Tilbage til anerne  

Sanne Frederiksens aner1. generation
1. Sanne Frederiksen, datter af Husmand Hans Jørgen Frederiksen og Karen Nielsine Olivia Jensen, er født den 11 aug. 1897 i Båring Skov ved Asperup og døde den 24 feb. 1981 i Asperup.

Sanne blev gift med Christian Møller Christensen, søn af Gårdejer Erhardt Carl Christian Christensen og Karen Hansine Petersen, den 10 nov. 1924 i Asperup Kirke.

Deres børn:

          i.  Karen Christensen blev født den 23 nov. 1925 i Asperup, døde den 6 feb. 1989 i Odense, og blev begravet på Sanderum Kirkegård. Karen blev gift med Holger Vagner Jensen, søn af Maskinfabrikant Niels Viktor Jensen og Mine Christensen, den 12 dec. 1943 i Asperup Kirke.

         ii.  Erik Møller Christensen er født den 5 jun. 1928 i Asperup og døde omkring 1971. Erik blev gift med Hilda Gunhild Jensen den 30 jul. 1949 i Asperup Kirke.

        iii.  Axel Møller Christensen blev født den 21 mar. 1930 i Asperup, døde den 1 okt. 1956 i Nørre Uttrup, og blev begravet den 6 okt. 1956 på Søndre Kirkegård i Aalborg. Axel blev gift med Lilli Brockdorff den 19 mar. 1955 i Vor Frelsers Kirke i Esbjerg.

         iv.  Ingrid Elise Christensen er født den 29 maj 1938 i Båring ved Asperup og døde i sep. 2011 i Vejle. Ingrid blev gift med Egon Faaborg Nielsen.2. generation (Forældre)2. Husmand Hans Jørgen Frederiksen, søn af Husmand Friderich Pedersen og Dorthe Jacobine Pedersdatter, blev født den 10 aug. 1858 i Båring Skov ved Asperup, døde den 5 apr. 1930 på Middelfart Sygehus, og blev begravet den 10 apr. 1931 på Asperup Kirkegård.

Om Hans Jørgen Frederiksen

Hans Jørgen Frederiksen var gartner på gården Skovlund ved Båring Skov.

Hans blev gift med Karen Nielsine Olivia Jensen den 19 feb. 1887 i Asperup Kirke.

Deres børn:

          i.  Anne Dorthea Frederiksen blev født den 20 maj 1887 i Båring Skov ved Asperup. Anne blev gift med Bagermester Hannibal Witt den 12 sep. 1910 i Asperup Kirke.

         ii.  Sanne Frederiksen er født den 17 aug. 1891 i Båring Skov ved Asperup og døde den 26 apr. 1896 i Båring Skov ved Asperup.

1       iii.  Sanne Frederiksen. Sanne blev gift med Christian Møller Christensen, søn af Gårdejer Erhardt Carl Christian Christensen og Karen Hansine Petersen, den 10 nov. 1924 i Asperup Kirke.


3. Karen Nielsine Olivia Jensen, datter af Gårdmand Niels Jensen og Ane Hansdatter, er født den 7 jun. 1870 i Kohavehus ved Vissenbjerg og døde den 12 mar. 1935 i Båring ved Asperup.

Karen blev gift med Husmand Hans Jørgen Frederiksen den 19 feb. 1887 i Asperup Kirke.

3. generation (Bedsteforældre)4. Husmand Friderich Pedersen, søn af Gårdmand Peder Hansen og Ane Margrethe Jørgensdatter, er født den 28 jul. 1820 i Fyllested ved Brenderup og døde mellem 1890 og 1901.

Om Friderich Pedersen

Friderich Pedersen, var husmand og gartner i Baaring Skov og gift med Dorthea Jakobine Pedersdatter, datter af husmand og skræder Peter Andersen i Vedelshave.

Friderich blev gift med Dorthe Jacobine Pedersdatter den 10 dec. 1845 i Asperup Kirke.

Deres børn:

          i.  Peder Jørgen Frederiksen er født den 25 nov. 1846 i Båring Skov ved Asperup og døde den 27 dec. 1909 i Båring ved Asperup. Peder blev gift med Maren Kristensen den 28 maj 1875 i Asperup Kirke.

         ii.  Snedker Mads Frederiksen er født den 20 dec. 1848 i Båring Skov ved Asperup og døde efter 1880. Mads blev gift med Julie Marie Jørgine Kilschow den 20 jul. 1878 i Asperup Kirke.

        iii.  Karen Margrethe Frederiksen er født den 8 nov. 1850 i Båring Skov ved Asperup og døde efter 1880. Karen blev gift med Niels Kristian Jensen den 28 maj 1877 i Asperup Kirke.

         iv.  Martin Frederiksen er født den 11 apr. 1852 i Båring Skov ved Asperup og døde den 30 okt. 1852 i Båring Skov ved Asperup.

          v.  Tegner Martin Frederiksen blev født den 22 aug. 1853 i Båring Skov ved Asperup, døde den 5 sep. 1942 i Morud ved Vigerslev nær Odense, og blev begravet den 10 sep. 1942 på Asperup Kirkegård. Et andet navn for Martin var Martin Frederiksen Skovbo. Martin blev gift med Mette Kirstine Rasmussen den 10 jun. 1886 i Asperup Kirke.

         vi.  Ane Katrine Frederiksen er født den 15 nov. 1855 i Båring Skov ved Asperup og døde den 10 apr. 1941 i Vestergade i Thisted. Ane blev gift med Drejermester Hans Nielsen Rasmussen, søn af Rasmus Hansen og Karen Marie Sørensen, den 10 apr. 1886 i Asperup Kirke.

2       vii.  Husmand Hans Jørgen Frederiksen. Hans blev gift med Karen Nielsine Olivia Jensen, datter af Gårdmand Niels Jensen og Ane Hansdatter, den 19 feb. 1887 i Asperup Kirke.

       viii.  Clausine Marie Frederiksen er født den 11 okt. 1861 i Båring Skov ved Asperup og døde efter sep. 1885. Clausine blev gift med Musiker Peder Jensen den 5 sep. 1885 i Asperup Kirke.


5. Dorthe Jacobine Pedersdatter, datter af Husmand Peder Andersen og Maren Andersdatter, er født den 16 mar. 1819 i Vedelshave ved Asperup og døde efter 1901.

Dorthe blev gift med Husmand Friderich Pedersen den 10 dec. 1845 i Asperup Kirke.

6. Gårdmand Niels Jensen, søn af Gårdmand Jens Hansen og Karen Hansdatter, blev født den 30 aug. 1838 på Båring Mark ved Asperup, døde den 15 aug. 1909 på Middelfart Sygehus, og blev begravet den 21 aug. 1909 på Asperup Kirkegård.

Om Niels Jensen

Niels Jensen var gårdmand på gården Skovlund på Båring Mark

Niels blev gift med Ane Hansdatter den 5 nov. 1873 i Vissenbjerg Kirke.

Deres børn:

3         i.  Karen Nielsine Olivia Jensen. Karen blev gift med Husmand Hans Jørgen Frederiksen, søn af Husmand Friderich Pedersen og Dorthe Jacobine Pedersdatter, den 19 feb. 1887 i Asperup Kirke.

         ii.  Ane Kristine Jensen er født den 23 mar. 1876 på Asperup Mark og døde den 1 jul. 1945 på Båring Mark ved Asperup. Ane blev gift med Jens Marius Sørensen.

        iii.  Hansine Katrine Jensen er født den 21 maj 1878 på Asperup Mark og døde den 30 mar. 1952 på Båring Mark ved Asperup. Hansine blev gift med Gårdejer Rasmus Havndrup den 12 feb. 1898 i Asperup Kirke.


