Tilbage til anerne  
 

Christian Møller Christensens aner


1. generation
1. Christian Møller Christensen, søn af Gårdejer Erhardt Carl Christian Christensen og Karen Hansine Petersen, er født den 30. nov. 1891 i Båring ved Asperup og døde den 14. jan. 1961 i Asperup i en alder af 69 år.

Christian blev gift med Sanne Frederiksen, datter af Husmand Hans Jørgen Frederiksen og Karen Nielsine Olivia Jensen, den 10. nov. 1924 i Asperup Kirke. Sanne er født den 11. aug. 1897 i Båring Skov ved Asperup og døde den 24. feb. 1981 i Asperup Sogn i en alder af 83 år.

Deres børn:

          i.  Karen Christensen blev født den 23. nov. 1925 i Asperup, døde den 6. feb. 1989 i Odense i en alder af 63 år, og blev begravet på Sanderum Kirkegård. Karen blev gift med Holger Vagner Jensen, søn af Maskinfabrikant Niels Viktor Jensen og Mine Christensen, den 12. dec. 1943 i Asperup Kirke. Holger blev født den 15. feb. 1918 i Røjle Mose ved Strib, døde den 15. maj 1984 i Sdr Boulevard i Odense i en alder af 66 år, og blev begravet den 19. maj 1984 på Sanderum Kirkegård.

         ii.  Erik Møller Christensen er født den 5. jun. 1928 i Asperup og døde omkring 1971 i en alder af ca. 43 år. Erik blev gift med Hilda Gunhild Jensen den 30. jul. 1949 i Asperup Kirke. Hilda er født den 30. jul. 1926 i Hogager ved Borbjerg.

        iii.  Axel Møller Christensen blev født den 21. mar. 1930 i Asperup, døde den 1. okt. 1956 i Nørre Uttrup i en alder af 26 år, og blev begravet den 6. okt. 1956 på Søndre Kirkegård i Aalborg. Axel blev gift med Lilli Brockdorff den 19. mar. 1955 i Vor Frelsers Kirke i Esbjerg. Lilli er født den 15. okt. 1934 i Seminarievej i Ribe.

         iv.  Ingrid Elise Christensen er født den 29. maj 1938 i Båring ved Asperup og døde i sep. 2011 i Vejle i en alder af 73 år. Ingrid blev gift med Egon Faaborg Nielsen. Egon er født den 25. apr. 1938 og døde omkring 2007 i en alder af ca. 69 år.2. generation (Forældre)2. Gårdejer Erhardt Carl Christian Christensen, søn af Gårdmand Christian Nielsen og Johanne Maria Erhardtsdatter, blev født den 10. mar. 1858 i Nørre Thise i Salling, døde den 23. okt. 1919 i Finsens Klinik i København i en alder af 61 år, og blev begravet den 30. okt. 1919 på Asperup Kirkegård.

Om Erhardt Carl Christian Christensen

Erhardt Carl Christian Christensen var gårdejer på Lille Dyrhøj mellem Båring og Blanke. Gården Lille Dyrhøj blev udstykket fra Dyrhøjgård

Erhardt blev gift med Karen Hansine Petersen den 19. sep. 1889 i Asperup Kirke. Karen er født den 10. aug. 1863 i Båring ved Asperup og døde den 6. aug. 1918 i Båring ved Asperup i en alder af 54 år.

Deres børn:

          i.  Bogholder Claus Christensen blev født den 17. aug. 1890 i Båring ved Asperup. Claus blev gift med Dagmar Poulsen den 3. dec. 1916 i Søndbjerg Kirke, Refs Herred, Thisted Amt. Dagmar blev født den 28. nov. 1890 i Tøndering.

1        ii.  Christian Møller Christensen (født den 30. nov. 1891 i Båring ved Asperup - døde den 14. jan. 1961 i Asperup). Christian blev gift med Sanne Frederiksen, datter af Husmand Hans Jørgen Frederiksen og Karen Nielsine Olivia Jensen, den 10. nov. 1924 i Asperup Kirke. Sanne er født den 11. aug. 1897 i Båring Skov ved Asperup og døde den 24. feb. 1981 i Asperup Sogn i en alder af 83 år.

        iii.  Gårdejer Anders Simon Christensen blev født den 19. mar. 1894 i Båring ved Asperup. Anders blev gift med Elna Marie Andersen den 15. apr. 1921 i Jordløse Sogn. Elna blev født den 20. maj 1894 i Jordløse.

         iv.  Carl Christensen blev født den 8. feb. 1896 i Båring ved Asperup.

          v.  Mælkehandler Olaf Christensen blev født den 2. feb. 1898 i Båring ved Asperup. Olaf blev gift med Magda Katrine Olsen, datter af Bødker Ole Peder Olsen og Marie Dorthea Mortensen Snedker, den 8. jun. 1940 i Bogense Kirke. Magda blev født den 13. nov. 1908 i Brundby på Samsø.

         vi.  Aksel Christensen blev født den 17. jan. 1899 i Båring ved Asperup. Aksel blev gift med Elli Emma Ida Jørgensen den 14. nov. 1924 i Nørre Bjert Kirke. Elli blev født den 27. sep. 1903 i Berlin, Deutschland.

        vii.  Johannes Christensen blev født den 19. nov. 1900 i Båring ved Asperup.

       viii.  Margrethe Christensen blev født den 22. mar. 1902 i Båring ved Asperup.

         ix.  Sigurd Christensen blev født den 15. maj 1903 i Båring ved Asperup.

          x.  Valborg Christensen blev født den 2. aug. 1907 i Båring ved Asperup.


3. Karen Hansine Petersen, datter af Gårdejer Claus Pedersen og Ane Margrethe Andersdatter, er født den 10. aug. 1863 i Båring ved Asperup og døde den 6. aug. 1918 i Båring ved Asperup i en alder af 54 år.

Karen blev gift med Gårdejer Erhardt Carl Christian Christensen den 19. sep. 1889 i Asperup Kirke. Erhardt blev født den 10. mar. 1858 i Nørre Thise i Salling, døde den 23. okt. 1919 i Finsens Klinik i København i en alder af 61 år, og blev begravet den 30. okt. 1919 på Asperup Kirkegård.

3. generation (Bedsteforældre)4. Gårdmand Christian Nielsen, søn af Møller Niels Christensen og Mette Marie Jensdatter, blev født den 6. dec. 1825 i Sæbygårds Mølle i Salling, døde den 18. apr. 1867 i Nørresundby i en alder af 41 år, og blev begravet den 24. apr. 1867 på Nørresundby Kirkegård. Et andet navn for Christian var Christian Nielsen Møller.

Christian blev gift med Johanne Maria Erhardtsdatter den 8. feb. 1855 i Thise Kirke. Johanne er født den 20. jun. 1834 i Nørre Thise i Salling og døde efter 1880.

Deres børn:

          i.  Mette Maria Christensen er født den 30. mar. 1856 i Nørre Thise i Salling og døde efter 1890.

2        ii.  Gårdejer Erhardt Carl Christian Christensen (født den 10. mar. 1858 i Nørre Thise i Salling - døde den 23. okt. 1919 i Finsens Klinik i København). Erhardt blev gift med Karen Hansine Petersen, datter af Gårdejer Claus Pedersen og Ane Margrethe Andersdatter, den 19. sep. 1889 i Asperup Kirke. Karen er født den 10. aug. 1863 i Båring ved Asperup og døde den 6. aug. 1918 i Båring ved Asperup i en alder af 54 år.

        iii.  Niels Christian Christensen blev født den 22. okt. 1860 på Nørrethisegård i Salling.

         iv.  Johannes Kristensen blev født den 3. okt. 1863 på Nørrethisegård i Salling.

          v.  Johannes Christensen blev født den 1. okt. 1864 på Nørrethisegård i Salling, døde den 24. apr. 1867 i Nørresundby i en alder af 2 år, og blev begravet den 27. apr. 1867 på Nørresundby Kirkegård.

         vi.  Elisabet Kristensen blev født den 18. okt. 1865 på Nørrethisegård i Salling.

        vii.  Marie Christensen blev født den 8. jan. 1867 i Nørresundby, døde den 24. apr. 1867 i Nørresundby, og blev begravet den 27. apr. 1867 på Nørresundby Kirkegård.


5. Johanne Maria Erhardtsdatter, datter af Gårdmand Erhardt Carl Christian Pedersen og Christiane Christiansdatter, er født den 20. jun. 1834 i Nørre Thise i Salling og døde efter 1880.

Johanne blev gift med Gårdmand Christian Nielsen den 8. feb. 1855 i Thise Kirke. Christian blev født den 6. dec. 1825 i Sæbygårds Mølle i Salling, døde den 18. apr. 1867 i Nørresundby i en alder af 41 år, og blev begravet den 24. apr. 1867 på Nørresundby Kirkegård. Et andet navn for Christian var Christian Nielsen Møller.

6. Gårdejer Claus Pedersen, søn af Gårdmand Peder Hansen og Ane Margrethe Jørgensdatter, er født i nov. 1814 i Fyllested ved Brenderup og døde den 14. mar. 1895 i Båring ved Asperup i en alder af 80 år.

Om Claus Pedersen

Claus Pedersen, den ældste af Peder Hansens og Ane Margrethes Sønner, kom i en ret ung Alder til at gaa i Faderens Sted for sine Hel- og Halvsøskende. Men de har siden vidnet, at han, trods sin unge Alder, troligt søgte at bringe saa meget ud af Gaarden som muligt, ligesom han i alle Maader var dem en god Broder og Vejleder.
Imidlertid havde Baaring lige fra Clauses tidligste Barndom draget ham; der boede hans Farbroder Jørgen Hansen, og det bedste, han vidste, var et Besøg eller et længere Ophold her, hvor han havde et godt Kammeratskab med sine Søskendbørn Sanne og Anders Jørgensen, hvoraf den sidste især blev hans gode og trofaste Ven til sin Død.
Da han var 24 Aar, skaffede Farbroderen ham Plads som Avlskarl hos Gaardmand Mads Hansen i Baaring, sin gode Ven og Genbo, hvis Enke - Karen Nielsdatter - Claus siden ægtede og saaledes blev Genbo til sin Fætter Anders Jørgensen.
Mads Hansens - og altså Claus Pedersens - gård var gård nr. 19 i Båring, der lå ca. hvor Lyøvej 1-15 ligger idag. Gården blev sidst i 1860'erne udstykket, men hovedmatriklen blev gården Udshøj, der i dag ligger i Ravnskovgyden 4.
Claus havde arvet en Del af Faderens Haandsnildhed, og et af hans første Arbejder, efter at han kom til Baaring, var at lave en Svingplov, vistnok den første, som fandtes i Asperup Sogn; og det slap han saa godt fra, at han høstede megen Ros for det Stykke Arbejde, som det ikke var enhver givet at kunne udføre.
Efter at Claus Pedersen havde forladt sin Fødegaard i Fyllested, kom Slægten der ikke meget. Og efter at Gaarden var solgt, var Brenderup tildels ude af Sagaen som Samlingssted for den. Børnene kom fattige ud af Gaarden. Det er bleven sagt, at det gik tilbage for Peder Hansen i de senere Aar, han levede. Og det er godt muligt, Tiderne var trange den Gang.
Men adskillige Aar efter hans Død sad Enken dog endnu i Gaarden, og først under hendes Styre, efter at Claus var kommen til Baaring, gik det stærkt tilbage med den, som ikke var saa underligt, da hun som Enke umuligt ene kunde magte, hvad to havde havt svært nok ved. Gaarden blev solgt og udflyttet til Fyllested Mark.
Den 30. April 1842 blev Claus Pedersen og Karen Nielsdatter viede. De havde ingen Børn, men fik senere hen en Plejesøn, Søn af Claus Pedersens Broder Frederik i Baaring Skov, Mads Hansen Frederiksen, opkaldt efter Karens afdøde Mand, med hvem hun heller ingen Børn havde.
Om Karen Nielsdatter eller Ka' Madse, som hun hed i daglig Tale, en Forkortning af Karen Mads Hansens, kunde der fortælles meget, men som Hovedsummen deraf staar de Ord, hendes sidste Mand, Claus Pedersen, lod sætte paa hendes Mindesten paa Asperup Kirkegaard lige udenfor Kirkedøren, hvor den indtil omkring 1916 fandtes, tillige med hendes første Mands:
"Hun var en kærlig Ægtefælle og omhyggelig Husmoder, de fattiges Ven, glad i sin Frelser var hendes Afskedshilsen et venligt Farvel i Jesu Navn."
I mangt og meget har hun vistnok været adskilligt forud for sin Tid, og hun stod som en smuk Repræsentant for den Slægt, hun tilhørte.
Den unge Friskolelærer Lars Frederiksen kom meget der i Gaarden, og Plejesønnen Mads Hansen var imellem det første Hold Børn, der søgte den lille Friskole nede paa >Trappen<. Hun havde ogsaa allerede bestemt, al han siden skulde paa Højskole, som jo den Gang ogsaa var i sin Barndom; men det Ønske fik hun ikke at se opfyldt, idet hun døde, da han var 12-13 Aar gammel.
Efter hendes Død ,kom han tilbage til sine Forældre i Baaring Skov, men der var tilskrevet ham en Arv paa 1,000 Rigsdaler ud af Gaarden. Ligeledes fik alle Claus Pedersens Søskende, baade Hel- og Halvsøskende, hver en Arv paa 300 Rigsdaler.
Anden Gang var Claus Pedersen gift med Ane Margrethe Andersdatter, Enke efter Gaardejer Hans Nielsen i Baaring; de blev viede i Asperup Kirke d. 1. Dec. 1860. De boede en Tid i hendes Gaard, og hans egen Gaard blev nedbrudt. Lidt senere flyttedes den anden Gaard til Dyrhøj - under navnet Dyrhøjgård..
Claus Pedersens og Ane Margrethe Andersdatters fik 2 døtre: Karen og Synøve:
Synøve fik Dyrhøjgård efter sine forældre.
Karen fik dog en del af gården, der blev skilt fra under navnet Lille Dyrhøj. Karen blev gift med Erhardt Carl Christian Christensen.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo).

Claus blev gift med Karen Nielsdatter den 30. apr. 1842 i Asperup Kirke. Karen er født omkring 1789 og døde den 10. jan. 1860 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 71 år.

Claus blev derefter gift med Ane Margrethe Andersdatter den 1. dec. 1860 i Asperup Kirke. Ane er født den 28. nov. 1821 i Asperup og døde den 7. jul. 1898 i Båring ved Asperup i en alder af 76 år.

Deres børn:

3         i.  Karen Hansine Petersen (født den 10. aug. 1863 i Båring ved Asperup - døde den 6. aug. 1918 i Båring ved Asperup). Karen blev gift med Gårdejer Erhardt Carl Christian Christensen, søn af Gårdmand Christian Nielsen og Johanne Maria Erhardtsdatter, den 19. sep. 1889 i Asperup Kirke. Erhardt blev født den 10. mar. 1858 i Nørre Thise i Salling, døde den 23. okt. 1919 i Finsens Klinik i København i en alder af 61 år, og blev begravet den 30. okt. 1919 på Asperup Kirkegård.

         ii.  Synøve Margrethe Petersen er født den 12. jul. 1868 i Båring ved Asperup og døde den 22. sep. 1924 i Dyrhøj i Båring i en alder af 56 år.


7. Ane Margrethe Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Ibsen og Ane Dorthe Nielsdatter, er født den 28. nov. 1821 i Asperup og døde den 7. jul. 1898 i Båring ved Asperup i en alder af 76 år.

Ane blev gift med Hans Nielsen den 4. jul. 1846 i Asperup Kirke. Hans er født den 22. feb. 1818 i Båring ved Asperup og døde den 21. nov. 1859 i Båring ved Asperup i en alder af 41 år.

Deres børn:

          i.  Niels Hansen blev født den 10. jun. 1847 i Båring ved Asperup.

         ii.  Maren Hansen blev født den 15. apr. 1849 i Båring ved Asperup.

        iii.  Anders Simon Hansen er født den 6. jan. 1856 i Båring ved Asperup og døde efter 1880.

Ane blev derefter gift med Gårdejer Claus Pedersen den 1. dec. 1860 i Asperup Kirke. Claus er født i nov. 1814 i Fyllested ved Brenderup og døde den 14. mar. 1895 i Båring ved Asperup i en alder af 80 år.

4. generation (Oldeforældre)8. Møller Niels Christensen, søn af Gårdmand Christen Pedersen og Karen Nielsdatter, blev født den 31. jul. 1790 i Selde i Salling, døde den 14. jan. 1849 i Sæbygårds Mølle i Salling i en alder af 58 år, og blev begravet den 23. jan. 1849 i Åsted Kirkegård i Salling.

Om Niels Christensen

Niels Christensen var møller og ejer af Sæbygårds Mølle i Salling.

Niels blev gift med Mette Marie Jensdatter den 30. jul. 1822 i Åsted Kirke i Salling. Mette er født omkring 1786 i Vile Sogn og døde den 16. mar. 1864 i Nissum i Salling i en alder af ca. 78 år.

Deres børn:

          i.  Ane Marie Nielsdatter er født omkring 1821 og døde efter 1834.

         ii.  Ane Kirstine Nielsdatter blev født omkring 1823 i Åsted i Salling. Ane blev gift med Gårdmand Jens Nielsen. Jens er født omkring 1819 i Åsted i Salling og døde efter 1860.

4       iii.  Gårdmand Christian Nielsen (født den 6. dec. 1825 i Sæbygårds Mølle i Salling - døde den 18. apr. 1867 i Nørresundby). Christian blev gift med Johanne Maria Erhardtsdatter, datter af Gårdmand Erhardt Carl Christian Pedersen og Christiane Christiansdatter, den 8. feb. 1855 i Thise Kirke. Johanne er født den 20. jun. 1834 i Nørre Thise i Salling og døde efter 1880.

         iv.  Christine Nielsdatter er født omkring 1827 i Åsted i Salling og døde efter 1850.


