Tilbage til anerne

 

Anebog for Peter Daniel Wohnsen1. generation
1. Peter Daniel Wohnsen, søn af Peter Daniel Wohnsen og Ane Johanne Hansen, er født den 15. dec. 1892 på Den Kgl. Fødselsstiftelse i København og døde den 6. dec. 1953 på Kommunehospitalet i Aarhus i en alder af 60 år.

Peter blev gift med Thora Marie Hansen den 1. okt. 1916 i Jesuskirken i København. Thora blev født den 18. apr. 1892 i Hjortshøj.

Deres børn:

          i.  Lizzie Wohnsen blev født 19. dec. 1916 ell. 1917 i København.

         ii.  Grethe Wohnsen

Peter mødte Karen Ingeborg Hansen, datter af Hans Peter Hansen og Claudine Martine Hansen, i 1939. Karen blev født den 2. jan. 1898 i Vodroffs Tværgade på Frederiksberg.

Deres barn:

          i.  Kirsten Ingeborg Wohnsen. Kirsten blev gift med Troels Svendsen, søn af Harald Svendsen og Ingrid Marie Pedersen.2. generation (Forældre)2. Peter Daniel Wohnsen, søn af Peter Daniel Wohnsen og Amalie Dorthea Jochumsen, er født den 23. jun. 1868 i Viborg og døde den 21. jun. 1951 i en alder af 82 år.

Notater: Peter Daniels Wohnsen udvandrede til USA, hvor han ankom til New York den 27.6.1903. Fra New York rejste han til sin bror C.J. Wohnsen.

Peter blev gift med Helene Nn.

Peter mødte Ane Johanne Hansen i 1892. Ane blev født den 8. sep. 1870 i Halling Skovgård.

Deres barn:

1         i.  Peter Daniel Wohnsen (født den 15. dec. 1892 på Den Kgl. Fødselsstiftelse i København - døde den 6. dec. 1953 på Kommunehospitalet i Aarhus). Peter blev gift med Thora Marie Hansen den 1. okt. 1916 i Jesuskirken i København. Thora blev født den 18. apr. 1892 i Hjortshøj. Peter mødte Karen Ingeborg Hansen, datter af Hans Peter Hansen og Claudine Martine Hansen, i 1939. Parret blev ikke gift. Karen blev født den 2. jan. 1898 i Vodroffs Tværgade på Frederiksberg.


3. Ane Johanne Hansen, datter af Hans Peter Hansen og Mina Pedersen, blev født den 8. sep. 1870 i Halling Skovgård.

Ane mødte Peter Daniel Wohnsen i 1892. Parret blev ikke gift. Peter er født den 23. jun. 1868 i Viborg og døde den 21. jun. 1951 i en alder af 82 år.

3. generation (Bedsteforældre)4. Peter Daniel Wohnsen, søn af Sognepræst Peter Daniel Wohnsen og Sophia Amalia Gjeding, er født den 27. jul. 1820 i Randers og døde den 9. sep. 1886 i Viborg i en alder af 66 år.

Notater: Peter Daniel Wohnsen var prokurator i Viborg.

Peter blev gift med Amalie Dorthea Jochumsen den 29. dec. 1863 i Viborg Domkirke. Amalie er født den 18. nov. 1832 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1908.

Deres børn:

          i.  Karen Sophie Amalie Wohnsen blev født den 14. dec. 1864 i Viborg.

         ii.  Regitze Sophie Wohnsen er født den 19. jun. 1866 i Viborg og døde efter 1880. Regitze blev gift med Carl Ludvig Stockholm den 31. jul. 1890. Carl er født den 16. dec. 1864 i Viborg og døde den 14. jun. 1897 i Sønderho i en alder af 32 år.

2       iii.  Peter Daniel Wohnsen (født den 23. jun. 1868 i Viborg - døde den 21. jun. 1951). Peter blev gift med Helene Nn. Peter mødte Ane Johanne Hansen, datter af Hans Peter Hansen og Mina Pedersen. Ane blev født den 8. sep. 1870 i Halling Skovgård.

         iv.  Carl Johan Wohnsen er født den 6. maj 1875 i Viborg og døde efter 1880.


5. Amalie Dorthea Jochumsen, datter af Skovridder Johan Henrik Jochumsen og Karen Brygger, er født den 18. nov. 1832 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1908.

Notater: Amalie Dorthea Jochumsen udvandrede 1908 til USA, hvor hednes to sønner allerede befandt dig.

Amalie blev gift med Peter Daniel Wohnsen den 29. dec. 1863 i Viborg Domkirke. Peter er født den 27. jul. 1820 i Randers og døde den 9. sep. 1886 i Viborg i en alder af 66 år.

