Tilbage til anerne

 

Lars Larsens aner1. generation


1. Uldhandler Lars Larsen, søn af Snedker Lars Larsen og Klara Adolfine Jørgensen, blev født den 25. okt. 1897 på Glamsbjerg Mark, døde den 17. nov. 1971 i Rolundbro ved Udby på Fyn i en alder af 74 år, og blev begravet den 20. nov. 1971 på Udby Kirkegård på Vestfyn.

Lars Larsen er født 25. oktober 1897 på Glamsbjerg Mark mellem Assens og Odense, som snedker Lars Larsen og hustru Klara Adolfine Jørgensens tredje og yngste barn. De tre børn er Jacob Ludvig født i 1893, Max Jørgen født i 1896 og Lars født i 1897.
De to ældre brødre Jacob og Max er hhv. 4 og 1 år da Lars bliver født. Hans far dør da Lars var få uger gammel og bliver begravet fra Køng Kirke 22. november 1897. Samme dag bliver Lars døbt ligeledes i Køng Kirke. Lars bliver altså døbt ved faderens kiste, hvorfor han efter den tids skik modtager sin fars navn - Lars.
Ud over de tre drenge, så føder Klara i 1900 sønnen Edvard Vilhelm Jørgensen. Klara er på daværende tidspunkt enke, og ved Edvards dåb er i kirkebogen for Køng Sogn anført: "udlagt barnefader ungkarl Carl Sørensen, for tiden på rejse til Australien". Edwards fødsel er samtidig noteret i kirkebogen for Korup Sogn, idet det noteres at "moderen nyder fattighjælp fra Korup-Ubberup Kommune".
Noget synes at gå helt galt for Klara og børnene efter mandens død. Ved Folketællingen i 1906 finder vi såvel Jacob som Max og Lars som plejebørn i hhv. Akkerup og i Ubberud. Og da Jacob bliver konfirmeret i 1907 i Hårby anføres i kirkebogen, at begge Jacob forældre er døde. Klara døde i 1907 i Middelfart, hvor hun ernærede sig som fabriksarbejderske.
Lars bliver konfirmeret 1. oktober 1911 i Ubberud Kirke. Han er på daværende tidspunkt i pleje hos husmand Hans Nielsen og hustru Marie Kirstine født Andersen i Højbjerg i Ubberud Sogn.
Vi ved i dag ikke noget om, hvor Lars opholdt sig eller hvad han beskæftigede sig med fra 1911 til 1917, men fra 18. oktober 1917 aftjente han sin værnepligt som trænkusk ved 4. Artilleriregiments 3. Batteri på Ringsted Artillerikaserne.
Efter at soldatertiden mm. var overstået har Lars opholdt sig i København, idet han selv har fortalt at han kørte (som kusk må det formodes) for "Christianshavns Fabrikker". Hvad Christians Fabrikker var er usikkert, men efter hvad Lars har fortalt så blev der handlet med brændsel. Omkring 1920-1921 møder Lars Rasmine Hansine Petrea Christensen
.

Lars og Mine får sønnen Poul, som bliver født 23. februar 1922 på Rigshospitalet i København.
Lars og Mine gifter sig 30. april 1922 i Gelsted Kirke, hvorefter de slår sig ned på gården Gågerup, Ørsted Sogn mellem Assens og Odense, hvor Poul bliver hjemmedøbt 11. maj 1922.
Lars er fodermester på Gågerup, der formentlig hørte under godset Erholm i Rørup Sogn, og året efter finder vi familien på Erholm Avlsgårds Mark i Rørup Sogn, hvor sønnen Jørgen bliver født den 28. maj 1923. Og selv om det er Lars, der er fodermester på Gågerup og også passer dyrene på Erholm, så arbejder også Mine som malkekone begge steder.
Fra 12. juli 1924 til 1. maj 1925 finder vi familien i Røjle Mose ved Strib, hvor Lars passer besætningen (køer) på Stribgården, og Mine hjælper til som malkekone.
1. maj 1925 flytter familien til Sparretorn på Fønsskov, og 1. november samme år til Jydekrogen i Føns, hvor vi finder dem ved folketællingen 5. november 1925. I Føns fødes familiens tre sidste børn: Ole bliver født 17. december 1927, Bodil 10. marts 1930 og Hans 26. juni 1937.
Lars og Mine vælger at lade deres fællesbørn døbe med navnet Brink som mellemnavn; og dette er ført videre i de efterfølgende generationer. Navnet Brink har Mine hentet hos sin morfar, hvorfra det kan spores i mandslinjen tilbage til Poul Andersen Brink, som vi første gang møder ved folketællingen i 1787 i Sinding Sogn nord for Silkeborg.
Allerede tidligt i 1920'erne har Lars fundet ud af, at det er besværligt at brødføde en familie som medarbejder ved landbruget. Han forsøger sig derfor som uldhandler; dvs. han drager rundt på landet og afsætter en kollektion af primært uldtøj, som han indkøber fra grossister.
Lars fortæller i et avisinterview i 1965 i anledning af sit 40 års jubilæum som uldhandler, at 'det hele begyndte rent tilfældigt. Jeg var skovarbejder omkring Tybrind i 1925. Pludselig en morgen først i december stod himmel og jord i ét. Alt skovarbejde gik i stå på grund af en forrygende snestorm. Jeg begyndte derfor som uldhandler.'
Vi ved at han i 1932 får tilladelse (vandrerbrev) til at fortsætte virksomheden med "omvandring med uldtøj fremstillet ved landbohusflid" "og opkøbt hos ikke-handlende på landet". Et sådant vandrerbrev var pr. definition alene gældende i det amt, hvor indehaveren boede, men allerede samme år bliver Lars' vandrerbrev udvidet "så det giver Dem ret til handel overalt".
Og det der med at være uldhandler passer Lars så godt, at han vedbliver hermed de næste mere end 40 år. De første år på cykel, men ret hurtigt i bil. De allerseneste år dog på knallert.
At handle med uldtøj har dog ikke været Lars' eneste beskæftigelse, og bl.a. drev han også virksomhed med vognmandskørsel i det små.
I begyndelsen af 1930'erne etablerer Lars og Mine en lille købmandsforretning i Føns, som indrettes i et nybygget hus på den vej, der senere bliver navngivet Føns Strandvej. Mine får i maj 1932 næringsbrev til at drive købmandsforretningen.
I begyndelsen af 1950'erne overtager sønnen Poul forretningen, og Lars og Mine flytter til et nybygget hus kaldet "Byhøj" på Fønsvej.
Sølvbryllupsfesten blev afholdt i et til lejligheden opstillet "trætelt" i haven ved huset på Føns Strandvej. Det øsregnede og blæste koldt hele dagen. Og på trods af at der blev fejret sølvbryllup så flagede hele Danmark på halvt, idet den gamle konge Christian X var død og blev begravet samme dag.
I april 1961 flytter Lars og Mine fra Føns til huset kaldet "Aadal" ved Rolundbro mellem Ronæs og Viby, hvor Mine køber huset matr. nr. 1m af Viby By, Udby Sogn ved Gammel Assensvej. Her dør Lars 17. november 1971. Ved sin død efterlader Lars sig 5 børn, 16 børnebørn og 4 oldebørn.
Efter Lars' død flytter Mine til Nørregade i Ejby, hvor hun køber huset matr. nr.10e i Ejby By og Sogn.
Mine dør 3. april 1986. Ved sin død efterlader Mine sig 6 børn, 18 børnebørn og 22 oldebørn
.Lars blev gift med Mine Christensen, datter af Fisker Knud Jørgen Christensen Tydsk og Anna Nielsine Kirstine Andersen, den 30. apr. 1922 i Gelsted Kirke.

Deres børn:

          i.  Povl Brink Larsen er født den 23. feb. 1922 på Rigshospitalet i København og døde den 6. nov. 1983 på Middelfart Sygehus i en alder af 61 år.

         ii.  Jørgen Brink Larsen er født den 28. maj 1923 på Erholm Avlsgårds Mark ved Rørup og døde den 28. jun. 2015 på Falkevænget på Thurø i en alder af 92 år.

        iii.  Ole Brink Larsen blev født den 17. dec. 1927 i Føns, døde den 15. okt. 2008 i Broløkken i Rudkøbing i en alder af 80 år, og blev begravet den 21. okt. 2008 på Rudkøbing Kirkegård.

         iv.  Bodil Brink Larsen blev født den 10. mar. 1930 i Føns, døde den 16. nov. 1984 i Ore på Langeland i en alder af 54 år, og blev begravet den 20. nov. 1984 på Fodslette Kirkegård.

          v.  Hans Sigurd Brink Larsen er født den 26. jun. 1937 i Føns og døde den 28. aug. 2020 på Kolding Sygehus i en alder af 83 år.2. generation (Forældre)2. Snedker Lars Larsen, søn af Daglejer Mads Jørgen Larsen og Sofie Nielsen, blev født den 16. jan. 1866 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 16. nov. 1897 på Glamsbjerg Mark i en alder af 31 år, og blev begravet den 22. nov. 1897 på Køng Kirkegård ved Assens.

Lars Larsen var født på Trøstrup Mark ved Korup i 1866 som ældste søn af Mads Jørgen Larsen og Sophie Nielsen. Allerede som 3-årig flyttede familien dog til Akkerup Mark ved Hårby.
Ved fælketællingen i februar 1880 tjener han hos gårdejer Morten Madsen i Hårby.
Efter 1880 må Lars have uddannet sig som snedker. Som snedker må han have mødt Klara Adolfine Jørgensen, og i maj 1893 bliver de to gift i Hårby Kirke.
Parret får tre sønner Jakob, Max og Lars.
Lars Larsen døde som 31-årig af tuberkulose den 16. november 1897. Han blev begravet på Køng Kirkegård.

Lars blev gift med Klara Adolfine Jørgensen den 27. maj 1893 i Hårby Kirke.

Deres børn:

          i.  Jakob Ludvig Larsen er født den 17. jul. 1893 på Akkerup Mark ved Hårby og døde efter 1907.

         ii.  Smed Max Jørgen Larsen blev født den 30. sep. 1896 i Glamsbjerg, døde den 24. aug. 1950 på Vejle Sygehus i en alder af 53 år, og blev begravet den 30. aug. 1950 på Nordre Kirkegård i Aarhus.

1       iii.  Uldhandler Lars Larsen


3. Klara Adolfine Jørgensen, datter af Gårdmand Jacob Ludvig Jørgensen og Metta Adelheid Tiedemann, blev født den 14. nov. 1872 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund, døde den 11. jan. 1907 på Middelfart Sygehus i en alder af 34 år, og blev begravet den 16. jan. 1907 på Middelfart Kirkegård.

Klara Adolfine Jørgensen blev født 1872 i Vangtorp ved Dronninglund.
Vi finder hende ved folketællingen i 1880 hvor hun bor sammen med moderen og dennes nye mand i Vandkær ved Sæby, og igen ved folketællingen i 1890, hvor hun er tjenestepige i Gamborg ved Middelfart.
I maj 1893 bliver hun så gift i Hårby Kirke med snedkeren Lars Larsen.
Lars og Klara fik tre drenge Jacob, Max og Lars.
Klaras mand Lars døde i 1897, og i 1900 fødte Klara sønnen Edvard Vilhelm Jørgensen. Ved Edvards dåb er i kirkebogen for Køng Sogn anført: "udlagt barnefader ungkarl Carl Sørensen, for tiden på rejse til Australien". Fødselen er samtidig noteret i kirkebogen for Korup Sogn, idet det noteres at "moderen nyder fattighjælp fra Korup-Ubberup Kommune". - Dette kan være forklaringen på, hvorfor de tre mindste af Klaras drenge blev sat i pleje i Ubberud Sogn omkring 1902.
Klara døde 11. januar 1907 af tuberkulose som patient på Middelfart Sygehus. Hun boede da i stuen i baghuset til hus nr. 278 i Knorregade i Middelfart og ernærede sig som fabriksarbejderske.

Klara blev gift med Snedker Lars Larsen den 27. maj 1893 i Hårby Kirke.

Klara mødte Carl Sørensen i 1899. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Edvard Vilhelm Jørgensen er født den 22. maj 1900 i Gummerup ved Køng og døde den 25. dec. 1955 i Odense i en alder af 55 år.3. generation (Bedsteforældre)4. Daglejer Mads Jørgen Larsen, søn af Boelsmand Lars Pedersen og Marie Nielsdatter, blev født den 8. dec. 1839 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 2. apr. 1905 i Akkerup ved Hårby i en alder af 65 år, og blev begravet den 8. apr. 1905 på Hårby Kirkegård.

Mads Jørgen Larsen var født i 1839 på Trøstrup Mark ved Korup som ældste søn af Lars Pedersen og Marie Nielsendatter.
Han giftede sig i 1865 med Sofie Nielsen i Korup Kirke.
Parret fik 7 børn; først en datter født allerede i 1858, dvs. 7 år før de blev viet, og dernæst 2 børn født på Trøstrup Mark, hvor Mads Jørgen og Sofie boede hos Mads Jørgens forældre. Omkring 1868 flyttede Mads Jørgen og Sofie til Akkerup Mark ved Hårby, hvor de fik yderligere 4 børn.
Mads Jørgen ernærede sig som daglejer, bl.a. som kalkbrænder.
Mads Jørgen døde i 1905 og blev begravet på Hårby Kirkegård.

Mads blev gift med Sofie Nielsen den 1. jun. 1865 i Korup Kirke.

Børn i dette parforhold:

          i.  Anna Marie Larsen blev født den 27. jun. 1858 i Odense, døde den 20. jan. 1901 i Ebberup ved Assens i en alder af 42 år, og blev begravet den 26. jan. 1901 på Kærum Kirkegård.

2        ii.  Snedker Lars Larsen

        iii.  Maren Larsen blev født den 18. jan. 1868 på Trøstrup Mark ved Korup, døde den 4. mar. 1938 i Nytofte ved Kauslunde i en alder af 70 år, og blev begravet den 10. mar. 1938 på Kauslunde Kirkegård.

         iv.  Bagermester Hans Jørgen Larsen blev født den 24. jun. 1870 på Akkerup Mark ved Hårby, døde den 21. dec. 1929 i Middelfart i en alder af 59 år, og blev begravet den 27. dec. 1929 på Middelfart Gamle Kirkegård.

          v.  Niels Larsen er født den 20. feb. 1873 på Akkerup Mark ved Hårby og døde efter 1901.

         vi.  Marie Kirstine Larsen blev født den 10. feb. 1876 på Akkerup Mark ved Hårby, døde den 30. nov. 1937 i Østergade i Odense i en alder af 61 år, og blev begravet den 6. dec. 1937 på Assistens Kirkegård i Odense.

        vii.  Vognmand Jørgen Christian Larsen blev født den 1. sep. 1879 på Akkerup Mark ved Hårby, døde den 29. jul. 1952 i Svindinge Sogn i en alder af 72 år, og blev begravet den 3. aug. 1952 på Middelfart Kirkegård.


