companie".

Peder mødte Kirsten Larsdatter i 1810. Parret blev ikke gift. Kirsten blev født omkring feb. 1778, døde den 8. apr. 1844 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af ca. 66 år, og blev begravet den 15. apr. 1844 på Korup Kirkegård.

Deres barn:

8         i.  Lars Pedersen (født i jul. 1811 i Korup - døde den 24. apr. 1868 på Trøstrup Mark ved Korup). Lars blev gift med Marie Nielsdatter, datter af Niels Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, den 26. jan. 1839 i Rørup Kirke. Marie blev født den 25. sep. 1812 i Etterup ved Rørup, døde den 25. dec. 1891 i Trøstrup ved Korup i en alder af 79 år, og blev begravet den 31. dec. 1891 på Korup Kirkegård.


17. Kirsten Larsdatter blev født omkring feb. 1778, døde den 8. apr. 1844 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af ca. 66 år, og blev begravet den 15. apr. 1844 på Korup Kirkegård.

Notater: Om Kirsten Larsdatter ved vi kun lidt. Fra hendes begravelse i april 1844 ved vi at hun blev 66 1/6 år; dvs. hun måvære født omk. februar 1778.
Da hun føder sønnen Lars i 1811 anføres i kirkebogen, at hun er fruentimmer; dvs. hun må have andre børn født inden 1811.
Hun giftede sig i 1818 med Mads Hansen med tilnavnet Sverby. Parret bosatte sig på Trøstrup Mark, hvor de havde et boelsted, dvs. en mindre landejendom ned 1 á 2 tdr. hartkorn.
Kirsten blev begravet 15. april 1844 på Korup Kirkegård.

Kirsten mødte Peder Larsen i 1810. Parret blev ikke gift. Peder blev født før 1796.

Kirsten blev gift med Mads Hansen den 16. okt. 1818 i Korup Kirke. Mads blev født i 1773 i Hønneruplund ved Gelsted, døde den 27. mar. 1853 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af 80 år, og blev begravet den 6. apr. 1853 i Korup Kirke. Et andet navn for Mads var Mads Hansen Sverbye.


18. Niels Jørgensen, søn af Jørgen Nielsen og Anna Nielsdatter, blev født i 1772 i Etterup ved Rørup, døde den 29. sep. 1828 i Etterup ved Rørup i en alder af 56 år, og blev begravet den 6. okt. 1828 på Rørup Kirkegård.

Notater: Niels Jørgensen var født 1772 i Etterup. Han overtog fra moderen selvejergården i Etterup.
Han giftede sig i 1804 med Marie Andersdatter, og parret fik 2 døtre. Marie døde i 1810, hvorefter Niels giftede sig med Kirsten Pedersdatter. Niels og Kirsten fik 4 børn.
Niels døde 29. september 1828 og blev begravet på Rørup Kirkegård.

Niels blev gift med Marie Andersdatter omkring 1804. Marie er født omkring 1775 og døde den 6. feb. 1810 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 35 år.

Deres børn:

          i.  Anne Katrine Nielsdatter blev født den 22. sep. 1805 i Etterup ved Rørup.

         ii.  Anne Magrethe Nielsdatter blev født den 25. mar. 1809 i Etterup ved Rørup.

Niels blev derefter gift med Kirsten Pedersdatter den 19. maj 1810 i Brenderup Kirke. Kirsten er født i okt. 1781 i Køstrup ved Brenderup og døde den 14. jun. 1850 i Etterup ved Rørup i en alder af 68 år.

Deres børn:

          i.  Anne Margrethe Nielsdatter er født den 25. mar. 1809 i Etterup ved Rørup og døde efter 1845.

9        ii.  Marie Nielsdatter (født den 25. sep. 1812 i Etterup ved Rørup - døde den 25. dec. 1891 i Trøstrup ved Korup). Marie blev gift med Lars Pedersen, søn af Peder Larsen og Kirsten Larsdatter, den 26. jan. 1839 i Rørup Kirke. Lars blev født i jul. 1811 i Korup, døde den 24. apr. 1868 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af 56 år, og blev begravet den 4. maj 1868 på Korup Kirkegård. Et andet navn for Lars var Lars Pedersen Sværup.

        iii.  Jørgen Nielsen er født den 3. mar. 1818 i Etterup ved Rørup og døde efter 1845.

         iv.  Maren Nielsdatter er født den 16. apr. 1821 i Etterup ved Rørup og døde efter 1845.


19. Kirsten Pedersdatter, datter af Peder Jørgensen og Maren Jørgensdatter, er født i okt. 1781 i Køstrup ved Brenderup og døde den 14. jun. 1850 i Etterup ved Rørup i en alder af 68 år.

Notater: Kirsten pedersdatter stammede fra Køstrup ved Brenderup. Hun blev viet 1810 i Brenderup Kirke til enkemanden Niels Jørgensen fra Etterup.
Parret bosatte sig på hans selvejergård i Etterup og de fik 4 børn.
Da Niels dør i 1829 gifter hun sig med Jørgen Rasmussen fra Vissenbjerg.
Kirsten døde i 1850 og blev begravet på Rørup Kirkegård.

Kirsten blev gift med Niels Jørgensen den 19. maj 1810 i Brenderup Kirke. Niels blev født i 1772 i Etterup ved Rørup, døde den 29. sep. 1828 i Etterup ved Rørup i en alder af 56 år, og blev begravet den 6. okt. 1828 på Rørup Kirkegård.

Kirsten blev derefter gift med Jørgen Rasmussen den 21. feb. 1829 i Rørup Kirke. Jørgen blev født i 1791 i Vissenbjerg Sogn, døde den 26. dec. 1851 i Etterup ved Rørup i en alder af 60 år, og blev begravet den 2. jan. 1852 på Rørup Kirkegård. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Rasmussen Bred.


20. Lars Larsen, søn af Laurs Andersen og Dorothea Knudsdatter, blev født i 1780 i Render ved Brylle, døde den 4. dec. 1845 i Render ved Brylle i en alder af 65 år, og blev begravet den 12. dec. 1845 på Brylle Kirkegård.

Notater: Lars Larsen var gårdmand i Render. Han var født 1780 i Render.
Han blev 1812 viet i Brylle Kirke til Maren Nielsdatter, og sammen fik de 7 børn.
Lars døde 1845 og er begravet på Brylle Kirkegård.

Lars blev gift med Maren Nielsdatter den 4. jan. 1812 i Brylle Kirke. Maren blev født i apr. 1791 i Gundestrup ved Brylle, døde den 24. sep. 1868 på Brylle Mark i en alder af 77 år, og blev begravet den 1. okt. 1868 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Lars Larsen blev født den 9. nov. 1812 i Render ved Brylle.

10       ii.  Niels Larsen (født den 16. feb. 1815 i Render ved Brylle - døde den 6. aug. 1877 på Grøndallund ved Brylle). Niels Mødte Anne Knudsdatter, datter af Knud Hansen og Sophia Nielsdatter, i 1836. Parret blev ikke gift. Anne blev født den 29. mar. 1813 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 23. mar. 1885 i Kongensgade i Odense i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. apr. 1885 på Sankt Knuds Kirkegård i Odense. Niels blev gift med Marie Hansdatter, datter af Hans Pedersen og Birthe Katrine Pedersdatter, den 15. jun. 1844 i Brylle Kirke. Marie blev født den 19. jun. 1814 i Hårby Sogn, døde den 29. nov. 1889 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 75 år, og blev begravet den 5. dec. 1889 på Brylle Kirkegård.

        iii.  Dorthe Larsdatter er født den 24. maj 1817 i Render ved Brylle og døde den 26. maj 1817 i Render ved Brylle.

         iv.  Rasmus Christian Larsen er født den 10. sep. 1818 i Render ved Brylle og døde efter 1845.

          v.  Hans Larsen blev født den 9. nov. 1820 i Render ved Brylle.

         vi.  Marie Dorthea Larsdatter blev født den 24. dec. 1822 i Render ved Brylle.

        vii.  Anne Catrine Larsdatter er født den 20. aug. 1824 i Render ved Brylle og døde efter 1850. Anne blev gift med Christen Hansen. Christen er født før 1830 i Nørre Lyndelse Sogn og døde efter 1850.


21. Maren Nielsdatter, datter af Niels Hansen og Anna Maria Jensdatter, blev født i apr. 1791 i Gundestrup ved Brylle, døde den 24. sep. 1868 på Brylle Mark i en alder af 77 år, og blev begravet den 1. okt. 1868 på Brylle Kirkegård.

Notater: Maren Nielsdatter blev født 1791 i Gundestrup.
Hun blev viet til Lars Larsen 1812 i Brylle Kirke

Maren blev gift med Lars Larsen den 4. jan. 1812 i Brylle Kirke. Lars blev født i 1780 i Render ved Brylle, døde den 4. dec. 1845 i Render ved Brylle i en alder af 65 år, og blev begravet den 12. dec. 1845 på Brylle Kirkegård.

22. Knud Hansen, søn af Hans Isaacsen og Anne Marie Knudsdatter, er født i 1770 i Asperup og døde den 25. jun. 1846 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 76 år. Et andet navn for Knud var Knud Hansen Trappe.

Notater: Knud Hansen var husmand i Koelsbjerg, Vissenbjerg Sogn, samt tømmermand og snedker i Korsebjerg i Ubberud Sogn.
Tilnavnet Trappe stammer formentlig fra stedet Trappe eller Trape, Vissenbjerg Sogn, hvor Knud Hansen boede - stednavnet findes tilsyneladende dog ikke mere.

Knud blev gift med Sophia Nielsdatter. Sophia blev født i aug. 1770 i Magtenbølle ved Vissenbjerg, døde den 19. maj 1832 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 61 år, og blev begravet den 25. maj 1832 på Ubberud Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Malene Knudsdatter blev født i dec. 1792 i Vissenbjerg Sogn.

         ii.  Hans Knudsen er født i okt. 1794 i Trappe ved Vissenbjerg og døde den 17. jan. 1867 i Snogebæk ved Poulsker i en alder af 72 år. Hans blev gift med Marie Nielsen. Marie blev født omkring 1795 i Poulsker Sogn.

        iii.  Niels Knudsen blev født i nov. 1796 i Trappehuset ved Vissenbjerg.

         iv.  Anne Marie Knudsdatter blev født i sep. 1798 i Haulundhuset i Koelsbjerg ved Vissenbjerg.

          v.  Karen Knudsdatter blev født i feb. 1801 i Haulundhuset i Koelsbjerg ved Vissenbjerg. Karen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

         vi.  Maren Knudsdatter blev født i nov. 1803 i Haulundhuset i Koelsbjerg ved Vissenbjerg.

        vii.  Johanne Catrine Knudsdatter blev født i apr. 1808 i Haulundhuset i Koelsbjerg ved Vissenbjerg.

       viii.  Anders Knudsen blev født i jan. 1811 i Korsebjerg ved Ubberud. Anders blev gift med Karen Andersdatter. Karen blev født i 1799 i Ubberud Sogn.

11       ix.  Anne Knudsdatter (født den 29. mar. 1813 i Korsebjerghus ved Ubberud - døde den 23. mar. 1885 i Kongensgade i Odense). Anne Mødte Niels Larsen, søn af Lars Larsen og Maren Nielsdatter, i 1836. Parret blev ikke gift. Niels blev født den 16. feb. 1815 i Render ved Brylle, døde den 6. aug. 1877 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 62 år, og blev begravet den 13. aug. 1877 på Brylle Kirkegård. Anne blev gift med Anders Jørgensen, søn af Jørgen Pedersen og Margrethe Andersdatter, den 11. jun. 1847 i Odense. Anders blev født den 27. okt. 1819 i Peiruphuse ved Orte.

          x.  Lars Knudsen blev født den 9. mar. 1816 i Korsebjerghus ved Ubberud.


23. Sophia Nielsdatter, datter af Niels Sørensen, blev født i aug. 1770 i Magtenbølle ved Vissenbjerg, døde den 19. maj 1832 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 61 år, og blev begravet den 25. maj 1832 på Ubberud Kirkegård.

Sophia blev gift med Knud Hansen. Knud er født i 1770 i Asperup og døde den 25. jun. 1846 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 76 år. Et andet navn for Knud var Knud Hansen Trappe.

24. Jørgen Larsen, søn af Lars Jørgensen og Maren Pedersdatter, blev født i apr. 1767 i Bastrup ved Uggeløse, døde den 12. aug. 1829 i Høvelsvang ved Uggeløse i en alder af 62 år, og blev begravet den 18. aug. 1829 på Uggeløse Kirkegård.

Notater: Jørgen Larsen, der i kirkebøgerne er benævnt "gammel Jørgen Larsen", var husmand i Høvelsvang i Uggeløse Sogn

Jørgen blev gift med Kirsten Nielsdatter den 1. nov. 1787 i Uggeløse Kirke. Kirsten er født i aug. 1755 i Uggeløse og døde efter 1801.

Deres børn:

          i.  Lars Jørgensen blev født i jun. 1788 i Uggeløse, døde i okt. 1789 i Uggeløse i en alder af 1 år, og blev begravet den 18. okt. 1889 på Uggeløse Kirkegård.

         ii.  Lars Jørgensen er født i maj 1790 i Uggeløse og døde efter 1801.

        iii.  Maren Jørgensdatter blev født den 19. okt. 1794 i Uggeløse, døde den 13. apr. 1806 i Uggeløse Sogn i en alder af 11 år, og blev begravet den 20. apr. 1806 på Uggeløse Kirkegård.

12       iv.  Niels Jørgensen (født den 30. jan. 1797 i Høvelt ved Uggeløse - døde mellem 1850 og 1860). Niels blev gift med Marie Elisabeth Grenander, datter af Andreas Grenander og Catharina Andersdotter, den 14. maj 1819 i Præstegården i Hørsholm. Marie er født den 6. feb. 1798 i Röda Krog i Höör i Malmöhus län og døde efter 1860. Et andet navn for Marie var Maya Grenander.


25. Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Larsen, er født i aug. 1755 i Uggeløse og døde efter 1801.

Kirsten blev gift med Jørgen Larsen den 1. nov. 1787 i Uggeløse Kirke. Jørgen blev født i apr. 1767 i Bastrup ved Uggeløse, døde den 12. aug. 1829 i Høvelsvang ved Uggeløse i en alder af 62 år, og blev begravet den 18. aug. 1829 på Uggeløse Kirkegård.

26. Andreas Grenander blev født omkring 1752, døde den 19. apr. 1835 i Usserød ved Hørsholm i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 26. apr. 1835 på Hørsholm Kirkegård.

Notater: Andreas Grenander var arbejdsmand og spindemester på Usserød Værk ved Hørsholm.
Vi finder ham første gang 14. november 1795, hvor han bliver gift med Catharina Andersdotter i Höör i Skåne. Parret får tre børn i Höör mellem 1796-1800.
Omkring 1801 er familien flyttet til København, hvor de i 1802, 1805 og 1808 får yderligere tre børn. Fra København er familien flyttet videre til Hørsholm, hvor datteren Marie Elisabeth (som må være den datter som blev født 11 februar 1798 i Höör, og som blev døbt Maya) er konfirmeret i april 1812.
Andreas døde i 1835 som 83-årig, og så sent som året før ved folketællingen i 1934 anføres han at være arbejder - det var før folkepensionens tid.

Andreas blev gift med Catharina Andersdotter den 14. nov. 1795 i Höör i Malmöhus län. Catharina er født den 11. jul. 1766 i Tockarp i Malmöhus län og døde efter 1845.

Deres børn:

          i.  Andreas Grenander blev født den 24. maj 1796 i Röda Krog i Höör i Malmöhus län.