9. Mette Marie Jensdatter, datter af Fisker Jens Jørgensen og Maren Jensdatter, er født omkring 1786 i Vile Sogn og døde den 16. mar. 1864 i Nissum i Salling i en alder af ca. 78 år.

Mette blev gift med Ernst Christian Sommer den 21. okt. 1819 i Vile Kirke. Ernst er født omkring 1783 og døde den 3. okt. 1821 i Sæbygårds Mølle i Salling i en alder af ca. 38 år.

Mette blev derefter gift med Møller Niels Christensen den 30. jul. 1822 i Åsted Kirke i Salling. Niels blev født den 31. jul. 1790 i Selde i Salling, døde den 14. jan. 1849 i Sæbygårds Mølle i Salling i en alder af 58 år, og blev begravet den 23. jan. 1849 i Åsted Kirkegård i Salling.

10. Gårdmand Erhardt Carl Christian Pedersen, søn af Kusk Peder Christensen og Catrine Pedersdatter, blev født i 1793 i Karlsborg ved Thyregod, døde den 23. jan. 1845 i Nørre Thise i Salling i en alder af 52 år, og blev begravet den 2. feb. 1845 på Thise Kirkegård.

Om Erhardt Carl Cheistian Pedersen

Erhardt Carl Christian Pedersen flyttede 1825 fra Thyregod til Thiese og blev kusk på Grinderslev Kloster og Eskjær Gods. Ved sin død var han gårdmand i Nordthiese.

Erhardt blev gift med Christiane Christiansdatter den 26. sep. 1826 i Thise Kirke. Christiane er født omkring 1801 i Thise Sogn og døde den 26. sep. 1840 i Nørre Thise i Salling i en alder af ca. 39 år.

Deres børn:

          i.  Maren Kirstine Erhardtsdatter blev født den 31. mar. 1824 i Nørre Thise i Salling.

         ii.  Anne Cathrine Erhardtsdatter blev født den 18. jun. 1826 i Nørre Thise i Salling. Anne blev gift med Jens Hansen Bak. Jens er født den 19. nov. 1824 i Junget Sogn og døde den 2. jan. 1874 i Floutrup ved Selde i en alder af 49 år. Anne blev derefter gift med Niels Mikkelsen den 12. maj 1874 i Selde Kirke. Niels blev født i 1842.

        iii.  Anne Erhardtsdatter blev født den 23. mar. 1829 i Nørre Thise i Salling.

         iv.  Jeppe Erhardtsen blev født den 27. jan. 1832 i Nørre Thise i Salling.

5         v.  Johanne Maria Erhardtsdatter (født den 20. jun. 1834 i Nørre Thise i Salling - døde efter 1880). Johanne blev gift med Gårdmand Christian Nielsen, søn af Møller Niels Christensen og Mette Marie Jensdatter, den 8. feb. 1855 i Thise Kirke. Christian blev født den 6. dec. 1825 i Sæbygårds Mølle i Salling, døde den 18. apr. 1867 i Nørresundby i en alder af 41 år, og blev begravet den 24. apr. 1867 på Nørresundby Kirkegård. Et andet navn for Christian var Christian Nielsen Møller.

         vi.  Peder Erhardtsen blev født den 11. feb. 1837 i Nørre Thise i Salling.

        vii.  Christiane Erhardtsdatter blev født den 7. apr. 1839 i Nørre Thise i Salling.

Erhardt blev derefter gift med Karen Andersdatter den 27. maj 1841 i Thise Kirke. Karen blev født i 1809 i Thise Sogn.

Deres børn:

          i.  Anders Erhardtsen blev født i 1843 i Nørre Thise i Salling.

         ii.  Erhardine Erhardtsdatter blev født den 29. jan. 1845 i Nørre Thise i Salling.


11. Christiane Christiansdatter, datter af Gårdmand Christen Knudsen og Else Jensdatter, er født omkring 1801 i Thise Sogn og døde den 26. sep. 1840 i Nørre Thise i Salling i en alder af ca. 39 år.

Christiane blev gift med Gårdmand Erhardt Carl Christian Pedersen den 26. sep. 1826 i Thise Kirke. Erhardt blev født i 1793 i Karlsborg ved Thyregod, døde den 23. jan. 1845 i Nørre Thise i Salling i en alder af 52 år, og blev begravet den 2. feb. 1845 på Thise Kirkegård.

12. Gårdmand Peder Hansen, søn af Gårdmand Hans Jørgensen og Susanna Friderichsdatter, er født i jan. 1782 i Brenderup og døde den 16. sep. 1835 i Fyllested ved Brenderup i en alder af 53 år.

Om Peder Hansen

Peder Hansen var sognefoged og gårdmand i Fyllested.
Skønt gårdmandssøn fra Brenderup, så måtte Peder Hansen tage ud som Tjenestekarl, og hans Tjenestetid blev lang. Først da han var 33 Aar gammel tilbød der sig et Giftermaal for ham, nemlig med Ane Margrethe Jørgensdatter, Dt. af Gaardmand Jørgen Jacobsen i Holse, Enke efter Gaardmand Claus Jensen i Fyllested.
Claus Jensen døde 15. Sept. 1813, 32 Aar gammel. Samme Aar, 13. Nov., blev Peder Hansen gift med Enken, hvorom Brenderup Kirkebog melder: "1813, 13. Nov. viet Ungkarl Peder Hansen af Brenderup og Enken Anne Margrethe Jørgensdatter af Fyllested. Forloverne vare: Gaardmændene Jørgen Jacobsen og unge Anders Jensen af Holse."
Peder Hansen overtog Fæstegaarden i Fyllested efter sin Formand.
I en forholdsvis ung Alder blev han Sognefoged og Kirkeværge i Brenderup, og det viser, at han har havt gode Kundskaber efter sin Tid. Han var ogsaa meget haandsnild, og uden at have lært noget Haandværk forfærdigede han alle Slags Husgeraad, Møbler, Vogne og Avlsredskaber saa godt som nogen af den Tids almindelige Landsbyhaandværkere. Blandt andet forfærdigede han helt paa egen Haand en saakaldt >Holstenskvogn< med Fading, flettet af afbarkede Vidjeviger, og den var saa fin, at selve Fruen paa Kærsgaard laante den, naar hun skulde køre i Stads!
Da Jernplovene begyndte at afløse de gamle Hjulplove af Træ, maatte han hen og hjælpe Smeden med den første, og derved blev den saa fin, at Smeden i stor Begejstring svor paa, at den skulde stilles til Skue uden for Smedjen, at alle kunde se og beundre den.
Han har ogsaa været en dygtig Landmand, der foretog de Forandringer i Driften, som under de trykkende Kaar i disse fattige Tider lod sig gennemføre.
Og han kendte tillige sine Rettigheder og Pligter som hoveripligtig Bonde og havde paa Grund deraf adskillige Sammenstød med den daværende Godsejer paa Kærsgaard.
Kun 10 Aar levede Peder Hansen og Ane Margrethe Jørgensdatter sammen. Hun døde anden Juledag 1823, kun 35 Aar gammel.
Det blev en sørgelig Jul for Mand og Børn. Det yngste af dem, Sanne, var kun fyldt et Aar. Frederik, der altsaa kun har været 2 ½ Aar gammel, har som ældre Mand fortalt, at han kunde huske, hans Fader kom ud med den lille Sanne paa Armen og grædende fortalte Drengene, at nu var deres Moder død.
Peder Hansen var anden Gang gift med Maren Pedersdatter, Datter af Gaardmand Peder Nielsen i Skovsgaarde, Haarslev Sogn. De blev viede i Haarslev Kirke den 19. Juni 1823.
Peder Hansen døde 16. Sept. 1835. Om den Sygdom, der førte til hans Død, er der bleven fortalt:
En Dag, han var i Marken, blev han stukket af et Insekt i sit ene Næsebor. Det gjorde ondt, og Næsen blev noget hævet. Han agtede dog ikke derpaa og sagde nogen Spøg derom, da han kom ind
Men Følgerne af Insektstikket var saa farlige, at han blev syg og maatte til Sengs. Han fik ondartede Bylder, især i Ansigtet, og han blev næsten, om ikke helt blind, inden han under store Lidelser døde.
Den Gang vidste man næppe, hvad der var Aarsag til Sygdommen, men det ses jo nu tydeligt, at det har været Blodforgiftning. Enken sad nu tilbage med en hel Flok Børn, fire fra hendes eget Ægteskab med Peder Hansen, fire fra Peder Hansens Ægteskab med Ane Margrethe og tre fra Ane Margrethes Ægteskab med Claus Jensen, altsaa 11 ialt. De ældste var kommen ud at tjene og kunde forsørge sig selv, men der var endda en stor Flok tilbage, som hun maatte sørge for.
Claus Pedersen, den ældste af Peder Hansens og Ane Margrethes Sønner, kom da i en ret ung Alder til at gaa i Faderens Sted for sine Hel- og Halvsøskende. Men de har siden vidnet, at han, trods sin unge Alder, troligt søgte at bringe saa meget ud af Gaarden som muligt, ligesom han i alle Maader var dem en god Broder og Vejleder.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo).

Peder blev gift med Ane Margrethe Jørgensdatter den 13. nov. 1813 i Brenderup Kirke. Ane er født i jul. 1789 i Holse ved Brenderup og døde den 25. dec. 1823 i Fyllested ved Brenderup i en alder af 34 år.

Deres børn:

6         i.  Gårdejer Claus Pedersen (født i nov. 1814 i Fyllested ved Brenderup - døde den 14. mar. 1895 i Båring ved Asperup). Claus blev gift med Karen Nielsdatter den 30. apr. 1842 i Asperup Kirke. Karen er født omkring 1789 og døde den 10. jan. 1860 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 71 år. Claus blev derefter gift med Ane Margrethe Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Ibsen og Ane Dorthe Nielsdatter, den 1. dec. 1860 i Asperup Kirke. Ane er født den 28. nov. 1821 i Asperup og døde den 7. jul. 1898 i Båring ved Asperup i en alder af 76 år.

         ii.  Gårdmand Hans Jørgen Pedersen er født den 29. jan. 1818 i Fyllested ved Brenderup og døde den 7. nov. 1857 i Vedelshave ved Asperup i en alder af 39 år. Hans blev gift med Karen Jørgensdatter den 9. jun. 1855 i Asperup Kirke. Karen er født omkring 1821 og døde efter jun. 1855.

        iii.  Husmand Friderich Pedersen er født den 28. jul. 1820 i Fyllested ved Brenderup og døde mellem 1890 og 1901. Friderich blev gift med Dorthe Jacobine Pedersdatter, datter af Husmand Peder Andersen og Maren Andersdatter, den 10. dec. 1845 i Asperup Kirke. Dorthe er født den 16. mar. 1819 i Vedelshave ved Asperup og døde efter 1901.

         iv.  Sanne Pedersdatter blev født den 30. okt. 1822 i Fyllested ved Brenderup, døde den 19. jan. 1897 i Dronningesgade i Odense i en alder af 74 år, og blev begravet den 26. jan. 1897 på Orte Kirkegård. Sanne blev gift med Gårdmand Knud Nielsen den 19. nov. 1845 i Asperup Kirke. Knud er født omkring 1809 og døde den 8. aug. 1879 i Langkrog ved Orte i en alder af ca. 70 år.

Peder blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 19. jun. 1825 i Hårslev Kirke. Maren er født i 1799 i Hårslev Sogn og døde efter 1834.

Deres børn:

          i.  Husmand Peder Pedersen er født den 14. apr. 1825 i Fyllested ved Brenderup og døde den 9. sep. 1914 i Dybdalgård ved Vejlby på Vestfyn i en alder af 89 år. Peder blev gift med Maren Kirstine Jørgensdatter den 9. nov. 1859 i Rorslev Kirke. Maren er født den 11. aug. 1833 i Rorslev og døde den 12. mar. 1862 på Blanke Mark ved Middelfart i en alder af 28 år. Peder blev derefter gift med Margrethe Jensen den 4. okt. 1862 i Gelsted Kirke. Margrethe er født den 17. maj 1834 i Gelsted og døde den 10. jul. 1904 på Blanke Mark ved Middelfart i en alder af 70 år.

         ii.  Simon Pedersen er født den 4. sep. 1826 i Fyllested ved Brenderup og døde efter 1834.

        iii.  Husmand Julius Pedersen er født den 25. jan. 1828 i Fyllested ved Brenderup og døde den 8. jan. 1903 på Båring Mark ved Asperup i en alder af 74 år. Julius blev gift med Marie Larsen den 30. apr. 1859 i Rorslev Kirke. Marie er født den 25. dec. 1826 på Blanke Mark ved Middelfart og døde den 26. apr. 1896 på Båring Mark ved Asperup i en alder af 69 år.

         iv.  Niels Pedersen er født den 26. sep. 1829 i Fyllested ved Brenderup og døde efter 1880. Niels blev gift med Karen Madsen den 23. mar. 1864 i Vejlby Kirke ved Middelfart. Karen er født den 8. jan. 1837 i Kustrup ved Middelfart og døde efter 1880.

          v.  Margrethe Pedersdatter er født den 18. dec. 1831 i Fyllested ved Brenderup og døde den 17. mar. 1900 på Båring Mark ved Asperup i en alder af 68 år. Margrethe blev gift med Gårdmand Hans Christoffersen den 2. jun. 1861 i Asperup Kirke. Hans blev født den 2. dec. 1838 i Margård ved Nørre Åby, døde den 24. okt. 1914 i Harndrup i en alder af 75 år, og blev begravet den 30. okt. 1914 på Asperup Kirkegård.

         vi.  Karen Pedersdatter er født den 26. feb. 1832 i Fyllested ved Brenderup og døde efter 1834.


13. Ane Margrethe Jørgensdatter, datter af Gårdmand Jørgen Jacobsen og Maren Olsdatter, er født i jul. 1789 i Holse ved Brenderup og døde den 25. dec. 1823 i Fyllested ved Brenderup i en alder af 34 år.

Ane blev gift med Claus Jensen den 5. dec. 1805 i Brenderup Kirke. Claus er født omkring 1781 og døde den 15. sep. 1813 i Fyllested ved Brenderup i en alder af ca. 32 år.

Deres børn:

          i.  Maren Clausdatter blev født i feb. 1807 i Fyllested ved Brenderup.

         ii.  Ole Clausen blev født i aug. 1809 i Fyllested ved Brenderup.

Ane blev derefter gift med Gårdmand Peder Hansen den 13. nov. 1813 i Brenderup Kirke. Peder er født i jan. 1782 i Brenderup og døde den 16. sep. 1835 i Fyllested ved Brenderup i en alder af 53 år.

14. Gårdmand Anders Ibsen, søn af Gårdmand Jeppe Andersen og Mette Margrethe Hansdatter, er født i 1784 i Asperup og døde den 1. nov. 1857 i Båring ved Asperup i en alder af 73 år.

Om Anders Ibsen

Anders Ibsen var gårdmand på Ringstedgår i Båring.

Anders blev gift med Ane Dorthe Nielsdatter den 16. dec. 1815 i Asperup Kirke. Ane er født i mar. 1787 i Asperup og døde den 23. jul. 1858 i Båring ved Asperup i en alder af 71 år.

Deres børn:

          i.  Mette Kirstine Andersdatter er født den 15. jan. 1817 i Asperup og døde den 17. apr. 1883 i Båring ved Asperup i en alder af 66 år. Mette blev gift med Simon Jørgensen den 10. apr. 1847 i Asperup Kirke. Simon er født i dec. 1810 i Båring ved Asperup og døde den 26. maj 1858 i Båring ved Asperup i en alder af 47 år. Mette blev derefter gift med Anders Frederiksen den 4. jul. 1859 i Asperup Kirke. Anders er født den 19. okt. 1818 i Bogense og døde efter 1883.

7        ii.  Ane Margrethe Andersdatter (født den 28. nov. 1821 i Asperup - døde den 7. jul. 1898 i Båring ved Asperup). Ane blev gift med Hans Nielsen den 4. jul. 1846 i Asperup Kirke. Hans er født den 22. feb. 1818 i Båring ved Asperup og døde den 21. nov. 1859 i Båring ved Asperup i en alder af 41 år. Ane blev derefter gift med Gårdejer Claus Pedersen, søn af Gårdmand Peder Hansen og Ane Margrethe Jørgensdatter, den 1. dec. 1860 i Asperup Kirke. Claus er født i nov. 1814 i Fyllested ved Brenderup og døde den 14. mar. 1895 i Båring ved Asperup i en alder af 80 år.


15. Ane Dorthe Nielsdatter, datter af Gårdmand Niels Stephansen og Mette Kirstine Nielsdatter, er født i mar. 1787 i Asperup og døde den 23. jul. 1858 i Båring ved Asperup i en alder af 71 år.

Ane blev gift med Gårdmand Anders Ibsen den 16. dec. 1815 i Asperup Kirke. Anders er født i 1784 i Asperup og døde den 1. nov. 1857 i Båring ved Asperup i en alder af 73 år.

5. generation (Tipoldeforældre)16. Gårdmand Christen Pedersen er født omkring 1755 og døde efter 1801.

Om Christen Pedersen

Christen Pedersen var fæstebonde i Selde i Nordsalling.

Christen blev gift med Karen Nielsdatter den 27. nov. 1783 i Selde Kirke. Karen er født omkring 1757 og døde den 31. jan. 1813 i Selde i Salling i en alder af ca. 56 år.

Deres børn:

          i.  Peder Christensen er født i aug. 1784 i Floutrup ved Selde og døde efter 1801.

         ii.  Mette Christensdatter er født den 27. nov. 1787 i Floutrup ved Selde og døde efter 1801.