7. Ane Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Andersen og Ane Cathrine Larsdatter, er født den 19 dec. 1841 i Kindstrup ved Gelsted og døde den 14 mar. 1932 på Båring Mark ved Asperup.

Ane blev gift med Gårdmand Niels Jensen den 5 nov. 1873 i Vissenbjerg Kirke.

4. generation (Oldeforældre)8. Gårdmand Peder Hansen, søn af Gårdmand Hans Jørgensen og Susanna Friderichsdatter, er født i jan. 1782 i Brenderup og døde den 16 sep. 1835 i Fyllested ved Brenderup.

Om Peder Hansen

Peder Hansen var sognefoged og gårdmand i Fyllested.
Skønt gårdmandssøn fra Brenderup, så måtte Peder Hansen tage ud som Tjenestekarl, og hans Tjenestetid blev lang. Først da han var 33 Aar gammel tilbød der sig et Giftermaal for ham, nemlig med Ane Margrethe Jørgensdatter, Dt. af Gaardmand Jørgen Jacobsen i Holse, Enke efter Gaardmand Claus Jensen i Fyllested.
Claus Jensen døde 15. Sept. 1813, 32 Aar gammel. Samme Aar, 13. Nov., blev Peder Hansen gift med Enken, hvorom Brenderup Kirkebog melder: "1813, 13. Nov. viet Ungkarl Peder Hansen af Brenderup og Enken Anne Margrethe Jørgensdatter af Fyllested. Forloverne vare: Gaardmændene Jørgen Jacobsen og unge Anders Jensen af Holse."
Peder Hansen overtog Fæstegaarden i Fyllested efter sin Formand.
I en forholdsvis ung Alder blev han Sognefoged og Kirkeværge i Brenderup, og det viser, at han har havt gode Kundskaber efter sin Tid. Han var ogsaa meget haandsnild, og uden at have lært noget Haandværk forfærdigede han alle Slags Husgeraad, Møbler, Vogne og Avlsredskaber saa godt som nogen af den Tids almindelige Landsbyhaandværkere. Blandt andet forfærdigede han helt paa egen Haand en saakaldt "Holstenskvogn" med Fading, flettet af afbarkede Vidjeviger, og den var saa fin, at selve Fruen paa Kærsgaard laante den, naar hun skulde køre i Stads!
Da Jernplovene begyndte at afløse de gamle Hjulplove af Træ, maatte han hen og hjælpe Smeden med den første, og derved blev den saa fin, at Smeden i stor Begejstring svor paa, at den skulde stilles til Skue uden for Smedjen, at alle kunde se og beundre den.
Han har ogsaa været en dygtig Landmand, der foretog de Forandringer i Driften, som under de trykkende Kaar i disse fattige Tider lod sig gennemføre.
Og han kendte tillige sine Rettigheder og Pligter som hoveripligtig Bonde og havde paa Grund deraf adskillige Sammenstød med den daværende Godsejer paa Kærsgaard.
Kun 10 Aar levede Peder Hansen og Ane Margrethe Jørgensdatter sammen. Hun døde anden Juledag 1823, kun 35 Aar gammel.
Det blev en sørgelig Jul for Mand og Børn. Det yngste af dem, Sanne, var kun fyldt et Aar. Frederik, der altsaa kun har været 2 ½ Aar gammel, har som ældre Mand fortalt, at han kunde huske, hans Fader kom ud med den lille Sanne paa Armen og grædende fortalte Drengene, at nu var deres Moder død.
Peder Hansen var anden Gang gift med Maren Pedersdatter, Datter af Gaardmand Peder Nielsen i Skovsgaarde, Haarslev Sogn. De blev viede i Haarslev Kirke den 19. Juni 1823.
Peder Hansen døde 16. Sept. 1835. Om den Sygdom, der førte til hans Død, er der bleven fortalt:
En Dag, han var i Marken, blev han stukket af et Insekt i sit ene Næsebor. Det gjorde ondt, og Næsen blev noget hævet. Han agtede dog ikke derpaa og sagde nogen Spøg derom, da han kom ind
Men Følgerne af Insektstikket var saa farlige, at han blev syg og maatte til Sengs. Han fik ondartede Bylder, især i Ansigtet, og han blev næsten, om ikke helt blind, inden han under store Lidelser døde.
Den Gang vidste man næppe, hvad der var Aarsag til Sygdommen, men det ses jo nu tydeligt, at det har været Blodforgiftning. Enken sad nu tilbage med en hel Flok Børn, fire fra hendes eget Ægteskab med Peder Hansen, fire fra Peder Hansens Ægteskab med Ane Margrethe og tre fra Ane Margrethes Ægteskab med Claus Jensen, altsaa 11 ialt. De ældste var kommen ud at tjene og kunde forsørge sig selv, men der var endda en stor Flok tilbage, som hun maatte sørge for.
Claus Pedersen, den ældste af Peder Hansens og Ane Margrethes Sønner, kom da i en ret ung Alder til at gaa i Faderens Sted for sine Hel- og Halvsøskende. Men de har siden vidnet, at han, trods sin unge Alder, troligt søgte at bringe saa meget ud af Gaarden som muligt, ligesom han i alle Maader var dem en god Broder og Vejleder.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo)
.

Peder blev gift med Ane Margrethe Jørgensdatter den 13 nov. 1813 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Gårdejer Claus Pedersen er født i nov. 1814 i Fyllested ved Brenderup og døde den 14 mar. 1895 i Båring ved Asperup. Claus blev gift med Karen Nielsdatter den 30 apr. 1842 i Asperup Kirke. Claus blev derefter gift med Ane Margrethe Andersdatter, datter af Gårdmand Anders Ibsen og Ane Dorthe Nielsdatter, den 1 dec. 1860 i Asperup Kirke.

         ii.  Gårdmand Hans Jørgen Pedersen er født den 29 jan. 1818 i Fyllested ved Brenderup og døde den 7 nov. 1857 i Vedelshave ved Asperup. Hans blev gift med Karen Jørgensdatter den 9 jun. 1855 i Asperup Kirke.

4       iii.  Husmand Friderich Pedersen. Friderich blev gift med Dorthe Jacobine Pedersdatter, datter af Husmand Peder Andersen og Maren Andersdatter, den 10 dec. 1845 i Asperup Kirke.

         iv.  Sanne Pedersdatter blev født den 30 okt. 1822 i Fyllested ved Brenderup, døde den 19 jan. 1897 i Dronningesgade i Odense, og blev begravet den 26 jan. 1897 på Orte Kirkegård. Sanne blev gift med Gårdmand Knud Nielsen den 19 nov. 1845 i Asperup Kirke.

Peder blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 19 jun. 1825 i Hårslev Kirke.