13       ii.  Marie Elisabeth Grenander (født den 6. feb. 1798 i Röda Krog i Höör i Malmöhus län - døde efter 1860). Marie mødte Antoni Lifland i 1817. Parret blev ikke gift. Antoni er født i feb. 1791 i Frederiksberg Sogn og døde den 3. nov. 1859 i Usserød ved Hørsholm i en alder af 68 år. Marie blev gift med Niels Jørgensen, søn af Jørgen Larsen og Kirsten Nielsdatter, den 14. maj 1819 i Præstegården i Hørsholm. Niels er født den 30. jan. 1797 i Høvelt ved Uggeløse og døde mellem 1850 og 1860. Et andet navn for Niels var Niels Jørgensen Møller.

        iii.  Dorothea Christina Grenander blev født den 29. maj 1800 i Höör i Malmöhus län.

         iv.  Jacob Grenander blev født i okt. 1802 på Den Kgl. Fødselsstiftelse i København.

          v.  Dorothea Christina Grenander er født omkring 1805 i København og døde den 3. nov. 1847 i Gothersgade i København i en alder af ca. 42 år.

         vi.  Sara Cathrine Grenander er født den 1. jan. 1808 i København og døde efter 1850. Sara blev gift med Christian Frederik Foght den 21. mar. 1834 i Trinitatis Kirke i København. Christian er født i 1785 i Ringkøbing og døde efter 1850.


27. Catharina Andersdotter, datter af Anders Jacobsson og Kirstina Mathisdotter, er født den 11. jul. 1766 i Tockarp i Malmöhus län og døde efter 1845.

Notater: Ved Folketællingen 1845 (København, Frimand Kvarter, Klosterstræde Huset Nr 85, Qvisten, 1) anføres, at Catharina (her kaldet Catharine Grenander) er født i "Hallerids Sogn ved Landskrona". Imidlertid findes dette sogn ikke; der må dog være tale om Hallarød Sogn mellem Landskrona og Höör.
Catharina Andersdotter må således være den datter, som 'inhysemannen i Tockarp Anders Jacobsson' og hustru 'Kirstina Matisdotter' lod døbe 13. juli 1766 i Hallaröd Kirke. Fra kirkebogen læses følgende: "13 juli döptes inhysemannen i Tockarp Anders Jönssons lilla dotter Catharina, som blev född fredagen d. 11 juli vid middagstiden. Moderns namn Kirstina Mathisdotter. Barnet bars till dopet av sockenskomakaren Mathis Pärssons hustru Bengta i Wåttseröds hus. Vitnen vid dopet voro ryttaren Daniel Troberg i Trullstorp, Jöns Rasmusson i Tockarp, Pär Jönsson i Nyrup och Munkarps socken samt husmannen Pär Mathisson i Billinge."
Folketællingen 1845 er samtidig den seneste optegnelse vi har om Catharina.

Catharina blev gift med Andreas Grenander den 14. nov. 1795 i Höör i Malmöhus län. Andreas blev født omkring 1752, døde den 19. apr. 1835 i Usserød ved Hørsholm i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 26. apr. 1835 på Hørsholm Kirkegård.

28. Harm Heinsohn, søn af Hinrich Heinsohn og Alheit Oellrich, blev født den 8. sep. 1787 i Burweg i Niedersachsen, døde den 16. aug. 1819 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 31 år, og blev begravet den 20. aug. 1819 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Harm blev gift med Sophie Look den 11. okt. 1810 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Sophie blev født den 17. jun. 1791 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 7. dec. 1821 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 30 år, og blev begravet den 20. dec. 1821 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Adelheid Heinsohn er født den 16. feb. 1811 i Burweg i Niedersachsen og døde den 30. jul. 1811 i Burweg i Niedersachsen.

14       ii.  Claus Heinsohn (født den 5. sep. 1812 i Burweg i Niedersachsen - døde den 1. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen). Claus mødte Mette Adelheid Tiedemann, datter af Dierk Tiedemann og Elisabeth tom Forde, i 1841. Parret blev ikke gift. Mette blev født den 23. apr. 1819 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 2. jan. 1900 i Fjordgade i Aalborg i en alder af 80 år, og blev begravet den 8. jan. 1900 på Almen Kirkegård i Aalborg. Claus blev gift med Metta Kahrs den 31. okt. 1843 i Oldendorf i Niedersachsen. Metta er født den 17. okt. 1824 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 4. jul. 1845 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 20 år. Claus blev derefter gift med Anna Kahrs den 28. apr. 1846 i Oldendorf i Niedersachsen. Anna er født den 24. maj 1826 i Niederochtenhausen ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 1. feb. 1878 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.

        iii.  Hinrich Heinsohn er født den 24. feb. 1815 i Burweg i Niedersachsen og døde den 25. mar. 1903 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 88 år. Hinrich blev gift med Cathrine Margarete Bardenhagen den 6. jul. 1838 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Cathrine er født den 1. okt. 1820 i Burweg i Niedersachsen og døde den 29. jan. 1888 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 67 år.

         iv.  Cathrine Heinsohn er født den 3. jun. 1818 i Burweg i Niedersachsen og døde den 24. jan. 1819 i Burweg i Niedersachsen.

          v.  Adelheit Heinsohn blev født den 21. dec. 1819 i Burweg i Niedersachsen.


29. Sophie Look, datter af Claus Look og Catharine Helmke, blev født den 17. jun. 1791 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 7. dec. 1821 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 30 år, og blev begravet den 20. dec. 1821 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Sophie blev gift med Harm Heinsohn den 11. okt. 1810 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Harm blev født den 8. sep. 1787 i Burweg i Niedersachsen, døde den 16. aug. 1819 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 31 år, og blev begravet den 20. aug. 1819 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

30. Dierk Tiedemann er født omkring 1766 og døde den 22. dec. 1830 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af ca. 64 år.

Notater: Dierk Tiedemann var husmand i Kuhla mellem Hamburg og Bremerhaven.

Dierk blev gift med Elisabeth tom Forde. Elisabeth er født omkring 1778 og døde den 16. dec. 1846 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af ca. 68 år.

Deres børn:

          i.  Dierk Tiedemann er født den 2. feb. 1804 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 12. apr. 1805 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 1 år.

         ii.  Johann Tiedemann blev født den 18. okt. 1805 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Dierk Tiedemann blev født den 1. maj 1807 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Peter Tiedemann blev født den 20. mar. 1809 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

          v.  Hinrich Tiedemann blev født den 2. okt. 1811 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         vi.  Margrethe Tiedemann blev født den 7. nov. 1813 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        vii.  Johann Tiedemann blev født den 9. feb. 1816 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

15     viii.  Mette Adelheid Tiedemann (født den 23. apr. 1819 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen - døde den 2. jan. 1900 i Fjordgade i Aalborg). Mette mødte Claus Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Sophie Look, i 1841. Parret blev ikke gift. Claus blev født den 5. sep. 1812 i Burweg i Niedersachsen, døde den 1. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år, og blev begravet den 11. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen. Mette blev gift med Jens Nielsen Syndergaard, søn af Niels Nielsen og Kirsten Mathiasdatter, den 15. dec. 1848 i Budolfi Kirke i Aalborg. Jens er født den 19. aug. 1817 i Nørresundby og døde den 19. aug. 1875 i Aalborg i en alder af 58 år.


31. Elisabeth tom Forde er født omkring 1778 og døde den 16. dec. 1846 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af ca. 68 år.

Elisabeth blev gift med Dierk Tiedemann. Dierk er født omkring 1766 og døde den 22. dec. 1830 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af ca. 64 år.

6. generation (Tiptipoldeforældre)36. Jørgen Nielsen blev født omkring 1723, døde den 31. dec. 1795 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 72 år, og blev begravet i jan. 1796 på Rørup Kirkegård.

Notater: Jørgen Nielsen var født omkring 1723. Vi møder ham første gang i 1750 hvor hans søn Jørgen bliver døbt i Rørup Kirke. Han er da gift med Anna Jørgensdatter, der dør i 1771.
I oktober 1771 gifter Jørgen Nielsen sig igen med Anna Nielsdatter, og sammen får de 4 børn.
Jørgen Nielsen overtog 1794 fæstegården i Etterup til selvejergård.
Jørgen Nielsen døde i 1795 og blev begravet på Rørup Kirkegård.

Jørgen blev gift med Anna Jørgensdatter omkring 1749. Anna blev født omkring 1712, døde i mar. 1771 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 59 år, og blev begravet den 3. apr. 1771 på Rørup Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jørgen Jørgensen er født i 1750 i Etterup ved Rørup og døde efter 1795.

         ii.  Niels Jørgensen er født i 1753 i Etterup ved Rørup og døde efter 1795.

Jørgen blev derefter gift med Anna Nielsdatter den 30. okt. 1771 i Vissenbjerg Kirke. Anna blev født omkring 1745, døde den 15. mar. 1821 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 76 år, og blev begravet den 23. mar. 1821 på Rørup Kirkegård.

Deres børn:

18        i.  Niels Jørgensen (født i 1772 i Etterup ved Rørup - døde den 29. sep. 1828 i Etterup ved Rørup). Niels blev gift med Marie Andersdatter omkring 1804. Marie er født omkring 1775 og døde den 6. feb. 1810 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 35 år. Niels blev derefter gift med Kirsten Pedersdatter, datter af Peder Jørgensen og Maren Jørgensdatter, den 19. maj 1810 i Brenderup Kirke. Kirsten er født i okt. 1781 i Køstrup ved Brenderup og døde den 14. jun. 1850 i Etterup ved Rørup i en alder af 68 år.

         ii.  Nis Jørgensen er født i 1774 i Etterup ved Rørup og døde efter 1795.

        iii.  Rasmus Jørgensen er født i 1777 i Etterup ved Rørup og døde efter 1795.

         iv.  Hans Jørgensen er født i 1777 i Etterup ved Rørup og døde efter 1801.


37. Anna Nielsdatter blev født omkring 1745, døde den 15. mar. 1821 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 76 år, og blev begravet den 23. mar. 1821 på Rørup Kirkegård.

Notater: Anna Nielsdatter blev født omkring 1745. Vi møder hende første gang i 1771, hvor hun bliver viet i Vissenbjerg Kirke til enkemanden Jørgen Nielsen.
Parret bosætter sig på Jørgen Nielsens fæstegård i Etterup og får 4 sønner. Efter mandens død i 1795 driver Anna gården viedere. Ved folketællingen i 1801 anføres, at gården nu er selvejergård.
Anna dør i 1821 og bliver begravet på Rørup Kirkegård.

Anna blev gift med Jørgen Nielsen den 30. okt. 1771 i Vissenbjerg Kirke. Jørgen blev født omkring 1723, døde den 31. dec. 1795 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 72 år, og blev begravet i jan. 1796 på Rørup Kirkegård.

38. Peder Jørgensen er født omkring 1749 og døde den 13. aug. 1827 i Køstrup ved Brenderup i en alder af ca. 78 år.

Notater: Peder Jørgensen er født omkring 1749. Første gang vi møder ham er 1774, hvor ungkarlen Peder Jørgensen fra Brangstrup bliver viet i Brenderup Kirke til enken Maren Jørgensdatter fra Køstrup.
Peder flyttede ind hos Maren på selvejergården i Køstrup og drev den videre med humleavl.
Parret fik to børn: sønnen Jørgen født i 1779 og datteren Kirsten født 1781.
Peder døde i 1827 og blev begravet på Brenderup Kirkegård.

Peder blev gift med Maren Jørgensdatter den 19. dec. 1774 i Brenderup Kirke. Maren blev født omkring 1740, døde den 12. jan. 1820 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 19. jan. 1820 på Brenderup Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jørgen Pedersen er født i apr. 1779 i Køstrup ved Brenderup og døde den 5. mar. 1863 i Køstrup ved Brenderup i en alder af 83 år. Jørgen blev gift med Cathrina Maria Jørgensdatter, datter af Jørgen Andersen og Anne Nielsdatter, den 11. apr. 1812 i Fjelsted Kirke. Cathrina er født i 1782 i Sletterød ved Fjelsted og døde den 31. jul. 1844 i Køstrup ved Brenderup i en alder af 62 år.

19       ii.  Kirsten Pedersdatter (født i okt. 1781 i Køstrup ved Brenderup - døde den 14. jun. 1850 i Etterup ved Rørup). Kirsten blev gift med Niels Jørgensen, søn af Jørgen Nielsen og Anna Nielsdatter, den 19. maj 1810 i Brenderup Kirke. Niels blev født i 1772 i Etterup ved Rørup, døde den 29. sep. 1828 i Etterup ved Rørup i en alder af 56 år, og blev begravet den 6. okt. 1828 på Rørup Kirkegård. Kirsten blev derefter gift med Jørgen Rasmussen den 21. feb. 1829 i Rørup Kirke. Jørgen blev født i 1791 i Vissenbjerg Sogn, døde den 26. dec. 1851 i Etterup ved Rørup i en alder af 60 år, og blev begravet den 2. jan. 1852 på Rørup Kirkegård. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Rasmussen Bred.


39. Maren Jørgensdatter blev født omkring 1740, døde den 12. jan. 1820 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 19. jan. 1820 på Brenderup Kirkegård.

Notater: Maren Jørgensdatter blev født omkring 1740.
Maren blev 1759 i Ejby Kirke viet til enkemanden Knud Ipsen fra Køstrup; forlovningsmændene Jens Hansen og Hans Hansen var begge fra Indslev-Tårup, hvorfor det må formodes at også Maren kom derfra.
Knud Ipsen og Maren Jørgensdatter fik 6 børn inden Knud døde i 1772. Efter Knuds død giftede Maren sig med Peder Jørgensen. Peder og Maren fik 2 børn: sønnen Jørgen født i 1779 og datteren Kirsten født 1781.
Maren døde i 1820 i Skrillinge, og blev begravet på Brenderup Kirkegård den 19. januar 1820.

Maren blev gift med Knud Ipsen, søn af Jeppe Andersen, den 18. feb. 1759 i Ejby Kirke på Vestfyn. Knud er født omkring 1726 og døde i aug. 1772 i Køstrup ved Brenderup i en alder af ca. 46 år.

Deres børn:

          i.  Anne Kirstine Knudsdatter er født i feb. 1761 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1787.

         ii.  Jørgen Knudsen er født i aug. 1762 i Køstrup ved Brenderup og døde i aug. 1762 i Køstrup ved Brenderup.

        iii.  Mette Knudsdatter er født i jun. 1764 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1774.

         iv.  Maren Knudsdatter er født i sep. 1767 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1787.

          v.  Anne Knudsdatter er født i dec. 1769 i Køstrup ved Brenderup og døde i jul. 1770 i Køstrup ved Brenderup.

         vi.  Anne Knudsdatter er født i maj 1771 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1787.

Maren blev derefter gift med Peder Jørgensen den 19. dec. 1774 i Brenderup Kirke. Peder er født omkring 1749 og døde den 13. aug. 1827 i Køstrup ved Brenderup i en alder af ca. 78 år.

40. Laurs Andersen, søn af Anders Hansen og Karen Laursdatter, blev født i 1739 i Render ved Brylle, døde i 1810 i Render ved Brylle i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. sep. 1810 på Brylle Kirkegård.

Notater: Laurs Andersen var bonde og gårdmand i Render. Han var født 1739 ligeledes i Render.
Han blev gift 1. gang 1763 i Brylle Kirke med Maren (eller Anna) Ibsdatter, der dog døde allerede i 1765.
Dernæst blev han gift 1766 i Tommerup Kirke med Maren Andersdatter. Sammen fik de 4 børn, inde Maren døde 1774.
Endelig giftede Laurs sig igen 1777 i Verninge Kirke med Dorothea Knudsdatter. Sammen fik de 2 børn.
Laurs døde 1810 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Laurs blev gift med Maren Ibsdatter den 22. jul. 1763 i Brylle Kirke. Maren blev født omkring 1747, døde i 1765 i Render ved Brylle i en alder af ca. 18 år, og blev begravet den 24. dec. 1765 på Brylle Kirkegård.