8       iii.  Møller Niels Christensen (født den 31. jul. 1790 i Selde i Salling - døde den 14. jan. 1849 i Sæbygårds Mølle i Salling). Niels blev gift med Mette Marie Jensdatter, datter af Fisker Jens Jørgensen og Maren Jensdatter, den 30. jul. 1822 i Åsted Kirke i Salling. Mette er født omkring 1786 i Vile Sogn og døde den 16. mar. 1864 i Nissum i Salling i en alder af ca. 78 år.

         iv.  Niels Christensen er født den 25. mar. 1794 i Selde i Salling og døde efter 1801.

          v.  Else Christensdatter er født den 19. sep. 1796 i Selde i Salling og døde efter 1801.

         vi.  Kirsten Christensdatter blev født den 4. dec. 1800 i Selde i Salling.


17. Karen Nielsdatter er født omkring 1757 og døde den 31. jan. 1813 i Selde i Salling i en alder af ca. 56 år.

Karen blev gift med Gårdmand Christen Pedersen den 27. nov. 1783 i Selde Kirke. Christen er født omkring 1755 og døde efter 1801.

18. Fisker Jens Jørgensen, søn af Jørgen Jensen og Maren Pedersdatter, er født i 1756 i Vile Sogn og døde efter 1801.

Om Jens Jørgensen

Jens Jørgensen var jordløs husmand og fisker i Ville i Salling.

Jens blev gift med Maren Jensdatter den 17. apr. 1781 i Vile Kirke. Maren er født omkring 1746 og døde den 4. dec. 1817 i Vile i Salling i en alder af ca. 71 år.

Deres børn:

          i.  Jørgen Jensen blev født i 1781 i Skyldal i Vile Sogn.

9        ii.  Mette Marie Jensdatter (født omkring 1786 i Vile Sogn - døde den 16. mar. 1864 i Nissum i Salling). Mette blev gift med Ernst Christian Sommer den 21. okt. 1819 i Vile Kirke. Ernst er født omkring 1783 og døde den 3. okt. 1821 i Sæbygårds Mølle i Salling i en alder af ca. 38 år. Mette blev derefter gift med Møller Niels Christensen, søn af Gårdmand Christen Pedersen og Karen Nielsdatter, den 30. jul. 1822 i Åsted Kirke i Salling. Niels blev født den 31. jul. 1790 i Selde i Salling, døde den 14. jan. 1849 i Sæbygårds Mølle i Salling i en alder af 58 år, og blev begravet den 23. jan. 1849 i Åsted Kirkegård i Salling.


19. Maren Jensdatter, datter af Mette Jensdatter, er født omkring 1746 og døde den 4. dec. 1817 i Vile i Salling i en alder af ca. 71 år.

Maren blev gift med Fisker Jens Jørgensen den 17. apr. 1781 i Vile Kirke. Jens er født i 1756 i Vile Sogn og døde efter 1801.

20. Kusk Peder Christensen, søn af Gårdmand Chresten Jepsen Storgaard og Bigitta Christiansdatter, er født i 1759 i Selde Sogn og døde den 10. jun. 1830 i Karlsborg ved Thyregod i en alder af 71 år.

Om Peder Christensen Kusk

Peder Christensen med tilnavnet Kusk kom til Hastrup sammen med den nye ejer i 1786. Han var da allerede en betroet kusk for Adelsmand og Junker De Stiernholm. Derfor fik han også ved sit giftermål i 1794 overdraget Podehuset fra Hastrup, der blev omdøbt til Carlsborg, blev endda udbygget og tillagt mere jord. Fæstebrevet er et af de få fra Hastrup, der er bevaret. Det beskriver udførlig hvor jorden lå og betingelserne for fæstet, der efter datidens norm var meget attraktive for Peder Kusk. De havde gode relationer til hinanden, hvilket ses af at den første søn Peder og Cathrine blev opkaldt efter de Stiernholm "Edvard Carl Christian".

Peder blev gift med Catrine Pedersdatter i 1792 i Tamdrup Kirke. Catrine er født i 1762 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme og døde den 4. maj 1840 i Karlsborg ved Thyregod i en alder af 78 år.

Deres børn:

10        i.  Gårdmand Erhardt Carl Christian Pedersen (født i 1793 i Karlsborg ved Thyregod - døde den 23. jan. 1845 i Nørre Thise i Salling). Erhardt blev gift med Christiane Christiansdatter, datter af Gårdmand Christen Knudsen og Else Jensdatter, den 26. sep. 1826 i Thise Kirke. Christiane er født omkring 1801 i Thise Sogn og døde den 26. sep. 1840 i Nørre Thise i Salling i en alder af ca. 39 år. Erhardt blev derefter gift med Karen Andersdatter den 27. maj 1841 i Thise Kirke. Karen blev født i 1809 i Thise Sogn.

         ii.  Peder Pedersen er født i 1795 i Karlsborg ved Thyregod og døde den 31. jul. 1848 i Sejrup ved Thyregod i en alder af 53 år.

        iii.  Christen Pedersen er født i 1796 i Karlsborg ved Thyregod og døde den 18. jan. 1829 i Thyregod Sogn i en alder af 33 år.

         iv.  Gårdmand Jens Christian Pedersen er født i 1798 i Karlsborg ved Thyregod og døde den 25. jun. 1876 i Hinskov ved Thyregod i en alder af 78 år. Jens blev gift med Mette Mathiasdatter den 2. nov. 1822 i Thyregod Kirke. Mette er født i 1804 i Dørken ved Thyregod og døde den 27. jul. 1898 i Lønå ved Thyregod i en alder af 94 år.

          v.  Mette Pedersdatter blev født i 1800 i Karlsborg ved Thyregod.

         vi.  Anne Johanne Marie Pedersdatter er født i 1804 i Karlsborg ved Thyregod og døde den 28. okt. 1804 i Karlsborg ved Thyregod.


21. Catrine Pedersdatter, datter af Gårdejer Peder Therkelsen og Anne Andersdatter, er født i 1762 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme og døde den 4. maj 1840 i Karlsborg ved Thyregod i en alder af 78 år.

Om Cathrine Pedersdatter

Cathrine Pedersdatter kaldes undertiden Anne Cathrine Peders-datter, men døbenavnet er Cathrine Pedersdatter.
I skøde- og panteprotokollen 1773-1788, fol. 65b, er følgende dokument vedrørende Cathrine Pedersdatters fædrene arv indført:
"Erkiender og tilstaaer jeg underskrevne Anders Pedersen i Omvraae ret Vitterlig Gield skyldigt være til mine kiære Sødskende, som ere Terkel Pedersen, Johanna Pedersdatter, Cathrine Peders-datter og Ingeborg Pedersdatter ialt dend Summa Femb Hundrede, Tiuge og Syv Rixdr. skriv 527ve Rdr. Som dennem Arvelig er tilfalden efter voris Sl. Forældre Peder Terkelsøn og Anne Anders-datter alt efter Skiftebrevets Formelding. Hvilke Børnepenge af Amtmanden over Coldinghuus Amt S.S. Hr. Conferen-ce Raadde Hofmann, som Over-Formyndere mig er betroet; Thi tilforpligter Jeg mig og mine Arvinger Een for alle og alle for Een for benevnte Penge 527ve Rdr. efter eet halv Aars Opsiigel-se rigtig og skadesløs at betale og saalenge bemte Summa hos mig bliver staaende, betaler jeg deraf aarlig Gangbar Rente efter Skiftebrevets videre Indhold; Og paa det nuværende og efterkommende Over- og under-Formyndere kand være og blive forsickret om Skadisloss betalning i alle Maader for bemte Børne Penge, pantsetter Jeg herved min iboende Self Ejer Gaard i Omvraae af Hartkorn 1 Td. 6 Skpr. 3 Fjk. 1 Alb. hvorudi Højbemte Over- og under Formyndere skal være første Prioritet, saasom dend icke til nogen anden er Pantsat og skal derfor med ald tilliggende Ejendomb og Rettighed tillige med ald min Besetning og Indboe blive et sickert Pant for ovenskrevne Capital = 527 Rdr. indtil dend sidste Skl. med dend første bliver betalt. Til Stadfæstelse have ieg denne min Pante-Obligation ej allene egenhændig underskrevet og beseglet, mens og formaaet min Sogne Præst Hr. Hans Bang og Degnen Sr. Bagman med mig til Vitterlighed at underskrive ligesom dend og maae Læses og Protocolleris til mit Værne Ting uden mig at Var-selgive.

Catrine blev gift med Kusk Peder Christensen i 1792 i Tamdrup Kirke. Peder er født i 1759 i Selde Sogn og døde den 10. jun. 1830 i Karlsborg ved Thyregod i en alder af 71 år.

22. Gårdmand Christen Knudsen, søn af Gårdmand Knud Jensen og Else Jensdatter, er født omkring 1772 og døde efter 1801.

Om Christen Knudsen

Christen Knudsen var fæstebonde i Børstinggård, Thise Sogn.

Christen blev gift med Else Jensdatter. Else er født omkring 1771 og døde efter 1801.

Deres børn:

          i.  Knud Christensen blev født omkring 1794.

         ii.  Jens Christensen blev født omkring 1796.

11      iii.  Christiane Christiansdatter (født omkring 1801 i Thise Sogn - døde den 26. sep. 1840 i Nørre Thise i Salling). Christiane blev gift med Gårdmand Erhardt Carl Christian Pedersen, søn af Kusk Peder Christensen og Catrine Pedersdatter, den 26. sep. 1826 i Thise Kirke. Erhardt blev født i 1793 i Karlsborg ved Thyregod, døde den 23. jan. 1845 i Nørre Thise i Salling i en alder af 52 år, og blev begravet den 2. feb. 1845 på Thise Kirkegård.


23. Else Jensdatter er født omkring 1771 og døde efter 1801.

Else blev gift med Gårdmand Christen Knudsen. Christen er født omkring 1772 og døde efter 1801.

24. Gårdmand Hans Jørgensen, søn af Gårdmand Jørgen Andersen og Karen Pedersdatter, er født i apr. 1750 i Risum ved Asperup og døde i mar. 1796 i Brenderup i en alder af 45 år.

Om Hans Jørgensen

Hans Jørgensen var fæstebonde i Brenderup.
Hans navn er oftere bleven mindet end noget andet af Slægtens Navne fra det fjerne Tidspunkt, han levede, og Aarsagen dertil er et saakaldt Testimonium, som han har efterladt sig, og hvori han først bestemmer om sine Børns og Stifbørns Arverettigheder, og derefter "optegner nogle Ord om sit eget Hjertes Tilstand", som han udtrykker sig.
Allerede 9 Aar efter at han var bleven gift, og han endnu kun var 37 Aar gammel, skrev han dette sit Testimonium, og det kan tyde paa, at han, enten sjæleligt eller legemligt, har været mindet om Døden paa en stærkere Maade, end det ellers kunde ligge for hans Alder.
Disse Testimonier var ikke helt sjældne paa den Tid, han skrev sit, og senere har de vistnok været ret almindelige. I Stedet for, at en Redaktør eller Meddeler nu skriver noget i Avisen om en afdød, som man synes bør mindes, efterlod man sig den Gang ofte et saadant Testimonium, der kunde indeholde forskelligt om Slægtsforhold, Livsførelse og lignende, og som saa blev oplæst ved vedkommendes Begravelse, ofte formet og nedskrevet af Degnen, der vistnok som Regel oplæste det.
Havde den afdøde ikke efterladt sig noget Testimonium, skete det ofte, at Degnen efter de paarørendes Opgivende forfattede et Testimonium, som han saa oplæste, og som blev overladt til de efterlevende.
Men Hans Jørgensen har selv formet og nedskrevet sit Testimonium; det er en Bondes jævne Ord og ikke en Degns højtidelige Stil.
Desværre findes hans eget Haandskrift ikke mere. I midten af 1800-tallet var det allerede bleven saa slidt og medtaget, at det ikke mere kunde hænge sammen. Der blev da taget nogle Afskrifter deraf, besørget af en Sønnesøn af Hans Jørgensen, Husmand Julius Pedersen, Baaring Mark. Han er nu død for mange Aar siden, og ingen véd, hvor megen Flid han har gjort sig med Afskrivningen. Men vi tør vel antage, at han har fulgt Originalen nogenlunde, det tyder en Mængde Stavemaader bestemt paa.
Der findes jo en Mængde unødige Gentagelser i dette Skrift, og mange Steder kniber det for ham med at finde Udtryk for sine Tanker og Følelser, hvilket han jo selv klager over. Men i det store taget er der en Tanke- og Følelsesrigdom i det, som man ikke skulde have troet kunde findes hos en Fæstebonde, der levede paa en Tid, da mange Bønder næppe kunde skrive deres Navn ordentlig, endsige nedskrive deres Tanker.
Hans Jørgensen og Susanne havde fem Børn sammen: Jørgen Hansen, født 1779; Peder Hansen, født 1782; Karen Hansdatter, født 1785; Ane Catrine Hansdatter, født 1788; Mette Marie Hansdatter, født 1792.
Det sidste Barn har rimeligvis kostet Moderen Livet; samme Dag, 5. Maj 1792, som hun blev begravet, fremstilledes nemlig hendes nyfødte hjemmedøbte Barn i Kirken, hvorom Kirkebogen meddeler: "1792, 5. May confirmeret Daaben over Hans Jørgensens og salig Susanna Friderichsdatters Barn her af Byen, kaldet Mette Maria, frembaaren af Jomfru Anna Bønnelyche i Præstegaarden. Fadderne: Barnets Morfader fra Wissenbierg og dets trende Farbrødre."
Det blev saa dog Hustruen, der først skulde bort.
I sit Testimonium taler Hans Jørgensen meget. om Livets Usikkerhed, og hverken hans Hustrus eller hans Aar skulde heller blive mange, idet han selv døde fire Aar efter hende, kun 46 Aar gammel.
Deres ældste Søn, Jørgen Hansen, var kun godt 16 Aar gammel, da hans Fader døde, og hans yngste Søster Mette Marie kun 4 Aar.
Indtil Jørgen Hansen var 19 Aar blev han og hans Søskende, i hvert Fald de ældre af dem, i Gaarden, men saa gik den over paa andre Hænder og de maatte bort, til hver sin Side.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo)
.

Hans blev gift med Susanna Friderichsdatter den 29. maj 1778 i Brenderup Kirke. Susanna er født omkring 1750 og døde i maj 1792 i Brenderup i en alder af ca. 42 år.

Deres børn:

          i.  Gårdmand Jørgen Hansen er født i nov. 1779 i Brenderup og døde den 26. nov. 1841 i Båring ved Asperup i en alder af 62 år. Jørgen blev gift med Karen Sørensdatter, datter af Gårdmand Søren Madsen og Maren Nielsdatter, den 1. okt. 1814 i Asperup Kirke. Karen er født omkring 1774 og døde den 8. feb. 1846 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 72 år.

12       ii.  Gårdmand Peder Hansen (født i jan. 1782 i Brenderup - døde den 16. sep. 1835 i Fyllested ved Brenderup). Peder blev gift med Ane Margrethe Jørgensdatter, datter af Gårdmand Jørgen Jacobsen og Maren Olsdatter, den 13. nov. 1813 i Brenderup Kirke. Ane er født i jul. 1789 i Holse ved Brenderup og døde den 25. dec. 1823 i Fyllested ved Brenderup i en alder af 34 år. Peder blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 19. jun. 1825 i Hårslev Kirke. Maren er født i 1799 i Hårslev Sogn og døde efter 1834.

        iii.  Karen Hansdatter er født i maj 1785 i Brenderup og døde efter 1787.

         iv.  Anna Cathrina Hansdatter er født i mar. 1788 i Brenderup og døde efter 1801.

          v.  Mette Maria Hansdatter er født i maj 1792 i Brenderup og døde efter 1801.

Hans blev derefter gift med Anne Andersdatter den 24. apr. 1793 i Brenderup Kirke. Anne er født omkring 1748 og døde efter 1801.


25. Susanna Friderichsdatter, datter af Husmand Friderich Jørgensen og Karen Pedersdatter, er født omkring 1750 og døde i maj 1792 i Brenderup i en alder af ca. 42 år.

Om Susanne Friderichsdatter

Susanna Friderichsdatter, født 1750, var første Gang gift med en ung Enkemand, Gaardmand Poul Nielsen i Brenderup, der rimeligvis havde giftet sig Gaard til ved en aldrende Enke, Margrete, der 68 Aar gammel var død 4 Maaneder førend han blev gift med Susanna, der maaske har været i Gaarden som Tjenestepige; - hendes Søster Dorthea Lisbeth tjente paa samme Tid i Brenderup Præstegaard.
I Brenderup Kirkebog anføres: "Den 24. July copuleret Poul Nielsen, Enkemand, og Susanna Friderichsdatter, begge af Brenderup."
I September Aaret efter fik de deres første Barn døbt, hvorom Kirkebogen melder: "Den 24. Sept. 1775 døbt Poul Nielsens Barn af Brenderup, kaldet Margrete, baaren af Sognepræstens Kone. Faddere vare: Konens Fader Friderich Jørgensen og hendes Broder Jørgen, begge af Vissenbjerg; Niels Jørgensens og Jørgen Pedersens Koner."
Og 3 Aar efter anføres der: "Den 15. Febr. 1778 døbt salig Poul Nielsens Tvillingbørn af Brenderup, kaldet (det ene) Poul, frembaaren af Mosteren Anne Marie fra Rold, (det andet) Friderich, frembaaren af den anden Moster Dorthea Lisbet, tienende i Præstegaarden. Faddernetil begge vare Morfaderen Friderich Jørgensen, Morbroderen Jørgen Friderichsen, Svogeren Michel fra Rold, Mads Jensen fra Brenderup; Jens Nielsen, Lars .... Peder Mathiasens Kone og Jens Simonsens Datter, alle af Brenderup."
Poul Nielsen er død inden disse to Børns Fødsel, efter kun 4 Aars Ægteskab med Susanna.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo).

Susanna blev gift med Povel Nielsen den 29. jul. 1774 i Brenderup Kirke. Povel er født omkring 1698 og døde i feb. 1778 i Brenderup i en alder af ca. 80 år.

