Tilbage til anerne

 

Anebog for Peter Daniel Wohnsen1. generation
1. Peter Daniel Wohnsen, søn af Peter Daniel Wohnsen og Ane Johanne Hansen, blev født den 15 dec. 1892 på Den Kgl. Fødselsstiftelse i København, døde den 6 dec. 1953 på Kommunehospitalet i Aarhus, og blev begravet den 11 dec. 1953 på Vestre Kirkegård i Aarhus.

Peter blev gift med Thora Marie Hansen den 1 okt. 1916 i Jesuskirken i København.

Deres børn:

          i.  Lizzie Wohnsen blev født 19. dec. 1916 ell. 1917 i København.

         ii.  Grethe Wohnsen er født den 8 okt. 1921 i Samsøgade i Aarhus.

Peter mødte derefter Karen Ingeborg Hansen, datter af Politibetjent Hans Peter Hansen og Claudine Maren Stine Hansen, i 1939. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Kirsten Ingeborg Wohnsen er født den 21 jan. 1940 i Niels Juelsgade i Aarhus. Kirsten blev gift med Troels Svendsen, søn af Harald Svendsen og Ingrid Marie Pedersen, den 31 jan. 1970 på Værløse Rådhus. Ægteskabet endte med skilsmisse den 12 nov. 1991.2. generation (Forældre)2. Peter Daniel Wohnsen, søn af Prokurator Peter Daniel Wohnsen og Amalie Dorthea Jochumsen, er født den 23 jun. 1868 i Viborg og døde den 21 jun. 1951.

Om Peter Daniel Wohnsen

Peter Daniels Wohnsen blev født i Viborg og uddannet som apoteker i Skive. Han udvandrede til USA, hvor han ankom til New York den 27.6.1903. Fra New York rejste han til sin bror Carl Johan, der var emigreret til USA nogle år før.

Peter mødte Ane Johanne Hansen i 1892. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

1         i.  Peter Daniel Wohnsen. Peter blev gift med Thora Marie Hansen den 1 okt. 1916 i Jesuskirken i København. Peter mødte derefter Karen Ingeborg Hansen, datter af Politibetjent Hans Peter Hansen og Claudine Maren Stine Hansen, i 1939. Parret blev ikke gift.

Peter blev derefter gift med Agnes Julie Frederikke Poulsen den 26 jul. 1896 i Sankt Johannes Kirke i København.

Deres barn:

          i.  Else Victoria Wohnsen blev født den 3 okt. 1897.

Peter blev derefter gift med Helene omkring 1918.


3. Ane Johanne Hansen, datter af Smed Hans Peter Hansen og Mina Pedersen, er født den 8 sep. 1870 i Halling Skovgård og døde efter maj 1892.

Ane mødte Peter Daniel Wohnsen i 1892. Parret blev ikke gift.

3. generation (Bedsteforældre)4. Prokurator Peter Daniel Wohnsen, søn af Sognepræst Peter Daniel Wohnsen og Sophia Amalia Gjeding, er født den 27 jul. 1820 i Randers og døde den 9 sep. 1886 i Viborg.

Om Peter Daniel Wohnsen

Peter Daniel Wohnsen var prokurator i Viborg.

Peter blev gift med Amalie Dorthea Jochumsen den 29 dec. 1863 i Viborg Domkirke.

Deres børn:

          i.  Karen Sophie Amalie Wohnsen blev født den 14 dec. 1864 i Viborg.

         ii.  Regitze Sophie Wohnsen er født den 19 jun. 1866 i Viborg og døde den 10 mar. 1954 i Sønderho. Regitze blev gift med Frederich Julius Stauning Ulrich. Regitze blev derefter gift med Sognepræst Carl Ludvig Stockholm den 31 jul. 1890.

2       iii.  Peter Daniel Wohnsen. Peter mødte Ane Johanne Hansen, datter af Smed Hans Peter Hansen og Mina Pedersen, i 1892. Parret blev ikke gift. Peter blev derefter gift med Agnes Julie Frederikke Poulsen den 26 jul. 1896 i Sankt Johannes Kirke i København. Peter blev derefter gift med Helene omkring 1918.

         iv.  Carl Johan Wohnsen er født den 6 maj 1875 i Viborg og døde efter 1910. Carl blev gift med Marie.


5. Amalie Dorthea Jochumsen, datter af Skovridder Johan Henrich Jochumsen og Karen Brygger, er født den 18 nov. 1832 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1908.

Om Amalie Dorthea Jochumsen

Amalie Dorthea Jochumsen udvandrede 1908 til USA, hvor hendes to sønner allerede befandt dig.

Amalie blev gift med Prokurator Peter Daniel Wohnsen den 29 dec. 1863 i Viborg Domkirke.

6. Smed Hans Peter Hansen, søn af Daglejer Hans Andersen og Dorthe Jørgensdatter, er født den 13 apr. 1840 i Lunge Bjerge ved Gelsted og døde efter 1880.

Hans blev gift med Mina Pedersen før 1863.

Deres børn:

          i.  Niels Peter Hansen er født den 6 jan. 1863 i Halling Skovgård og døde efter 1880.

         ii.  Hans Jørgen Peter Hansen er født den 18 nov. 1865 i Halling Skovgård og døde efter 1880.

        iii.  Dorthea Amalie Hansen er født den 25 jan. 1868 i Halling Skovgård og døde efter 1880.

3        iv.  Ane Johanne Hansen. Ane mødte Peter Daniel Wohnsen, søn af Prokurator Peter Daniel Wohnsen og Amalie Dorthea Jochumsen, i 1892. Parret blev ikke gift.

          v.  Mette Jensine Kirstine Hansen er født den 8 okt. 1872 påp Halling Mark og døde efter apr. 1886.

         vi.  Marie Rasmine Hansen er født den 8 feb. 1875 på Hvalløs Mark ved Voldum og døde efter 1880.

        vii.  Kjerstine Martine Erhardine Hansen er født den 17 feb. 1877 på Hvalløs Mark ved Voldum og døde efter 1880.

Hans blev derefter gift med Ane Dorthea Laurine Christensen den 10 jun. 1879 i Voldum Kirke.


7. Mina Pedersen, datter af Gårdmand Peder Jensen og Ane Johanne Sørensdatter, er født den 19 dec. 1841 i Halling Skovgård og døde den 25 apr. 1878 på Hvalløs Mark ved Voldum.

Mina blev gift med Smed Hans Peter Hansen før 1863.

4. generation (Oldeforældre)8. Sognepræst Peter Daniel Wohnsen, søn af Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen og Cathrina Marianna Lystrup, er født i aug. 1780 i Frederiksted på Sankt Croix og døde den 16 jan. 1859 i Ledøje.

Om Peter Daniel Wohnsen

Peter Daniel Wohnsen blev født 1780 i Christianssted på Sankt Croix. Han blev lærer i Randers og fra 1832 sognepræst for Kullerup og Refsvindinge sogne på Fyn. Fra 1842 til sin død i 1859 var han sognepræst for Ledøje og Smørum sogne.

Han er omtalt i "Lærerstanden ved Randers lærde Skole" udarbejdet af Overlærer F. E. Hundrup til Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juli 1871:
"Peter Daniel Wohnsen, f. 27/8 1780 i Christianssted p. St. Croix, hvor hans Fader Rasmus Danielsen W., døbt 20/12 1749 i Korsør, gift 27/9 1779 i Frederiksborg, død 1781, var Apotheker. (Forfaderen findes bl. Hørere i Slagelse Nr. 75.) Efter Faderens tidlige Død rejste Moderen Cathrine Mariane f. Lystrup til Aalborg og satte 1792 Sønnen i Kathedralskolen, hvorfra han 1798 afgik til Universitetet. Ved examen artium erholdt han ligesom 1799 ved den philologisk-philosophiske, 3/10 1805 ved den theologiske og 20/6 1806 ved den homilitiske Prøve Charakteren laud.; 15/6 s. A. erholdt han laud. et quidem egregie ved den katechetiske Prøve. Han blev derpaa efterat have været Alumnus af det pædagogiske Seminariums theologiske Classe 5/9 s. A. (med Bestalling af 17/10 s. A.) ansat som Adjunct ved den lærde Skole i Fredericia, hvorfra han 5/4 1808 forfiyttedes i lige Stilling til Ribe Kathedralskole. 10/3 ansattes han som Overlærer i Randers, hvor han til 1830 underviste i Latin i de to øverste og i Dansk i de 3 nederste Classer; fra 1/3 1830 i Religion først i de to øverste, senere i alle Classer og i Latin i næstøverste. 5/12 1832 befordredes han til Sgp. i Kullerup og Refsvindinge i Fyen (ord. 1/3 i Odense af Dr. Fr. Plum), 17/10 1841 til Sgp. i Lidø (Ledøje) og Smørum i Sjelland, hvor han 17/10 1856 højtideligholdt sit 50 Aars Embeds jubilæum. Død 16/1 1859. Han har udgivet 2den Bog af Horatses Oder metrisk oversatte. Randers 1819 (Program). Majfester, et Efterspil. Randers 1824. Den for Opsætsighed beskyldte men frikjendte Præst. Mskrpt. for Venner. Kbh 1849. Desuden adskillige Lejlighedsdigte i forskjellige Tidsskrifter.
Gift 1808 Sophie Amalie Gjeding, døbt 3/3 1782 i Middelfart, død 4/8 1831 i Randers (4 S. 3 D), D. af Kjøbmand Jens G. og Anna Maria Holmer.
"

Peter blev gift med Sophia Amalia Gjeding den 28 sep. 1808 i Middelfart Kirke.

Deres børn:

          i.  Rigitza Sophia Wohnsen er født den 23 jun. 1809 i Ribe og døde efter 1860. Rigitza blev gift med Landsoverretsprokurator August Gottlieb Kühnel.

         ii.  Jensine Rasmine Chathrine Marie Wohnsen er født den 22 maj 1811 i Ribe og døde efter 1845.

        iii.  Petræa Amalia Wohnsen er født den 13 feb. 1813 i Ribe og døde efter 1855.

         iv.  Henriette Kirstine Maria Augusta Emilie Wohnsen er født den 26 okt. 1814 i Ribe og døde den 7 nov. 1820 i Randers.

          v.  Edvard Julius Leopold Wohnsen blev født den 23 nov. 1816 i Ribe.

         vi.  Lauritz Wohnsen er født den 1 sep. 1818 i Randers og døde efter 1834.

4       vii.  Prokurator Peter Daniel Wohnsen. Peter blev gift med Amalie Dorthea Jochumsen, datter af Skovridder Johan Henrich Jochumsen og Karen Brygger, den 29 dec. 1863 i Viborg Domkirke.

       viii.  Carl Johan Wohnsen er født den 2 nov. 1822 i Randers og døde efter 1865. Carl blev gift med Anna Constance Bolvig den 14 okt. 1865 i Pjedsted Kirke.


9. Sophia Amalia Gjeding, datter af Købmand Jens Jacobsen Gjeding og Anne Marie Holmer, er født i mar. 1782 i Middelfart og døde den 9 aug. 1831 i Randers.

Sophia blev gift med Sognepræst Peter Daniel Wohnsen den 28 sep. 1808 i Middelfart Kirke.

10. Skovridder Johan Henrich Jochumsen, søn af Skovridder Henrich Otto Jochumsen og Dorothea Mariana Bader, er født den 12 aug. 1803 i Værløse Sogn og døde den 16 dec. 1874 i Nysted.

Om Johan Henrik Jochumsen

Johan Henrik Jochumsen var Skovridder på Ålholm.
På Nysted Kirkegård findes endnu bevaret gravstenen rejst over Johan og hans 2. hustru Birgitte Dorthea.

Johan blev gift med Karen Brygger den 16 apr. 1830 i Nysted.

Deres børn:

          i.  Hans Otto Jochumsen er født den 21 nov. 1830 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1845.

5        ii.  Amalie Dorthea Jochumsen. Amalie blev gift med Prokurator Peter Daniel Wohnsen, søn af Sognepræst Peter Daniel Wohnsen og Sophia Amalia Gjeding, den 29 dec. 1863 i Viborg Domkirke.

        iii.  Henriette Marianne Jochumsen er født den 1 jan. 1835 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1845.

         iv.  Anne Frederikke Wilhelmine Jochumsen Jochumsen er født den 7 maj 1837 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1845.

          v.  Juliane Jochumsen er født den 20 nov. 1839 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1860.

         vi.  Frederich Carl Christian Jochumsen er født den 4 jan. 1842 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1845.

Johan blev derefter gift med Birgithe Dorethea Richter den 3 nov. 1844 i Nysted.


11. Karen Brygger, datter af Skipper Hans Jørgensen og Anne Jensdatter, er født den 26 okt. 1800 i Nysted og døde den 12 jun. 1843 i Hestehaven ved Nysted.

Karen blev gift med Peter Erlandt Essingthon den 26 sep. 1819 i Nysted.

Deres børn:

          i.  Hedevig Antonette Laurenze Essingthon er født den 15 nov. 1819 i Nysted og døde efter 1834.

         ii.  Sophie Margrethe Essingthon er født den 22 okt. 1824 i Nysted og døde efter 1840.

Karen blev derefter gift med Skovridder Johan Henrich Jochumsen den 16 apr. 1830 i Nysted.

12. Daglejer Hans Andersen, søn af Tjenestekarl Anders Hansen og Maren Gregersdatter, er født i jan. 1787 i Båring ved Asperup og døde den 25 dec. 1868 i Gelsted Sogn.

Om Hans Andersen

Hans Andersen var daglejer og almissemodtager. Han boede i Hørkærhuset i Lunge Bjerge ved Gelsted.
Med sin hustru Dorthe Jørgensdatter fik han 6 børn, hvoraf dog den ældste Peder gik gennem isen og druknede som 13½-årig på Hylken Mølledam.

Hans blev gift med Dorthe Jørgensdatter den 10 apr. 1824 i Ørslev Kirke på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Peder Hansen er født den 9 aug. 1824 i Emtekær ved Assens og døde den 11 mar. 1838 i Hylken Mølledam ved Gelsted.

         ii.  Karen Kirstine Hansdatter er født den 13 nov. 1826 i Hørkærhuset ved Gelsted og døde efter 1850.

        iii.  Kirsten Hansdatter er født den 18 jul. 1829 i Hørkærhuset ved Gelsted og døde efter 1850.

         iv.  Maren Hansen er født omkring 1831 i Lunge Bjerge ved Gelsted og døde efter 1845.

          v.  Anders Hansen er født omkring 1834 i Hørkærhuset ved Gelsted og døde efter 1845.

6        vi.  Smed Hans Peter Hansen. Hans blev gift med Mina Pedersen, datter af Gårdmand Peder Jensen og Ane Johanne Sørensdatter, før 1863. Hans blev derefter gift med Ane Dorthea Laurine Christensen den 10 jun. 1879 i Voldum Kirke.


13. Dorthe Jørgensdatter, datter af Husmand Jørgen Jørgensen og Kirsten Hansdatter, er født den 6 maj 1801 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter dec. 1868.

Dorthe blev gift med Daglejer Hans Andersen den 10 apr. 1824 i Ørslev Kirke på Vestfyn.

14. Gårdmand Peder Jensen, søn af Husmand Jens Pedersen og Mette Nielsdatter, er født den 25 mar. 1801 i Søby ved Randers og døde den 29 jul. 1879 i Mejlby.

Om Peder Jensen

Peder Jensen var gårdmand på Halling Skovgård.

Peder blev gift med Cathrine Marie Andersdatter.

Peder blev derefter gift med Ane Johanne Sørensdatter den 28 mar. 1843 i Halling Kirke.

Deres børn:

7         i.  Mina Pedersen. Mina blev gift med Smed Hans Peter Hansen, søn af Daglejer Hans Andersen og Dorthe Jørgensdatter, før 1863.

         ii.  Jens Pedersen er født den 4 jun. 1843 i Halling Skovgård og døde efter 1860.

        iii.  Inger Kirstine Pedersen er født den 15 jul. 1849 i Halling Skovgård og døde efter 1860.

         iv.  Købmand Søren Christian Pedersen er født den 14 okt. 1852 i Halling Skovgård og døde efter 1860. Søren blev gift med Jørge Marie Nekoline Laursen.


15. Ane Johanne Sørensdatter, datter af Gårdmand Søren Pedersen og Ingeborre Nielsdatter, er født den 24 jan. 1809 i Lindå ved Todbjerg og døde den 8 aug. 1880 i Kristrup.

Ane mødte Peder Nielsen i 1835. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Kirsten Pedersdatter er født den 13 mar. 1836 i Lindågård ved Todbjerg og døde den 6 apr. 1909 på Randers Mark. Kirsten blev gift med Murer Rasmus Laursen, søn af Husmand Laurs Willum Rasmussen og Karen Jensdatter, den 27 jun. 1862 i Halling Kirke.

Ane blev derefter gift med Gårdmand Peder Jensen den 28 mar. 1843 i Halling Kirke.

5. generation (Tipoldeforældre)16. Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen, søn af Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen og Frederikke Sofie Rhold, er født i dec. 1749 i Korsør og døde den 19 jul. 1781 i Frederiksted på Sankt Croix.

Om Rasmus Daniel Wohnsen

Rasmus Danielsen Wohnsen blev født 1749 i Kørsør, hvor hans far var kapellan og senere sognepræst.
Hans far døde, da han var blot 4 år gammel, hvorefter hans mor sad alene tilbage med to små børn: Rasmus på 4 år og søsteren Margrethe på 5 år.
Fra skiftet efter børnenes farfar ved vi, at moderen stadig boede i Korsør i 1660, da Rasmus var 10 år.
Rasmus blev uddannet som apoteker, men uanset at moderen tilsyneladende 'havde forbindelserne i orden', så har det måske ikke været helt let at få et job efter uddannelse. Rasmus gjorde derfor ligesom så mange andre i den situation, nemlig at tage tage et job et mindre attraktivt sted; og stedet blev så Frederiksted på Sankt Croix.
Rasmus var blevet gift i 1779, og umiddelbart efter gik turen så til Vestindien, hvor parrets eneste barn Daniel blev født i august 1780.
Klimaet på Sankt Croix var dog ikke særlig godt for tilrejsende nordeuropæer, og allerede i juli 1781 døde Rasmus blot 32 år gammel
.

Rasmus blev gift med Cathrina Marianna Lystrup den 29 sep. 1779 i Frederiksberg Kirke.

Deres barn:

8         i.  Sognepræst Peter Daniel Wohnsen. Peter blev gift med Sophia Amalia Gjeding, datter af Købmand Jens Jacobsen Gjeding og Anne Marie Holmer, den 28 sep. 1808 i Middelfart Kirke.


17. Cathrina Marianna Lystrup, datter af Peter Lystrup og Johanna Catharina Grönhagen, er født i jul. 1754 i København og døde i aug. 1810.

Cathrina blev gift med Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen den 29 sep. 1779 i Frederiksberg Kirke.

18. Købmand Jens Jacobsen Gjeding, søn af Købmand Jacob Lauridsen Gjeding og Maren Jensdatter Wissing, er født i aug. 1740 i Aarhus og døde den 9 aug. 1823 i Middelfart.

Om Jens Jacobsen Gjeding

Jens Jacobsen Gjeding var købmandssøn født i Aarhus i 1740. Han fik 21. november 1766 borgerskab som købmand i Middelfart.
Han giftede sig 14. januar 1767 med Anne Hansdatter Juul, der var enke efter købmand Niels Sørensen, der var død i august 1766; så Jens Gjeding giftede sig til købmandsgården i Middelfart.
Anne Hansdatter Juul døde efter kun seks års ægteskab og efter at have født to børn. Jens giftede sig derefter med Anne Marie Holmer med hvem han fik seks børn.
Jens og Anne døde med få års mellemrum midt i 1820'erne.
Hvordan det i øvrigt er gået med handelen i Middelfart er nok et åbent spørgsmål. Sønnerne blev håndværkere og gårdskarle i Middelfart, og heller ingen af døtrene eller svigersønnerne drev tilsyneladende købmandshandelen videre
.

Jens blev gift med Anne Hansdatter Juul, datter af Hans Juul og Karen Iversdatter, den 14 jan. 1767 i Middelfart Kirke.

Deres børn:

          i.  Niels Sørensen Gjeding er født i sep. 1767 i Middelfart og døde den 11 aug. 1827 i Middelfart.

         ii.  Maren Gjeding er født i jun. 1771 i Middelfart og døde efter 1787.

Jens blev derefter gift med Anne Marie Holmer omkring 1773.

Deres børn:

          i.  Henrich Christian Gjeding er født i aug. 1774 i Middelfart og døde den 9 nov. 1813 i Middelfart.

         ii.  Christiane Louise Gjeding er født i aug. 1777 i Middelfart og døde den 27 apr. 1815 i Vejle. Christiane blev gift med Krigsassessor Og Toldkasserer Anders Andersen Løwe omkring 1805.

        iii.  Jacob Gjeding er født i maj 1779 i Middelfart og døde efter 1801.

         iv.  Christian Holger Gjeding er født i sep. 1781 i Middelfart og døde efter 1787.

9         v.  Sophia Amalia Gjeding. Sophia blev gift med Sognepræst Peter Daniel Wohnsen, søn af Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen og Cathrina Marianna Lystrup, den 28 sep. 1808 i Middelfart Kirke.

         vi.  Peter Gjeding er født i maj 1784 i Middelfart og døde den 17 feb. 1837 i Middelfart. Peter blev gift med Maren Lauritsdatter den 23 apr. 1815 i Kerte Kirke.

        vii.  Anna Juul Gjeding er født i mar. 1786 i Middelfart og døde den 19 aug. 1840 i Middelfart.

       viii.  Friderich Gjeding er født i jul. 1788 i Middelfart og døde den 28 nov. 1827 i Middelfart.


19. Anne Marie Holmer, datter af Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen og Christiane Louise Lauridsdatter, er født omkring 1755 i Odense og døde den 11 maj 1825 i Middelfart.

Anne blev gift med Købmand Jens Jacobsen Gjeding omkring 1773.

20. Skovridder Henrich Otto Jochumsen, søn af Degn Christian Jochumsen og Friderica Lovise Bert, er født i maj 1760 i Stokkemarke og døde den 30 mar. 1832 i Svendstedlille på Åstrup Gods ved Tølløse.

Henrich blev gift med Dorothea Mariana Bader den 14 jul. 1786 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

Deres børn:

          i.  Frederica Lovise Jochumsdatter er født i apr. 1787 i Helsingør og døde den 10 apr. 1866 i Slots Bjergby Mark. Et andet navn for Frederica var Frederikke Louise Jochumsdatter. Frederica blev gift med Ferdinand Christiansen.

         ii.  Skovridder Christian Carl Jochumsen er født i jan. 1789 i Helsingør og døde den 16 okt. 1840 i Svendstedlille på Åstrup Gods ved Tølløse. Christian blev gift med Mariane Marie Sørensen. Parret var barnløst.

        iii.  Elisabeth Kirstine Jochumsdatter er født i mar. 1791 i Helsingør og døde før feb. 1841.

         iv.  Augustine Sophia Jochumsdatter er født i dec. 1792 i Helsingør og døde efter feb. 1841. Augustine blev gift med Veistrup Bagger.

          v.  Ide Margrethe Jochumsdatter er født den 23 apr. 1795 i Ømose ved Tikøb og døde efter 1845. Ide blev gift med Kusk Mads Hansen.

         vi.  Gustav Jochumsen er født den 5 feb. 1798 i Teglstrup ved Tikøb og døde før feb. 1841.

        vii.  Friderica Wilhelmina Jochumsdatter er født den 10 apr. 1800 i Ny Teglstrup ved Tikøb og døde før feb. 1841.

10     viii.  Skovridder Johan Henrich Jochumsen. Johan blev gift med Karen Brygger, datter af Skipper Hans Jørgensen og Anne Jensdatter, den 16 apr. 1830 i Nysted. Johan blev derefter gift med Birgithe Dorethea Richter den 3 nov. 1844 i Nysted.


21. Dorothea Mariana Bader, datter af Skræddermester Gustavus Bader og Gesche Lorentzdatter, er født omkring 1759 i Helsingør og døde efter 1803.

Dorothea blev gift med Skovridder Henrich Otto Jochumsen den 14 jul. 1786 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

22. Skipper Hans Jørgensen, søn af Skipper Jørgen Friedrichsen, er født den 21 apr. 1764 i Nysted og døde den 25 okt. 1829 i Nysted. Et andet navn for Hans var Skipper Hans Jørgensen Brygger.

Om Hans Jørgensen Brygger

Hans Jørgensen med tilnavnet Brygger var skipper i Nysted.

Hans blev gift med Anne Jensdatter den 22 jan. 1794 i Nysted.

Deres børn:

          i.  Antonethe Lorentze Brygger blev født den 4 jun. 1796 i Nysted.

11       ii.  Karen Brygger. Karen blev gift med Peter Erlandt Essingthon den 26 sep. 1819 i Nysted. Karen blev derefter gift med Skovridder Johan Henrich Jochumsen, søn af Skovridder Henrich Otto Jochumsen og Dorothea Mariana Bader, den 16 apr. 1830 i Nysted.


23. Anne Jensdatter, datter af Snedker Jens Jørgensen og Abelone Marie Hermandsdatter, er født i dec. 1768 i Sakskøbing og døde den 26 maj 1837 i Hestehaven ved Nysted.

Anne blev gift med Skipper Hans Jørgensen den 22 jan. 1794 i Nysted.

24. Tjenestekarl Anders Hansen er født omkring 1762 og døde efter 1787.

Om Anders Hansen

Tjenestekarlen Anders Hansen, som tjente i Risum, blev udlagt som barnefader til Hans Andersen.

Anders mødte Maren Gregersdatter i 1786. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

12        i.  Daglejer Hans Andersen. Hans blev gift med Dorthe Jørgensdatter, datter af Husmand Jørgen Jørgensen og Kirsten Hansdatter, den 10 apr. 1824 i Ørslev Kirke på Vestfyn.


25. Maren Gregersdatter er født omkring 1754 og døde den 6 apr. 1836 i Asperup.

Om Maren Gregersdatter

Maren Gregersdatter boede i årene 1787 til 1836 i Asperup Sogn. Hun fødte to børn - Anders og Jeppe - begge uden for ægteskab og med forskellige fædre.

Maren mødte Tjenestekarl Anders Hansen i 1786. Parret blev ikke gift.

Maren mødte derefter Anders Ipsen i 1790. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

          i.  Jeppe Andersen er født i okt. 1790 i Risum ved Asperup og døde efter 1801.


26. Husmand Jørgen Jørgensen er født omkring 1764 og døde den 15 mar. 1833 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

Om Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen var husmand med jord, væver og daglejer i Ellesø.

Jørgen blev gift med Anna Hansdatter før 1795.

Deres børn:

          i.  Anne Jørgensdatter er født i mar. 1787 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde i nov. 1813 på Fønsskov.

         ii.  Hans Jørgensen er født omkring 1791 og døde i jul. 1794 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

        iii.  Jørgen Jørgensen blev født den 13 jul. 1793 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

Jørgen blev derefter gift med Kirsten Hansdatter den 5 mar. 1795 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Ægteskabet endte med skilsmisse før 1816.

Deres børn:

          i.  Anna Margrethe Jørgensdatter er født den 1 nov. 1795 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter 1801.

         ii.  Hans Jørgensen er født den 11 dec. 1796 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter 1801.

        iii.  Jørgen Jørgensen er født den 5 nov. 1798 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde i dec. 1798 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

         iv.  Jørgen Jørgensen er født den 1 jan. 1800 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde i jan. 1800 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

13        v.  Dorthe Jørgensdatter. Dorthe blev gift med Daglejer Hans Andersen, søn af Tjenestekarl Anders Hansen og Maren Gregersdatter, den 10 apr. 1824 i Ørslev Kirke på Vestfyn.

         vi.  Giertrud Jørgensdatter blev født den 2 aug. 1803 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

        vii.  Niels Jørgensen er født den 19 feb. 1805 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde i maj 1806 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

       viii.  Ane Elisabeth Jørgensen er født den 14 mar. 1807 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde i dec. 1808 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

         ix.  Jørgen Jørgensen blev født den 10 jul. 1809 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.


27. Kirsten Hansdatter, datter af Gårdmand Hans Larsen og Margrethe Jørgensdatter, er født i apr. 1772 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde den 4 maj 1816 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

Kirsten blev gift med Husmand Jørgen Jørgensen den 5 mar. 1795 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Ægteskabet endte med skilsmisse før 1816.

28. Husmand Jens Pedersen, søn af Peder Jensen og Elle Jensdatter, er født i jan. 1765 i Søby ved Randers og døde den 16 apr. 1831 i Lindå ved Todbjerg.

Om Jens Pedersen

Jens Pedersen var husmand i Søby og senere boelsmand i Lindå.

Jens blev gift med Mette Nielsdatter den 30 jun. 1797 i Ødum Kirke ed Randers.

Deres børn:

          i.  Ell Jensdatter er født den 3 feb. 1798 i Søby ved Randers og døde den 1 maj 1798 i Søby ved Randers.

         ii.  Mette Jensdatter er født den 24 maj 1799 i Søby ved Randers og døde i maj 1811 i Søby ved Randers.