Deres børn:

          i.  Husmand Peder Pedersen er født den 14 apr. 1825 i Fyllested ved Brenderup og døde den 9 sep. 1914 i Dybdalgård ved Vejlby på Vestfyn. Peder blev gift med Maren Kirstine Jørgensdatter den 9 nov. 1859 i Rorslev Kirke. Peder blev derefter gift med Margrethe Jensen den 4 okt. 1862 i Gelsted Kirke.

         ii.  Simon Pedersen er født den 4 sep. 1826 i Fyllested ved Brenderup og døde efter 1834.

        iii.  Husmand Julius Pedersen er født den 25 jan. 1828 i Fyllested ved Brenderup og døde den 8 jan. 1903 på Båring Mark ved Asperup. Julius blev gift med Marie Larsen den 30 apr. 1859 i Rorslev Kirke.

         iv.  Niels Pedersen er født den 26 sep. 1829 i Fyllested ved Brenderup og døde efter 1880. Niels blev gift med Karen Madsen den 23 mar. 1864 i Vejlby Kirke ved Middelfart.

          v.  Margrethe Pedersdatter er født den 18 dec. 1831 i Fyllested ved Brenderup og døde den 17 mar. 1900 på Båring Mark ved Asperup. Margrethe blev gift med Gårdmand Hans Christoffersen den 2 jun. 1861 i Asperup Kirke.

         vi.  Karen Pedersdatter er født den 26 feb. 1832 i Fyllested ved Brenderup og døde efter 1834.


9. Ane Margrethe Jørgensdatter, datter af Gårdmand Jørgen Jacobsen og Maren Olsdatter, er født i jul. 1789 i Holse ved Brenderup og døde den 25 dec. 1823 i Fyllested ved Brenderup.

Ane blev gift med Claus Jensen den 5 dec. 1805 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Maren Clausdatter blev født i feb. 1807 i Fyllested ved Brenderup.

         ii.  Ole Clausen blev født i aug. 1809 i Fyllested ved Brenderup.

Ane blev derefter gift med Gårdmand Peder Hansen den 13 nov. 1813 i Brenderup Kirke.

10. Husmand Peder Andersen, søn af Husmand Anders Pedersen og Gertrud Marie Pedersdatter, er født omkring 1795 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1860.

Om Peder Andersen

Peder Andersen var skrædder og husmand i Vedelshave.

Peder blev gift med Maren Andersdatter den 7 dec. 1816 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Gjertrud Marie Pedersdatter er født den 26 feb. 1815 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1840. Gjertrud blev gift med Peder Hansen den 29 sep. 1838 i Asperup Kirke.

5        ii.  Dorthe Jacobine Pedersdatter. Dorthe blev gift med Husmand Friderich Pedersen, søn af Gårdmand Peder Hansen og Ane Margrethe Jørgensdatter, den 10 dec. 1845 i Asperup Kirke.

        iii.  Kirstine Maria Pedersdatter er født den 27 jan. 1822 i Vedelshave ved Asperup og døde den 17 sep. 1793 i Båring Skov ved Asperup. Kirstine blev gift med Husmand Steffen Hansen Schou den 13 sep. 1851 i Asperup Kirke. Kirstine mødte derefter Rasmus Jensen i 1842. Parret blev ikke gift.

         iv.  Nicoline Pedersdatter er født den 7 nov. 1824 i Vedelshave ved Asperup og døde den 10 mar. 1896 i Båring Skov ved Asperup. Nicoline blev gift med Husmand Anders Hansen den 20 nov. 1847 i Asperup Kirke.

          v.  Snedker Henrich Peder Pedersen er født den 18 jul. 1829 i Vedelshave ved Asperup og døde den 27 sep. 1884 i Vedelshave ved Asperup. Henrich blev gift med Else Catrine Rasmusdatter den 6 feb. 1858 i Brenderup Kirke.


11. Maren Andersdatter, datter af Husmand Anders Rasmussen og Karen Jørgensdatter, er født i nov. 1790 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1860.

Maren blev gift med Husmand Peder Andersen den 7 dec. 1816 i Brenderup Kirke.

12. Gårdmand Jens Hansen, søn af Husmand Hans Christiansen og Maren Nielsdatter, er født i feb. 1806 i Jullerup på Nordfyn og døde den 30 nov. 1883 på Båring Mark ved Asperup.

Jens blev gift med Karen Hansdatter den 17 jan. 1835 i Asperup Kirke.

Deres børn:

          i.  Hans Christian Jensen er født den 7 okt. 1835 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1860.

6        ii.  Gårdmand Niels Jensen. Niels blev gift med Ane Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Andersen og Ane Cathrine Larsdatter, den 5 nov. 1873 i Vissenbjerg Kirke.

        iii.  Christian Jensen er født den 24 apr. 1841 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1850.

         iv.  Anne Marie Jensen er født den 20 sep. 1843 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1860.

          v.  Jørgen Jensen er født den 12 apr. 1846 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1850.

         vi.  Rasmus Jensen er født den 21 nov. 1848 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1901.

        vii.  Anders Hansen er født den 14 nov. 1851 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1880.

       viii.  Maria Hansen er født den 21 okt. 1853 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1880.

         ix.  Christiane Hansen er født den 17 apr. 1856 på Båring Mark ved Asperup og døde efter 1880.


13. Karen Hansdatter, datter af Husmand Hans Clausen og Anne Nielsdatter, er født den 1 jan. 1817 i Båring ved Asperup og døde den 21 apr. 1902 på Båring Mark ved Asperup.

Karen blev gift med Gårdmand Jens Hansen den 17 jan. 1835 i Asperup Kirke.

14. Gårdmand Hans Andersen, søn af Gårdmand Anders Larsen og Karen Marie Hansdatter, er født den 30 aug. 1819 i Favrskov på Vestfyn og døde den 26 mar. 1896 i Favrskov på Vestfyn.

Om Hans Andersen

Ungkarlen Hans Andersen fra Favrskov i Kerte Sogn blev udlagt som barnefader til Ane Hansen.
Hans voksede op og boede sammen med sin bror Lars i Favrskov. Efter forældrenes død drev de to brødre gården i fællesskab, og da Lars døde overtog Hans gården som sin egen.
Hverken Lars eller Hans giftede sig nogensinde. Husholdningen på gården blev klaret af pigen Karen Madsdatter, der tjente på gården i over 50 år
.

Hans mødte Ane Cathrine Larsdatter i 1841. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

7         i.  Ane Hansdatter. Ane blev gift med Gårdmand Niels Jensen, søn af Gårdmand Jens Hansen og Karen Hansdatter, den 5 nov. 1873 i Vissenbjerg Kirke.


15. Ane Cathrine Larsdatter er født cirka 1819 og døde efter 1841.

Ane mødte Gårdmand Hans Andersen i 1841. Parret blev ikke gift.

5. generation (Tipoldeforældre)16. Gårdmand Hans Jørgensen, søn af Gårdmand Jørgen Andersen og Karen Pedersdatter, er født i apr. 1750 i Risum ved Asperup og døde i mar. 1796 i Brenderup.