Laurs blev derefter gift med Maren Andersdatter den 14. jul. 1766 i Tommerup Kirke. Maren blev født omkring 1736, døde i 1774 i Render ved Brylle i en alder af ca. 38 år, og blev begravet den 18. nov. 1774 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anders Larsen blev født i 1767 i Render ved Brylle.

         ii.  Anna Larsdatter blev født i 1769 i Render ved Brylle.

        iii.  Karen Larsdatter blev født i 1771 i Render ved Brylle.

         iv.  Lars Larsen blev født i 1773 i Render ved Brylle, døde i 1777 i Render ved Brylle i en alder af 4 år, og blev begravet den 2. mar. 1777 på Brylle Kirkegård.

Laurs blev derefter gift med Dorothea Knudsdatter den 2. maj 1777 i Verninge Kirke. Dorothea blev født i 1738 i Hjelmerup ved Verninge, døde den 1. sep. 1818 i Render ved Brylle i en alder af 80 år, og blev begravet den 9. sep. 1818 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Knud Larsen blev født i 1778 i Render ved Brylle.

20       ii.  Lars Larsen (født i 1780 i Render ved Brylle - døde den 4. dec. 1845 i Render ved Brylle). Lars blev gift med Maren Nielsdatter, datter af Niels Hansen og Anna Maria Jensdatter, den 4. jan. 1812 i Brylle Kirke. Maren blev født i apr. 1791 i Gundestrup ved Brylle, døde den 24. sep. 1868 på Brylle Mark i en alder af 77 år, og blev begravet den 1. okt. 1868 på Brylle Kirkegård.


41. Dorothea Knudsdatter, datter af Knud Andersen og Karen Andersdatter, blev født i 1738 i Hjelmerup ved Verninge, døde den 1. sep. 1818 i Render ved Brylle i en alder af 80 år, og blev begravet den 9. sep. 1818 på Brylle Kirkegård.

Notater: Dorothea Knudsdatter blev født 1738 i Hjelmerup. Hun blev viet 1777 i Verninge Kirke til Laurs Andersen. Parret fik to sønner: Knud og Lars.
Dorothea døde 1818 og er begravet på Brylle Kirkegård.

Dorothea blev gift med Laurs Andersen den 2. maj 1777 i Verninge Kirke. Laurs blev født i 1739 i Render ved Brylle, døde i 1810 i Render ved Brylle i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. sep. 1810 på Brylle Kirkegård.

42. Niels Hansen, søn af Hans Nielsen og Gjertrud Mogensdatter, blev født den 12. jul. 1761 i Brændekilde Sogn, døde den 16. sep. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 84 år, og blev begravet den 22. sep. 1845 på Brylle Kirkegård.

Notater: Niels Hansen var bonde og gårdmand i Gundestrup i Brylle Sogn.

Niels blev gift med Anna Maria Jensdatter den 19. mar. 1788 i Brylle Kirke. Anna blev født i 1762 i Fangel, døde den 5. apr. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 83 år, og blev begravet den 12. apr. 1845 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

21        i.  Maren Nielsdatter (født i apr. 1791 i Gundestrup ved Brylle - døde den 24. sep. 1868 på Brylle Mark). Maren blev gift med Lars Larsen, søn af Laurs Andersen og Dorothea Knudsdatter, den 4. jan. 1812 i Brylle Kirke. Lars blev født i 1780 i Render ved Brylle, døde den 4. dec. 1845 i Render ved Brylle i en alder af 65 år, og blev begravet den 12. dec. 1845 på Brylle Kirkegård.

         ii.  Hans Nielsen blev født i 1794 i Gundestrup ved Brylle.

        iii.  Jens Nielsen blev født i 1795 i Gundestrup ved Brylle, døde den 10. apr. 1796 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 17. apr. 1796 på Brylle Kirkegård.

         iv.  Jens Nielsen blev født i 1797 i Gundestrup ved Brylle. Jens blev gift med Birthe Hansdatter omkring 1838. Birthe blev født i 1810 i Nørre Lyndelse Sogn.

          v.  Kirstine Nielsdatter blev født i 1800 i Gundestrup ved Brylle, døde i 1801 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 1. nov. 1801 på Brylle Kirkegård.

         vi.  Giertrud Kirstine Nielsdatter blev født i 1803 i Gundestrup ved Brylle.


43. Anna Maria Jensdatter, datter af Jens Hansen og Birthe Hansdatter, blev født i 1762 i Fangel, døde den 5. apr. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 83 år, og blev begravet den 12. apr. 1845 på Brylle Kirkegård.

Notater: Anna Maria Jensdatter blev født 1762 i Fangel, som datter af Jens Hansen.
Hvem Anna Maria's mor var er en smule usikkert. Hendes far Jens Hansen var blevet enkemand i 1757 ifølge skiftet efter hans første hustru Maren Madsdatter.

Anna blev gift med Niels Hansen den 19. mar. 1788 i Brylle Kirke. Niels blev født den 12. jul. 1761 i Brændekilde Sogn, døde den 16. sep. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 84 år, og blev begravet den 22. sep. 1845 på Brylle Kirkegård.

44. Hans Isaacsen, søn af Isaac Hansen og Maren Nielsdatter, er født i maj 1744 i Blanke ved Middelfart og døde mellem 1787 og 1801.

Notater: Hans Isaacsen var husmand og daglejer i Fjellerup og i Andebølle.

Hans blev gift med Anne Marie Knudsdatter den 6. sep. 1766 i Indslev Kirke. Anne er født i apr. 1744 i Indslev og døde efter 1801.

Deres børn:

          i.  Maren Hansdatter er født i 1767 i Asperup Sogn og døde før 1772.

22       ii.  Knud Hansen (født i 1770 i Asperup - døde den 25. jun. 1846 i Korsebjerg ved Ubberud). Knud blev gift med Sophia Nielsdatter, datter af Niels Sørensen. Sophia blev født i aug. 1770 i Magtenbølle ved Vissenbjerg, døde den 19. maj 1832 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 61 år, og blev begravet den 25. maj 1832 på Ubberud Kirkegård.

        iii.  Maren Hansdatter blev født i 1772 i Fjelsted Sogn, døde i jan. 1775 i Fjellerup ved Fjelsted i en alder af 3 år, og blev begravet den 8. jan. 1775 på Fjelsted Kirkegård.

         iv.  Isaac Hansen blev født i 1775 i Fjellerup ved Fjelsted.

          v.  Karen Maria Hansdatter blev født i 1778 i Fjellerup ved Fjelsted.

         vi.  Lars Hansen blev født i 1780 i Fjellerup ved Fjelsted.


45. Anne Marie Knudsdatter, datter af Knud Hansen og Maren Hansdatter, er født i apr. 1744 i Indslev og døde efter 1801.

Anne blev gift med Hans Isaacsen den 6. sep. 1766 i Indslev Kirke. Hans er født i maj 1744 i Blanke ved Middelfart og døde mellem 1787 og 1801.

46. Niels Sørensen er født før 1750 og døde efter 1770.

Notater: Niels Sørensen boede omkring 1770 i Magtenbølle.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

23        i.  Sophia Nielsdatter (født i aug. 1770 i Magtenbølle ved Vissenbjerg - døde den 19. maj 1832 i Korsebjerg ved Ubberud). Sophia blev gift med Knud Hansen, søn af Hans Isaacsen og Anne Marie Knudsdatter. Knud er født i 1770 i Asperup og døde den 25. jun. 1846 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 76 år. Et andet navn for Knud var Knud Hansen Trappe.


48. Lars Jørgensen blev født omkring 1728, døde i aug. 1786 i Uggeløse i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 31. aug. 1786 på Uggeløse Kirkegård.

Notater: Lars Jørgensen var husmand i Badstrup i Uggeløse Sogn

Lars blev gift med Gunhild Hansdatter den 12. okt. 1760 i Uggeløse Kirke. Gunhild blev født omkring 1730, døde i 1762 i Uggeløse Sogn i en alder af ca. 32 år, og blev begravet den 17. nov. 1762 på Uggeløse Kirkegård.

Lars blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 13. feb. 1763 i Uggeløse Kirke. Maren blev født i apr. 1734 i Bastrup ved Uggeløse, døde i nov. 1773 i Uggeløse i en alder af 39 år, og blev begravet den 28. nov. 1773 på Uggeløse Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Karen Larsdatter blev født i okt. 1763 i Bastrup ved Uggeløse. Karen blev gift med Bent Pedersen. Bent blev født i 1756 i Uggeløse Sogn.

24       ii.  Jørgen Larsen (født i apr. 1767 i Bastrup ved Uggeløse - døde den 12. aug. 1829 i Høvelsvang ved Uggeløse). Jørgen blev gift med Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Larsen, den 1. nov. 1787 i Uggeløse Kirke. Kirsten er født i aug. 1755 i Uggeløse og døde efter 1801.

        iii.  Anne Larsdatter blev født i apr. 1769 i Bastrup ved Uggeløse.

         iv.  Christen Larsen blev født i apr. 1771 i Bastrup ved Uggeløse, døde i aug. 1772 i Bastrup ved Uggeløse i en alder af 1 år, og blev begravet den 9. aug. 1772 på Uggeløse Kirkegård.

          v.  Anne Cathrine Larsdatter blev født i nov. 1773 i Uggeløse Sogn.


49. Maren Pedersdatter, datter af Peder Hansen, blev født i apr. 1734 i Bastrup ved Uggeløse, døde i nov. 1773 i Uggeløse i en alder af 39 år, og blev begravet den 28. nov. 1773 på Uggeløse Kirkegård.

Maren blev gift med Lars Jørgensen den 13. feb. 1763 i Uggeløse Kirke. Lars blev født omkring 1728, døde i aug. 1786 i Uggeløse i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 31. aug. 1786 på Uggeløse Kirkegård.

50. Niels Larsen blev født før 1740.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

25        i.  Kirsten Nielsdatter (født i aug. 1755 i Uggeløse - døde efter 1801). Kirsten blev gift med Jørgen Larsen, søn af Lars Jørgensen og Maren Pedersdatter, den 1. nov. 1787 i Uggeløse Kirke. Jørgen blev født i apr. 1767 i Bastrup ved Uggeløse, døde den 12. aug. 1829 i Høvelsvang ved Uggeløse i en alder af 62 år, og blev begravet den 18. aug. 1829 på Uggeløse Kirkegård.


54. Anders Jacobsson blev født før 1748.

Notater: Første gang vi træffer på Anders Jacobson er 9 jul 1763, hvor han bliver gift med Kirstina Mathisdotter i Hallaröd Kirke nær Höör i Skåne. Da datteren Catharina blive døbt i 1766 også i Hallaröd Kirke er han inhysemann i Tockarp i Hallaröd Sogn.
(Inhyses er det svenske ord sognets måde at huse dem, som ikke kan bidrage på nogen måde til egen forsørgelse, på grund af alderdom eller handikap. Oftest var det gamle forældre eller andre slægtninge, som 'inhyses' på en gård).

Anders blev gift med Kirstina Mathisdotter den 9. jul. 1763 i Hallaröd kyrka i Malmöhus län. Kirstina blev født før 1748.

Deres barn:

27        i.  Catharina Andersdotter (født den 11. jul. 1766 i Tockarp i Malmöhus län - døde efter 1845). Catharina blev gift med Andreas Grenander den 14. nov. 1795 i Höör i Malmöhus län. Andreas blev født omkring 1752, døde den 19. apr. 1835 i Usserød ved Hørsholm i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 26. apr. 1835 på Hørsholm Kirkegård.


55. Kirstina Mathisdotter, datter af Mathis Nn, blev født før 1748.

Kirstina blev gift med Anders Jacobsson den 9. jul. 1763 i Hallaröd kyrka i Malmöhus län. Anders blev født før 1748.

56. Hinrich Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Anne Jungclaus, blev født den 19. okt. 1755 i Burweg i Niedersachsen, døde den 26. sep. 1824 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. okt. 1824 i Burweg i Niedersachsen.

Hinrich blev gift med Alheit Oellrich den 20. nov. 1778 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Alheit blev født den 10. nov. 1746 i Burweg i Niedersachsen, døde den 13. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 52 år, og blev begravet den 19. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Anna Heinsohn er født den 2. maj 1781 i Burweg i Niedersachsen og døde den 14. feb. 1834 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 52 år.

         ii.  Johann Heinsohn er født den 8. nov. 1784 i Burweg i Niedersachsen og døde den 9. nov. 1784 i Burweg i Niedersachsen.

28      iii.  Harm Heinsohn (født den 8. sep. 1787 i Burweg i Niedersachsen - døde den 16. aug. 1819 i Burweg i Niedersachsen). Harm blev gift med Sophie Look, datter af Claus Look og Catharine Helmke, den 11. okt. 1810 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Sophie blev født den 17. jun. 1791 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 7. dec. 1821 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 30 år, og blev begravet den 20. dec. 1821 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


57. Alheit Oellrich, datter af Gerdt Oellrich og Mette Cordes, blev født den 10. nov. 1746 i Burweg i Niedersachsen, døde den 13. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 52 år, og blev begravet den 19. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen.

Alheit blev gift med Hinrich Heinsohn den 20. nov. 1778 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Hinrich blev født den 19. okt. 1755 i Burweg i Niedersachsen, døde den 26. sep. 1824 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. okt. 1824 i Burweg i Niedersachsen.

58. Claus Look, søn af Harm Look og Margrethe Glandorf, er født den 5. sep. 1753 i Behrste ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. apr. 1814 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 60 år.

Notater: Skomager og husmand i Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Claus blev gift med Catharine Helmke den 4. nov. 1781 i Oldendorf i Niedersachsen. Catharine er født den 5. mar. 1760 i Estorf i Niedersachsen og døde den 30. mar. 1809 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år.

Deres børn:

          i.  Anne Margrethe Look er født den 2. dec. 1782 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 3. dec. 1782 i Oldendorf i Niedersachsen.

         ii.  Johann Look er født den 26. feb. 1784 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 28. feb. 1784 i Oldendorf i Niedersachsen.

        iii.  Harm Look blev født i 1785 i Oldendorf i Niedersachsen.

         iv.  Hinrich Look er født den 12. nov. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 13. maj 1808 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 19 år.

29        v.  Sophie Look (født den 17. jun. 1791 i Oldendorf i Niedersachsen - døde den 7. dec. 1821 i Burweg i Niedersachsen). Sophie blev gift med Harm Heinsohn, søn af Hinrich Heinsohn og Alheit Oellrich, den 11. okt. 1810 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Harm blev født den 8. sep. 1787 i Burweg i Niedersachsen, døde den 16. aug. 1819 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 31 år, og blev begravet den 20. aug. 1819 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


59. Catharine Helmke, datter af Johann Helmke og Sophie Grantz, er født den 5. mar. 1760 i Estorf i Niedersachsen og døde den 30. mar. 1809 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år.

Catharine blev gift med Claus Look den 4. nov. 1781 i Oldendorf i Niedersachsen. Claus er født den 5. sep. 1753 i Behrste ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. apr. 1814 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 60 år.

7. generation (3x tipoldeforældre)80. Anders Hansen, søn af Hans Ibsen og Johanne Nielsdatter, blev født i jan. 1692 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1750 i Brylle Sogn i en alder af 58 år, og blev begravet den 2. maj 1750 på Brylle Kirkegård.

Notater: Anders Hansen var født 1692 i Lille Stærmose i Brylle Sogn. Han giftede sig 1730 i Brylle Kirke med Karen Laursdatter, og bosatte sig i Render. Parret fik 7 børn.
Ved stedfaderen Mads Andersens skifte i 1736 nævnes, at Anders "har været og er vanvittig".
I svogeren Peder Rasmussens skifte i 1748 nævnes, at han er (formentlig som fæster) på 'fru Berners gods'.
Anders døde 1750 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Anders blev gift med Karen Laursdatter den 5. mar. 1730 i Brylle Kirke. Karen er født i feb. 1703 i Brylle og døde i nov. 1787 i Render ved Brylle i en alder af 84 år.