6. Hans Peter Hansen er født omkring 1841 i Gelsted og døde efter 1880.

Hans blev gift med Mina Pedersen. Mina er født omkring 1841 og døde omkring 1875 i en alder af ca. 34 år.

Deres børn:

          i.  Niels Peter Hansen er født den 6. jan. 1863 i Halling Skovgård og døde efter 1880.

         ii.  Hans Jørgen Peter Hansen er født den 18. nov. 1865 i Halling Skovgård og døde efter 1880.

        iii.  Dorthea Amalie Hansen er født den 25. jan. 1868 i Halling Skovgård og døde efter 1880.

3        iv.  Ane Johanne Hansen (født den 8. sep. 1870 i Halling Skovgård). Ane mødte Peter Daniel Wohnsen, søn af Peter Daniel Wohnsen og Amalie Dorthea Jochumsen, i 1892. Parret blev ikke gift. Peter er født den 23. jun. 1868 i Viborg og døde den 21. jun. 1951 i en alder af 82 år.

          v.  Mette Jensine Kirstine Hansen er født den 8. okt. 1872 påp Halling Mark og døde efter 1880.

Hans blev gift med Anna Dorthea Laurine Hansen. Anna er født omkring 1853 i Assens og døde efter 1880.

Deres børn:

          i.  Marie Rasmine Hansen er født omkring 1876 i Voldum Sogn og døde efter 1880.

         ii.  Kjerstine Martine Erhardine Hansen er født omkring 1878 i Voldum Sogn og døde efter 1880.


7. Mina Pedersen er født omkring 1841 og døde omkring 1875 i en alder af ca. 34 år.

Mina blev gift med Hans Peter Hansen. Hans er født omkring 1841 i Gelsted og døde efter 1880.

4. generation (Oldeforældre)8. Sognepræst Peter Daniel Wohnsen, søn af Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen og Cathrina Marianna Lystrup, er født i aug. 1780 i Frederiksted på Sankt Croix og døde den 16. jan. 1859 i Ledøje i en alder af 78 år.

Notater: Peter Daniel Wohnsen blev født 1780 i Christianssted på Sankt Croix. Han blev lærer i Randers og fra 1832 sognepræst for Kullerup og Refsvindinge sogne på Fyn. Fra 1842 til sin død i 1859 var han sognepræst for Ledøje og Smørum sogne.

Han er omtalt i "Lærerstanden ved Randers lærde Skole" udarbejdet af Overlærer F. E. Hundrup til Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juli 1871:
"Peter Daniel Wohnsen, f. 27/8 1780 i Christianssted p. St. Croix, hvor hans Fader Rasmus Danielsen W., døbt 20/12 1749 i Korsør, gift 27/9 1779 i Frederiksborg, død 1781, var Apotheker. (Forfaderen findes bl. Hørere i Slagelse Nr. 75.) Efter Faderens tidlige Død rejste Moderen Cathrine Mariane f. Lystrup til Aalborg og satte 1792 Sønnen i Kathedralskolen, hvorfra han 1798 afgik til Universitetet. Ved examen artium erholdt han ligesom 1799 ved den philologisk-philosophiske, 3/10 1805 ved den theologiske og 20/6 1806 ved den homilitiske Prøve Charakteren laud.; 15/6 s. A. erholdt han laud. et quidem egregie ved den katechetiske Prøve. Han blev derpaa efterat have været Alumnus af det pædagogiske Seminariums theologiske Classe 5/9 s. A. (med Bestalling af 17/10 s. A.) ansat som Adjunct ved den lærde Skole i Fredericia, hvorfra han 5/4 1808 forfiyttedes i lige Stilling til Ribe Kathedralskole. 10/3 ansattes han som Overlærer i Randers, hvor han til 1830 underviste i Latin i de to øverste og i Dansk i de 3 nederste Classer; fra 1/3 1830 i Religion først i de to øverste, senere i alle Classer og i Latin i næstøverste. 5/12 1832 befordredes han til Sgp. i Kullerup og Refsvindinge i Fyen (ord. 1/3 i Odense af Dr. Fr. Plum), 17/10 1841 til Sgp. i Lidø (Ledøje) og Smørum i Sjelland, hvor han 17/10 1856 højtideligholdt sit 50 Aars Embeds jubilæum. Død 16/1 1859. Han har udgivet 2den Bog af Horatses Oder metrisk oversatte. Randers 1819 (Program). Majfester, et Efterspil. Randers 1824. Den for Opsætsighed beskyldte men frikjendte Præst. Mskrpt. for Venner. Kbh 1849. Desuden adskillige Lejlighedsdigte i forskjellige Tidsskrifter.
Gift 1808 Sophie Amalie Gjeding, døbt 3/3 1782 i Middelfart, død 4/8 1831 i Randers (4 S. 3 D), D. af Kjøbmand Jens G. og Anna Maria Holmer. "

Peter blev gift med Sophia Amalia Gjeding den 28. sep. 1808 i Middelfart Kirke. Sophia er født i mar. 1782 i Middelfart og døde den 9. aug. 1831 i Randers i en alder af 49 år.