5. Sofie Nielsen, datter af Gårdmand Niels Larsen og Anne Knudsdatter, blev født den 25. okt. 1836 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 2. dec. 1911 i Thorsgade i Odense i en alder af 75 år, og blev begravet den 7. dec. 1911 på Odense Kirkegård.

Sofie Nielsen blev født i 1836 i Korsebjerghus ved Ubberud som uægte barn af ungkarl Niels Larsen og ugifte fruentimmer Anne Knudsdatter.
Sofie voksede op som plejebarn hos sin farfar og farmor gårdmand Lars Larsen og hustru Marie Nielsdatter i Render.
Sofie blev viet til Mads Jørgen Larsen 1865 i Korup Kirke. Parret fik 7 børn; først en datter født allerede i 1858, dvs. 7 år før de blev viet, og dernæst 2 børn født på Trøstrup Mark, hvor Mads Jørgen og Sofie boede hos Mads Jørgens forældre. Omkring 1868 flyttede Mads Jørgen og Sofie til Akkerup Mark ved Hårby, hvor de fik yderligere 4 børn.
Sofie flyttede nogle år efter hun blev enke til Odense og boede op til sin død i 1911 hos sin datter Marie Kirstine Nielsen i Thorsgade 39 i Odense. Marie Kirstine Nielsen blev enke i 1909 og sad tilbage med syv børn i alderen 1-12 år.
Sofie døde 1911 i Thorsgade 39 i Odense og blev begravet på Odense Kirkegård.

Sofie blev gift med Daglejer Mads Jørgen Larsen den 1. jun. 1865 i Korup Kirke.

6. Gårdmand Jacob Ludvig Jørgensen, søn af Niels Jørgensen og Marie Elisabeth Grenander, blev født den 24. mar. 1826 i Birkerød Sogn, døde den 4. nov. 1875 i Vandkær ved Sæby i en alder af 49 år, og blev begravet den 12. nov. 1875 på Sæby Kirkegård.

Jacob Ludvig Jørgensen var født 1826 i Birkerød.
Ved folketællingen i 1860 anføres han at være landmand og boede i Skagen Købstad. Han anføres samtidig at være gift med den fire år yngre Kristine Larsen, som skulle være født i Frederiksværk.
Tre år senere i 1863 var han gift med Metta Adelheid Tiedemann og var gårdbestyrer i Vangtorp ved Sæby. Omkring 1873-1874 er familien flyttet videre til Vandkær ved Sæby, hvor Jacob dør i november 1875 blot 49 år gammel. Ved begravelsen anføres han at være avlsbruger.
2 måneder før han dør fødes parrets sidste barn Jenny. Ved dåben anføres, at Jacob er udlagt barnefader og at Metta er ugift. Så enten har præsten skrevet noget sludder i kirkebogen eller også er parret blevet skilt.
Jacob og Mette fik 6 børn: Jacob, Jens, Edvard, Jens, Klara og Jenny
.

Jacob blev gift med Kristine Larsen før 1860.

Jacob blev derefter gift med Metta Adelheid Tiedemann omkring 1862.

Deres børn:

          i.  Jacob Ludvig Jørgensen er født den 21. sep. 1863 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund og døde efter 1880.

         ii.  Jens Vilhelm Georg Jørgensen blev født den 15. sep. 1865 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund, døde den 14. jun. 1868 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund i en alder af 2 år, og blev begravet den 19. jun. 1868 på Torslev Kirkegård ved Dronninglund.

        iii.  Havnearbejder Edvard Heinrich Jørgensen er født den 30. mar. 1868 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund og døde den 27. maj 1918 i Nyhavnsgade i Aalborg i en alder af 50 år.

         iv.  Maler Jens Vilhelm Jørgensen er født den 10. sep. 1870 i Vangtorp nær Torslev ved Dronninglund og døde efter 1901.

3         v.  Klara Adolfine Jørgensen

         vi.  Jenny Marie Jørgensen blev født den 3. sep. 1875 i Vandkær ved Sæby, døde den 3. mar. 1921 i Favrholt ved Åsted i en alder af 45 år, og blev begravet den 10. mar. 1921 på Åsted Kirkegård ved Frederikshavn.


7. Metta Adelheid Tiedemann, datter af Skomager Claus Heinsohn og Mette Adelheid Tiedemann, blev født den 14. sep. 1841 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 19. feb. 1883 i Vangkær ved Sæby i en alder af 41 år, og blev begravet den 25. feb. 1883 på Sæby Kirkegård.

Metta Adelheid Tiedemann var født 1841 i byen Oldendorf mellem Hamburg og Bremen.
Af Kirkebogen for Oldendorf, Gem. Oldendorf, Königreich Hannover den 17.9.1841 fremgår følgende: Navn: Tiedemann Metta; Far: Claus Heinsohn, Schustergeselle aus Burweg; Mor: Metta Adelheid Tiedemann.
Selv om vi mangler information om hvor Metta har opholdt sig mellem 1841 og 1860, så synes det sandsynligt at Metta er flyttet med sin mor til Aalborg en gang mellem 1841 og 1848, hvor moderen bliver gift i Aalborg.
Metta er blevet gift med Jacob omkring 1861-1862, og parret fik 6 børn dels i Vangtorp i Torslev Sogn, dels i Vandkær ved Sæby.
Jacob døde i 1875, og i 1877 gifter Metta sig med Christian Christensen i Sæby Kirke. Ved vielsen er i kirkebogen noteret følgende: "Ugift Mette Heinson født i Oldendorf den 14. september 1841, datter af ugift Mette Adelheid Tiedemann og udlagt barnefader skomagersvend Claus Heinson ibidem".
Christian og Metta fik ingen børn, og Metta dør allerede i 1883 blot 42 år gammel. Metta blev begravet på Sæby Kirkegård
.

Metta blev gift med Gårdmand Jacob Ludvig Jørgensen omkring 1862.

Metta blev derefter gift med Christian Christensen den 12. okt. 1877 i Sæby Kirke.4. generation (Oldeforældre)8. Boelsmand Lars Pedersen, søn af Peder Larsen og Kirsten Larsdatter, blev født i jul. 1811 i Korup, døde den 24. apr. 1868 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af 56 år, og blev begravet den 4. maj 1868 på Korup Kirkegård. Et andet navn for Lars var Lars Pedersen Sværup.

Lars Pedersen blev født i 1811 i Korup som uægte barn af soldaten Peder Larsen og Kirsten Larsdatter.
Da Lars var 7 år giftede moderen sig med Mads Hansen med tilnavnet Sverby, og de bosatte sig på Trøstrup Mark. Lars overtog boelstedet på Trøstrup Mark efter stedfaderen. Han har formentlig nydt tilnavnet Sværup, idet dette er anført i kirkebogen ved hans begravelse i 1868 i Korup.

Lars blev gift med Marie Nielsdatter den 26. jan. 1839 i Rørup Kirke.

Deres børn:

4         i.  Daglejer Mads Jørgen Larsen

         ii.  Kirsten Larsen er født den 31. aug. 1841 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1873.

        iii.  Daglejer Niels Larsen er født den 23. aug. 1843 på Trøstrup Mark ved Korup og døde før 1890.

         iv.  Maren Larsen er født den 29. mar. 1846 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.

          v.  Anne Kirstine Larsen er født den 6. mar. 1848 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.

         vi.  Anna Larsen er født den 6. apr. 1851 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.

        vii.  Sidsel Larsen er født den 26. mar. 1853 på Trøstrup Mark ved Korup og døde mellem 1855 og 1860.

       viii.  Karen Larsen er født den 12. nov. 1856 på Trøstrup Mark ved Korup og døde efter 1860.


9. Marie Nielsdatter, datter af Gårdmand Niels Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, blev født den 25. sep. 1812 i Etterup ved Rørup, døde den 25. dec. 1891 i Trøstrup ved Korup i en alder af 79 år, og blev begravet den 31. dec. 1891 på Korup Kirkegård.

Marie Nielsdatter stammede fra Etterup. Hun giftede sig i 1839 med Lars Pedersen og bosatte sig på Trøstrup Mark ved Korup, hvor de opfostrede 8 børn.
Marie blev begravet 1891 på Korup Kirkegård.

Marie blev gift med Boelsmand Lars Pedersen den 26. jan. 1839 i Rørup Kirke.

10. Gårdmand Niels Larsen, søn af Gårdmand Lars Larsen og Maren Nielsdatter, blev født den 16. feb. 1815 i Render ved Brylle, døde den 6. aug. 1877 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 62 år, og blev begravet den 13. aug. 1877 på Brylle Kirkegård.

Niels Larsen var født 1815 i Render. Han mødte 1836 Anne Knudsdatter og sammen fik de datteren Sofie Nielsen. Parret blev ikke gift.
Niels blev viet 1844 i Brylle Kirke til Marie Nielsdatter. Sammen fik de 6 børn.
Niels var gårdmand på Grøndallund (som også kendes under navnet Lille Appegrund) i Tallerup i Brylle Sogn.
Niels døde 1877 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Niels Mødte Anne Knudsdatter i 1836. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

5         i.  Sofie Nielsen

Niels blev gift med Marie Hansdatter, datter af Hans Pedersen og Birthe Katrine Pedersdatter, den 15. jun. 1844 i Brylle Kirke.

Deres børn:

          i.  Birthe Marie Nielsdatter blev født den 1. mar. 1845 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Birthe var Birthe Marie Nielsdatter Grøndal.

         ii.  Maren Kirstine Nielsdatter blev født den 2. maj 1847 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Maren var Maren Kirstine Nielsdatter Grøndal.

        iii.  Lars Nielsen blev født den 26. jun. 1850 på Grøndallund ved Brylle, døde den 10. aug. 1854 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 4 år, og blev begravet den 15. aug. 1854 på Brylle Kirkegård.

         iv.  Hansine Nielsen blev født den 8. jan. 1853 på Grøndallund ved Brylle, døde den 9. aug. 1854 på Grøndallund ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 15. aug. 1854 på Brylle Kirkegård.

          v.  Hansine Nielsen blev født den 14. okt. 1855 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Hansine var Hansine Nielsen Grøndal.

         vi.  Lars Nielsen blev født den 5. jul. 1857 på Grøndallund ved Brylle. Et andet navn for Lars var Lars Nielsen Grøndal.


11. Anne Knudsdatter, datter af Husmand Knud Hansen og Sophia Nielsdatter, blev født den 29. mar. 1813 i Korsebjerghus ved Ubberud, døde den 23. mar. 1885 i Kongensgade i Odense i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. apr. 1885 på Sankt Knuds Kirkegård i Odense.

Anne Mødte Gårdmand Niels Larsen i 1836. Parret blev ikke gift.

Anne blev gift med Anders Jørgensen, søn af Jørgen Pedersen og Margrethe Andersdatter, den 11. jun. 1847 i Odense.

Deres børn:

          i.  Wilhelmine Caroline Margrethe Jørgensen blev født den 5. mar. 1847 i Odense.

         ii.  Petrine Jørgensen blev født den 24. apr. 1849 i Odense.

        iii.  Louise Jørgensen blev født den 17. sep. 1851 i Odense.


12. Niels Jørgensen, søn af Jørgen Larsen og Kirsten Nielsdatter, er født den 30. jan. 1797 i Høvelt ved Uggeløse og døde mellem 1850 og 1860. Et andet navn for Niels var Niels Jørgensen Møller.

Niels Jørgensen var bl.a. møller i Karlebo Mølle i Karlebo Sogn og gårdmand i Virum, Lyngby Sogn.
I begyndelsen af 1820'erne var Niels Jørgensen gårdmand på Kjærgård i Stavnsholt, idet følgende findes noteret om ejerne af Kjærgaard Gård nr. 5 Matr.nr. 9a, Stavnsholt: "Niels Jørgensen *30/1-1797 i Hoveltsvang. (Søn af husmand Jørgen Larsen og Kirsten Nielsdatter i Hovelts-vang). Gift 14/5-1820 i præstegården i Hørsholm med Marie Elisabeth Grenander * c. 1799. Niels Jørgensen, der ved sin vielse var møller i Usserød, købte i 1822 denne gård. Han havde den kun i c. to år, idet han i 1824 solgte til Jørgen Jensen. - Herefter flyttede familien bort fra sognet
."

Niels blev gift med Marie Elisabeth Grenander den 14. maj 1819 i Præstegården i Hørsholm.

Deres børn:

          i.  Jørgen Jørgensen er født den 16. feb. 1820 i Farum Sogn og døde efter 1834.

         ii.  Hendriette Cathrine Jørgensen er født i apr. 1822 i Stavnsholt ved Farum og døde efter 1880.

        iii.  Laura Jørgensen er født den 11. mar. 1824 i Hørsholm og døde før 1834.

6        iv.  Gårdmand Jacob Ludvig Jørgensen

          v.  Ida Erna Augusta Jørgensen er født den 6. aug. 1828 i Birkerød Sogn og døde omkring 1865 i en alder af ca. 37 år.

         vi.  Wilhelm Theodor Jørgensen er født den 5. apr. 1830 i Birkerød Sogn og døde efter 1897.

        vii.  Christian Harald Jørgensen er født i apr. 1832 i Karlebo Mølle ved Hillerød og døde efter 1845.

       viii.  Edvard Julius Jørgensen er født den 14. mar. 1834 i Karlebo ved Birkerød og døde den 20. feb. 1842 i Nybølle ved Smørum i en alder af 7 år.

         ix.  Anton Jørgensen er født den 21. feb. 1837 i Virum og døde efter 1900.

          x.  Laura Maria Christiane Elisabeth Jørgensen er født den 4. dec. 1839 i Virum og døde den 29. aug. 1921 i Frederiksgade i Svendborg i en alder af 81 år.

         xi.  Emma Edvardine Juliane Jørgensen er født den 11. jun. 1842 i Nybølle ved Smørum og døde efter 1911.


13. Marie Elisabeth Grenander, datter af Spindemester Andreas Grenander og Catharina Andersdotter, er født den 6. feb. 1798 i Röda Krog i Höör i Malmöhus län og døde efter 1860. Et andet navn for Marie var Maya Grenander.

Marie Elisabeth Grenander er konfirmeret i 1812 i Hørsholm Kirke. Dvs. hun må være født omkring 1798, hvor forældrene Andreas Grenander og Catharina Andersdotter boede i Höör i Skåne.
Marie Elisabeth er således formentlig identisk med den datter Maya, som bliver født 11. februar 1798 i Höör.

Marie mødte Antoni Lifland i 1817. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Andreas Anton Lifland er født den 12. mar. 1818 i København og døde den 19. mar. 1892 i København i en alder af 74 år.

Marie blev gift med Niels Jørgensen den 14. maj 1819 i Præstegården i Hørsholm.

14. Skomager Claus Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Sophie Look, blev født den 5. sep. 1812 i Burweg i Niedersachsen, døde den 1. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år, og blev begravet den 11. aug. 1862 i Oldendorf i Niedersachsen.

Claus Heinsohn var skomager og husmand i Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Claus mødte Mette Adelheid Tiedemann i 1841. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

7         i.  Metta Adelheid Tiedemann

Claus blev gift med Metta Kahrs den 31. okt. 1843 i Oldendorf i Niedersachsen.