Om Hans Jørgensen

Hans Jørgensen var fæstebonde i Brenderup.
Hans navn er oftere bleven mindet end noget andet af Slægtens Navne fra det fjerne Tidspunkt, han levede, og Aarsagen dertil er et saakaldt Testimonium, som han har efterladt sig, og hvori han først bestemmer om sine Børns og Stifbørns Arverettigheder, og derefter "optegner nogle Ord om sit eget Hjertes Tilstand", som han udtrykker sig.
Allerede 9 Aar efter at han var bleven gift, og han endnu kun var 37 Aar gammel, skrev han dette sit Testimonium, og det kan tyde paa, at han, enten sjæleligt eller legemligt, har været mindet om Døden paa en stærkere Maade, end det ellers kunde ligge for hans Alder.
Disse Testimonier var ikke helt sjældne paa den Tid, han skrev sit, og senere har de vistnok været ret almindelige. I Stedet for, at en Redaktør eller Meddeler nu skriver noget i Avisen om en afdød, som man synes bør mindes, efterlod man sig den Gang ofte et saadant Testimonium, der kunde indeholde forskelligt om Slægtsforhold, Livsførelse og lignende, og som saa blev oplæst ved vedkommendes Begravelse, ofte formet og nedskrevet af Degnen, der vistnok som Regel oplæste det.
Havde den afdøde ikke efterladt sig noget Testimonium, skete det ofte, at Degnen efter de paarørendes Opgivende forfattede et Testimonium, som han saa oplæste, og som blev overladt til de efterlevende.
Men Hans Jørgensen har selv formet og nedskrevet sit Testimonium; det er en Bondes jævne Ord og ikke en Degns højtidelige Stil.
Desværre findes hans eget Haandskrift ikke mere. I midten af 1800-tallet var det allerede bleven saa slidt og medtaget, at det ikke mere kunde hænge sammen. Der blev da taget nogle Afskrifter deraf, besørget af en Sønnesøn af Hans Jørgensen, Husmand Julius Pedersen, Baaring Mark. Han er nu død for mange Aar siden, og ingen véd, hvor megen Flid han har gjort sig med Afskrivningen. Men vi tør vel antage, at han har fulgt Originalen nogenlunde, det tyder en Mængde Stavemaader bestemt paa.
Der findes jo en Mængde unødige Gentagelser i dette Skrift, og mange Steder kniber det for ham med at finde Udtryk for sine Tanker og Følelser, hvilket han jo selv klager over. Men i det store taget er der en Tanke- og Følelsesrigdom i det, som man ikke skulde have troet kunde findes hos en Fæstebonde, der levede paa en Tid, da mange Bønder næppe kunde skrive deres Navn ordentlig, endsige nedskrive deres Tanker.
Hans Jørgensen og Susanne havde fem Børn sammen: Jørgen Hansen, født 1779; Peder Hansen, født 1782; Karen Hansdatter, født 1785; Ane Catrine Hansdatter, født 1788; Mette Marie Hansdatter, født 1792.
Det sidste Barn har rimeligvis kostet Moderen Livet; samme Dag, 5. Maj 1792, som hun blev begravet, fremstilledes nemlig hendes nyfødte hjemmedøbte Barn i Kirken, hvorom Kirkebogen meddeler: "1792, 5. May confirmeret Daaben over Hans Jørgensens og salig Susanna Friderichsdatters Barn her af Byen, kaldet Mette Maria, frembaaren af Jomfru Anna Bønnelyche i Præstegaarden. Fadderne: Barnets Morfader fra Wissenbierg og dets trende Farbrødre."
Det blev saa dog Hustruen, der først skulde bort.
I sit Testimonium taler Hans Jørgensen meget. om Livets Usikkerhed, og hverken hans Hustrus eller hans Aar skulde heller blive mange, idet han selv døde fire Aar efter hende, kun 46 Aar gammel.
Deres ældste Søn, Jørgen Hansen, var kun godt 16 Aar gammel, da hans Fader døde, og hans yngste Søster Mette Marie kun 4 Aar.
Indtil Jørgen Hansen var 19 Aar blev han og hans Søskende, i hvert Fald de ældre af dem, i Gaarden, men saa gik den over paa andre Hænder og de maatte bort, til hver sin Side.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo)
.

Hans blev gift med Susanna Friderichsdatter den 29 maj 1778 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Gårdmand Jørgen Hansen er født i nov. 1779 i Brenderup og døde den 26 nov. 1841 i Båring ved Asperup. Jørgen blev gift med Karen Sørensdatter, datter af Gårdmand Søren Madsen og Maren Nielsdatter, den 1 okt. 1814 i Asperup Kirke.

8        ii.  Gårdmand Peder Hansen. Peder blev gift med Ane Margrethe Jørgensdatter, datter af Gårdmand Jørgen Jacobsen og Maren Olsdatter, den 13 nov. 1813 i Brenderup Kirke. Peder blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 19 jun. 1825 i Hårslev Kirke.

        iii.  Karen Hansdatter er født i maj 1785 i Brenderup og døde efter 1787.

         iv.  Anna Cathrina Hansdatter er født i mar. 1788 i Brenderup og døde efter 1801.

          v.  Mette Maria Hansdatter er født i maj 1792 i Brenderup og døde efter 1801.

Hans blev derefter gift med Anne Andersdatter den 24 apr. 1793 i Brenderup Kirke.


17. Susanna Friderichsdatter, datter af Husmand Friderich Jørgensen og Karen Pedersdatter, er født cirka 1750 og døde i maj 1792 i Brenderup.

Om Susanne Friderichsdatter

Susanna Friderichsdatter, født 1750, var første Gang gift med en ung Enkemand, Gaardmand Poul Nielsen i Brenderup, der rimeligvis havde giftet sig Gaard til ved en aldrende Enke, Margrete, der 68 Aar gammel var død 4 Maaneder førend han blev gift med Susanna, der maaske har været i Gaarden som Tjenestepige; - hendes Søster Dorthea Lisbeth tjente paa samme Tid i Brenderup Præstegaard.
I Brenderup Kirkebog anføres: "Den 24. July copuleret Poul Nielsen, Enkemand, og Susanna Friderichsdatter, begge af Brenderup."
I September Aaret efter fik de deres første Barn døbt, hvorom Kirkebogen melder: "Den 24. Sept. 1775 døbt Poul Nielsens Barn af Brenderup, kaldet Margrete, baaren af Sognepræstens Kone. Faddere vare: Konens Fader Friderich Jørgensen og hendes Broder Jørgen, begge af Vissenbjerg; Niels Jørgensens og Jørgen Pedersens Koner."
Og 3 Aar efter anføres der: "Den 15. Febr. 1778 døbt salig Poul Nielsens Tvillingbørn af Brenderup, kaldet (det ene) Poul, frembaaren af Mosteren Anne Marie fra Rold, (det andet) Friderich, frembaaren af den anden Moster Dorthea Lisbet, tienende i Præstegaarden. Faddernetil begge vare Morfaderen Friderich Jørgensen, Morbroderen Jørgen Friderichsen, Svogeren Michel fra Rold, Mads Jensen fra Brenderup; Jens Nielsen, Lars .... Peder Mathiasens Kone og Jens Simonsens Datter, alle af Brenderup."
Poul Nielsen er død inden disse to Børns Fødsel, efter kun 4 Aars Ægteskab med Susanna.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo).

Susanna blev gift med Povel Nielsen den 29 jul. 1774 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Margretha Povelsdatter er født i sep. 1775 i Brenderup og døde efter 1787.

         ii.  Friederich Povelsen er født i feb. 1778 i Brenderup og døde efter 1787.

        iii.  Povel Povelsen er født i feb. 1778 i Brenderup og døde i feb. 1778 i Brenderup.

Susanna blev derefter gift med Gårdmand Hans Jørgensen den 29 maj 1778 i Brenderup Kirke.

18. Gårdmand Jørgen Jacobsen blev født cirka 1747.

Om Jørgen Jacobsen

Jørgen Jacobsen var fæstebonde i Holse med betydelig humleavl.

Jørgen blev gift med Maren Olsdatter den 29 okt. 1784 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Jacob Jørgensen blev født i jan. 1787 i Holse ved Brenderup.