Deres børn:

          i.  Regitze Sophie Wohnsen er født omkring 1809 og døde efter 1845.

         ii.  Jensine Rasmine Chathrine Marie Wohnsen er født den 22. maj 1811 i Ribe og døde efter 1845.

        iii.  Petræa Amalia Wohnsen er født den 13. feb. 1813 i Ribe og døde efter 1855.

         iv.  Henriette Kirstine Mariette Augusta Emilie Wohnsen er født i 1814 i Ribe og døde i 1820 i Randers i en alder af 6 år.

          v.  Edvard Julius Leopold Wohnsen blev født i 1816 i Ribe.

         vi.  Lauritz Wohnsen er født den 1. sep. 1818 i Randers og døde efter 1834.

4       vii.  Peter Daniel Wohnsen (født den 27. jul. 1820 i Randers - døde den 9. sep. 1886 i Viborg). Peter blev gift med Amalie Dorthea Jochumsen, datter af Skovridder Johan Henrik Jochumsen og Karen Brygger, den 29. dec. 1863 i Viborg Domkirke. Amalie er født den 18. nov. 1832 i Hestehaven ved Nysted og døde efter 1908.

       viii.  Carl Johan Wohnsen er født den 2. nov. 1822 i Randers og døde efter 1855. Carl blev gift med Ane Constance Bolvig.


9. Sophia Amalia Gjeding, datter af Købmand Jens Jacobsen Gjeding og Anne Marie Holmer, er født i mar. 1782 i Middelfart og døde den 9. aug. 1831 i Randers i en alder af 49 år.

Sophia blev gift med Sognepræst Peter Daniel Wohnsen den 28. sep. 1808 i Middelfart Kirke. Peter er født i aug. 1780 i Frederiksted på Sankt Croix og døde den 16. jan. 1859 i Ledøje i en alder af 78 år.

10. Skovridder Johan Henrik Jochumsen er født den 26. aug. 1807 i Kirke Værløse og døde den 16. dec. 1874 i Nysted i en alder af 67 år.

Notater: Johan Henrik Jochumsen var Skovridder på Ålholm.
På Nysted Kirkegård findes endnu bevaret gravstenen rejst over Johan og hans 2. hustru Birgitte Dorthea.

Johan blev gift med Birgitte Dorthea Richter den 3. nov. 1844 i Nysted. Birgitte er født den 26. aug. 1807 i Ørritslev og døde den 19. feb. 1878 i en alder af 70 år.

Johan blev derefter gift med Karen Brygger den 16. apr. 1830 i Nysted. Karen er født omkring 1800 i Nysted og døde den 12. jun. 1843 i Hestehaven ved Nysted i en alder af ca. 43 år.

Deres børn:

          i.  Hans Otto Jochumsen er født omkring 1830 i Nysted og døde efter 1845.

5        ii.  Amalie Dorthea Jochumsen (født den 18. nov. 1832 i Hestehaven ved Nysted - døde efter 1908). Amalie blev gift med Peter Daniel Wohnsen, søn af Sognepræst Peter Daniel Wohnsen og Sophia Amalia Gjeding, den 29. dec. 1863 i Viborg Domkirke. Peter er født den 27. jul. 1820 i Randers og døde den 9. sep. 1886 i Viborg i en alder af 66 år.

        iii.  Henriette Marianne Jochumsen er født omkring 1835 i Nysted og døde efter 1845.

         iv.  Anne Frederikke Wilhelmine Jochumsen Jochumsen er født omkring 1837 i Nysted og døde efter 1845.

          v.  Juliane Jochumsen er født omkring 1840 i Nysted og døde efter 1860.

         vi.  Christian Frederik Carl Jochumsen er født omkring 1841 i Nysted og døde efter 1845.


11. Karen Brygger, datter af Hans Brygger og Anne Jensen, er født omkring 1800 i Nysted og døde den 12. jun. 1843 i Hestehaven ved Nysted i en alder af ca. 43 år.

Karen blev gift med Skovridder Johan Henrik Jochumsen den 16. apr. 1830 i Nysted. Johan er født den 26. aug. 1807 i Kirke Værløse og døde den 16. dec. 1874 i Nysted i en alder af 67 år.

Karen blev derefter gift med Nn Essingthon.

Deres børn:

          i.  Hedevig Antonette Laurenze Essingthon er født omkring 1819 og døde efter 1834.

         ii.  Sophie Margrethe Essingthon er født omkring 1824 og døde efter 1840.5. generation (Tipoldeforældre)16. Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen, søn af Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen og Frederikke Sofie Rhold, er født i dec. 1749 i Korsør og døde den 19. jul. 1781 i Frederiksted på Sankt Croix i en alder af 31 år.