Deres barn:

          i.  Sophie Heinsohn er født den 1. okt. 1844 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 5. nov. 1844 i Oldendorf i Niedersachsen.

Claus blev derefter gift med Anna Kahrs den 28. apr. 1846 i Oldendorf i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Mette Heinsohn blev født den 29. nov. 1846 i Oldendorf i Niedersachsen.

         ii.  Johann Heinsohn er født den 29. apr. 1850 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 6. sep. 1893 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 43 år.

        iii.  Hermann Heinsohn er født den 13. feb. 1859 i Oldendorf i Niedersachsen og døde i 1859 i Oldendorf i Niedersachsen.

         iv.  Hinrich Heinsohn er født den 23. feb. 1859 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 24. jan. 1911 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.


15. Mette Adelheid Tiedemann, datter af Dierk Tiedemann og Elisabeth tom Forde, blev født den 23. apr. 1819 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 2. jan. 1900 i Fjordgade i Aalborg i en alder af 80 år, og blev begravet den 8. jan. 1900 på Almen Kirkegård i Aalborg.

Mette Adelheid Tiedemann er i 1840'erne flyttet fra Oldendorf til Aalborg, hvor hun i 1848 bliver gift med smedemester Jens Nielsen Syndergaard. Jens dør i 1875, men har forinden da gjort det så godt, at Mette endnu i 1890 ejede og boede i huset i Store Vestergade 21 i Aalborg; og eftersom en søn og en svigersøn ejede huset i Store Vestergade i 1906 må det formodes at Mette har ejet huset helt frem til sin død i 1900.

Mette mødte Skomager Claus Heinsohn i 1841. Parret blev ikke gift.

Mette blev gift med Smedemester Jens Nielsen Syndergaard, søn af Niels Nielsen og Kirsten Mathiasdatter, den 15. dec. 1848 i Budolfi Kirke i Aalborg.

Deres børn:

          i.  Smedemster Niels Diderich Syndergaard er født den 7. aug. 1849 i Aalborg og døde efter 1890.

         ii.  Clara Adelheide Syndergaard er født den 3. mar. 1851 i Aalborg og døde mellem 1855 og 1857 i Aalborg.

        iii.  Jens Heinrich Syndergaard er født den 8. nov. 1852 i Aalborg og døde efter 1880.

         iv.  Niels Jørgen Syndergaard blev født den 3. mar. 1855 i Aalborg.

          v.  Clara Jensine Adelheide Syndergaard er født den 17. mar. 1857 i Aalborg og døde i 1920 i Aalborg i en alder af 63 år.

         vi.  Johanne Marie E. Syndergaard er født den 13. apr. 1859 i Aalborg og døde efter 1880.5. generation (Tipoldeforældre)16. Peder Larsen er født før 1796 og døde efter 1811.

Om Peder Larsen ved vi kun følgende noteret i kirkebogen for Korup Sogn i 1811 ved sønnen Lars' dåb: "... til barnefader blev udlagt ungkarl Peder Larsen, stående som soldat ved det Fynske Infanteri Regiment 8. Companie".

Peder mødte Kirsten Larsdatter i 1810. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

8         i.  Boelsmand Lars Pedersen


17. Kirsten Larsdatter, datter af Snedker Lars Petersen og Apollona Jespersdatter, blev født i feb. 1779 i Bladstrup på Nordfyn, døde den 8. apr. 1844 på Trøstrup Mark ved Korup i en alder af 65 år, og blev begravet den 15. apr. 1844 på Korup Kirkegård.

Om Kirsten Larsdatter ved vi som udgangspunkt kun lidt:
1)Fra hendes begravelse i april 1844 ved vi at hun blev 66 1/6 år; dvs. hun må være født omk. februar 1778.
2)Da hun føder sønnen Lars i 1811 anføres i kirkebogen, at hun er fruentimmer; dvs. hun må have andre børn født inden 1811.
3)Hun giftede sig i 1818 med Mads Hansen med tilnavnet Sverby. Parret bosatte sig på Trøstrup Mark, hvor de havde et boelsted, dvs. en mindre landejendom ned 1 á 2 tdr. hartkorn.
4)Hun blev begravet 15. april 1844 på Korup Kirkegård.
Ved folketælling 1787 i Søndersø findes dog en snedker og soldat Lars Petersen med hustru Appelone Jespersdatter og tre børn, herunder en datter Kirsten Larsdatter på 10 år. I samme hus findes i øvrigt også indsidder Ane Knudsen på 51 år samt dennes uægte barn Knud Rasmussen.
Datteren Kirsten Larsdatter føder januar 1804 en søn Knud; som barnefader til Knud udlægges tjenestekarlen Knud Rasmussen fra Sødersø. Denne Knud Rasmussen er formentlig identisk med den Knud Rasmussen der sammen med sin mor boede under samme tag som Kirsten ved folketællingen i 1787. Da Knud bliver konfirmeret anføres i kirkebogen, at han bor hos sine plejeforældre.
Lars Petersen dør april 1804 i Søndersø, og i november 1805 gifter enken Abelone sig med Niels Sørensen i Søndersø.
At Kirsten Larsdatter gift med Mads Hansen i Trøstrup skulle være identisk med Lars Petersen og Abelone Jespersdatters datter Kirsten i Søndersø ville være et gæt hvis ikke lige der skete et dødsfald i Trøstrup den 7. marts 1823. Her døde nemlig "Abbelone Jespersdatter. Husmand Niels Sørensens kone af Søndersø, døde hos sin svigersøn Mads Hansen i Trøstrup"
.

Kirsten mødte Tjenestekarl Knud Rasmussen i 1803. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Daglejer Knud Knudsen er født i jan. 1804 i Søndersø og døde den 19. mar. 1867 i Søndersø i en alder af 63 år. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

Kirsten mødte derefter Peder Larsen i 1810. Parret blev ikke gift.

Kirsten blev gift med Mads Hansen den 16. okt. 1818 i Korup Kirke.


18. Gårdmand Niels Jørgensen, søn af Gårdmand Jørgen Nielsen og Anna Nielsdatter, blev født i apr. 1772 i Etterup ved Rørup, døde den 29. sep. 1828 i Etterup ved Rørup i en alder af 56 år, og blev begravet den 6. okt. 1828 på Rørup Kirkegård.

Niels Jørgensen var født 1772 i Etterup. Han overtog fra moderen selvejergården i Etterup.
Han giftede sig i 1804 med Marie Andersdatter, og parret fik 2 døtre. Marie døde i 1810, hvorefter Niels giftede sig med Kirsten Pedersdatter. Niels og Kirsten fik 4 børn.
Niels døde 29. september 1828 og blev begravet på Rørup Kirkegård
.

Niels blev gift med Marie Andersdatter omkring 1804.

Deres børn:

          i.  Anne Katrine Nielsdatter blev født den 22. sep. 1805 i Etterup ved Rørup.

         ii.  Anne Magrethe Nielsdatter blev født den 25. mar. 1809 i Etterup ved Rørup.

Niels blev derefter gift med Kirsten Pedersdatter den 19. maj 1810 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Anne Margrethe Nielsdatter er født den 25. mar. 1809 i Etterup ved Rørup og døde efter 1845.

9        ii.  Marie Nielsdatter

        iii.  Jørgen Nielsen er født den 3. mar. 1818 i Etterup ved Rørup og døde efter 1845.

         iv.  Maren Nielsdatter er født den 16. apr. 1821 i Etterup ved Rørup og døde efter 1845.


19. Kirsten Pedersdatter, datter af Gårdmand Peder Jørgensen og Maren Jørgensdatter, er født i okt. 1781 i Køstrup ved Brenderup og døde den 14. jun. 1850 i Etterup ved Rørup i en alder af 68 år.

Kirsten Pedersdatter stammede fra Køstrup ved Brenderup. Hun blev viet 1810 i Brenderup Kirke til enkemanden Niels Jørgensen fra Etterup.
Parret bosatte sig på hans selvejergård i Etterup og de fik 4 børn. Da Niels dør i 1829 gifter hun sig med Jørgen Rasmussen fra Vissenbjerg.
Kirsten døde i 1850 og blev begravet på Rørup Kirkegård
.

Kirsten blev gift med Gårdmand Niels Jørgensen den 19. maj 1810 i Brenderup Kirke.

Kirsten blev derefter gift med Jørgen Rasmussen den 21. feb. 1829 i Rørup Kirke.


20. Gårdmand Lars Larsen, søn af Gårdmand Laurs Andersen og Dorothea Knudsdatter, blev født i 1780 i Render ved Brylle, døde den 4. dec. 1845 i Render ved Brylle i en alder af 65 år, og blev begravet den 12. dec. 1845 på Brylle Kirkegård.

Lars Larsen var gårdmand i Render. Han var født 1780 i Render.
Han blev 1812 viet i Brylle Kirke til Maren Nielsdatter, og sammen fik de 7 børn.
Lars døde 1845 og er begravet på Brylle Kirkegård.

Lars blev gift med Maren Nielsdatter den 4. jan. 1812 i Brylle Kirke.

Deres børn:

          i.  Lars Larsen blev født den 9. nov. 1812 i Render ved Brylle.

10       ii.  Gårdmand Niels Larsen

        iii.  Dorthe Larsdatter er født den 24. maj 1817 i Render ved Brylle og døde den 26. maj 1817 i Render ved Brylle.

         iv.  Rasmus Christian Larsen er født den 10. sep. 1818 i Render ved Brylle og døde efter 1845.

          v.  Hans Larsen blev født den 9. nov. 1820 i Render ved Brylle.

         vi.  Marie Dorthea Larsdatter blev født den 24. dec. 1822 i Render ved Brylle.

        vii.  Anne Catrine Larsdatter er født den 20. aug. 1824 i Render ved Brylle og døde efter 1850.


21. Maren Nielsdatter, datter af Gårdmand Niels Hansen og Anna Maria Jensdatter, blev født i apr. 1791 i Gundestrup ved Brylle, døde den 24. sep. 1868 på Brylle Mark i en alder af 77 år, og blev begravet den 1. okt. 1868 på Brylle Kirkegård.

Maren Nielsdatter blev født 1791 i Gundestrup. Hun blev viet til Lars Larsen 1812 i Brylle Kirke

Maren blev gift med Gårdmand Lars Larsen den 4. jan. 1812 i Brylle Kirke.

22. Husmand Knud Hansen, søn af Husmand Hans Isaacsen og Anne Marie Knudsdatter, er født i 1770 i Asperup og døde den 25. jun. 1846 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 76 år. Et andet navn for Knud var Knud Hansen Trappe.

Knud Hansen var husmand i Koelsbjerg, Vissenbjerg Sogn, samt tømmermand og snedker i Korsebjerg i Ubberud Sogn.
Tilnavnet Trappe stammer formentlig fra stedet Trappe eller Trape, Vissenbjerg Sogn, hvor Knud Hansen boede - stednavnet findes tilsyneladende dog ikke mere.

Knud blev gift med Sophia Nielsdatter cirka 1792.

Deres børn:

          i.  Malene Knudsdatter blev født i dec. 1792 i Vissenbjerg Sogn.

         ii.  Hans Knudsen er født i okt. 1794 i Trappe ved Vissenbjerg og døde den 17. jan. 1867 i Snogebæk ved Poulsker i en alder af 72 år.

        iii.  Niels Knudsen blev født i nov. 1796 i Trappehuset ved Vissenbjerg.

         iv.  Anne Marie Knudsdatter blev født i sep. 1798 i Haulundhuset i Koelbjerg ved Vissenbjerg.

          v.  Karen Knudsdatter blev født i feb. 1801 i Haulundhuset i Koelbjerg ved Vissenbjerg.

         vi.  Maren Knudsdatter blev født i nov. 1803 i Haulundhuset i Koelbjerg ved Vissenbjerg.

        vii.  Johanne Catrine Knudsdatter blev født i apr. 1808 i Haulundhuset i Koelbjerg ved Vissenbjerg.

       viii.  Anders Knudsen blev født i jan. 1811 i Korsebjerg ved Ubberud.

11       ix.  Anne Knudsdatter

          x.  Lars Knudsen blev født den 9. mar. 1816 i Korsebjerghus ved Ubberud.


23. Sophia Nielsdatter, datter af Niels Sørensen, blev født i aug. 1770 i Magtenbølle ved Vissenbjerg, døde den 19. maj 1832 i Korsebjerg ved Ubberud i en alder af 61 år, og blev begravet den 25. maj 1832 på Ubberud Kirkegård.

Sophia blev gift med Husmand Knud Hansen cirka 1792.

24. Jørgen Larsen, søn af Lars Jørgensen og Maren Pedersdatter, blev født i apr. 1767 i Bastrup ved Uggeløse, døde den 12. aug. 1829 i Høvelsvang ved Uggeløse i en alder af 62 år, og blev begravet den 18. aug. 1829 på Uggeløse Kirkegård.

Jørgen Larsen, der i kirkebøgerne er benævnt "gammel Jørgen Larsen", var husmand i Høvelsvang i Uggeløse Sogn.

Jørgen blev gift med Kirsten Nielsdatter den 1. nov. 1787 i Uggeløse Kirke.

Deres børn:

          i.  Lars Jørgensen blev født i jun. 1788 i Uggeløse, døde i okt. 1789 i Uggeløse i en alder af 1 år, og blev begravet den 18. okt. 1889 på Uggeløse Kirkegård.

         ii.  Lars Jørgensen er født i maj 1790 i Uggeløse og døde efter 1801.

        iii.  Maren Jørgensdatter blev født den 19. okt. 1794 i Uggeløse, døde den 13. apr. 1806 i Uggeløse Sogn i en alder af 11 år, og blev begravet den 20. apr. 1806 på Uggeløse Kirkegård.

12       iv.  Niels Jørgensen


25. Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Larsen, er født i aug. 1755 i Uggeløse og døde efter 1801.

Kirsten blev gift med Jørgen Larsen den 1. nov. 1787 i Uggeløse Kirke.

26. Spindemester Andreas Grenander blev født cirka 1752, døde den 19. apr. 1835 i Usserød ved Hørsholm i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 26. apr. 1835 på Hørsholm Kirkegård.

Andreas Grenander var arbejdsmand og spindemester på Usserød Værk ved Hørsholm.
Vi finder ham første gang 14. november 1795, hvor han bliver gift med Catharina Andersdotter i Höör i Skåne. Parret får tre børn i Höör mellem 1796-1800.
Omkring 1801 er familien flyttet til København, hvor de i 1802, 1805 og 1808 får yderligere tre børn. Fra København er familien flyttet videre til Hørsholm, hvor datteren Marie Elisabeth (som må være den datter som blev født 11 februar 1798 i Höör, og som blev døbt Maya) er konfirmeret i april 1812.
Andreas døde i 1835 som 83-årig, og så sent som året før ved folketællingen i 1934 anføres han at være arbejder - det var før folkepensionens tid.

Andreas blev gift med Catharina Andersdotter den 14. nov. 1795 i Höör i Malmöhus län.