Deres børn:

          i.  Margretha Povelsdatter er født i sep. 1775 i Brenderup og døde efter 1787.

         ii.  Friederich Povelsen er født i feb. 1778 i Brenderup og døde efter 1787.

        iii.  Povel Povelsen er født i feb. 1778 i Brenderup og døde i feb. 1778 i Brenderup.

Susanna blev derefter gift med Gårdmand Hans Jørgensen den 29. maj 1778 i Brenderup Kirke. Hans er født i apr. 1750 i Risum ved Asperup og døde i mar. 1796 i Brenderup i en alder af 45 år.

26. Gårdmand Jørgen Jacobsen blev født omkring 1747.

Om Jørgen Jacobsen

Jørgen Jacobsen var fæstebonde i Holse med betydelig humleavl.

Jørgen blev gift med Maren Olsdatter den 29. okt. 1784 i Brenderup Kirke. Maren er født i apr. 1767 i Fyllested ved Brenderup og døde i jan. 1806 i Holse ved Brenderup i en alder af 38 år.

Deres børn:

          i.  Jacob Jørgensen blev født i jan. 1787 i Holse ved Brenderup.

13       ii.  Ane Margrethe Jørgensdatter (født i jul. 1789 i Holse ved Brenderup - døde den 25. dec. 1823 i Fyllested ved Brenderup). Ane blev gift med Claus Jensen den 5. dec. 1805 i Brenderup Kirke. Claus er født omkring 1781 og døde den 15. sep. 1813 i Fyllested ved Brenderup i en alder af ca. 32 år. Ane blev derefter gift med Gårdmand Peder Hansen, søn af Gårdmand Hans Jørgensen og Susanna Friderichsdatter, den 13. nov. 1813 i Brenderup Kirke. Peder er født i jan. 1782 i Brenderup og døde den 16. sep. 1835 i Fyllested ved Brenderup i en alder af 53 år.

        iii.  Ole Jørgensen blev født i nov. 1791 i Holse ved Brenderup.

         iv.  Rasmus Jørgensen blev født i maj 1794 i Holse ved Brenderup.

          v.  Gorritz Jørgensen blev født i 1796 i Holse ved Brenderup.

         vi.  Anne Jørgensen blev født i 1798 i Holse ved Brenderup.


27. Maren Olsdatter, datter af Gårdmand Ole Rasmussen og Anna Gorritzdatter, er født i apr. 1767 i Fyllested ved Brenderup og døde i jan. 1806 i Holse ved Brenderup i en alder af 38 år.

Maren blev gift med Gårdmand Jørgen Jacobsen den 29. okt. 1784 i Brenderup Kirke. Jørgen blev født omkring 1747.

28. Gårdmand Jeppe Andersen, søn af Gårdmand Anders Ipsen og Anne Madsdatter, er født i aug. 1750 i Bubel ved Indslev og døde den 14. mar. 1824 i Asperup i en alder af 73 år.

Om Jeppe Andersen

Jeppe Andersen var fæstebonde i Asperup.

Jeppe blev gift med Mette Margrethe Hansdatter den 28. sep. 1783 i Asperup Kirke. Mette er født i jul. 1765 i Asperup og døde den 22. feb. 1841 i Asperup i en alder af 75 år.

Deres børn:

14        i.  Gårdmand Anders Ibsen (født i 1784 i Asperup - døde den 1. nov. 1857 i Båring ved Asperup). Anders blev gift med Ane Dorthe Nielsdatter, datter af Gårdmand Niels Stephansen og Mette Kirstine Nielsdatter, den 16. dec. 1815 i Asperup Kirke. Ane er født i mar. 1787 i Asperup og døde den 23. jul. 1858 i Båring ved Asperup i en alder af 71 år.

         ii.  Hans Ibsen er født i mar. 1788 i Asperup og døde efter 1801.

        iii.  Ane Kierstine Ibsdatter er født i maj 1791 i Asperup og døde i nov. 1792 i Asperup i en alder af 1 år.

         iv.  Mads Ibsen er født i jan. 1795 i Asperup og døde efter 1801.

          v.  Anna Kirstine Ibsdatter blev født i jul. 1802 i Asperup.


29. Mette Margrethe Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Hansen og Kirsten Nielsdatter, er født i jul. 1765 i Asperup og døde den 22. feb. 1841 i Asperup i en alder af 75 år.

Mette blev gift med Gårdmand Jeppe Andersen den 28. sep. 1783 i Asperup Kirke. Jeppe er født i aug. 1750 i Bubel ved Indslev og døde den 14. mar. 1824 i Asperup i en alder af 73 år.

30. Gårdmand Niels Stephansen, søn af Gårdmand Stephan Simonsen og Giertrud Hansdatter, er født i sep. 1743 i Asperup og døde i mar. 1808 i Asperup i en alder af 64 år.

Om Niels Stephansen

Niels Stephansen var fæstebonde og fra 1767 selvejerbonde i Asperup.
Hans gård Store Restegård, senere omdøbt til Ringstedgård, var den største gård i Asperup. Ifølge Niels Hansens (født 1849) i 1935 udgivne memoirer, havde "Niels Steffensen" syv børn som blev voksne; de ejede alle gårde i og omkring Asperup og Båring.

Niels blev gift med Mette Kirstine Nielsdatter omkring 1766. Mette er født i apr. 1743 i Asperup og døde den 5. maj 1827 i Asperup i en alder af 84 år.

Deres børn:

          i.  Gårdmand Stephan Nielsen er født i sep. 1767 i Asperup og døde den 9. maj 1839 i Båring ved Asperup i en alder af 71 år. Stephan blev gift med Mette Kirstine Nielsdatter, datter af Margrethe Stephansdatter, den 21. mar. 1796 i Asperup Kirke. Mette er født omkring 1775 og døde den 25. mar. 1842 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 67 år.

         ii.  Giertrud Marie Nielsdatter er født i dec. 1769 i Asperup og døde den 6. mar. 1847 i Båring ved Asperup i en alder af 77 år. Giertrud blev gift med Niels Sørensen den 8. jun. 1805 i Asperup Kirke. Niels er født i okt. 1770 i Båring ved Asperup og døde den 14. maj 1830 i Båring ved Asperup i en alder af 59 år. Giertrud blev derefter gift med Jørgen Olsen omkring 1788. Jørgen er født omkring 1744 og døde i jan. 1801 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 57 år.

        iii.  Niels Nielsen er født i mar. 1772 i Asperup og døde den 20. apr. 1851 i Båring ved Asperup i en alder af 79 år. Niels blev gift med Karen Sørensdatter den 15. mar. 1806 i Asperup Kirke. Karen er født i sep. 1781 i Båring ved Asperup og døde den 30. apr. 1830 i Båring ved Asperup i en alder af 48 år.

         iv.  Hans Nielsen er født i nov. 1774 i Asperup og døde i mar. 1779 i Asperup i en alder af 4 år.

          v.  Peder Nielsen er født omkring 1777 og døde den 25. jan. 1848 i Asperup i en alder af ca. 71 år. Peder blev gift med Helvig Andersdatter den 18. dec. 1828 i Asperup Kirke. Helvig er født i nov. 1779 i Asperup og døde den 2. mar. 1869 i Asperup i en alder af 89 år.

         vi.  Maren Nielsdatter er født i apr. 1779 i Asperup og døde efter 1801.

        vii.  Anne Dorthe Nielsdatter er født i dec. 1781 i Asperup og døde i mar. 1783 i Asperup i en alder af 1 år.

       viii.  Hans Nielsen er født i mar. 1784 i Asperup og døde den 21. apr. 1842 i Asperup i en alder af 58 år. Hans blev gift med Johanne Kirstine Hansdatter den 8. jun. 1816 i Ore Kirke. Johanne er født i jan. 1788 i Ore Skovmølle ved Bogense og døde den 3. jul. 1827 i Asperup i en alder af 39 år.

15       ix.  Ane Dorthe Nielsdatter (født i mar. 1787 i Asperup - døde den 23. jul. 1858 i Båring ved Asperup). Ane blev gift med Gårdmand Anders Ibsen, søn af Gårdmand Jeppe Andersen og Mette Margrethe Hansdatter, den 16. dec. 1815 i Asperup Kirke. Anders er født i 1784 i Asperup og døde den 1. nov. 1857 i Båring ved Asperup i en alder af 73 år.


31. Mette Kirstine Nielsdatter, datter af Gårdmand Niels Andersen og Maren Jørgensdatter, er født i apr. 1743 i Asperup og døde den 5. maj 1827 i Asperup i en alder af 84 år.

Mette blev gift med Gårdmand Niels Stephansen omkring 1766. Niels er født i sep. 1743 i Asperup og døde i mar. 1808 i Asperup i en alder af 64 år.

6. generation (Tiptipoldeforældre)36. Jørgen Jensen, søn af Gårdmand Jens Christensen og Ingeborg Sørensdatter, er født i okt. 1720 i Skyldal i Vile Sogn og døde i dec. 1775 i Skyldal i Vile Sogn i en alder af 55 år. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Jensen Skyldal.

Jørgen blev gift med Maren Pedersdatter den 9. dec. 1755 i Vile Kirke. Maren er født før 1740 og døde efter 1755.

Deres barn:

18        i.  Fisker Jens Jørgensen (født i 1756 i Vile Sogn - døde efter 1801). Jens blev gift med Maren Jensdatter, datter af Mette Jensdatter, den 17. apr. 1781 i Vile Kirke. Maren er født omkring 1746 og døde den 4. dec. 1817 i Vile i Salling i en alder af ca. 71 år.


37. Maren Pedersdatter er født før 1740 og døde efter 1755.

Maren blev gift med Jørgen Jensen den 9. dec. 1755 i Vile Kirke. Jørgen er født i okt. 1720 i Skyldal i Vile Sogn og døde i dec. 1775 i Skyldal i Vile Sogn i en alder af 55 år. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Jensen Skyldal.

39. Mette Jensdatter er født omkring 1711 og døde i 1788 i Vile Sogn i en alder af ca. 77 år.

Om Mette Jensdatter

Mette Jensdatter var ved folketællingen i 1787 enke og boede hos sin datter og svigersøn i Vile. Det anføres, at hun da var døv og ganske skrøbelig.

Mette blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes barn:

19        i.  Maren Jensdatter (født omkring 1746 - døde den 4. dec. 1817 i Vile i Salling). Maren blev gift med Fisker Jens Jørgensen, søn af Jørgen Jensen og Maren Pedersdatter, den 17. apr. 1781 i Vile Kirke. Jens er født i 1756 i Vile Sogn og døde efter 1801.


40. Gårdmand Chresten Jepsen Storgaard, søn af Gårdmand Jep Michelsen og Anna Jensdatter, er født i 1705 i Selde Sogn og døde i 1767 i Selde Sogn i en alder af 62 år.

Om Christen Jepsen Storgaard

Christen Jepsen med tilnavnet Storgaard var gårdfæster i Selde. Han er også kendt under navnet Christen Jepsen Michelsen.
Iflg. fæstebrev dateret 2. juni 1741 fæstede han på livstid en gård under Kjeldgaard og Ørndrup hovedgaarde, på 7 tdr. 1 skp. 2 alb. hartkorn. Gården var hidtil fæstet af forældrene
.

Chresten blev gift med Bigitta Christiansdatter den 17. okt. 1743 i Selde Kirke. Bigitta blev født omkring 1715, døde i aug. 1786 i Selde Sogn i en alder af ca. 71 år, og blev begravet den 20. aug. 1786 på Selde Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anne Kierstine Christensdatter blev født i 1743 i Selde i Salling.

         ii.  Maren Christensdatter blev født i 1746 i Selde i Salling.

        iii.  Anna Christensdatter blev født i 1749 i Selde Sogn.

         iv.  Chresten Chrestensen blev født i 1751 i Selde Sogn.

          v.  Jep Christensen blev født i 1753 i Selde Sogn. Et andet navn for Jep var Jep Christensen Storgaard.

         vi.  Jacob Christensen blev født i 1756 i Selde Sogn.

20      vii.  Kusk Peder Christensen (født i 1759 i Selde Sogn - døde den 10. jun. 1830 i Karlsborg ved Thyregod). Peder blev gift med Catrine Pedersdatter, datter af Gårdejer Peder Therkelsen og Anne Andersdatter, i 1792 i Tamdrup Kirke. Catrine er født i 1762 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme og døde den 4. maj 1840 i Karlsborg ved Thyregod i en alder af 78 år.

       viii.  Helle Marie Christensdatter blev født i 1761 i Selde Sogn.


41. Bigitta Christiansdatter, datter af Christian Lauritsen og Kirsten Jensdatter, blev født omkring 1715, døde i aug. 1786 i Selde Sogn i en alder af ca. 71 år, og blev begravet den 20. aug. 1786 på Selde Kirkegård.

Bigitta blev gift med Gårdmand Chresten Jepsen Storgaard den 17. okt. 1743 i Selde Kirke. Chresten er født i 1705 i Selde Sogn og døde i 1767 i Selde Sogn i en alder af 62 år.

42. Gårdejer Peder Therkelsen, søn af Gårdejer Therkel Knudsen Dovr og Margrethe Pedersdatter, blev født i 1715 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme, døde i 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 58 år, og blev begravet den 14. feb. 1773 på Sønder Omme Kirkegård.

Om Peder Therkelsen

Peder Therkelsen var gårdejer i Omvrå.
Den 18 marts 1773 afholdtes der skifte efter Peder Therkelsen og Anna Andersdatter, arvingerne var: 1. Margrethe Pedersdatter, gift med Thomas Christensen i Dall i Grindsted Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt, 2. Mette Pedersdatter 23 år, på hvis vegne som formynder var til stede Jens Jacobsen i Omvrå, 3. Anders Pedersen, 22 år på hvis vegne var til stede som Curator Svogeren Thomas Christensen, 4. Terkild Pedersen, 17 år, på hvis vegne var til stede som formynder farbroderen Knud Therkildsen af Smidstrup Mølle, 5. Johanne Marie Pedersdatter, 14 år, hvis formynder var Anders Nielsen af Gravild, Nørre Borris Sogn, 6. Cathrine Pedersdatter, hvis formynder var farbroderen Knud Terkildsen, 7. Ingeborg Pedersdatter, 6 år, hvis formynder var hendes morbror Peder Andersen af ørbæk, Hoven Sogn.
Af boets værdier kan nævnes: 3 små sølvknapper, 1 sølvbæger, 2 spiseskeer og 2 sølvteskeer, 3 tindfade, 13 tindtalerkner, 2 små kobberkedler, noget gammelt ubrugeligt kobber, 1 fyrfad, 1 lysestage af messing, 1 egeskab med 3 låger, 1 fyrrekiste, 4 borde, 2 bøgestole, 4 egekar, 2 spande, 1 fyrbækken, 1 gammel tinkande, 1 stenkrus med låg, 1 øltønde, 1 ølfjerding, 1 gammel spinderok, 1 musefælde, 1 tobaksbrædt, 4 senge med tilbehør, 8 stentalerkner, en del fade og gryder, 1 træbismer, 1 madkurv, 1 messingmorter, 4 bøger, rostoks postil og 2 salmebøger. Desuden fandtes kister med de afdødes klæder, duge, lagner, og håndklæder.

Peder blev gift med Anne Andersdatter. Anne blev født i dec. 1727 i Ørbæk ved Hoven, døde i feb. 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 45 år, og blev begravet den 21. feb. 1773 på Sønder Omme Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Margrethe Pedersdatter blev født i sep. 1748 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme.

         ii.  Mette Pedersdatter blev født omkring 1750 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme.

        iii.  Anders Pedersen blev født i 1752 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme.

         iv.  Terchel Pedersen blev født i 1756 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme.

          v.  Johanne Marie Pedersdatter blev født omkring 1759 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme.

21       vi.  Catrine Pedersdatter (født i 1762 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme - døde den 4. maj 1840 i Karlsborg ved Thyregod). Catrine blev gift med Kusk Peder Christensen, søn af Gårdmand Chresten Jepsen Storgaard og Bigitta Christiansdatter, i 1792 i Tamdrup Kirke. Peder er født i 1759 i Selde Sogn og døde den 10. jun. 1830 i Karlsborg ved Thyregod i en alder af 71 år.

        vii.  Ingeborg Pedersdatter blev født i 1766 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme.


43. Anne Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Pedersen og Mette Christensdatter, blev født i dec. 1727 i Ørbæk ved Hoven, døde i feb. 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 45 år, og blev begravet den 21. feb. 1773 på Sønder Omme Kirkegård.

Anne blev gift med Gårdejer Peder Therkelsen. Peder blev født i 1715 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme, døde i 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 58 år, og blev begravet den 14. feb. 1773 på Sønder Omme Kirkegård.

44. Gårdmand Knud Jensen er født omkring 1724 og døde efter 1787.

Om Knud Jensen

Knud Jensen var fæstebonde på Børstinggård i Thise.

Knud blev gift med Else Jensdatter. Else er født før 1739 og døde før 1787.

Deres børn:

          i.  Kirsten Knudsdatter blev født omkring 1754.

         ii.  Maren Knudsdatter blev født omkring 1765.

22      iii.  Gårdmand Christen Knudsen (født omkring 1772 - døde efter 1801). Christen blev gift med Else Jensdatter. Else er født omkring 1771 og døde efter 1801.


45. Else Jensdatter er født før 1739 og døde før 1787.

Else blev gift med Gårdmand Knud Jensen. Knud er født omkring 1724 og døde efter 1787.

48. Gårdmand Jørgen Andersen, søn af Gårdmand Anders Rasmussen og Abelone Pedersdatter, er født i nov. 1705 i Båring ved Asperup og døde i mar. 1753 i Risum ved Asperup i en alder af 47 år.