Deres børn:

          i.  Hans Andersen blev født i 1730 i Render ved Brylle.

         ii.  Laurs Andersen blev født i 1732 i Render ved Brylle, døde i 1733 i Render ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 31. maj 1733 på Brylle Kirkegård.

        iii.  Rasmus Andersen blev født i 1737 i Render ved Brylle.

40       iv.  Laurs Andersen (født i 1739 i Render ved Brylle - døde i 1810 i Render ved Brylle). Laurs blev gift med Maren Ibsdatter den 22. jul. 1763 i Brylle Kirke. Maren blev født omkring 1747, døde i 1765 i Render ved Brylle i en alder af ca. 18 år, og blev begravet den 24. dec. 1765 på Brylle Kirkegård. Laurs blev derefter gift med Maren Andersdatter den 14. jul. 1766 i Tommerup Kirke. Maren blev født omkring 1736, døde i 1774 i Render ved Brylle i en alder af ca. 38 år, og blev begravet den 18. nov. 1774 på Brylle Kirkegård. Laurs blev derefter gift med Dorothea Knudsdatter, datter af Knud Andersen og Karen Andersdatter, den 2. maj 1777 i Verninge Kirke. Dorothea blev født i 1738 i Hjelmerup ved Verninge, døde den 1. sep. 1818 i Render ved Brylle i en alder af 80 år, og blev begravet den 9. sep. 1818 på Brylle Kirkegård.

          v.  Anna Andersdatter blev født i 1742 i Render ved Brylle.

         vi.  Anna Maria Dorthe Andersdatter blev født i 1745 i Render ved Brylle.

        vii.  Hans Andersen blev født i 1746 i Render ved Brylle, døde i nov. 1746 i Render ved Brylle, og blev begravet den 6. nov. 1746 på Brylle Kirkegård.


81. Karen Laursdatter, datter af Lars Knudsen og Dorthe Pedersdatter, er født i feb. 1703 i Brylle og døde i nov. 1787 i Render ved Brylle i en alder af 84 år.

Notater: Karen Laursdatter er født formentlig i februar 1703 i Brylle. Fra skiftet efter Hans Knudsen 1759 i Nørre Broby ved vi, at "Karen Laursdatter gift med Hans Godtfred i Render" var datter af Hans Knudsens broder Lars Knudsen. Det er formentlig hendes dåb, der er noteret 18. februar 1703 i kirkebogen for Brylle Sogn, men faderens navn kan være vanskeligt at tyde.
Karen giftede sig 1730 med Anders Hansen og sammen fik de 7 børn.
Anders døde i 1750, hvorefter Karen giftede sig med Hans Gottfredsen. Dette ægteskab var barnløst.
Karen døde 1787 og er begravet på Brylle Kirkegård.

Karen blev gift med Anders Hansen den 5. mar. 1730 i Brylle Kirke. Anders blev født i jan. 1692 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1750 i Brylle Sogn i en alder af 58 år, og blev begravet den 2. maj 1750 på Brylle Kirkegård.

Karen blev derefter gift med Hans Gottfredsen den 2. okt. 1750 i Brylle Kirke. Hans er født omkring 1720 og døde efter jun. 1759.


82. Knud Andersen, søn af Anders Knudsen og Dorthea Jørgensdatter, blev født omkring 1700, døde i 1743 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 43 år, og blev begravet den 25. mar. 1743 på Verninge Kirkegård. Et andet navn for Knud var Knud Andersen Banche.

Notater: Knud Andersen født omkring år 1700 var fæstebonde i Hjelmerup under Det Fynske Ryttergods. Han overtog i 1730 fæstet efter sin svigerfader Anders Jespersen.
Knud blev gift med Karen Andersdatterv 1730 i Verninge Kirke. Sammen fik de 4 børn - alle piger.
Knud Andersen døde 1743 og er begravet på Verninge Kirkegård.

Knud blev gift med Karen Andersdatter den 25. jun. 1730 i Verninge Kirke. Karen er født omkring 1703 og døde efter 1743.

Deres børn:

          i.  Johanna Knudsdatter blev født i 1731 i Hjelmerup ved Verninge, døde i 1733 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af 2 år, og blev begravet den 12. apr. 1733 på Verninge Kirkegård.

         ii.  Johanna Knudsdatter er født i 1734 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter 1748.

41      iii.  Dorothea Knudsdatter (født i 1738 i Hjelmerup ved Verninge - døde den 1. sep. 1818 i Render ved Brylle). Dorothea blev gift med Laurs Andersen, søn af Anders Hansen og Karen Laursdatter, den 2. maj 1777 i Verninge Kirke. Laurs blev født i 1739 i Render ved Brylle, døde i 1810 i Render ved Brylle i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. sep. 1810 på Brylle Kirkegård.

         iv.  Karen Knudsdatter er født i 1741 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter 1748.


83. Karen Andersdatter, datter af Anders Jespersen, er født omkring 1703 og døde efter 1743.

Notater: Karen Andersdatter var født omkring 1703 som datter af rytterbonden Anders Jespersen i Hjelmerup.
Karen var gift 3 gange:
1. gang med Knud Andersen 1730 i Verninge Kirke. Parret fik 4 børn.
2. gang med Jørgen Madsen 1743 i Verninge Kirke. Parret fik 3 børn inden Jørgen døde 1751
3. gang findes ikke i kirkebogen, men i skiftet efter hendes 2. mand Jørgen Madsen anføres, at hun gifter sig med "Jens Larsen fra Langsted". Samme Jens Larsen er formentlig identisk med den Jens Larsen, der udpeges som værge for hende ved skiftet efter Jørgen Madsen.
Jens Larsen overtog fæstet på ryttergården i Hjelmerup 10. august 1751, hvor han giftede sig med enken efter Jørgen Madsen.
Giftermålet mellem Karen Andersdatter og Jens Larsen findes ikke i kirkebogen for Verninge Sogn. Derimod findes der under Jørgen Madsens begravelse en tilføjelse nederst på siden, der lyder: "Enken blev ifølge fæstebrev viet til Jens Larsen, men er ikke indført i kirkebogen ? ? 2. ægteskab, 1. Knud Andersen Banche død 1743, ? ? ? ? ".

Karen blev gift med Knud Andersen den 25. jun. 1730 i Verninge Kirke. Knud blev født omkring 1700, døde i 1743 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 43 år, og blev begravet den 25. mar. 1743 på Verninge Kirkegård. Et andet navn for Knud var Knud Andersen Banche.

Karen blev derefter gift med Jørgen Madsen, søn af Mads Jørgensen og Maren Michelsdatter, den 14. jun. 1743 i Verninge Kirke. Jørgen blev født omkring 1718, døde i 1751 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 33 år, og blev begravet den 17. feb. 1751 på Verninge Kirkegård.

Notater: Jørgen Madsen var rytterbonde i Hjelmerup i Verninge Sogn.
Han overtog fæstet ved at gifte sig med sin formands enke Karen Andersdatter.
Skiftet efter Jørgen Madsen er kendt fra Det fynske Ryttergods, skifteprotokol XI, XII og XIII, 3.5.1747-12.2.1754:
"Jørgen Madsen, rytterbonde, Hjelmerup, Verninge, XII-599b, 6.4.1751+
~ Karen Andersdatter, værge Jens Larsen i gården
Knud Jørgensen, 7 år værge Christen Jacobsen, Verninge
Mads Jørgensen, 5 år værge Rasmus Nielsen, Verninge
Anders Jørgensen, 3 år værge Jørgen Jensen, Verninge
Skifte 10.4.1743 efter enkens første mand Knud Andersen den daværende beboer
børn: Johanne Knudsdatter, Dorthea Knudsdatter, Karen Knudsdatter.
Enken ~ 3 Jens Larsen fra Langsted."

Deres børn:

          i.  Knud Jørgensen blev født i 1744 i Hjelmerup ved Verninge.

         ii.  Mads Jørgensen blev født i 1746 i Hjelmerup ved Verninge.

        iii.  Anders Jørgensen blev født i 1748 i Hjelmerup ved Verninge.

Karen blev derefter gift med Jens Larsen omkring 1751. Jens blev født før 1736.

Notater: Jens Larsen var fra Langsted.


84. Hans Nielsen, søn af Niels Pedersen og Kirsten Nielsdatter, blev født omkring 1716, døde den 28. maj 1788 i Brændekilde i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 1. jun. 1788 på Brændekilde Kirkegård.

Notater: Hans Nielsen var fæstebonde under Det Fynske Ryttergods i Brændekilde. Han overtog 1749 fæstet efter sin far Niels Pedersen.

Hans blev gift med Gjertrud Mogensdatter. Gjertrud blev født omkring 1726, døde den 6. feb. 1788 i Brændekilde i en alder af ca. 62 år, og blev begravet den 13. feb. 1788 på Brændekilde Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Hansdatter er født omkring 1750 og døde den 22. jul. 1835 på Grøndallund ved Brylle i en alder af ca. 85 år. Anne blev gift med Hans Rasmussen den 3. jul. 1776 i Brylle Kirke. Hans er født i 1742 i Brylle Sogn og døde i 1801 i Solevad i Verninge i en alder af 59 år.

         ii.  Maren Hansdatter blev født den 10. sep. 1752 i Brændekilde Sogn.

        iii.  Gjertrud Hansdatter er født den 26. jan. 1755 i Brændekilde Sogn og døde i 1755 i Brændekilde Sogn.

         iv.  Kirsten Hansdatter blev født den 15. apr. 1756 i Brændekilde Sogn.

          v.  Bole Hansdatter blev født den 16. jun. 1758 i Brændekilde Sogn. Bole blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt. Bole blev gift med Jens Hermansen den 22. jun. 1787 i Brændekilde Kirke. Jens blev født omkring 1761.

42       vi.  Niels Hansen (født den 12. jul. 1761 i Brændekilde Sogn - døde den 16. sep. 1845 i Gundestrup ved Brylle). Niels blev gift med Anna Maria Jensdatter, datter af Jens Hansen og Birthe Hansdatter, den 19. mar. 1788 i Brylle Kirke. Anna blev født i 1762 i Fangel, døde den 5. apr. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 83 år, og blev begravet den 12. apr. 1845 på Brylle Kirkegård.


85. Gjertrud Mogensdatter blev født omkring 1726, døde den 6. feb. 1788 i Brændekilde i en alder af ca. 62 år, og blev begravet den 13. feb. 1788 på Brændekilde Kirkegård.

Gjertrud blev gift med Hans Nielsen. Hans blev født omkring 1716, døde den 28. maj 1788 i Brændekilde i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 1. jun. 1788 på Brændekilde Kirkegård.

86. Jens Hansen, søn af Hans Rasmussen og Mette Nielsdatter, blev født omkring 1714, døde i apr. 1770 i Fangel i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 11. apr. 1770 på Fangel Kirkegård.

Notater: Jens Hansen født omkring 1714 formentlig i Brændekilde. 16. august 1748 fik Jens Hansen i Brændekilde, som boede hos faderen Hans Rasmussen, en ryttergård i fæste i Fangel under det Fynske Ryttergods.
Han giftede sig 1748 i Fangel Kirke med Maren Madsdatter i Fangel Kirke. Sammen fik de 3 børn inden Maren døde 1757.
Han giftede sig igen 1763 med Bened Hansdatter i Fangel Kirke. Sammen fik de 3 børn.
Jens døde 1770 og er begravet på Fangel Kirkegård.

Jens blev gift med Maren Madsdatter, datter af Mads Pedersen og Anna Nielsdatter, den 10. maj 1748 i Fangel Kirke. Maren blev født i 1727 i Fangel Sogn, døde i 1757 i Fangel Sogn i en alder af 30 år, og blev begravet den 16. nov. 1757 på Fangel Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Jensdatter blev født i 1749 i Fangel.

         ii.  Karen Jensdatter blev født i 1754 i Fangel.

        iii.  Hans Jensen blev født i 1757 i Fangel.

Jens blev derefter gift med Birthe Hansdatter den 29. mar. 1763 i Fangel Kirke. Birthe blev født før 1747, døde i dec. 1772 i Fangel, og blev begravet den 9. dec. 1772 på Fangel Kirkegård.

Deres børn:

43        i.  Anna Maria Jensdatter (født i 1762 i Fangel - døde den 5. apr. 1845 i Gundestrup ved Brylle). Anna blev gift med Niels Hansen, søn af Hans Nielsen og Gjertrud Mogensdatter, den 19. mar. 1788 i Brylle Kirke. Niels blev født den 12. jul. 1761 i Brændekilde Sogn, døde den 16. sep. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 84 år, og blev begravet den 22. sep. 1845 på Brylle Kirkegård.

         ii.  Maren Jensdatter blev født i 1763 i Fangel.

        iii.  Kirsten Jensdatter blev født i 1769 i Fangel, døde i feb. 1770 i Fangel i en alder af 1 år, og blev begravet den 25. feb. 1770 på Fangel Kirkegård.


87. Birthe Hansdatter blev født før 1747, døde i dec. 1772 i Fangel, og blev begravet den 9. dec. 1772 på Fangel Kirkegård.

Notater: Alt vi ved om Bened Hansdatter er at hun giftede sig 1763 med rytterbonden og enkemanden Jens Hansen i Fangel, og at de sammen fik 3 børn. Hun døde 1772 og er begravet på Fangel Kirkegård.

Birthe blev gift med Jens Hansen den 29. mar. 1763 i Fangel Kirke. Jens blev født omkring 1714, døde i apr. 1770 i Fangel i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 11. apr. 1770 på Fangel Kirkegård.

88. Isaac Hansen blev født omkring 1707, døde i dec. 1753 i Rorslev i en alder af ca. 46 år, og blev begravet den 9. dec. 1753 på Rorslev Kirkegård.

Notater: Isaac Hansen var husmand i Blanke.

Isaac blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt før 1737.

Hans barn:

          i.  Maren Isaacsdatter blev født i 1738 i Rorslev.

Isaac blev gift med Maren Nielsdatter den 12. apr. 1739 i Rorslev Kirke. Maren er født omkring 1708 og døde i nov. 1789 i Blanke ved Middelfart i en alder af ca. 81 år.

Deres børn:

          i.  Anne Isaacsdatter blev født i jan. 1739 i Blanke ved Middelfart.

         ii.  Niels Isaacsen er født i apr. 1741 i Blanke ved Middelfart og døde efter 1801. Niels blev gift med Apelone Hansdatter. Apelone er født i 1732 og døde efter 1801.

44      iii.  Hans Isaacsen (født i maj 1744 i Blanke ved Middelfart - døde mellem 1787 og 1801). Hans blev gift med Anne Marie Knudsdatter, datter af Knud Hansen og Maren Hansdatter, den 6. sep. 1766 i Indslev Kirke. Anne er født i apr. 1744 i Indslev og døde efter 1801.


89. Maren Nielsdatter er født omkring 1708 og døde i nov. 1789 i Blanke ved Middelfart i en alder af ca. 81 år.

Maren blev gift med Isaac Hansen den 12. apr. 1739 i Rorslev Kirke. Isaac blev født omkring 1707, døde i dec. 1753 i Rorslev i en alder af ca. 46 år, og blev begravet den 9. dec. 1753 på Rorslev Kirkegård.

90. Knud Hansen blev født omkring 1713, døde i mar. 1763 i Indslev i en alder af ca. 50 år, og blev begravet den 13. mar. 1763 på Indslev Kirkegård.

Notater: Knud Hansen boede i Indslev.

Knud blev gift med Maren Hansdatter den 29. nov. 1743 i Indslev Kirke. Maren er født omkring 1713 og døde mellem 1755 og 1787.