14      iii.  Gårdmand Peder Jensen. Peder blev gift med Cathrine Marie Andersdatter. Peder blev derefter gift med Ane Johanne Sørensdatter, datter af Gårdmand Søren Pedersen og Ingeborre Nielsdatter, den 28 mar. 1843 i Halling Kirke.

         iv.  Søren Jensen er født den 29 maj 1803 i Søby ved Randers og døde i jun. 1808 i Søby ved Randers.

          v.  Ellen Marie Jensdatter blev født den 10 maj 1805 i Søby ved Randers.

         vi.  Kirsten Jensdatter er født den 31 maj 1807 i Søby ved Randers og døde den 11 maj 1810 i Søby ved Randers.

        vii.  Niels Jensen blev født den 1 jul. 1810 i Søby ved Randers.


29. Mette Nielsdatter, datter af Niels Sørensen Fiil og Mette Michelsdatter, er født i jul. 1773 i Røved ved Ødum og døde den 6 mar. 1856 i Halling Skovgård.

Mette blev gift med Husmand Jens Pedersen den 30 jun. 1797 i Ødum Kirke ed Randers.

30. Gårdmand Søren Pedersen, søn af Gårdmand Peder Rasmussen og Dorthe Rasmusdatter, er født i feb. 1762 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1813.

Søren blev gift med Ingeborre Nielsdatter den 19 sep. 1788 i Ødum Kirke ed Randers.

Deres børn:

          i.  Dorthe Sørensdatter er født omkring 1790 og døde efter 1801.

         ii.  Mette Sørensdatter er født omkring 1792 og døde efter 1801.

        iii.  Peder Sørensen er født omkring 1796 og døde efter 1801.

         iv.  Anders Sørensen er født den 18 okt. 1800 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1834.

          v.  Maren Sørensdatter er født den 2 jan. 1804 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1804.

         vi.  Kirsten Sørensdatter blev født den 6 jun. 1806 i Lindå ved Todbjerg.

15      vii.  Ane Johanne Sørensdatter. Ane mødte Peder Nielsen i 1835. Parret blev ikke gift. Ane blev derefter gift med Gårdmand Peder Jensen, søn af Husmand Jens Pedersen og Mette Nielsdatter, den 28 mar. 1843 i Halling Kirke.

       viii.  Niels Sørensen er født den 22 jan. 1813 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1834.


31. Ingeborre Nielsdatter, datter af Niels Sørensen Fiil og Mette Michelsdatter, er født i mar. 1766 i Røved ved Ødum og døde den 2 okt. 1851 i Lindå ved Todbjerg.

Ingeborre blev gift med Gårdmand Søren Pedersen den 19 sep. 1788 i Ødum Kirke ed Randers.

6. generation (Tiptipoldeforældre)32. Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen, søn af Borgmester Rasmus Wohnsen og Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, er født i aug. 1717 i Slagelse og døde i mar. 1754 i Korsør.

Om Daniel Rasmussen Wohnsen

Daniel Wohnsen blev født Sagelse I 1717 som søn af byfogeden Rasmus Wohnsen.
Daniel læste teologi og blev efter en periode som hører (skolelærer) I Slagelse ansat som kapellan I Korsør. I 1751 fulgte så ansættelse som sognepræst ved Korsør og Tårnborg sogne.
Daniel døde i 1754 efter blot 3 år som sognepræst i en alder af blot 37 år. Han efterlod sig hustru og to små børn
.

Daniel blev gift med Frederikke Sofie Rhold i 1748.

Deres børn:

          i.  Margrethe Kirstina Wohnsen er født i okt. 1748 i Korsør og døde efter dec. 1760.

16       ii.  Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen. Rasmus blev gift med Cathrina Marianna Lystrup, datter af Peter Lystrup og Johanna Catharina Grönhagen, den 29 sep. 1779 i Frederiksberg Kirke.


33. Frederikke Sofie Rhold, datter af Sognepræst Peder Albertsen Rold og Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana, er født i dec. 1721 i Korsør og døde efter 1771.

Om Frederikke Sophie Rold

Frederikke Sophie Rold er omtalt i Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2, hvor der i en artikel fortælles om dronning Caroline Mathildes sidste leveår 1772-75.
Da dronningens forbindelse med Struense var blevet opdaget i 1772 blev hun i første omgang arresteret og ført til Kronborg, inden hun senere blev landsforvist til Celle.
Til at kunne holde øje med hende på Kronborg fik hun tilknyttet en række personer, herunder en præsteenke Wohnsen, der skulle agere som kammerjomfru. Der er tale om enken efter den i 1754 afdøde sognepræst i Korsør Daniel Rasmussen Wohnsen, der blev begravet 30/3 1754 36 år gammel.
Overfor fru Wohnsen viste dronningen sig i begyndelsen ret afvisende, idet hun erklærede, at hun under de eksisterende omstændigheder aldeles ikke havde brug for en kammerjomfru mere. Der var jo heller ikke et værelse til hende, eftersom det nærmeste kammer ved hendes sovegemak benyttedes af jomfru Ahrensbach og madam Knudsen, hævdede hun. Noget tyder på, at fru Wohnsens udnævnelse skyldtes enkedronning Juliane Marie. Det var nemlig hende, der havde udarbejdet hendes instruks. Ifølge bogen "Stamtavle for slægten Wolf fra Slesvig" fulgte fru Wohnsen med Caroline Mathilde, da hun blev landsforvist til Celle
.

Frederikke blev gift med Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen i 1748.

34. Peter Lystrup er født før 1734 og døde mellem 1767 og 1787.

Om Peder Lystrup

Peder Lystrup var ved børnenes barnedåb i 1764 og 1767 skoleholder i Lille Grønnegade i København.

Peter blev gift med Johanna Catharina Grönhagen den 30 maj 1754 i Sankt Petri Kirke i København.

Deres børn:

17        i.  Cathrina Marianna Lystrup. Cathrina blev gift med Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen, søn af Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen og Frederikke Sofie Rhold, den 29 sep. 1779 i Frederiksberg Kirke.

         ii.  Hedewig Sophia Lystrup blev født i sep. 1756 i København.

Peter blev derefter gift med Anna Kierstine den 30 dec. 1760 i Helligåndskirken i København.

Deres børn:

          i.  Inger Marie Lystrup blev født i 1760.

         ii.  Jørgen Lystrup blev født i dec. 1764 i Lille Grønnegade i København.

        iii.  Anna Elisabeth Lystrup er født den 1 aug. 1767 i Lille Grønnegade i København og døde den 1 dec. 1835. Anna blev gift med Johan Nicolai Wilhelm Bluhme.


35. Johanna Catharina Grönhagen er født før 1734 og døde omkring 1760.

Johanna blev gift med Peter Lystrup den 30 maj 1754 i Sankt Petri Kirke i København.

36. Købmand Jacob Lauridsen Gjeding, søn af Købmand og hestehandler Laurids Christensen og Abelone Jacobsdatter, er født omkring 1711 i Aarhus og døde i nov. 1742 i Aarhus.

Om Jacob Lauridsen Gjeding

Jacob L. Gjesing - 27 år gammel og født i Aarhus - tog 3.2.1738 borgerskab som købmand i Aarhus.

Jacob blev gift med Maren Jensdatter Wissing den 5 dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Deres børn:

          i.  Apelona Jacobsdatter Gjeding er født i aug. 1739 i Aarhus og døde i jun. 1760 i Aarhus. Apelona blev gift med Købmand Jens Andersen Schmidt den 22 mar. 1760 i Aarhus.

18       ii.  Købmand Jens Jacobsen Gjeding. Jens blev gift med Anne Hansdatter Juul, datter af Hans Juul og Karen Iversdatter, den 14 jan. 1767 i Middelfart Kirke. Jens blev derefter gift med Anne Marie Holmer, datter af Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen og Christiane Louise Lauridsdatter, omkring 1773.


37. Maren Jensdatter Wissing, datter af Skipper Jens Sørensen Wissing og Margrethe Poulsdatter, er født i nov. 1718 i Kalundborg og døde i jul. 1760 i Aarhus.

Maren blev gift med Købmand Jacob Lauridsen Gjeding den 5 dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Maren blev derefter gift med Købmand Peder Andreasen Kaarsberg den 26 feb. 1744.

Deres børn:

          i.  Elisabeth Margrethe Pedersdatter Kaarsberg er født i sep. 1745 i Aarhus og døde i jun. 1760 i Aarhus.

         ii.  Jacobina Pedersdatter Kaarsberg er født i sep. 1746 i Aarhus og døde den 15 apr. 1817 i Aarhus. Jacobina blev gift med Købmand Marcus Madsen Mørch den 31 maj 1768 i Aarhus Domkirke. Jacobina blev derefter gift med Vinhandler Christen Sørensen Møller den 8 sep. 1779 i Aarhus Domkirke.

        iii.  Margrethe Pedersdatter Kaarsberg er født i okt. 1747 i Aarhus og døde i jul. 1748 i Aarhus.

         iv.  Købmand Andreas Pedersen Kaarsberg er født i nov. 1748 i Aarhus og døde den 8 jul. 1826 i Aarhus. Andreas blev gift med Kirsten Dons den 3 nov. 1775 i Brabrand Kirke.

          v.  Margrethe Pedersdatter Kaarsberg er født i jun. 1750 i Aarhus og døde den 4 aug. 1806 i Aarhus. Margrethe blev gift med Købmand Jens Andersen Schmidt den 21 sep. 1773 i Aarhus Domkirke. Margrethe blev derefter gift med Købmand Rasmus Nielsen Malling den 9 maj 1794 i Aarhus.

         vi.  Maria Elisabeth Kaarsberg er født i sep. 1751 i Aarhus og døde i maj 1752 i Aarhus.

        vii.  Marie Elisabeth Kaarsberg er født i apr. 1754 i Aarhus og døde i jun. 1760 i Aarhus.

       viii.  Vinhandler Jacob Kaarsberg er født i aug. 1755 i Aarhus og døde den 31 dec. 1819 i København. Jacob blev gift med Frideriche Christine Tiihl den 28 okt. 1790 i Vor Frelsers Kirke i København.

         ix.  Købmand Hans Pedersen Kaarsberg er født i feb. 1757 i Aarhus og døde den 18 apr. 1826 i Aalborg. Hans blev gift med Friedericha Charlotta Friis den 10 maj 1786 i Budolfi Kirke i Aalborg. Hans blev derefter gift med Sophia Christine Berlin den 20 jan. 1796 i Budolfi Kirke i Aalborg.


38. Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen, søn af Rytterbonde Peder Jørgensen og Johanne Sørensdatter, er født omkring sep. 1712 i Hjelmerup ved Verninge og døde den 19 jun. 1786 i Odense. Et andet navn for Henrik var Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen Holmer.

Om Henrik Christian Pedersen Holmer

Henrik Christian Pedersen med tilnavnet Holmer var forstander for Gråbrødre Hospital i Odense.
At være forstander for Hospitalet i Odense var ikke nogen helt lille stilling, og det har unægtelig været noget af et spring for sønnen af en rytterbonde i Hjelmerup.
I literaturen refereres til en aftale fra 1740 mellem den tidligere forstander Østrup på hospitalet og hans fuldmægtig Holmer om, at Holmer skulle skulle gifte sig med Østrups ældste datter Margrethe, når hun blev giftemoden, og at han I øvrigt skulle sørge for Østrups 4 børn, hvis Østrup døde inden de kunne klare sig selv. Så da Østrup så døde i 1747, så giftede Holmer sig med den da 17-årige Margrethe Østrup.
Margrethe døde efter 2 års ægteskab og 2 døde spædbørn, hvorefter Holmer giftede sig med præstedatteren Christiane Louise Wichmann fra Kværndrup.
I Dette ægteskab var der 9 børn, der på forskellig vis klarede sig gennem tilværelsen; én blev forstander for hospitalet efter faderes død, én blev fuldmægtig i København, én blev gift med en købmand i Middelfart, én blev gift med en købmand i Odense, én blev gift med en sognepræst, to døde som gammeljomfruer, og en datter 'forsvandt' efter 1801, hvor det ved folketællingen er noteret, at hun "er berøvet forstandens brug".
Desværre mangler kirkebogen for Gråbrødre Hospitals Sogn for perioden 1750-1813, men kirken i Pårup hørte under hospitalets gods, og her er børnenes konfirmation noteret, selvom de alle blev konfirmeret i hospitalskirken på Gråbrødre Kloster
.

Henrik blev gift med Margrete Kiersten Woldborg Frederiksdatter Østrup, datter af Frederik Rasmussen og Vibeke Feldtman.

Henrik blev derefter gift med Christiane Louise Lauridsdatter den 15 sep. 1751 i Helligåndskirken i København.

Deres børn:

          i.  Hospitalsforstander Peder Holmer er født omkring 1751 i Odense og døde efter feb. 1788 i Vejle. Peder blev gift med Charlotte Amalia West den 16 maj 1787 i Sandager Kirke.

         ii.  Margrethe Kirstine Holmer er født omkring 1753 i Odense og døde den 2 nov. 1820 i Odense.

19      iii.  Anne Marie Holmer. Anne blev gift med Købmand Jens Jacobsen Gjeding, søn af Købmand Jacob Lauridsen Gjeding og Maren Jensdatter Wissing, omkring 1773.

         iv.  Frederikke Vibeke Holmer er født omkring jul. 1756 i Odense og døde efter 1801.

          v.  Fuldmægtig Laurids Holmer er født omkring 1758 i Odense og døde den 3 aug. 1833 i Farvergade i København. Laurids blev gift med Sophie Nielsdatter Buus den 5 jun. 1798 i Budolfi Kirke i Aalborg.

         vi.  Johanne Cathrine Holmer er født omkring 1760 i Odense og døde den 18 nov. 1848 i Odense.

        vii.  Cecilie Marie Holmer er født i 1762 i Odense og døde den 30 mar. 1843 i Odense. Cecilie blev gift med Købmand Johan Friderich Iversen den 25 feb. 1789 i Odense. Cecilie blev derefter gift med Byrådssekretær Hans Peter Wederkinch den 12 okt. 1822 i Kværndrup Kirke.

       viii.  Sara Holmer er født i 1763 i Odense og døde den 12 feb. 1819 i Odense.

         ix.  Bartholette Dorthe Holmer er født den 25 feb. 1765 i Odense og døde den 3 apr. 1800 i Kværndrup Præstegård. Bartholette blev gift med Sognepræst Rasmus Lassen den 5 jan. 1790.


39. Christiane Louise Lauridsdatter, datter af Sognepræst Laurits Hansen og Anna Marie Bertelsdatter, er født i feb. 1727 i Flemløse og døde mellem 1765 og 1788. Et andet navn for Christiane var Christiane Louise Wichmann.

Christiane blev gift med Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen den 15 sep. 1751 i Helligåndskirken i København.

40. Degn Christian Jochumsen er født omkring 1709 og døde i feb. 1781 i Stokkemarke.

Om Christian Jochumsen

Christian Jochumsen var skoleholder og degn først i Hunseby og fra 1754 i Stokkemarke.
Han boede 1736 i Magiemer og benævnedes da "rotgleter". Han blev 1737 skoleholder i Hunseby og fik 10. aug. 1747 kollats som adjunctus og successor hos degnen
sst. Carl Hans Rodriquetz, som da var for svag til at kunne passe embedet. Fik 1. maj 1754 kollats som degn i Stokkemarke og aflagde eden 26. juni 1754 i Maribo. Ved bispevisitatserne 1760 og 1772 bemærkedes, at ungdommen var vel oplyst

Christian blev gift med Lovise Bech før 1736.

Deres børn:

          i.  Degn Lorentz Jochumsen er født i maj 1736 i Maglemer ved Maribo og døde i dec. 1793 i Hunseby. Et andet navn for Lorentz var Lorentz Jochumsen Branderup.

         ii.  Ide Margrethe Jochumsen er født i sep. 1739 i Hunseby og døde i jun. 1767 i Stokkemarke.

        iii.  Karen Lerche Jochumsen er født i dec. 1742 i Hunseby og døde i maj 1793 i Branderslev. Karen blev gift med Degn Christopher Olsen Steen den 17 nov. 1775 i Stokkemarke Kirke.

         iv.  Elsebeth Jochumsen er født i apr. 1744 i Hunseby og døde efter 1787.

Christian blev derefter gift med Friderica Lovise Bert den 6 jul. 1759 i Stokkemarke Kirke.

Deres børn:

20        i.  Skovridder Henrich Otto Jochumsen. Henrich blev gift med Dorothea Mariana Bader, datter af Skræddermester Gustavus Bader og Gesche Lorentzdatter, den 14 jul. 1786 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

         ii.  Carl Conrad Jochumsen blev født i dec. 1761 i Stokkemarke.

        iii.  Johan Henrich Jochumsen blev født i feb. 1764 i Stokkemarke.

         iv.  Sophia Magdalena Jochumsdatter er født i apr. 1767 i Stokkemarke og døde efter 1787.

          v.  Ide Margrethe Jochumsdatter blev født i aug. 1770 i Stokkemarke.


41. Friderica Lovise Bert er født omkring 1734 og døde i feb. 1772 i Stokkemarke.

Friderica blev gift med Degn Christian Jochumsen den 6 jul. 1759 i Stokkemarke Kirke.

42. Skræddermester Gustavus Bader, søn af Sergent Gerhard Bader og Anna Maria Gustavsdatter, er født i jun. 1734 i Helsingør og døde i mar. 1789 i Helsingør.

Om Gustav Bader

Gustav Bader var skræddermester i Helsingør.

Gustavus blev gift med Gesche Lorentzdatter den 13 jun. 1759 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

Deres børn:

21        i.  Dorothea Mariana Bader. Dorothea blev gift med Skovridder Henrich Otto Jochumsen, søn af Degn Christian Jochumsen og Friderica Lovise Bert, den 14 jul. 1786 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

         ii.  Johanna Sophia Bader er født i jun. 1763 i Helsingør og døde før mar. 1789.

        iii.  Skræddermester Friedrich Bader er født i maj 1765 i Helsingør og døde i 1846. Friedrich blev gift med Karen Margaretha Felling.

         iv.  Fridericha Bader er født i nov. 1767 i Helsingør og døde efter 1801.


43. Gesche Lorentzdatter er født omkring 1729 og døde efter 1801.

Gesche blev gift med Skræddermester Gustavus Bader den 13 jun. 1759 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

44. Skipper Jørgen Friedrichsen blev født før 1744.

Om Jørgen Friedrichsen

Jørgen Friedrichsen var skipper i Nysted.

Jørgen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

22        i.  Skipper Hans Jørgensen. Hans blev gift med Anne Jensdatter, datter af Snedker Jens Jørgensen og Abelone Marie Hermandsdatter, den 22 jan. 1794 i Nysted.


46. Snedker Jens Jørgensen, søn af Jørgen, er født omkring 1734 og døde i mar. 1785 i Sakskøbing. Et andet navn for Jens var Jens Jørgensen Sæding.

Om Jens Jørgensen Sædding

Jens Jørgensen med tilnavnet Sædding var snedker Sakskøbing.
I en inventarfortegnelse fra Sakskøbing Kirke er fra 1793 kendt salmenummertavler, som er udført af Jens Sæding.

Jens blev gift med Abelone Marie Hermandsdatter den 16 feb. 1763 i Maribo Domkirke.

Deres børn:

          i.  Kesten Jensdatter blev født i sep. 1763 i Sakskøbing.

         ii.  Kesten Jensdatter blev født i aug. 1764 i Sakskøbing.

        iii.  Anna Kristine Jensdatter blev født i feb. 1766 i Sakskøbing.

         iv.  Hermand Jensen er født i jun. 1767 i Sakskøbing og døde efter 1787.

23        v.  Anne Jensdatter. Anne blev gift med Skipper Hans Jørgensen, søn af Skipper Jørgen Friedrichsen, den 22 jan. 1794 i Nysted.

         vi.  Peder Jensen blev født i feb. 1771 i Sakskøbing.

        vii.  Jochum Jensen er født i apr. 1774 i Sakskøbing og døde efter 1787.


47. Abelone Marie Hermandsdatter, datter af Herman Nielsen og Anne Kirstine Hansdatter, er født den 30 sep. 1736 i Nysted og døde efter 1787.

Abelone blev gift med Snedker Jens Jørgensen den 16 feb. 1763 i Maribo Domkirke.

54. Gårdmand Hans Larsen er født omkring 1720 og døde i dec. 1787 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

Om Hans Larsen

Hans Larsen var gårdmand i Ellesø. Han fæstede en gård under Wedellsborg Gods.

Hans blev gift med Margrethe Jørgensdatter den 27 maj 1753 i Udby Kirke på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Jørgen Hansen er født i apr. 1756 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter mar. 1797.

         ii.  Husmand Lars Hansen er født i nov. 1757 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter 1801. Lars blev gift med Anne Jacobsdatter.

        iii.  Catharine Hansdatter er født i jul. 1759 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter mar. 1797. Catharine blev gift med Gårdmand Rasmus Olesen.

         iv.  Mette Hansdatter blev født i apr. 1761 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn.

          v.  Peder Hansen er født i maj 1762 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter mar. 1797.

         vi.  Anne Hansdatter er født i maj 1764 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter mar. 1797. Anne blev gift med Niels.

        vii.  Giærterud Hansdatter er født i mar. 1767 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde omkring mar. 1797. Giærterud blev gift med Gårdmand Lars Jørgensen.

27     viii.  Kirsten Hansdatter. Kirsten blev gift med Husmand Jørgen Jørgensen den 5 mar. 1795 i Ørslev Kirke på Vestfyn. Ægteskabet endte med skilsmisse før 1816.

         ix.  Niels Hansen er født i jul. 1774 i Ellesø ved Ørslev på Vestfyn og døde efter mar. 1797.


55. Margrethe Jørgensdatter, datter af Gårdmand Jørgen Nielsen og Mette Jensdatter, er født i feb. 1732 i Udby på Fyn og døde efter apr. 1799.

Margrethe blev gift med Gårdmand Hans Larsen den 27 maj 1753 i Udby Kirke på Vestfyn.

56. Peder Jensen er født omkring 1709 og døde i dec. 1768 i Søby ved Randers. Et andet navn for Peder var Peder Jensen Stener.

Peder blev gift med Ellen Rasmusdatter den 24 okt. 1755 i Søby Kirke ved Randers.

Deres barn:

          i.  Mette Pedersdatter blev født i nov. 1756 i Søby ved Randers.

Peder blev derefter gift med Elle Jensdatter omkring 1757.

Deres børn:

          i.  Ellin Pedersdatter er født omkring 1759 og døde efter 1787.

         ii.  Jens Pedersen er født i jun. 1761 i Søby ved Randers og døde i mar. 1763 i Søby ved Randers.

        iii.  Jens Pedersen er født i okt. 1763 i Søby ved Randers og døde i mar. 1764 i Søby ved Randers.

28       iv.  Husmand Jens Pedersen. Jens blev gift med Mette Nielsdatter, datter af Niels Sørensen Fiil og Mette Michelsdatter, den 30 jun. 1797 i Ødum Kirke ed Randers.

          v.  Mette Pedersdatter blev født i maj 1767 i Søby ved Randers.


57. Elle Jensdatter er født omkring 1730 og døde i jan. 1790 i Søby ved Randers.

Elle blev gift med Peder Jensen omkring 1757.

Elle blev derefter gift med Søren Nielsen den 7 jul. 1769 i Søby Kirke ved Randers.


58. Niels Sørensen Fiil, søn af Rytterbonde Søren Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, er født omkring 1727 og døde i maj 1780 i Røved ved Ødum.

Niels blev gift med Mette Michelsdatter den 21 jun. 1754 i Ødum Kirke ed Randers.

Deres børn:

          i.  Gårdmand Niels Nielsen er født i nov. 1755 i Røved ved Ødum og døde efter 1801. Et andet navn for Niels var Niels Nielsen Snog. Niels blev gift med Kirsten Christensdatter den 19 nov. 1790 i Ølst Kirke.

         ii.  Anne Nielsdatter blev født i jul. 1756 i Røved ved Ødum.

        iii.  Søren Nielsen er født i dec. 1757 i Røved ved Ødum og døde den 30 maj 1828 i Robdrup ved Randers. Søren blev gift med Anne Nielsdatter den 31 maj 1791 i Ølst Kirke.

         iv.  Michel Nielsen er født i sep. 1760 i Røved ved Ødum og døde i okt. 1760 i Røved ved Ødum.

          v.  Kirsten Nielsdatter er født i dec. 1761 i Røved ved Ødum og døde den 14 apr. 1832 i Robdrup ved Randers. Kirsten blev gift med Gårdmand Christen Nielsen den 16 jun. 1786 i Ødum Kirke ed Randers.

         vi.  Povel Nielsen blev født i apr. 1763 i Røved ved Ødum.

        vii.  Søren Nielsen er født i apr. 1764 i Røved ved Ødum og døde i maj 1764 i Røved ved Ødum.

31     viii.  Ingeborre Nielsdatter. Ingeborre blev gift med Gårdmand Søren Pedersen, søn af Gårdmand Peder Rasmussen og Dorthe Rasmusdatter, den 19 sep. 1788 i Ødum Kirke ed Randers.

         ix.  Maren Nielsdatter er født i jun. 1768 i Røved ved Ødum og døde efter 1787.

          x.  Rasmus Nielsen blev født i apr. 1770 i Røved ved Ødum.

29       xi.  Mette Nielsdatter. Mette blev gift med Husmand Jens Pedersen, søn af Peder Jensen og Elle Jensdatter, den 30 jun. 1797 i Ødum Kirke ed Randers.


59. Mette Michelsdatter, datter af Gårdmand Michel Sørensen og Ingeborg Jensdatter, er født den 1 okt. 1730 og døde den 6 apr. 1804 i Røved ved Ødum.

Mette blev gift med Niels Christensen Snog omkring 1751.

Deres børn:

          i.  Kirsten Nielsdatter blev født i mar. 1752 i Røved ved Ødum.

         ii.  Ingeborg Nielsdatter er født i okt. 1753 i Røved ved Ødum og døde i okt. 1753 i Røved ved Ødum.

Mette blev derefter gift med Niels Sørensen Fiil den 21 jun. 1754 i Ødum Kirke ed Randers.

60. Gårdmand Peder Rasmussen, søn af Rasmus Jensen, er født i maj 1727 i Lindå ved Todbjerg og døde i jan. 1791 i Lindå ved Todbjerg. Et andet navn for Peder var Peder Rasmussen Hjortshøj.

Peder blev gift med Bodil Pedersdatter den 17 mar. 1749 i Todbjerg Kirke.

Deres børn:

          i.  Ellen Pedersdatter blev født i apr. 1749 i Lindå ved Todbjerg.

         ii.  Peder Pedersen er født i jul. 1751 i Lindå ved Todbjerg og døde i jan. 1756 i Lindå ved Todbjerg.

        iii.  Niels Pedersen blev født i nov. 1753 i Lindå ved Todbjerg.

         iv.  Peder Pedersen er født i mar. 1756 i Lindå ved Todbjerg og døde i okt. 1756 i Lindå ved Todbjerg.

          v.  Anna Pedersdatter er født i aug. 1757 i Lindå ved Todbjerg og døde i sep. 1757 i Lindå ved Todbjerg.

Peder blev derefter gift med Dorthe Rasmusdatter den 21 dec. 1757 i Ødum Kirke ed Randers.

Deres børn:

          i.  Rasmus Pedersen blev født i sep. 1758 i Lindå ved Todbjerg.

         ii.  Rasmus Pedersen er født i aug. 1760 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1801.

30      iii.  Gårdmand Søren Pedersen. Søren blev gift med Ingeborre Nielsdatter, datter af Niels Sørensen Fiil og Mette Michelsdatter, den 19 sep. 1788 i Ødum Kirke ed Randers.

         iv.  Rasmus Pedersen blev født i nov. 1763 i Lindå ved Todbjerg.

          v.  Anders Pedersen er født den 19 dec. 1765 i Lindå ved Todbjerg og døde i mar. 1768 i Lindå ved Todbjerg.

         vi.  Bodil Pedersdatter er født i dec. 1767 i Lindå ved Todbjerg og døde i dec. 1767 i Lindå ved Todbjerg.

        vii.  Jens Pedersen blev født i jan. 1769 i Lindå ved Todbjerg.

       viii.  Peder Pedersen er født i nov. 1771 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1801.

         ix.  Anders Pedersen er født i jan. 1774 i Lindå ved Todbjerg og døde i feb. 1774 i Lindå ved Todbjerg.

          x.  Bodil Pedersdatter er født i mar. 1775 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1801.

         xi.  Helle Pedersdatter er født i mar. 1779 i Lindå ved Todbjerg og døde efter 1787.


61. Dorthe Rasmusdatter, datter af Gårdmand Rasmus Laursen og Helle Simonsdatter, er født i nov. 1734 i Røved ved Ødum og døde i apr. 1788 i Lindå ved Todbjerg.

Dorthe blev gift med Gårdmand Peder Rasmussen den 21 dec. 1757 i Ødum Kirke ed Randers.