Om Jørgen Andersen

Jørgen Andersen var fæstebonde i Risum.
Han var født i Baaring. Om hans Daab anfører Asperup Kirkebog: "1705, den 20. S. e. Trin. døbt et Barn, kaldet Jørgen. Forældrene Anders Rasmussen og Abelone Pedersdatter, boende i Baaring. Fadderne: Peder Madsen i Baaring, Mads Hansen i Risum, Niels Bødker i Asperup, Hans Madsen af Brenderup. Ellen Madsdatter af Risum bar Barnet."
Den 23. Juli 1734 melder Kirkebogen for Asperup Sogn:"Trolovet Jørgen Andersen, ung Karl, Gaardmand i Risum, og Karen Andersdatter, Simon Clausens Enke udi Risum. Overværende: Niels Mogensen paa Oregaard, Paine Jørgensen, Niels Jørgensen, begge af Baaring: Mads Rasmussen, Hans Christensen, begge af Kærbyholm."
Karen Andersdatter døde 30. marts 1743. Allerede 4. juni samme år blev Jørgen trolovet med Karen Pedersdatter fra Rorslev, og 18. juli 1743 blev de viet i Rorslev Kirke.
Jørgen Andersen og de 2 Karen'er havde >syv store Sønner< sammen, hvorom der har gaaet Sagn, at da deres Fader var død, og de havde faaet Stiffader, havde denne ondt ved at sætte sig i Respekt hos dem, saa de mest gjorde, hvad de selv vilde.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo)
.

Jørgen blev gift med Karen Andersdatter, datter af Anders Stephansen og Maren Rasmusdatter, den 10. okt. 1734 i Asperup Kirke. Karen er født i nov. 1702 i Båring ved Asperup og døde den 30. mar. 1742 i Risum ved Asperup i en alder af 39 år.

Deres barn:

          i.  Simon Jørgensen blev født i aug. 1739 i Risum ved Asperup.

Jørgen blev derefter gift med Karen Pedersdatter den 18. jul. 1742 i Rorslev Kirke. Karen er født før 1722 og døde efter 1761.

Deres børn:

          i.  Anders Jørgensen blev født i apr. 1743 i Risum ved Asperup.

         ii.  Peder Jørgensen blev født i maj 1744 i Risum ved Asperup.

        iii.  Rasmus Jørgensen blev født i feb. 1746 i Risum ved Asperup.

         iv.  Jørgen Jørgensen er født i sep. 1747 i Risum ved Asperup og døde efter 1787.

24        v.  Gårdmand Hans Jørgensen (født i apr. 1750 i Risum ved Asperup - døde i mar. 1796 i Brenderup). Hans blev gift med Susanna Friderichsdatter, datter af Husmand Friderich Jørgensen og Karen Pedersdatter, den 29. maj 1778 i Brenderup Kirke. Susanna er født omkring 1750 og døde i maj 1792 i Brenderup i en alder af ca. 42 år. Hans blev derefter gift med Anne Andersdatter den 24. apr. 1793 i Brenderup Kirke. Anne er født omkring 1748 og døde efter 1801.

         vi.  Jørgen Andersen Jørgensen blev født i apr. 1753 i Risum ved Asperup.


49. Karen Pedersdatter er født før 1722 og døde efter 1761.

Om Karen Pedersdatter

Karen Pedersdatter opholdt sig ved giftermålet med sin første mand Jørgen Andersen i Rorslev hos Lars Jensen. Og mange slægtsforskere mener, at Karen Pedersdatter må være datter af fæstebonden Peder Rasmussen og hustru Maren Lauridsdatter i Rorslev, og at hun må være født omkring 1716.
I kirkebogen for Rorslev Sogn mangler desværre de sider, hvor indførelserne om døbte i årene 1716-1720 skulle findes, hvorfor hendes fødsel og dåb i Rorslev ikke kan bekræftes.
Peder Rasmussen i Rorslev døde 1736, hvorefter en af sønner Laurids Pedersen overtog fæstegården mod at hans mor Maren Lauridsdatter fik aftægt.
Og ud fra det ville det være at forvente, at broderen Laurids var forlover ved søsterens giftermål. Men nej, … folk fra Rorslev glimrer helt ved deres fravær ved giftermålet og ved de efterfølgende barnedåb i Asperup.
Så Karen Pedersdatter er næppe datter af Peder Rasmussen og Maren Lauridsdatter.

Karen blev gift med Gårdmand Jørgen Andersen den 18. jul. 1742 i Rorslev Kirke. Jørgen er født i nov. 1705 i Båring ved Asperup og døde i mar. 1753 i Risum ved Asperup i en alder af 47 år.

Karen blev derefter gift med Ole Simonsen den 11. jul. 1753 i Asperup Kirke. Ole er født omkring 1720 og døde i apr. 1794 i Risum ved Asperup i en alder af ca. 74 år.

Deres børn:

          i.  Mette Marie Olesdatter blev født i feb. 1756 i Risum ved Asperup.

         ii.  Anne Marie Olesdatter blev født i aug. 1761 i Risum ved Asperup.


50. Husmand Friderich Jørgensen blev født omkring 1723, døde den 26. feb. 1798 i Elleskovhus ved Vissenbjerg i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 26. feb. 1798 i Vissenbjerg Kirke. Et andet navn for Friderich var Friderich Jørgensen Skrædder.

Om Friderich Jørgensen

Nær ved Bjergenes højeste Punkt i Vissenbjerg Sogn ligger Kirken og syner vidt omkring, og ved den ligger nu Præstegaarden, som i fordums Tider laa lidt længere mod Syd, under Kirkeskoven, i den Lavning, som hedder Fuglevig, og da al Tid kaldtes Fuglevig Præstegaard. Tre Gange véd man, den er gaaet op i Luer: 1637, 1730 og 1838. Efter den sidste Brand blev den flyttet op til Kirken.
Under den sidste Brand har de gamle Kirkebøger lidt nogen Molest, der er Skyld i, at der i den ældste Del af de Optegnelser, der er gjort om Vissenbjergfamilierne, fattes nogle Navne og Fødselsaar, som fandtes i det Afsnit, der er ødelagt.
Under Fuglevig Præstegaard laa en Vandmølle "med 2 Kværne", foruden Jord, Skov og nogle Ejendomme, deriblandt de saakaldte Røverhuse, der ogsaa er bleven kaldt Elleskovhuse, hvilket Særnavn det ene af dem endnu bærer.
I et af disse Huse boede fra 1750 til ind imod Aarhundredets Slutning en Mand, der hed Friderich Jørgensen og var Husmand og Skræder.
Han var født ved 1730-31 og var 2 G. gift. Hans første Hustrus Navn har jeg ikke fundet, af den Aarsag, at Kirkebogen er ufuldstændig. Den anden, som han blev gift med i en ret fremrykket Alder, hed Gertrud Christiansdatter, og de havde kun en Søn sammen, der døde som Barn.
Med sin første Hustru havde han derimod flere Børn: Susanna, Jørgen, Ane Marie, Dorthea Lisbeth, Maren og vistnok endnu en Datter.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo).

Friderich blev gift med Karen Pedersdatter omkring 1745. Karen blev født omkring 1711, døde den 21. nov. 1788 i Elleskovhus ved Vissenbjerg i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 21. nov. 1788 i Vissenbjerg Kirke.

Deres børn:

          i.  Skrædder Jørgen Friderichsen er født omkring 1746 og døde den 22. feb. 1827 i Ellehuset ved Vissenbjerg i en alder af ca. 81 år. Jørgen blev gift med Maren Hansdatter i 1775. Maren er født omkring 1753 og døde i maj 1804 i Ellehuset ved Vissenbjerg i en alder af ca. 51 år.

25       ii.  Susanna Friderichsdatter (født omkring 1750 - døde i maj 1792 i Brenderup). Susanna blev gift med Povel Nielsen den 29. jul. 1774 i Brenderup Kirke. Povel er født omkring 1698 og døde i feb. 1778 i Brenderup i en alder af ca. 80 år. Susanna blev derefter gift med Gårdmand Hans Jørgensen, søn af Gårdmand Jørgen Andersen og Karen Pedersdatter, den 29. maj 1778 i Brenderup Kirke. Hans er født i apr. 1750 i Risum ved Asperup og døde i mar. 1796 i Brenderup i en alder af 45 år.

        iii.  Ane Marie Friderichsdatter er født omkring 1755 og døde efter 1805. Ane blev gift med Boelsmand Michel Nielsen den 26. nov. 1773 i Vissenbjerg Kirke. Michel er født omkring 1742 og døde den 12. jan. 1823 i Rold ved Vissenbjerg i en alder af ca. 81 år.

         iv.  Dorthea Lisbeth Friderichsdatter er født omkring 1757 og døde den 22. nov. 1831 i Vittenberg ved Tommerup i en alder af ca. 74 år. Dorthea blev gift med Skrædder Anders Hansen før 1779. Anders er født omkring 1743 og døde i jun. 1796 i Vittenberg ved Tommerup i en alder af ca. 53 år. Dorthea blev derefter gift med Husmand Hans Hansen den 3. dec. 1796 i Brylle Kirke. Hans er født omkring 1766 og døde før nov. 1831.

          v.  Maren Friderichsdatter er født i 1762 i Elleskovhus ved Vissenbjerg og døde den 15. jul. 1841 i Rold ved Vissenbjerg i en alder af 79 år. Maren blev gift med Boelsmand Mathias Andersen den 10. dec. 1789 i Vissenbjerg Kirke. Mathias er født omkring 1754 og døde den 15. jul. 1837 i Rold ved Vissenbjerg i en alder af ca. 83 år. Et andet navn for Mathias var Mathias Andersen Vædele.

Friderich blev derefter gift med Gierdrud Christiansdatter den 19. mar. 1791 i Vissenbjerg Kirke. Gierdrud blev født i 1757.


51. Karen Pedersdatter blev født omkring 1711, døde den 21. nov. 1788 i Elleskovhus ved Vissenbjerg i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 21. nov. 1788 i Vissenbjerg Kirke.

Karen blev gift med Husmand Friderich Jørgensen omkring 1745. Friderich blev født omkring 1723, døde den 26. feb. 1798 i Elleskovhus ved Vissenbjerg i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 26. feb. 1798 i Vissenbjerg Kirke. Et andet navn for Friderich var Friderich Jørgensen Skrædder.

54. Gårdmand Ole Rasmussen blev født omkring 1743.

Om Ole Rasmussen

Ole Rasmussen var fæstebonde i Fyllested.

Ole blev gift med Anna Gorritzdatter. Anna blev født omkring 1743.

Deres barn:

27        i.  Maren Olsdatter (født i apr. 1767 i Fyllested ved Brenderup - døde i jan. 1806 i Holse ved Brenderup). Maren blev gift med Gårdmand Jørgen Jacobsen den 29. okt. 1784 i Brenderup Kirke. Jørgen blev født omkring 1747.


55. Anna Gorritzdatter, datter af Gorritz, blev født omkring 1743.

Anna blev gift med Gårdmand Ole Rasmussen. Ole blev født omkring 1743.

56. Gårdmand Anders Ipsen, søn af Gårdmand Jeppe Andersen, er født omkring 1714 og døde i jun. 1756 i Bubel ved Indslev i en alder af ca. 42 år.

Om Anders Ibsen

Anders Ibsen var fæstebonde i Bubel under Holsegård.

Anders blev gift med Maria Olsdatter. Maria døde i nov. 1744 i Bubel ved Indslev og blev begravet den 20. nov. 1744 i Indslev Kirke.

Deres barn:

          i.  Jeppe Andersen blev født i 1744 i Bubel ved Indslev, døde i dec. 1744 i Bubel ved Indslev, og blev begravet den 13. dec. 1744 i Indslev Kirke.

Anders blev derefter gift med Anne Madsdatter omkring 1745. Anne blev født omkring 1719, døde i maj 1799 i Bubel ved Indslev i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 31. maj 1799 i Indslev Kirke.

Deres børn:

          i.  Anne Marie Andersdatter blev født i 1746 i Bubel ved Indslev.

         ii.  Maren Andersdatter blev født i 1747 i Bubel ved Indslev, døde i 1755 i Bubel ved Indslev i en alder af 8 år, og blev begravet den 31. jan. 1755 i Indslev Kirke.

        iii.  Karen Andersdatter blev født i 1749 i Bubel ved Indslev, døde i 1749 i Bubel ved Indslev, og blev begravet den 17. aug. 1749 i Indslev Kirke.

28       iv.  Gårdmand Jeppe Andersen (født i aug. 1750 i Bubel ved Indslev - døde den 14. mar. 1824 i Asperup). Jeppe blev gift med Mette Margrethe Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Hansen og Kirsten Nielsdatter, den 28. sep. 1783 i Asperup Kirke. Mette er født i jul. 1765 i Asperup og døde den 22. feb. 1841 i Asperup i en alder af 75 år.

          v.  Mads Andersen blev født i 1752 i Bubel ved Indslev, døde i 1753 i Bubel ved Indslev i en alder af 1 år, og blev begravet den 14. jun. 1753 i Indslev Kirke.

         vi.  Mads Andersen blev født i 1756 i Bubel ved Indslev.


57. Anne Madsdatter blev født omkring 1719, døde i maj 1799 i Bubel ved Indslev i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 31. maj 1799 i Indslev Kirke.

Anne blev gift med Gårdmand Anders Ipsen omkring 1745. Anders er født omkring 1714 og døde i jun. 1756 i Bubel ved Indslev i en alder af ca. 42 år.

Anne blev derefter gift med Knud Rasmussen den 3. nov. 1756 i Indslev Kirke. Knud er født i 1715 og døde i 1790 i Bubel ved Indslev i en alder af 75 år.

Deres barn:

          i.  Anders Knudsen blev født i 1760 i Bubel ved Indslev.


58. Gårdmand Hans Hansen, søn af Gårdmand Hans Hansen og Mette Hansdatter, er født i jan. 1739 i Asperup og døde i 1783 i Asperup i en alder af 44 år.

Om Hans Hansen

Hans Hansen var selvejerbonde i Asperup.

Hans blev gift med Kirsten Nielsdatter den 20. apr. 1763 i Asperup Kirke. Kirsten er født omkring 1729 og døde efter 1787.

Deres børn:

29        i.  Mette Margrethe Hansdatter (født i jul. 1765 i Asperup - døde den 22. feb. 1841 i Asperup). Mette blev gift med Gårdmand Jeppe Andersen, søn af Gårdmand Anders Ipsen og Anne Madsdatter, den 28. sep. 1783 i Asperup Kirke. Jeppe er født i aug. 1750 i Bubel ved Indslev og døde den 14. mar. 1824 i Asperup i en alder af 73 år.

         ii.  Søren Hansen er født i maj 1768 i Asperup og døde før 1783.

        iii.  Hans Hansen er født i mar. 1771 i Asperup og døde før 1783.


59. Kirsten Nielsdatter er født omkring 1729 og døde efter 1787.

Kirsten blev gift med Søren Nielsen den 21. jun. 1748 i Asperup Kirke. Søren er født før 1733 og døde i dec. 1762 i Asperup.

Deres børn:

          i.  Maren Sørensdatter blev født i okt. 1753 i Asperup.

         ii.  Niels Sørensen er født i sep. 1756 i Asperup og døde i nov. 1756 i Asperup.

        iii.  Niels Sørensen blev født i feb. 1758 i Asperup.

         iv.  Jørgen Sørensen er født i sep. 1760 i Asperup og døde i dec. 1761 i Asperup i en alder af 1 år.

          v.  Jørgen Sørensen er født i nov. 1762 i Asperup og døde efter 1783.

Kirsten blev derefter gift med Gårdmand Hans Hansen den 20. apr. 1763 i Asperup Kirke. Hans er født i jan. 1739 i Asperup og døde i 1783 i Asperup i en alder af 44 år.

60. Gårdmand Stephan Simonsen, søn af Rytterbonde Simon Nielsen og Dorthe Bodil Christensdatter, er født i jul. 1704 i Båring ved Asperup og døde i jan. 1773 i Asperup i en alder af 68 år.

Om Stephan Simonsen

Stephan Simonsen boede i Asperup - han var formentlig fæstebonde.

Stephan blev gift med Giertrud Hansdatter den 2. nov. 1732 i Asperup Kirke. Giertrud er født i okt. 1706 i Asperup og døde i nov. 1792 i Asperup i en alder af 86 år.

Deres børn:

          i.  Niels Stephansen er født i jun. 1733 i Asperup og døde i sep. 1733 i Asperup.

         ii.  Anne Dorthea Stephansdatter er født i nov. 1734 i Asperup og døde den 6. sep. 1748 i Asperup i en alder af 13 år.

        iii.  Hans Stephansen er født i sep. 1736 i Asperup og døde i apr. 1778 i Båring ved Asperup i en alder af 41 år. Hans blev gift med Karen Hansdatter den 24. nov. 1775 i Kauslunde Kirke. Karen er født omkring 1728 og døde i jan. 1772 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 44 år.

         iv.  Niels Stephansen er født i dec. 1738 i Asperup og døde i okt. 1741 i Asperup i en alder af 2 år.

30        v.  Gårdmand Niels Stephansen (født i sep. 1743 i Asperup - døde i mar. 1808 i Asperup). Niels blev gift med Mette Kirstine Nielsdatter, datter af Gårdmand Niels Andersen og Maren Jørgensdatter, omkring 1766. Mette er født i apr. 1743 i Asperup og døde den 5. maj 1827 i Asperup i en alder af 84 år.

         vi.  Maren Stephansdatter blev født i jan. 1746 i Asperup.


61. Giertrud Hansdatter, datter af Rytterbonde Hans Nielsen og Anne Pedersdatter, er født i okt. 1706 i Asperup og døde i nov. 1792 i Asperup i en alder af 86 år.

Giertrud blev gift med Gårdmand Stephan Simonsen den 2. nov. 1732 i Asperup Kirke. Stephan er født i jul. 1704 i Båring ved Asperup og døde i jan. 1773 i Asperup i en alder af 68 år.

62. Gårdmand Niels Andersen er født omkring 1711 og døde i dec. 1775 i Asperup i en alder af ca. 64 år.

Om Niels Andersen

Niels Andersen var fæstebonde i Asperup.