Deres børn:

45        i.  Anne Marie Knudsdatter (født i apr. 1744 i Indslev - døde efter 1801). Anne blev gift med Hans Isaacsen, søn af Isaac Hansen og Maren Nielsdatter, den 6. sep. 1766 i Indslev Kirke. Hans er født i maj 1744 i Blanke ved Middelfart og døde mellem 1787 og 1801.

         ii.  Margrethe Knudsdatter blev født i jan. 1745 i Indslev.

        iii.  Maren Knudsdatter blev født i mar. 1748 i Indslev.

         iv.  Gertrud Knudsdatter blev født i jul. 1750 i Indslev.

          v.  Hans Knudsen blev født i jan. 1753 i Indslev.

         vi.  Hans Ancher Knudsen blev født i mar. 1755 i Indslev. Hans blev gift med Johanne Jørgensdatter den 9. nov. 1781 i Veflinge Kirke. Johanne er født i 1738 og døde i mar. 1801 i Veflinge Sogn i en alder af 63 år.


91. Maren Hansdatter er født omkring 1713 og døde mellem 1755 og 1787.

Maren blev gift med Knud Hansen den 29. nov. 1743 i Indslev Kirke. Knud blev født omkring 1713, døde i mar. 1763 i Indslev i en alder af ca. 50 år, og blev begravet den 13. mar. 1763 på Indslev Kirkegård.

98. Peder Hansen blev født før 1717.

Notater: Peder Hansen boede i Badstrup i Uggeløse Sogn

Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Margaretha Pedersdatter blev født i dec. 1732 i Bastrup ved Uggeløse, døde i okt. 1765 i Bastrup ved Uggeløse i en alder af 32 år, og blev begravet den 6. okt. 1765 på Uggeløse Kirkegård.

49       ii.  Maren Pedersdatter (født i apr. 1734 i Bastrup ved Uggeløse - døde i nov. 1773 i Uggeløse). Maren blev gift med Lars Jørgensen den 13. feb. 1763 i Uggeløse Kirke. Lars blev født omkring 1728, døde i aug. 1786 i Uggeløse i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 31. aug. 1786 på Uggeløse Kirkegård.

        iii.  Hans Pedersen blev født i mar. 1741 i Bastrup ved Uggeløse, døde i jun. 1747 i Bastrup ved Uggeløse i en alder af 6 år, og blev begravet den 25. jun. 1747 på Uggeløse Kirkegård.


110. Mathis Nn blev født før 1733.

Mathis blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Johan Mattisson Hallström

55       ii.  Kirstina Mathisdotter (født før 1748). Kirstina blev gift med Anders Jacobsson den 9. jul. 1763 i Hallaröd kyrka i Malmöhus län. Anders blev født før 1748.


112. Harm Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Margrethe Beckmann, blev født den 11. nov. 1713 i Burweg i Niedersachsen, døde den 4. jan. 1802 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 88 år, og blev begravet den 12. jan. 1802 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Notater: Harm Heinsohn var snedker og husmand i Burweg nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Harm blev gift med Margarethe Hagenah den 9. nov. 1742 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Margarethe er født i 1714 i Bossel ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 20. mar. 1754 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 40 år.

Deres børn:

          i.  Harm Heinsohn er født den 24. sep. 1743 i Burweg i Niedersachsen og døde den 2. okt. 1776 i en alder af 33 år.

         ii.  Claus Heinsohn blev født den 10. jul. 1746 i Burweg i Niedersachsen.

        iii.  Sophia Heinsohn er født den 15. nov. 1751 i Burweg i Niedersachsen og døde den 4. jul. 1805 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 53 år.

         iv.  Trine Heinsohn blev født den 13. mar. 1754 i Burweg i Niedersachsen.

Harm blev derefter gift med Anne Jungclaus den 26. jan. 1755 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Anne blev født i 1721 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 15. okt. 1795 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 21. okt. 1795 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

56        i.  Hinrich Heinsohn (født den 19. okt. 1755 i Burweg i Niedersachsen - døde den 26. sep. 1824 i Burweg i Niedersachsen). Hinrich blev gift med Alheit Oellrich, datter af Gerdt Oellrich og Mette Cordes, den 20. nov. 1778 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Alheit blev født den 10. nov. 1746 i Burweg i Niedersachsen, døde den 13. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 52 år, og blev begravet den 19. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen.

         ii.  Sylvester Heinsohn er født den 24. jul. 1758 i Burweg i Niedersachsen og døde den 3. mar. 1840 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 81 år.

        iii.  Carsten Heinsohn er født den 17. apr. 1762 i Burweg i Niedersachsen og døde den 3. sep. 1786 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 24 år.


113. Anne Jungclaus, datter af Sylvester Jungclaus og Anna Margret Hagenah, blev født i 1721 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 15. okt. 1795 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 21. okt. 1795 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Anne blev gift med Harm Heinsohn den 26. jan. 1755 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Harm blev født den 11. nov. 1713 i Burweg i Niedersachsen, døde den 4. jan. 1802 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 88 år, og blev begravet den 12. jan. 1802 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

114. Gerdt Oellrich, søn af Hinrich Oellrich og Alheit Elisabeth Peters, blev født i 1717 i Burweg i Niedersachsen, døde den 24. mar. 1800 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 83 år, og blev begravet den 3. apr. 1800 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Notater: Husmand i Burweg i Burweg nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Gerdt blev gift med Mette Cordes den 26. jun. 1746 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Mette blev født i 1715 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde den 23. jan. 1782 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 67 år, og blev begravet den 29. jan. 1782 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

57        i.  Alheit Oellrich (født den 10. nov. 1746 i Burweg i Niedersachsen - døde den 13. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen). Alheit blev gift med Hinrich Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Anne Jungclaus, den 20. nov. 1778 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Hinrich blev født den 19. okt. 1755 i Burweg i Niedersachsen, døde den 26. sep. 1824 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. okt. 1824 i Burweg i Niedersachsen.

         ii.  Hinrich Oellrich blev født den 4. nov. 1748 i Burweg i Niedersachsen.

        iii.  Sophia Oellrich blev født den 27. maj 1751 i Burweg i Niedersachsen.


115. Mette Cordes, datter af Hinrich Cordes og Anna Jarch, blev født i 1715 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde den 23. jan. 1782 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 67 år, og blev begravet den 29. jan. 1782 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Mette blev gift med Gerdt Oellrich den 26. jun. 1746 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Gerdt blev født i 1717 i Burweg i Niedersachsen, døde den 24. mar. 1800 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 83 år, og blev begravet den 3. apr. 1800 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

116. Harm Look, søn af Barthold Look og Alheit Sticht, er født den 31. maj 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 10. aug. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 66 år.

Harm blev gift med Margrethe Glandorf den 25. jul. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Margrethe er født den 19. jan. 1724 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 22. maj 1786 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 62 år.

Deres børn:

          i.  Hinrich Look blev født den 3. mar. 1746 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Benedix Look blev født den 5. sep. 1748 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Adelheit Look er født den 6. nov. 1750 i Behrste ved Estorf i Niedersachsen og døde i 1759 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 9 år.

58       iv.  Claus Look (født den 5. sep. 1753 i Behrste ved Estorf i Niedersachsen - døde den 1. apr. 1814 i Oldendorf i Niedersachsen). Claus blev gift med Catharine Helmke, datter af Johann Helmke og Sophie Grantz, den 4. nov. 1781 i Oldendorf i Niedersachsen. Catharine er født den 5. mar. 1760 i Estorf i Niedersachsen og døde den 30. mar. 1809 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år.

          v.  Harm Look er født den 5. okt. 1758 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 18. nov. 1758 i Oldendorf i Niedersachsen.

         vi.  Harm Look blev født i 1759 i Oldendorf i Niedersachsen.

        vii.  Ann Margrethe Look blev født i 1761 i Oldendorf i Niedersachsen.

       viii.  Ann Gretje Look er født i 1762 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 6. jun. 1762 i Oldendorf i Niedersachsen.

         ix.  Trin Marie Look er født i 1765 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 25. aug. 1765 i Oldendorf i Niedersachsen.


117. Margrethe Glandorf, datter af Benedix Glandorf og Ann Gertrud Muller, er født den 19. jan. 1724 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 22. maj 1786 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 62 år.

Margrethe blev gift med Harm Look den 25. jul. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Harm er født den 31. maj 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 10. aug. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 66 år.

118. Johann Helmke, søn af Johann Helmke og Anna Margrethe Wassermann, er født den 14. feb. 1723 i Estorf i Niedersachsen og døde den 19. okt. 1779 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 56 år.

Johann blev gift med Sophie Grantz den 12. sep. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Sophie er født den 13. jun. 1724 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 15. maj 1796 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 71 år.

Deres børn:

          i.  Anna Margrethe Helmke blev født den 8. jan. 1746 i Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Harm Helmke blev født den 29. dec. 1748 i Estorf i Niedersachsen.

        iii.  Johann Helmke blev født den 3. jan. 1751 i Estorf i Niedersachsen.

         iv.  Hinrich Helmke er født den 9. feb. 1754 i Estorf i Niedersachsen og døde i 1759 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 5 år.

          v.  Gesche Helmke er født den 16. feb. 1757 i Estorf i Niedersachsen og døde i 1759 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 2 år.

59       vi.  Catharine Helmke (født den 5. mar. 1760 i Estorf i Niedersachsen - døde den 30. mar. 1809 i Oldendorf i Niedersachsen). Catharine blev gift med Claus Look, søn af Harm Look og Margrethe Glandorf, den 4. nov. 1781 i Oldendorf i Niedersachsen. Claus er født den 5. sep. 1753 i Behrste ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. apr. 1814 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 60 år.

        vii.  Gesche Helmke blev født den 23. sep. 1763 i Estorf i Niedersachsen.

       viii.  Hinrich Helmke blev født den 23. dec. 1768 i Estorf i Niedersachsen.


119. Sophie Grantz, datter af Harm Grantz og Margrethe Elisabeth Tiedemann, er født den 13. jun. 1724 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 15. maj 1796 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 71 år.

Sophie blev gift med Johann Helmke den 12. sep. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Johann er født den 14. feb. 1723 i Estorf i Niedersachsen og døde den 19. okt. 1779 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 56 år.

8. generation (4x tipoldeforældre)160. Hans Ibsen, søn af Jep Rasmussen og Anne Nn, blev født i mar. 1651 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i maj 1696 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 45 år, og blev begravet den 11. maj 1696 på Brylle Kirkegård.

Notater: Hans Ibsen blev født 1651 i Lille Stærmose. Han var gårdfæster (rytterbonde) under Det Fynske Ryttergods på Lille Stærmose, hvor han formentlig har overtaget fæstet efter sin far.
Han blev viet 1681 til Johanne Nielsdatter i Brylle Kirke. Hans og Johanne fik 6 børn inden Hans døde 1696 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Hans blev gift med Johanne Nielsdatter den 31. okt. 1681 i Brylle Kirke. Johanne blev født før 1661, døde i aug. 1706 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 31. aug. 1706 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jacob Hansen er født i apr. 1683 i Lille Stærmose ved Brylle og døde før jun. 1722.

         ii.  Henning Hansen blev født i dec. 1684 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i mar. 1685 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 22. mar. 1685 på Brylle Kirkegård.

        iii.  Anna Hansdatter blev født i feb. 1686 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i maj 1686 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 30. maj 1686 på Brylle Kirkegård.

         iv.  Karen Hansdatter er født i jun. 1688 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1722 i Store Pederstrup ved Odense i en alder af 34 år. Karen blev gift med Lars Pedersen. Lars er født før 1702 og døde efter jun. 1722.

80        v.  Anders Hansen (født i jan. 1692 i Lille Stærmose ved Brylle - døde i apr. 1750 i Brylle Sogn). Anders blev gift med Karen Laursdatter, datter af Lars Knudsen og Dorthe Pedersdatter, den 5. mar. 1730 i Brylle Kirke. Karen er født i feb. 1703 i Brylle og døde i nov. 1787 i Render ved Brylle i en alder af 84 år.

         vi.  Malene Hansdatter er født i jun. 1693 i Lille Stærmose ved Brylle og døde efter jun. 1722.


161. Johanne Nielsdatter blev født før 1661, døde i aug. 1706 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 31. aug. 1706 på Brylle Kirkegård.

Notater: Johanne Nielsdatter blev viet til Hans Ibsen 1681 i Brylle Kirke. Parret fik 6 børn.
Hans Ibsen døde 1696 og året efter giftede Johanne sig med Mads Andersen, med hvem hun fik yderligere 5 børn.
Johanne døde 1706 og er begravet på Brylle Kirkegård.

Johanne blev gift med Hans Ibsen den 31. okt. 1681 i Brylle Kirke. Hans blev født i mar. 1651 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i maj 1696 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 45 år, og blev begravet den 11. maj 1696 på Brylle Kirkegård.

Johanne blev derefter gift med Mads Andersen den 2. jun. 1697 i Brylle Kirke. Mads blev født i 1671, døde i 1735 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 64 år, og blev begravet den 7. dec. 1735 på Brylle Kirkegård.

Notater: Mads Andersen var gårdfæster under Det Fynske Ryttergods på Lille Stærmose i Brylle Sogn. Han overtog fæstet ved giftermålet med formanden Hans Ibsens enke Johanne Nielsdatter.

Deres børn:

          i.  Hans Madsen er født i apr. 1699 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1699 i Lille Stærmose ved Brylle.

         ii.  Maren Madsdatter er født i apr. 1699 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1699 i Lille Stærmose ved Brylle.

        iii.  Anders Madsen er født i jun. 1700 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1701 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 1 år.

         iv.  Niels Madsen er født i mar. 1702 i Lille Stærmose ved Brylle og døde efter mar. 1749. Et andet navn for Niels var Niels Stehr.

          v.  Dorthe Marie Madsdatter er født i aug. 1706 i Lille Stærmose ved Brylle og døde efter mar. 1749. Dorthe blev gift med Claus Sørensen. Claus er født før 1716 og døde efter jan. 1736. Dorthe blev derefter gift med Niels Hieronimussen. Niels er født før 1729 og døde efter mar. 1749.


162. Lars Knudsen, søn af Knud Lauritzen, er født omkring 1669 og døde i feb. 1744 i Brylle i en alder af ca. 75 år.

Notater: Lars Knudsen fra Nørre Broby giftede sig 1697 med Dorthe Pedersdatter, der var enke efter rytterbonden Søren Jensen Vibe. Ved giftermålet overtog Lars fæstet på ryttergården i Brylle.
Fra skiftet efter hans bror Hans Knudsen i Nørre Broby ved vi, at han i 1759 havde 3 børn: Søren, Karen og Anne. Anne og Sørens fødsel findes i kirkebogen for Brylle Sogn, medens Karens tilsyneladende mangler.
Lars Knudsen var født omkring 1669 og døde 1744 75 år gammel. Han blev begravet på Brylle Kirkegård.

Lars blev gift med Dorthe Pedersdatter den 5. dec. 1697 i Brylle Kirke. Dorthe blev født omkring 1662, døde i okt. 1743 i Brylle i en alder af ca. 81 år, og blev begravet den 26. okt. 1743 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Laursdatter er født i sep. 1698 i Brylle og døde i okt. 1743 i Brylle i en alder af 45 år. Anne blev gift med Peder Rasmussen den 2. nov. 1727 i Brylle Kirke. Peder er født før 1710 og døde i apr. 1748 i Brylle Sogn.

         ii.  Søren Laursen er født i nov. 1700 i Brylle og døde i 1748 i Brylle Sogn i en alder af 48 år. Søren blev gift med Anna Pedersdatter, datter af Peder Andersen. Anna døde efter 1748.