62. Niels Sørensen Fiil, søn af Rytterbonde Søren Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, er født omkring 1727 og døde i maj 1780 i Røved ved Ødum.
(Anesammenfald. Se person 58 på side 1)

63. Mette Michelsdatter, datter af Gårdmand Michel Sørensen og Ingeborg Jensdatter, er født den 1 okt. 1730 og døde den 6 apr. 1804 i Røved ved Ødum.
(Anesammenfald. Se person 59 på side 1)


7. generation (3x tipoldeforældre)64. Borgmester Rasmus Wohnsen, søn af Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen og Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff, blev født den 22 jun. 1686 i Slagelse, døde den 26 aug. 1760 i Slagelse, og blev begravet den 2 sep. 1760 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Om Rasmus Wohnsen

Rasmus Wohnsen var født i Slagelse, hvor hans far var borgmester.
Han blev birkedommer på Torbenfeldt og senere byfoged i Slagelse. Ved sin begravelse anføres han at være borgmester og hospitalsforstander.
Rasmus Wohnsen var borgmester i Slagelse fra 1734 til sin død i 1760
.

Rasmus blev gift med Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg den 27 okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke.

Deres børn:

          i.  Gæstgiver Marcus Wohnsen er født i nov. 1714 og døde i apr. 1751 i Roskilde. Marcus blev gift med Margretha Abilgail.

32       ii.  Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen. Daniel blev gift med Frederikke Sofie Rhold, datter af Sognepræst Peder Albertsen Rold og Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana, i 1748.

        iii.  Christen Wohnsen er født i okt. 1718 i Slagelse og døde før dec. 1760.

         iv.  Mette Kirstine Rasmusdatter Wohnsen er født i mar. 1720 i Slagelse og døde i jul. 1763 i Slagelse. Mette blev gift med Sognepræst Peder Frederiksen Holmsted den 10 okt. 1741 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

          v.  Jens Wohnsen er født i jul. 1723 i Slagelse og døde i sep. 1723 i Slagelse.

         vi.  Christian Wohnsen er født i jul. 1723 i Slagelse og døde i sep. 1723 i Slagelse.

        vii.  Kirsten Wohnsen er født i sep. 1724 i Slagelse og døde i feb. 1787 i Vallekilde Sogn. Kirsten blev gift med Birkedommer og Herredsfoged Bertel Hansen Mantix den 5 feb. 1754 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

       viii.  Sofie Øllegaard Wohnsen er født i okt. 1725 i Slagelse og døde den 17 nov. 1803 i Slagelse. Sofie blev gift med Rådmand og Postmester Andreas Møller.


65. Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, datter af Sognepræst Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg og Øllegaard Jensdatter, blev født den 13 apr. 1688 i Kirke Stillinge, døde i jul. 1734 i Slagelse, og blev begravet den 21 jul. 1734 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Om Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg

I Sankt Peders Kirke i Slagelse findes en oval kisteplade med følgende indskrift i kursiv: "Ingeborg Kirstine Byberg, Raadmand og Hospitalsforstander i Slagelse Rasmus Wohnsens Hustru, født 13. April MDCLXXXIIX (1688), gift 27. Okt. 1713, Moder til 13 Børn, hvoraf de seks er døde, >de syv endnu beboe de skrøbelige Leer-Hytter<, død Natten mellem 14. og 15. Juli 1734 efter næsten fire Aars Svaghed". Oval Blyplade med Kursiv.

Ingeborg blev gift med Borgmester Rasmus Wohnsen den 27 okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke.

66. Sognepræst Peder Albertsen Rold, søn af Sognepræst Albert Pedersen Rold og Karen Olufsdatter Lerche, er født den 22 jun. 1687 i Nysted og døde den 4 nov. 1752 i Korsør.

Om Peder Albertsen Rhold

Peder Albertsen Rhold var sognepræst i Korsør 1719-1752.

Peder blev gift med Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana.

Deres barn:

33        i.  Frederikke Sofie Rhold. Frederikke blev gift med Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen, søn af Borgmester Rasmus Wohnsen og Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, i 1748.


67. Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana, datter af Sognepræst Peder Andersen Claudianus og Appollonie Nielsdatter, er født i 1694 og døde i 1762 i Korsør.

Margrethe blev gift med Sognepræst Peder Albertsen Rold.

72. Købmand og hestehandler Laurids Christensen er født før 1683 i Geding ved Tilst og døde omkring 1738 i Aarhus. Et andet navn for Laurids var Handelsmand Laurids Christensen Gjeding.

Om Laurids Christensen Gjeding

Laurids Christensen Gjeding var købmand og hestehandler i Aarhus.
Ifølge Nygaards Sedler tog Laurs Kristensen født i Gjeding borgerskab som købmand i Århus den 8.1.1703
.

Laurids blev gift med Abelone Jacobsdatter omkring 1707.

Deres børn:

          i.  Købmand Christen Lauridsen Gjeding er født omkring 1707 i Aarhus og døde omkring mar. 1745 i Aarhus. Christen blev gift med Marie Christiansdatter Sønnich den 20 jan. 1733 i Vor Frue Kirke i Aarhus. Christen blev derefter gift med Johanne Jensdatter Wissing, datter af Skipper Jens Sørensen Wissing og Margrethe Poulsdatter, den 9 feb. 1739 i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

36       ii.  Købmand Jacob Lauridsen Gjeding. Jacob blev gift med Maren Jensdatter Wissing, datter af Skipper Jens Sørensen Wissing og Margrethe Poulsdatter, den 5 dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

        iii.  Maren Lauridsdatter Gjeding er født omkring 1713 i Aarhus og døde i apr. 1784 i Aarhus. Maren blev gift med Skipper Thomas Hansen den 4 feb. 1735 i Aarhus.

         iv.  Sidsel Lauridsdatter Gjeding er født omkring 1722 i Aarhus og døde den 26 dec. 1799 i Aarhus. Sidsel blev gift med Jens Nielsen Kjellerup den yngre den 12 jun. 1746 i Aarhus.

          v.  Kirsten Lauridsdatter Gjeding er født før 1725 i Aarhus og døde i sep. 1760 i Aarhus. Kirsten blev gift med Jens Nielsen Kjellerup den 13 jan. 1740 i Aarhus.


73. Abelone Jacobsdatter, datter af Gårdmand Jacob Albertsen, er født før 1692 og døde omkring maj 1745 i Aarhus.

Abelone blev gift med Købmand og hestehandler Laurids Christensen omkring 1707.

74. Skipper Jens Sørensen Wissing er født omkring 1682 og døde den 13 jul. 1749 i Kalundborg.

Om Jens Sørensen Wissing

Jens Sørensen Wissing var skipper i Kalundborg.

Jens blev gift med Margrethe Poulsdatter den 18 jul. 1714 i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Deres børn:

          i.  Povel Wissing er født i feb. 1715 i Kalundborg og døde i jan. 1716 i Kalundborg.

37       ii.  Maren Jensdatter Wissing. Maren blev gift med Købmand Jacob Lauridsen Gjeding, søn af Købmand og hestehandler Laurids Christensen og Abelone Jacobsdatter, den 5 dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Maren blev derefter gift med Købmand Peder Andreasen Kaarsberg den 26 feb. 1744.

        iii.  Johanne Jensdatter Wissing er født i apr. 1721 i Kalundborg og døde efter mar. 1745. Johanne blev gift med Købmand Christen Lauridsen Gjeding, søn af Købmand og hestehandler Laurids Christensen og Abelone Jacobsdatter, den 9 feb. 1739 i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

         iv.  Margrethe Marie Wissing blev født i aug. 1723 i Kalundborg.

          v.  Købmand Søren Wissing er født i okt. 1725 i Kalundborg og døde i apr. 1768 i Aarhus. Søren blev gift med Else Marie Sanne den 31 aug. 1753 i Aarhus Domkirke. Søren blev derefter gift med Nille Marie Selmer, datter af Sognepræst Johan Henrik Mathiasen Selmer og Elisabeth Kirstine Frandsdatter Raarup, den 30 sep. 1767 i Vor Frue Kirke i Aarhus.

         vi.  Povel Wissing er født i mar. 1728 i Kalundborg og døde i maj 1729 i Kalundborg.

        vii.  Povel Wissing er født i nov. 1730 i Kalundborg og døde i jun. 1733 i Kalundborg.

       viii.  Rådmand Thomas Wissing er født i aug. 1733 i Kalundborg og døde den 21 feb. 1799 i København. Thomas blev gift med Lucia Christensdatter den 31 okt. 1764 i Vor Frue Kirke i København. Thomas blev derefter gift med Georgina Sørensdatter den 18 jan. 1775 i Vor Frue Kirke i København.


75. Margrethe Poulsdatter er født omkring 1693 og døde i jan. 1759 i Kalundborg.

Margrethe blev gift med Skipper Jens Sørensen Wissing den 18 jul. 1714 i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

76. Rytterbonde Peder Jørgensen, søn af Jørgen, er født før 1669 og døde i jul. 1729 i Hjelmerup ved Verninge.

Om Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen var rytterbonde i Hjelmerup under Det Fynske Ryttergods.

Peder blev gift med Valborg Clausdatter før 1689.

Deres børn:

          i.  Jørgen Pedersen er født omkring 1689 i Hjelmerup ved Verninge og døde i jan. 1706 i Hjelmerup ved Verninge.

         ii.  Skoleholder Jørgen Pedersen er født i jun. 1693 i Hjelmerup ved Verninge og døde i okt. 1737 i Aså.

        iii.  Husmand Rasmus Pedersen er født i jun. 1696 i Hjelmerup ved Verninge og døde i feb. 1755 i Tommerup. Rasmus blev gift med Bodil Madsdatter.

Peder blev derefter gift med Johanne Sørensdatter den 5 jun. 1698 i Verninge Kirke.

Deres børn:

          i.  Niels Pedersen er født i jan. 1699 i Hjelmerup ved Verninge og døde omkring 1727 i Odense.

         ii.  Valborg Pedersdatter er født i apr. 1701 i Hjelmerup ved Verninge og døde i apr. 1769 i Verninge. Valborg blev gift med Rytterbonde Rasmus Nielsen den 20 okt. 1730 i Verninge Kirke.

        iii.  Søren Pedersen er født i dec. 1703 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter jul. 1729-1756.

         iv.  Amtsforvalter Claus Pedersen er født i dec. 1706 i Hjelmerup ved Verninge og døde i dec. 1749 i Aalborg. Et andet navn for Claus var Claus Pedersen Holmer. Claus blev gift med Sidsel Jepsdatter Schrøder.

38        v.  Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen. Henrik blev gift med Margrete Kiersten Woldborg Frederiksdatter Østrup, datter af Frederik Rasmussen og Vibeke Feldtman. Henrik blev derefter gift med Christiane Louise Lauridsdatter, datter af Sognepræst Laurits Hansen og Anna Marie Bertelsdatter, den 15 sep. 1751 i Helligåndskirken i København.

         vi.  Dorothe-Marie Pedersdatter er født i mar. 1714 i Hjelmerup ved Verninge og døde i maj 1776 i Verninge.

Peder blev derefter gift med Christence Pedersdatter før 1719.

Deres børn:

          i.  Jørgen Pedersen er født i mar. 1719 i Hjelmerup ved Verninge og døde i apr. 1755 i Odense.

         ii.  Markus Pedersen er født i jun. 1721 i Hjelmerup ved Verninge og døde i aug. 1774 i Odense. Et andet navn for Markus var Marcus Pedersen Holmer. Markus blev gift med Mette Kirstine Hansen den 4 aug. 1747 i Vor Frue Kirke i Odense.

        iii.  Hans Pedersen er født i jun. 1723 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter 1801. Et andet navn for Hans var Hans Pedersen Holmer.

         iv.  Johanne Pedersdatter er født i mar. 1725 i Hjelmerup ved Verninge og døde i mar. 1778. Et andet navn for Johanne var Johanne Pedersdatter Holmer. Johanne blev gift med Karetmager Niels Møller den 19 sep. 1769 i Vor Frue Kirke i Odense. Johanne blev derefter gift med Bødker Anders Nielsen den 10 okt. 1771 i Vor Frue Kirke i Odense.


77. Johanne Sørensdatter er født omkring 1672 og døde i jul. 1716 i Hjelmerup ved Verninge.

Johanne blev gift med Rytterbonde Peder Jørgensen den 5 jun. 1698 i Verninge Kirke.

78. Sognepræst Laurits Hansen, søn af Sognepræst Hans Lauritsen og Karen Jørgensdatter Wichmann, er født i sep. 1685 i Flemløse og døde i jun. 1738 i Flemløse.

Om Laurits Hansen

Sognepræsten Laurits Hansen i Flemløse er omtalt i Årbog for Odense og Assens Amter 1927:
Han var søn af Formanden, var født i September 1685 (Dagen vides ikke). 1711 blev han Faderens Medhjælper og ved dennes Død 1719 Sognepræst.
23. November 1714 blev han gift med Anna Maria Berthelsdatter, en Datter af Provst Berthel Ludvigsen i Assens. Der var 11 Børn i Ægteskabet, hvoraf dog kun 5 levede.
Pastor Hansen døde 6. Juni 1738, og Enken flyttede da til Assens, hvor hun døde 20. Juni og begravedes i Assens Kirke 27. Juni 1740, muligvis i Faderens, Provst Ludvigsens Begravelse.
Laurits Hansens Bo opgøres ved Skiftet til den ret betydelige Kapital af 3627 Rdl. 2 Mark 15 Skilling
.

Laurits blev gift med Anna Marie Bertelsdatter den 23 nov. 1714.

Deres børn:

          i.  Birtha Cathrina Lauritsdatter er født i aug. 1716 i Flemløse og døde i maj 1785 i Kertinge ved Kølstrup. Birtha blev gift med Sognepræst Andreas Jespersen Engberg, søn af Jesper Jespersen Engberg og Dorothea Madsdatter Schildorf, den 23 apr. 1738 i Flødstrup Kirke.

         ii.  Sofie Amalie Lauridsdatter er født i sep. 1717 i Flemløse og døde den 14 nov. 1774 i Flemløse. Sofie blev gift med Sognepræst Hans Bertelsen Wichmann.

        iii.  Cathrina Maria Lauridsdatter er født i dec. 1718 i Flemløse og døde før jul. 1738.

         iv.  Bartholetta Lauridsdatter er født i feb. 1721 i Flemløse og døde før jul. 1738.

          v.  Amtsfuldmægtig Hans Lauridsen er født i maj 1725 i Flemløse og døde i maj 1800 på Slotsgården i Skanderborg. Hans blev gift med Maria Dorthea Bertelsen den 9 okt. 1772 i Veng Kirke.

39       vi.  Christiane Louise Lauridsdatter. Christiane blev gift med Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen, søn af Rytterbonde Peder Jørgensen og Johanne Sørensdatter, den 15 sep. 1751 i Helligåndskirken i København.

        vii.  Hospitalsforstander Bertel Lauridsen er født i sep. 1731 i Flemløse og døde i feb. 1788 i Vejle.


79. Anna Marie Bertelsdatter, datter af Sognepræst Bertel Ludvigsen og Birgitte Christiansdatter Luja, er født i maj 1690 i Assens og døde den 20 jun. 1740 i Assens.

Anna blev gift med Sognepræst Laurits Hansen den 23 nov. 1714.

84. Sergent Gerhard Bader er født før 1713 og døde efter dec. 1762.

Om Gerhard Bader

Gerhard Bader var sergent i Helsingør.

Gerhard blev gift med Anna Maria Gustavsdatter den 28 apr. 1733 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

Deres barn:

42        i.  Skræddermester Gustavus Bader. Gustavus blev gift med Gesche Lorentzdatter den 13 jun. 1759 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.


85. Anna Maria Gustavsdatter er født før 1718 og døde i dec. 1762 i Helsingør.

Anna blev gift med Sergent Gerhard Bader den 28 apr. 1733 i Sankt Mariæ Kirke i Helsingør.

92. Jørgen blev født før 1714.

Jørgen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Jørgensdatter. Jørgensdatter blev gift med Berendt Kielskov.

46       ii.  Snedker Jens Jørgensen. Jens blev gift med Abelone Marie Hermandsdatter, datter af Herman Nielsen og Anne Kirstine Hansdatter, den 16 feb. 1763 i Maribo Domkirke.


94. Herman Nielsen, søn af Niels, er født omkring 1703 og døde omkring 1750. Et andet navn for Herman var Skomager Herman Nielsen Cariis.

Om Herman Nielsen Cariis

Herman Nielsen med tilnavnet Cariis var skomager i Nysted.

Om Herman Nielsen Cariis i Personalhistorisk Tidsskrift

Fra artiklen om Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer optrykt i Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2:
Abigael Greve
f okt 1711 Halsted, bg 24. 2. 1763 Våbensted.
Gift 1. gang 13. 3. 1742 Nysted : Herman Nielsen Cariis f ?, bg 15. 2. 1747 Nysted44. Skomager i Nysted.
Gift 2. gang 27. 1. 1751 Nysted : Hans Langsted Snedker Skoleholder i Hillested.
Skomager Cariis var tidligere (20. 4. 1736) gift i Nykøbing F. med Anne Kirstine Hansdatter Møller45, bg aug 1741 Nysted, med hvem han havde 3 børn.
Om Abigaels anden mand vides meget lidt. I 1751 angives ægteparret at bo i Rødby24, hvorefter Hans Langsted blev skoleholder i Hillested til 175446, hvor han dog ikke er begravet. 3 børn af 1., 2 børn af 2. ægteskab: (76-80)

Herman blev gift med Anne Kirstine Hansdatter den 20 apr. 1736 i Nykøbing F Kirke.

Deres børn:

47        i.  Abelone Marie Hermandsdatter. Abelone blev gift med Snedker Jens Jørgensen, søn af Jørgen, den 16 feb. 1763 i Maribo Domkirke.

         ii.  Lisbeth Hermansdatter er født den 26 okt. 1738 i Nysted og døde efter mar. 1769.

        iii.  Else Kirstine Hermansdatter er født den 17 jan. 1741 i Nysted og døde den 24 mar. 1795 i Døllefjelle. Else blev gift med Skoleholder Laurids Lauridsen Munch den 14 mar. 1766 i Slemminge Kirke. Else blev derefter gift med Degn Peder Nielsen Ambech den 9 jun. 1784 i Slemminge Kirke.

Herman blev derefter gift med Abigael Greve den 13 mar. 1742 i Nysted.

Deres børn:

          i.  Anna Kirstine Hermansdatter er født den 2 nov. 1742 i Nysted og døde før mar. 1769.

         ii.  Niels Hermansen er født den 20 maj 1745 i Nysted og døde før mar. 1769.

        iii.  Jacob Flindt Hermansen er født den 3 maj 1747 i Nysted og døde efter mar. 1769. Et andet navn for Jacob var Jacob Flindt Hermandsen Langsted. Jacob blev gift med Anna Else Jørgensdatter.


95. Anne Kirstine Hansdatter, datter af Hans Henrik Christiansen Møller og Abelone Olufsdatter Lund, er født før 1721 og døde i aug. 1741 i Nysted. Et andet navn for Anne var Anne Kirstine Hansdatter Møller.

Anne blev gift med Herman Nielsen den 20 apr. 1736 i Nykøbing F Kirke.

110. Gårdmand Jørgen Nielsen er født før 1700 og døde mellem 1759 og 1780 i Udby på Fyn.

Om Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen var gårdmand i Udby. Han fæstede en gård under Wedellsborg Gods.
Han er formentlig død mellem 1759, hvor sønnen Jens overtog fæstet på gården i Udby, og 1780. Fra 1780 findes kirkebøgerne for Udby Sogn, og her er han ikke fundet begravet.

Jørgen blev gift med Mette Jensdatter den 8 dec. 1720 i Udby Kirke på Vestfyn.

Deres børn:

          i.  Jens Jørgensen er født i nov. 1721 i Udby på Fyn og døde efter apr. 1799.

         ii.  Christen Jørgensen er født i jul. 1724 i Udby på Fyn og døde i jun. 1725 i Udby på Fyn.

        iii.  Margrethe Jørgensdatter er født i apr. 1726 i Udby på Fyn og døde i jul. 1726 i Udby på Fyn.

         iv.  Niels Jørgensen er født i aug. 1729 i Udby på Fyn og døde efter apr. 1799.

55        v.  Margrethe Jørgensdatter. Margrethe blev gift med Gårdmand Hans Larsen den 27 maj 1753 i Udby Kirke på Vestfyn.

         vi.  Peder Jørgensen er født i sep. 1739 i Udby på Fyn og døde i jul. 1803 i Viby ved Udby på Fyn. Peder blev gift med Anne Hansdatter omkring 1774.


111. Mette Jensdatter, datter af Jens Nielsen og Maren Andersdatter, er født i aug. 1695 i Udby på Fyn og døde før 1780 i Udby Sogn på Vestfyn.

Mette blev gift med Gårdmand Jørgen Nielsen den 8 dec. 1720 i Udby Kirke på Vestfyn.

116. Rytterbonde Søren Nielsen, søn af Niels Fiil, er født omkring 1688 og døde i jun. 1730 i Rigtrup ved Randers. Et andet navn for Søren var Rytterbonde Søren Nielsen Fiil.

Om Søren Nielsen Fiil

Søren Nielsen med tilnavnet Fiil var rytterbonde under Dronningborg Rytterdistrikt. Han fæstede en gård i Rigtrup.

Søren blev gift med Kirsten Rasmusdatter før 1717.

Deres børn:

          i.  Maren Sørensdatter er født omkring 1717 og døde mellem 1787 og 1801. Maren blev gift med Husmand Christen Laursen før mar. 1748.

         ii.  Zidsel Sørensdatter er født omkring 1721 og døde i sep. 1771 i Voldum. Zidsel blev gift med Gårdmand Poul Jensen den 19 okt. 1742 i Voldum Kirke. Zidsel blev derefter gift med Poul Jensen.

        iii.  Kirsten Sørensdatter er født omkring mar. 1725 og døde i sep. 1775 i Voldum. Kirsten blev gift med Gårdmand Rasmus Poulsen den 7 jun. 1748 i Voldum Kirke.

58       iv.  Niels Sørensen Fiil. Niels blev gift med Mette Michelsdatter, datter af Gårdmand Michel Sørensen og Ingeborg Jensdatter, den 21 jun. 1754 i Ødum Kirke ed Randers.

          v.  Gårdmand Søren Sørensen Fiil er født omkring 1730 og døde i apr. 1776 i Halling. Søren blev gift med Anne Rasmusdatter.


117. Kirsten Rasmusdatter, datter af Rasmus Andersen, er født omkring 1689 og døde i feb. 1748 i Rigtrup ved Randers.

Kirsten blev gift med Rytterbonde Søren Nielsen før 1717.

Kirsten blev derefter gift med Rasmus Rasmussen omkring 1732.

Deres barn:

          i.  Maren Rasmusdatter er født omkring 1733 og døde efter 1787. Maren blev gift med Lars Lauritsen den 4 aug. 1758 i Voldum Kirke. Maren blev derefter gift med Christen Mortensen den 5 jun. 1767 i Voldum Kirke.


118. Gårdmand Michel Sørensen er født omkring 1693 og døde i maj 1766 i Robdrup ved Randers.

Om Michel Sørensen

Michel Sørensen var gårdmand i Robdrup, Han var gårdfæster under Clausholm Gods.

Michel blev gift med Ingeborg Jensdatter.

Deres børn:

          i.  Degn Jens Michelsen er født omkring 1726 og døde efter jul. 1766.

59       ii.  Mette Michelsdatter. Mette blev gift med Niels Christensen Snog omkring 1751. Mette blev derefter gift med Niels Sørensen Fiil, søn af Rytterbonde Søren Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, den 21 jun. 1754 i Ødum Kirke ed Randers.


119. Ingeborg Jensdatter er født omkring 1691 og døde i mar. 1768 i Robdrup ved Randers.

Ingeborg blev gift med Gårdmand Michel Sørensen.

120. Rasmus Jensen, søn af Jens Nielsen, er født omkring 1683 og døde i nov. 1760 i Lindå ved Todbjerg. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Jensen Hjortshøj.

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Else Rasmusdatter blev født i jan. 1713 i Lindå ved Todbjerg.

         ii.  Johanna Rasmusdatter blev født i feb. 1716 i Lindå ved Todbjerg.

        iii.  Anne Rasmusdatter blev født i feb. 1719 i Lindå ved Todbjerg.

         iv.  Bodil Rasmusdatter blev født i mar. 1722 i Lindå ved Todbjerg.

          v.  Maren Rasmusdatter blev født i mar. 1725 i Lindå ved Todbjerg.

60       vi.  Gårdmand Peder Rasmussen. Peder blev gift med Bodil Pedersdatter den 17 mar. 1749 i Todbjerg Kirke. Peder blev derefter gift med Dorthe Rasmusdatter, datter af Gårdmand Rasmus Laursen og Helle Simonsdatter, den 21 dec. 1757 i Ødum Kirke ed Randers.

        vii.  Jens Rasmussen blev født i jul. 1733 i Lindå ved Todbjerg. Et andet navn for Jens var Jens Rasmussen Hjortshøj.


122. Gårdmand Rasmus Laursen, søn af Gårdmand Laurs Rasmussen og Dorthe Sørensdatter, er født omkring 1703 og døde i dec. 1745 i Røved ved Ødum.

Om Rasmus Laursen

Rasmus Laursen var gårdmand i Røved. Han fæstede en gård under Clausholm Gods.

Rasmus blev gift med Helle Simonsdatter den 14 jun. 1733 i Ødum Kirke ed Randers.

Deres barn:

61        i.  Dorthe Rasmusdatter. Dorthe blev gift med Gårdmand Peder Rasmussen, søn af Rasmus Jensen, den 21 dec. 1757 i Ødum Kirke ed Randers.


123. Helle Simonsdatter, datter af Rytterbonde Simon Nielsen og Inger Jensdatter, er født omkring 1690 i Røved ved Ødum og døde i apr. 1742 i Røved ved Ødum.

Helle blev gift med Gårdmand Niels Christensen før 1711.

Deres børn:

          i.  Ellen Nielsdatter er født omkring 1711 og døde mellem feb. 1741 og jan. 1747. Ellen blev gift med Snedker Jørgen Laursen.

         ii.  Gårdmand Niels Nielsen er født omkring maj 1712 og døde i maj 1778 i Røved ved Ødum. Niels blev gift med Johanne Rasmusdatter før 1742. Niels blev derefter gift med Maren Sørensdatter omkring 1751. Niels blev derefter gift med Maren Rasmusdatter den 6 jun. 1758 i Ødum Kirke ed Randers.

        iii.  Christen Nielsen er født omkring 1715 og døde i jan. 1741 i Røved ved Ødum.

         iv.  Bodil Nielsdatter er født i jan. 1717 i Røved ved Ødum og døde mellem feb. 1741 og jan. 1747.

          v.  Simon Nielsen er født i nov. 1719 i Røved ved Ødum og døde mellem feb. 1741 og jan. 1747.

         vi.  Jens Nielsen er født i jul. 1722 i Røved ved Ødum og døde mellem dec. 1732 og feb. 1741.

Helle blev derefter gift med Gårdmand Rasmus Laursen den 14 jun. 1733 i Ødum Kirke ed Randers.

8. generation (4x tipoldeforældre)128. Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen er født omkring 1650 og døde i jun. 1709 i Slagelse.

Om Marcus Wohnsen

Marcus Wohnsen var rådmand og fra 1698 borgmester i Slagelse.
Hvor Marcus Wohnsen kom fra må itv. stå hen i det uvisse. Da han blev gift 1. gang 22.5.1683 i Slagelse med Magdalena Jørgensdatter anføres det dog, at han kom fra Korsør.
Han blev gift 2. gang med med Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff omkring 1685, og parret fik 6 børn, hvoraf den ene søn også blev rådmand og borgmester i Slagelse.
I Slagelse Sankt Peders Kirke findes følgende vidnesbyrd og Marcus Wohnsen og hans hustru:
1) En Vinkande af kbh. Prøvesølv 169(?) 30 cm høj, med punslet Fremstilling af Nadverens Indstiftelse og graveret Indskrift: >Marcus Wohnsen Raadmand udi Slaugelse og hans Hustru Mette Sophia Rasmus Datter Witou hafuer forerred denne Altar Kande til Sante Peders. Kiercke udj Slaugelse Anno 1696< Mestermærke: MN 1688 (ej hos Olrik); >Oldermandsranke<.
2) Et Sejerværk, nævnt 1760, med to Visere og to Jernlodder; foræret af Borgmester Marcus Wohnsen og Kæreste.
3) En kisteplade fra Mette Sophia Rasmusdaatter Hvithoff's kiste
.

Marcus blev gift med Magdalena Jørgensdatter den 22 maj 1683 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Deres barn:

          i.  Degn Christian Wohnsen er født i jul. 1683 i Slagelse og døde i jun. 1754 i Høve ved Skælskør. Christian blev gift med Bodil Larsdatter.

Marcus blev derefter gift med Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff omkring 1685.

Deres børn:

64        i.  Borgmester Rasmus Wohnsen. Rasmus blev gift med Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, datter af Sognepræst Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg og Øllegaard Jensdatter, den 27 okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke.

         ii.  Sognepræst Hans Wohnsen er født i apr. 1691 i Slagelse og døde den 6 jul. 1764 i Kværs. Hans blev gift med Charlotte Amalie Bødcher den 23 dec. 1720 i Kværs Kirke.

        iii.  Købmand Jørgen Wohnsen er født i okt. 1692 i Slagelse og døde i jul. 1739 i Slagelse. Jørgen blev gift med Johanne Cathrine Nielsdatter før 1737.

         iv.  Wolborg Christine Wohnsen er født i feb. 1794 i Slagelse og døde efter mar. 1741. Wolborg blev gift med Cort Mouridsen Morup i jun. 1713 i Slagelse.


129. Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff er født omkring jan. 1656 og døde den 8 jul. 1740 i Slagelse.

Om Mette Sofie Rasmusdatter Ehithoff

I Sankt Peders Kirke i Slagelse findes en kisteplade med følgende indskrift: Mette Sophia Rasmus Daatter Hvithoff, Enke efter Borgmester Marchus Wohnsen, Moder til fire Sønner og to Døtre, gift i 24 Aar, Enke i 31 Aar, i Live i 84 Aar 6 Maaneder 3 Uger 5 Dage, død 8. Juli 1740". Det er en oval Blyplade med Kursiv; forneden graveret Dødssymboler og Blomster. Pladen er opsat paa en ny Trætavle, i Søndre Korsarms Vestblænding.

Mette blev gift med Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen omkring 1685.

130. Sognepræst Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg, søn af Sognepræst Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel og Mette Pedersdatter, er født den 22 mar. 1660 på Orø og døde den 28 mar. 1727 i Kirke Stillinge.

Om Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg

Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg var fra 1682 til sin død 1727 sognepræst i Kirke Stillinge.

Daniel blev gift med Øllegaard Jensdatter i 1684.

Deres børn:

65        i.  Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg. Ingeborg blev gift med Borgmester Rasmus Wohnsen, søn af Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen og Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff, den 27 okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke.

         ii.  Bartholemeus Danielsen Byberg er født den 31 jul. 1698 i Kirke Stillinge og døde den 19 jul. 1755 i Kirke Stillinge. Bartholemeus blev gift med Lisbeth Margreta Andersdatter Schytte den 3 apr. 1732 i Kirke Stillinge Kirke.

        iii.  Mette Danielsdatter Byberg er født før 1699 i Kirke Stillinge og døde før jan. 1781. Mette blev gift med Mourids Hutfeld den 30 okt. 1714 i Kirke Stillinge Kirke.

         iv.  Else Vilhelmine Byberg er født omkring 1699 i Kirke Stillinge og døde i nov. 1770 i Slagelse. Else blev gift med Hans Dinesen den 4 jul. 1740 i Kirke Stillinge Kirke.

          v.  Ellen Cathrine Byberg er født den 25 jun. 1702 i Kirke Stillinge og døde den 20 jan. 1781 i Kirke Stillinge. Ellen blev gift med Mathias Mathiassen Drachardt omkring 1724.

         vi.  Jens Danielsen Byberg


131. Øllegaard Jensdatter blev født den 27 maj 1663 i København, døde den 27 okt. 1729 i Sæby Præstegård ved Kalundborg, og blev begravet den 4 nov. 1729 på Kirke Stillinge Kirkegård.

Øllegaard blev gift med Sognepræst Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg i 1684.

132. Sognepræst Albert Pedersen Rold er født i Maribo og døde i 1695 i Nysted.

Om Albert Pedersen Rold

Albert Pedersen Rold var præst i Nysted og Herritslev.

Albert blev gift med Karen Olufsdatter Lerche den 24 jul. 1683 i Nysted.

Deres børn:

          i.  Oluf Lerche Rold er født den 23 maj 1684 i Nysted og døde mellem jan. 1696 og jan. 1744. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

         ii.  Ellen Johanne Rold er født den 27 maj 1685 i Nysted og døde i mar. 1730 i Østofte. Ellen blev gift med Kapellan Daniel Valentinsen Ernst før 1721. Ellen blev derefter gift med Kapellan Sone Jacobsen Pop den 11 maj 1722 i Østofte Kirke.

66      iii.  Sognepræst Peder Albertsen Rold. Peder blev gift med Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana, datter af Sognepræst Peder Andersen Claudianus og Appollonie Nielsdatter.

         iv.  Margrethe Albertsdatter Rold er født den 6 aug. 1688 i Nysted og døde i jul. 1750. Margrethe blev gift med Sognepræst Frants Friderichsen Monrath den 21 sep. 1715. Margrethe blev derefter gift med Peder Joensen den 28 jun. 1726.

          v.  Sognepræst Knud Albertsen Rold er født den 14 maj 1690 i Nysted og døde den 4 dec. 1756 i Hunseby. Knud blev gift med Gregersdatter Sidelmann før 1734. Knud blev derefter gift med Christine Sophie Johansdatter Buchwald den 6 nov. 1736.

         vi.  Sofie Albertsdatter Rold er født den 13 jan. 1692 i Nysted og døde efter nov. 1766. Sofie blev gift med Sognepræst Christian Gerhardsen Neve den 11 nov. 1721.

        vii.  Anne Cathrine Rold er født i jun. 1693 i Nysted og døde mellem jan. 1696 og jan. 1744. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

       viii.  Bodil Albertsdatter Rold er født i mar. 1695 i Nysted og døde mellem jan. 1696 og jan. 1744. Hun blev aldrig gift og var barnløs.


133. Karen Olufsdatter Lerche, datter af Sognepræst Oluf Knudsen Lerche og Margrethe Jørgensdatter Hichmand, er født den 3 jun. 1666 i Nysted og døde den 20 jan. 1744 i Nysted.

Om Karen Olufsdatter Lerche

Karen Olufsdatter Lerche var gift med sognepræsten Albert Pedersen Rold i Nysted. Han døde 1695, hvorefter hun giftede sig med den nye præst Peder Jensen Bøgvad.

Karen blev gift med Sognepræst Albert Pedersen Rold den 24 jul. 1683 i Nysted.

Karen blev derefter gift med Sognepræst Peder Jensen Bøgvad, søn af By- og Rådstueskriver Jens Madsen Colding og Anna Pedersdatter Bøgvad, den 23 jul. 1696 i Nysted.

Deres børn:

          i.  Sognepræst Albregt Pedersen Bøgvad er født den 8 jun. 1697 i Nysted og døde i 1741 i Skærbæk. Albregt blev gift med Bennedikte Øllegaard Stahl.

         ii.  Cecilie Bøgvad er født den 12 nov. 1702 i Nysted og døde den 27 dec. 1756 i Nebbelunde. Cecilie blev gift med Sognepræst Jens Pedersen Ferslev den 15 dec. 1722 i Nysted.


134. Sognepræst Peder Andersen Claudianus, søn af Rektor Anders Clausen og Anna Pedersdatter, er født den 9 nov. 1644 i Trondheim i Trøndelag fylke og døde den 6 apr. 1715 i Kværndrup.

Om Peder Andersen Claudianus

Fra bogen Stamtavle over slægten Wolf fra Slesvig:
Peder Andersen Claudianus
, født i Trondhjem 9. Nov. 1644, død 6. April 1715. Han blev 11 Aar gammel sat i en Skrive- og Regneskole i Køge, hvortil hans Morbror, Iver Adolphus, fulgte ham. Student fra sin Fødeby 1665, i 4 Aar Hører i Christiania, Kand. 1669, Huslærer hos Kjeld Krag til Trudsholm, senere i Admiral Henrik Bjelkes Familie. 1675 Sognepræst i Verninge paa Fyen, 1677 Magister, 1678 Sognepræst i Storehedinge, hvor han forblev i over 13 Aar. Her havde han det Uheld, at den gamle Kirke, der var blevet ramt af Lynet og var styrtet sammen, nu atter efter Restaureringen „ved en Murmesters Skødesløshed nedfaldt, hvilket Magister Claudianus tog sig meget nær og efter 5 Aars Ansøgning udrettede intet". Ved Kongens Hjælp blev Kirken dog istand paany. Der opstod imidlertid som Følge af disse Forhandlinger en vidtløftig Proces imellem Dronning Charlotte Amalies Bønder i Stevns Herred og Forvalteren over Godset.
Det endte med det sørgelige Udfald, at Præsten beskyldtes for Mened og mistede sit Embede, dømt først 4. Dec. 1690 af en Kommission, derefter 4. Febr. 1691 af Højesteret. Efter fornyet Undersøgelse af hans Forhold tog Kongen ham dog igen til Naade og gav ham et stort og anseligt Kald ved Trondhjem. Men da han „behøvede Tid til at bringe sine Ting i Orden", blev Rejsen opsat, og imidlertid kaldtes han 1692 af Gehejmeraad Niels Kragh til Sognepræst i Kværndrup paa Fyen. Her nød han dog paa Grund af sin Stridbarhed kun ringe Anseelse i sin Menighed. (If. en Vedtægt for Kværndrup By fra 1706 indførte Mag. Claudianus daglig Morgenbøn i Kværndrup Kirke, om Sommeren Kl. 6, om Vinteren Kl. 8. Beboerne blev forpligtede til at give Møde her under 4 Sk. Straf til Byen.
Mag. Claudianus var 1. gang gift 1678 m. Anne Jensdatter Aalborg (død 1681), hans Formands Datter i Storehedinge, og 2. gang gift 1685 m. Abelone Nielsdatter (f. 1664, død 19. Jan. 1700), en Byfogeddatter fra samme By. I 1. ægteskab var 2 Døtre, i 2. ægteskab 10 Børn, deraf 5 levende.
Af disse sidste blev Margrethe Sofie Pedersdatter (f. 1694) gift med Præsten P. A. Rold i Korsør. Deres Datter blev som Enke efter Daniel Rasmussen Wohnsen (Rolds Eftermand i Korsør) Kammerjomfru hos Caroline Mathilde og fulgte hende til Celle.
Magister Claudianus skrev vellykkede latinske Lejlighedsdigte og forsøgte sig ogsaa som dansk Poet med et Digt „Gjenskjald og Nytaarsønske" i Anledning af Christian V's Rejse i Norge 1685. Han besad en betydelig Lærdom og „troede sig at være et mekanisk Geni". Vi har et Vidnesbyrd om dette hans mekaniske Snille i en af Hofjægermester Schøller i Rigsarkivet funden Ansøgning til Kongen: „En urolig Præsts Forslag angaaende Artilleriet" (Rørdam, Kirkehist. Saml. 5. R., VI Bd., S. 202 ff.) Han omtaler i dette ogsaa under Iver P. Adolphus nævnede Brev, at han for nogle Aar siden ved to løbske Heste har mistet „sin forrige Tegnekonst" med den højre Haand, hvorfor han maa beskrive sine Opfindelser med saa mange flere Ord. Det er i denne Ansøgning, han nævner sin „Fætter" Christoffer Wolf (hans Mormor var Søster til Christoffers Fader), se I, S. 23. Og heri omtaler han ligeledes sine to Morbrødre Præsten Iver Adolphus og Student Jacob Adolphus fra Trondhjem og deres Bedrifter i Svenskekrigen. Af hans Omtale her af Slægtsforholdet til Præsten Hr. Hans Cassel i Stokkemarke (f. 1624, død 1664), hvis Præstegaard blev udplyndret af Svenskerne 7. Febr. 1658, synes det at fremgaa, at denne maa have været gift med en Søster til Peder Alfsens Hustru Anne Jacobsdatter - men hvilken
?

Peder blev gift med Anne Jensdatter Aalborg før 1678.

Deres barn:

          i.  Anne Pedersdatter er født omkring 1678 og døde efter 1685.

Peder blev derefter gift med Appollonie Nielsdatter i 1685.

Deres barn:

67        i.  Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana. Margrethe blev gift med Sognepræst Peder Albertsen Rold, søn af Sognepræst Albert Pedersen Rold og Karen Olufsdatter Lerche.


135. Appollonie Nielsdatter er født omkring jun. 1664 og døde den 19 jan. 1700 i Kværndrup.

Om Appollonie Nielsdatter

Appollonie Nielsdatter var datter af en byfoged i Store Heddinge.

Appollonie blev gift med Sognepræst Peder Andersen Claudianus i 1685.

146. Gårdmand Jacob Albertsen, søn af Gårdmand Albert Ibsen og Helle Mikkelsdatter, er født før 1649 på Rodegård ved Skjørring og døde før maj 1711 i Vadsted nær Søby ved Silkeborg.

Om Jacob Albertsen

Jacob Albertsen er fra 1669 kendt i tingbogen for Gjern Herred som selvejerbonde i Dallerup. i 1680 solgte han gården og flyttede til Vadsted.

Jacob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Maren Jacobsdatter er født før 1684 og døde efter maj 1711. Maren blev gift med Peder Nielsen Aabo omkring 1699.

73       ii.  Abelone Jacobsdatter. Abelone blev gift med Købmand og hestehandler Laurids Christensen omkring 1707.

        iii.  Helle Jacobsdatter er født før 1696 og døde efter maj 1711. Helle blev gift med Niels Terkildsen.

         iv.  Sidsel Jacobsdatter er født før 1696 og døde efter maj 1711.


152. Jørgen blev født før 1649.

Jørgen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Anders Jørgensen døde efter jul. 1729.

76       ii.  Rytterbonde Peder Jørgensen. Peder blev gift med Valborg Clausdatter før 1689. Peder blev derefter gift med Johanne Sørensdatter den 5 jun. 1698 i Verninge Kirke. Peder blev derefter gift med Christence Pedersdatter før 1719.


156. Sognepræst Hans Lauritsen er født i 1647 i Odense og døde den 14 nov. 1719 i Flemløse.

Om Hans Lauritsen

Sognepræsten Hans Lauritsen i Flemløse er omtalt i Årbog for Odense og Assens Amter 1927:
Han blev født i Odense 1647. (Hans Fødselsår opgives ofte til 1646; men ved Skiftet efter hans Død anføres han som født 1647).
Han var først Rektor ved Latinskolen i Assens og blev Sognepræst i Flemløse 1678.
Han var gift første Gang med Karen Jørgensdatter Wichmand, født i Odense, hvor Faderen, Jørgen Wichmand, var Raadmand. Der var to Sønner og en Datter i Ægteskabet.
Om hans andet Ægteskab vides ikke andet, end at hans Hustru blev begravet 7. Marts 1738; selv døde han 14. November 1719.
Imellem Præsten Hans Lauritsens efterladte Papirer er fundet et af ham selv beskrevet Ark Papir, hvorpaa han meddeler, at han har erholdt Generalleutenant Adam Frederik Trampes Tilladelse til at lade opsætte et Epitafium i Kirken for sig og sin Hustru, samt lade opmure i Kirken en Begravelse, >hvor de (han og Hustruen) efter Sjælenes Annammelse i Guds Haand og Gjemme agter at nyde Legemernes Ro og Hvile indtil baade Sjælenes og Legemernes ærefulde Samling paa den yderste Dag. Fød i Odense Aar 1647, kaldet til Sognepræst for denne Menighed 1678. Hun fød samme Sted 1659 tillige med deres i ret yndeligt Ægteskab velsignede Børn, l Datter og 2 Sønner. Han døde Aar 17 ... i hans Alders … Aar.
Saa samles her igen, der samledes i Live,
Var i Kærlighed, hvis Ben her skal blive
I Fred, og dernæst i Æreminde staa
Hos os, til deres Ben igjen til Live naa."
Hvis et saadant Epitafium i sin Tid er blevet opsat, er det senere fjernet igen, og nu vides der intet nærmere derom
.

Hans blev gift med Karen Jørgensdatter Wichmann den 5 nov. 1679 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Deres børn:

          i.  Ingeborg Hansdatter er født i mar. 1684 i Flemløse og døde den 29 jul. 1741 i Odense. Et andet navn for Ingeborg var Sofie Hedvig Hansdatter. Ingeborg blev gift med Sognepræst Gjøde Hansen. Parret var barnløst.

         ii.  Birgitta Catrine Hansdatter døde i nov. 1715 i Flemløse.

78      iii.  Sognepræst Laurits Hansen. Laurits blev gift med Anna Marie Bertelsdatter, datter af Sognepræst Bertel Ludvigsen og Birgitte Christiansdatter Luja, den 23 nov. 1714.

         iv.  Sognepræst Jørgen Hansen Wichmann er født den 11 nov. 1687 i Flemløse og døde den 27 jan. 1730 i Nørre Lyndelse. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Hansen. Jørgen blev gift med Maren Nielsdatter Basse, datter af Niels Nielsen Basse og Gertrud Sørensdatter, i 1721.


157. Karen Jørgensdatter Wichmann, datter af Købmand og rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann og Ingeborg Pedersdatter Balslev, er født i 1659 i Odense og døde i mar. 1711 i Flemløse.

Karen blev gift med Sognepræst Hans Lauritsen den 5 nov. 1679 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

158. Sognepræst Bertel Ludvigsen, søn af Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph og Maren Nielsdatter Let, er født i aug. 1638 i Odense og døde den 8 dec. 1719 i Assens.

Om Bertel Ludvigsen

Bertel Ludvigsen var sognepræst i Assens.

Bertel blev gift med Marie Poulsdatter den 2 jun. 1667 i Assens.

Deres barn:

          i.  Karen Bertelsdatter er født omk 1667 i Assens og døde i maj 1762 i Odense. Karen blev gift med Sognepræst Poul Jørgensen Bang den 10 okt. 1711 i Assens. Karen blev derefter gift med Rådmand Joachim Salomon Grubbe omkring 1722-1723.

Bertel blev derefter gift med Birgitte Christiansdatter Luja den 16 apr. 1678 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Deres børn:

          i.  Ludvig Bertelsen er født i apr. 1680 og døde i nov. 1683 i Assens.

         ii.  Sognepræst Christen Henrik Luja Bertelsen er født i aug. 1681 i Assens og døde i apr. 1738 i Gladsaxe. Christen blev gift med Anna Ottosdatter Stoud den 8 jul. 1710.

        iii.  Niels Berthelsen er født i mar. 1683 i Assens og døde i jul. 1744 i Odense.

         iv.  Sognepræst Ludvig Bertelsen er født i jul. 1684 i Assens og døde den 26 dec. 1766 i Assens. Ludvig blev gift med Cecilie Marie Ulriksdatter Schandorff.

          v.  Gårdmand Jacob Bertelsen er født den 27 sep. 1685 i Assens og døde den 18 dec. 1728 på Mørkegård ved Mørkøv. Jacob blev gift med Anne Marie Jacobsdatter Vincents den 19 jul. 1718.

         vi.  Købmand Bertel Bertelsen er født i dec. 1688 i Assens og døde i jul. 1767 i Aalborg. Bertel blev gift med Maren Hermansdatter den 28 okt. 1716 i Aalborg.

79      vii.  Anna Marie Bertelsdatter. Anna blev gift med Sognepræst Laurits Hansen, søn af Sognepræst Hans Lauritsen og Karen Jørgensdatter Wichmann, den 23 nov. 1714.

       viii.  Abigael Bertelsdatter er født i jun. 1692 i Assens og døde efter jul. 1744. Abigael blev gift med Consumtionsbetjent Oluf Jensen Bang.


159. Birgitte Christiansdatter Luja, datter af Medicus Practicus Christian Henrik Luja og Karen Clausdatter Mule, er født i mar. 1659 i Odense og døde i dec. 1722 i Assens.

Birgitte blev gift med Sognepræst Bertel Ludvigsen den 16 apr. 1678 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

188. Niels blev født før 1683.

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Gertrud Sofie Nielsdatter døde i maj 1762 i Herritslev. Gertrud blev gift med Degn Mathæus Hansen Schmidt den 7 okt. 1746 i Nysted.

94       ii.  Herman Nielsen. Herman blev gift med Anne Kirstine Hansdatter, datter af Hans Henrik Christiansen Møller og Abelone Olufsdatter Lund, den 20 apr. 1736 i Nykøbing F Kirke. Herman blev derefter gift med Abigael Greve den 13 mar. 1742 i Nysted.

        iii.  Else Nielsdatter er født omkring feb. 1710 og døde i mar. 1769 i Våbensted. Else blev gift med Degn Gustavus Vilhelm Greve den 9 jan. 1733 i Nysted.


190. Hans Henrik Christiansen Møller er født før 1681 i Nykøbing F. og døde i mar. 1736 i Nykøbing F.

Om Hans Henrik Christiansen Møller

Hans Henrik Christiansen med tilnavnet Møller var skomager i Nykøbing F.
Han fik borgerskab som skomager i 1704 og igen i 1718.

Hans blev gift med Malene Jesdatter den 30 jan. 1705 i Nykøbing F Kirke.

Hans blev derefter gift med Abelone Olufsdatter Lund før 1714.

Deres børn:

          i.  Christian Hansen Møller er født omkring 1714 og døde efter sep. 1743.

95       ii.  Anne Kirstine Hansdatter. Anne blev gift med Herman Nielsen, søn af Niels, den 20 apr. 1736 i Nykøbing F Kirke.

        iii.  Oluf Hansen Møller er født omkring 1722 og døde efter sep. 1743.

         iv.  Sidsel Marie Møller er født omkring 1728 og døde i sep. 1743 i Nykøbing F. Sidsel blev gift med Ove Jensen den 4 sep. 1744 i Nykøbing F Kirke.


191. Abelone Olufsdatter Lund er født før 1699 og døde efter sep. 1743.

Abelone blev gift med Hans Henrik Christiansen Møller før 1714.

222. Jens Nielsen er født omkring 1650 og døde i jun. 1726 i Udby på Fyn.

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

          i.  Mette Jensdatter er født før 1690 og døde i mar. 1718 i Føns. Mette blev gift med Hans Hansen den 29 nov. 1705 i Udby Kirke på Vestfyn. Mette blev derefter gift med Knud Nielsen den 6 aug. 1713 i Føns Kirke.

Jens blev derefter gift med Maren Andersdatter før 1692.

Deres børn:

          i.  Peder Jensen er født i sep. 1692 i Udby på Fyn og døde efter 1739. Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

111      ii.  Mette Jensdatter. Mette blev gift med Gårdmand Jørgen Nielsen den 8 dec. 1720 i Udby Kirke på Vestfyn.

        iii.  Anders Jensen er født i maj 1699 i Udby på Fyn og døde mellem apr. 1767 og 1799 på Fønsskov. Anders blev gift med Anne Pedersdatter den 5 jun. 1732 i Føns Kirke.

         iv.  Niels Jensen er født før 1700 og døde efter 1735. Niels blev gift med Magdalena Dorothea.

          v.  Maren Jensdatter er født før 1702 og døde før apr. 1799. Maren blev gift med Gårdmand Hans Pedersen den 21 nov. 1717. Maren blev derefter gift med Jørgen Godskesen den 6 jun. 1725 i Udby Kirke på Vestfyn.


223. Maren Andersdatter er født omkring 1654 og døde i dec. 1722 i Udby på Fyn.

Maren blev gift med Jens Nielsen før 1692.

232. Niels Fiil .

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

116       i.  Rytterbonde Søren Nielsen. Søren blev gift med Kirsten Rasmusdatter, datter af Rasmus Andersen, før 1717.

         ii.  Gårdmand Niels Nielsen er født omkring 1697 og døde i apr. 1763 i Rigtrup ved Randers. Et andet navn for Niels var Niels Nielsen Krog.

        iii.  Maren Nielsdatter er født før 1748 og døde efter apr. 1763. Maren blev gift med Rasmus Frandsen.

         iv.  Anne Nielsdatter er født før 1748 og døde før apr. 1763. Anne blev gift med Rasmus Overgaard.

          v.  Maren Nielsdatter er født før 1749 og døde før apr. 1764. Maren blev gift med Jens Ovesen.


234. Rasmus Andersen er født før 1674 og døde efter jun. 1730.

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

117       i.  Kirsten Rasmusdatter. Kirsten blev gift med Rytterbonde Søren Nielsen, søn af Niels Fiil, før 1717. Kirsten blev derefter gift med Rasmus Rasmussen omkring 1732.


240. Jens Nielsen er født omkring 1646 og døde i okt. 1709 i Lindå ved Todbjerg.

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

120       i.  Rasmus Jensen. Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

         ii.  Niels Jensen blev født i mar. 1690 i Lindå ved Todbjerg.

        iii.  Niels Jensen blev født i aug. 1692 i Lindå ved Todbjerg.

         iv.  Karen Jensdatter blev født i jul. 1695 i Lindå ved Todbjerg.

          v.  Maren Jensdatter er født i mar. 1698 i Lindå ved Todbjerg og døde i 1731.

         vi.  Jens Jensen blev født i mar. 1702 i Lindå ved Todbjerg.

        vii.  Peder Jensen Hjortshøj er født i maj 1704 i Lindå ved Todbjerg og døde i jun. 1771 i Lindå ved Todbjerg.


244. Gårdmand Laurs Rasmussen er født før 1677 og døde omkring aug. 1736 i Bramstrup ved Randers.

Om Laurs Rasmussen

Laurs Rasmussen var gårdmand i Bramstrup. Han var gårdfæster under Clausholm.

Laurs blev gift med Dorthe Sørensdatter før 1697.

Deres børn:

122       i.  Gårdmand Rasmus Laursen. Rasmus blev gift med Helle Simonsdatter, datter af Rytterbonde Simon Nielsen og Inger Jensdatter, den 14 jun. 1733 i Ødum Kirke ed Randers.

         ii.  Knud Laursen er født omkring 1706 og døde efter aug. 1736.

Laurs blev derefter gift med Johanne Simonsdatter, datter af Rytterbonde Simon Nielsen og Inger Jensdatter, den 24 jun. 1715 i Ødum Kirke ed Randers.

Deres børn:

          i.  Dorthe Laursdatter er født omkring 1718 i Bramstrup ved Randers og døde efter aug. 1736.

         ii.  Simon Laursen er født i dec. 1719 i Bramstrup ved Randers og døde efter aug. 1736.

        iii.  Jens Laursen er født omkring 1723 i Bramstrup ved Randers og døde efter aug. 1736.

         iv.  Maren Laursdatter er født omkring 1728 i Bramstrup ved Randers og døde efter aug. 1736.

          v.  Inger Laursdatter er født omkring 1731 i Bramstrup ved Randers og døde efter aug. 1736.


245. Dorthe Sørensdatter er født før 1682 og døde i 1715.

Dorthe blev gift med Gårdmand Laurs Rasmussen før 1697.

246. Rytterbonde Simon Nielsen er født i 1658 og døde i mar. 1726 i Røved ved Ødum.

Om Simon Nielsen

Simon Nielsen var rytterbonde i Røved under Dronningborg Rytterdistrikt.

Simon blev gift med Inger Jensdatter den 29 maj 1687 i Mejlby Kirke.

Deres børn:

          i.  Jens Simonsen er født omkring 1687 i Røved ved Ødum og døde i dec. 1748 i Røved ved Ødum. Jens blev gift med Kirsten Nielsdatter den 12 jun. 1736 i Rud Kirke.

123      ii.  Helle Simonsdatter. Helle blev gift med Gårdmand Niels Christensen før 1711. Helle blev derefter gift med Gårdmand Rasmus Laursen, søn af Gårdmand Laurs Rasmussen og Dorthe Sørensdatter, den 14 jun. 1733 i Ødum Kirke ed Randers.

        iii.  Karen Simonsdatter er født omkring 1699 i Røved ved Ødum og døde efter apr. 1729.

         iv.  Johanne Simonsdatter er født før 1700 i Ødum og døde efter aug. 1736. Johanne blev gift med Gårdmand Laurs Rasmussen den 24 jun. 1715 i Ødum Kirke ed Randers.

          v.  Niels Simonsen er født omkring 1701 i Røved ved Ødum og døde efter apr. 1729.

         vi.  Gårdmand Poul Simonsen er født omkring 1703 i Røved ved Ødum og døde i aug. 1760 i Halling. Et andet navn for Poul var Poul Simonsen Lyng. Poul blev gift med Maren Laursdatter. Poul blev derefter gift med Karen Nielsdatter omkring 1742.

        vii.  Maren Simonsdatter er født omkring 1709 i Røved ved Ødum og døde efter mar. 1760. Maren blev gift med Rytterbonde Søren Poulsen den 24 jun. 1736 i Ødum Kirke ed Randers.

       viii.  Zidsel Simonsdatter er født før 1714 og døde omkring nov. 1742 i Villendrup ved Randers. Zidsel blev gift med Peder Andersen før 1729.


247. Inger Jensdatter, datter af Gårdmand Jens Nielsen og Sidsel Sørensdatter, er født i nov. 1667 på Kalstrup ved Mejlby og døde efter apr. 1729.

Inger blev gift med Rytterbonde Poul Nielsen.

Inger blev derefter gift med Rytterbonde Simon Nielsen den 29 maj 1687 i Mejlby Kirke.

9. generation (5x tipoldeforældre)260. Sognepræst Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel, søn af Forpagter Daniel Henriksen og Gjertrud Jensdatter, er født den 25 aug. 1616 på Hjelmsøgård i Hjelmsølille og døde den 14 aug. 1684 i Ferslev i Hornsherred.