Niels blev gift med Maren Jørgensdatter den 13. jan. 1737 i Asperup Kirke. Maren er født i jul. 1702 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1743.

Deres børn:

          i.  Peder Nielsen er født i sep. 1737 i Asperup og døde i feb. 1776 i Asperup i en alder af 38 år. Peder blev gift med Karen Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Hansen og Mette Hansdatter, den 26. okt. 1768 i Asperup Kirke. Karen er født dep 1748 i Asperup og døde den 26. okt. 1816 i Asperup i en alder af 68 år.

31       ii.  Mette Kirstine Nielsdatter (født i apr. 1743 i Asperup - døde den 5. maj 1827 i Asperup). Mette blev gift med Gårdmand Niels Stephansen, søn af Gårdmand Stephan Simonsen og Giertrud Hansdatter, omkring 1766. Niels er født i sep. 1743 i Asperup og døde i mar. 1808 i Asperup i en alder af 64 år.


63. Maren Jørgensdatter, datter af Rytterbonde Jørgen Andersen og Kirsten Pedersdatter, er født i jul. 1702 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1743.

Maren blev gift med Peder Olufsen omkring 1723. Peder er født omkring 1673 og døde den 12. aug. 1736 i Asperup i en alder af ca. 63 år.

Deres børn:

          i.  Karen Pedersdatter er født i dec. 1724 i Asperup og døde den 4. mar. 1731 i Asperup i en alder af 6 år.

         ii.  Jørgen Pedersen er født i feb. 1728 i Asperup og døde den 13. mar. 1728 i Asperup.

        iii.  Jørgen Pedersen er født i aug. 1730 i Asperup og døde den 23. feb. 1731 i Asperup.

         iv.  Peder Pedersen er født i dec. 1731 i Asperup og døde den 27. feb. 1732 i Asperup.

          v.  Kirsten Pedersdatter blev født i jun. 1733 i Asperup.

Maren blev derefter gift med Gårdmand Niels Andersen den 13. jan. 1737 i Asperup Kirke. Niels er født omkring 1711 og døde i dec. 1775 i Asperup i en alder af ca. 64 år.

7. generation (3x tipoldeforældre)72. Gårdmand Jens Christensen er født omkring 1686 og døde i 1762 i Skyldal i Vile Sogn i en alder af ca. 76 år. Et andet navn for Jens var Jens Christensen Skyldal.

Om Jens Skyldal

Jens Skyldal var gårdmand på Skyldal i Vile sogn

Jens blev gift med Ingeborg Sørensdatter den 26. aug. 1714 i Vile Kirke. Ingeborg er født omkring 1679 og døde i feb. 1759 i Skyldal i Vile Sogn i en alder af ca. 80 år.

Deres børn:

          i.  Mette Jensdatter er født i jun. 1715 i Skyldal i Vile Sogn og døde i 1788 i Vile Sogn i en alder af 73 år. Et andet navn for Mette var Mette Jensdatter Skyldal.

36       ii.  Jørgen Jensen (født i okt. 1720 i Skyldal i Vile Sogn - døde i dec. 1775 i Skyldal i Vile Sogn). Jørgen blev gift med Maren Pedersdatter den 9. dec. 1755 i Vile Kirke. Maren er født før 1740 og døde efter 1755.


73. Ingeborg Sørensdatter er født omkring 1679 og døde i feb. 1759 i Skyldal i Vile Sogn i en alder af ca. 80 år.

Ingeborg blev gift med Gårdmand Jens Christensen den 26. aug. 1714 i Vile Kirke. Jens er født omkring 1686 og døde i 1762 i Skyldal i Vile Sogn i en alder af ca. 76 år. Et andet navn for Jens var Jens Christensen Skyldal.

80. Gårdmand Jep Michelsen, søn af Michel Eskesen og Kirsten Jepsdatter, blev født i 1668 i Selde Sogn, døde i 1745 i Selde Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 8. aug. 1745 i Selde Kirke.

Om Jep Michelsen

Jep Michelsen var gårdfæster i Selde.
Iflg. fæstebrev dateret 2. juni 1741 afstod han fæstet til sønnen Chresten.

Jep blev gift med Anna Jensdatter. Anna er født omkring 1669 og døde i 1745 i Selde Sogn i en alder af ca. 76 år.

Deres børn:

          i.  Anna Jepsdatter er født i 1696 i Selde Sogn og døde i 1697 i Selde Sogn i en alder af 1 år.

         ii.  Mats Jepsen blev født i 1698 i Selde Sogn.

        iii.  Anna Jepsdatter blev født i 1700 i Selde Sogn.

         iv.  Jacob Jepsen blev født i 1702 i Selde Sogn. Jacob blev gift med Anna Pedersdatter den 2. feb. 1728. Anna blev født før 1713.

40        v.  Gårdmand Chresten Jepsen Storgaard (født i 1705 i Selde Sogn - døde i 1767 i Selde Sogn). Chresten blev gift med Bigitta Christiansdatter, datter af Christian Lauritsen og Kirsten Jensdatter, den 17. okt. 1743 i Selde Kirke. Bigitta blev født omkring 1715, døde i aug. 1786 i Selde Sogn i en alder af ca. 71 år, og blev begravet den 20. aug. 1786 på Selde Kirkegård.

         vi.  Anna Jepsdatter blev født i 1708 i Selde Sogn. Anna blev gift med Anders Christiansen, søn af Christian Lauridsen, den 28. okt. 1738 i Selde Kirke. Anders blev født før 1723.

        vii.  Jens Jepsen blev født i 1710 i Selde Sogn.

       viii.  Michel Jepsen blev født i 1714 i Selde Sogn.

         ix.  Anders Jepsen blev født i 1717 i Selde Sogn.


81. Anna Jensdatter er født omkring 1669 og døde i 1745 i Selde Sogn i en alder af ca. 76 år.

Anna blev gift med Gårdmand Jep Michelsen. Jep blev født i 1668 i Selde Sogn, døde i 1745 i Selde Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 8. aug. 1745 i Selde Kirke.

82. Christian Lauritsen er født omkring 1686 og døde omkring 1767 i Selde Sogn i en alder af ca. 81 år.

Christian blev gift med Kirsten Jensdatter den 17. aug. 1708 i Selde Kirke. Kirsten er født omkring 1688 og døde i 1755 i Selde Sogn i en alder af ca. 67 år.

Deres barn:

41        i.  Bigitta Christiansdatter (født omkring 1715 - døde i aug. 1786 i Selde Sogn). Bigitta blev gift med Gårdmand Chresten Jepsen Storgaard, søn af Gårdmand Jep Michelsen og Anna Jensdatter, den 17. okt. 1743 i Selde Kirke. Chresten er født i 1705 i Selde Sogn og døde i 1767 i Selde Sogn i en alder af 62 år.


83. Kirsten Jensdatter er født omkring 1688 og døde i 1755 i Selde Sogn i en alder af ca. 67 år.

Kirsten blev gift med Christian Lauritsen den 17. aug. 1708 i Selde Kirke. Christian er født omkring 1686 og døde omkring 1767 i Selde Sogn i en alder af ca. 81 år.

84. Gårdejer Therkel Knudsen Dovr blev født omkring 1675 i Dovr ved Lintrup, døde i 1745 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 15. jan. 1745 i Sønder Omme Kirke.

Om Therkel Knudsen Dovr

Therkel Knudsen med tilnavnet Dovr var studehandler og gårdejer.
Indtil aaret 1660 nævnes der en selvejergaardmand Terkel Jensen i Omvraagaard, som Therkel Knudsen Dovr senere blev ejer af. Det kunne tyde på, at Terkel Knudsen Dovr stammer herfra og formodentlig er en sønnesøn eller dattersøn af denne Terkel Jensen, hvad der jo meget vel kan tilfældet, selvom Terkel Knudsen Dovr -som ovenfor anført- antages at være født i Dover, Lintrup Sogn. Årsagen til denne antagelse er for det første, at han ved ægteskabet 1707 nævnes med tilnavnte Dovr, og for det andet optræder der i i 1717, da et af hans børn blev døbt, 2 fadere fra Dover, nemlig Helvig Knudsdatter og Morten Andersen.
Den ovennævnte Terkel Jensen optraadte d. 11. oktober 1664 paa Nørvang Herred, Vejle Amtsting. Herom ses i tingbogen:
"Var skikket erlig og velformumælig Mand Christen Poulsen Høeg paa Sødershoved paa Christen Madsens Vegne i Lnaglund, som beviste med Peder Pedersen i Ulchind og Mads Christensen i Langlund ved opragte Fingre æd efter Recessen, at de i Dag 8 Dage stævnede og varselgav Jens Pedersen i Omvraa for Dem og Rettergang och talte mundelig med hans Hustru giffuer des hannem til en Sag efter en Handelsskifte, som her i Retten blef lagt læst og paaskrevet, formeldendes Ord efter andet som følger:Kiendes jeg Terkeld Jensen i Omvraa mig af retvitterlig Gield skyldig at være Christen Madsen i Langlund sex og tyve Slettedaler hvilke forne 26 Sldlr. jeg lover for mig og mine Arvinger at betale ham eller hans Arvinger Halfparten til Snapsting førstkommende og den anden og sidste Halvpart til den 12. Martii dernæst efther och huis forne Christen Madsen icke da bekommer samme sine Penge huer til sin Tid, som forskrevet staar, da lover jeg for mig og mine Arvinger at staa ham eller hans Arfuinger derfor Diel och sex Høringer til Nørvang Heredsting, hvilken Tirsdag derefter paastaas, uden Dom, Varsel, Skudsmaal heller nogen Undskyldning och holde dennom dette uden scadesløs i alle Maader des til Vitterlighed haver jeg mit Signet her understrøgt.
Datum Langlund den 28. Oktober 1656.

Therkel blev gift med Kirsten Nielsdatter den 14. jun. 1707 i Sønder Omme Kirke. Kirsten blev født før 1692, døde i 1709 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme, og blev begravet den 10. apr. 1709 i Sønder Omme Kirke.

Deres børn:

          i.  Kirsten Terchelsdatter er født omkring 1707 og døde i 1711 i en alder af ca. 4 år.

         ii.  Maren Terchelsdatter blev født i 1709.

        iii.  Niels Terchelsen er født i 1709 og døde i 1711 i en alder af 2 år.

Therkel blev derefter gift med Margrethe Pedersdatter i 1711 i Brande Kirke. Margrethe blev født i 1685 i Assing Sogn, døde i 1721 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 36 år, og blev begravet den 26. mar. 1721 i Sønder Omme Kirke.

Deres børn:

          i.  Kirsten Marie Terkelsdatter blev født i 1712.

         ii.  Knud Terkelsen er født i 1713 og døde i 1802 i en alder af 89 år.

42      iii.  Gårdejer Peder Therkelsen (født i 1715 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme - døde i 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme). Peder blev gift med Anne Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Pedersen og Mette Christensdatter. Anne blev født i dec. 1727 i Ørbæk ved Hoven, døde i feb. 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 45 år, og blev begravet den 21. feb. 1773 på Sønder Omme Kirkegård.

         iv.  Anne Terkelsdatter er født i 1717 og døde i 1778 i en alder af 61 år.

          v.  Hans Jacob Terkelsen blev født i 1720.

Therkel blev derefter gift med Johanne Jensdatter i 1721 i Sønder Omme Kirke. Johanne er født omkring 1661 i Sønder Omme Sogn og døde i 1747 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af ca. 86 år.


85. Margrethe Pedersdatter, datter af Peder Gregersen, blev født i 1685 i Assing Sogn, døde i 1721 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 36 år, og blev begravet den 26. mar. 1721 i Sønder Omme Kirke.

Margrethe blev gift med Gårdejer Therkel Knudsen Dovr i 1711 i Brande Kirke. Therkel blev født omkring 1675 i Dovr ved Lintrup, døde i 1745 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 15. jan. 1745 i Sønder Omme Kirke.

86. Gårdmand Anders Pedersen, søn af Gårdmand Peder Berthelsen og Sidsel Andersdatter, er født i mar. 1692 i Ørbæk ved Hoven og døde i 1751 i Hoven Sogn i en alder af 59 år.

Om Anders Pedersen

Anders Pedersen var gårdmand i Hoven.

Anders blev gift med Mette Christensdatter omkring 1721. Mette er født i okt. 1698 i Rabæk ved Ådum og døde i jul. 1765 i Hoven Sogn i en alder af 66 år.

Deres børn:

          i.  Anne Andersdatter blev født i sep. 1721 i Ørbæk ved Hoven.

         ii.  Sidsel Andersdatter er født i mar. 1724 i Ørbæk ved Hoven og døde i 1740 i en alder af 16 år.

43      iii.  Anne Andersdatter (født i dec. 1727 i Ørbæk ved Hoven - døde i feb. 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme). Anne blev gift med Gårdejer Peder Therkelsen, søn af Gårdejer Therkel Knudsen Dovr og Margrethe Pedersdatter. Peder blev født i 1715 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme, døde i 1773 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af 58 år, og blev begravet den 14. feb. 1773 på Sønder Omme Kirkegård.

         iv.  Peder Andersen er født i jun. 1733 i Ørbæk ved Hoven og døde i 1777 i en alder af 44 år.


87. Mette Christensdatter, datter af Christen Jensen, er født i okt. 1698 i Rabæk ved Ådum og døde i jul. 1765 i Hoven Sogn i en alder af 66 år.

Mette blev gift med Gårdmand Anders Pedersen omkring 1721. Anders er født i mar. 1692 i Ørbæk ved Hoven og døde i 1751 i Hoven Sogn i en alder af 59 år.

96. Gårdmand Anders Rasmussen, søn af Rasmus og Anne 'Andersis', er født omkring 1664 og døde den 28. feb. 1730 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 66 år.

Om Anders Rasmussen

Anders Rasmussen var fæstebonde på Rankegård i Båring.

Anders blev gift med Abelone Pedersdatter omkring 1695 i Rorslev Kirke. Abelone er født før 1675 og døde i 1727 i Båring ved Asperup.

Deres børn:

          i.  Peder Andersen blev født i nov. 1702 i Båring ved Asperup.

48       ii.  Gårdmand Jørgen Andersen (født i nov. 1705 i Båring ved Asperup - døde i mar. 1753 i Risum ved Asperup). Jørgen blev gift med Karen Andersdatter, datter af Anders Stephansen og Maren Rasmusdatter, den 10. okt. 1734 i Asperup Kirke. Karen er født i nov. 1702 i Båring ved Asperup og døde den 30. mar. 1742 i Risum ved Asperup i en alder af 39 år. Jørgen blev derefter gift med Karen Pedersdatter den 18. jul. 1742 i Rorslev Kirke. Karen er født før 1722 og døde efter 1761.

        iii.  Anders Andersen blev født i nov. 1708 i Båring ved Asperup.

         iv.  Anna Andersdatter blev født i okt. 1710 i Båring ved Asperup.

          v.  Mette Andersdatter blev født i okt. 1710 i Båring ved Asperup.

         vi.  Anna Andersdatter blev født i jan. 1715 i Båring ved Asperup.


97. Abelone Pedersdatter er født før 1675 og døde i 1727 i Båring ved Asperup.

Abelone blev gift med Gårdmand Anders Rasmussen omkring 1695 i Rorslev Kirke. Anders er født omkring 1664 og døde den 28. feb. 1730 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 66 år.

110. Gorritz blev født før 1728.

Gorritz blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Sophia Gorritzdatter blev født omkring 1740.

55       ii.  Anna Gorritzdatter (født omkring 1743). Anna blev gift med Gårdmand Ole Rasmussen. Ole blev født omkring 1743.


112. Gårdmand Jeppe Andersen er født omkring 1692 og døde i apr. 1748 i Vejrup ved Indslev i en alder af ca. 56 år.

Om Jeppe Andersen

Jeppe Andersen var fæstebonde i Vejrup.

Jeppe blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

56        i.  Gårdmand Anders Ipsen (født omkring 1714 - døde i jun. 1756 i Bubel ved Indslev). Anders blev gift med Maria Olsdatter. Maria døde i nov. 1744 i Bubel ved Indslev og blev begravet den 20. nov. 1744 i Indslev Kirke. Anders blev derefter gift med Anne Madsdatter omkring 1745. Anne blev født omkring 1719, døde i maj 1799 i Bubel ved Indslev i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 31. maj 1799 i Indslev Kirke.

         ii.  Maren Ipsdatter er født omkring 1718 og døde i mar. 1747 i Fjellerup ved Fjelsted i en alder af ca. 29 år. Maren blev gift med Jens Steffensen. Jens er født omkring 1715 og døde i 1773 i Fjellerup ved Fjelsted i en alder af ca. 58 år.

        iii.  Christen Ipsen er født omkring 1723 og døde i okt. 1779 i Bubel ved Indslev i en alder af ca. 56 år.

         iv.  Knud Ipsen er født omkring 1726 og døde i aug. 1772 i Køstrup ved Brenderup i en alder af ca. 46 år. Knud blev gift med Anne Kirstine Hansdatter den 23. jan. 1750 i Indslev Kirke. Anne er født før 1735 og døde i 1758 i Køstrup ved Brenderup. Knud blev derefter gift med Maren Jørgensdatter den 18. feb. 1759 i Ejby Kirke på Vestfyn. Maren blev født omkring 1740, døde den 12. jan. 1820 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 19. jan. 1820 på Brenderup Kirkegård.

          v.  Dorthe Ipsdatter er født før 1735 og døde efter 1765.

         vi.  Niels Ipsen er født før 1735 og døde i aug. 1763 i Køstrup ved Brenderup. Niels blev gift med Anna Catarina Rasmusdatter.

        vii.  Anne Marie Ipsdatter er født før 1737 og døde i dec. 1737 i Vejrup ved Indslev.


116. Gårdmand Hans Hansen er født omkring 1712 og døde i dec. 1805 i Asperup i en alder af ca. 93 år.

Om Hans Hansen

Hans Hansen var fæstebonde under Oregård Gods i Asperup.