Deres børn:

          i.  Andreas Grenander blev født den 24. maj 1796 i Röda Krog i Höör i Malmöhus län.

13       ii.  Marie Elisabeth Grenander

        iii.  Dorothea Christina Grenander blev født den 29. maj 1800 i Höör i Malmöhus län.

         iv.  Jacob Grenander blev født i okt. 1802 på Den Kgl. Fødselsstiftelse i København.

          v.  Dorothea Christina Grenander er født cirka 1805 i København og døde den 3. nov. 1847 i Gothersgade i København i en alder af ca. 42 år.

         vi.  Sara Cathrine Grenander er født den 1. jan. 1808 i København og døde efter 1850.


27. Catharina Andersdotter, datter af Anders Jacobsson og Kirstina Mathisdotter, er født den 11. jul. 1766 i Tockarp i Malmöhus län og døde efter 1845.

Ved Folketællingen 1845 (København, Frimand Kvarter, Klosterstræde Huset Nr 85, Qvisten, 1) anføres, at Catharina (her kaldet Catharine Grenander) er født i "Hallerids Sogn ved Landskrona". Imidlertid findes dette sogn ikke; der må dog være tale om Hallarød Sogn mellem Landskrona og Höör.
Catharina Andersdotter må således være den datter, som 'inhysemannen i Tockarp Anders Jacobsson' og hustru 'Kirstina Matisdotter' lod døbe 13. juli 1766 i Hallaröd Kirke. Fra kirkebogen læses følgende: "13 juli döptes inhysemannen i Tockarp Anders Jönssons lilla dotter Catharina, som blev född fredagen d. 11 juli vid middagstiden. Moderns namn Kirstina Mathisdotter. Barnet bars till dopet av sockenskomakaren Mathis Pärssons hustru Bengta i Wåttseröds hus. Vitnen vid dopet voro ryttaren Daniel Troberg i Trullstorp, Jöns Rasmusson i Tockarp, Pär Jönsson i Nyrup och Munkarps socken samt husmannen Pär Mathisson i Billinge."
Folketællingen 1845 er samtidig den seneste optegnelse vi har om Catharina.

Catharina blev gift med Spindemester Andreas Grenander den 14. nov. 1795 i Höör i Malmöhus län.

28. Harm Heinsohn, søn af Hinrich Heinsohn og Alheit Oellrich, blev født den 8. sep. 1787 i Burweg i Niedersachsen, døde den 16. aug. 1819 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 31 år, og blev begravet den 20. aug. 1819 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Harm blev gift med Sophie Look den 11. okt. 1810 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Adelheid Heinsohn er født den 16. feb. 1811 i Burweg i Niedersachsen og døde den 30. jul. 1811 i Burweg i Niedersachsen.

14       ii.  Skomager Claus Heinsohn

        iii.  Hinrich Heinsohn er født den 24. feb. 1815 i Burweg i Niedersachsen og døde den 25. mar. 1903 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 88 år.

         iv.  Cathrine Heinsohn er født den 3. jun. 1818 i Burweg i Niedersachsen og døde den 24. jan. 1819 i Burweg i Niedersachsen.

          v.  Adelheit Heinsohn blev født den 21. dec. 1819 i Burweg i Niedersachsen.


29. Sophie Look, datter af Husmand Claus Look og Catharine Helmke, blev født den 17. jun. 1791 i Oldendorf i Niedersachsen, døde den 7. dec. 1821 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 30 år, og blev begravet den 20. dec. 1821 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Sophie blev gift med Harm Heinsohn den 11. okt. 1810 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

30. Dierk Tiedemann er født omkring 1766 og døde den 22. dec. 1830 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af ca. 64 år.

Dierk Tiedemann var husmand i Kuhla mellem Hamburg og Bremerhaven.

Dierk blev gift med Elisabeth tom Forde.

Deres børn:

          i.  Dierk Tiedemann er født den 2. feb. 1804 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 12. apr. 1805 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 1 år.

         ii.  Johann Tiedemann blev født den 18. okt. 1805 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Dierk Tiedemann blev født den 1. maj 1807 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Peter Tiedemann blev født den 20. mar. 1809 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

          v.  Hinrich Tiedemann blev født den 2. okt. 1811 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         vi.  Margrethe Tiedemann blev født den 7. nov. 1813 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        vii.  Johann Tiedemann blev født den 9. feb. 1816 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

15     viii.  Mette Adelheid Tiedemann


31. Elisabeth tom Forde er født omkring 1778 og døde den 16. dec. 1846 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af ca. 68 år.

Elisabeth blev gift med Dierk Tiedemann.

6. generation (Tiptipoldeforældre)34. Snedker Lars Petersen er født omkring 1747 og døde i apr. 1804 i Søndersø i en alder af ca. 57 år.

Lars Petersen var soldat og senere husmand og snedker i Søndersø.

Lars blev gift med Apollona Jespersdatter i 1777 i Hjadstrup Kirke.

Deres børn:

          i.  Karen Larsdatter er født i dec. 1777 i Bladstrup på Nordfyn og døde efter 1787.

17       ii.  Kirsten Larsdatter

        iii.  Jesper Larsen er født i aug. 1786 i Søndersø og døde den 1. maj 1814 i Søndersø i en alder af 27 år. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

         iv.  Morten Larsen er født i nov. 1793 i Søndersø og døde efter 1801.

          v.  Peter Larsen er født i dec. 1796 i Søndersø og døde efter 1801.


35. Apollona Jespersdatter, datter af Husmand Jesper Andersen og Kirsten Pedersdatter, er født i mar. 1756 i Bladstrup på Nordfyn og døde den 7. mar. 1823 i Trøstrup ved Korup i en alder af 67 år.

Apollona blev gift med Snedker Lars Petersen i 1777 i Hjadstrup Kirke.

Apollona blev derefter gift med Niels Sørensen den 8. nov. 1805 i Søndersø Kirke.


36. Gårdmand Jørgen Nielsen blev født omkring 1723, døde den 31. dec. 1795 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 72 år, og blev begravet i jan. 1796 på Rørup Kirkegård.

Jørgen Nielsen var født omkring 1723. Vi møder ham første gang i 1750 hvor hans søn Jørgen bliver døbt i Rørup Kirke. Han er da gift med Anna Jørgensdatter, der dør i 1771.
I oktober 1771 gifter Jørgen Nielsen sig igen med Anna Nielsdatter, og sammen får de 4 børn.
Jørgen Nielsen overtog 1794 fæstegården i Etterup til selvejergård. Han døde i 1795 og blev begravet på Rørup Kirkegård
.

Jørgen blev gift med Anna Jørgensdatter omkring 1749.

Deres børn:

          i.  Gårdmand Jørgen Jørgensen er født i mar. 1750 i Etterup ved Rørup og døde efter 1801.

         ii.  Gårdmand Niels Jørgensen er født i jan. 1753 i Etterup ved Rørup og døde den 19. feb. 1820 i Etterup ved Rørup i en alder af 67 år.

Jørgen blev derefter gift med Anna Nielsdatter den 30. okt. 1771 i Vissenbjerg Kirke.

Deres børn:

18        i.  Gårdmand Niels Jørgensen

         ii.  Nis Jørgensen er født i jun. 1774 i Etterup ved Rørup og døde efter 1795.

        iii.  Rasmus Jørgensen er født i jan. 1777 i Etterup ved Rørup og døde efter 1795.

         iv.  Hans Jørgensen er født i jan. 1777 i Etterup ved Rørup og døde efter 1801.


37. Anna Nielsdatter blev født omkring 1745, døde den 15. mar. 1821 i Etterup ved Rørup i en alder af ca. 76 år, og blev begravet den 23. mar. 1821 på Rørup Kirkegård.

Anna Nielsdatter blev født omkring 1745. Vi møder hende første gang i 1771, hvor hun bliver viet i Vissenbjerg Kirke til enkemanden Jørgen Nielsen.
Parret bosætter sig på Jørgen Nielsens fæstegård i Etterup og får 4 sønner. Efter mandens død i 1795 driver Anna gården viedere. Ved folketællingen i 1801 anføres, at gården nu er selvejergård.
Anna dør i 1821 og bliver begravet på Rørup Kirkegård.

Anna blev gift med Gårdmand Jørgen Nielsen den 30. okt. 1771 i Vissenbjerg Kirke.

38. Gårdmand Peder Jørgensen er født cirka 1749 og døde den 13. aug. 1827 i Køstrup ved Brenderup i en alder af ca. 78 år.

Peder Jørgensen er født omkring 1749. Første gang vi møder ham er 1774, hvor ungkarlen Peder Jørgensen fra Brangstrup bliver viet i Brenderup Kirke til enken Maren Jørgensdatter fra Køstrup.
Peder flyttede ind hos Maren på selvejergården i Køstrup og drev den videre med humleavl. Parret fik to børn: sønnen Jørgen født i 1779 og datteren Kirsten født 1781. Peder døde i 1827 og blev begravet på Brenderup Kirkegård
.

Peder blev gift med Maren Jørgensdatter den 19. dec. 1774 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Gårdmand Jørgen Pedersen er født i apr. 1779 i Køstrup ved Brenderup og døde den 5. mar. 1863 i Køstrup ved Brenderup i en alder af 83 år.

19       ii.  Kirsten Pedersdatter


39. Maren Jørgensdatter blev født omkring 1740, døde den 12. jan. 1820 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 19. jan. 1820 på Brenderup Kirkegård.

Maren Jørgensdatter blev født omkring 1740.
Maren blev 1759 i Ejby Kirke viet til enkemanden Knud Ipsen fra Køstrup; forlovningsmændene Jens Hansen og Hans Hansen var begge fra Indslev-Tårup, hvorfor det må formodes at også Maren kom derfra. Knud Ipsen og Maren Jørgensdatter fik 6 børn inden Knud døde i 1772. Efter Knuds død giftede Maren sig med Peder Jørgensen. Peder og Maren fik 2 børn: sønnen Jørgen født i 1779 og datteren Kirsten født 1781.
Maren døde i 1820 i Skrillinge, og blev begravet på Brenderup Kirkegård den 19. januar 1820
.

Maren blev gift med Knud Ipsen, søn af Gårdmand Jeppe Andersen, den 18. feb. 1759 i Ejby Kirke på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Anne Kirstine Knudsdatter er født i feb. 1761 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1787.

         ii.  Jørgen Knudsen er født i aug. 1762 i Køstrup ved Brenderup og døde i aug. 1762 i Køstrup ved Brenderup.

        iii.  Mette Knudsdatter er født i jun. 1764 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1774.

         iv.  Maren Knudsdatter er født i sep. 1767 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1787.

          v.  Anne Knudsdatter er født i dec. 1769 i Køstrup ved Brenderup og døde i jul. 1770 i Køstrup ved Brenderup.

         vi.  Anne Knudsdatter er født i maj 1771 i Køstrup ved Brenderup og døde efter 1787.

Maren blev derefter gift med Gårdmand Peder Jørgensen den 19. dec. 1774 i Brenderup Kirke.

40. Gårdmand Laurs Andersen, søn af Anders Hansen og Karen Laursdatter, blev født i 1739 i Render ved Brylle, døde i 1810 i Render ved Brylle i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. sep. 1810 på Brylle Kirkegård.

Laurs Andersen var bonde og gårdmand i Render. Han var født 1739 ligeledes i Render.
Han blev gift 1. gang 1763 i Brylle Kirke med Maren (eller Anna) Ibsdatter, der dog døde allerede i 1765. Dernæst blev han gift 1766 i Tommerup Kirke med Maren Andersdatter. Sammen fik de 4 børn, inde Maren døde 1774. Endelig giftede Laurs sig igen 1777 i Verninge Kirke med Dorothea Knudsdatter. Sammen fik de 2 børn.
Laurs døde 1810 og blev begravet på Brylle Kirkegård.

Laurs blev gift med Maren Ibsdatter den 22. jul. 1763 i Brylle Kirke.

Laurs blev derefter gift med Maren Andersdatter den 14. jul. 1766 i Tommerup Kirke.

Deres børn:

          i.  Anders Larsen blev født i 1767 i Render ved Brylle.

         ii.  Anna Larsdatter blev født i 1769 i Render ved Brylle.

        iii.  Karen Larsdatter blev født i 1771 i Render ved Brylle.

         iv.  Lars Larsen blev født i 1773 i Render ved Brylle, døde i 1777 i Render ved Brylle i en alder af 4 år, og blev begravet den 2. mar. 1777 på Brylle Kirkegård.

Laurs blev derefter gift med Dorothea Knudsdatter den 2. maj 1777 i Verninge Kirke.

Deres børn:

          i.  Knud Larsen blev født i 1778 i Render ved Brylle.

20       ii.  Gårdmand Lars Larsen


41. Dorothea Knudsdatter, datter af Rytterbonde Knud Andersen og Karen Andersdatter, blev født i 1738 i Hjelmerup ved Verninge, døde den 1. sep. 1818 i Render ved Brylle i en alder af 80 år, og blev begravet den 9. sep. 1818 på Brylle Kirkegård.

Dorothea Knudsdatter blev født 1738 i Hjelmerup. Hun blev viet 1777 i Verninge Kirke til Laurs Andersen. Parret fik to sønner: Knud og Lars. Dorothea døde 1818 og er begravet på Brylle Kirkegård.

Dorothea blev gift med Gårdmand Laurs Andersen den 2. maj 1777 i Verninge Kirke.

42. Gårdmand Niels Hansen, søn af Rytterbonde Hans Nielsen og Gjertrud Mogensdatter, blev født den 12. jul. 1761 i Brændekilde Sogn, døde den 16. sep. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 84 år, og blev begravet den 22. sep. 1845 på Brylle Kirkegård.

Niels Hansen var bonde og gårdmand i Gundestrup i Brylle Sogn.

Niels blev gift med Anna Maria Jensdatter den 19. mar. 1788 i Brylle Kirke.

Deres børn:

21        i.  Maren Nielsdatter

         ii.  Hans Nielsen blev født i 1794 i Gundestrup ved Brylle.

        iii.  Jens Nielsen blev født i 1795 i Gundestrup ved Brylle, døde den 10. apr. 1796 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 17. apr. 1796 på Brylle Kirkegård.

         iv.  Jens Nielsen blev født i 1797 i Gundestrup ved Brylle.

          v.  Kirstine Nielsdatter blev født i 1800 i Gundestrup ved Brylle, døde i 1801 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 1. nov. 1801 på Brylle Kirkegård.

         vi.  Giertrud Kirstine Nielsdatter blev født i 1803 i Gundestrup ved Brylle.


43. Anna Maria Jensdatter, datter af Rytterbonde Jens Hansen og Birthe Hansdatter, blev født i 1762 i Fangel, døde den 5. apr. 1845 i Gundestrup ved Brylle i en alder af 83 år, og blev begravet den 12. apr. 1845 på Brylle Kirkegård.

Anna Maria Jensdatter blev født 1762 i Fangel, som datter af Jens Hansen.
Hvem Anna Maria's mor var er en smule usikkert. Hendes far Jens Hansen var blevet enkemand i 1757 ifølge skiftet efter hans første hustru Maren Madsdatter.