9        ii.  Ane Margrethe Jørgensdatter. Ane blev gift med Claus Jensen den 5 dec. 1805 i Brenderup Kirke. Ane blev derefter gift med Gårdmand Peder Hansen, søn af Gårdmand Hans Jørgensen og Susanna Friderichsdatter, den 13 nov. 1813 i Brenderup Kirke.

        iii.  Ole Jørgensen blev født i nov. 1791 i Holse ved Brenderup.

         iv.  Rasmus Jørgensen blev født i maj 1794 i Holse ved Brenderup.

          v.  Gorritz Jørgensen blev født i 1796 i Holse ved Brenderup.

         vi.  Anne Jørgensen blev født i 1798 i Holse ved Brenderup.


19. Maren Olsdatter, datter af Gårdmand Ole Rasmussen og Anna Gorritzdatter, er født i apr. 1767 i Fyllested ved Brenderup og døde i jan. 1806 i Holse ved Brenderup.

Maren blev gift med Gårdmand Jørgen Jacobsen den 29 okt. 1784 i Brenderup Kirke.

20. Husmand Anders Pedersen er født cirka 1749 og døde den 14 dec. 1825 i Å Højrup ved Brenderup.

Om Anders Pedersen

Anders Pedersen var husmand med lidt jord og humleavl i Å højrup.

Anders blev gift med Gertrud Marie Pedersdatter den 22 nov. 1784 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Kirsten Andersdatter er født i sep. 1785 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1801.

10       ii.  Husmand Peder Andersen. Peder blev gift med Maren Andersdatter, datter af Husmand Anders Rasmussen og Karen Jørgensdatter, den 7 dec. 1816 i Brenderup Kirke.

        iii.  Husmand Offe Andersen er født i jan. 1798 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1845. Offe blev gift med Mette Rasmusdatter den 16 apr. 1825 i Brenderup Kirke.


21. Gertrud Marie Pedersdatter er født cirka 1755 og døde den 20 nov. 1815 i Å Højrup ved Brenderup.

Gertrud blev gift med Jacob Nielsen den 4 nov. 1776 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

          i.  Anna Jacobsdatter er født i okt. 1773 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1787.

         ii.  Peder Jacobsen er født i jan. 1779 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1787.

        iii.  Karen Maria Jacobsdatter er født i mar. 1783 i Å Højrup ved Brenderup og døde efter 1787.

Gertrud blev derefter gift med Husmand Anders Pedersen den 22 nov. 1784 i Brenderup Kirke.

22. Husmand Anders Rasmussen er født omkring 1761 og døde mellem 1801 og 1834.

Om Anders Rasmussen

Anders Rasmussen var husmand og bødker i Brenderup.

Anders blev gift med Karen Jørgensdatter den 30 nov. 1787 i Brenderup Kirke.

Deres børn:

11        i.  Maren Andersdatter. Maren blev gift med Husmand Peder Andersen, søn af Husmand Anders Pedersen og Gertrud Marie Pedersdatter, den 7 dec. 1816 i Brenderup Kirke.

         ii.  Anne Andersdatter er født i aug. 1792 i Brenderup og døde efter 1801.

        iii.  Husmand Rasmus Andersen er født i aug. 1795 i Brenderup og døde den 8 okt. 1831 i Brenderup. Rasmus blev gift med Anna Knudsdatter den 11 feb. 1816 i Brenderup Kirke.


23. Karen Jørgensdatter, datter af Husmand Jørgen Pedersen og Karen Jacobsdatter, er født i maj 1763 i Å Højrup ved Brenderup og døde den 3 nov. 1846 i Brenderup.

Karen blev gift med Husmand Anders Rasmussen den 30 nov. 1787 i Brenderup Kirke.

24. Husmand Hans Christiansen, søn af Christian og Anne Cathrine Giødesdatter, blev født i jun. 1776 på Æbelø, blev døbt den 16 jun. 1776 i Grindløse Kirke, og døde den 6 apr. 1837 på Båring Mark ved Asperup.

Hans Christiansen var husmand i Båring

Hans Christiansen var husmand i Båring.

Hans blev gift med Maren Nielsdatter i sep. 1804 i Ejlby Kirke ved Boegnse.

Deres barn:

12        i.  Gårdmand Jens Hansen. Jens blev gift med Karen Hansdatter, datter af Husmand Hans Clausen og Anne Nielsdatter, den 17 jan. 1835 i Asperup Kirke.


25. Maren Nielsdatter er født cirka 1776 og døde den 22 apr. 1856 i Båring ved Asperup.

Maren blev gift med Husmand Hans Christiansen i sep. 1804 i Ejlby Kirke ved Boegnse.

26. Husmand Hans Clausen er født cirka 1752 og døde den 7 jun. 1824 i Båring ved Asperup.

Om Hans Clausen

Hans Clausen var husmand og bonde i Båring.

Hans blev gift med Karen Pedersdatter den 17 dec. 1781 i Asperup Kirke.

Hans blev derefter gift med Anne Nielsdatter den 19 maj 1816 i Asperup Kirke.

Deres barn:

13        i.  Karen Hansdatter. Karen blev gift med Gårdmand Jens Hansen, søn af Husmand Hans Christiansen og Maren Nielsdatter, den 17 jan. 1835 i Asperup Kirke.


27. Anne Nielsdatter er født cirka 1781 og døde efter jan. 1817.

Anne blev gift med Husmand Hans Clausen den 19 maj 1816 i Asperup Kirke.

28. Gårdmand Anders Larsen, søn af Gårdmand Lars Andersen og Giertrud Andersdatter, er født i dec. 1788 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde den 25 maj 1867 i Favrskov på Vestfyn.

Anders blev gift med Karen Marie Hansdatter den 6 aug. 1814 i Kerte Kirke.

Deres børn:

          i.  Lars Hansen Andersen er født den 12 sep. 1817 i Favrskov på Vestfyn og døde mellem 1880 og 1890.

14       ii.  Gårdmand Hans Andersen. Hans mødte Ane Cathrine Larsdatter i 1841. Parret blev ikke gift.


29. Karen Marie Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Larsen og Anne Marie Jørgensdatter, er født i dec. 1779 i Favrskov på Vestfyn og døde den 13 jun. 1856 i Favrskov på Vestfyn.

Karen blev gift med Gårdmand Anders Larsen den 6 aug. 1814 i Kerte Kirke.

6. generation (Tiptipoldeforældre)32. Gårdmand Jørgen Andersen, søn af Gårdmand Anders Rasmussen og Abelone Pedersdatter, er født i nov. 1705 i Båring ved Asperup og døde i mar. 1753 i Risum ved Asperup.

Om Jørgen Andersen

Jørgen Andersen var fæstebonde i Risum.
Han var født i Baaring. Om hans Daab anfører Asperup Kirkebog: "1705, den 20. S. e. Trin. døbt et Barn, kaldet Jørgen. Forældrene Anders Rasmussen og Abelone Pedersdatter, boende i Baaring. Fadderne: Peder Madsen i Baaring, Mads Hansen i Risum, Niels Bødker i Asperup, Hans Madsen af Brenderup. Ellen Madsdatter af Risum bar Barnet."
Den 23. Juli 1734 melder Kirkebogen for Asperup Sogn:"Trolovet Jørgen Andersen, ung Karl, Gaardmand i Risum, og Karen Andersdatter, Simon Clausens Enke udi Risum. Overværende: Niels Mogensen paa Oregaard, Paine Jørgensen, Niels Jørgensen, begge af Baaring: Mads Rasmussen, Hans Christensen, begge af Kærbyholm."
Karen Andersdatter døde 30. marts 1743. Allerede 4. juni samme år blev Jørgen trolovet med Karen Pedersdatter fra Rorslev, og 18. juli 1743 blev de viet i Rorslev Kirke.
Jørgen Andersen og de 2 Karen'er havde >syv store Sønner< sammen, hvorom der har gaaet Sagn, at da deres Fader var død, og de havde faaet Stiffader, havde denne ondt ved at sætte sig i Respekt hos dem, saa de mest gjorde, hvad de selv vilde.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo)
.