Om Jens Danielsen Ranchel

Jens Danielsen Ranchel blev født 25/8 1616, på Hjelmsøgård, hvor hans far Daniel Henriksen skulle have været forpagter. Hans mar hed Gjertrud Jensdatter.
Han blev 1640 student fra Roskilde skole, hvor han 1643-44 nævnes som hører. 4/7 1645 blev han ordineret til sognepræst på Orø i Holbæk fjord og 1663 blev han sognepræst i Ferslev og Vellerup og 1664 tillige provst.
Han døde i Ferslev 14/8 1684. En lille, sort marmortavle findes endnu i Ferslev kirke, men er svær at tyde, da bogstaverne efterhånden også er sorte. Tavlen er omtalt i Nationalmuseets beskrivelse af Ferslev Kirke i Horns Herred: "O. 1684. Til et fromt minde om den meget lærde og fromme Jens Danielsen Höet, født 25. aug. 1616 på Hielmsøegaard på Sjælland som søn af Daniel Henriksen og Gertrud Jensdatter. Først i præsteembedet hos Ourø-boerne 18 år, dernæst hos Ferslövenserne og Wellerupenserne i 21 år, og samtidig administreredes det Hornensiske provstedømme. Gift to gange og fader til seks sønner med sin anden ægtefælle, den ædle og værdige matrone, Medea Pedersdatter. † 14. aug. 1684, 68 år gammel. Sort kalksten, 70x85 cm. Den latinske indskrift, som afsluttes med to moraliserende disticha, er med fordybede versaler. Indmuret i korets søndre væg. "

Jens blev gift med Mette Pedersdatter.

Deres barn:

130       i.  Sognepræst Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg. Daniel blev gift med Øllegaard Jensdatter i 1684.


261. Mette Pedersdatter er født før 1645 og døde efter 1686.

Mette blev gift med Sognepræst Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel.

266. Sognepræst Oluf Knudsen Lerche, søn af Sognepræst Knud Madsen Lerche og Sidsel Antoniusdatter Bathe, er født omkring 1622 i Nysted og døde den 10 apr. 1682 i Nysted.

Om Oluf Knudsen Lerche

Oluf Knudsen Lerche var fra 1666 til 1682 sognepræst i Nysted.
I Nysted Kirke findes et minde i form af en lysekrone over sognepræsten Oluf Knudsen Lerche og hans hustru Margrethe Jørgensdatter Hichman. Lysekronen bære følgende indskrift: >Anno 1703 til Guds Husis Prydelse i Nysted, og de her hvilende sahl. Mennisker, sahl. Hr. Oluf Knudsen Lerche, fordum Sognepræst her til Menigheden, og Provst i Musse Herrid, sampt hans kiære Hustrue dend dydefulde sahl. Matrone Margrethe Jørgens Datter Hichmand til Amindelse, er denne Liuse Crone foræret af deris kiære Søn Hr. Knud Olufsen Lerche, Sognepræst til Aunslef og Bogense Menigheder i Fyen og hans kiære Hustroe Anna Sophia Otthes Datter, saa og deris kiære Svigersøn Magister Peder Jensen Bøgvad, Sognepræst her til Nyested og Herritslef Menigheder og hans kiære Hustroe Karen Olufsdatter Lerche<
.

Oluf blev gift med Karen Pedersdatter den 29 jan. 1654 i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov.

Oluf blev derefter gift med Margrethe Jørgensdatter Hichmand den 29 jan. 1654.

Deres børn:

          i.  Sognepræst Knud Olufsen Lerche er født den 12 okt. 1658 i Nysted og døde den 7 apr. 1711 i Aunslev ved Nyborg. Knud blev gift med Anna Sophia Ottossdatter den 15 sep. 1686 i Aunslev Kirke.

133      ii.  Karen Olufsdatter Lerche. Karen blev gift med Sognepræst Albert Pedersen Rold den 24 jul. 1683 i Nysted. Karen blev derefter gift med Sognepræst Peder Jensen Bøgvad, søn af By- og Rådstueskriver Jens Madsen Colding og Anna Pedersdatter Bøgvad, den 23 jul. 1696 i Nysted.


267. Margrethe Jørgensdatter Hichmand er født før 1642 og døde før 1703.

Margrethe blev gift med Sognepræst Oluf Knudsen Lerche den 29 jan. 1654.

Margrethe blev derefter gift med Hans Jensen Steenholt omkring 1682.


268. Rektor Anders Clausen, søn af Rigsskriver Claus Mortensen, er født omkring 1593 og døde den 6 sep. 1652 i Trondheim i Trøndelag fylke.

Om Anders Clausen

Anders Clausen var fra 1627 til sin død rektor ved Trondhjems Katedralskole.
Anders Clausen er omtalt i en artikel i Personalhistorisk Tidsskrift i januar 1962 med en omtale af danske studerende ved Sankt Andrews i Skotland. Ifølge artiklen studere Anders Clausen Gislinge her i 1609. På samme tid studere to af hans brødre Morten Clausen Gislinge og Erik Clausen Gislinge. - I artiklen nævnes, at de tre brødre formentlig var sønner af rigets skriver Claus Mortensen i Gislinge
.

Anders blev gift med Anna Pedersdatter.

Deres barn:

134       i.  Sognepræst Peder Andersen Claudianus. Peder blev gift med Anne Jensdatter Aalborg før 1678. Peder blev derefter gift med Appollonie Nielsdatter i 1685.


269. Anna Pedersdatter, datter af Lagmand Peder Alfsen og Anna Jacobsdatter Wolf, er født omkring 1625 og døde efter 1624.

Om Anna Pedersdatter

Anna Pedersdatter kaldes ifølge Wibergs Præstehistorie også Anne Pedersdatter Alfsen.
Hun skulle således være datter af Peder Alfsen, der var lagmand i Tronhjem
.

Anna blev gift med Rektor Anders Clausen.

292. Gårdmand Albert Ibsen er født før 1629 og døde mellem 1677 og 1683.

Om Albert Ibsen

Albert Ibsen - eller Albret Ibsen som det blev stavet dengang - boede på Rodegård i Skjørringe Sogn.
Han er i årene 1661-1677 nævnt flere gange i tingbogen for Framlev Herred. Af en tingbogsindførelse den 2.12.1663 fremgår andvidere, at Jens Albertsen i Rodegård var hans søn.

Albert blev gift med Helle Mikkelsdatter før 1649.

Deres børn:

          i.  Sidsel Albertsdatter døde før maj 1711. Sidsel blev gift med Peder Jensen.

146      ii.  Gårdmand Jacob Albertsen. Jacob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

        iii.  Søren Albertsen Haugaard er født før 1654 på Rodegård ved Skjørring og døde før maj 1711. Søren blev gift med Anne Nielsdatter omkring 1674.

         iv.  Jens Albertsen er født omkring 1656 på Rodegård ved Skjørring og døde før maj 1711 på Rodegård ved Skjørring. Jens blev gift med Anne Sørensdatter, datter af Søren Pedersen og Edel Christensdatter, før 1680.

          v.  Morten Albertsen er født før 1661 på Rodegård ved Skjørring og døde efter maj 1711. Morten blev gift med Mette Jensdatter omkring 1681.


293. Helle Mikkelsdatter er født før 1629 og døde efter 1664. Et andet navn for Helle var Helle Mikkelsdatter Fog.

Helle blev gift med Gårdmand Albert Ibsen før 1649.

Helle blev derefter gift med Jens Mortensen, søn af Morten, før 1644.

Deres børn:

          i.  Maren Jensdatter døde efter maj 1711. Maren blev gift med Jesper Olufsen.

         ii.  Anne Jensdatter døde før maj 1711. Anne blev gift med Rasmus Nielsen.

        iii.  Kirsten Jensdatter døde før maj 1711. Kirsten blev gift med Christen Nielsen.

         iv.  Sidsel Jensdatter er født før 1664 og døde omkring maj 1711 i Aarhus. Sidsel blev gift med Mikkel Lassen.


314. Købmand og rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann, søn af Købmand Bertel Wichmann og Karen Jørgensdatter Leth, blev født omkring 1615, døde den 27 maj 1680 i København, og blev begravet den 11 jun. 1680 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Om Jørgen Bertelsen Wichmann

Jørgen Bertelsen Wichmann var købmand i Odense.

Jørgen blev gift med Ingeborg Pedersdatter Balslev før 1658.

Deres børn:

          i.  Maren Jørgensdatter Wichmann er født før 1658 og døde omkring jun. 1721 i Egense. Maren blev gift med Sognepræst Niels Pedersen den 3 aug. 1673 i Odense. Maren blev derefter gift med Sognepræst Aksel Christensen Zeuthen, søn af Sognepræst Christen Jensen Zeuthen.

157      ii.  Karen Jørgensdatter Wichmann. Karen blev gift med Sognepræst Hans Lauritsen den 5 nov. 1679 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

        iii.  Bertel Wichmann er født før aug. 1660 og døde før jun. 1680.

         iv.  Henning Wichmann er født før aug. 1660 og døde før jul. 1680.

Jørgen blev derefter gift med Mette Knudsdatter Blankenborg den 2 feb. 1662 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Deres børn:

          i.  Ingeborg Jørgensdatter Wichmann er født i 1662 i Odense og døde efter apr. 1682. Ingeborg blev gift med Fænrik Johannes Philip Mohr von Waldt den 5 apr. 1682 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

         ii.  Mette Jørgensdatter Wichmann er født den 11 nov. 1668 i Odense og døde efter jul. 1680. Mette blev gift med Sognepræst Christian Poulsen Bruun den 26 sep. 1702 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Mette blev derefter gift med Ritmester Henrik Voss den 27 apr. 1707 i Sankt Knuds Kirke i Odense.


315. Ingeborg Pedersdatter Balslev, datter af Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev og Karen Hansdatter Bruun, er født omkring 1631 og døde i aug. 1660 i Odense.

Ingeborg blev gift med Købmand og rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann før 1658.

316. Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph, søn af Sognepræst Mikkel Ibsen Tisdorph, er født i feb. 1595 i Roager og døde den 22 sep. 1643 i Odense.

Om Ludvig Mikkelsen Tisdorph

Ludvig Mikkelsen Tisdorph var sognepræst ved Vor Frue Kirke i Odense.

Om Ludvig Mikkelsen Tisdorph i Fyns Stifts præstehistorie

Fra Fyns Stifts præstehistorie:
Odense Vor Frue Kirke - Seden
4. 1632-1643. Mag. Ludvig Mikkelsen Tisdorph.
F. Roager . . II 1595. Søn af Sp. Roager Mikkel Henriksen Tisdorph.
stud. Kbh. 1613. Bacc. 11 V 1616. imm. Heidelberg 15 VI 16~0. imm. Tiibingen 26 IX s. A. Mag. 9 V 1625. 1625 Sp. Sorø. ord. 11 V s. A. 18 VI 1632 Sp. Odense Vor Frue K. - Seden. Skal ved sin Død være kaldet til Biskop Ribe Stift. t Odense 22 IX 1643.
g. 15 X 1626 Maren Nielsdatter Leth. F. Odense .. IV 1604. begr. Odense Vor Frue 11 XII 1682. 4. S. 4 Dtr. Datter af Borger Odense Niels (Leth) og Karen Jacobsdatter Leth. se H. Hansen, L. H. Hjort & M. N. Sass, Skamby. H. J. Sperling & A. J. Cheldorpg, Bogense-S. B. Ludvigsen, Assens-K. L. P. Grindsteen, Udby/Fyn. J. M. Ludvigsen, Faaborg-D. J. Ludvigsen, Horne/Fyn.
Hustru g. 2) Eftm
.

Ludvig blev gift med Maren Nielsdatter Let den 15 okt. 1626 i Odense.

Deres børn:

          i.  Niels Ludvigsen døde før feb. 1691.

         ii.  Anne Ludvigsdatter døde omkring jul. 1678.

        iii.  Sognepræst Jacob Ludvigsen er født den 29 nov. 1627 i Sorø og døde den 27 jan. 1684 i Horne på Fyn. Jacob blev gift med Maren Svendsdatter, datter af Professor Svend Pedersen og Karen Jørgensdatter Mule, den 10 dec. 1654.

         iv.  Maren Ludvigsdatter er født den 25 nov. 1632 i Odense og døde efter nov. 1686. Maren blev gift med Sognepræst Henrik Hansen den 29 jun. 1656. Maren blev derefter gift med Sognepræst Laurits Henriksen Hjort den 17 mar. 1661 i Vor Frue Kirke i Odense. Maren blev derefter gift med Sognepræst Mathias Nielsen Sass den 30 sep. 1677 i Skamby Kirke.

          v.  Sognepræst Just Michael Ludvigsen er født før 1638 og døde den 17 mar. 1690 i Faaborg. Just blev gift med Anna Mortensdatter Griff den 24 jun. 1660 i Faaborg Kirke. Just blev derefter gift med Maren Hansdatter Naur den 30 jul. 1680.

158      vi.  Sognepræst Bertel Ludvigsen. Bertel blev gift med Marie Poulsdatter den 2 jun. 1667 i Assens. Bertel blev derefter gift med Birgitte Christiansdatter Luja, datter af Medicus Practicus Christian Henrik Luja og Karen Clausdatter Mule, den 16 apr. 1678 i Sankt Knuds Kirke i Odense.


317. Maren Nielsdatter Let, datter af Købmand Niels Jacobsen Leth og Karen Jørgensdatter Leth, er født i apr. 1604 i Odense og døde den 11 dec. 1682 i Odense.

Maren blev gift med Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph den 15 okt. 1626 i Odense.

Maren blev derefter gift med Sognepræst Niels Pedersen Bruunow omkring 1644.


318. Medicus Practicus Christian Henrik Luja, søn af Stadslæge Christian Luja og Euphrosyne Borsdorff, er født den 13 sep. 1628 i Merseburg i Sachsen-Anhalt og døde den 28 mar. 1709 i Odense.

Om Christian Henrich Luja

Fra bogen 'Stamtavle over slægten Luja Efterslægt af Christian Henrich Luja (1628-1709), konsistorial-assessor og landphysicus på Fyn'
Christian Henrich Luja
var født i Merseburg den 13. sep. 1628. Hans fader var Dr. Christian Luja, kurfyrstelig sachsisk stifts- og stadslæge i Merseburg. Hans moder var Euphrosyne Borsdorff, datter af kurfyrstelig regeringsråd ved stiftet i Merseburg, Ambrosius Borsdorff. Efter faderens tidlige død i 1643, kom han i skole i Weissenfels ved sin farbroder, Dr. Elias Lujas, mellemkomst. I år 1646 blev han indskrevet ved akademiet i Leipzig hvor han studerede medicin i 5 år. Efterfølgende rejste han bl.a. til Italien hvor han efter 3 år tog doktorgraden i Padua.
Efter adskillige rejser, herunder 3 år hos adelen i Jylland, dukker han op på fyn, hvor han i 1657 bliver praktiserende læge (medicus practicus) på Fyn og "Assessor udi ConsistorialCollegio" i Odense. Samme år gifter han sig med Karen Clausdatter Mule, datter af Claus Mule og Birgitte Rosenvinge. Med hende får han datteren Birgitte og sønnen Christian Michel. Karen Mule dør den 24. februar 1663 og han gifter sig med Abigail Lauritsdatter, datter af Biskop Lauritz Jacobsen Hindsholm og Anna Jørgensdatter Mule, den 20. aug. 16654. Anna og Karen Mule var kusiner på begge forældres side og ægteparret blev viet med kongebrev:
"Frederik III tillader, at Doctor Christian Luja maa indtræde i Ægteskab med afg. Biskop Dr. Laurits Jacobsens Datter, Abigael Lauritsdatter, uagtet hun i tredie Led paa fædrene og mødrene Side er beslægtet med Dr. Lujas første Hustru. Dat. Kbhvn 29. Novbr. 1664."
I Brandts kirkebogsuddrag for Skt. Hans Kirke i Odense finder vi følgende oplysninger
· 7. april 1657 trolovet, 24. maj viet Dr. Christian Luja og Karen Mule
· 20. marts 1659 døbt Dr. Christian Lujas datter, Birgitte
· 24. juni 1660 døbt Dr. Christian Lujas søn, Christian Michel
· 19. November 1671 døbt Dr. Christian Lujas datter, Euphrosyne
I kirkebogsuddrag for Skt. Knuds Kirke i Odense finder vi flere oplysninger
· 20. juli 1666 døbt Dr. Christian Lujas datter, Karen
· 26. august 1668 døbt Dr. Christian Luja søn, Laurits
· 14. september 1679 døbt Dr. Lujas søn, Christian Henrich
· 21. marts 1684 døbt Dr. Luja datter, Anna
Christian Henrich Luja dør 2. apr. 1709 og blev begravet i Odense, Skt. Knuds Kirke, i koret
.

Christian blev gift med Karen Clausdatter Mule den 24 maj 1657 i Odense.

Deres børn:

159       i.  Birgitte Christiansdatter Luja. Birgitte blev gift med Sognepræst Bertel Ludvigsen, søn af Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph og Maren Nielsdatter Let, den 16 apr. 1678 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

         ii.  Sognepræst Christian Michel Luja er født i jun. 1660 i Odense og døde den 26 sep. 1710 i Ørbæk. Christian blev gift med Maren Nielsdatter Juul den 27 nov. 1688 i Ørbæk Kirke. Christian blev derefter gift med Anna Maria Jørgensdatter den 26 jun. 1709 i Faaborg Kirke.

Christian blev derefter gift med Abigail Lauridsdatter, datter af Biskop Laurs Jacobsen Hindsholm og Anna Jørgensdatter Mule, den 20 aug. 1665.

Deres børn:

          i.  Karen Luja er født i jul. 1666 i Odense og døde i mar. 1731 i Odense. Karen blev gift med Konrektor Jørgen Hane, søn af Herman Hane og Else Jørgensdatter Mule, den 5 nov. 1685 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Karen blev derefter gift med Medikus Frands Clausen Reenberg den 24 jul. 1703 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

         ii.  Professor Laurits Luja er født i aug. 1668 i Odense og døde den 20 okt. 1732 i Odense. Laurits blev gift med Cathrine Ludvigsdatter Stoud den 19 okt. 1697 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

        iii.  Euphrosyne Christensdatter Luja er født i nov. 1671 i Odense og døde i 1736 i Odense. Euphrosyne blev gift med Sognepræst Peder Jensen Winther, søn af Jens Sørensen og Mette Rasmusdatter, den 12 dec. 1695 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

         iv.  Konrektor Christian Henrich Luja er født i sep. 1679 i Odense og døde i jan. 1714 i Odense. Christian blev gift med Karen Knudsdatter Landorph den 6 okt. 1712 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

          v.  Anna Luja er født i mar. 1684 i Odense og døde i 1713 i Halsted. Anna blev gift med Sognepræst Rasmus Henriksen Lund den 17 jul. 1708 i Sankt Knuds Kirke i Odense.


319. Karen Clausdatter Mule, datter af Købmand Claus Hansen Mule og Birgitte Mogensdatter Rosenvinge, er født på Nislevgård ved Odense og døde den 24 feb. 1663 i Odense.

Karen blev gift med Medicus Practicus Christian Henrik Luja den 24 maj 1657 i Odense.

494. Gårdmand Jens Nielsen er født før 1645 og døde efter 1682. Et andet navn for Jens var Jens Nielsen Stær.

Om Jens Nielsen Stær

Jens Nielsen med tilnavnet Stær var gårdmand på Kalstrup ved Mejlby.
Fra bogen Mejlby Sogns Historie:
Efter Søren Grosens Død overtog hans Datter Sidsel Sørensdatter Kalstrup; men da hun i 1665 giftede sig med Jens Nielsen Stær fra Ebbestrup, gik Gaarden over til ham. Det maa være denne Mand, der nævnes i Kirkebogen under Navnet Jens Kalstrup.
Jens Nielsen Stær var død i 1685; men hvilket Aar han døde, vides ikke. Hans Enke, Sidsel Sørensdatter, overtog atter Kalstrup ved hans Død og levede til 1696. Derefter blev Gaarden overdraget til hendes Søn Niels Jensen Stær.
(Kilde: Bogen Mejlby Sogns Historie, trykt 1942 på Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri)

Jens blev gift med Sidsel Sørensdatter den 24 sep. 1665 i Mejlby Kirke.

Deres børn:

247       i.  Inger Jensdatter. Inger blev gift med Rytterbonde Poul Nielsen. Inger blev derefter gift med Rytterbonde Simon Nielsen den 29 maj 1687 i Mejlby Kirke.

         ii.  Niels Jensen Stær er født i jul. 1669 på Kalstrup ved Mejlby og døde i jan. 1731 på Kalstrup ved Mejlby. Niels blev gift med Maren Jensdatter.

        iii.  Karen Jensdatter er født i mar. 1673 på Kalstrup ved Mejlby og døde efter 1699. Karen blev gift med Niels Christensen den 11 jun. 1699 i Mejlby Kirke.

         iv.  Søren Jensen blev født i okt. 1674 på Kalstrup ved Mejlby.

          v.  Margrethe Jensdatter er født i aug. 1680 på Kalstrup ved Mejlby og døde i feb. 1719 på Kalstrup ved Mejlby.

         vi.  Peder Jensen blev født i jan. 1682 på Kalstrup ved Mejlby.


495. Sidsel Sørensdatter, datter af Gårdmand Søren Grorsen og Karen Pedersdatter, er født omkring 1642 og døde i okt. 1696 på Kalstrup ved Mejlby.

Sidsel blev gift med Gårdmand Jens Nielsen den 24 sep. 1665 i Mejlby Kirke.

10. generation (6x tipoldeforældre)520. Forpagter Daniel Henriksen er født før 1601 og døde efter 1616.

Om Daniel Henriksen

Daniel Henriksen var forpagter på Hjelmsøgård ved Ringsted.

Daniel blev gift med Gjertrud Jensdatter.

Deres barn:

260       i.  Sognepræst Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel. Jens blev gift med Mette Pedersdatter.


521. Gjertrud Jensdatter er født før 1601 og døde efter 1616.

Gjertrud blev gift med Forpagter Daniel Henriksen.

532. Sognepræst Knud Madsen Lerche, søn af Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche og Sidsel Knudsdatter, er født den 8 feb. 1593 i Nyborg og døde den 26 feb. 1666 i Nysted.

Om Knud Madsen Lerche

Knud Madsen Lerche var sognepræst i Nysted fra 1618-1666.
Fra bogen "Nysted 1409 - 7. december - 1909" Udgivet af Byrådet i Anledning af Nysteds 500 Aars Jubilæum:
Sidste Halvdel af det 16de og hele det 17de Aarhundrede var Ortodoksiens, Rettroenhedens, Kirketugtens og "Heksernes" Tidsalder. 1540 brændtes de første Hekse i Danmark, 1693 de sidste - 2 Hekse fra Falster. Om denne Tid faar man et ret fyldigt Begreb af Wejers Bog. Det er tydeligt, at Kirken danner Midtpunktet i Byens Liv, og man kan vistnok med Rette betegne en lang Periode som Familien Lerches, for saavidt som denne Præstesiægt i flere Led har været toneangivende. Denne Periode bliver end mere anskuelig for Efterverdenen derved, at de to legemsstore Portrætbilleder, der ere ophængte i Kirken, have bevaret Mindet om disse Menneskers Ydre. Og mere end det. Thi det er virkelige Kunstværker, der tydeligt gengive de afbildedes Karakter og Temperament, saa at man ser dem ligesom lyslevende for sine Øjne, typiske Skikkelser, som de ere, fra hin Tidsalder.
Det til venstre, paa Korets nordre Væg ophængte, forestiller Magister Knud Matzen Lerche. Han var født i Nyborg 1593 og tilhørte en anset og formuende Familie. I sin Ungdom rejste han udenlands - 1616 studerede han i Wittenberg -, var derefter Rektor i Landskrona, der jo den Gang hørte Danmark til, indtil han 1618 blev kaldet til Sognepræst i Nysted; 1623 blev han tillige Provst for Musse Herred. En yngre Halvbroder af ham var Cornelius Lerche, der blev Stiftamtmand over LollandFalster og af Familien Urne købte Aarsmarke, hvoraf 1714 Grevskabet Knuthenborg oprettedes. Provst Lerche var gift med Sophia Antoniidatter Bathe, der staar ved hans Side paa Maleriet. Hun var født i Nykøbing Anno 1600, Datter af Enkedronning Sofies Hofmedikus Anton Bathe. Som bekendt residerede Enkedronningen paa Nykøbing Slot fra 1594 til sin Død 1631.
Efter Hustruens Død 1653 giftede Provst Lerche sig, mærkeligt nok, ikke igen. Han nød stor Anseelse og deltog som deputeret for Lolland-Falsters Gejstlighed i Forhandlingerne om Suverænitetens Indførelse 1660. Han døde 1666; der var 9 Børn, og Sønnen Oluf Lerche, der havde været Kapellan hos sin Fader, blev dennes Efterfølger i Embedet.

Knud blev gift med Sidsel Antoniusdatter Bathe før 1622.

Deres barn:

266       i.  Sognepræst Oluf Knudsen Lerche. Oluf blev gift med Karen Pedersdatter den 29 jan. 1654 i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov. Oluf blev derefter gift med Margrethe Jørgensdatter Hichmand den 29 jan. 1654.


533. Sidsel Antoniusdatter Bathe, datter af Hofmedikus Antonius Bathe og Sara Oberberg, er født omkring 1600 i Nykøbing F. og døde i 1653 i Nysted.

Sidsel blev gift med Sognepræst Knud Madsen Lerche før 1622.

536. Rigsskriver Claus Mortensen er født før 1573 og døde i 1638.

Om Claus Mortensen

Claus Mortensen var Christian IV's rigsskriver i Norge.

Claus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

268       i.  Rektor Anders Clausen. Anders blev gift med Anna Pedersdatter, datter af Lagmand Peder Alfsen og Anna Jacobsdatter Wolf.


538. Lagmand Peder Alfsen er født omkring 1581 og døde i maj 1663 i Trondheim i Trøndelag fylke.

Om Peder Alfsen

Peder Alfsen var 1632-1663 lagmand i Tronhjem.

Peder Alfsen er en del av prosjektet justitia! Lagmennene i Norge 1607-1797 . Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607-1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki:
Peder Alfsen
ble utnevnt til lagmann 21. juni 1631 og tiltrådte embetet året etter. Han tok avskjed i 1653. Alfsen var påtenkt som lagmann i Oslo etter Jakob Hansen, men ble i stedet beskikket til lagmann i Trondheim.
Lorents Boyesen var innstilt av kongen som Alfsens etterfølger fordi Alfsen " forutsatt Boyesen ble enig med Alfsen om overtakelsesvilkårene. Men de synes ikke å ha blitt enige. I stedet for Alfsen i 1653 lagstolen til sin svigersønn.
Peder Alfsen studerte ved utenlandske universiteter, heriblant Leyden (1609), Orleans (1611), Padua (1613), Leyden (1614) og Basel (1615). Han ble både dr. medicus og dr. juris. I 1617 ble han medicus i Bergen, i 1626 medicus i Oslo. Han var også en tid fogd i Sunnhordland.
Peder Alfsen var involvert i en katolsk reaksjon tidlig på 1600-tallet. Flere prester ble fradømt sine embeter og sin formue. Alfsen var utenlands da dommen falt og må senere være blitt benådet.
Peder Alfsens opphav er ukjent. Han ble født ca. 1570 i Oslo og døde 3. mai 1663. Han ble gift med Anne Jacobsdatter Wolf , f. ca. 1590, datter av rektor i Oslo Jacob Jacobsen Wolf og Anna Jensdatter (1566-1600), datter av biskop i Oslo, Jens Nilssøn
.

Peder blev gift med Anna Jacobsdatter Wolf.

Deres børn:

          i.  Iver Adolphus er født omkring 1620 i Bergen i Hordaland fylke og døde den 31 mar. 1665 i Fron i Gudbrandsdalen.

269      ii.  Anna Pedersdatter. Anna blev gift med Rektor Anders Clausen, søn af Rigsskriver Claus Mortensen.

        iii.  Jacob Adolphus


539. Anna Jacobsdatter Wolf, datter af Sognepræst Jacob Jacobsen Wolf og Anna Jensdatter, er født i 1590 i Oslo og døde efter 1638.

Anna blev gift med Lagmand Peder Alfsen.

628. Købmand Bertel Wichmann er født før 1590 og døde omkring 1636 i Odense.

Om Bertel Wichmand

Bertel Wichmand var købmand i Odense.

Bertel blev gift med Karen Jørgensdatter Leth før 1610.

Deres børn:

          i.  Professor Niels Wichmann er født den 20 maj 1610 og døde den 2 mar. 1668 i Lund i Skåne. Niels blev gift med Cathrine Plum den 13 jun. 1647 i Vor Frue Kirke i København.

         ii.  Rådmand Hans Wichmann er født i 1612 i Odense og døde i dec. 1685 i Odense. Hans blev gift med Maren Hansdatter Aufdiener før 1654. Hans blev derefter gift med Kirsten Pedersdatter før 1671. Hans blev derefter gift med Elisabeth Christine Erichsdatter den 22 feb. 1674 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

        iii.  Anne Bertelsdatter Wichmann er født i 1613 og døde i 1642 i Odense. Anne blev gift med Rådmand Erik Jørgensen den 6 mar. 1633.

314      iv.  Købmand og rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann. Jørgen blev gift med Ingeborg Pedersdatter Balslev, datter af Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev og Karen Hansdatter Bruun, før 1658. Jørgen blev derefter gift med Mette Knudsdatter Blankenborg den 2 feb. 1662 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

          v.  Provst Bertel Wichmann er født den 4 feb. 1617 i Odense og døde den 10 jan. 1665 i Særslev på Nordfyn. Bertel blev gift med Anne Eriksdatter den 16 jun. 1661 i Sankt Knuds Kirke i Odense.