Anna blev gift med Gårdmand Niels Hansen den 19. mar. 1788 i Brylle Kirke.

44. Husmand Hans Isaacsen, søn af Husmand Isaac Hansen og Maren Nielsdatter, er født i maj 1744 i Blanke ved Middelfart og døde mellem 1787 og 1801.

Hans Isaacsen var husmand og daglejer i Fjellerup og i Andebølle.

Hans blev gift med Anne Marie Knudsdatter den 6. sep. 1766 i Indslev Kirke.

Deres børn:

          i.  Maren Hansdatter er født i 1767 i Asperup og døde før 1772.

22       ii.  Husmand Knud Hansen

        iii.  Maren Hansdatter blev født i 1772 i Fjelsted Sogn, døde i jan. 1775 i Fjellerup ved Fjelsted i en alder af 3 år, og blev begravet den 8. jan. 1775 på Fjelsted Kirkegård.

         iv.  Isaac Hansen blev født i 1775 i Fjellerup ved Fjelsted.

          v.  Karen Maria Hansdatter blev født i 1778 i Fjellerup ved Fjelsted.

         vi.  Lars Hansen blev født i 1780 i Fjellerup ved Fjelsted.


45. Anne Marie Knudsdatter, datter af Knud Hansen og Maren Hansdatter, er født i apr. 1744 i Indslev og døde efter 1801.

Anne blev gift med Husmand Hans Isaacsen den 6. sep. 1766 i Indslev Kirke.

46. Niels Sørensen er født før 1750 og døde efter 1770.

Niels Sørensen boede omkring 1770 i Magtenbølle.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

23        i.  Sophia Nielsdatter


48. Lars Jørgensen blev født omkring 1728, døde i aug. 1786 i Uggeløse i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 31. aug. 1786 på Uggeløse Kirkegård.

Lars Jørgensen var husmand i Badstrup i Uggeløse Sogn.

Lars blev gift med Gunhild Hansdatter den 12. okt. 1760 i Uggeløse Kirke.

Lars blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 13. feb. 1763 i Uggeløse Kirke.

Deres børn:

          i.  Karen Larsdatter er født i okt. 1763 i Bastrup ved Uggeløse og døde efter 1787.

24       ii.  Jørgen Larsen

        iii.  Anne Larsdatter blev født i apr. 1769 i Bastrup ved Uggeløse.

         iv.  Christen Larsen blev født i apr. 1771 i Bastrup ved Uggeløse, døde i aug. 1772 i Bastrup ved Uggeløse i en alder af 1 år, og blev begravet den 9. aug. 1772 på Uggeløse Kirkegård.

          v.  Anne Cathrine Larsdatter blev født i nov. 1773 i Uggeløse Sogn.


49. Maren Pedersdatter, datter af Peder Hansen, blev født i apr. 1734 i Bastrup ved Uggeløse, døde i nov. 1773 i Uggeløse i en alder af 39 år, og blev begravet den 28. nov. 1773 på Uggeløse Kirkegård.

Maren blev gift med Lars Jørgensen den 13. feb. 1763 i Uggeløse Kirke.

50. Niels Larsen blev født før 1740.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

25        i.  Kirsten Nielsdatter


54. Anders Jacobsson blev født før 1748.

Første gang vi træffer på Anders Jacobson er 9 jul 1763, hvor han bliver gift med Kirstina Mathisdotter i Hallaröd Kirke nær Höör i Skåne. Da datteren Catharina blive døbt i 1766 også i Hallaröd Kirke er han inhysemann i Tockarp i Hallaröd Sogn.
(Inhyses var det svenske ord for sognets måde at huse dem på, som ikke kunne bidrage på nogen måde til egen forsørgelse, på grund af alderdom eller handikap. Oftest var det gamle forældre eller andre slægtninge, som 'inhyses' på en gård).

Anders blev gift med Kirstina Mathisdotter den 9. jul. 1763 i Hallaröd kyrka i Malmöhus län.

Deres barn:

27        i.  Catharina Andersdotter


55. Kirstina Mathisdotter, datter af Mathis, blev født før 1748.

Kirstina blev gift med Anders Jacobsson den 9. jul. 1763 i Hallaröd kyrka i Malmöhus län.

56. Hinrich Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Anne Jungclaus, blev født den 19. okt. 1755 i Burweg i Niedersachsen, døde den 26. sep. 1824 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. okt. 1824 i Burweg i Niedersachsen.

Hinrich blev gift med Alheit Oellrich den 20. nov. 1778 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Anna Heinsohn er født den 2. maj 1781 i Burweg i Niedersachsen og døde den 14. feb. 1834 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 52 år.

         ii.  Johann Heinsohn er født den 8. nov. 1784 i Burweg i Niedersachsen og døde den 9. nov. 1784 i Burweg i Niedersachsen.

28      iii.  Harm Heinsohn


57. Alheit Oellrich, datter af Husmand Gerdt Oellrich og Mette Cordes, blev født den 10. nov. 1746 i Burweg i Niedersachsen, døde den 13. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 52 år, og blev begravet den 19. jun. 1799 i Burweg i Niedersachsen.

Alheit blev gift med Hinrich Heinsohn den 20. nov. 1778 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

58. Husmand Claus Look, søn af Harm Look og Margrethe Glandorf, er født den 5. sep. 1753 i Behrste ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. apr. 1814 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 60 år.

Claus Look var skomager og husmand i Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Claus blev gift med Catharine Helmke den 4. nov. 1781 i Oldendorf i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Anne Margrethe Look er født den 2. dec. 1782 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 3. dec. 1782 i Oldendorf i Niedersachsen.

         ii.  Johann Look er født den 26. feb. 1784 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 28. feb. 1784 i Oldendorf i Niedersachsen.

        iii.  Harm Look blev født i 1785 i Oldendorf i Niedersachsen.

         iv.  Hinrich Look er født den 12. nov. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 13. maj 1808 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 19 år.

29        v.  Sophie Look


59. Catharine Helmke, datter af Johann Helmke og Sophie Grantz, er født den 5. mar. 1760 i Estorf i Niedersachsen og døde den 30. mar. 1809 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 49 år.

Catharine blev gift med Husmand Claus Look den 4. nov. 1781 i Oldendorf i Niedersachsen.

7. generation (3x tipoldeforældre)70. Husmand Jesper Andersen er født omkring 1711 i Engeldrup på Nordfyn og døde den 20. apr. 1795 i Tokkendruphuset på Hjorslev Mark ved Otterup i en alder af ca. 84 år.

Jesper Andersen, som var født i Engeldrup i Grindløse sogn, fæstede 13.3.1747 "en plet gadejord" i Bladstrup under Nislevgård Gods.

Jesper blev gift med Kirsten Pedersdatter.

Deres børn:

          i.  Anna Jespersdatter er født i dec. 1743 i Bladstrup på Nordfyn og døde i dec. 1743 i Bladstrup på Nordfyn.

         ii.  Husmand Anders Jespersen er født i dec. 1744 i Bladstrup på Nordfyn og døde den 11. apr. 1809 i Tokkendruphuset på Hjorslev Mark ved Otterup i en alder af 64 år.

        iii.  Ane Jespersdatter er født omkring 1747 og døde den 14. dec. 1818 i Bladstrup på Nordfyn i en alder af ca. 71 år.

         iv.  Karen Jespersdatter er født i nov. 1749 i Bladstrup på Nordfyn og døde den 20. nov. 1835 i Skeby i en alder af 86 år.

          v.  Johanne Jespersdatter er født i jan. 1752 i Bladstrup på Nordfyn og døde efter 1801.

         vi.  Peder Jespersen blev født i dec. 1753 i Bladstrup på Nordfyn.

35      vii.  Apollona Jespersdatter

       viii.  Marie Jespersdatter er født i apr. 1763 i Bladstrup på Nordfyn og døde den 13. nov. 1821 i Tårup ved Lumby i en alder af 58 år.


71. Kirsten Pedersdatter er født omkring 1717 og døde den 31. mar. 1795 i Hospitalet i Otterup i en alder af ca. 78 år.

Kirsten blev gift med Husmand Jesper Andersen.

80. Anders Hansen, søn af Rytterbonde Hans Ibsen og Johanne Nielsdatter, blev født i jan. 1692 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1750 i Render ved Brylle i en alder af 58 år, og blev begravet den 2. maj 1750 på Brylle Kirkegård.

Anders Hansen var født 1692 i Lille Stærmose i Brylle Sogn. Han giftede sig 1730 i Brylle Kirke med Karen Laursdatter, og bosatte sig i Render. Parret fik 7 børn.
Ved stedfaderen Mads Andersens skifte i 1736 nævnes, at Anders "har været og er vanvittig".
I svogeren Peder Rasmussens skifte i 1748 nævnes, at han er (formentlig som fæster) på 'fru Berners gods'.
Anders døde 1750 og blev begravet på Brylle Kirkegård
.

Anders blev gift med Karen Laursdatter den 5. mar. 1730 i Brylle Kirke.

Deres børn:

          i.  Hans Andersen blev født i 1730 i Render ved Brylle.

         ii.  Laurs Andersen blev født i 1732 i Render ved Brylle, døde i 1733 i Render ved Brylle i en alder af 1 år, og blev begravet den 31. maj 1733 på Brylle Kirkegård.

        iii.  Rasmus Andersen blev født i 1737 i Render ved Brylle.

40       iv.  Gårdmand Laurs Andersen

          v.  Anna Andersdatter blev født i 1742 i Render ved Brylle.

         vi.  Anna Maria Dorthe Andersdatter blev født i 1745 i Render ved Brylle.

        vii.  Hans Andersen blev født i 1746 i Render ved Brylle, døde i nov. 1746 i Render ved Brylle, og blev begravet den 6. nov. 1746 på Brylle Kirkegård.


81. Karen Laursdatter, datter af Rytterbonde Lars Knudsen og Dorthe Pedersdatter, er født i feb. 1703 i Brylle og døde i nov. 1787 i Render ved Brylle i en alder af 84 år.

Karen Laursdatter er født formentlig i februar 1703 i Brylle. Fra skiftet efter Hans Knudsen 1759 i Nørre Broby ved vi, at "Karen Laursdatter gift med Hans Godtfred i Render" var datter af Hans Knudsens broder Lars Knudsen. Det er formentlig hendes dåb, der er noteret 18. februar 1703 i kirkebogen for Brylle Sogn, men faderens navn kan være vanskeligt at tyde.
Karen giftede sig 1730 med Anders Hansen og sammen fik de 7 børn.
Anders døde i 1750, hvorefter Karen giftede sig med Hans Gottfredsen. Dette ægteskab var barnløst.
Karen døde 1787 og er begravet på Brylle Kirkegård.

Karen blev gift med Anders Hansen den 5. mar. 1730 i Brylle Kirke.

Karen blev derefter gift med Hans Gottfredsen den 2. okt. 1750 i Brylle Kirke.


82. Rytterbonde Knud Andersen, søn af Rytterbonde Anders Knudsen og Dorthea Jørgensdatter, blev født i aug. 1700, døde i 1743 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af 43 år, og blev begravet den 25. mar. 1743 på Verninge Kirkegård. Et andet navn for Knud var Knud Andersen Banche.

Knud Andersen født omkring år 1700 var fæstebonde i Hjelmerup under Det Fynske Ryttergods. Han overtog i 1730 fæstet efter sin svigerfader Anders Jespersen.
Knud blev gift med Karen Andersdatterv 1730 i Verninge Kirke. Sammen fik de 4 børn - alle piger. Knud Andersen døde 1743 og er begravet på Verninge Kirkegård.

Knud blev gift med Karen Andersdatter den 25. jun. 1730 i Verninge Kirke.

Deres børn:

          i.  Johanna Knudsdatter blev født i 1731 i Hjelmerup ved Verninge, døde i 1733 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af 2 år, og blev begravet den 12. apr. 1733 på Verninge Kirkegård.

         ii.  Johanna Knudsdatter er født i 1734 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter 1748.

41      iii.  Dorothea Knudsdatter

         iv.  Karen Knudsdatter er født i 1741 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter 1748.


83. Karen Andersdatter, datter af Anders Jespersen, er født cirka 1703 og døde efter apr. 1751.

Karen Andersdatter var født omkring 1703 som datter af rytterbonden Anders Jespersen i Hjelmerup. Karen var gift 3 gange:
1. gang med Knud Andersen 1730 i Verninge Kirke. Parret fik 4 børn.
2. gang med Jørgen Madsen 1743 i Verninge Kirke. Parret fik 3 børn inden Jørgen døde 1751
3. gang findes ikke i kirkebogen, men i skiftet efter hendes 2. mand Jørgen Madsen anføres, at hun gifter sig med "Jens Larsen fra Langsted". Samme Jens Larsen er formentlig identisk med den Jens Larsen, der udpeges som værge for hende ved skiftet efter Jørgen Madsen.
Jens Larsen overtog fæstet på ryttergården i Hjelmerup 10. august 1751, hvor han giftede sig med enken efter Jørgen Madsen.
Giftermålet mellem Karen Andersdatter og Jens Larsen findes ikke i kirkebogen for Verninge Sogn. Derimod findes der under Jørgen Madsens begravelse en tilføjelse nederst på siden, der lyder: "Enken blev ifølge fæstebrev viet til Jens Larsen, men er ikke indført i kirkebogen ? ? 2. ægteskab, 1. Knud Andersen Banche død 1743, ? ? ? ? ".

Karen blev gift med Rytterbonde Knud Andersen den 25. jun. 1730 i Verninge Kirke.

Karen blev derefter gift med Rytterbonde Jørgen Madsen, søn af Mads Jørgensen og Maren Michelsdatter, den 14. jun. 1743 i Verninge Kirke.

Deres børn:

          i.  Knud Jørgensen er født i 1744 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter apr. 1751.

         ii.  Mads Jørgensen er født i 1746 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter apr. 1751.

        iii.  Anders Jørgensen er født i 1748 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter apr. 1751.

Karen blev derefter gift med Rytterbonde Jens Larsen omkring 1751.


84. Rytterbonde Hans Nielsen, søn af Rytterbonde Niels Pedersen og Kirsten Nielsdatter, blev født cirka 1716, døde den 28. maj 1788 i Brændekilde i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 1. jun. 1788 på Brændekilde Kirkegård.

Hans Nielsen var fæstebonde under Det Fynske Ryttergods i Brændekilde. Han overtog 1749 fæstet efter sin far Niels Pedersen.

Hans blev gift med Gjertrud Mogensdatter.

Deres børn:

          i.  Anne Hansdatter er født omkring 1750 og døde den 22. jul. 1835 på Grøndallund ved Brylle i en alder af ca. 85 år.

         ii.  Maren Hansdatter blev født den 10. sep. 1752 i Brændekilde Sogn.

        iii.  Gjertrud Hansdatter er født den 26. jan. 1755 i Brændekilde Sogn og døde i 1755 i Brændekilde Sogn.

         iv.  Kirsten Hansdatter blev født den 15. apr. 1756 i Brændekilde Sogn.

          v.  Bole Hansdatter blev født den 16. jun. 1758 i Brændekilde Sogn.