Jørgen blev gift med Karen Andersdatter, datter af Anders Stephansen og Maren Rasmusdatter, den 10 okt. 1734 i Asperup Kirke.

Deres barn:

          i.  Simon Jørgensen blev født i aug. 1739 i Risum ved Asperup.

Jørgen blev derefter gift med Karen Pedersdatter den 18 jul. 1742 i Rorslev Kirke.

Deres børn:

          i.  Anders Jørgensen blev født i apr. 1743 i Risum ved Asperup.

         ii.  Peder Jørgensen blev født i maj 1744 i Risum ved Asperup.

        iii.  Rasmus Jørgensen blev født i feb. 1746 i Risum ved Asperup.

         iv.  Jørgen Jørgensen er født i sep. 1747 i Risum ved Asperup og døde efter 1787.

16        v.  Gårdmand Hans Jørgensen. Hans blev gift med Susanna Friderichsdatter, datter af Husmand Friderich Jørgensen og Karen Pedersdatter, den 29 maj 1778 i Brenderup Kirke. Hans blev derefter gift med Anne Andersdatter den 24 apr. 1793 i Brenderup Kirke.

         vi.  Jørgen Andersen Jørgensen blev født i apr. 1753 i Risum ved Asperup.


33. Karen Pedersdatter er født før 1722 og døde efter 1761.

Om Karen Pedersdatter

Karen Pedersdatter opholdt sig ved giftermålet med sin første mand Jørgen Andersen i Rorslev hos Lars Jensen. Og mange slægtsforskere mener, at Karen Pedersdatter må være datter af fæstebonden Peder Rasmussen og hustru Maren Lauridsdatter i Rorslev, og at hun må være født omkring 1716.
I kirkebogen for Rorslev Sogn mangler desværre de sider, hvor indførelserne om døbte i årene 1716-1720 skulle findes, hvorfor hendes fødsel og dåb i Rorslev ikke kan bekræftes.
Peder Rasmussen i Rorslev døde 1736, hvorefter en af sønner Laurids Pedersen overtog fæstegården mod at hans mor Maren Lauridsdatter fik aftægt.
Og ud fra det ville det være at forvente, at broderen Laurids var forlover ved søsterens giftermål. Men nej, … folk fra Rorslev glimrer helt ved deres fravær ved giftermålet og ved de efterfølgende barnedåb i Asperup.
Så Karen Pedersdatter er næppe datter af Peder Rasmussen og Maren Lauridsdatter.

Karen blev gift med Gårdmand Jørgen Andersen den 18 jul. 1742 i Rorslev Kirke.

Karen blev derefter gift med Ole Simonsen den 11 jul. 1753 i Asperup Kirke.

Deres børn:

          i.  Mette Marie Olesdatter blev født i feb. 1756 i Risum ved Asperup.

         ii.  Anne Marie Olesdatter blev født i aug. 1761 i Risum ved Asperup.


34. Husmand Friderich Jørgensen blev født cirka 1723, døde den 26 feb. 1798 i Elleskovhus ved Vissenbjerg, og blev begravet den 26 feb. 1798 i Vissenbjerg Kirke. Et andet navn for Friderich var Friderich Jørgensen Skrædder.

Om Friderich Jørgensen

Nær ved Bjergenes højeste Punkt i Vissenbjerg Sogn ligger Kirken og syner vidt omkring, og ved den ligger nu Præstegaarden, som i fordums Tider laa lidt længere mod Syd, under Kirkeskoven, i den Lavning, som hedder Fuglevig, og da al Tid kaldtes Fuglevig Præstegaard. Tre Gange véd man, den er gaaet op i Luer: 1637, 1730 og 1838. Efter den sidste Brand blev den flyttet op til Kirken.
Under den sidste Brand har de gamle Kirkebøger lidt nogen Molest, der er Skyld i, at der i den ældste Del af de Optegnelser, der er gjort om Vissenbjergfamilierne, fattes nogle Navne og Fødselsaar, som fandtes i det Afsnit, der er ødelagt.
Under Fuglevig Præstegaard laa en Vandmølle "med 2 Kværne", foruden Jord, Skov og nogle Ejendomme, deriblandt de saakaldte Røverhuse, der ogsaa er bleven kaldt Elleskovhuse, hvilket Særnavn det ene af dem endnu bærer.
I et af disse Huse boede fra 1750 til ind imod Aarhundredets Slutning en Mand, der hed Friderich Jørgensen og var Husmand og Skræder.
Han var født ved 1730-31 og var 2 G. gift. Hans første Hustrus Navn har jeg ikke fundet, af den Aarsag, at Kirkebogen er ufuldstændig. Den anden, som han blev gift med i en ret fremrykket Alder, hed Gertrud Christiansdatter, og de havde kun en Søn sammen, der døde som Barn.
Med sin første Hustru havde han derimod flere Børn: Susanna, Jørgen, Ane Marie, Dorthea Lisbeth, Maren og vistnok endnu en Datter.
(Fra bogen Optegnelse om fynske bondeslægter ved Martin Skovbo).

Friderich blev gift med Karen Pedersdatter omkring 1745.

Deres børn:

          i.  Skrædder Jørgen Friderichsen er født cirka 1746 og døde den 22 feb. 1827 i Ellehuset ved Vissenbjerg. Jørgen blev gift med Maren Hansdatter i 1775.

17       ii.  Susanna Friderichsdatter. Susanna blev gift med Povel Nielsen den 29 jul. 1774 i Brenderup Kirke. Susanna blev derefter gift med Gårdmand Hans Jørgensen, søn af Gårdmand Jørgen Andersen og Karen Pedersdatter, den 29 maj 1778 i Brenderup Kirke.

        iii.  Ane Marie Friderichsdatter er født cirka 1755 og døde efter 1805. Ane blev gift med Boelsmand Michel Nielsen den 26 nov. 1773 i Vissenbjerg Kirke.

         iv.  Dorthea Lisbeth Friderichsdatter er født cirka 1757 og døde den 22 nov. 1831 i Vittenberg ved Tommerup. Dorthea blev gift med Skrædder Anders Hansen før 1779. Dorthea blev derefter gift med Husmand Hans Hansen den 3 dec. 1796 i Brylle Kirke.

          v.  Maren Friderichsdatter er født i 1762 i Elleskovhus ved Vissenbjerg og døde den 15 jul. 1841 i Rold ved Vissenbjerg. Maren blev gift med Boelsmand Mathias Andersen den 10 dec. 1789 i Vissenbjerg Kirke.

Friderich blev derefter gift med Gierdrud Christiansdatter den 19 mar. 1791 i Vissenbjerg Kirke.


35. Karen Pedersdatter blev født omkring 1711, døde den 21 nov. 1788 i Elleskovhus ved Vissenbjerg, og blev begravet den 21 nov. 1788 i Vissenbjerg Kirke.

Karen blev gift med Husmand Friderich Jørgensen omkring 1745.

38. Gårdmand Ole Rasmussen blev født cirka 1743.

Om Ole Rasmussen

Ole Rasmussen var fæstebonde i Fyllested.

Ole blev gift med Anna Gorritzdatter.

Deres barn:

19        i.  Maren Olsdatter. Maren blev gift med Gårdmand Jørgen Jacobsen den 29 okt. 1784 i Brenderup Kirke.