Hans blev gift med Mette Hansdatter den 22. jan. 1736 i Asperup Kirke. Mette er født i apr. 1708 i Asperup og døde i feb. 1774 i Asperup i en alder af 65 år.

Deres børn:

58        i.  Gårdmand Hans Hansen (født i jan. 1739 i Asperup - døde i 1783 i Asperup). Hans blev gift med Kirsten Nielsdatter den 20. apr. 1763 i Asperup Kirke. Kirsten er født omkring 1729 og døde efter 1787.

         ii.  Karen Hansdatter er født i mar. 1741 i Asperup og døde i sep. 1741 i Asperup.

        iii.  Laurids Hansen blev født i nov. 1742 i Asperup.

         iv.  Anne Hansdatter blev født i feb. 1745 i Asperup.

          v.  Peder Hansen blev født i apr. 1747 i Asperup.

         vi.  Karen Hansdatter er født dep 1748 i Asperup og døde den 26. okt. 1816 i Asperup i en alder af 68 år. Karen blev gift med Peder Nielsen, søn af Gårdmand Niels Andersen og Maren Jørgensdatter, den 26. okt. 1768 i Asperup Kirke. Peder er født i sep. 1737 i Asperup og døde i feb. 1776 i Asperup i en alder af 38 år. Karen blev derefter gift med Gårdmand Niels Jørgensen, søn af Jørgen, den 1. jul. 1776 i Asperup Kirke. Niels er født omkring 1751 og døde i okt. 1812 i Asperup i en alder af ca. 61 år.

Hans blev derefter gift med Ane Marie Hansdatter den 24. nov. 1776 i Asperup Kirke. Ane blev født i 1726.


117. Mette Hansdatter, datter af Rytterbonde Hans Nielsen og Anne Pedersdatter, er født i apr. 1708 i Asperup og døde i feb. 1774 i Asperup i en alder af 65 år.

Mette blev gift med Gårdmand Hans Hansen den 22. jan. 1736 i Asperup Kirke. Hans er født omkring 1712 og døde i dec. 1805 i Asperup i en alder af ca. 93 år.

120. Rytterbonde Simon Nielsen er født før 1682 og døde i sep. 1751 i Båring ved Asperup.

Om Simon Nielsen

Simon Nielsen var fæstebonde i Båring.
Fra Ryttergods Fæsteprotokoller, 1693-1711: January 28, 1699: . . . paa opher med steder fæster Simon Nielsen een Hans Kongel Majst. Regimentet til Rytterhold udlagde gaard i Borring, Rasmus Hansen seeniste paa bode og nu formedelst alderdom og nu for men enhed til hannem oplat og afstanden. .

Simon blev gift med Karen Rasmusdatter omkring 1699 i Asperup Kirke. Karen er født før 1679 og døde den 16. apr. 1702 i Båring ved Asperup.

Simon blev derefter gift med Dorthe Bodil Christensdatter den 16. jul. 1702 i Skovby Kirke ved Bogense. Dorthe er født omkring 1683 og døde den 24. jun. 1748 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 65 år.

Deres børn:

          i.  Christen Simonsen er født i maj 1703 i Båring ved Asperup og døde i feb. 1747 i Båring ved Asperup i en alder af 43 år. Christen blev gift med Anne Kirstine Hansdatter den 11. jan. 1728 i Asperup Kirke. Anne er født før 1708 og døde efter 1738.

60       ii.  Gårdmand Stephan Simonsen (født i jul. 1704 i Båring ved Asperup - døde i jan. 1773 i Asperup). Stephan blev gift med Giertrud Hansdatter, datter af Rytterbonde Hans Nielsen og Anne Pedersdatter, den 2. nov. 1732 i Asperup Kirke. Giertrud er født i okt. 1706 i Asperup og døde i nov. 1792 i Asperup i en alder af 86 år.

        iii.  Anne Simonsdatter er født i okt. 1705 i Båring ved Asperup og døde i okt. 1705 i Båring ved Asperup.

Simon blev derefter gift med Anne Cathrine Sørensdatter den 6. nov. 1748 i Nørre Åby Kirke. Anne er født omkring 1725 og døde efter 1748.


121. Dorthe Bodil Christensdatter er født omkring 1683 og døde den 24. jun. 1748 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 65 år.

Dorthe blev gift med Rytterbonde Simon Nielsen den 16. jul. 1702 i Skovby Kirke ved Bogense. Simon er født før 1682 og døde i sep. 1751 i Båring ved Asperup.

122. Rytterbonde Hans Nielsen er født i feb. 1660 og døde den 2. jan. 1735 i Asperup i en alder af 74 år.

Om Hans Nielsen

Hans Nielsen var fæste- og rytterbonde i Asperup.
Fra Fyn Ryttergodset Fæsteprotokoller, 1693-1711: "Marts 21, 1701: . . . stæder og fæster Hans Nielsen den Regimentet till Rytterhold udlagde bonde ejendomsgaard, Asperup Sogn og Bye, Hr. Borg. Hans Juell i Meddelfart, af Høj Ædle og Velb. Sr. Hr. General Major Gam eiendommen. .

Hans blev gift med Anne Pedersdatter omkring 1701. Anne blev født omkring 1675 og blev begravet den 25. jun. 1755 på Asperup Kirkegård.

Deres børn:

          i.  Anders Hansen blev født i apr. 1702 i Asperup.

         ii.  Laurids Hansen blev født i sep. 1703 i Asperup.

61      iii.  Giertrud Hansdatter (født i okt. 1706 i Asperup - døde i nov. 1792 i Asperup). Giertrud blev gift med Gårdmand Stephan Simonsen, søn af Rytterbonde Simon Nielsen og Dorthe Bodil Christensdatter, den 2. nov. 1732 i Asperup Kirke. Stephan er født i jul. 1704 i Båring ved Asperup og døde i jan. 1773 i Asperup i en alder af 68 år.

117      iv.  Mette Hansdatter (født i apr. 1708 i Asperup - døde i feb. 1774 i Asperup). Mette blev gift med Gårdmand Hans Hansen den 22. jan. 1736 i Asperup Kirke. Hans er født omkring 1712 og døde i dec. 1805 i Asperup i en alder af ca. 93 år.

          v.  Maren Hansdatter blev født i sep. 1710 i Asperup.

         vi.  Anna Hansdatter er født i 1712 i Asperup og døde den 8. sep. 1714 i Asperup i en alder af 2 år.

        vii.  Peder Hansen blev født i okt. 1715 i Asperup.

       viii.  Gårdmand Niels Hansen er født i jul. 1717 i Asperup og døde efter 1761. Niels blev gift med Mette Hansdatter den 9. jun. 1752 i Indslev Kirke. Mette er født før 1737 og døde i jan. 1758 i Båring ved Asperup. Niels blev derefter gift med Ane Knudsdatter efter 1757. Ane blev født før 1742.


123. Anne Pedersdatter blev født omkring 1675 og blev begravet den 25. jun. 1755 på Asperup Kirkegård.

Anne blev gift med Rytterbonde Hans Nielsen omkring 1701. Hans er født i feb. 1660 og døde den 2. jan. 1735 i Asperup i en alder af 74 år.

126. Rytterbonde Jørgen Andersen er født omkring 1650 og døde omkring 1710 i Å Højrup ved Brenderup i en alder af ca. 60 år.

Om Jørgen Andersen

Jørgen Andersen var fæstebonde under Det Fynske Rytterregiment i Å Højrup ved Brenderup.
Fra Fyn Ryttergods Fæsteprotokoller: September 13, 1710: . . . fæster Hendrik Jørgensen en Regimentet til Rytterhold lagde Bonde Ejendoms gaard i Aahøjrup, Brenderup Sogn, Hintzgauhls Ampt, Jørgen Andersen seenist beboed og fra død. . . Hendrik Jørgensen til forpligtet stræbe forbedre og ikke forringe, som hand ægter af ansvare, og i betragtning enken paa stedet hvilken Hendrik Jørgensen ægter. Haver 4re smaa u-myndige børn som hand sig til forpligtet. . .
Stedet må være frasolgt Ryttergodset til Oregård mellem 1710, hvor fæstet overgik fra Jørgen Andersen til Henrik Jørgensen, og 1740, hvor der er skiftet efter Henrik Jørgensens hustru Kirsten Pedersdatter.

Jørgen blev gift med Kirsten Pedersdatter. Kirsten er født før 1670 og døde i maj 1740 i Å Højrup ved Brenderup.

Deres børn:

          i.  Anders Jørgensen er født i jun. 1690 i Å Højrup ved Brenderup og døde før 1740.

         ii.  Peder Jørgensen er født i nov. 1693 i Å Højrup ved Brenderup og døde i maj 1742 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 48 år.

        iii.  Jens Jørgensen er født i mar. 1696 i Å Højrup ved Brenderup og døde i maj 1701 i Å Højrup ved Brenderup i en alder af 5 år.

         iv.  Rasmus Jørgensen er født i mar. 1699 i Å Højrup ved Brenderup og døde i apr. 1763 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af 64 år. Rasmus blev gift med Maren Hansdatter i 1729 i Kauslunde Kirke. Maren er født omkring 1697 og døde i jun. 1746 i Skrillinge ved Middelfart i en alder af ca. 49 år. Rasmus blev derefter gift med Maren Rasmusdatter i 1746 i Kauslunde Kirke. Maren er født omkring 1727 og døde efter 1787.

63        v.  Maren Jørgensdatter (født i jul. 1702 i Å Højrup ved Brenderup - døde efter 1743). Maren blev gift med Peder Olufsen omkring 1723. Peder er født omkring 1673 og døde den 12. aug. 1736 i Asperup i en alder af ca. 63 år. Maren blev derefter gift med Gårdmand Niels Andersen den 13. jan. 1737 i Asperup Kirke. Niels er født omkring 1711 og døde i dec. 1775 i Asperup i en alder af ca. 64 år.

         vi.  Maren Jørgensdatter blev født i jun. 1705 i Å Højrup ved Brenderup.


127. Kirsten Pedersdatter er født før 1670 og døde i maj 1740 i Å Højrup ved Brenderup.

Kirsten blev gift med Rytterbonde Jørgen Andersen. Jørgen er født omkring 1650 og døde omkring 1710 i Å Højrup ved Brenderup i en alder af ca. 60 år.

Kirsten blev derefter gift med Henrich Jørgensen. Henrich er født før 1692 og døde i apr. 1763 i Å Højrup ved Brenderup.

Deres barn:

          i.  Jørgen Henrichsen er født i aug. 1712 i Å Højrup ved Brenderup og døde i jan. 1792 i Ore Skovmølle ved Bogense i en alder af 79 år.8. generation (4x tipoldeforældre)160. Michel Eskesen, søn af Eske Christensen og Dorthe Mikkelsdatter Høntoft, blev født omkring 1638 i Selde Sogn, døde i 1716 i Selde Sogn i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 18. okt. 1716 i Selde Kirke.

Michel blev gift med Kirsten Jepsdatter. Kirsten blev født omkring 1631, døde i 1716 i Selde Sogn i en alder af ca. 85 år, og blev begravet den 19. apr. 1716 i Selde Kirke.

Deres børn:

          i.  Else Michelsdatter blev født i 1664 i Selde Sogn.

80       ii.  Gårdmand Jep Michelsen (født i 1668 i Selde Sogn - døde i 1745 i Selde Sogn). Jep blev gift med Anna Jensdatter. Anna er født omkring 1669 og døde i 1745 i Selde Sogn i en alder af ca. 76 år.

        iii.  Anna Michelsdatter blev født i 1672 i Selde Sogn.

         iv.  Kirstine Michelsdatter blev født i 1675 i Selde Sogn, døde i 1675 i Selde Sogn, og blev begravet den 24. jun. 1675 i Selde Kirke.

          v.  Maren Michelsdatter blev født i 1675 i Selde Sogn, døde i 1679 i Selde Sogn i en alder af 4 år, og blev begravet den 3. aug. 1679 i Selde Kirke.


161. Kirsten Jepsdatter, datter af Jep Madsen og Anne Madsdatter, blev født omkring 1631, døde i 1716 i Selde Sogn i en alder af ca. 85 år, og blev begravet den 19. apr. 1716 i Selde Kirke.

Kirsten blev gift med Michel Eskesen. Michel blev født omkring 1638 i Selde Sogn, døde i 1716 i Selde Sogn i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 18. okt. 1716 i Selde Kirke.

170. Peder Gregersen er født omkring 1660 og døde efter 1698.

Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

85        i.  Margrethe Pedersdatter (født i 1685 i Assing Sogn - døde i 1721 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme). Margrethe blev gift med Gårdejer Therkel Knudsen Dovr i 1711 i Brande Kirke. Therkel blev født omkring 1675 i Dovr ved Lintrup, døde i 1745 i Omvrå Mølle ved Sønder Omme i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 15. jan. 1745 i Sønder Omme Kirke.


172. Gårdmand Peder Berthelsen, søn af Gårdmand Bertel Pedersen, er født i 1660 og døde i nov. 1720 i Ørbæk ved Hoven i en alder af 60 år.

Om Peder Berthelsen

Peder Berthelsen opføres i matrikkel 1688 som fæster af en gaard i Ørbæk med 7 tdr. 4 skp. hartkorn. Gaarden ejedes af Nicolaus Buch i København.

Peder blev gift med Sidsel Andersdatter. Sidsel er født i 1661 og døde i 1739 i Ørbæk ved Hoven i en alder af 78 år.

Deres børn:

86        i.  Gårdmand Anders Pedersen (født i mar. 1692 i Ørbæk ved Hoven - døde i 1751 i Hoven Sogn). Anders blev gift med Mette Christensdatter, datter af Christen Jensen, omkring 1721. Mette er født i okt. 1698 i Rabæk ved Ådum og døde i jul. 1765 i Hoven Sogn i en alder af 66 år.

         ii.  Bertel Pedersen blev født i feb. 1696 i Ørbæk ved Hoven.

        iii.  Jens Pedersen er født i sep. 1699 i Ørbæk ved Hoven og døde i 1781 i en alder af 82 år.

         iv.  Christen Pedersen blev født i okt. 1703 i Ørbæk ved Hoven.


173. Sidsel Andersdatter, datter af Anders Hansen, er født i 1661 og døde i 1739 i Ørbæk ved Hoven i en alder af 78 år.

Sidsel blev gift med Gårdmand Peder Berthelsen. Peder er født i 1660 og døde i nov. 1720 i Ørbæk ved Hoven i en alder af 60 år.

174. Christen Jensen er født før 1675 og døde efter 1708.

Om Christen Jensen

Christen Jensen boede i Rabæk i Ådum Sogn nord for Varde.

En lang række slægtsforskere beskriver på deres hjemmesider mm., hvorledes Christen Jensen i Rabæk var søn af gårdmand i Rabæk Jens Christensen og hustru Maren Vistisdatter. Fælles for alle forskerne er dog, at kildehenvisningerne er mangelfulde; og da vi samtidig er tilbage før kirkebøger, folketællinger og skifter, så er det ganske usikkert hvor meget der er sandt, og hvor meget der er ønsketænkning.
Men går man ud fra, at disse forskere har ret, så synes der at kunne opstilles følgende om Christen Jensen aner:

1. generation

1. Christen Jensen Rahbæk, søn af Jens Christensen og Maren Vistisdatter, er født omk 1660 i Rabæk, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt og døde omk 1725 i Rabæk, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af 65 år.

2. generation (Forældre)

2. Jens Christensen, søn af Christian Clausen og Maren Andersdatter, er født omkring 1636 i Ådum Præstegård, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt og døde i 1688 i Rabæk, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af ca. 52 år.
Notater: Jens Christensen var gårdmand i Rabæk i Oddum(Ådum) Sogn sydvest for Ringkøbing.
Jens blev gift med Maren Vistisdatter omkring 1660.
Parnotater: (Kilde: Data om familien er hentet jan 08 fra Slægten Kjær Hansens hjemmeside på http://www.acslaegt.dk/ )
Deres barn:
1i.Christen Jensen Rahbæk
3. Maren Vistisdatter, datter af Visti Lassen og Karen Jensdatter Dahl, er født omkring 1640 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt og døde efter 1678.
Maren blev gift med Jens Christensen omkring 1660.

3. generation (Bedsteforældre)

4. Christian Clausen er født i 1615 og døde i 1676 i Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af 61 år.
Notater: Student i Ribe, fra 1645 præst i Ådum, formentlig til 1675
Christian blev gift med Maren Andersdatter omkring 1640.
Parnotater: (Kilde: Data om familien er hentet jan 08 fra Slægten Kjær Hansens hjemmeside på http://www.acslaegt.dk/ samt fra Henrik Andresens hjemmeside på http://www.sitecenter.dk/k-h-andresen/start/)
Deres børn:
2i.Jens Christensen. Jens blev gift med Maren Vistisdatter, datter af Visti Lassen og Karen Jensdatter Dahl, omkring 1660.
ii.Anders Christensen blev født omkring 1645.
5. Maren Andersdatter er født omkring 1620 og døde omkring 1665 i Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af ca. 45 år.
Maren blev gift med Christian Clausen omkring 1640.
6. Visti Lassen, søn af Las Nielsen Bindesbøl og Nn Vistisdatter, er født omkring 1575 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt og døde i 1651 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af ca. 76 år.
Notater: Visti Lassen var gårdejer og herredsfoged i Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt fra 1631.
Visti blev gift med Karen Jensdatter Dahl.
Parnotater: (Kilde: Data om familien er hentet jan 08 fra Slægten Kjær Hansens hjemmeside på http://www.acslaegt.dk/ samt fra Henrik Andresens hjemmeside på http://www.sitecenter.dk/k-h-andresen/start/)
Deres børn:

i.Mads Vistisen er født omkring 1630 og døde omkring 1723 i en alder af ca. 93 år.
ii.Las Vistisen blev født omkring 1631.
iii.Thomas Vistisen blev født omkring 1632.
iv.Christen Vistisen er født omkring 1633 og døde før 1635.
v.Christen Vistisen blev født omkring 1635.
vi.Gertrud Vistisdatter blev født omkring 1636.
vii.Karen Vistisdatter blev født omkring 1637.
viii.Ane Vistisdatter blev født omkring 1639.
3ix.Maren Vistisdatter. Maren blev gift med Jens Christensen, søn af Christian Clausen og Maren Andersdatter, omkring 1660.
x.Else Vistisdatter blev født omkring 1642.
xi.Anna Vistisdatter blev født omkring 1645.
7. Karen Jensdatter Dahl, datter af Jens Iversen 'Bandsbøl' og Anne Iversdatter, er født omkring 1600 i Grindsted og døde efter 1679 i Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt.
Karen blev gift med Visti Lassen.