42       vi.  Gårdmand Niels Hansen


85. Gjertrud Mogensdatter blev født omkring 1726, døde den 6. feb. 1788 i Brændekilde i en alder af ca. 62 år, og blev begravet den 13. feb. 1788 på Brændekilde Kirkegård.

Gjertrud blev gift med Rytterbonde Hans Nielsen.

86. Rytterbonde Jens Hansen, søn af Rytterbonde Hans Rasmussen og Mette Nielsdatter, blev født cirka 1714, døde i apr. 1770 i Fangel i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 11. apr. 1770 på Fangel Kirkegård.

Jens Hansen født omkring 1714 formentlig i Brændekilde. 16. august 1748 fik Jens Hansen i Brændekilde, som boede hos faderen Hans Rasmussen, en ryttergård i fæste i Fangel under det Fynske Ryttergods.
Han giftede sig 1748 i Fangel Kirke med Maren Madsdatter i Fangel Kirke. Sammen fik de 3 børn inden Maren døde 1757.
Han giftede sig igen 1763 med Bened Hansdatter i Fangel Kirke. Sammen fik de 3 børn.
Jens døde 1770 og er begravet på Fangel Kirkegård.

Jens blev gift med Maren Madsdatter, datter af Mads Pedersen og Anna Nielsdatter, den 10. maj 1748 i Fangel Kirke.

Deres børn:

          i.  Anne Jensdatter blev født i 1749 i Fangel.

         ii.  Karen Jensdatter blev født i 1754 i Fangel.

        iii.  Hans Jensen blev født i 1757 i Fangel.

Jens blev derefter gift med Birthe Hansdatter den 29. mar. 1763 i Fangel Kirke.

Deres børn:

43        i.  Anna Maria Jensdatter

         ii.  Maren Jensdatter blev født i 1763 i Fangel.

        iii.  Kirsten Jensdatter blev født i 1769 i Fangel, døde i feb. 1770 i Fangel i en alder af 1 år, og blev begravet den 25. feb. 1770 på Fangel Kirkegård.


87. Birthe Hansdatter blev født før 1747, døde i dec. 1772 i Fangel, og blev begravet den 9. dec. 1772 på Fangel Kirkegård.

Alt vi ved om Bened eller Birthe Hansdatter er at hun giftede sig 1763 med rytterbonden og enkemanden Jens Hansen i Fangel, og at de sammen fik 3 børn. Hun døde 1772 og er begravet på Fangel Kirkegård.

Birthe blev gift med Rytterbonde Jens Hansen den 29. mar. 1763 i Fangel Kirke.

88. Husmand Isaac Hansen blev født før 1719, døde i dec. 1753 i Rorslev, og blev begravet den 9. dec. 1753 på Rorslev Kirkegård.

Isaac Hansen var husmand i Blanke.

Isaac blev gift med Maren Nielsdatter den 12. apr. 1739 i Rorslev Kirke.

Deres børn:

          i.  Anne Isaacsdatter blev født i jan. 1739 i Blanke ved Middelfart.

         ii.  Hjulmand Niels Isaacsen er født i apr. 1741 i Blanke ved Middelfart og døde efter 1801.

44      iii.  Husmand Hans Isaacsen


89. Maren Nielsdatter er født omkring 1708 og døde i nov. 1789 i Blanke ved Middelfart i en alder af ca. 81 år.

Maren blev gift med Husmand Isaac Hansen den 12. apr. 1739 i Rorslev Kirke.

90. Knud Hansen blev født før 1723, døde i mar. 1763 i Indslev, og blev begravet den 13. mar. 1763 på Indslev Kirkegård.

Knud Hansen boede i Indslev.

Knud blev gift med Maren Hansdatter den 29. nov. 1743 i Indslev Kirke.

Deres børn:

45        i.  Anne Marie Knudsdatter

         ii.  Margrethe Knudsdatter blev født i jan. 1745 i Indslev.

        iii.  Maren Knudsdatter blev født i mar. 1748 i Indslev.

         iv.  Gertrud Knudsdatter blev født i jul. 1750 i Indslev.

          v.  Hans Knudsen blev født i jan. 1753 i Indslev.

         vi.  Gårdmand Hans Ancher Knudsen er født i mar. 1755 i Indslev og døde den 1. mar. 1842 på Veflinge Hede i en alder af 87 år.


91. Maren Hansdatter er født før 1728 og døde efter mar. 1755.

Maren blev gift med Knud Hansen den 29. nov. 1743 i Indslev Kirke.

98. Peder Hansen er født før 1717 og døde efter 1741.

Peder Hansen boede i Badstrup i Uggeløse Sogn

Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Margaretha Pedersdatter blev født i dec. 1732 i Bastrup ved Uggeløse, døde i okt. 1765 i Bastrup ved Uggeløse i en alder af 32 år, og blev begravet den 6. okt. 1765 på Uggeløse Kirkegård.

49       ii.  Maren Pedersdatter

        iii.  Hans Pedersen blev født i mar. 1741 i Bastrup ved Uggeløse, døde i jun. 1747 i Bastrup ved Uggeløse i en alder af 6 år, og blev begravet den 25. jun. 1747 på Uggeløse Kirkegård.


110. Mathis blev født før 1733.

Mathis blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Johan Mattisson Hallström

55       ii.  Kirstina Mathisdotter


112. Harm Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Margrethe Beckmann, blev født den 11. nov. 1713 i Burweg i Niedersachsen, døde den 4. jan. 1802 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 88 år, og blev begravet den 12. jan. 1802 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Harm Heinsohn var snedker og husmand i Burweg nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Harm blev gift med Margarethe Hagenah den 9. nov. 1742 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Harm Heinsohn er født den 24. sep. 1743 i Burweg i Niedersachsen og døde den 2. okt. 1776 i en alder af 33 år.

         ii.  Claus Heinsohn blev født den 10. jul. 1746 i Burweg i Niedersachsen.

        iii.  Sophia Heinsohn er født den 15. nov. 1751 i Burweg i Niedersachsen og døde den 4. jul. 1805 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 53 år.

         iv.  Trine Heinsohn blev født den 13. mar. 1754 i Burweg i Niedersachsen.

Harm blev derefter gift med Anne Jungclaus den 26. jan. 1755 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

56        i.  Hinrich Heinsohn

         ii.  Sylvester Heinsohn er født den 24. jul. 1758 i Burweg i Niedersachsen og døde den 3. mar. 1840 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 81 år.

        iii.  Carsten Heinsohn er født den 17. apr. 1762 i Burweg i Niedersachsen og døde den 3. sep. 1786 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 24 år.


113. Anne Jungclaus, datter af Sylvester Jungclaus og Anna Margret Hagenah, blev født i 1721 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 15. okt. 1795 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 21. okt. 1795 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Anne blev gift med Harm Heinsohn den 26. jan. 1755 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

114. Husmand Gerdt Oellrich, søn af Hinrich Oellrich og Alheit Elisabeth Peters, blev født i 1717 i Burweg i Niedersachsen, døde den 24. mar. 1800 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 83 år, og blev begravet den 3. apr. 1800 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Gerdt Oellrich var husmand i Burweg i Burweg nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Gerdt blev gift med Mette Cordes den 26. jun. 1746 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

57        i.  Alheit Oellrich

         ii.  Hinrich Oellrich blev født den 4. nov. 1748 i Burweg i Niedersachsen.

        iii.  Sophia Oellrich blev født den 27. maj 1751 i Burweg i Niedersachsen.


115. Mette Cordes, datter af Husmand Hinrich Cordes og Anna Jarch, blev født i 1715 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde den 23. jan. 1782 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 67 år, og blev begravet den 29. jan. 1782 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Mette blev gift med Husmand Gerdt Oellrich den 26. jun. 1746 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

116. Harm Look, søn af Barthold Look og Alheit Sticht, er født den 31. maj 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 10. aug. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 66 år.

Harm blev gift med Margrethe Glandorf den 25. jul. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Hinrich Look blev født den 3. mar. 1746 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Benedix Look blev født den 5. sep. 1748 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Adelheit Look er født den 6. nov. 1750 i Behrste ved Estorf i Niedersachsen og døde i 1759 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 9 år.

58       iv.  Husmand Claus Look

          v.  Harm Look er født den 5. okt. 1758 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 18. nov. 1758 i Oldendorf i Niedersachsen.

         vi.  Harm Look blev født i 1759 i Oldendorf i Niedersachsen.

        vii.  Ann Margrethe Look blev født i 1761 i Oldendorf i Niedersachsen.

       viii.  Ann Gretje Look er født i 1762 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 6. jun. 1762 i Oldendorf i Niedersachsen.

         ix.  Trin Marie Look er født i 1765 i Oldendorf i Niedersachsen og døde den 25. aug. 1765 i Oldendorf i Niedersachsen.


117. Margrethe Glandorf, datter af Benedix Glandorf og Ann Gertrud Muller, er født den 19. jan. 1724 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 22. maj 1786 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 62 år.

Margrethe blev gift med Harm Look den 25. jul. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen.

118. Johann Helmke, søn af Johann Helmke og Anna Margrethe Wassermann, er født den 14. feb. 1723 i Estorf i Niedersachsen og døde den 19. okt. 1779 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 56 år.

Johann blev gift med Sophie Grantz den 12. sep. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Anna Margrethe Helmke blev født den 8. jan. 1746 i Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Harm Helmke blev født den 29. dec. 1748 i Estorf i Niedersachsen.

        iii.  Johann Helmke blev født den 3. jan. 1751 i Estorf i Niedersachsen.

         iv.  Hinrich Helmke er født den 9. feb. 1754 i Estorf i Niedersachsen og døde i 1759 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 5 år.

          v.  Gesche Helmke er født den 16. feb. 1757 i Estorf i Niedersachsen og døde i 1759 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 2 år.

59       vi.  Catharine Helmke

        vii.  Gesche Helmke blev født den 23. sep. 1763 i Estorf i Niedersachsen.

       viii.  Hinrich Helmke blev født den 23. dec. 1768 i Estorf i Niedersachsen.


119. Sophie Grantz, datter af Husmand Harm Grantz og Margrethe Elisabeth Tiedemann, er født den 13. jun. 1724 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 15. maj 1796 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 71 år.

Sophie blev gift med Johann Helmke den 12. sep. 1745 i Oldendorf i Niedersachsen.

8. generation (4x tipoldeforældre)160. Rytterbonde Hans Ibsen, søn af Gårdmand Jep Rasmussen og Anne, blev født i mar. 1651 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i maj 1696 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 45 år, og blev begravet den 11. maj 1696 på Brylle Kirkegård.

Hans Ibsen blev født 1651 i Lille Stærmose. Han var gårdfæster (rytterbonde) under Det Fynske Ryttergods på Lille Stærmose, hvor han formentlig har overtaget fæstet efter sin far.
Han blev viet 1681 til Johanne Nielsdatter i Brylle Kirke. Hans og Johanne fik 6 børn inden Hans døde 1696 og blev begravet på Brylle Kirkegård
.

Hans blev gift med Johanne Nielsdatter den 31. okt. 1681 i Brylle Kirke.

Deres børn:

          i.  Jacob Hansen er født i apr. 1683 i Lille Stærmose ved Brylle og døde før jun. 1722.

         ii.  Henning Hansen blev født i dec. 1684 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i mar. 1685 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 22. mar. 1685 på Brylle Kirkegård.

        iii.  Anna Hansdatter blev født i feb. 1686 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i maj 1686 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 30. maj 1686 på Brylle Kirkegård.

         iv.  Karen Hansdatter er født i jun. 1688 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1722 i Store Pederstrup ved Odense i en alder af 34 år.

80        v.  Anders Hansen

         vi.  Malene Hansdatter er født i jun. 1693 i Lille Stærmose ved Brylle og døde efter jun. 1722.


161. Johanne Nielsdatter blev født før 1661, døde i aug. 1706 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 31. aug. 1706 på Brylle Kirkegård.

Johanne Nielsdatter blev viet til Hans Ibsen 1681 i Brylle Kirke. Parret fik 6 børn.
Hans Ibsen døde 1696 og året efter giftede Johanne sig med Mads Andersen, med hvem hun fik yderligere 5 børn.
Johanne døde 1706 og er begravet på Brylle Kirkegård
.

Johanne blev gift med Rytterbonde Hans Ibsen den 31. okt. 1681 i Brylle Kirke.

Johanne blev derefter gift med Rytterbonde Mads Andersen den 2. jun. 1697 i Brylle Kirke.

Deres børn:

          i.  Hans Madsen er født i apr. 1699 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1699 i Lille Stærmose ved Brylle.

         ii.  Maren Madsdatter er født i apr. 1699 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1699 i Lille Stærmose ved Brylle.

        iii.  Anders Madsen er født i jun. 1700 i Lille Stærmose ved Brylle og døde i 1701 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 1 år.

         iv.  Niels Madsen er født i mar. 1702 i Lille Stærmose ved Brylle og døde efter mar. 1749. Et andet navn for Niels var Niels Stehr.

          v.  Dorthe Marie Madsdatter er født i aug. 1706 i Lille Stærmose ved Brylle og døde efter mar. 1749.


162. Rytterbonde Lars Knudsen, søn af Gårdmand Knud Lauritzen, er født cirka 1669 og døde i feb. 1744 i Brylle i en alder af ca. 75 år.

Lars Knudsen fra Nørre Broby giftede sig 1697 med Dorthe Pedersdatter, der var enke efter rytterbonden Søren Jensen Vibe. Ved giftermålet overtog Lars fæstet på ryttergården i Brylle.
Fra skiftet efter hans bror Hans Knudsen i Nørre Broby ved vi, at han i 1759 havde 3 børn: Søren, Karen og Anne. Anne og Sørens fødsel findes i kirkebogen for Brylle Sogn, medens Karens tilsyneladende mangler.
Lars Knudsen var født omkring 1669 og døde 1744 75 år gammel. Han blev begravet på Brylle Kirkegård
.

Lars blev gift med Dorthe Pedersdatter den 5. dec. 1697 i Brylle Kirke.

Deres børn:

          i.  Anne Laursdatter er født i sep. 1698 i Brylle og døde i okt. 1743 i Brylle i en alder af 45 år.

         ii.  Søren Laursen er født i nov. 1700 i Brylle og døde i 1748 i Brylle Sogn i en alder af 48 år.

81      iii.  Karen Laursdatter


163. Dorthe Pedersdatter blev født omkring 1662, døde i okt. 1743 i Brylle i en alder af ca. 81 år, og blev begravet den 26. okt. 1743 på Brylle Kirkegård.

Dorthe Pedersdatter blev født omkring 1662 - formentlig i Brylle.
Hun blev viet 1689 til rytterbonden Søren Jensen med tilnavnet Vibe. Sammen fik de 2 børn. Søren døde 1697, og samme år giftede Dorthe sig igen med Lars Knudsen fra Nørre Broby. Sammen fik de 3 børn: Anne, Søren og Karen.
Hun døde 1743 og blev begravet på Brylle Kirkegård
.