39. Anna Gorritzdatter, datter af Gorritz, blev født omkring 1743.

Anna blev gift med Gårdmand Ole Rasmussen.

46. Husmand Jørgen Pedersen er født omkring 1721 og døde i nov. 1788 i Å Højrup ved Brenderup.

Om Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen boede i Å Højrup. Ifølge Folketælling 1787 var han "bonde, huusmand, brænder mannagryn".
I dag fremstilles mannagryn af det inderste af hvedekerne, men på den tid var mannagryn betegnelsen for de tørrede frø af planten sødgræs, der formentlig har haft gode vækstvilkår i de fugtige jorder omkring Å Højrup; men hvorfor han skulle "brænde" grynene må itv. stå hen i det uvisse.

Jørgen blev gift med Karen Jacobsdatter.

Deres børn:

          i.  Peder Jørgensen er født omkring 1757 og døde før feb. 1815.

         ii.  Catharina Jørgensdatter døde efter feb. 1805.

23      iii.  Karen Jørgensdatter. Karen blev gift med Husmand Anders Rasmussen den 30 nov. 1787 i Brenderup Kirke.

Jørgen blev derefter gift med Marie Jacobsdatter den 29 jul. 1753 i Asperup Kirke.


47. Karen Jacobsdatter, datter af Jacob Peter Jacobsen og Maren Jensdatter, er født omkring 1720 og døde efter 1787.

Karen blev gift med Husmand Jørgen Pedersen.

48. Christian .

Christian mødte Anne Cathrine Giødesdatter i 1775. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

24        i.  Husmand Hans Christiansen. Hans blev gift med Maren Nielsdatter i sep. 1804 i Ejlby Kirke ved Boegnse.


49. Anne Cathrine Giødesdatter, datter af Giøde Hansen og Maren Jespersdatter, er født i jan. 1752 i Jersore ved Bogense og døde i jun. 1805 i Moderup ved Særslev på Nordfyn.

Anne mødte Christian i 1775. Parret blev ikke gift.

Anne blev derefter gift med Gårdmand Hans Rasmussen før 1782.

Deres børn:

          i.  Anne Marie Hansdatter er født cirka 1782 og døde efter apr. 1806.

         ii.  Maren Cathrine Hansdatter er født cirka 1786 og døde i jan. 1806 i Moderup ved Særslev på Nordfyn.

        iii.  Rasmus Hansen er født cirka 1789 og døde efter apr. 1806.

         iv.  Jens Hansen er født i aug. 1793 i Moderup ved Særslev på Nordfyn og døde efter apr. 1806.

          v.  Anne Cathrine Hansdatter er født i jun. 1796 i Moderup ved Særslev på Nordfyn og døde efter apr. 1806.


56. Gårdmand Lars Andersen er født cirka 1759 og døde den 11 apr. 1832 i Ørsbjerg på Vestfyn.

Om Lars Andersen

Lars Andersen var gårdmand i Ørsbjerg.

Lars blev gift med Giertrud Andersdatter den 29 dec. 1786 i Kerte Kirke.

Deres børn:

28        i.  Gårdmand Anders Larsen. Anders blev gift med Karen Marie Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Larsen og Anne Marie Jørgensdatter, den 6 aug. 1814 i Kerte Kirke.

         ii.  Niels Larsen er født i feb. 1791 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde efter 1801.

        iii.  Hans Larsen er født i dec. 1792 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde efter 1801.

         iv.  Gorm Laursen er født i nov. 1794 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde efter 1801.

          v.  Peder Larsen er født i nov. 1801 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde efter 1834.


57. Giertrud Andersdatter, datter af Smed Anders Pedersen og Karen Boesdatter, er født i okt. 1759 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde den 27 maj 1837 i Ørsbjerg på Vestfyn.

Giertrud blev gift med Gårdmand Lars Andersen den 29 dec. 1786 i Kerte Kirke.

Giertrud blev derefter gift med Niels Madsen den 22 mar. 1782 i Kerte Kirke.

Deres børn:

          i.  Maren Nielsdatter er født i nov. 1782 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde efter 1801.

         ii.  Mads Nielsen er født i jul. 1784 i Ørsbjerg på Vestfyn og døde efter 1801.

        iii.  Karen Nielsdatter blev født i sep. 1786 i Ørsbjerg på Vestfyn.


58. Gårdmand Hans Larsen, søn af Gårdmand Lars Villumsen og Anne Jørgensdatter, er født i sep. 1751 i Favrskov på Vestfyn og døde efter 1821.

Om Hans Larsen

Hans Larsen var gårdmand i Favrskov på Vestfyn.
Da hans første hustru Anne Marie Jørgensdatter døde efter mere end 40 års ægteskab giftede han sig som 70-årig med den kun 26-årige Johanne Christensdatter
.

Hans blev gift med Anne Marie Jørgensdatter.

Deres børn:

          i.  Anna Cathrine Hansdatter er født i apr. 1776 i Favrskov på Vestfyn og døde efter 1801.

29       ii.  Karen Marie Hansdatter. Karen blev gift med Gårdmand Anders Larsen, søn af Gårdmand Lars Andersen og Giertrud Andersdatter, den 6 aug. 1814 i Kerte Kirke.

        iii.  Lars Hansen er født i nov. 1781 i Favrskov på Vestfyn og døde efter 1801.

Hans blev derefter gift med Johanne Christensdatter den 20 okt. 1821 i Kerte Kirke.


59. Anne Marie Jørgensdatter er født omkring 1744 og døde den 5 dec. 1818 i Favrskov på Vestfyn.

Anne blev gift med Gårdmand Hans Larsen.

7. generation (3x tipoldeforældre)64. Gårdmand Anders Rasmussen, søn af Rasmus og Anne 'Andersis', er født cirka 1664 og døde den 28 feb. 1730 i Båring ved Asperup.

Om Anders Rasmussen

Anders Rasmussen var fæstebonde på Rankegård i Båring.

Anders blev gift med Abelone Pedersdatter omkring 1695 i Rorslev Kirke.

Deres børn:

          i.  Peder Andersen blev født i nov. 1702 i Båring ved Asperup.

32       ii.  Gårdmand Jørgen Andersen. Jørgen blev gift med Karen Andersdatter, datter af Anders Stephansen og Maren Rasmusdatter, den 10 okt. 1734 i Asperup Kirke. Jørgen blev derefter gift med Karen Pedersdatter den 18 jul. 1742 i Rorslev Kirke.

        iii.  Anders Andersen blev født i nov. 1708 i Båring ved Asperup.

         iv.  Anna Andersdatter blev født i okt. 1710 i Båring ved Asperup.

          v.  Mette Andersdatter blev født i okt. 1710 i Båring ved Asperup.

         vi.  Anna Andersdatter blev født i jan. 1715 i Båring ved Asperup.


65. Abelone Pedersdatter er født før 1675 og døde i 1727 i Båring ved Asperup.

Abelone blev gift med Gårdmand Anders Rasmussen omkring 1695 i Rorslev Kirke.

78. Gorritz blev født før 1728.

Gorritz blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Sophia Gorritzdatter blev født omkring 1740.

39       ii.  Anna Gorritzdatter. Anna blev gift med Gårdmand Ole Rasmussen.


94. Jacob Peter Jacobsen er født før 1700 og døde efter 1733.

Om Jacob Peter Jacobsen

Jacob Peder Jacobsen var soldat og boede i Asperup. Ved en forlovelse i 1725 i Asperup omtales han som underkonstabel ved artilleriet i Fredericia ved kaptajn Sundorfs kompani.