629. Karen Jørgensdatter Leth, datter af Jørgen Leth, er født den 14 sep. 1580 i Odense og døde den 20 dec. 1679 i Odense.

Om Karen Jørgensdatter Leth

Karen Jørgensdatter Leth er omtalt i biskop Jens Bircherods dagbog:
"1679 20ende December. Døde i Odense Karen Jørgensdaatter Leth, Sal: Berthel Wichmands efterlatte Enke. Klocken imod 1 Eftermid., efter 57 Aars Enkestand, og hendes Alder i Sandhed de hundrede. Thi hun er fød sammesteds Aar 1580 den 14. September. Hun vaar, førend hun døde, Moder, Farmoder, Mormoder, Oldemoder og Old-Oldemoder af 137 Børn og blant dennem mange fornemme Stands-Personer, baade geistlige og verslige.
"

Karen blev gift med Købmand Niels Jacobsen Leth i 1600.

Deres børn:

317       i.  Maren Nielsdatter Let. Maren blev gift med Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph, søn af Sognepræst Mikkel Ibsen Tisdorph, den 15 okt. 1626 i Odense. Maren blev derefter gift med Sognepræst Niels Pedersen Bruunow omkring 1644.

         ii.  Bodil Nielsdatter Leth er født før 1607 og døde før 1636. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

        iii.  Jacob Nielsen Leth er født før 1607 og døde efter 1646. Jacob blev gift med Gertrud Mikkelsdatter.

Karen blev derefter gift med Købmand Bertel Wichmann før 1610.

630. Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev døde den 27 dec. 1632 i Odense.

Om Peder Rasmussen Balslev

Peder Rasmussen Balslev var skriver og forvalter over Sankt Knuds Klosters Len samt stiftsskriver i Fyns Stift.

Peder blev gift med Karen Hansdatter Bruun omkring 1627.

Deres børn:

          i.  Dr. med. Christopher Balslev er født i 1628 og døde i 1673.

         ii.  Kirsten Pedersdatter Balslev er født den 7 nov. 1629 og døde den 9 jun. 1676. Kirsten blev gift med Dr. Joachim Timmermand den 16 aug. 1646. Kirsten blev derefter gift med Handelsmand Johan Høne den 16 apr. 1651. Kirsten blev derefter gift med Bygoged Antoni Ottesen Seeblad den 28 jun. 1663. Kirsten blev derefter gift med Borgmester Villum Jensen Rosenvinge den 23 jan. 1667.

315     iii.  Ingeborg Pedersdatter Balslev. Ingeborg blev gift med Købmand og rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann, søn af Købmand Bertel Wichmann og Karen Jørgensdatter Leth, før 1658.


631. Karen Hansdatter Bruun, datter af Rådmand Hans Bruun og Maren Christophersdatter Bang, er født i 1608 i Odense og døde den 26 nov. 1662 i Odense.

Karen blev gift med Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev omkring 1627.

Karen blev derefter gift med Sognepræst Jens Poulsen Vinding i 1636.

Karen blev derefter gift med Jørgen Poulsen Taulov i 1657.


632. Sognepræst Mikkel Ibsen Tisdorph er født før 1570 og døde i 1598.

Om Mikkel Ibsen Tisdorph

Mikkel Ibsen Tisdorph var sognepræst i Roager.

Mikkel blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Sognepræst Henrik Mikkelsen Tisdorph er født i 1580 i Haderslev og døde i 1646 i Hamburg, Deutschland.

316      ii.  Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph. Ludvig blev gift med Maren Nielsdatter Let, datter af Købmand Niels Jacobsen Leth og Karen Jørgensdatter Leth, den 15 okt. 1626 i Odense.


634. Købmand Niels Jacobsen Leth, søn af Jacob Leth, er født før 1580 og døde i 1607 i Odense.

Om Niels Jacobsen Leth

Niels Jacobsen Leth var købmand i Odense.
Ifølge bogen "Rod i Odense - Odenseanernes aner" kan Niels Jacobsen Leths aner føres tilbage til slægten Jordbjerg, der i middelalderen var bønder og væbnere primært i Skåne men med en stor gren på Fyn. Om Jordbjerg-slægten er rigtig godt beskrevet i en artikel "Unkersønnerne - en fynsk adelsslægt der slog sig på købmandshandel" bragt i Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2.
Niels Jacobsem Leths aner skulle således være:
Jep Unkersen, borgmester, død ca. 1534 i Odense; var gift med Karine Hansdatter død ca. 1535 i Odense.
Deres søn Hans Unkersen, borgmester, død ca. 1568 i Odense; var gift med Kathrine Poulsdatter død ca. 1590 i Odense.
Deres datter Inger Unkersdatter død 13.6.1592 i Odense; var gift med Søren Let, købmand, død 19.9.1579 i Odense.
Deres søn Jacob Sørensen Let, borgmester, død 19.8.1622; var gift med Maren/Marine Jørgensdatter Mand død 5.9.1603 i Odense.
Deres søn Niels Jacobsen Let, købmand, død før 1607 i Odense; var gift med Karen Jørgensdatter Let, født 14.9.1580 i Odense død 20.12.1679 i Odense
.

Niels blev gift med Karen Jørgensdatter Leth i 1600.

635. Karen Jørgensdatter Leth, datter af Jørgen Leth, er født den 14 sep. 1580 i Odense og døde den 20 dec. 1679 i Odense.
(Anesammenfald. Se person 629 på side 1)

636. Stadslæge Christian Luja, søn af Luja, er født før 1608 og døde i 1643.

Om Christian Luja

Christian Luja, kurfyrstelig sachsisk stifts- og stadslæge i Merseburg.

Christian blev gift med Euphrosyne Borsdorff.

Deres barn:

318       i.  Medicus Practicus Christian Henrik Luja. Christian blev gift med Karen Clausdatter Mule, datter af Købmand Claus Hansen Mule og Birgitte Mogensdatter Rosenvinge, den 24 maj 1657 i Odense. Christian blev derefter gift med Abigail Lauridsdatter, datter af Biskop Laurs Jacobsen Hindsholm og Anna Jørgensdatter Mule, den 20 aug. 1665.


637. Euphrosyne Borsdorff, datter af Ambrosius Borsdorff, er født før 1613 og døde efter 1628.

Euphrosyne blev gift med Stadslæge Christian Luja.

638. Købmand Claus Hansen Mule, søn af Hans Mikkelsen Mule og Mette Lauridsdatter Kotte, er født omkring 1575 i Odense og døde i 1647 i Odense.

Om Claus Hansen Mule

Claus Hansen Mule til Nislevgård, født ca. 1575 i Odense, død 1647 sst.
Var købmand, var Rigens Kanslers fuldmægtig, og var værge for Frue kirke; fik 1631 skøde på >Møntergården< øst for Sortebrødre Kirkegård
.

Claus blev gift med Ingeborg Jensdatter Svane omkring 1624.

Claus blev derefter gift med Birgitte Mogensdatter Rosenvinge omkring 1620.

Deres børn:

319       i.  Karen Clausdatter Mule. Karen blev gift med Medicus Practicus Christian Henrik Luja, søn af Stadslæge Christian Luja og Euphrosyne Borsdorff, den 24 maj 1657 i Odense.

         ii.  Provst Hans Clausen Mule er født den 28 feb. 1621 i Odense og døde den 11 nov. 1692 i Nyborg. Hans blev gift med Ellen Christensdatter Wellejus den 27 nov. 1653. Hans blev derefter gift med Christence Rasmusdatter Bacher den 6 nov. 1684.


639. Birgitte Mogensdatter Rosenvinge, datter af Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge og Karen Jørgensdatter Friis, er født i 1590 i Odense og døde i nov. 1623 i Odense.

Birgitte blev gift med Købmand Claus Hansen Mule omkring 1620.

990. Gårdmand Søren Grorsen, søn af Gårdmand Grors Grorsen, er født omkring 1576 og døde omkring 1660 på Kalstrup ved Mejlby.

Om Søren Grorsen

Søren Grorsen var gårdmand på Kalstrup
I Kalø Lens Indtægtsregnskab for 1612-13 meddeles, at Niels Grosen i Kalstrup paa sin Faders Vegne skal betale 12 Daler for Skovhugst i Kalstrup Skov. Kort efter maa Groers Groersøn være død; i de nævnte Lensregnskaber for 1613-14 staar nemlig, at "Søren Groersen i Kalstrup thill Farløn epter hansFader Groers Groersen ibm (= sammesteds) har betalt 3 Daler". Da Groers Groersøn døde, har altsaa sønnen Søren Grosen overtaget Kalstrup i Fæste. Dog har han foreløbigt ogsaa beholdt Dyrgaard, indtil Sønnen Gros Sørensen blev gammel nok til at kunne overtage den. Det hedder herom i Lensregnskaberne fra 1615-16: "Gregers Sørensen i Mejlby Hosbundholld aff den Gaard ibm (= sammesteds), hans Fader for hannem oplod. Penninge 10 Daler".
Søren Grosen har haft to Brødre, nemlig den ovennævnte Niels, der fik Mejlgaard i Fæste, og Knud, som overtog Gaarden paa Sydsiden af Kirken. Naar Navnene Gros og Grosen har forskellige Former, kan Grunden være den, at Fornavnet Gros er en forkortet Form af det oprindelige Navn Gregorius, der allerede i 1486 forekommer i Mejlby, og som vel i sin Tid er taget fra Almanakken (12. Marts). I 1650 kaldes Søren Grosen med en anden Form Graffuersen.
I 1622 nævnes foruden Søren Grosen ogsaa Oluf Pedersen som Fæster i Kalstrup, men i 1629 er den første atter Eneherre i Gaarden. Maaske er Oluf Pedersen den samme Mand, der i 1617 var Fæster i Bygballe II. I 1626 betalte Søren Grosen "Spindepenge", og i 1629 udgjorde hans Afgift af Kalstrup 13 Skp. 1/3 Fdk. Rug, 1 Td. Byg og 13 Skp. 1 1/3 Fdk. Havre, 1 Fdk. Smør og 1 Brændsvin. Søren Grosen nævnes ogsaa som Lægdsmand.
Det kan ses, at Krigene bragte Ødelæggelse til Kalstrup som til Mejlby i det hele taget; thi i 1643 nævnes Søren Grosen i Rubriken "Jordebogsrestance", og i 1645 faar han Afkortning i Landgilde. Paa et Tingsvidne i 1646 fremtraadte Peder Jensen (Fæster i Nr. 5 1664, Nr. 18 1844) paa Søren Grosens Vegne og udtalte, at "han blev saa ganske øde og ilde medfaren af Fjenderne med Udplyndringer og Kontributioner i denne Fjendetid, at han er saa forarmet", at han ikke kan betale Skat. Der blev i 1646 nedsat et Nævn, som i det følgende kaldes "Krigsnævnet af 1646"; det skulde undersøge, hvilke Skader Krigen med Svenskerne havde medført. Dette Nævn vidnede, at Seffren Groersen havde tilovers fra Fjendetiden ¼ Sæd, 3 Køer, 1 Ungnød og 3 Øg.
Hvor haardt end Søren Grosen havde lidt under Krigen, maa han dog have arbejdet sig op igen, thi i 1657 betalte han Maanedsskatten, og endnu i 1660 var han Indehaver af Kalstrup. Kort efter dette Tidspunkt maa han imidlertid være død; thi i 1662 angives Karen Pedersdatter som Fæster af Kalstrup, og da Matriklen af 1664 nævner Søren Grosens Enke som Fæster, maa Karen Pedersdatter have været gift med Søren Grosen.
Hvis Søren Grosen er død i 1660, har han været Gaardmand i Kalstrup i 47 Aar og forud i Dyrgaard mindst 17 Aar, hvilket udgør ialt 64 Aar. Gaar vi dernæst ud fra, at han har været ca. 20 Aar, da han overtog Dyrgaard, maa han være født om ved 1576 og følgelig have opnaaet en Alder af mindst 84 Aar. S. H. nævner, at Søren Grosens Fader var født i Tiden 1540-1560. Dette passer godt med hans Søns Alder; rimeligvis har Gros Grosen været født omkring 1550.
Søren Grosen har været to Gange gift, først med Arvingen til Dyrgaard, med hvem han fik Sønnen Gros Sørensen. Efter sin første Kones Død har han saa giftet sig med Karen Pedersdatter. Man spørger uvilkaarligt sig selv, om hun har været en Datter af den Peder Jensen, der talte Søren Grosens Sag paa Tingsvidnet i 1646, men dette Spørgsmaal kan ikke besvares. I sit andet Ægteskab fik Søren Grosen Børnene Sidsel (født 1642, død 1696), Niels, der nævnes som Altergæst sammen med sin Moder i 1663, Gros Sørensen (den yngre, født 1618, død 1688) og Oluf Sørensen, der nævnes ved et Tingsvidne i 1647 som Oluf Sørensen i Kalstrup. I 1660erne træffer vi ham som Gaardmand i Mejlby under Navnet Oluf Sørensen Kalstrup. I 1708 begraves Peder Grorsen af Kalstrup, 53 Aar gammel; han maa vel ogsaa høre til Familien. I December 1666 dør Gros Grosen, som vel maa være en Broder til Søren Grosen.
Endelig nævnes i Kirkebogen i 1667 "den gamle Groes" i Kalstrup. Det er rimeligvis den Grors Sørensen af Kalstrup, som begraves i 1681. Denne sidste kan næppe være nogen anden end Grors Sørensen fra Dyrgaard, der, da han efter Svenskekrigen 1645 maatte opgive den halvt ødelagte Dyrgaard, som forarmet igen har fundet Optagelse i sin Faders Hjem i Kalstrup og har boet der til sin Død. Hvis dette er Tilfældet, maa han ganske vist være bleven over 90 Aar; men dette stemmer jo ogsaa godt med Tilnavnet Den Gamle.
Efter Søren Grosens Død overtog hans Datter Sidsel Sørensdatter Kalstrup; men da hun i 1665 giftede sig med Jens Nielsen Stær fra Ebbestrup, gik Gaarden over til ham.
(Kilde: Bogen Mejlby Sogns Historie, trykt 1942 på Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri)

Søren blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

          i.  Gårdmand Gros Sørensen er født omkring 1596 og døde i dec. 1681 på Kalstrup ved Mejlby. Gros blev gift med Kirsten Andersdatter.

Søren blev derefter gift med Karen Pedersdatter.

Deres børn:

          i.  Gårdmand Oluf Sørensen

         ii.  Niels Sørensen

        iii.  Gårdmand Gros Sørensen er født omkring 1618 på Kalstrup ved Mejlby og døde i apr. 1688 på Krannerup ved Mejlby.

495      iv.  Sidsel Sørensdatter. Sidsel blev gift med Gårdmand Jens Nielsen den 24 sep. 1665 i Mejlby Kirke.


991. Karen Pedersdatter blev født før 1603.

Karen blev gift med Gårdmand Søren Grorsen.

11. generation (7x tipoldeforældre)1064. Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche er født omkring 1550 og døde i 1608 i Nyborg.

Om Mads Jepsen Lerche

Mads Jepsen Lerche (ca. 1560 i Havndrup i Hellerup Sogn - 1608 i Nyborg) var borgmester, rådmand, købmand og tolder i Nyborg.
Lerche var 1584 rådmand i Nyborg. 1588 var han kirkeværge ved Vor Frue Kirke i Nyborg. Fra 1600 var han borgmester i Nyborg og byggede 1601 den endnu eksisterende Mads Lerches Gård i Kongegade, der i dag bliver brugt af Østfyns Museers afdeling Borgmestergården.
Gårdmandsønnen Lerche havde tjent sin formue ved kornhandel og korneksport. Han havde desuden en mindre handelsflåde, med hvilken han drev handel med norsk tømmer på Frankrig og Spanien, hvorfra han importerede vinog salt til Nyborg. Som borgmester havde han monopol på al vinhandel i Nyborg.
Mads Lerche var gift med Sidsel Knudsdatter (1574-1648), som er stammoder til slægten Lerche. Ved Mads Lerches død overtog sønnen Jacob Lerche (1590-1658) både gården og borgmesterposten. Mads Lerche er begravet midtergangen i Vor Frue Kirke, hvor der også findes et epitafium (mindetavle) over Mads Lerche samt hans første hustru Maren Jakobsdatter, hans anden hustru Sidsel Knudsdatter og de tilsammen otte børn.
(Kilde: Wikipedia)

Mads blev gift med Maren Jacobsdatter omkring 1589.

Mads blev derefter gift med Sidsel Knudsdatter i okt. 1591 i Nyborg.

Deres børn:

532       i.  Sognepræst Knud Madsen Lerche. Knud blev gift med Sidsel Antoniusdatter Bathe, datter af Hofmedikus Antonius Bathe og Sara Oberberg, før 1622.

         ii.  Købmand og borgmester Jacob Madsen Lerche er født i 1596 i Nyborg og døde i 1658 i Nyborg.


1065. Sidsel Knudsdatter er født før 1576 og døde i 1648 i Nyborg.

Om Sidsel Knudsdatter

Sidsel Knudsdatter blev i oktober 1591 gift med Mads Jepsen Lerche, der var storkøbmand og rådmand og fra 1600 også borgmester i Nyborg. Parret fik to sønner, hvoraf den ældste Knuds efterkommere bl.a. tæller præstefamilierne Wohnsen.
Sidsel og Mads's tip-tip-oldebarn Frederikke Sofie Rold er således identisk med den enkefru Wohnsen, der 1772 ledsagede dronning Caroline Mathilde i hendes landsforvisning til Celle.
Mads Jepsen Lerche døde i 1608, hvorefter Sidsel Knudsdatter giftede sig med Peder Nielsen, der ligeledes var købmand, tolder og borgmester i Nyborg. Parret fik tre sønner, der alle fik navnet Lerche efter deres mors første mand.
Den yngste af sønnerne Cornelius gjorde det rigtig godt som handelsmand, og han opnåede endda at blive adlet under navnet Lerche. Arven efter ham gik videre i mandslinien og i 1742 kunne hans barnebarn Christian Lerche købe godset Østrupgård ved Kalundborg. Godset blev omdøbt til Lerchenborg og er fortsat i slægtens eje.

Sidsel blev gift med Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche i okt. 1591 i Nyborg.

Sidsel blev derefter gift med Købmand og borgmester Peder Nielsen Lerche omkring 1608.

Deres børn:

          i.  Sognepræst Mads Pedersen Lerche er født i 1610 i Nyborg og døde den 18 maj 1660 i Nyborg. Mads blev gift med Elisabeth Andersdatter Schæffer den 25 okt. 1640.

         ii.  Købmand Og Godsejer Peder Pedersen Lerche er født i 1613 i Nyborg og døde den 1 jan. 1683 i København Sankt Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

        iii.  Diplomat og stiftamtmand Cornelius Pedersen Lerche er født den 5 mar. 1615 i Nyborg og døde den 3 jan. 1681 på Nielstrup Herregård på Lolland.


1066. Hofmedikus Antonius Bathe er født omkring 1560 i Haderslev og døde i jun. 1602 i Nykøbing F.

Om Antonius Bathe

Antonius Bathe var hofmedikus ved enkedronning Sofies Hof i Nykøbing Falster.

Fra WikiTree:
Antonius Bathe eller Battus er født ca. 1560 i Haderslev i en familie flygtet få år tidligere fra religionsstridighederne i Nederlandene. Deres hjemstavn var "Het land van Aalst", egnen omkring byen Aalst mellem Bruxelles og Gent. Anthonius, der er søn af apoteker i Haderslev Anthonis Battus (den Ældre) og Abigael Bonifaciusdatter Loir, blev hofmedicus for Frederik II's enkedronning Sophie af Mecklenburg på Nykøbing Slot og døde af pest 12.6.1602 i Nykøbing F.; gift med Sara Oberberg, eller som hendes "rette" navn på dansk/flamsk må være, for hun stammer nemlig også fra Nederlandene: Sara Herculesdatter van Obbergen.

Antonius blev gift med Sara Oberberg.

Deres barn:

533       i.  Sidsel Antoniusdatter Bathe. Sidsel blev gift med Sognepræst Knud Madsen Lerche, søn af Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche og Sidsel Knudsdatter, før 1622.


1067. Sara Oberberg, datter af Bygmester Hercules von Oberberg, er født omkring 1572 og døde i jun. 1602 i Nykøbing F.

Sara blev gift med Hofmedikus Antonius Bathe.

1078. Sognepræst Jacob Jacobsen Wolf, søn af Kobbersmed Jacob Jacobsen, er født den 24 aug. 1554 i Odense og døde den 31 maj 1635 på vejen mellem Slagelse og Korsør.

Om Jacob Jacobsen Wolf

Jacob Jacobsen Wolf, 24.8.1554-31.5.1635, professor, forfatter. Jacob Jacobsen Wolf gik i skole både i Odense og Ribe hvor Peder Hegelund da var rektor, blev efter et ophold i Slesvig immatrikuleret ved Københavns universitet 1577 og tog baccalaureus-graden 1581. I længere tid var han i huset hos Niels Kaas, blev 1583 rektor i Ringsted og n.å. i Oslo. 1594 rejste han til København, tog magistergraden, blev s.å. lektor ved Skt. Knuds kirke i Odense og præst i Åsum, 1602 provst i Odense by og herred, skønt han ikke var præst i herredet. Da Odense gymnasium oprettedes 1621-23 blev han professor theologiæ et linguæ hebrææ. Med årene synes han at være blevet trættekær; døden indhentede ham på vejen hjem fra København hvor han havde opholdt sig på grund af en af sine mange processer.
I sine yngre år gjorde Jacob Jacobsen Wolf sig bemærket som latinsk skribent.
Jacob Jacobsen Wolf blev født i Odense, døde på vejen mellem Slagelse og Korsør, begravet i Odense Skt. Knuds kirke. Forældre: kobbersmed Jacob Jacobsen.
Gift 1. gang 3.1.1585 i Oslo med Anna Jensdatter, født 1.12.1566 i Oslo, død 26.1.1600 i Odense, datter af rektor i Oslo, senere biskop sst. Jens Nielsen Hak (1538-1600) og Magdalena Berg (1546-83).
Gift 2. gang 30.8.1601 med Marine Iversdatter, født ca. 1579, død 3.1.1605, datter af forstander for Sorø kloster Iver Bertelsen (død 1583) og Else Mule (død 1605).
Gift 3. gang 24.8.1606 med Else Pedersdatter (gift 1. gang med vicarius ved Roskilde domkirke Christoffer Nielsen, 1590- 1602), født ca. 1569, død 23.5.1616 i Odense, datter af lektor i teologi og sognepræst ved Roskilde domkirke Peder Poulsen (død 1572) og Bodil Madsdatter.
Gift 4. gang med Anna Ernstdatter, død 27.2.1645, datter af borger i Odense Ernst Elver og Ingeborg Lauridsdatter.
(Kilde: dansk Biografisk Leksikon)
.

Jacob blev gift med Anna Jensdatter den 3 jan. 1585 i Oslo.

Deres barn:

539       i.  Anna Jacobsdatter Wolf. Anna blev gift med Lagmand Peder Alfsen.

Jacob blev derefter gift med Maren Iversdatter Bartolin den 30 aug. 1601 i Odense.

Jacob blev derefter gift med Else Pedersdatter den 24 aug. 1606.

Jacob blev derefter gift med Anna Ernstdatter omkring 1616.


1079. Anna Jensdatter, datter af Biskop Jens Nielsen og Magdalene Frantsdatter Berg, er født den 1 dec. 1566 i Oslo og døde den 26 jan. 1600 i Odense.

Anna blev gift med Sognepræst Jacob Jacobsen Wolf den 3 jan. 1585 i Oslo.

1258. Jørgen Leth .

Jørgen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

629       i.  Karen Jørgensdatter Leth. Karen blev gift med Købmand Niels Jacobsen Leth, søn af Jacob Leth, i 1600. Karen blev derefter gift med Købmand Bertel Wichmann før 1610.


1262. Rådmand Hans Bruun er født før 1588 og døde den 24 okt. 1635 i Odense.

Om Hans Bruun

Hans Bruun var rådmand i Odense.

Nationalmuseet skriver om inventar og gravminder i Sankt Knuds Kirke i Odense:
Gravsten fra o. 1635 med tilføjelse af gravskrift o. 1656. Hans Brun, råd- og handelsmand i Odense (†24. okt. 1635), og hustru Marine Bang (Maren Christophersdatter Bang, †1640) samt deres kære svogre (dvs. svigersønner) og børn (dvs. oldebørn), Peder Rasmussen (Balslev, stiftsskriver, †1632 eller 1633), Joachimus Timmerman, >høylerd oc velerfaren docter< (1648), Johan Høne (Høhne) (købmand, †1656), Hans Jensen (†o. 1639), Margrete (Margrethe) Timmermann og Anna Wichman (Wichmand).
Gråsort kalksten med ortoceratitter, 188x102 cm, delvis nedslidt. Indskrift med fordybede versaler. Skriftfeltet er på de lodrette sider indrammet af kartoucheborter. Foroven ses et vinget dødningehoved, forneden et skjold med ægteparrets initialer HB og MB i reliefversaler samt et udvisket motiv, flankeret af bruskværkskartouche. Yderst fordybet bånd med delvis udvisket skriftsted i reliefversaler. I stenens hjørner cirkelmedaljoner med de fire evangelister, hvis navne er angivet med fordybede versaler på skriftbånd, øverst tv. >Matthaevs< og th. >S. Marcvs<, nederst tv. >S. Iohannes< og th. >S. Lvcas<.
Hans Brun
erhvervede 1634 en muret begravelse hvori hans svigersøn Peder Rasmussen vides nedsat, og hvor antagelig han selv og flere andre af hans slægtninge fik plads, således de på stenen anførte to ægtemænd til barnebarnet, Kirsten Pedersdatter Balslev (Joachim Timmermann, Johan Høhne), barnebarnet Hans Jensen (søn af datteren Karen Brun og Jens Poulsen Vinding) og oldebørnene Margrethe Timmermann (datter af barnebarnet Kirsten Pedersdatter Balslev og hendes første ægtemand) og Anna Wichmand (datter af barnebarnet Ingeborg Pedersdatter Balslev og Jørgen Wichmand). Stenen var formentlig placeret over begravelsen i nordre sideskib , hvor den også registreredes 1844 >lige under trappen til samme (Valkendorfs kapel)<. Stenen var blandt de få, der ikke omhuggedes 1753. Efter 1875 placeret i 3. fag af kryptens nordre sideskib, nær den oprindelige placering
.

Hans blev gift med Maren Christophersdatter Bang.

Deres barn:

631       i.  Karen Hansdatter Bruun. Karen blev gift med Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev omkring 1627. Karen blev derefter gift med Sognepræst Jens Poulsen Vinding i 1636. Karen blev derefter gift med Jørgen Poulsen Taulov i 1657.


1263. Maren Christophersdatter Bang, datter af Stiftsskriver Christopher Bang og Kirstine Clausdatter, blev født før 1593, døde i 1640 i Odense, og blev begravet i 1640 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Maren blev gift med Rådmand Hans Bruun.

1268. Jacob Leth, søn af Søren Leth.

Jacob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

634       i.  Købmand Niels Jacobsen Leth. Niels blev gift med Karen Jørgensdatter Leth, datter af Jørgen Leth, i 1600.


1272. Luja .

Luja blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Doktor Elias Luja

636      ii.  Stadslæge Christian Luja. Christian blev gift med Euphrosyne Borsdorff, datter af Ambrosius Borsdorff.


1274. Ambrosius Borsdorff blev født før 1593.

Om Ambrosius Borsdorff

Ambrosius Borsdorff var kurfyrstelig regeringsråd ved stiftet i Merseburg.

Ambrosius blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

637       i.  Euphrosyne Borsdorff. Euphrosyne blev gift med Stadslæge Christian Luja, søn af Luja.


1276. Hans Mikkelsen Mule, søn af Borgmester Mikkel Mule og Anna Bang, er født omkring 1525 i Odense og døde den 25 sep. 1602 i Odense.

Om Hans Mule

I bogen "Odense i 1000 år" findes en amlende beskrivelse af Hans Mule og hans samtid:
I beskrivesen læses bl.a., at Hans Mule var Odenses største kværulant til alle tider, stædig og udholdende, egentlig en sand skurk. I en grad, så ethvert sagn og enhver opdigtet historie ville blegne over for virkelighedens Hans Mule, der imidlertid var så dygtig til at handle med fredelige og umælende stude, at han en overgang har været lige så rig som byens rigeste købmand Oluf Bager.
Således kom købmand Hans Mule for eksempel "for skade at ihjelslå en medborger Mogens Hansen". Det var jo trist og beklageligt, men i Hans Mules øjne kunne den slags nu engang ske, og han forsøgte derfor ikke på nogen måde at bortforklare eller løbe fra sin handling. Til sidst måtte han have fat i selveste kongen. Sagen blev ordnet på den måde, at Hans Mule betalte Mogens Hansens familie en betydelig sum, og sagen var ude af verden.
Som herren, således hans svende. Nogle år senere kom Hans Mules købsvend Rasmus også til at slå en mand ihjel. Rasmus blev henrettet på torvet i Odense 5. februar 1584.