4. generation (Oldeforældre)

12. Las Nielsen Bindesbøl, søn af Niels Lassen og Maren Nielskone, blev født omkring 1545 i Obling, døde i 1625 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 16. marts 1625 i Ådum Kirke, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt.
Notater: Las Nielsen var gårdejer og herredsfoged i Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt til før 1618, fuldmægtig for lensmanden på Lundenæs, kirkeværge i Ådum.
Las blev gift med Nn Vistisdatter omkring 1570.
Parnotater: (Kilde: Data om familien er hentet jan 08 fra Slægten Kjær Hansens hjemmeside på http://www.acslaegt.dk/ samt fra Henrik Andresens hjemmeside på http://www.sitecenter.dk/k-h-andresen/start/)
Deres børn:
i.Niels Lassen er født omkring 1568 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt og døde omkring 1631 i Grimlund, Hoven Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af ca. 63 år. Niels blev gift med Sofie Nielsdatter omkring 1590.
ii.Anna Lasdatter er født omkring 1570 og døde omkring 1599 i en alder af ca. 29 år. Anna blev gift med Jens Iversen.
6iii.Visti Lassen. Visti blev gift med Karen Jensdatter Dahl, datter af Jens Iversen 'Bandsbøl' og Anne Iversdatter.
iv.Karen Lasdatter blev født omkring 1578.
v.Jens Lassen blev født omkring 1580.
vi.Niels Lassen blev født omkring 1585.
vii.Las Lassen er født omkring 1587 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt og døde den 13. januar 1630 i Nørre Bork i en alder af ca. 43 år. Las blev gift med Lisbeth Jensdatter.
13. Nn Vistisdatter, datter af Visti Pedersen, blev født omkring 1545 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt.
Nn blev gift med Las Nielsen Bindesbøl omkring 1570.
14. Jens Iversen 'Bandsbøl' er født omkring 1560 og døde før 1622 i Bandsbøl, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt.
Jens blev gift med Anne Iversdatter.
Deres barn:
7i.Karen Jensdatter Dahl. Karen blev gift med Visti Lassen, søn af Las Nielsen Bindesbøl og Nn Vistisdatter.
15. Anne Iversdatter er født omkring 1575 og døde efter 1630.
Anne blev gift med Jens Iversen 'Bandsbøl'.

5. generation (Tipoldeforældre)

24. Niels Lassen, søn af Las Mikkelsen og Nn Bertelsdatter, er født omkring 1525 i Obling og døde den 17. oktober 1600 i Horne Herred Tingsted, Sønder Vium Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af ca. 75 år.
Notater: Niels Lassen var gårdejer og herredsfoged i Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, død 17-10-1600 på Horne Herred tingsted (halshugget), begravet i Ådum.
Niels Lassen havde begået manddrab. Han blev afsat som herredsfoged den 22 maj 1600. Den 16 september blev sagen oversendt til Landstinget. Den 16 oktober blev dommen afsagt: Hjul og Stejle på Nørreherreds tingsted.
Den 17 oktober blev han halshugget ved Tinghøjen i Bork og derefter straks lagt i en kiste(!) og begravet i Tinghøjen. Familien havde betalt 100 rdl. for tilladelsen til at lægge ham i kiste (og dermed vel i princippet give ham en kristen begravelse).
B iskop Hegelund i Ribe førte en dagbog eller kalender. I den noterer han d. 15. aug. år 1600, at den dag "hentes" Niels Lassens sag til Landstimget, og den 16. okt. fortsætter han: "Niels Lassen, Foged, blev dømt på Nørre Herreds Ting til Hjul og Stejle." Den 17. okt. skriver han: "Niels Lassen blev halshugget ved Nørre Ting, dog lagt i en Kiste, jordet ved Tinghøj." Sagen kendes kun fra Hegelunds Almanak.
Niels blev gift med Maren Nielskone.
Parnotater: (Kilde: Data om familien er hentet jan 08 fra Slægten Kjær Hansens hjemmeside på http://www.acslaegt.dk/ samt fra Henrik Andresens hjemmeside på http://www.sitecenter.dk/k-h-andresen/start/)
Deres børn:
12i.Las Nielsen Bindesbøl. Las blev gift med Nn Vistisdatter, datter af Visti Pedersen, omkring 1570.
ii.Jørgen Nielsen blev født omkring 1548.
iii.Christen Nielsen Obling blev født omkring 1550.
iv.Niels Nielsen Obling er født omkring 1555 og døde i 1634 i Sønder Bork Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i en alder af ca. 79 år. Niels blev gift med Maren Clausdatter Borch.
25. Maren Nielskone, datter af Niels Clausen Bild Strangelsen og Katrine Pedersdatter, blev født omkring 1525.
Maren blev gift med Niels Lassen.
26. Visti Pedersen er født omkring 1500 og døde efter 1545 i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt.
Notater: Gårdejer i Bindesbøl, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt
Visti blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.
Parnotater: (Kilde: Data om familien er hentet jan 08 fra Slægten Kjær Hansens hjemmeside på http://www.acslaegt.dk/ )
Hans barn:
13i.Nn Vistisdatter. Nn blev gift med Las Nielsen Bindesbøl, søn af Niels Lassen og Maren Nielskone, omkring 1570.

6. generation (Tiptipoldeforældre)

48. Las Mikkelsen er født omkring 1475 i Obling og døde omkring 1555 i Obling i en alder af ca. 80 år.

Notater: Der var engang en herredsfoged. Dem har der været mange af gennem historien, men Las Michelsen skiller sig lidt ud fra den store mængde. Han levede og virkede i starten af 1500-tallet i Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt i Ringkøbing amt, fjernt fra konge og centraladministration, og vi kan finde hans spor i tingbøgerne frem til i hvert fald 1544.
Hvordan han selv har været som person, kan vi ikke vide så meget om, men han gør sig bemærket ved at være ophav til en stor slægt af herredsfogeder. Måske har hans egen far allerede udøvet embedet, for omkring 1480 kendes en herredsfoged ved navn Michel Lassen, som oven i købet holder til i samme by (Obling, Sdr. Bork sogn) som Las. Sandsynligheden taler for et slægtskab, men det er ikke bevist.
Det ligger fast, at hans sønner og sønnesønner blev fogeder på stribe. To sønner afløser hinanden på posten, og den ene, Niels Lassen, sørger for, at opmærksomheden rettes yderligere mod familien, da han bliver anklaget for manddrab og halshugge t på Nørre herreds ting den 16. oktober 1600. Familien låner 100 rdl. af en vistnok temmelig tvivlsom herre, så de kan betale lensmanden for tilladelse til lade ham begrave i en kiste ved tinghøjen, frem for at han ender på stejle og hjul, som dommen egentlig lyder på.
Familiens ære er dog ikke mere ramponeret efter denne skændselsdåd, end at Niels' ældste søn, Las Nielsen også kan gøre karriere som herredsfoged. Han optræder på tinge fra 1606 og frem, og undertiden fornemmer man, at han har arvet sin fars (formodentlig) hidsige temperament; han stævnes selvet par gange, den ene for noget så utiltalende som forsøg på voldtægt, og i hekseprocesserne, som netop på dette tidspunkt får bålene til at brænde over det ganske land, spiller han en mindre flatterende rolle. Der er dog ingen tvivl om, at han er en rig og mægtig mand, og to af hans sønner, Niels og Visti, opnår samme betroede hverv som ham. Det samme gælder enkelte ad sønnesønnerne.
Las Mikkelsen var herredsfoged i Nørrre Horne Herred. Han er født omkring 1475, og han døde formodentligt i 1555.
I 1517 optrådte Las Mikkelsen første gang som Hereredsfoged, og i 1533 var han i denne egenskab nærværende i en sag mellem adelsmændene Thomas Stygge til Frødstrup og Peder Christensen til Stubdrup. Sidste gang, Las Mikkelsen optrådte på tinge, var 1544.
Las Mikkelsen blev tid efter anden en rig mand, således fik han d. 3 august 1528 med Kongelig bevilling skøde på en gård i Sønder Bork og endvidere frihed på en gård, som han tidligere havde ejet.
Under grevefejden stod Las Mikkelsen på Christian IIII§s og Adelsmændenes parti, bl. a søgte han den 30. juli 1534 på Tinget at overtale de ophidsede bønder til at være hørige og lydige over for Lensmanden på Lundenæs.
Efter fejdens afslutning fik Las Mikkelsen som en kongetro mand lov til at beholde sine ejendomme ubeskåret, hvilket fremgår af et dokument af 8. marts 1543, der meddeler herredsfoged Las Mikkelsen i Nørherred brev på, " at efderdi han har bevist, at han ikke var med Skipper Clement, Thomas Riber eller dennes tilhængere, men har vist sig tro og villig mod Kgl. Majestæt og dennes krigsfolk, da må han og hans arvinger nyde den bondegaard i Obling i Bork Sogn, som han nu selv ibor, saa fri og for saadan Landgilde som han havde før fejden."
På et tingsvidne af 3. juli 1522 var der oprindelig 3 segl, hvoraf de 2 er bevarede. Sandsynligvis er det første af disse Las Mikkelsens. Teksten i seglet kan ikke læses, men i midten af seglet skimtes en armbrøst.
Navnet på Las Mikkelsens hustru kendes ikke, men hun synes at være datter af den tidligere herredfoged Bertel Lassen i Horne Herred, der nævnes omkring 1480. Denne antagelse støtter sig på, at Las Mikkelsens næstælste søn blev døbt Berte, hvad der passer med gammel opkaldelsesskik.
(Kilde: Katrine Tobiasen i DIS-Danmarks Slægt og Data 1/2010 og Hjemmeside for slægten Kjær Hansen)
Las blev gift med Nn Bertelsdatter.
Parnotater: (Kilde: Data om familien er hentet jan 08 fra Slægten Kjær Hansens hjemmeside på http://www.acslaegt.dk/ samt fra Henrik Andresens hjemmeside på http://www.sitecenter.dk/k-h-andresen/start/)
Deres børn:
i.Bertel Lassen blev født omkring 1520 i Obling.
ii.Jørgen Lassen blev født omkring 1522.
24iii.Niels Lassen. Niels blev gift med Maren Nielskone, datter af Niels Clausen Bild Strangelsen og Katrine Pedersdatter.
iv.Anna Lasdatter blev født omkring 1527.
v.Nn Lasdatter blev født omkring 1530.
vi.Anna Lasdatter blev født omkring 1532.
vii.Knud Lassen blev født omkring 1535.
49. Nn Bertelsdatter blev født omkring 1480 i Obling.
Nn blev gift med Las Mikkelsen.
50. Niels Clausen Bild Strangelsen er født omkring 1506 og døde efter 1546.
Notater: Niels Clausen Bild Strangelsen var ejer af Nørholm gods efter sin far.
Niels blev gift med Katrine Pedersdatter.
Deres barn:
25i.Maren Nielskone. Maren blev gift med Niels Lassen, søn af Las Mikkelsen og Nn Bertelsdatter.
51. Katrine Pedersdatter blev født omkring 1505.
Katrine blev gift med Niels Clausen Bild Strangelsen.

Christen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Maren Christensdatter blev født i 1695 i Rabæk ved Ådum.

87       ii.  Mette Christensdatter (født i okt. 1698 i Rabæk ved Ådum - døde i jul. 1765 i Hoven Sogn). Mette blev gift med Gårdmand Anders Pedersen, søn af Gårdmand Peder Berthelsen og Sidsel Andersdatter, omkring 1721. Anders er født i mar. 1692 i Ørbæk ved Hoven og døde i 1751 i Hoven Sogn i en alder af 59 år.

        iii.  Ingeborg Christensdatter er født i apr. 1701 i Rabæk ved Ådum og døde efter 1723.

         iv.  Karen Christensdatter blev født i jun. 1703 i Rabæk ved Ådum.

          v.  Anne Christensdatter blev født i nov. 1708 i Rabæk ved Ådum.


192. Rasmus er født før 1644 og døde efter 1664.

Rasmus blev gift med Anne 'Andersis' før 1664. Anne er født omkring 1624 og døde i mar. 1704 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 80 år.

Deres barn:

96        i.  Gårdmand Anders Rasmussen (født omkring 1664 - døde den 28. feb. 1730 i Båring ved Asperup). Anders blev gift med Abelone Pedersdatter omkring 1695 i Rorslev Kirke. Abelone er født før 1675 og døde i 1727 i Båring ved Asperup.


193. Anne 'Andersis' er født omkring 1624 og døde i mar. 1704 i Båring ved Asperup i en alder af ca. 80 år.

Anne blev gift med Rasmus før 1664. Rasmus er født før 1644 og døde efter 1664.

234. Rytterbonde Hans Nielsen er født i feb. 1660 og døde den 2. jan. 1735 i Asperup i en alder af 74 år.
(Anesammenfald. Se person 122 på side 1)

235. Anne Pedersdatter blev født omkring 1675 og blev begravet den 25. jun. 1755 på Asperup Kirkegård.
(Anesammenfald. Se person 123 på side 1)


9. generation (5x tipoldeforældre)320. Eske Christensen blev født omkring 1602, døde i 1680 i Selde i Salling i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 12. dec. 1680 i Selde Kirke.

Eske blev gift med Dorthe Mikkelsdatter Høntoft. Dorthe blev født omkring 1610, døde i 1686 i Selde i Salling i en alder af ca. 76 år, og blev begravet den 6. aug. 1686 i Selde Kirke.

Deres børn:

          i.  Anna Eskesdatter blev født omkring 1636 i Selde Sogn, døde i 1711 i Selde Sogn i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 11. mar. 1711 i Selde Kirke.

         ii.  Christen Eskesen blev født omkring 1637 i Selde Sogn, døde i 1703 i Selde Sogn i en alder af ca. 66 år, og blev begravet den 23. maj 1703 i Selde Kirke.

160     iii.  Michel Eskesen (født omkring 1638 i Selde Sogn - døde i 1716 i Selde Sogn). Michel blev gift med Kirsten Jepsdatter, datter af Jep Madsen og Anne Madsdatter. Kirsten blev født omkring 1631, døde i 1716 i Selde Sogn i en alder af ca. 85 år, og blev begravet den 19. apr. 1716 i Selde Kirke.

         iv.  Else Eskesdatter blev født omkring 1640 i Selde Sogn, døde i 1710 i Selde Sogn i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 5. okt. 1710 i Selde Kirke.

          v.  Povel Eskesen blev født omkring 1645 i Selde Sogn.

         vi.  Niels Eskesen blev født omkring 1651 i Selde Sogn, døde i 1721 i Selde Sogn i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 5. mar. 1721 i Selde Kirke.


321. Dorthe Mikkelsdatter Høntoft blev født omkring 1610, døde i 1686 i Selde i Salling i en alder af ca. 76 år, og blev begravet den 6. aug. 1686 i Selde Kirke.

Dorthe blev gift med Eske Christensen. Eske blev født omkring 1602, døde i 1680 i Selde i Salling i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 12. dec. 1680 i Selde Kirke.

322. Jep Madsen blev født omkring 1616.

Jep blev gift med Anne Madsdatter. Anne blev født omkring 1616.

Deres barn:

161       i.  Kirsten Jepsdatter (født omkring 1631 - døde i 1716 i Selde Sogn). Kirsten blev gift med Michel Eskesen, søn af Eske Christensen og Dorthe Mikkelsdatter Høntoft. Michel blev født omkring 1638 i Selde Sogn, døde i 1716 i Selde Sogn i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 18. okt. 1716 i Selde Kirke.


323. Anne Madsdatter blev født omkring 1616.

Anne blev gift med Jep Madsen. Jep blev født omkring 1616.

344. Gårdmand Bertel Pedersen blev født omkring 1630.

Om Bertel Pedersen

Bertel Pedersen var fæstebonde på Nedergård i Ørbæk, Hoven Sogn.

Bertel blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

172       i.  Gårdmand Peder Berthelsen (født i 1660 - døde i nov. 1720 i Ørbæk ved Hoven). Peder blev gift med Sidsel Andersdatter, datter af Anders Hansen. Sidsel er født i 1661 og døde i 1739 i Ørbæk ved Hoven i en alder af 78 år.

         ii.  Erik Bertelsen blev født omkring 1665.

        iii.  Ann Bertelsdatter blev født omkring 1665.

         iv.  Mette Bertelsdatter er født omkring 1665 og døde i 1739 i en alder af ca. 74 år.

          v.  Kirsten Bertelsdatter er født omkring 1665 og døde i 1706 i en alder af ca. 41 år.

         vi.  Christen Bertelsen er født i 1667 og døde i 1729 i en alder af 62 år.

        vii.  Jacob Bertelsen er født i 1669 og døde i 1734 i en alder af 65 år.


346. Anders Hansen blev født omkring 1630.

Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

173       i.  Sidsel Andersdatter (født i 1661 - døde i 1739 i Ørbæk ved Hoven). Sidsel blev gift med Gårdmand Peder Berthelsen, søn af Gårdmand Bertel Pedersen. Peder er født i 1660 og døde i nov. 1720 i Ørbæk ved Hoven i en alder af 60 år.

 

 

 

 

    Tilbage til anerne