Jacob blev gift med Maren Jensdatter.

Deres børn:

47        i.  Karen Jacobsdatter. Karen blev gift med Husmand Jørgen Pedersen.

         ii.  Jacob Jacobsen er født i mar. 1723 i Asperup og døde før feb. 1815.

        iii.  Husmand Johan Frederik Jacobsen er født i nov. 1725 i Asperup og døde den 13 jun. 1815 i Båring ved Asperup. Et andet navn for Johan var Johan Freiderich Jacobsen Rantzau. Johan blev gift med Magdalene Madsdatter før 1769. Johan blev derefter gift med Kirsten Hansdatter mellem 1787 og 1791.

         iv.  Anne Dorthe Jacobsdatter blev født i nov. 1728 i Asperup.

          v.  Anne Dorthe Jacobsdatter er født i maj 1733 i Asperup og døde den 9 feb. 1815 i Skovshøjrup ved Brenderup. Anne blev gift med Husmand Eric Larsen den 16 jan. 1778 i Brenderup Kirke. Anne blev derefter gift med Husmand Christen Larsen den 16 aug. 1800 i Brenderup Kirke.


95. Maren Jensdatter, datter af Jens, er født før 1705 og døde efter 1733.

Maren blev gift med Jacob Peter Jacobsen.

98. Giøde Hansen er født cirka 1714 og døde i mar. 1768 i Nørreby på Nordfyn.

Om Giøde Hansen

Giøde Hansen var gårdmand i Nørreby på Nordfyn.

Giøde blev gift med Maren Jespersdatter den 3 okt. 1749 i Krogsbølle Kirke.

Deres børn:

          i.  Husmand Jørgen Giødesen er født cirka 1751 og døde den 20 okt. 1816 i Jersore ved Bogense. Jørgen blev gift med Karen Jochumsdatter den 16 okt. 1775 i Klinte Kirke. Jørgen blev derefter gift med Karen Hieresdatter den 6 jul. 1778 i Klinte Kirke. Jørgen blev derefter gift med Anne Christensdatter cirka 1791.

49       ii.  Anne Cathrine Giødesdatter. Anne mødte Christian i 1775. Parret blev ikke gift. Anne blev derefter gift med Gårdmand Hans Rasmussen før 1782.

        iii.  Husmand Hans Giødesen er født i jan. 1755 i Nørreby på Nordfyn og døde den 15 nov. 1827 i Jersore ved Bogense. Hans blev gift med Anne Hansdatter den 16 okt. 1780 i Klinte Kirke. Hans blev derefter gift med Karen Hansdatter den 28 maj 1819 i Klinte Kirke.

         iv.  Karen Giødesdatter er født i sep. 1756 i Nørreby på Nordfyn og døde efter 1801. Karen blev gift med Husmand Søren Hansen cirka 1786.

          v.  Tjenestekarl Jesper Giødesen er født i jan. 1759 i Nørreby på Nordfyn og døde efter 1801.

         vi.  Jens Giødesen er født i maj 1763 i Nørreby på Nordfyn og døde i jul. 1786 i Nørreby på Nordfyn.

        vii.  Giertrud Cathrine Giødesdatter blev født i dec. 1766 i Nørreby på Nordfyn.


99. Maren Jespersdatter er født cirka 1722 og døde efter 1787.

Maren blev gift med Giøde Hansen den 3 okt. 1749 i Krogsbølle Kirke.

Maren blev derefter gift med Jørgen Hansen den 17 okt. 1768.


114. Smed Anders Pedersen er født cirka 1731 og døde i jun. 1792 i Ørsbjerg på Vestfyn. Et andet navn for Anders var Anders Pedersen Smed.

Om Anders Pedersen Smed

Anders Pedersen med tilnavnet Smed var husmand og smed i Ørsbjerg. Han kom i 1754 fra Kaslund til til Ørsbjerg, hvor han fæstede et hus og smedje under Erholm Søndergårde Gods.

Anders blev gift med Karen Boesdatter den 4 apr. 1755 i Kerte Kirke.

Deres barn:

57        i.  Giertrud Andersdatter. Giertrud blev gift med Gårdmand Lars Andersen den 29 dec. 1786 i Kerte Kirke. Giertrud blev derefter gift med Niels Madsen den 22 mar. 1782 i Kerte Kirke.


115. Karen Boesdatter er født omkring 1712 og døde i jun. 1793 i Ørsbjerg på Vestfyn.

Karen blev gift med Smed Anders Pedersen den 4 apr. 1755 i Kerte Kirke.

116. Gårdmand Lars Villumsen, søn af Villum, er født før 1729 og døde i feb. 1774 i Favrskov på Vestfyn.

Om Lars Villumsen

Lars Villumsen var fæstebonde i Favrskov under Erholm Gods.

Lars blev gift med Anne Jørgensdatter den 9 dec. 1749 i Kerte Kirke.

Deres børn:

58        i.  Gårdmand Hans Larsen. Hans blev gift med Anne Marie Jørgensdatter. Hans blev derefter gift med Johanne Christensdatter den 20 okt. 1821 i Kerte Kirke.

         ii.  Villum Larsen er født i sep. 1753 i Favrskov på Vestfyn og døde efter 1774.


117. Anne Jørgensdatter, datter af Jørgen, er født omkring 1718 og døde i maj 1802 i Favrskov på Vestfyn.

Anne blev gift med Hans Knudsen før 1749.

Anne blev derefter gift med Gårdmand Lars Villumsen den 9 dec. 1749 i Kerte Kirke.

8. generation (4x tipoldeforældre)128. Rasmus er født før 1644 og døde efter 1664.

Rasmus blev gift med Anne 'Andersis' før 1664.

Deres barn:

64        i.  Gårdmand Anders Rasmussen. Anders blev gift med Abelone Pedersdatter omkring 1695 i Rorslev Kirke.


129. Anne 'Andersis' er født omkring 1624 og døde i mar. 1704 i Båring ved Asperup.

Anne blev gift med Rasmus før 1664.

190. Jens blev født før 1643.

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Søren Jensen er født omkring 1663 og døde i apr. 1713 i Båring ved Asperup. Søren blev gift med Anne Jørgensdatter.

         ii.  Niels Jensen er født før 1705 og døde i dec. 1725 i Fredericia. Niels blev gift med Kirsten Madsdatter.

95      iii.  Maren Jensdatter. Maren blev gift med Jacob Peter Jacobsen.

         iv.  Karen Jensdatter er født før 1710 og døde før dec. 1725 i Båring ved Asperup. Karen blev gift med Knud.


232. Villum blev født før 1683.

Villum blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Gårdmand Hans Villumsen døde i apr. 1748 i Lunge ved Gelsted. Hans blev gift med Karen Jørgensdatter.

         ii.  Lars Villumsen er født omkring 1703 og døde i jul. 1785 i Håre ved Tanderup. Lars blev gift med Maria Jacobsdatter.

116     iii.  Gårdmand Lars Villumsen. Lars blev gift med Anne Jørgensdatter, datter af Jørgen, den 9 dec. 1749 i Kerte Kirke.


234. Jørgen blev født før 1698.

Jørgen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Peder Jørgensen døde efter 1774.

117      ii.  Anne Jørgensdatter. Anne blev gift med Hans Knudsen før 1749. Anne blev derefter gift med Gårdmand Lars Villumsen, søn af Villum, den 9 dec. 1749 i Kerte Kirke.

 

 

  Tilbage til anerne