Hans blev gift med Mette Lauridsdatter Kotte omkring 1553.

Deres børn:

          i.  Else Hansdatter Mule er født omkring 1556 og døde den 22 jan. 1605. Else blev gift med Iver Bertelsen i 1573.

         ii.  Borgmester Jørgen Hansen Mule er født omkring 1569 og døde i 1634 i Odense. Jørgen blev gift med Barbara Mogensdatter Rosenvinge, datter af Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge og Karen Jørgensdatter Friis.

        iii.  Sognepræst Niels Hansen Mule er født omkring 1574 og døde den 3 jul. 1616. Niels blev gift med Barbara Mikkelsdatter Møller den 16 sep. 1604 i København.

638      iv.  Købmand Claus Hansen Mule. Claus blev gift med Ingeborg Jensdatter Svane omkring 1624. Claus blev derefter gift med Birgitte Mogensdatter Rosenvinge, datter af Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge og Karen Jørgensdatter Friis, omkring 1620.


1277. Mette Lauridsdatter Kotte, datter af Laurids Kotte og Karine Lauridsdatter, er født i 1530 og døde den 20 mar. 1613 i Odense.

Mette blev gift med Hans Mikkelsen Mule omkring 1553.

1278. Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge, søn af Borgmester Henrik Mogensen Rosenvinge og Karine Willumsdatter Forbes, er født i jun. 1540 i Helsingør og døde den 22 mar. 1607 i Odense.

Om Mogens Henriksen Rosenvinge

Mogens Henriksen Rosenvinge var rådmand og borgmester i Odense.

Gyldendals Den Store Danske om Mogens Henriksen Rosenvinge

Fra Gyldendals Den Store Danske:
Mogens Henriksen Rosenvinge, 4.6.1540-27.3.1607, borgmester. Født i Helsingør, død i Odense, begravet i Gråbrødre k. R. blev student 1555 og boede hos Peder Palladius, til han 1558 med dennes anbefaling drog til Wittenberg. Efter et ophold i sin fødeby Helsingør nedsatte han sig senere i Odense hvor han 1573 nævnes som rådmand og 1576 som borgmester, hvilken stilling han beklædte i 32 år. Sin betydningsfuldeste gerning havde han fra 1574 som den ene af de to forstandere for Gråbrødre hospital hvor han trådte til på et vanskeligt tidspunkt og med energi og dygtighed bragte orden i sagerne, om end han 1591 selv var kommet bagud og skyldte hospitalet penge. Han havde i øvrigt ejendomme både i købstaden og på landet og nød kronens gunst ved afgiftsfri forleninger af tiender og gårde. Både ved sin herkomst og sit giftermål hørte han naturligt hjemme i kredsen af de rige patricierfamilier i datidens Odense selv om den stridbare Hans Mule beredte ham vanskeligheder.
Familie: Forældre: borgmester Henrik Mogensen R. (død 1583) og Karine Villumsdatter Forbes (død senest 1572). Gift Karen Friis, født 29.6.1551, død 1614, d. af rådmand i Odense Jørgen F. (død 1566) og Barbara Pedersdatter (død 1557)
.

Om Mogens Henriksen Rosenkilde på www.christrup.eu

Fra Jørn Christiansens hjemmeside på www.christrup.eu:
Mogens Henriksen
blev student i 1555. Han blev samme år indskrevet på Københavns Universitet som Magnus Henrici, og boede efterfølgende hos Sjællands biskop Peder Palladius i tre år. I 1558 (den 31. marts) anbefalede Peder Palladius Mogens til at studere på universitetet i Vittenberg, hvor han blev indskrevet den 30. april igen som Magnus Henrici.
Tilbage fra studiet i Vittenberg flyttede han til Odense og nævnes her første gang i 1567. Det var nok ikke helt tilfældigt, at han flyttede til Odense. Hans velgører Biskop Peder Palladius havde allerede i sin ungdom været skolemester i Odense, hvorfra han senere, understøttet af borgmesteren i Odense Mikkel Pedersen, rejste til Vittenberg for at studere sammen med borgmesterens søn Knud Mikkelsen
Omkring 1570 giftede Mogens sig med Karen Jørgensdatter Friis, datter af Rådmand i Odense Jørgen Friis og Barbara Pedersdatter. Han giftede sig dermed ind i det Odenseanske aristokrati, og i 1773 blev han borgmester.
Mogens Henriksen køber af flere omgange jord i Odense og ved mageskifte med både Kongen og byen får han efterhånden et større jordtilliggende. Han begynder på et tidspunkt også med studehandel, den 24. februar 1580 får han af Kongen tilladelse til: " i aar at købe, stalde og toldfrit uddrive 50 Øksne af Riget."
Mogens Henriksen arver forældrenes hus i Helsingør, og Kongen skriver den 20. oktober 1584 fra Kronborg: "Anmodning til Mogens Hendrickssen, Borgemester i Otthense, om at lade Kongen faa det ham efter hans Forældre tilfaldne Stenhus i Helsinør til Købs og erklære sig om, hvad han vil have derfor".
Mogens Henriksen og Karen Jørgensdatter Friis fik 7 børn, tre drenge og fire piger.
Mogens Henriksen var i løbende strid med den kværulantiske adelige borger og storkøbmand Hans Mule. Hans Mule var i strid med alt og alle, og på et tidspunkt "kom han for skade til at ihjelslå en mand", hvilket kongen tilgav ham, mod at han betalte enken en erstatning.
Den næste generation gjorde sit til at bilægge striden mellem de to familier Rosenvinge og Mule, idet to af Mogens Henriksens døtre giftede sig med to af Hans Mules sønner
.

Mogens blev gift med Karen Jørgensdatter Friis omkring 1570.

Deres børn:

          i.  Barbara Mogensdatter Rosenvinge er født den 21 sep. 1578 i Odense og døde i apr. 1634 i Odense. Barbara blev gift med Borgmester Jørgen Hansen Mule, søn af Hans Mikkelsen Mule og Mette Lauridsdatter Kotte.

639      ii.  Birgitte Mogensdatter Rosenvinge. Birgitte blev gift med Købmand Claus Hansen Mule, søn af Hans Mikkelsen Mule og Mette Lauridsdatter Kotte, omkring 1620.


1279. Karen Jørgensdatter Friis, datter af Rådmand Jørgen Hansen Friis og Barbara Pedersdatter, er født i jun. 1551 og døde i 1614 i Odense.

Karen blev gift med Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge omkring 1570.

1980. Gårdmand Grors Grorsen er født omkring 1550 og døde omkring 1612 på Kalstrup ved Mejlby.

Om Grors Grorsen

Grors Grorsen boede på gården Kalstrup ved Mejlby.
I bogen Mejlby Sogns historie fortælles om gården Kalstrup og dens første beboere:
Grors Grorsen boede på gården Kalstrup ved Mejlby mellem Aarhus og Randers.
Kalstrup omtales første gang i midten af 1400-tallet. Kalstrup var en udgård, dvs. en gård, der lå uden for landsbyfællesskabet. I Mejlby Sogn fandtes foruden Kalstrup også udgårdene Ougstrup, Bygballegårdene (2 stk.) og Krannestrup.
Kalstrup tilhørte ret tidligt gejstligheden og i 1511 står Øm Kloster som ejer. Senere overgik gården til kronen, og indgik i Dronningborg Rytterdistrikt.
I 1696 nævnes Grors Grorsen første gang som fæster på Kalstrup. I 1612 har Groers Groersøn formodentlig været svagelig, thi i Kalø Lens Indtægtsregnskab for 1612-13 meddeles, at Niels Grosen i Kalstrup paa sin Faders Vegne skal betale 12 Daler for Skovhugst i Kalstrup Skov. Kort efter maa Groers Groersøn være død; i de nævnte Lensregnskaber for 1613-14 staar nemlig, at "Søren Groersen i Kalstrup thill Farløn epter hans Fader Groers Groersen ibm ( = sammesteds) har betalt 3 Daler". Da Groers Groersøn døde, har altsaa sønnen Søren Grosen overtaget Kalstrup i Fæste.
Grors Grorsen og hans efterkommers navne staves på flere frorkellige måder; bl.a. som Gros og Grosen. Forklaringen er formentlig, at fornavnet Gros er en forkortet form af det oprindelige navn Gregorius, der allerede i 1486 forekommer i Mejlby, og som vel i sin tid er taget fra Almanakken (12. Marts). I 1650 kaldes sønnen Søren Grosen med en anden form Graffuersen.
(Kilde: Bogen Mejlby Sogns Historie, trykt 1942 på Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri)

Grors blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Gårdmand Niels Grorsen

         ii.  Gårdmand Knud Grorsen

990     iii.  Gårdmand Søren Grorsen. Søren blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt. Søren blev derefter gift med Karen Pedersdatter.12. generation (8x tipoldeforældre)2134. Bygmester Hercules von Oberberg er født omkring 1510 og døde i dec. 1602 i Åstrup Sogn ved Haderslev.

Om Hercules von Oberberg

Hercules von Oberberg, d. 1602, dansk bygmester af udenlandsk herkomst. Som kgl. bygmester fra 1557 virkede han for Christian 3. ved befæstning og ombygning af bl.a. Københavns Slot og Kronborg . 1559-80 var han ansat hos hertug Hans d.æ. , for hvem han deltog i opførelsen af Hansborg i Haderslev (det senere Haderslevhus, fuldført 1580/85, nedrevet 1666). Formentlig ombyggede han Sønderborg Slot til et firefløjet renæssanceanlæg og indrettede slotskirken, det ældste bevarede protestantiske fyrstekapel i Danmark, udført 1568-70 for enkedronning Dorothea . Fra 1580 arbejdede Oberberg for Frederik 2. , bl.a. på Koldinghus .
(Kilde: Gyldendals Den Store Danske)

Hercules blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

1067       i.  Sara Oberberg. Sara blev gift med Hofmedikus Antonius Bathe.


2156. Kobbersmed Jacob Jacobsen .

Jacob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

1078       i.  Sognepræst Jacob Jacobsen Wolf. Jacob blev gift med Anna Jensdatter, datter af Biskop Jens Nielsen og Magdalene Frantsdatter Berg, den 3 jan. 1585 i Oslo. Jacob blev derefter gift med Maren Iversdatter Bartolin den 30 aug. 1601 i Odense. Jacob blev derefter gift med Else Pedersdatter den 24 aug. 1606. Jacob blev derefter gift med Anna Ernstdatter omkring 1616.


2158. Biskop Jens Nielsen, søn af Niels Jørgensen og Hilleborg Jonsdatter, er født i 1538 i Oslo og døde i 1600 i Oslo.

Om Jens Nielsen

Jens Nielsen var biskop i Oslo.

Fra Wikipedia:
Jens Nilssøn (latin Joannis Nicolai, også kjent som Jens Nilsen eller Jens Nilsson, født 1538 i Oslo, død 1600) var en norsk biskop (superintendent) i Oslo, dikter og forfatter. Han var en av Oslohumanistene, en krets av menn som levde og virket på Østlandet i siste halvdel av 1500-tallet og gjennom sine lærde studier representerer humanismens gjennombrudd også i Norge.
Jens Nilssøn vokste opp i Oslo, studerte i København, og ble tidlig utnevnt til biskop Frants Bergs medhjelper i Oslo og Hamar stift, før han i 1580 etterfulgte ham på bispestolen. Som biskop avsluttet han reformasjonsverket i sitt stift og gjennomførte en administrativ nyordning av kirkestyrelsen.
Han utga i sin levetid flere latinske og danske bøker og sto i brevveksling med en rekke av samtidens fremste personligheter i Danmark-Norge, blant andre Tycho Brahe. Dessuten har han etterlatt seg en rekke skrifter på latin og dansk som gjør at han er den personligheten blant alle nordmenn før 1600 som man kjenner best. Særlig er han berømt for sine Visitasbøker som han lot 'drengen' Oluf Børgessøn nedskrive under sine mange visitasreiser over hele Østlandet, og som danner et enestående tidsbilde fra 1500-tallets Norge. Han skrev også latinsk poesi, dyrket naturvitenskapene, særlig astronomien, og var levende interessert i Norges forhistorie. Han har bevart flere middelalderhåndskrifter for ettertiden, for eksempel Jofraskinna.
Skolegang og studier
Man kjenner ikke alle detaljene i Jens Nilssøns liv, men livshistorien hans er likevel bedre kjent enn de fleste 1500-tallsmenneskers i Norge. Han var født i Oslo i 1538 (fødselsdagen er ukjent) som sønn av en dansk mann, Nils Jørgenssøn, og en norsk kvinne, Hilleborg Jonsdatter (død 1578). Faren døde allerede i 1549. Moren tok ham da med til Danmark, hvor han gikk på skole i København og Roskilde . I 1551 var han tilbake i Oslo og fortsatte studiene her, før han i 1554 igjen ble sendt til København for å avslutte skolegangen. Han ble student i 1556 og studerte antakelig ved universitetet i København et par år.
I 1558 var Jens Nilssøn tilbake i fødebyen der han ble ansatt som hører ved skolen under rektor Rasmus Hjort (Erasmus Cervinus). Mellom disse to utviklet det seg et mangeårig vennskap. Jens Nilssøn vendte imidlertid allerede året etter tilbake til København for å fortsette studiene ved universitetet. I denne perioden sluttet han vennskap med Tycho Brahe , som også var student der i byen. Han tok graden baccalaureus i 1562 og ble året etter utnevnt til Rasmus Hjorts etterfølger som rektor i Oslo.
Rektor i Oslo
Man vet ikke så mye om Jens Nilssøns år som rektor ved skolen, men det er kjent at han underviste en rekke dyktige prester og skolefolk som siden tilhørte kretsen av , blant andre forfatteren Hallvard Gunnarssøn .
Det var under Jens Nilssøns rektorat at svenskene i 1567, under syvårskrigen , angrep Oslo. Innbyggerne brente byen for at den ikke skulle falle i fiendens hender og flyktet. Jens Nilssøn gjenfinnes på denne tiden i Sannidal utenfor dagens Kragerø , og man vet at han benyttet denne ufrivillige fritiden til å ta en kopi av et gammelt middelalderhåndskrift, Jofraskinna . Da svenskene hadde forlatt Oslo, vendte borgerne etter hvert tilbake, men det er tvilsomt om skolen kom igang igjen i de første årene etter byens ødeleggelse, siden skolebygningen sannsynligvis også var brent ned. Jens Nilssøn siktet imidlertid høyere enn rektoratet, og dro i 1571 inn igjen til København for å ta magistergraden , som var nødvendig for å få et høyt kirkelig embete. Han skaffet seg også prestevielse .
Biskopens medhjelper
Etter å ha fått graden, fratrådte Jens Nilssøn som rektor. Trolig begynte han da som biskop Frants Bergs (død 1591) medhjelper. Han hadde i 1564 giftet seg med biskopens datter Magdalena (1546-1583) og hadde dermed som biskopens svigersønn en meget nyttig forbindelse. I alle fall fikk han kongens stadfestelse som biskopens medhjelper i 1574. Etter reformasjonen var de gamle bispedømmene Oslo og Hamar slått sammen til ett stift, slik at den gamle Frants Berg ikke kunne rekke over alt alene. Spesielt kunne han ikke oppfylle plikten til å visitere prestene i det vidstrakte stiftet. Som medhjelper påtok Jens Nilssøn seg nå å gjennomføre visitasreisene, og besøkte i løpet av de neste årene nesten hele stiftet.
Som biskopens medhjelper arbeidet Jens Nilssøn i nært samarbeid med stattholderen i Norge, Povel Huitfeldt . Sammen med ham ble han av og til innblandet i statlige affærer, som da han i 1576 deltok i avgjørelsen av tiendestriden i Stavanger stift, og i den anledning foretok en reise til Skien , hvor han antakelig møtte Peder Claussøn Friis , den lærde presten fra Agder, som hadde mange interesser til felles med Jens Nilssøn.
Biskop
Da den gamle biskopen trakk seg tilbake i 1580, var det selvsagt at Jens Nilssøn ville etterfølge ham på bispestolen. For å innvies i det nye embetet, foretok han samme sommer en ny reise til Danmark, hvor han traff kong Fredrik II på Koldinghus og ble i Oslo og Hamar stift. På samme reise besøkte han også biskopene i Ribe og Roskilde , og ble 2. juli innviet til biskop i Vor Frue kirke i København.
Jens Nilssøns liv som biskop i Oslo er ikke rikt på begivenheter, men året 1589 dannet et uventet unntak ettersom det dette året ble holdt kongelig bryllup i byen. Prinsesse Anna av Danmark , Christian IVs søster, var forlovet med kong Jakob VI av Skottland , men ble på grunn av stormer hindret på veien over til Skottland. Hun søkte derfor inn til Oslo, hvor også kong Jakob innfant seg for å holde bryllup så snart som mulig. Som byens biskop var Jens Nilssøn en sentral person ved det kongelige besøket. Han holdt en latinsk tale under bryllupet, ble mottatt i personlig audiens hos kong Jakob, og er en av de mest fremtredende personlighetene i en gammel beretning om bryllupet, trolig skrevet av dronning Annas hoffpredikant. Han var naturligvis også til stede ved kong Christian IVs hylling på Akershus i 1591.
Som biskop bodde han på Vålen utenfor Oslo, som da var en gård under bispestolen, det nåværende Vålerenga . Han fortsatte å dra på visitasreiser, og man vet at han foretok en reise så sent som i 1598. Han døde i 1600, men man vet ikke hvilken dag det skjedde, og heller ikke hva han døde av.
Familie
I sitt ekteskap med Magdalena Berg hadde Jens Nilssøn ni barn, men ikke mange av dem vokste opp. Da datteren Cathrine døde omkring tre år gammel i 1581, skrev han det latinske sørgediktet Elegidion (se under). I 1583 døde så Magdalena i barselseng . Tre år senere giftet Jens Nilssøn seg igjen med den 32 år yngre Anna Glad, datter av borgermesteren i Oslo Oluf Glad . Hun er omtalt i et av biskopens dikt: Nympha pudica pijs prognata parentibus ANNA (), og fra brullypet deres er det bevart et latinsk epithalamium skrevet av rektoren ved skolen i Vang på Hedmarken, Jakob Hvid . I dette ekteskapet fikk han fem barn, men minst tre av disse døde i ung alder.
Blant Jens Nilssøns overlevende barn ble datteren Anna (født 1566) i 1585 gift med en av hans etterfølgere som rektor i Oslo, Jacob Jacobsen Wolf . Sønnen Kristoffer (født 1572) studerte først i København, siden i Rostock og i Skottland og under Tycho Brahe på Uranienborg . Han ble sogneprest i Stange i 1595. Datteren Hilleborg (født 1579) giftet seg med borgermester Erik Olufssøn i Oslo, og en sønn, Evert (Everhardus, født 1581), gikk på skolen i Vang på Hedmarken
.

Jens blev gift med Anna Glad i 1586.

Jens blev derefter gift med Magdalene Frantsdatter Berg den 16 jan. 1564 i Oslo.

Deres børn:

1079       i.  Anna Jensdatter. Anna blev gift med Sognepræst Jacob Jacobsen Wolf, søn af Kobbersmed Jacob Jacobsen, den 3 jan. 1585 i Oslo.

         ii.  Christopher Jensen blev født den 25 feb. 1572 i Oslo.

        iii.  Hilleborg Jensdatter blev født i 1579 i Oslo. Hilleborg blev gift med Borgmester Erik Olufssøn.

         iv.  Evert Jensen blev født den 5 jul. 1581 i Oslo.


2159. Magdalene Frantsdatter Berg, datter af Biskop Frants Berg og Karine Lauritzdatter, er født den 1 maj 1546 i Ribe og døde den 12 feb. 1583 i Oslo.

Magdalene blev gift med Biskop Jens Nielsen den 16 jan. 1564 i Oslo.

2526. Stiftsskriver Christopher Bang blev født før 1540, døde den 6 dec. 1599 i Odense, og blev begravet i 1599 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

Om Christopher Bang

Christopher Bang var stiftsskriver og vicarius samt købmand i Odense.

I Personalhistorisk Tidsskrift 1980:2 findes en artikel om Christopher Bang. Her berettes, at han nævnes 16.4.1560 som skriver i Em Kloster, der sækulariseredes i dette år og omdannedes til det kongelige slot Em(s)borg. 27.6.1561 nævnes han som skriver på Emsborg, men allerede 6.10.1561 befalede Frederik II, at bygningerne skulde nedrives og materialerne bruges til en udvidelse af Skanderborg slot. Lensadministrationen forlagdes herefter til Skanderborg, og Christoffer Bang er flyttet med hertil. 18.9.1568 får han som forhenværende slotsskriver i Skanderborg sammen med lensmanden og slotsfogeden kvittans for Skanderborg lens regnskab fra 1.5.1567 til 1.5.15686, og så sent som 24.12.15797 klagede Kronens bønder i Skanderborg len over forhøjet gæsteri og skriverpenge fra Christoffer Bangs tid. Allerede inden udløbet af sit sidste regnskabsår i Skanderborg len, nemlig 8.11.15678, nævnes Christoffer Bang som stiftsskriver på Fyn, i hvilket embede han optræder hyppigt i de følgende fire år, hvorefter han bliver hospitalsforstander i Odense, fra hvilken stilling han fritages 20.8.15749 af hensyn til sine egne forretninger. Herefter virker han i 25 år til sin død i 1599 som storkøbmand i Odense.

I Sanderum Kirke findes en stor gravsten over Christoffer Bang og hustru Kirstine Clausdatter fra o. 1599. Stenen fandtes oprindeligt i Gråbrødre Klosterkirke i Odense, men blev købt ved auktionerne over klosterkirken 1805- 06, og har siden 1889 været opsat i våbenhuset.
På stenen er vist ægteparret frontalt med drejning mod hinanden. Christoffer Bang ses iklædt en kort kåbe med opretstående krave, under hvilken ses en pibekrave, og knælange pludderbukser; han har kort fuldskæg med moustache. I sin højre hånd holder han et par handsker. Kirstine Clausdatter er tilsyneladende iklædt en kort trøje med opretstående krave over et fodlangt, plisseret skørt og en tætsluttende hue; hun holder sine hænder krydsede foran sig.
Teksten på stenen lyder: "Her liger begrafen erlig oc velact Mand Christopher Bang, Vicarius udi Othense, hvilchen som døde Anno 1599 den 6 Decembris; med sin kiere Hustrue Kirsten Klausdaater, som døde Anno 1624 den 22 Martii; med theris Børn Gud gifve dennem alle en glædelig Opstandelse"
.

Christopher blev gift med Kirstine Clausdatter.

Deres barn:

1263       i.  Maren Christophersdatter Bang. Maren blev gift med Rådmand Hans Bruun.


2527. Kirstine Clausdatter, datter af Karine Kotte, blev født før 1578, døde den 22 mar. 1624 i Odense, og blev begravet i 1624 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

Kirstine blev gift med Stiftsskriver Christopher Bang.

2536. Søren Leth .

Søren blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

1268       i.  Jacob Leth. Jacob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.


2552. Borgmester Mikkel Mule er født omkring 1480 i Odense og døde den 1 nov. 1537 i Odense.

Om Mikkel Mule

Mikkel Mule var købmand og borgmester i Odense.

I Danmarks Adels Årbog 1904 læses bl.a. følgende om Mulerne og Mikkel Mules aner:
Til stamfaderen for Mulerne hører måske den notarius Nicholaus Mule, som nævnes i et Thingsvidne af Fynbo Landsthing 1394.
Hans Mule, født 1387, angives at være søn af borgmester i Odense Hans Mule, der skal være født 1368 og død 1439. Han var 1425 og 1433 rådmand i Odense og fik 1433 tildømt den af ham boede gård i Odense. Han besegler 1435 Skraaen for det Elende Gilde i Odense og kalder sig da Hans Hintzon, men i Sigillet, der viser et af en Vildmand holdt Skjold, hvori et fritstående kors, var samme år borgermester, fik 18. August 1444 Kalmar brev på frihed og frelse med skjold og hjelm, beseglede 1451 et brev til vitterlighed, førende sit adelige våben, og nævnes da foran væbneren Hinse Brun, levede 17 jan 1466, gift med Edele NN.død før 1468, begge er begravet i Gråbrødre Kirke i Odense, hvorfra deres gravsten dog siden blev ført til Vor Frue Kirke.
Hans Mules søn Jens Mule, borger i Odense, nævnes 1450, beskeden Dannemand i et vidne af Odense Bything, var 1466 rådmand i Odense og vel fortjent af Prædikebrødrene, beseglede 1468 til vitterlighed med søsteren Johanne og fører det adelige våben, deltog 1478 i stiftelsen af et Helliggeisthus i Odense, var endnu 1484 rådmand, levede 16 marts 1487.
Jens Mules søn Christen Mule, nævnes 1486 sammen med Marcus Mule i et Vidne af Skam Herredsthing, var 1491 Rådmand i Odense, 1493 Kirkeværge for Vor Frue Kirke I Odense 1496 og 1505 Borgermester i Odense, betegnes 1497 udtrykkelig Væbner; gift 1. gang med NN, som var død 1509, gift 2. gang med Marine NN, der 1522 levede som enke i Odense og da måtte bøde til Kongen, fordi hun havde "forseet sig i nogen Sag".
Christen Mules søn Mikkel Christensen Mule, var 1523 Raadmand i Odense og førte det adelige Vaaben, men 1528 og 1535 Borgermester, udgav 22 marts 1535 m.fl. paa Odense Borgeres Vegne et Troskabsrevers til Hertug Christian, død 1 nov 1537; gift før 1509 med Anne (Olufsdatter ?) Bang, død 20 April 1569, begge begravet i Vor Frue Kirke i Odense.

Mikkel blev gift med Anna Bang før 1509.

Deres barn:

1276       i.  Hans Mikkelsen Mule. Hans blev gift med Mette Lauridsdatter Kotte, datter af Laurids Kotte og Karine Lauridsdatter, omkring 1553.


2553. Anna Bang, datter af Jens Bang, er født omkring 1485 i Assens og døde den 20 apr. 1569 i Odense.

Anna blev gift med Borgmester Mikkel Mule før 1509.

2554. Laurids Kotte blev født omkring 1500.

Laurids blev gift med Karine Lauridsdatter.

Deres barn:

1277       i.  Mette Lauridsdatter Kotte. Mette blev gift med Hans Mikkelsen Mule, søn af Borgmester Mikkel Mule og Anna Bang, omkring 1553.


2555. Karine Lauridsdatter blev født omkring 1510 i Kerteminde.

Karine blev gift med Laurids Kotte.

2556. Borgmester Henrik Mogensen Rosenvinge, søn af Borgmester Mogens Jensen Rosenvinge og Anna Pedersdatter, er født før 1520 og døde i 1583.

Om Henrik Mogensen Rosenvinge

Henrik Mogensen Rosenvinge var borgmester og Øresundstolder i Helsingør.

Gyldendals Den Store Danske om Henrik Mogensen Rosenvinge

Fra Gyldendals Den Store Danske:
Henrik Mogensen Rosenvinge, d. 1583, borgmester, Øresundstolder. R. tilhørte en af Helsingørs patricierslægter. Om end ikke storkøbmand som Sander Leiel drev han dog sammen med broderen Jens en anselig handel; de havde således til tider større klædeleverancer til hoffet. - R., der allerede 1544 var blevet rådmand, blev 1555 udnævnt til borgmester. Han kom derved i nær berøring med Øresundstolderen Sander Leiel der allerede i en årrække havde været borgmester. Også broderen Jens kom i nært samarbejde med Sander Leiel da han n.å. udnævntes til toldskriver. Da denne højt ansete og betroede mand døde 1560, var de to brødre hans selvskrevne arvtagere. Det faldt dog foreløbig i broderen Jens Mogensen Rosenvinges lod at blive hans efterfølger i tolderembedet, og R. udnævntes i begyndelsen af 1564. Begge brødre var i øvrigt blevet taget med på råd, da den nye søret udarbejdedes 1560.
Mens Sander Leiel og Jens Rosenvinge under rolige forhold havde kunnet arbejde på den reorganisation af Sundtoldadministrationen der var påbegyndt med Sander Leiels tiltrædelse af tolderembedet, fik R. det langt mere ubehagelige og ansvarsfulde hverv at fortsætte dette arbejde under syvårskrigens omskiftelige forhold. Hvor meget hans købmandsmoral end har krympet sig derved måtte han i syvårskrigens første år som kongens repræsentant beslaglægge skibe, kræve tvangslån, afpresse mandskab etc. Han fik også det højst ubehagelige hverv 1567 at præsentere skipperne for Peder Oxes opfindelse: lastetolden, den største toldbyrde man hidtil havde vovet at afkræve de gennem Sundet passerende skibe. Han synes ved denne lejlighed at have optrådt med megen smidighed og selvstændighed og ved at modificere taksterne at have afbødet den store vilkårlighed hvormed den nye told måtte ramme. Også efter syvårskrigen synes han med dygtighed at have bestridt det stadig mere krævende embede. Sine forbindelser i de højeste kredse udnyttede han til at opnå forskellige fordele for sin by, hvis borgmester han forblev indtil 1579 da kongen bevilgede hans afsked fordi hans arbejde som Øresundstolder - der efterhånden også omfattede den finansielle administration af de store byggearbejder på Kronborg - ganske beslaglagde hans tid. Som tolder var R. som sin forgænger forlenet med nogle gårde i Nordsjælland, og allerede på et tidligere tidspunkt havde han noget af Esrum klosters gods i pant.
Familie: Forældre: borgmester i Helsingør Mogens Jensen R. (død 1528) og Anna Pedersdatter. Gift 1. gang ca. 1539 med Karine Villumsdatter Forbes, død senest 1572, d. af borger i Helsingør, senere rådmand i Helsingborg Villum F. (død senest 1561). Gift 2. gang 1572 med Birgitte Mortensdatter Schulte,- d. af Morten S. i Flensborg. - Far til Mogens Henriksen R. Bror til Jens Mogensen R
.