Dorthe blev gift med Rytterbonde Søren Jensen den 8. dec. 1689 i Brylle Kirke.

Deres børn:

          i.  Mette Sørensdatter er født i 1691 i Brylle og døde i sep. 1713 i Brylle Sogn i en alder af 22 år.

         ii.  Hans Sørensen er født i 1695 i Brylle og døde i apr. 1695 i Brylle.

Dorthe blev derefter gift med Rytterbonde Lars Knudsen den 5. dec. 1697 i Brylle Kirke.

164. Rytterbonde Anders Knudsen blev født cirka 1664, døde i okt. 1732 i Langsted ved Verninge i en alder af ca. 68 år, og blev begravet den 26. okt. 1732 på Verninge Kirkegård. Et andet navn for Anders var Anders Knudsen Banche.

Anders Knudsen med tilnavnet Banche var født omkring 1664. Han var fæstebonde i Langsted under Det Fynske Ryttergods, hvor han overtog fæstet i 1719.
Anders var gift med Dorthea Jørgensdatter, og sammen fik de 5 børn. Anders Knudsen døde 1732 og blev begravet på Verninge Kirkegård.

Anders blev gift med Dorthea Jørgensdatter.

Deres børn:

82        i.  Rytterbonde Knud Andersen

         ii.  Claus Andersen er født omkring 1704 og døde i 1743 i Langsted ved Verninge i en alder af ca. 39 år. Et andet navn for Claus var Claus Andersen Banche.

        iii.  Maren Andersdatter er født omkring 1709 og døde efter 1748.

         iv.  Anna Andersdatter er født omkring 1713 og døde efter 1748.

          v.  Volborg Andersdatter er født før 1725 og døde efter 1765.


165. Dorthea Jørgensdatter blev født før 1685, døde i mar. 1748 i Langsted ved Verninge, og blev begravet den 15. mar. 1748 på Verninge Kirkegård.

Anders Banches kone blev begravet 1748 på Verninge Kirkegård. Fra skifteprotokollen for Det Fynske Ryttergods ved vi at hun hed Dorthea Jørgensdatter.

Dorthea blev gift med Rytterbonde Anders Knudsen.

166. Anders Jespersen, søn af Jesper, blev født omkring 1651, døde i 1730 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 79 år, og blev begravet den 22. mar. 1730 på Verninge Kirkegård.

Anders Jespersen var rytterbonde i Hjelmerup under Det Fynske Ryttergods, hvor han overtog fæstet på gården 1719.
Han kendes fra skiftet efter sin død i 1730. Af skiftet fremgår dels at var enkemand, dels at han havde 3 døtre Dorthe, Maren og Karen:
- Dorthe Andersdatter var gift med Hans Rasmussen i Allested,
- Maren Andersdatter var gift med Jørgen Andersen og boede på gården i Hjelmerup,
- Karen Andersdatter var 27 år og boede på gården i Hjelmerup; hun var gift med Knud Andersen, som fik gården i fæste.
Anders Jespersens begravelse den 22. marts 1730 findes som en af de første indførelser i kirkebogen for Verninge Sogn. Af kirkebogen fremgår, at han blev 79 år, dvs. født omkring 1651.
I 1727 optræder Anders Jespersen som lavværge for Anna Nielsdatter, som var enke efter Jep Jespersen i Hjelmerup. Denne Jep var formentlig bror til Anders.

Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

83        i.  Karen Andersdatter

         ii.  Maren Andersdatter er født før 1715 og døde efter 1730.

        iii.  Dorthe Andersdatter er født før 1715 og døde efter 1730.


168. Rytterbonde Niels Pedersen er født cirka 1682 og døde i 1766 i Brændekilde Sogn i en alder af ca. 84 år.

Niels Pedersen var rytterbonde i Brændekilde under Det Fynske Ryttergods.
Han skiftede med børnene i 1751 samtidig med at han afstod gården til den ældste søn Hans Nielsen. Efter afståensen af gården boede han og hans hustru Kirsten Nielsdatter som aftægtsfolk på gården i Brændekilde.

Niels blev gift med Kirsten Nielsdatter.

Deres børn:

          i.  Maren Nielsdatter døde efter 1751.

         ii.  Kirsten Nielsdatter er født omkring 1707 og døde efter 1751.

84      iii.  Rytterbonde Hans Nielsen

         iv.  Rytterbonde Rasmus Nielsen er født før 1728 og døde efter 1753.

          v.  Karen Nielsdatter er født før 1729 og døde efter 1757.


169. Kirsten Nielsdatter er født før 1692 og døde mellem 1751 og 1766.

Kirsten blev gift med Rytterbonde Niels Pedersen.

172. Rytterbonde Hans Rasmussen, søn af Rasmus, er født før 1699 og døde i jun. 1756 i Brændekilde.

Hans Rasmussen var sognefoged og rytterbonde i Brændekilde under Det Fynske Ryttergods.
Vi kender ham fra skiftet ved hans død i 1756, hvoraf fremgår, at hans kone Mette Nielsdatter var død 1753, samt at han havde 3 børn: Jens, Søren og Kirsten.

Hans blev gift med Mette Nielsdatter.

Deres børn:

86        i.  Rytterbonde Jens Hansen

         ii.  Kirsten Hansdatter er født omkring 1721 og døde efter jun. 1756.

        iii.  Rytterbonde Søren Hansen er født før 1731 og døde efter jun. 1756.


173. Mette Nielsdatter, datter af Niels Andersen, er født før 1699 og døde i 1753 i Brændekilde.

Mette blev gift med Rytterbonde Hans Rasmussen.

224. Harm Heinsohn, søn af Harm Heinsohn og Allheit, blev født i 1682 i Burweg i Niedersachsen, døde i apr. 1751 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 69 år, og blev begravet den 8. apr. 1751 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Harm blev gift med Margrethe Beckmann den 11. jan. 1704 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres barn:

112       i.  Harm Heinsohn


225. Margrethe Beckmann blev født i 1680 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen, døde den 10. apr. 1756 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 76 år, og blev begravet den 14. apr. 1756 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Margrethe blev gift med Harm Heinsohn den 11. jan. 1704 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

226. Sylvester Jungclaus, søn af Sylvester Jungclaus og Anna Brackmann, er født i 1686 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen og døde i 1728 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 42 år.

Sylvester blev gift med Anna Margret Hagenah den 7. jul. 1720 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

113       i.  Anne Jungclaus

         ii.  Paul Jungclaus blev født i 1723 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Sylvester Jungclaus blev født i 1725 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Mette Jungclaus blev født den 17. dec. 1727 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen.


227. Anna Margret Hagenah blev født i 1697 i Breitenwisch ved Himmelpforten i Niedersachsen, døde den 1. mar. 1771 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 74 år, og blev begravet den 8. mar. 1771 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Anna blev gift med Sylvester Jungclaus den 7. jul. 1720 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Anna blev derefter gift med Carsten Dede den 30. aug. 1730 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


228. Hinrich Oellrich blev født i 1682 i Burweg i Niedersachsen, døde i 1740 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 58 år, og blev begravet den 17. jun. 1740 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Hinrich blev gift med Alheit Elisabeth Peters den 24. nov. 1716 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

114       i.  Husmand Gerdt Oellrich

         ii.  Sophia Oellrich blev født i 1720 i Burweg i Niedersachsen, døde den 21. maj 1721 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 1 år, og blev begravet i maj 1721 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

        iii.  Anna Oellrich blev født i 1722 i Burweg i Niedersachsen.

         iv.  Alheit Liesabeth Oellrich blev født i 1726 i Burweg i Niedersachsen, døde i okt. 1727 i Blumenthal ved Burweg i Niedersachsen i en alder af 1 år, og blev begravet den 14. okt. 1727 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.


229. Alheit Elisabeth Peters, datter af Hinrich Peters, blev født før 1701.

Alheit blev gift med Hinrich Oellrich den 24. nov. 1716 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

230. Husmand Hinrich Cordes, søn af Goerdt Cordes og Mette, blev født i 1669 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i feb. 1753 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 84 år, og blev begravet den 15. feb. 1753 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Hinrich Cordes var husmand i Löhe nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Hinrich blev gift med Anna Jarch den 29. jul. 1708 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Albert Cordes blev født i 1709 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

         ii.  Peter Cordes blev født i 1712 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

115     iii.  Mette Cordes

         iv.  Hinrich Cordes blev født i 1718 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

          v.  Cathrin Cordes blev født i 1723 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.

         vi.  Anna Cordes blev født den 8. jan. 1728 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen.


231. Anna Jarch, datter af Peter Jarck, blev født i 1687 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen, døde i maj 1750 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 63 år, og blev begravet den 12. maj 1750 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Anna blev gift med Husmand Hinrich Cordes den 29. jul. 1708 i St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

232. Barthold Look, søn af Barthold Look og Magdalene, er født den 16. nov. 1684 i Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1736 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.

Barthold blev gift med Alheit Sticht den 2. maj 1703.

Deres børn:

          i.  Hinrich Look blev født den 3. apr. 1703 i Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Anne Look blev født den 17. jan. 1706 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

        iii.  Trine Look blev født den 23. sep. 1708 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

         iv.  Carsten Look blev født den 22. sep. 1711 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

          v.  Adelheit Look blev født den 16. sep. 1715 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

         vi.  Juergen Look blev født den 10. mar. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

        vii.  Margrethe Look er født den 10. mar. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 28. apr. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

116    viii.  Harm Look

         ix.  Johann Look er født den 31. maj 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 10. jul. 1722 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

          x.  Maria Look er født i 1725 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 20. feb. 1725 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.


233. Alheit Sticht, datter af Hinrich Sticht og Trine, er født den 13. apr. 1684 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 1. jan. 1746 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af 61 år.

Alheit blev gift med Barthold Look den 2. maj 1703.

234. Benedix Glandorf, søn af Marten Glandorf og Trin, er født den 26. feb. 1682 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 7. mar. 1737 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 55 år.

Benedix blev gift med Ann Gertrud Muller den 17. apr. 1714 i Oldendorf i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Johann Hinrich Glandorf blev født den 8. dec. 1717 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

117      ii.  Margrethe Glandorf

        iii.  Claus Glandorf blev født den 9. nov. 1726 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Benedix Glandorf er født den 13. maj 1729 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen og døde den 30. apr. 1788 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 58 år.

          v.  Gertrud Glandorf blev født den 25. feb. 1732 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.


235. Ann Gertrud Muller er født den 16. mar. 1693 i Niederochtenhausen ved Oldendorf i Niedersachsen og døde den 29. jan. 1766 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 72 år.

Ann blev gift med Benedix Glandorf den 17. apr. 1714 i Oldendorf i Niedersachsen.

236. Johann Helmke, søn af Johann Helmke og Margret, er født den 23. nov. 1697 i Estorf i Niedersachsen og døde den 31. okt. 1753 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 55 år.

Johann blev gift med Anna Margrethe Wassermann den 20. nov. 1722 i Oldendorf i Niedersachsen.

Deres børn:

118       i.  Johann Helmke

         ii.  Gesche Helmke er født den 22. apr. 1725 i Estorf i Niedersachsen og døde den 22. apr. 1736 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 11 år.

        iii.  Margrethe Helmke er født den 8. jan. 1728 i Estorf i Niedersachsen og døde den 22. okt. 1779 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 51 år.


237. Anna Margrethe Wassermann, datter af Marten Wassermann og Gesche, er født i 1699 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 5. mar. 1775 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 76 år.

Anna blev gift med Johann Helmke den 20. nov. 1722 i Oldendorf i Niedersachsen.

238. Husmand Harm Grantz er født i 1678 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 50 år.

Harm Grantz var husmand i Hechthausen nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Harm blev gift med Margrethe Elisabeth Tiedemann den 17. jul. 1720 i Hechthausen i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Catharina Elisabeth Grantz blev født den 17. jan. 1722 i Hechthausen i Niedersachsen.

119      ii.  Sophie Grantz


239. Margrethe Elisabeth Tiedemann, datter af Hinrich Tiedemann og Sophie Elisabeth Beckmann, er født den 5. jun. 1701 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 5. maj 1728 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 26 år.

Margrethe blev gift med Husmand Harm Grantz den 17. jul. 1720 i Hechthausen i Niedersachsen.

9. generation (5x tipoldeforældre)320. Gårdmand Jep Rasmussen, søn af Gårdmand Rasmus Lang og Marine Andersdatter, blev født før 1624 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i maj 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 3. jun. 1681 på Brylle Kirkegård. Et andet navn for Jep var Jep Rasmussen Lang.

Jep Rasmussen med tilnavnet Lang boede i Lille Stærmose.
Han var gift to gange. Hans føste hustru hed Anne Lauridsdatter og døde 3.5.1644.
Hans anden hustru hed også Anne, og sammen fik de mindst 8 børn, der alle findes i kirkebogen for Brylle Sogn, enten som døbte eller begravede i årene 1646-1675.
Herudover har der af første eller andet ægteskab formentlig også været mindst én søn mere, som må have heddet Rasmus Ibsen, dvs. opkaldt efter sin farfar.
Idet kirkebogen for Brylle Sogn starter 1646 er det nærliggende at tro, at Jep og Anne må været viet omkring 1644-1645. Jep Rasmussen døde 1681 og blev begravet på Brylle Kirkegård
.

Jep blev gift med Anne Lauridsdatter før 1644.

Jep blev derefter gift med Anne omkring 1644.

Deres børn:

          i.  Jacob Ibsen døde i dec. 1675 i Brylle Sogn og blev begravet den 30. dec. 1675 på Brylle Kirkegård.

         ii.  Anna Ibsdatter blev født i aug. 1646 i Lille Stærmose ved Brylle.

        iii.  Karen Ibsdatter blev født i feb. 1648 i Lille Stærmose ved Brylle.

         iv.  Johanne Ibsdatter blev født i dec. 1649 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1650 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 12. apr. 1650 på Brylle Kirkegård.

160       v.  Rytterbonde Hans Ibsen

         vi.  Anders Ibsen blev født i nov. 1653 i Lille Stærmose ved Brylle. Et andet navn for Anders var Anders Ibsen 'Lang'.

        vii.  Kirsten Ibsdatter blev født i maj 1656 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i apr. 1687 i Lille Stærmose ved Brylle i en alder af 30 år, og blev begravet den 27. apr. 1687 på Brylle Kirkegård.

       viii.  Jørgen Ibsen blev født i feb. 1658 i Lille Stærmose ved Brylle.


321. Anne, datter af Ukendt, blev født før 1631, døde i dec. 1681 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 27. dec. 1681 på Brylle Kirkegård.

Jep Langs hustru kendes kun fra en begravelse i 1681 på Brylle Kirkegård, hvor der i kirkebogen for Brylle Sogn er anført: "Den 27 december begravet Anne Jep Langs i Lille Stærmose".

Anne blev gift med Gårdmand Jep Rasmussen omkring 1644.

324. Gårdmand Knud Lauritzen blev født omkring 1625, døde i nov. 1709 i Nørre Broby i en alder af ca. 84 år, og blev begravet den 13. nov. 1709 på Nørre Broby Kirkegård.