81      iii.  Karen Laursdatter (født i feb. 1703 i Brylle - døde i nov. 1787 i Render ved Brylle). Karen blev gift med Anders Hansen, søn af Hans Ibsen og Johanne Nielsdatter, den 5. mar. 1730 i Brylle Kirke. Anders blev født i jan. 1692 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1750 i Brylle Sogn i en alder af 58 år, og blev begravet den 2. maj 1750 på Brylle Kirkegård. Karen blev derefter gift med Hans Gottfredsen den 2. okt. 1750 i Brylle Kirke. Hans er født omkring 1720 og døde efter jun. 1759.


163. Dorthe Pedersdatter blev født omkring 1662, døde i okt. 1743 i Brylle i en alder af ca. 81 år, og blev begravet den 26. okt. 1743 på Brylle Kirkegård.

Notater: Dorthe Pedersdatter blev født omkring 1662 - formentlig i Brylle.
H un blev viet 1689 til rytterbonden Søren Jensen med tilnavnet Vibe. Sammen fik de 2 børn. Søren døde 1697, og samme år giftede Dorthe sig igen med Lars Knudsen fra Nørre Broby. Sammen fik de 3 børn: Anne, Søren og Karen.
Hun døde 1743 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Dorthe blev gift med Søren Jensen den 8. dec. 1689 i Brylle Kirke. Søren er født før 1674 og døde i 1697 i Brylle. Et andet navn for Søren var Søren Jensen Vibe.

Deres børn:

          i.  Mette Sørensdatter er født i 1691 i Brylle og døde i sep. 1713 i Brylle Sogn i en alder af 22 år.

         ii.  Hans Sørensen er født i 1695 i Brylle og døde i apr. 1695 i Brylle.

Dorthe blev derefter gift med Lars Knudsen den 5. dec. 1697 i Brylle Kirke. Lars er født omkring 1669 og døde i feb. 1744 i Brylle i en alder af ca. 75 år.

164. Anders Knudsen blev født omkring 1664, døde i okt. 1732 i Langsted ved Verninge i en alder af ca. 68 år, og blev begravet den 26. okt. 1732 på Verninge Kirkegård. Et andet navn for Anders var Anders Knudsen Banche.

Notater: Anders Knudsen med tilnavnet Banche var født omkring 1664. Han var fæstebonde i Langsted under Det Fynske Ryttergods, hvor han overtog fæstet i 1719.
Anders var gift med Dorthea Jørgensdatter, og sammen fik de 5 børn.
Anders Knudsen døde 1732 og blev begravet på Verninge Kirkegård.

Anders blev gift med Dorthea Jørgensdatter. Dorthea blev født før 1685, døde i mar. 1748 i Langsted ved Verninge, og blev begravet den 15. mar. 1748 på Verninge Kirkegård.

Deres børn:

82        i.  Knud Andersen (født omkring 1700, dåb Verninge Kirke - døde i 1743 i Hjelmerup ved Verninge). Knud blev gift med Karen Andersdatter, datter af Anders Jespersen, den 25. jun. 1730 i Verninge Kirke. Karen er født omkring 1703 og døde efter 1743.

         ii.  Claus Andersen er født omkring 1704 og døde i 1743 i Langsted ved Verninge i en alder af ca. 39 år. Et andet navn for Claus var Claus Andersen Banche. Claus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

        iii.  Maren Andersdatter er født omkring 1709 og døde efter 1748. Maren blev gift med Anders Jørgensen. Anders er født før 1728 og døde efter 1748. Et andet navn for Anders var Anders Jørgensen Mand.

         iv.  Anna Andersdatter er født omkring 1713 og døde efter 1748. Anna blev gift med Jørgen Andersen. Jørgen er født før 1728 og døde efter 1748.

          v.  Volborg Andersdatter er født før 1725 og døde efter 1765. Volborg blev gift med Jørgen Jensen. Jørgen er født før 1725 og døde mellem 1748 og 1764.


165. Dorthea Jørgensdatter blev født før 1685, døde i mar. 1748 i Langsted ved Verninge, og blev begravet den 15. mar. 1748 på Verninge Kirkegård.

Notater: Anders Banches kone blev begravet 1748 på Verninge Kirkegård.
Fra skifteprotokollen for Det Fynske Ryttergods ved vi at hun hed Dorthea Jørgensdatter.

Dorthea blev gift med Anders Knudsen. Anders blev født omkring 1664, døde i okt. 1732 i Langsted ved Verninge i en alder af ca. 68 år, og blev begravet den 26. okt. 1732 på Verninge Kirkegård. Et andet navn for Anders var Anders Knudsen Banche.

166. Anders Jespersen, søn af Jesper Nn, blev født omkring 1651, døde i 1730 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 79 år, og blev begravet den 22. mar. 1730 på Verninge Kirkegård.

Notater: Anders Jespersen var rytterbonde i Hjelmerup under Det Fynske Ryttergods, hvor han overtog fæstet på gården 1719.
Han kendes fra skiftet efter sin død i 1730. Af skiftet fremgår:
dels at var enkemand,
dels at han havde 3 døtre Dorthe, Maren og Karen:
-Dorthe Andersdatter var gift med Hans Rasmussen i Allested,
-Maren Andersdatter var gift med Jørgen Andersen og boede på gården i Hjelmerup,
-Karen Andersdatter var 27 år og boede på gården i Hjelmerup; hun var gift med Knud Andersen, som fik gården i fæste.
Anders Jespersens begravelse den 22. marts 1730 findes som en af de første indførelser i kirkebogen for Verninge Sogn. Af kirkebogen fremgår, at han blev 79 år, dvs. født omkring 1651.
I 1727 optræder Anders Jespersen som lavværge for Anna Nielsdatter, som var enke efter Jep Jespersen i Hjelmerup. Denne Jep var formentlig bror til Anders.

Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

83        i.  Karen Andersdatter (født omkring 1703 - døde efter 1743). Karen blev gift med Knud Andersen, søn af Anders Knudsen og Dorthea Jørgensdatter, den 25. jun. 1730 i Verninge Kirke. Knud blev født omkring 1700, døde i 1743 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 43 år, og blev begravet den 25. mar. 1743 på Verninge Kirkegård. Et andet navn for Knud var Knud Andersen Banche. Karen blev derefter gift med Jørgen Madsen, søn af Mads Jørgensen og Maren Michelsdatter, den 14. jun. 1743 i Verninge Kirke. Jørgen blev født omkring 1718, døde i 1751 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 33 år, og blev begravet den 17. feb. 1751 på Verninge Kirkegård. Karen blev derefter gift med Jens Larsen omkring 1751. Jens blev født før 1736.

         ii.  Maren Andersdatter er født før 1715 og døde efter 1730. Maren blev gift med Jørgen Andersen. Jørgen er født før 1715 og døde efter 1730.

        iii.  Dorthe Andersdatter er født før 1715 og døde efter 1730. Dorthe blev gift med Hans Andersen. Hans er født før 1715 og døde efter 1730.


168. Niels Pedersen er født omkring 1682 og døde i 1766 i Brændekilde Sogn i en alder af ca. 84 år.

Notater: Niels Pedersen var rytterbonde i Brændekilde under Det Fynske Ryttergods.
Han skiftede med børnene i 1751 samtidig med at han afstod gården til den ældste søn Hans Nielsen. Efter afståensen af gården boede han og hans hustru Kirsten Nielsdatter som aftægtsfolk på gården i Brændekilde.

Niels blev gift med Kirsten Nielsdatter. Kirsten er født før 1692 og døde mellem 1751 og 1766.

Deres børn:

          i.  Maren Nielsdatter døde efter 1751. Maren blev gift med Hans Mogensen. Hans er født omkring 1714 og døde i 1782 i Skovsby ved Vissenbjerg i en alder af ca. 68 år.

         ii.  Kirsten Nielsdatter er født omkring 1707 og døde efter 1751.

84      iii.  Hans Nielsen (født omkring 1716 - døde den 28. maj 1788 i Brændekilde). Hans blev gift med Gjertrud Mogensdatter. Gjertrud blev født omkring 1726, døde den 6. feb. 1788 i Brændekilde i en alder af ca. 62 år, og blev begravet den 13. feb. 1788 på Brændekilde Kirkegård.

         iv.  Rasmus Nielsen er født før 1728 og døde efter 1753. Rasmus blev gift med Anne Sørensdatter den 21. okt. 1743 i Verninge Kirke. Anne er født omkring 1707 og døde i feb. 1753 i Verninge i en alder af ca. 46 år.

          v.  Karen Nielsdatter er født før 1729 og døde efter 1757. Karen blev gift med Lars Andersen, søn af Anders Nn. Lars er født før 1729 og døde i 1757 i Brændekilde Sogn. Karen blev derefter gift med Rasmus Nielsen omkring 1757. Rasmus er født før 1742 og døde efter 1757.


169. Kirsten Nielsdatter er født før 1692 og døde mellem 1751 og 1766.

Kirsten blev gift med Niels Pedersen. Niels er født omkring 1682 og døde i 1766 i Brændekilde Sogn i en alder af ca. 84 år.

172. Hans Rasmussen, søn af Rasmus Nn, er født før 1699 og døde i jun. 1756 i Brændekilde.

Notater: Hans Rasmussen var sognefoged og rytterbonde i Brændekilde under Det Fynske Ryttergods.
Vi kender ham fra skiftet ved hans død i 1756, hvoraf fremgår, at hans kone Mette Nielsdatter var død 1753, samt at han havde 3 børn: Jens, Søren og Kirsten.

Hans blev gift med Mette Nielsdatter. Mette er født før 1699 og døde i 1753 i Brændekilde.

Deres børn:

86        i.  Jens Hansen (født omkring 1714 - døde i apr. 1770 i Fangel). Jens blev gift med Maren Madsdatter, datter af Mads Pedersen og Anna Nielsdatter, den 10. maj 1748 i Fangel Kirke. Maren blev født i 1727 i Fangel Sogn, døde i 1757 i Fangel Sogn i en alder af 30 år, og blev begravet den 16. nov. 1757 på Fangel Kirkegård. Jens blev derefter gift med Birthe Hansdatter den 29. mar. 1763 i Fangel Kirke. Birthe blev født før 1747, døde i dec. 1772 i Fangel, og blev begravet den 9. dec. 1772 på Fangel Kirkegård.

         ii.  Kirsten Hansdatter er født omkring 1721 og døde efter jun. 1756.

        iii.  Søren Hansen er født før 1731 og døde efter jun. 1756.


173. Mette Nielsdatter, datter af Niels Andersen, er født før 1699 og døde i 1753 i Brændekilde.

Mette blev gift med Hans Rasmussen. Hans er født før 1699 og døde i jun. 1756 i Brændekilde.

224. Harm Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Allheit Nn, blev født i 1682 i Burweg i Niedersachsen, døde i apr. 1751 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 69 år, og blev begravet den 8. apr. 1751 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Harm blev gift med Margrethe Beckmann den 11. jan. 1704 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Margrethe blev født i 1680 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen, døde den 10. apr. 1756 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 76 år, og blev begravet den 14. apr. 1756 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres barn:

112       i.  Harm Heinsohn (født den 11. nov. 1713 i Burweg i Niedersachsen - døde den 4. jan. 1802 i Burweg i Niedersachsen). Harm blev gift med Margarethe Hagenah den 9. nov. 1742 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Margarethe er født i 1714 i Bossel ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 20. mar. 1754 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 40 år. Harm blev derefter gift med Anne Jungclaus, datter af Sylvester Jungclaus og Anna Margret Hagenah, den 26. jan. 1755 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Anne blev født i 1721 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 15. okt. 1795 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 21. okt. 1795 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


225. Margrethe Beckmann blev født i 1680 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen, døde den 10. apr. 1756 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 76 år, og blev begravet den 14. apr. 1756 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Margrethe blev gift med Harm Heinsohn den 11. jan. 1704 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Harm blev født i 1682 i Burweg i Niedersachsen, døde i apr. 1751 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 69 år, og blev begravet den 8. apr. 1751 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

226. Sylvester Jungclaus, søn af Sylvester Jungclaus og Anna Brackmann, er født i 1686 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen og døde i 1728 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 42 år.

Sylvester blev gift med Anna Margret Hagenah den 7. jul. 1720 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Anna blev født i 1697 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 1. mar. 1771 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 8. mar. 1771 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

113       i.  Anne Jungclaus (født i 1721 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen - døde den 15. okt. 1795 i Burweg i Niedersachsen). Anne blev gift med Harm Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Margrethe Beckmann, den 26. jan. 1755 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Harm blev født den 11. nov. 1713 i Burweg i Niedersachsen, døde den 4. jan. 1802 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 88 år, og blev begravet den 12. jan. 1802 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

         ii.  Paul Jungclaus blev født i 1723 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Sylvester Jungclaus blev født i 1725 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Mette Jungclaus blev født den 17. dec. 1727 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen.


227. Anna Margret Hagenah blev født i 1697 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 1. mar. 1771 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 8. mar. 1771 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Anna blev gift med Sylvester Jungclaus den 7. jul. 1720 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Sylvester er født i 1686 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen og døde i 1728 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 42 år.

Anna blev derefter gift med Carsten Dede den 30. aug. 1730 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Carsten blev født omkring 1700.


228. Hinrich Oellrich blev født i 1682 i Burweg i Niedersachsen, døde i 1740 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 58 år, og blev begravet den 17. jun. 1740 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Hinrich blev gift med Alheit Elisabeth Peters den 24. nov. 1716 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Alheit blev født før 1701.

Deres børn:

114       i.  Gerdt Oellrich (født i 1717 i Burweg i Niedersachsen - døde den 24. mar. 1800 i Burweg i Niedersachsen). Gerdt blev gift med Mette Cordes, datter af Hinrich Cordes og Anna Jarch, den 26. jun. 1746 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Mette blev født i 1715 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde den 23. jan. 1782 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 67 år, og blev begravet den 29. jan. 1782 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

         ii.  Sophia Oellrich blev født i 1720 i Burweg i Niedersachsen, døde den 21. maj 1721 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 1 år, og blev begravet i maj 1721 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

        iii.  Anna Oellrich blev født i 1722 i Burweg i Niedersachsen.

         iv.  Alheit Liesabeth Oellrich blev født i 1726 i Burweg i Niedersachsen, døde i okt. 1727 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 1 år, og blev begravet den 14. okt. 1727 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


229. Alheit Elisabeth Peters, datter af Hinrich Peters, blev født før 1701.

Alheit blev gift med Hinrich Oellrich den 24. nov. 1716 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Hinrich blev født i 1682 i Burweg i Niedersachsen, døde i 1740 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 58 år, og blev begravet den 17. jun. 1740 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

230. Hinrich Cordes, søn af Goerdt Cordes og Mette Nn, blev født i 1669 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i feb. 1753 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 84 år, og blev begravet den 15. feb. 1753 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Notater: Hinrich Cordes var husmand i Löhe nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Hinrich blev gift med Anna Jarch den 29. jul. 1708 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Anna blev født i 1687 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i maj 1750 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 63 år, og blev begravet den 12. maj 1750 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Albert Cordes blev født i 1709 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

         ii.  Peter Cordes blev født i 1712 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

115     iii.  Mette Cordes (født i 1715 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen - døde den 23. jan. 1782 i Burweg i Niedersachsen). Mette blev gift med Gerdt Oellrich, søn af Hinrich Oellrich og Alheit Elisabeth Peters, den 26. jun. 1746 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Gerdt blev født i 1717 i Burweg i Niedersachsen, døde den 24. mar. 1800 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 83 år, og blev begravet den 3. apr. 1800 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

         iv.  Hinrich Cordes blev født i 1718 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

          v.  Cathrin Cordes blev født i 1723 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

         vi.  Anna Cordes blev født den 8. jan. 1728 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.


231. Anna Jarch, datter af Peter Jarck, blev født i 1687 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i maj 1750 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 63 år, og blev begravet den 12. maj 1750 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Anna blev gift med Hinrich Cordes den 29. jul. 1708 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Hinrich blev født i 1669 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i feb. 1753 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 84 år, og blev begravet den 15. feb. 1753 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

232. Barthold Look, søn af Barthold Look og Magdalene Nn, er født den 16. nov. 1684 i Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1736 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.