Henrik blev gift med Karine Willumsdatter Forbes omkring 1539.

Deres barn:

1278       i.  Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge. Mogens blev gift med Karen Jørgensdatter Friis, datter af Rådmand Jørgen Hansen Friis og Barbara Pedersdatter, omkring 1570.

Henrik blev derefter gift med Birgitte Mortensdatter Schulte i 1572.


2557. Karine Willumsdatter Forbes, datter af Rådmand Willum Forbes, døde før 1572.

Karine blev gift med Borgmester Henrik Mogensen Rosenvinge omkring 1539.

2558. Rådmand Jørgen Hansen Friis, søn af Borgmester Hans Friis og Mette Lauridsdatter Kotte, er født omkring 1515 og døde den 11 dec. 1566.

Jørgen blev gift med Barbara Pedersdatter den 31 jul. 1547 i Odense.

Deres barn:

1279       i.  Karen Jørgensdatter Friis. Karen blev gift med Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge, søn af Borgmester Henrik Mogensen Rosenvinge og Karine Willumsdatter Forbes, omkring 1570.


2559. Barbara Pedersdatter, datter af Borgmester Peder Christensen Bonde, er født omkring 1520 og døde den 11 jan. 1557 i Odense.

Barbara blev gift med Rådmand Jørgen Hansen Friis den 31 jul. 1547 i Odense.

13. generation (9x tipoldeforældre)4316. Niels Jørgensen døde i 1549.

Niels blev gift med Hilleborg Jonsdatter.

Deres barn:

2158       i.  Biskop Jens Nielsen. Jens blev gift med Anna Glad i 1586. Jens blev derefter gift med Magdalene Frantsdatter Berg, datter af Biskop Frants Berg og Karine Lauritzdatter, den 16 jan. 1564 i Oslo.


4317. Hilleborg Jonsdatter døde i 1578.

Hilleborg blev gift med Niels Jørgensen.

4318. Biskop Frants Berg, søn af Billedskærer Claus Berg og Margrethe Evertsdatter Grott, er født omkring 1504 og døde den 2 nov. 1591 i Oslo.

Om Frants Berg

Frants Berg, ca. 1504-2.11.1591, biskop. Født i Odense, død i Oslo, begravet i domkirken sst. Berg blev holdt over dåben af dronning Christine og fik navn efter hendes yndlingshelgen Franciscus.
Dronningen bekostede hans uddannelse først i Odense skole, siden - fra 1521 - ved universitetet i Rostock hvor han vistnok tog magistergraden. Som luthersk påvirket følte han sig ved hendes død fritaget fra den oprindelige bestemmelse om at indtræde i franciskanerordenen og blev 1531 skolemester i Odense efter Peder Palladius.
1532 blev han skriver hos biskop Iver Munk i Ribe, siden rektor i Viborg, derpå læsemester i Vestervig kloster, ca. 1539 sognepræst ved domkirken i Ribe, 1546 ved Skt. Nicolai kirke i Kbh. og endelig 1548 biskop over Oslo og Hamar stifter. Med den sidstnævnte stilling forenede han 1555-62 Tønsberg provsti. 1574 fik han til medhjælper sin svigersøn, rektoren i Oslo Jens Nielsen til hvem han 1580 helt afstod bispeembedet.
Berg indlagde sig stor fortjeneste af nyordningen af de kirkelige forhold i sit stift. Med særlig interesse virkede han for at hæve præstestanden. Ved hyppige visitatser holdt han sig underrettet om tilstanden blandt præsterne, og han gjorde et stort arbejde for at udvikle latinskolen i Oslo. Han indtog en smuk plads i den kreds af humanistisk påvirkede kirke- og skolemænd der samledes i denne by, og i sine reformbestræbelser kunne han til enhver tid regne med regeringens kraftige støtte.
Familie
Forældre: billedskærer Claus B. (født i 1470erne, død efter 1532) og Margaretha Grott. Gift Karine Lauridsdatter, en søsterdatter af provst Svend Mogensen (død 1547) i Vestervig.
(Kilde: 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44)
.

Frants blev gift med Karine Lauritzdatter i 1537.

Deres børn:

          i.  Lauritz Frantzen Berg er født i 1539 og døde den 15 dec. 1565 i Oslo.

         ii.  Anna Frantzdatter Berg døde den 30 maj 1566 i Trøgstad, Østfold Fylke, Norge. Anna blev gift med Sognepræst Christen Braad.

        iii.  Cecilie Frantzdatter Berg

         iv.  Evert Frantzen Berg

          v.  Gidse Frantzdatter Berg døde omkring 1583. Gidse blev gift med Provst Rasmus Hjort.

2159      vi.  Magdalene Frantsdatter Berg. Magdalene blev gift med Biskop Jens Nielsen, søn af Niels Jørgensen og Hilleborg Jonsdatter, den 16 jan. 1564 i Oslo.

        vii.  Kannik Claus Berg er født i 1547 i København og døde i 1614 i Oslo. Claus blev gift med Inger Jensdatter den 13 feb. 1575. Claus blev derefter gift med Elsebe Teiste den 2 jun. 1594.


4319. Karine Lauritzdatter er født omkring 1515 og døde i 1570.

Karine blev gift med Biskop Frants Berg i 1537.

5055. Karine Kotte .

Karine blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes barn:

2527       i.  Kirstine Clausdatter. Kirstine blev gift med Stiftsskriver Christopher Bang.


5106. Jens Bang er født før 1465 og døde i 1531 i Assens.

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

2553       i.  Anna Bang. Anna blev gift med Borgmester Mikkel Mule før 1509.


5112. Borgmester Mogens Jensen Rosenvinge er født før 1500 og døde i 1528.

Om Mogens Jensen Rosenvinge

Mogens Jensen Rosenvinge var foged på Bergenshus og senere borgmester i Helsingør.

Om slægten Rosenvinge

Fra Wikipedia Den Frie encyklopædi:
Rosenvinge er en stadig levende dansk adelsslægt, hvis stamfader, borgmester i Helsingør Mogens Jensen (død 1528), 31. juli 1505 fik adelsbrev med følgende våben: Skjoldet delt af sølv, hvori en blå rose, og rødt, hvori en sølv vinge, på hjelmen en sølv vinge. Hans efterkommere antog først i det 17. århundrede slægtsnavnet Rosenvinge efter våbenet.
Han var fader til rådmand i Helsingør, tolder ved Sundtolden Jens Mogensen (død 1563) og til borgmester i Helsingør Henrik Mogensen (død 1583), der fik tolderembedet efter sin broders død, og som med dygtighed beklædte denne vanskelige stilling, yndet af Frederik II, der benyttede ham til at forsyne hofholdningen og Flåden med varer. Den førstnævnte af disse brødre var oldefader til diplomaten Henrik Villumsen Rosenvinge (1604-1667), der 1654 sluttede en traktat med Oliver Cromwell, 1655-56 var dansk gesandt i Holland, hvorefter han plejede vigtige forhandlinger med kongen af Polen for at forhindre, at denne sluttede fred med Sverige uden Danmarks deltagelse. Ovennævnte H.M. var fader til borgmester i Odense Mogens Henriksen Rosenvinge (1540-1607), hvis brodersøn, Steen Villumsen Rosenvinge (død 1647), som 1613-30 var Holmens chef for senere at føre tilsyn med jernværkerne i det sydlige Norge. Blandt den nyere slægts medlemmer skal her nævnes kommandør Sigvart Urne Rosenvinge (1758-1820), der 1807 havde det sørgelige hverv at udlevere den danske flådes materiel til englænderne
.

Om Mogens Jensen Rosenvinge på www.christup.eu

Fra Jørn Christiansens hjemmeside på www.christrup.eu:
Mogens Jensen
født omkring 1475, han blev adlet den 31. juli 1505 af Prins Christian (senere Kong Christian II). Mogens Jensen var skriver eller sekretær for Prinsen, og han omtales også som Mogens Jensen Skriver eller blot Mogens Skriver.
De ældste generationer brugte, som traditionen var, patronymer som navne. Mogens Jensens børn kaldte sig således Mogensen og Mogensdatter. Det var først ved en fornyelse af adelspatentet i 1630 og 1646, at familien antog navnet Rosenvinge.
Mogens Jensen blev udnævnt til Foged eller Lensmand på Bergenhus omkring 1506, og var der et par år. Bergenhus var grundlagt i 1100 tallet, og var i mange år administativt centrum og indtil unionen med Danmark (hvor kongen regerede fra Danmark) også kongsgård.
Mogens Jensen blev gift med Anna Pedersdatter, datter af Borgmester og Tolder i Helsingør Peder Hansen. Peder Hansen var blevet adlet den 23. juni 1474 med navnet Lilliefeld, et navn, som dog aldrig blev brugt i familien, som også brugte patronymer.
Mogens Jensen er nævnt som Rådmand i Helsingør i 1511, og i 1517 blev han Borgmester.
Efter Mogens Jensens død i 1528 rejste Anna til Malmø, hvor hun flyttede ind i et stateligt hus på Västergatan ved Stortorget, hun har sandsynligvis selv ladet det bygge. Huset betegnes i dag som juvelen blandt Malmøs 1500 tals huse, og kaldes Rosenvinge huset.
Huset var opdelt i to lejligheder, Anna Pedersdatter boede i den til venstre, og hendes datter Anne Mogensdatter, gift med Borgmesteren i Malmø Cornelis Mathiesen, boede til højre i huset. De to murstensbuer i midten af stueetagen viser hvor der i sin tid var handelsboder med en udbygning ud mod gaden. Stentavlen over døren til venstre er indmuret efter bygningens opførelse, da det tydeligt kan ses, at der er udhugget plads til den. Stenen bærer øverst et digt på plattysk og derunder Rosenvinges våben til venstre og Lilliefelds våben til højre samt årstallet 1534.
Det er lidt af et held, at stenen er så velbevaret, for hele bygningen, inclusive stenen, blev dækket af et lag puds i 1815. I 1940 var huset tæt på, at blive revet ned, men det overlevede, og i 1950 påbegyndte man en storstilet restaurering, som først blev afsluttet i 1993.
Anna Pedersdatter er så kendt en person i dagens Malmø, at en af de to boremaskiner, som begyndte at bore en ny Citytunnel under Malmø i 2006 blev døbt Anna efter hende
.

Mogens blev gift med Anna Pedersdatter.

Deres barn:

2556       i.  Borgmester Henrik Mogensen Rosenvinge. Henrik blev gift med Karine Willumsdatter Forbes, datter af Rådmand Willum Forbes, omkring 1539. Henrik blev derefter gift med Birgitte Mortensdatter Schulte i 1572.


5113. Anna Pedersdatter, datter af Peder Hansen, er født før 1505 og døde omkring 1557 i Malmö i Malmöhus län.

Anna blev gift med Borgmester Mogens Jensen Rosenvinge.

5114. Rådmand Willum Forbes døde før 1561.

Om Willum Forbes

Willum Forbes boede oprindeligt i Helsingør, men blev rådmand i Helsingborg.

Willum blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

2557       i.  Karine Willumsdatter Forbes. Karine blev gift med Borgmester Henrik Mogensen Rosenvinge, søn af Borgmester Mogens Jensen Rosenvinge og Anna Pedersdatter, omkring 1539.


5116. Borgmester Hans Friis er født før 1495 og døde i 1551 i Odense.

Om Hans Friis

Hans Friis var borgmester i Odense.

Hans blev gift med Mette Lauridsdatter Kotte.

Deres barn:

2558       i.  Rådmand Jørgen Hansen Friis. Jørgen blev gift med Barbara Pedersdatter, datter af Borgmester Peder Christensen Bonde, den 31 jul. 1547 i Odense.


5117. Mette Lauridsdatter Kotte, datter af Borgmester Laurids Poulsen og Kirsten Lauridsdatter Kotte, er født før 1497 og døde den 13 jul. 1563 i Odense. Et andet navn for Mette var Mette Lauridsdatter.

Mette blev gift med Borgmester Hans Friis.

Mette blev derefter gift med Rådmand Jørgen Knudsen Seeblad.

Deres barn:

          i.  Rådmand Knud Jørgensen Seeblad er født den 18 okt. 1512 i Odense og døde i okt. 1580 i Odense. Knud blev gift med Maren Mikkelsdatter Mule før 1545. Knud blev derefter gift med Karen Rickertsdatter Beyer, datter af Borgmester Carsten Rickertsen og Marine Frese, den 27 jul. 1550 i Odense.


5118. Borgmester Peder Christensen Bonde er født omkring 1480 og døde den 25 mar. 1546 i Odense.

Om Peder Christensen Bonde

Peder Christensen Bonde var borgmester i Odense.

Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

2559       i.  Barbara Pedersdatter. Barbara blev gift med Rådmand Jørgen Hansen Friis, søn af Borgmester Hans Friis og Mette Lauridsdatter Kotte, den 31 jul. 1547 i Odense.14. generation (10x tipoldeforældre)8636. Billedskærer Claus Berg, søn af Skomager Jakob Berg, er født før 1485 i Lübeck i Schleswig-Holstein og døde omkring 1535.

Om Claus Berg

Claus Berg blev født i den sidste fjerdedel af det 15. århundrede i Lübeck, og døde ca. 1535. Han var en oprindelig tysk billedhugger, der havde et værksted i Lübeck og senere i Odense.
Berg havde allerede i fra ca. 1510-15 skabt sig et navn som billedhugger i Lübeck. Berg og hans medfølgende 12 lybske svende, blev omkring 1515 indkaldt til Danmark af kong Hans' dronning, Christine, der satte ham meget højt. Hun skænkede ham en gård i Odense og en af sine jomfruer til ægte og holdt hans søn, der siden blev præst ved Sankt Nicolai Kirke i København og biskop i Norge, over dåben.
Berg udførte tegningen og hans 12 lybske svende udskar den navnkundige altertavle, "Kristi Lidelseshistorie" til den tidligere Gråbrødre Kirke i Odense med portrætter af Christian 2. og kong Hans samt deres familie. Altertavlen overgik ved Gråbrødre Kirkes nedbrydning 1806 til Vor Frue Kirke i Odense og blev efterfølgende, fra 1885, placeret i Sankt Knuds Kirke i Odense (også kendt som Odense Domkirke).
Om Bergs øvrige kunstneriske virksomhed vides intet med sikkerhed, men han tilskrives en lang række værker, blandt andre fløjalteret i Vor Frue Kirke i Aarhus. Hans navn har ligeledes været sat i forbindelse med altertavlen i Sanderum Kirke og et trækrucifiks i Sorø Klosterkirke.
Den eneste direkte kilde til kundskab om mennesket bag Billedskæreren Claus Berg er hans sønnesøn unge Claus Bergs beretning, som er nedskrevet omtrent et år efter hans fader biskop Frants Berg døde, (dvs. omkr. 1592). Han lægger mere vægt paa, at bedstefaderen var patricier og havde ægtet en adelig jomfru, end paa hans kunstneriske virksomhed, vil ikke vide af, at bedstefaderen har drevet billedskærerhaandtering: han gjorde kun de udkast, hvorefter hans svende arbejdede. Reformationstidens uvilje mod billedkunst mærkes i de ord, hvormed han undskylder bedstefaderens håndtering: >udi Pavedømmet mente de [forældrene], de gjorde Gud den største tjeneste, dersom de gave deres børn til denne kunst.
<

Unge Claus Bergs beretning om sin farfar Claus Berg

Unge Claus Bergs beretning om sin farfar Claus Berg er optrykt i Danske Magazin I Bind, udgivet af Et Til de Danske Sprogs og Histories Forbedring Samlet Selskab, Kiøbenhavn 1745, s. 23 - 28:
Claus Berg var min Fader Fader, fød til Lybek, efter min Gamle fars Beretning vel for et år siden, aff Bergorum familia, en Parricius udi Paffedommet, hvilken Slecht haffde deris Vaaben aff tre Berger, som och deris Naffn lyder, och ginge igiennem en firkanted Bielche, blant hvilche den midderste var den høieste både uddi Skioldet och paa Hielmen, dog paa høieste paa Hielmen stod en flyffuendis Fugl. Dette Vaaben er rød paa den høire Side og Hvid paa den venstre.
Denne Claus Berg, min Fader Fader aff Ungdom haffde Lyst til allehaande og besynderlig til Udkastning, hvilchet der hans Forældre saae, glædde de sig herved, thi udi Paffedommet meente de, de giorde Gud den største Tieneste, dersom de gaffede deres Børn til denne Konst, kom hannem til at øffue sig, hvor udi hand bleff saa konstig, at hand offergik dem alle. Dette røchtedis och udi Dannemarck om ham, hvor aff Dronning Kirsten (A), som da holdte Huus udi Odense i Fyen udi Clare kloster, lod skriffue til Lybek nogle gange effter hannem, dog effterdi hand brugte det ikke for andre, vilde hand ikke begiffue sig verden.
Men omsider skriffuer Høylofflig Dronning Kirsten til ham, at hand vilde tage der nogle Svenne, som kunde med Billed-sniding, och komme til hende, och som en Hoffeiet och Hoffvismand undervise dennem, och skiffte hende en Taffle udi Graabrødre kirche i Fyen i Odense, effterdi hun haffde hørt at hand var meget konstig derpaa. Efter den Skriffuelse drager hand fra Lybek och til Odense til Dronning Kirchen, och fanger dette Arbeid an, dog han derpaa intet arbeidede, men holdt Suenne dertil. Och bleff der saadan en Taffle, at dens Lige er icke at finde i ganske Europa. Som Monisterus Skriffer i den Latinske Cosmograpia Facie 814.
Hand haffde under sig XII Svende, som dronning Kirsten lønnet hver Maanedsdag, och ginge udi Silche-klæder, paa gammel Viis bunden tilsammen med Silche baand. Der hand haffde der været nogle Aar, haffde hand udi sinde at begiffue sig til Lybek igjen. Men paa det at hans skulde blive i Odense hos hendes Naade, skenchet hun och forærede hannem en Gaard muuret op aff Grund i Offuergade i Odense, huoruaff hand bleff der, och omsider giffte sig med min Fader Moder Margaretha Grott.(B)
Denne Margarete Grott var fød til Reinsburg aff de Grotter som føre endnu et Vaaben gjort aff tvende hugne Stubber, de II inden idi skioldet. och offen paa Hielmen mellem to ørnevinger, denne slecht er kommen av Dittmarchen. Hendes Fader hede Evert Grot, effter hvilken jeg haffde en broder kaldet effter. Det samme naffn haffue endnu baade mine Søster-Sønner og kaldes etter min Faders Moders Fader Evert, den ene Evert Jensen, Mester Jensis (C) Sønn, den anden Evert Rasmusen, Provstens sønn i Thønsberg. (D)
Disse tvende Echtefolch Claus Berg Eldere och Margreta Grot auflede en Søn, som kaldis Frantz Berg, hvilken var fød i Odense i Fyen.(E) och Dronning Kirstin sielff bar til Christendom och kallede hannem Frantz effter den Franciscaner Orden. Hun holt ham til Skole i Odense og dereffter til Studium i Rostoch, at hun vilde haffue hannem i Kloster. Men der hand nu saa studerede uden lands, kallede Gud hende bort, och hand saa bleff befriet fra Kloster-Tieneste.
Her effter drog hand hjem til Odense, paa hvilken Tid var Doctor Petrus Palladius Skolmester der sammesteds (F) , och resigneret och oplod Skolen for min Fader Mester Frantz Berg. Och gich under ham i Skole Mester Nicolaus Palladius, som kronede høyloffig Ihukkommelse nu Sl. Med Gud koning Frederich (G).
Paa denne tid var Bisp i Ribe Iffuer Munch, och laa til herbergs hos min Faderfader Claus Berg. Nu der min Faferfader fornemmer, at min Sl. Fader var en Lutheranus, bad hand altid Bisp Iffver Nunch, at han vilde enten raade ham her ifra Lutheri lærdom, eller see, om hand kunde Faae hannem til sig fra Skolen. Langt omsider offuertaler Bisp Iffver Munch ham, saa han gaff skolen offuer i Odense, och tiente Biskopen udi hans Canselie (H) , hvor hand var paa nogen Tid, och effterverdu gabd ujje gaffde Hoffuet til at være udi Hoffue Tieneste, och der hand kom udi Visitas imod Viborg, var Skolemesteren der i Byen død, begieret hand Forloff, at motte komme der til Skolen, hvilket da Bispen effterlod (I) Och der hand nu nogen Tid haffde forestaaet denne Skole i Viborg, kom Skriffuelse fra Prouest Svend i Vestervig (K) til Viborg om en Læsemester der i klosteret, hvor til Capitelet udvellte hannem, och forsendte hannem til Proust Svend aff Vestervig for en Læsermester.
Denne tid haffde Provst Svend, som holdt kongen aarligen 120. Karle, sin søsterdatter hos sig ved Naffn Karine Laurits-datter, til hvilken Mester Frantz Berg fik god Vilje, bad om hende, och omsider fich hende til sin Echte-Hustrue hos sin Morbroder Proust Svend aff Vestervig .
Herfra bleff Mester Frantz kallet och til Ribe (L), fra Ribe och til Kiøbenhaffn til Nicolai kirche, hvor jeg (Claus Berg) er fød. Ufi midlertid imedens hand her var Sogne-Prest, døde Bispen i Opslo, och da bleff hand for-ordineret en Bisp aff Høybaarne Første Høykiffig Ihukommelse konning Christian den 3die offuer Opsloe och Hammer Stiffter, hvor hand kom 1548. Och leffuede indtil Annum 1591. Paa den 2. November och da Fødeligen henloff i Herren.(M)
Claus Berg Unge (N) Mester Frantzes Søn, var fød udi Kiøbenhavn Anno 1546. Blev sendt til Odense Anno 1555. Bleff sendt til Kiøbenhavn Anno 1565. Drog udi Tydskland Anno 1570. til Rostoch. Derfra til Wittenberg, Leipzig, Stratsburg, och perluftreret mange andre steder. Det Aar konglig Majestet Salig med Gud Konning Frederichs Bryllyp stod, kom han til Kiøbenhavn igjen fra Tydskland, der man skreff 1574. Hand gaff sig i Echteschap Anno 1575. Den 13. Februarii med Erlig og Velbiurdig Mands Daatter Jens Baggis, Inger Jensdatter Bagge(O) och aufflede med hende 7. Sønner och 5 Døtre, men hun døde Anno 1593. Den 7. Maji. Hand giffted sig igien Anno 1594. Den 2. Junii med Erlig och Velbiurdig Mands datter Sl. Oluf Teiste til Bieland, ved nafn Elsebe Teiste.(P) och Afflede til sammen 8 Børn. Hand fik Kongelig Majestets Breff Salig med Gud og Høylofflig Ihukommelse 1578. Paa sit Kanickedømme i Opslo, hvor hand hidintil haffuer været Cantor, och Anno 1590 aff Hæderlige Capitel bleff udvalt och giort en Decanus Capituli.
Noter fra utgaven 1745
(A) Dronning Christina, kong Hanses Gemahl, som i sit Enke-Sæde levede udi Odense og døde der 1521
(B) Uten tvil har hun vært av Dronning Christines hoff, da der har ellers ikke vært noget tysk fruentimmer i Odense å finne.
(C) Mester Jens Nielsen (Johannes Nicolai) var Biskop i Oslo etter mester Frans Berg, hvis adjuncture han fra 1580, i Embedet hadde været og Magdalena Berg han hadde til Ekte som døde i barnefødsel etter nesten 20 års Ekteskap den 12 2 1583. Han har været en lærd og curieux mand, og en temmelig god latinsk poet. har og utgitt adskillige
(D) Mester Rasmus Hiort (Erasmus Cervinus) Provst i Tønsberg har 1583. 17. mai Skreffet et Latinsk Trøkk brev til sin svoger Mester Jens Nilssøn Biskop i Opslo over hans hustrues død, som er ..tillige med bemeldte Joh. Nicolai. Specim. Commentar Sacrar Literar, Rostofch 1583.4
('C) Heraf sees aat Mester Frans Berg ikke var en Ripensis som Refenius kalder hannem i hans Inscript Hafniel. p. 183 Hvilken feil han dog selv har rettet in Indice Bibliothe Refem under Claus Bergs navn.
(F) At D. Perrus Palladius, føstre Evangeliske Biskop i Sjælland, har været rektor i Scholæ i Odense, finder man ikke lt nogen andetsteds optegnet.
(G) Friderich II kroning forrettedes 1559, i vor Frue kirke af M. Nicolao Palladio, Biskop i Skaanem D. Jens Skelderup, Biskop i Bergen, og M. Niels Kolding, hofprædikant.
(H) Herre Bispoerne i de Catholske Tide havde, ligesaa vel som kongerne, deres Cancelie forsonet med Canketer og Cecreterere.
(I) Alle Disse omstændigheder om M. Frantz Berg, at han har været rector Scholæ i Odense og Viborgm tient i Bispens Cancellie i Ribe, været Lektor i Vestervig Kloster Skal neppe andensteds findes antegnet.
(K) Vestervig Kloster i Ty(ikke i Hartysekm sin Pontopp. Annal. Eccl. Tom. I. O 346 melder) udi Jylland har fordum været et forneme og ældgammel Herre Kloster at S Augistini Orden,, hvis Prælat eller forstander kaldes Provst, da de fleste andre Klostere havde en Abbed eller Prior.
(L) Hvad hans Kald da har været i Ribe, om han har været Prest til en Kirke, eller Maaskee Lector Theologiæ, findes hverken af Terpager eller andre optegnet.
(M) Saa han var Biskop i 43 aar, hvilket er rart Stempel. Refenius i Registeret til hans Caralog. Under Claus Berrigs Navn anfører af en gamel Tavle i Opslo, at M. Frantz Bergs Alder var 121 Aar men han tviler dog selv derom, og regner der til en Freing af Maleren. Of visserligen er det urigtigt, udi af dette her indfødte Skrift bevises, at han var født, efter at Droning Christina 1513, var bleven Enke, og havde forflyttet sit Hof til Odense, Altsaa kunde hans gandske Alder ikke engang, bevise sig til 80 år.
(N) Denne Claus Berg den Yngere har forfatter en Vise om Fru Sophia Juels, Liv og Levnet, Trykt i Kiøbenhavn 1585, Refen. Biblioth. P. 309.
(O) Af det Navn Bagge, har forbunt været adskillige adelige Familier af foranherlige Vaabener i sær udi Norge.
(P) Teiste en ældgammel Norsk Adelig Familie, som førde i Vaabenet tre hvide Strømme og en Stork staaende derimellom på en grøn Bakke, alt i blaat Feld, o paa Hielmen ligeledes en Stork paa en Grøn Bakke
.

Claus blev gift med Margrethe Evertsdatter Grott.

Deres barn:

4318       i.  Biskop Frants Berg. Frants blev gift med Karine Lauritzdatter i 1537.


8637. Margrethe Evertsdatter Grott, datter af Evert Grott, er født før 1489 og døde efter 1504.

Margrethe blev gift med Billedskærer Claus Berg.

10226. Peder Hansen . Peder kaldes også Peder Hansen Lilienfeld.

Om Peder Hansen

Peder Hansen var borgmester og tolder i Helsingør.

Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

5113       i.  Anna Pedersdatter. Anna blev gift med Borgmester Mogens Jensen Rosenvinge.


10234. Borgmester Laurids Poulsen døde efter 1515 i Kerteminde.

Om Laurids Poulsen

Laurids Poulsen var borgmester i Kerteminde.

Laurids blev gift med Kirsten Lauridsdatter Kotte.

Deres barn:

5117       i.  Mette Lauridsdatter Kotte. Mette blev gift med Borgmester Hans Friis. Mette blev derefter gift med Rådmand Jørgen Knudsen Seeblad.


10235. Kirsten Lauridsdatter Kotte døde omkring 1505-1510 i Kerteminde.

Kirsten blev gift med Borgmester Laurids Poulsen.

15. generation (11x tipoldeforældre)17272. Skomager Jakob Berg døde i 1485 i Lübeck i Schleswig-Holstein.

Om Jakob Berg

Jakob Berg var skomager i Lübeck.

Jakob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

8636       i.  Billedskærer Claus Berg. Claus blev gift med Margrethe Evertsdatter Grott, datter af Evert Grott.


17274. Evert Grott blev født før 1469.

Evert blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

8637       i.  Margrethe Evertsdatter Grott. Margrethe blev gift med Billedskærer Claus Berg, søn af Skomager Jakob Berg.


Tilbage til anerne