Knud Lauritzen var gårdmand i Nørre Broby.
Han blev født omkr. 1625 og døde november 1709. Han blev begravet 13. november 1709 på Nørre Broby Kirkegård.
Fra skiftet efter hans søn Hans Knudsen 1759 ved vi, at der var mindst 6 børn i hans 1. ægteskab: Lars, Jørgen, Kirsten, Hans, Maren og Søren. Knud Lauritzen blev som 79-årig gift igen og opnåede som 81- hhv. 83-årig at blive far for 7. hhv. 8. gang
.

Knud blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

162       i.  Rytterbonde Lars Knudsen

         ii.  Jørgen Knudsen er født omkring 1670 og døde i apr. 1753 i Nørre Broby i en alder af ca. 83 år.

        iii.  Kirsten Knudsdatter er født i jun. 1679 i Nørre Broby og døde før jun. 1759.

         iv.  Hans Knudsen er født i feb. 1682 i Nørre Broby og døde i jun. 1759 i Nørre Broby i en alder af 77 år.

          v.  Maren Knudsdatter er født i mar. 1685 i Nørre Broby og døde i sep. 1759 i Nørre Broby i en alder af 74 år.

         vi.  Søren Knudsen er født i jun. 1688 i Nørre Broby og døde i apr. 1735 i Vøjstrup ved Nørre Broby i en alder af 46 år.

Knud blev gift med Maren Pedersdatter den 19. apr. 1705 i Nørre Broby Kirke.

Deres børn:

          i.  Maren Knudsdatter blev født den 13. aug. 1705 i Nørre Broby.

         ii.  Anne Knudsdatter blev født i okt. 1708 i Nørre Broby, døde i dec. 1708 i Nørre Broby, og blev begravet den 11. dec. 1708 på Nørre Broby Kirkegård.


332. Jesper blev født før 1636.

Jesper blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

166       i.  Anders Jespersen

         ii.  Karen Jespersdatter er født før 1657 og døde efter 1719.


344. Rasmus blev født før 1684.

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Rasmus Rasmussen døde efter 1757.

         ii.  Jens Rasmussen Et andet navn for Jens var Jens Rasmussen den ældre i Sanderum.

        iii.  Kirsten Rasmusdatter døde efter 1757.

172      iv.  Rytterbonde Hans Rasmussen


346. Niels Andersen, søn af Anders Sørensen, er født før 1690 og døde før jun. 1740.

Niels Andersen boede i Brændekilde.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

173       i.  Mette Nielsdatter

         ii.  Anders Nielsen er født før 1720 og døde efter jun. 1740.

        iii.  Jens Nielsen er født før 1720 og døde efter jun. 1740.

         iv.  Karen Nielsdatter er født før 1720 og døde efter jun. 1740.


448. Harm Heinsohn blev født i 1653 i Burweg i Niedersachsen, døde i 1725 i Burweg i Niedersachsen i en alder af 72 år, og blev begravet den 20. feb. 1725 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Harm blev gift med Allheit.

Deres barn:

224       i.  Harm Heinsohn


449. Allheit blev født cirka 1657, døde i apr. 1726 i Burweg i Niedersachsen i en alder af ca. 69 år, og blev begravet den 8. apr. 1726 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Allheit blev gift med Harm Heinsohn.

452. Sylvester Jungclaus er født omkring 1656 og døde den 11. jun. 1706 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af ca. 50 år.

Sylvester blev gift med Anna Brackmann den 9. jun. 1681 i Großenwörden i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Hinrich Jungclaus blev født i 1682 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen.

         ii.  Johann Jungclaus blev født i 1684 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen.

226     iii.  Sylvester Jungclaus

         iv.  Toennis Jungclaus blev født i 1688 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen, døde i aug. 1739 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af 51 år, og blev begravet den 6. aug. 1739 i Großenwörden i Niedersachsen.

          v.  Peter Jungclaus blev født i 1691 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen, døde i aug. 1692 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af 1 år, og blev begravet den 15. aug. 1692 i Großenwörden i Niedersachsen.


453. Anna Brackmann blev født omkring 1654, døde i okt. 1738 i Neuland ved Großenwörden i Niedersachsen i en alder af ca. 84 år, og blev begravet den 24. okt. 1738 i Großenwörden i Niedersachsen.

Anna blev gift med Sylvester Jungclaus den 9. jun. 1681 i Großenwörden i Niedersachsen.

458. Hinrich Peters blev født før 1686.

Hinrich blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

229       i.  Alheit Elisabeth Peters


460. Goerdt Cordes blev født omkring 1639, døde i mar. 1703 i Löhe ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 9. mar. 1703 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Goerdt blev gift med Mette før 1769.

Deres barn:

230       i.  Husmand Hinrich Cordes


461. Mette blev født cirka 1721, døde i mar. 1721, og blev begravet den 17. mar. 1721 på Friedhof bei St. Petri Kirche auf der Horst ved Burweg i Niedersachsen.

Mette blev gift med Goerdt Cordes før 1769.

462. Peter Jarck blev født omkring 1657.

Peter blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

231       i.  Anna Jarch


464. Barthold Look er født omkring 1654 og døde den 31. mar. 1708 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 54 år.

Barthold blev gift med Magdalene omkring 1681.

Deres børn:

          i.  Trin Look blev født den 9. aug. 1682 i Oldendorf i Niedersachsen.

232      ii.  Barthold Look

        iii.  Johann Look blev født den 9. maj 1687 i Oldendorf i Niedersachsen.

         iv.  Ann Margrethe Look blev født den 28. jul. 1693 i Oldendorf i Niedersachsen.


465. Magdalene er født i 1642 og døde den 22. sep. 1729 i Oldendorf i Niedersachsen i en alder af 87 år.

Magdalene blev gift med Barthold Look omkring 1681.

466. Hinrich Sticht er født omkring 1638 og døde den 30. sep. 1718 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 80 år.

Hinrich blev gift med Trine.

Deres børn:

          i.  Hebel Sticht blev født den 22. okt. 1682 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

233      ii.  Alheit Sticht


467. Trine er født cirka 1654 og døde den 18. nov. 1706 i Forst ved Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 52 år.

Trine blev gift med Hinrich Sticht.

468. Marten Glandorf er født i 1650 og døde den 11. aug. 1731 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen i en alder af 81 år.

Marten blev gift med Trin.

Deres børn:

234       i.  Benedix Glandorf

         ii.  Agnes Glandorf blev født før 1685 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

        iii.  Christian Glandorf blev født den 8. jul. 1685 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

         iv.  Anne Dorothee Glandorf blev født den 13. okt. 1696 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.

          v.  Marie Glandorf blev født den 31. aug. 1701 i Kuhla ved Himmelpforten i Niedersachsen.


469. Trin er født cirka 1668 og døde den 21. apr. 1744 i Hagenah ved Oldendorf i Niedersachsen i en alder af ca. 76 år.

Trin blev gift med Marten Glandorf.

472. Johann Helmke er født omkring 1671 og døde den 23. jan. 1743 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 72 år.

Johann blev gift med Margret.

Deres barn:

236       i.  Johann Helmke


473. Margret er født cirka 1666 og døde den 30. dec. 1732 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 66 år.

Margret blev gift med Johann Helmke.

474. Marten Wassermann er født omkring 1667 og døde den 11. nov. 1724 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 57 år.

I kirkebogen er i forbindelse med begravelsen anført: "er verbrannte zusammen mit seiner Ehefrau, da wahrscheinlich deren Wohnung brannte"

Marten blev gift med Gesche.

Deres børn:

          i.  Marie Liesbeth Wassermann blev født den 16. okt. 1687 i Estorf i Niedersachsen.

         ii.  Marten Wassermann er født i 1689 i Estorf i Niedersachsen og døde den 16. dec. 1766 i Estorf i Niedersachsen i en alder af 77 år.

        iii.  Mette Wassermann blev født den 18. jan. 1690 i Gräpel ved Estorf i Niedersachsen.

         iv.  Joahnn Martin Wassermann blev født den 29. okt. 1693 i Elm ved Bremerwörde i Niedersachsen.

          v.  Hinrich Valentin Wassermann blev født den 17. maj 1696 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.

237      vi.  Anna Margrethe Wassermann

        vii.  Claus Wassermann er født den 6. okt. 1701 i Forst ved Estorf i Niedersachsen og døde den 25. jul. 1702 i Forst ved Estorf i Niedersachsen.


475. Gesche er født cirka 1667 og døde den 11. nov. 1724 i Estorf i Niedersachsen i en alder af ca. 57 år.

Gesche blev gift med Marten Wassermann.

478. Hinrich Tiedemann, søn af Claus Tiedemann og Adelheid Bitterhof, er født den 28. mar. 1667 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 11. sep. 1705 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 38 år.

Hinrich blev gift med Sophie Elisabeth Beckmann den 4. jul. 1693 i Hechthausen i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Catharina Tiedemann blev født den 18. sep. 1698 i Hechthausen i Niedersachsen.

239      ii.  Margrethe Elisabeth Tiedemann

        iii.  Magdalena Tiedemann blev født den 8. jun. 1704 i Hechthausen i Niedersachsen.


479. Sophie Elisabeth Beckmann, datter af Dommer Lueder Beckmann og Margret Doescher, er født den 15. okt. 1671 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. jan. 1752 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 80 år.

Sophie blev gift med Hinrich Tiedemann den 4. jul. 1693 i Hechthausen i Niedersachsen.

10. generation (6x tipoldeforældre)640. Gårdmand Rasmus Lang, søn af Gårdmand Jep Rasmussen, er født før 1616 i Lille Stærmose ved Brylle og døde før nov. 1637 i Lille Stærmose ved Brylle.

Rasmus Lang boede omkring 1600-året på enestegården Lille Stærmose i Brylle Sogn.
Hans far Jep Rasmussen er nævnt 1587, da han svarede afgift for gården, og hans søn er nævnt i 1644, da hans hustru døde.
Lille Stærmose hørte indtil reformationen 1536 under Dalum Kloster. Med reformationen kom gården under kronen, der dog solgte gården videre. Gården indgik senere i Det fynske Ryttergods
.

Rasmus blev gift med Marine Andersdatter.

Deres børn:

320       i.  Gårdmand Jep Rasmussen

         ii.  Anders Rasmussen blev født før 1637 i Lille Stærmose ved Brylle, døde i aug. 1679 i Lille Stærmose ved Brylle, og blev begravet den 31. aug. 1679 på Brylle Kirkegård. Et andet navn for Anders var Anders Rasmussen Lang.


641. Marine Andersdatter døde i nov. 1637 i Lille Stærmose ved Brylle.

Marine Andersdatter var gift med Rasmus Lang på Lille Stærmose.
I Brylle Kirke findes en ligsten over hende med følgende Indskrift: "Herunder ligger begravet erlig og gudfrygtig Kvinde Marine Andersdatter sl. Rasmus Langs Efterleverske i Lille Stermose, som døde den 11. (?) November 1637. Gud give hende at opstaa med alle til det evige Livs Glæde og Herlighed. Amen
."

Marine blev gift med Gårdmand Rasmus Lang.

643. Ukendt er født før 1616 og døde i okt. 1680 i Lille Stærmose ved Brylle.

Jep Langs hustrus mor kendes fra en begravelse 1680 på Brylle Kirkegård, hvor der i kirkebogen for Brylle Sogn er anført: "Den 25 oktober begravet Jep Langs kones moder i Lille Stærmose".

Ukendt blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes barn:

321       i.  Anne


692. Anders Sørensen er født før 1643 og døde omkring 1689.

Anders Sørensen boede i Brændekilde; han døde omkring 1689

Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Dorthea Andersdatter er født omkring 1663 og døde i nov. 1726 i Grynborg ved Sanderum i en alder af ca. 63 år.

         ii.  Kirsten Andersdatter er født før 1671 og døde i maj 1729 i Tommerup.

346     iii.  Niels Andersen

Anders blev gift med Anne Nielsdatter før 1690.

Deres børn:

          i.  Jep Andersen er født før 1690 og døde omkring 1740 i Brændekilde. Et andet navn for Jep var Jep Andersen Bødker.

         ii.  Mette Andersdatter er født omkring 1690 og døde i feb. 1763 i Svenstrup nær Stenløse ved Odense i en alder af ca. 73 år.


956. Claus Tiedemann, søn af Hinrich Tiedemann, er født den 25. mar. 1640 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 25. jul. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 67 år.

Claus blev gift med Adelheid Bitterhof den 29. maj 1666 i Hechthausen i Niedersachsen.

Deres barn:

478       i.  Hinrich Tiedemann


957. Adelheid Bitterhof er født i 1642 og døde den 4. sep. 1707 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 65 år.

Adelheid blev gift med Claus Tiedemann den 29. maj 1666 i Hechthausen i Niedersachsen.

958. Dommer Lueder Beckmann, søn af Hinrick Beckmann, er født den 21. maj 1646 i Hechthausen i Niedersachsen og døde den 2. okt. 1721 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.

Lueder Beckmann var dommer i Hechthausen nær Oldendorf mellem Hamburg og Bremerhaven.

Lueder blev gift med Margret Doescher den 12. maj 1668 i Hechthausen i Niedersachsen.

Deres børn:

          i.  Hinrich Beckmann blev født den 12. dec. 1669 i Hechthausen i Niedersachsen.

479      ii.  Sophie Elisabeth Beckmann


959. Margret Doescher, datter af Johann Doescher, er født den 6. jan. 1644 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 28. dec. 1719 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 75 år.

Margret blev gift med Dommer Lueder Beckmann den 12. maj 1668 i Hechthausen i Niedersachsen.

11. generation (7x tipoldeforældre)1280. Gårdmand Jep Rasmussen er født før 1567 og døde efter 1587 i Lille Stærmose ved Brylle.

Jep Rasmussen er kendt fra 1587, hvor han betalte følgende afgift for gården Lille Stærmose: 1 ty 5 Æ 1 alb. i Td. Smør, 1 Fjerd. Honning, 24 Skpr. Havre (Gæsteri), 5 Læs Ved at age, 1 Okse at stalde.

Jep blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

640       i.  Gårdmand Rasmus Lang


1912. Hinrich Tiedemann blev født omkring 1610.

Hinrich blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

956       i.  Claus Tiedemann


1916. Hinrick Beckmann blev født omkring 1616.

Hinrick blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

958       i.  Dommer Lueder Beckmann


1918. Johann Doescher er født omkring 1614 og døde den 23. sep. 1676 i Kleinwörden ved Hechthausen i Niedersachsen i en alder af ca. 62 år.

Johann blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Mette Doescher er født den 4. feb. 1638 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 2. mar. 1703 i Hechthausen i Niedersachsen i en alder af 65 år.

         ii.  Johann Doescher er født den 22. jul. 1640 i Wisch ved Hechthausen i Niedersachsen og døde den 22. jul. 1640 i Hechthausen i Niedersachsen.

959     iii.  Margret Doescher


 

Tilbage til anerne