Barthold blev gift med Alheit Sticht den 2. maj 1703. Alheit er født den 13. apr. 1684 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. jan. 1746 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 61 år.

Deres børn:

          i.  Hinrich Look blev født den 3. apr. 1703 i Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Anne Look blev født den 17. jan. 1706 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

        iii.  Trine Look blev født den 23. sep. 1708 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

         iv.  Carsten Look blev født den 22. sep. 1711 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

          v.  Adelheit Look blev født den 16. sep. 1715 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

         vi.  Juergen Look blev født den 10. mar. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

        vii.  Margrethe Look er født den 10. mar. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 28. apr. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

116    viii.  Harm Look (født den 31. maj 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen - døde den 10. aug. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen). Harm blev gift med Margrethe Glandorf, datter af Benedix Glandorf og Ann Gertrud Muller, den 25. jul. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Margrethe er født den 19. jan. 1724 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 22. maj 1786 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 62 år.

         ix.  Johann Look er født den 31. maj 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 10. jul. 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

          x.  Maria Look er født i 1725 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 20. feb. 1725 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.


233. Alheit Sticht, datter af Hinrich Sticht og Trine Nn, er født den 13. apr. 1684 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. jan. 1746 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 61 år.

Alheit blev gift med Barthold Look den 2. maj 1703. Barthold er født den 16. nov. 1684 i Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1736 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.

234. Benedix Glandorf, søn af Marten Glandorf og Trin Nn, er født den 26. feb. 1682 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 7. mar. 1737 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 55 år.

Benedix blev gift med Ann Gertrud Muller den 17. apr. 1714 i Oldendorf i Niedersachsen. Ann er født den 16. mar. 1693 i Niederochtenhausen ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 29. jan. 1766 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 72 år.

Deres børn:

          i.  Johann Hinrich Glandorf blev født den 8. dec. 1717 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

117      ii.  Margrethe Glandorf (født den 19. jan. 1724 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen - døde den 22. maj 1786 i Oldendorf i Niedersachsen). Margrethe blev gift med Harm Look, søn af Barthold Look og Alheit Sticht, den 25. jul. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Harm er født den 31. maj 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 10. aug. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 66 år.

        iii.  Claus Glandorf blev født den 9. nov. 1726 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Benedix Glandorf er født den 13. maj 1729 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 30. apr. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 58 år.

          v.  Gertrud Glandorf blev født den 25. feb. 1732 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.


235. Ann Gertrud Muller er født den 16. mar. 1693 i Niederochtenhausen ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 29. jan. 1766 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 72 år.

Ann blev gift med Benedix Glandorf den 17. apr. 1714 i Oldendorf i Niedersachsen. Benedix er født den 26. feb. 1682 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 7. mar. 1737 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 55 år.

236. Johann Helmke, søn af Johann Helmke og Margret Nn, er født den 23. nov. 1697 i Estorf i Niedersachsen og døde den 31. okt. 1753 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 55 år.

Johann blev gift med Anna Margrethe Wassermann den 20. nov. 1722 i Oldendorf i Niedersachsen. Anna er født i 1699 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1775 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 76 år.

Deres børn:

118       i.  Johann Helmke (født den 14. feb. 1723 i Estorf i Niedersachsen - døde den 19. okt. 1779 i Oldendorf i Niedersachsen). Johann blev gift med Sophie Grantz, datter af Harm Grantz og Margrethe Elisabeth Tiedemann, den 12. sep. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Sophie er født den 13. jun. 1724 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 15. maj 1796 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 71 år.

         ii.  Gesche Helmke er født den 22. apr. 1725 i Estorf i Niedersachsen og døde den 22. apr. 1736 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 11 år.

        iii.  Margrethe Helmke er født den 8. jan. 1728 i Estorf i Niedersachsen og døde den 22. okt. 1779 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.


237. Anna Margrethe Wassermann, datter af Marten Wassermann og Gesche Nn, er født i 1699 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1775 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 76 år.

Anna blev gift med Johann Helmke den 20. nov. 1722 i Oldendorf i Niedersachsen. Johann er født den 23. nov. 1697 i Estorf i Niedersachsen og døde den 31. okt. 1753 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 55 år.

238. Harm Grantz er født i 1678 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 50 år.

Notater: Harm Grantz var husmand i Hechthausen nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Harm blev gift med Margrethe Elisabeth Tiedemann den 17. jul. 1720 i Hechthausen i Niedersachsen. Margrethe er født den 5. jun. 1701 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 26 år.

Deres børn:

          i.  Catharina Elisabeth Grantz blev født den 17. jan. 1722 i Hechthausen i Niedersachsen.

119      ii.  Sophie Grantz (født den 13. jun. 1724 i Hechthausen i Niedersachsen - døde den 15. maj 1796 i Estorf i Niedersachsen). Sophie blev gift med Johann Helmke, søn af Johann Helmke og Anna Margrethe Wassermann, den 12. sep. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen. Johann er født den 14. feb. 1723 i Estorf i Niedersachsen og døde den 19. okt. 1779 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 56 år.


239. Margrethe Elisabeth Tiedemann, datter af Hinrich Tiedemann og Sophie Elisabeth Beckmann, er født den 5. jun. 1701 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 26 år.

Margrethe blev gift med Harm Grantz den 17. jul. 1720 i Hechthausen i Niedersachsen. Harm er født i 1678 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 50 år.

9. generation (5x tipoldeforældre)320. Jep Rasmussen, søn af Rasmus Nn, blev født før 1626, døde i maj 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 3. jun. 1681 på Brylle Kirkegård. Et andet navn for Jep var Jep Rasmussen Lang.

Notater: Jep Rasmussen med tilnavnet Lang boede i Lille Stærmose. Han var født omkring 1616.
Han var gift med Anne, og sammen fik de mindst 8 børn, der alle findes i kirkebogen for Brylle Sogn, enten som døbte eller begravede i årene 1646-1675. Herudover har der formentlig været mindst én søn mere, som må have heddet Rasmus Ibsen, dvs. opkaldt efter sin farfar.
Idet kirkebogen for Brylle Sogn starter 1646 er det nærliggende at tro, at Jep og Anne må været viet i første halvdel af 1640'erne. Jep Rasmussen døde 1681 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Jep blev gift med Anne Nn. Anne blev født før 1631, døde i 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 27. dec. 1681 på Brylle Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Jacob Ibsen døde i dec. 1675 i Brylle Sogn og blev begravet den 30. dec. 1675 på Brylle Kirkegård.

         ii.  Anna Ibsdatter blev født i aug. 1646 i Lille Stærmose ved Brylle.

        iii.  Karen Ibsdatter blev født i feb. 1648 i Lille Stærmose ved Brylle.

         iv.  Johanne Ibsdatter blev født i dec. 1649 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1650 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 12. apr. 1650 på Brylle Kirkegård.

160       v.  Hans Ibsen (født i mar. 1651 i Lille Stærmose ved Brylle - døde i maj 1696 i Lille Stærmose ved Brylle). Hans blev gift med Johanne Nielsdatter den 31. okt. 1681 i Brylle Kirke. Johanne blev født før 1661, døde i aug. 1706 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 31. aug. 1706 på Brylle Kirkegård.

         vi.  Anders Ibsen blev født i nov. 1653 i Lille Stærmose ved Brylle. Et andet navn for Anders var Anders Ibsen 'Lang'. Anders blev gift med Maren Madsdatter den 4. jun. 1684 i Pårup Kirke. Maren blev født før 1669.

        vii.  Kirsten Ibsdatter blev født i maj 1656 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1687 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 30 år, og blev begravet den 27. apr. 1687 på Brylle Kirkegård.

       viii.  Jørgen Ibsen blev født i feb. 1658 i Lille Stærmose ved Brylle.


321. Anne Nn, datter af Nn Nndatter, blev født før 1631, døde i 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 27. dec. 1681 på Brylle Kirkegård.

Notater: Jep Langs hustru kendes kun fra en begravelse i 1681 på Brylle Kirkegård, hvor der i kirkebogen for Brylle Sogn er anført: "Den 27 december begravet Anne Jep Langs i Lille Stærmose".

Anne blev gift med Jep Rasmussen. Jep blev født før 1626, døde i maj 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 3. jun. 1681 på Brylle Kirkegård. Et andet navn for Jep var Jep Rasmussen Lang.

324. Knud Lauritzen blev født omkring 1625, døde i nov. 1709 i Nørre Broby i en alder af ca. 84 år, og blev begravet den 13. nov. 1709 på Nørre Broby Kirkegård.

Notater: Knud Lauritzen var gårdmand i Nørre Broby.
Han blev født omkr. 1625 og døde november 1709. Han blev begravet 13. november 1709 på Nørre Broby Kirkegård.
Fra skiftet efter hans søn Hans Knudsen 1759 ved vi, at der var mindst 6 børn i hans 1. ægteskab: Lars, Jørgen, Kirsten, Hans, Maren og Søren. Knud Lauritzen blev som 79-årig gift igen og opnåede som 81- hhv. 83-årig at blive far for 7. hhv. 8. gang.

Knud blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt før 1669.

Hans børn:

162       i.  Lars Knudsen (født omkring 1669 - døde i feb. 1744 i Brylle). Lars blev gift med Dorthe Pedersdatter den 5. dec. 1697 i Brylle Kirke. Dorthe blev født omkring 1662, døde i okt. 1743 i Brylle i en alder af ca. 81 år, og blev begravet den 26. okt. 1743 på Brylle Kirkegård.

         ii.  Jørgen Knudsen er født omkring 1670 og døde i apr. 1753 i Nørre Broby i en alder af ca. 83 år. Jørgen blev gift med Karen Jørgensdatter. Karen er født før 1706 og døde efter mar. 1751.

        iii.  Kirsten Knudsdatter er født i jun. 1679 i Nørre Broby og døde før jun. 1759. Kirsten blev gift med Rasmus Rasmussen i 1709 i Nørre Broby Kirke. Rasmus er født i 1675 i Nørre Broby Sogn og døde i jun. 1736 i Nørre Broby Sogn i en alder af 61 år. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Rasmussen Knabe.

         iv.  Hans Knudsen er født i feb. 1682 i Nørre Broby og døde i jun. 1759 i Nørre Broby i en alder af 77 år. Hans blev gift med Anne Rasmusdatter. Anne døde efter jun. 1759. Parret var barnløst.

          v.  Maren Knudsdatter er født i mar. 1685 i Nørre Broby og døde i sep. 1759 i Nørre Broby i en alder af 74 år. Maren blev gift med Anders Christensen den 19. jun. 1729 i Nørre Broby Kirke. Anders er født omkring 1691 og døde i apr. 1761 i Nørre Broby i en alder af ca. 70 år. Maren blev derefter gift med Rasmus Nielsen i 1717 i Nørre Broby Kirke. Rasmus er født omkring 1684 og døde i feb. 1729 i Nørre Broby i en alder af ca. 45 år.

         vi.  Søren Knudsen er født i jun. 1688 i Nørre Broby og døde i apr. 1735 i Vøjstrup ved Nørre Broby i en alder af 46 år. Søren blev gift med Else Laursdatter i 1721 i Nørre Broby Kirke. Else er født omkring 1702 og døde i feb. 1760 i Vøjstrup ved Nørre Broby i en alder af ca. 58 år.

Knud blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 19. apr. 1705 i Nørre Broby Kirke. Maren er født før 1685 og døde efter 1708.

Deres børn:

          i.  Maren Knudsdatter blev født den 13. aug. 1705 i Nørre Broby.

         ii.  Anne Knudsdatter blev født i okt. 1708 i Nørre Broby, døde i dec. 1708 i Nørre Broby, og blev begravet den 11. dec. 1708 på Nørre Broby Kirkegård.


332. Jesper Nn blev født før 1636.

Jesper blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

166       i.  Anders Jespersen (født omkring 1651 - døde i 1730 i Hjelmerup ved Verninge). Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

         ii.  Karen Jespersdatter er født før 1657 og døde efter 1719. Karen blev gift med Rasmus Pedersen. Rasmus er født før 1657 og døde i 1719 i Hjelmerup ved Verninge.


344. Rasmus Nn blev født før 1684.

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Rasmus Rasmussen døde efter 1757. Rasmus blev gift med Karen Pedersdatter, datter af Peder Nn. Karen døde i 1757 i Brændekilde.

         ii.  Jens Rasmussen Et andet navn for Jens var Jens Rasmussen den ældre i Sanderum.

        iii.  Kirsten Rasmusdatter døde efter 1757. Kirsten blev gift med Knud Hansen. Knud døde i 1739 i Sanderum Sogn.

172      iv.  Hans Rasmussen (født før 1699 - døde i jun. 1756 i Brændekilde). Hans blev gift med Mette Nielsdatter, datter af Niels Andersen. Mette er født før 1699 og døde i 1753 i Brændekilde.


346. Niels Andersen, søn af Anders Sørensen, er født før 1690 og døde før jun. 1740.

Notater: Niels Andersen boede i Brændekilde.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

173       i.  Mette Nielsdatter (født før 1699 - døde i 1753 i Brændekilde). Mette blev gift med Hans Rasmussen, søn af Rasmus Nn. Hans er født før 1699 og døde i jun. 1756 i Brændekilde.

         ii.  Anders Nielsen er født før 1720 og døde efter jun. 1740.

        iii.  Jens Nielsen er født før 1720 og døde efter jun. 1740.

         iv.  Karen Nielsdatter er født før 1720 og døde efter jun. 1740. Karen blev gift med Rasmus Jørgensen. Rasmus er født før 1720 og døde efter jun. 1740.


448. Harm Heinsohn blev født i 1653 i Burweg i Niedersachsen, døde i 1725 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 72 år, og blev begravet den 20. feb. 1725 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Harm blev gift med Allheit Nn. Allheit blev født omkring 1657, døde i apr. 1726 i Burweg i Niedersachsen i en alder af ca. 69 år, og blev begravet den 8. apr. 1726 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres barn:

224       i.  Harm Heinsohn (født i 1682 i Burweg i Niedersachsen - døde i apr. 1751 i Burweg i Niedersachsen). Harm blev gift med Margrethe Beckmann den 11. jan. 1704 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Margrethe blev født i 1680 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen, døde den 10. apr. 1756 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 76 år, og blev begravet den 14. apr. 1756 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


449. Allheit Nn blev født omkring 1657, døde i apr. 1726 i Burweg i Niedersachsen i en alder af ca. 69 år, og blev begravet den 8. apr. 1726 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Allheit blev gift med Harm Heinsohn. Harm blev født i 1653 i Burweg i Niedersachsen, døde i 1725 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 72 år, og blev begravet den 20. feb. 1725 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

452. Sylvester Jungclaus er født omkring 1656 og døde den 11. jun. 1706 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af ca. 50 år.

Sylvester blev gift med Anna Brackmann den 9. jun. 1681 i Großenwörden i Niedersachsen. Anna blev født omkring 1654, døde i okt. 1738 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af ca. 84 år, og blev begravet den 24. okt. 1738 i Großenwörden i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Hinrich Jungclaus blev født i 1682 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen.

         ii.  Johann Jungclaus blev født i 1684 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen.

226     iii.  Sylvester Jungclaus (født i 1686 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen - døde i 1728 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen). Sylvester blev gift med Anna Margret Hagenah den 7. jul. 1720 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Anna blev født i 1697 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 1. mar. 1771 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 8. mar. 1771 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

         iv.  Toennis Jungclaus blev født i 1688 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen, døde i aug. 1739 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af 51 år, og blev begravet den 6. aug. 1739 i Großenwörden i Niedersachsen.

          v.  Peter Jungclaus blev født i 1691 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen, døde i aug. 1692 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af 1 år, og blev begravet den 15. aug. 1692 i Großenwörden i Niedersachsen.


453. Anna Brackmann blev født omkring 1654, døde i okt. 1738 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af ca. 84 år, og blev begravet den 24. okt. 1738 i Großenwörden i Niedersachsen.

Anna blev gift med Sylvester Jungclaus den 9. jun. 1681 i Großenwörden i Niedersachsen. Sylvester er født omkring 1656 og døde den 11. jun. 1706 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af ca. 50 år.

458. Hinrich Peters blev født før 1686.

Hinrich blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

229       i.  Alheit Elisabeth Peters (født før 1701). Alheit blev gift med Hinrich Oellrich den 24. nov. 1716 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Hinrich blev født i 1682 i Burweg i Niedersachsen, døde i 1740 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 58 år, og blev begravet den 17. jun. 1740 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


460. Goerdt Cordes blev født omkring 1639, døde i mar. 1703 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 9. mar. 1703 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Goerdt blev gift med Mette Nn før 1769. Mette blev født omkring 1721, døde i mar. 1721, og blev begravet den 17. mar. 1721 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres barn:

230       i.  Hinrich Cordes (født i 1669 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen - døde i feb. 1753 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen). Hinrich blev gift med Anna Jarch, datter af Peter Jarck, den 29. jul. 1708 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Anna blev født i 1687 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i maj 1750 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 63 år, og blev begravet den 12. maj 1750 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


461. Mette Nn blev født omkring 1721, døde i mar. 1721, og blev begravet den 17. mar. 1721 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Mette blev gift med Goerdt Cordes før 1769. Goerdt blev født omkring 1639, døde i mar. 1703 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 9. mar. 1703 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

462. Peter Jarck blev født omkring 1657.

Peter blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

231       i.  Anna Jarch (født i 1687 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen - døde i maj 1750 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen). Anna blev gift med Hinrich Cordes, søn af Goerdt Cordes og Mette Nn, den 29. jul. 1708 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen. Hinrich blev født i 1669 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i feb. 1753 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 84 år, og blev begravet den 15. feb. 1753 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


464. Barthold Look er født omkring 1654 og døde den 31. mar. 1708 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 54 år.

Barthold blev gift med Magdalene Nn omkring 1681. Magdalene er født i 1642 og døde den 22. sep. 1729 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 87 år.

Deres børn:

          i.  Trin Look blev født den 9. aug. 1682 i Oldendorf i Niedersachsen.

232      ii.  Barthold Look (født den 16. nov. 1684 i Estorf i Niedersachsen - døde den 5. mar. 1736 i Forst ved Estorf i Niedersachsen). Barthold blev gift med Alheit Sticht, datter af Hinrich Sticht og Trine Nn, den 2. maj 1703. Alheit er født den 13. apr. 1684 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. jan. 1746 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 61 år.

        iii.  Johann Look blev født den 9. maj 1687 i Oldendorf i Niedersachsen.

         iv.  Ann Margrethe Look blev født den 28. jul. 1693 i Oldendorf i Niedersachsen.


465. Magdalene Nn er født i 1642 og døde den 22. sep. 1729 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 87 år.

Magdalene blev gift med Barthold Look omkring 1681. Barthold er født omkring 1654 og døde den 31. mar. 1708 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 54 år.

466. Hinrich Sticht er født omkring 1638 og døde den 30. sep. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 80 år.

Hinrich blev gift med Trine Nn. Trine er født omkring 1654 og døde den 18. nov. 1706 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 52 år.

Deres børn:

          i.  Hebel Sticht blev født den 22. okt. 1682 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

233      ii.  Alheit Sticht (født den 13. apr. 1684 i Forst ved Estorf i Niedersachsen - døde den 1. jan. 1746 i Forst ved Estorf i Niedersachsen). Alheit blev gift med Barthold Look, søn af Barthold Look og Magdalene Nn, den 2. maj 1703. Barthold er født den 16. nov. 1684 i Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1736 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.


467. Trine Nn er født omkring 1654 og døde den 18. nov. 1706 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 52 år.

Trine blev gift med Hinrich Sticht. Hinrich er født omkring 1638 og døde den 30. sep. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 80 år.

468. Marten Glandorf er født i 1650 og døde den 11. aug. 1731 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 81 år.

Marten blev gift med Trin Nn. Trin er født omkring 1668 og døde den 21. apr. 1744 i Hagenah ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 76 år.

Deres børn:

234       i.  Benedix Glandorf (født den 26. feb. 1682 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen - døde den 7. mar. 1737 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen). Benedix blev gift med Ann Gertrud Muller den 17. apr. 1714 i Oldendorf i Niedersachsen. Ann er født den 16. mar. 1693 i Niederochtenhausen ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 29. jan. 1766 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 72 år.

         ii.  Agnes Glandorf blev født før 1685 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Christian Glandorf blev født den 8. jul. 1685 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Anne Dorothee Glandorf blev født den 13. okt. 1696 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

          v.  Marie Glandorf blev født den 31. aug. 1701 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.


469. Trin Nn er født omkring 1668 og døde den 21. apr. 1744 i Hagenah ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 76 år.

Trin blev gift med Marten Glandorf. Marten er født i 1650 og døde den 11. aug. 1731 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 81 år.

472. Johann Helmke er født omkring 1671 og døde den 23. jan. 1743 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 72 år.

Johann blev gift med Margret Nn. Margret er født omkring 1666 og døde den 30. dec. 1732 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 66 år.

Deres barn:

236       i.  Johann Helmke (født den 23. nov. 1697 i Estorf i Niedersachsen - døde den 31. okt. 1753 i Estorf i Niedersachsen). Johann blev gift med Anna Margrethe Wassermann, datter af Marten Wassermann og Gesche Nn, den 20. nov. 1722 i Oldendorf i Niedersachsen. Anna er født i 1699 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1775 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 76 år.


473. Margret Nn er født omkring 1666 og døde den 30. dec. 1732 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 66 år.

Margret blev gift med Johann Helmke. Johann er født omkring 1671 og døde den 23. jan. 1743 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 72 år.

474. Marten Wassermann er født omkring 1667 og døde den 11. nov. 1724 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 57 år.

Notater: I kirkebogen er i forbindelse med begravelsen anført: "er verbrannte zusammen mit seiner Ehefrau, da wahrscheinlich deren Wohnung brannte"

Marten blev gift med Gesche Nn. Gesche er født omkring 1667 og døde den 11. nov. 1724 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 57 år.

Deres børn:

          i.  Marie Liesbeth Wassermann blev født den 16. okt. 1687 i Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Marten Wassermann er født i 1689 i Estorf i Niedersachsen og døde den 16. dec. 1766 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 77 år.

        iii.  Mette Wassermann blev født den 18. jan. 1690 i Gräpel ved Estorf i Niedersachsen.

         iv.  Joahnn Martin Wassermann blev født den 29. okt. 1693 i Elm ved Bremerwörde i Niedersachsen.

          v.  Hinrich Valentin Wassermann blev født den 17. maj 1696 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

237      vi.  Anna Margrethe Wassermann (født i 1699 i Forst ved Estorf i Niedersachsen - døde den 5. mar. 1775 i Estorf i Niedersachsen). Anna blev gift med Johann Helmke, søn af Johann Helmke og Margret Nn, den 20. nov. 1722 i Oldendorf i Niedersachsen. Johann er født den 23. nov. 1697 i Estorf i Niedersachsen og døde den 31. okt. 1753 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 55 år.

        vii.  Claus Wassermann er født den 6. okt. 1701 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 25. jul. 1702 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.


475. Gesche Nn er født omkring 1667 og døde den 11. nov. 1724 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 57 år.

Gesche blev gift med Marten Wassermann. Marten er født omkring 1667 og døde den 11. nov. 1724 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 57 år.

478. Hinrich Tiedemann, søn af Claus Tiedemann og Adelheid Bitterhof, er født den 28. mar. 1667 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 11. sep. 1705 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 38 år.

Hinrich blev gift med Sophie Elisabeth Beckmann den 4. jul. 1693 i Hechthausen i Niedersachsen. Sophie er født den 15. okt. 1671 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. jan. 1752 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 80 år.

Deres børn:

          i.  Catharina Tiedemann blev født den 18. sep. 1698 i Hechthausen i Niedersachsen.

239      ii.  Margrethe Elisabeth Tiedemann (født den 5. jun. 1701 i Hechthausen i Niedersachsen - døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen). Margrethe blev gift med Harm Grantz den 17. jul. 1720 i Hechthausen i Niedersachsen. Harm er født i 1678 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 50 år.

        iii.  Magdalena Tiedemann blev født den 8. jun. 1704 i Hechthausen i Niedersachsen.


479. Sophie Elisabeth Beckmann, datter af Lueder Beckmann og Margret Doescher, er født den 15. okt. 1671 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. jan. 1752 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 80 år.

Sophie blev gift med Hinrich Tiedemann den 4. jul. 1693 i Hechthausen i Niedersachsen. Hinrich er født den 28. mar. 1667 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 11. sep. 1705 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 38 år.

10. generation (6x tipoldeforældre)640. Rasmus Nn blev født før 1616.

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Anders Rasmussen døde i aug. 1679 i Lille Stærmose ved Brylle og blev begravet den 31. aug. 1679 på Brylle Kirkegård. Et andet navn for Anders var Anders Rasmussen Lang.

320      ii.  Jep Rasmussen (født før 1626 - døde i maj 1681 i Lille Stærmose ved Brylle). Jep blev gift med Anne Nn, datter af Nn Nndatter. Anne blev født før 1631, døde i 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 27. dec. 1681 på Brylle Kirkegård.


643. Nn Nndatter er født før 1616 og døde i 1680 i Lille Stærmose ved Brylle.

Notater: Jep Langs hustrus mor kendes fra en begravelse 1680 på Brylle Kirkegård, hvor der i kirkebogen for Brylle Sogn er anført: "Den 25 oktober begravet Jep Langs kones moder i Lille Stærmose".

Nn blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes barn:

321       i.  Anne Nn (født før 1631 - døde i 1681 i Lille Stærmose ved Brylle). Anne blev gift med Jep Rasmussen, søn af Rasmus Nn. Jep blev født før 1626, døde i maj 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 3. jun. 1681 på Brylle Kirkegård. Et andet navn for Jep var Jep Rasmussen Lang.


692. Anders Sørensen er født før 1643 og døde omkring 1689.

Notater: Anders Sørensen boede i Brændekilde; han døde omkring 1689

Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt før 1663.

Hans børn:

          i.  Dorthea Andersdatter er født omkring 1663 og døde i nov. 1726 i Grynborg ved Sanderum i en alder af ca. 63 år. Dorthea blev gift med Lars Nielsen. Lars er født før 1710 og døde i 1742 i Grynborg ved Sanderum. Dorthea Mødte Niels Nn omkring 1693. Parret blev ikke gift. Niels blev født før 1679.

         ii.  Kirsten Andersdatter er født før 1671 og døde i maj 1729 i Tommerup. Kirsten blev gift med Peder Hieresen omkring 1691. Peder er født før 1671 og døde i maj 1729 i Tommerup.

346     iii.  Niels Andersen (født før 1690 - døde før jun. 1740). Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Anders blev gift med Anne Nielsdatter før 1690. Anne er født før 1666 og døde i 1723 i Brændekilde.

Deres børn:

          i.  Jep Andersen er født før 1690 og døde omkring 1740 i Brændekilde. Et andet navn for Jep var Jep Andersen Bødker. Jep blev gift med Kirsten Larsdatter, datter af Lars Pedersen. Kirsten døde omkring 1740 i Brændekilde. Parret var barnløst.

         ii.  Mette Andersdatter er født omkring 1690 og døde i feb. 1763 i Svenstrup nær Stenløse ved Odense i en alder af ca. 73 år. Mette blev gift med Lars Knudsen. Lars er født omkring 1690 og døde i feb. 1760 i Svenstrup nær Stenløse ved Odense i en alder af ca. 70 år.


956. Claus Tiedemann, søn af Hinrich Tiedemann, er født den 25. mar. 1640 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 25. jul. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 67 år.

Claus blev gift med Adelheid Bitterhof den 29. maj 1666 i Hechthausen i Niedersachsen. Adelheid er født i 1642 og døde den 4. sep. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 65 år.

Deres barn:

478       i.  Hinrich Tiedemann (født den 28. mar. 1667 i Hechthausen i Niedersachsen - døde den 11. sep. 1705 i Hechthausen i Niedersachsen). Hinrich blev gift med Sophie Elisabeth Beckmann, datter af Lueder Beckmann og Margret Doescher, den 4. jul. 1693 i Hechthausen i Niedersachsen. Sophie er født den 15. okt. 1671 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. jan. 1752 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 80 år.


957. Adelheid Bitterhof er født i 1642 og døde den 4. sep. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 65 år.

Adelheid blev gift med Claus Tiedemann den 29. maj 1666 i Hechthausen i Niedersachsen. Claus er født den 25. mar. 1640 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 25. jul. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 67 år.

958. Lueder Beckmann, søn af Hinrick Beckmann, er født den 21. maj 1646 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 2. okt. 1721 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.

Notater: Lueder Backmann var dommer i Hechthausen nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Lueder blev gift med Margret Doescher den 12. maj 1668 i Hechthausen i Niedersachsen. Margret er født den 6. jan. 1644 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. dec. 1719 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.

Deres børn:

          i.  Hinrich Beckmann blev født den 12. dec. 1669 i Hechthausen i Niedersachsen.

479      ii.  Sophie Elisabeth Beckmann (født den 15. okt. 1671 i Hechthausen i Niedersachsen - døde den 28. jan. 1752 i Hechthausen i Niedersachsen). Sophie blev gift med Hinrich Tiedemann, søn af Claus Tiedemann og Adelheid Bitterhof, den 4. jul. 1693 i Hechthausen i Niedersachsen. Hinrich er født den 28. mar. 1667 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 11. sep. 1705 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 38 år.


959. Margret Doescher, datter af Johann Doescher, er født den 6. jan. 1644 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. dec. 1719 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.

Margret blev gift med Lueder Beckmann den 12. maj 1668 i Hechthausen i Niedersachsen. Lueder er født den 21. maj 1646 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 2. okt. 1721 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.

11. generation (7x tipoldeforældre)1912. Hinrich Tiedemann blev født omkring 1610.

Hinrich blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

956       i.  Claus Tiedemann (født den 25. mar. 1640 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen - døde den 25. jul. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen). Claus blev gift med Adelheid Bitterhof den 29. maj 1666 i Hechthausen i Niedersachsen. Adelheid er født i 1642 og døde den 4. sep. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 65 år.


1916. Hinrick Beckmann blev født omkring 1616.

Hinrick blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

958       i.  Lueder Beckmann (født den 21. maj 1646 i Hechthausen i Niedersachsen - døde den 2. okt. 1721 i Hechthausen i Niedersachsen). Lueder blev gift med Margret Doescher, datter af Johann Doescher, den 12. maj 1668 i Hechthausen i Niedersachsen. Margret er født den 6. jan. 1644 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. dec. 1719 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.


1918. Johann Doescher er født omkring 1614 og døde den 23. sep. 1676 i Kleinwörden ved Hechthausen i Niedersachsen i en alder af ca. 62 år.

Johann blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Mette Doescher er født den 4. feb. 1638 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 2. mar. 1703 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 65 år.

         ii.  Johann Doescher er født den 22. jul. 1640 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 22. jul. 1640 i Hechthausen i Niedersachsen.

959     iii.  Margret Doescher (født den 6. jan. 1644 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen - døde den 28. dec. 1719 i Hechthausen i Niedersachsen). Margret blev gift med Lueder Beckmann, søn af Hinrick Beckmann, den 12. maj 1668 i Hechthausen i Niedersachsen. Lueder er født den 21. maj 1646 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 2. okt. 1721 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.

 

Tilbage til anerne