Notater: Rasmus Danielsen Wohnsen blev født 1749 i Kørsør, hvor hans far var kapellan og senere sognepræst.
Hans far døde, da han var blot 4 år gammel, hvorefter hans mor sad alene tilbage med to små børn: Rasmus på 4 år og søsteren Margrethe på 5 år.
Fra skiftet efter børnenes farfar ved vi, at moderen stadig boede i Korsør i 1660, da Rasmus var 10 år.
Rasmus blev uddannet som apoteker, men uanset at moderen tilsyneladende 'havde forbindelserne i orden', så har det måske ikke været helt let at få et job efter uddannelse. Rasmus gjorde derfor ligesom så mange andre i den situation, nemlig at tage tage et job et mindre attraktivt sted; og stedet blev så Frederiksted på Sankt Croix.
Rasmus var blevet gift i 1779, og umiddelbart efter gik turen så til Vestindien, hvor parrets eneste barn Daniel blev født i august 1780.
Klimaet på Sankt Croix var dog ikke særlig godt for tilrejsende nordeuropæer, og allerede i juli 1781 døde Rasmus blot 32 år gammel.

Rasmus blev gift med Cathrina Marianna Lystrup den 29. sep. 1779 i Frederiksberg Kirke. Cathrina er født i jul. 1754 i København og døde i aug. 1810 i en alder af 56 år.

Deres barn:

8         i.  Sognepræst Peter Daniel Wohnsen (født i aug. 1780 i Frederiksted på Sankt Croix - døde den 16. jan. 1859 i Ledøje). Peter blev gift med Sophia Amalia Gjeding, datter af Købmand Jens Jacobsen Gjeding og Anne Marie Holmer, den 28. sep. 1808 i Middelfart Kirke. Sophia er født i mar. 1782 i Middelfart og døde den 9. aug. 1831 i Randers i en alder af 49 år.


17. Cathrina Marianna Lystrup, datter af Peter Lystrup og Johanna Catharina Grönhagen, er født i jul. 1754 i København og døde i aug. 1810 i en alder af 56 år.

Cathrina blev gift med Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen den 29. sep. 1779 i Frederiksberg Kirke. Rasmus er født i dec. 1749 i Korsør og døde den 19. jul. 1781 i Frederiksted på Sankt Croix i en alder af 31 år.

18. Købmand Jens Jacobsen Gjeding, søn af Købmand Jacob Lauridsen Gjeding og Maren Jensdatter Wissing, er født i aug. 1740 i Aarhus og døde den 9. aug. 1823 i Middelfart i en alder af 83 år.

Notater: Jens Jacobsen Gjeding var købmandssøn født i Aarhus i 1740. Han fik 21. november 1766 borgerskab som købmand i Middelfart.
Han giftede sig 14. januar 1767 med Anne Hansdatter Juul, der var enke efter købmand Niels Sørensen, der var død i august 1766; så Jens Gjeding giftede sig til købmandsgården i Middelfart.
Anne Hansdatter Juul døde efter kun seks års ægteskab og efter at have født to børn. Jens giftede sig derefter med Anne Marie Holmer med hvem han fik seks børn.
Jens og Anne døde med få års mellemrum midt i 1820'erne.
Hvordan det i øvrigt er gået med handelen i Middelfart er nok et åbent spørgsmål. Sønnerne blev håndværkere og gårdskarle i Middelfart, og heller ingen af døtrene eller svigersønnerne drev tilsyneladende købmandshandelen videre.

Jens blev gift med Anne Hansdatter Juul, datter af Hans Juul og Karen Iversdatter, den 14. jan. 1767 i Middelfart Kirke. Anne er født i jul. 1728 i Middelfart og døde i apr. 1773 i Middelfart i en alder af 44 år.

Deres børn:

          i.  Niels Sørensen Gjeding er født i sep. 1767 i Middelfart og døde den 11. aug. 1827 i Middelfart i en alder af 59 år.

         ii.  Maren Gjeding er født i jun. 1771 i Middelfart og døde efter 1787.

Jens blev derefter gift med Anne Marie Holmer omkring 1773. Anne er født omkring 1755 i Odense og døde den 11. maj 1825 i Middelfart i en alder af ca. 70 år.

Deres børn:

          i.  Henrich Christian Gjeding er født i aug. 1774 i Middelfart og døde den 9. nov. 1813 i Middelfart i en alder af 39 år.

         ii.  Christiane Louise Gjeding er født i aug. 1777 i Middelfart og døde den 27. apr. 1815 i Vejle i en alder af 37 år. Christiane blev gift med Krigsassessor Og Toldkasserer I Vejle Anders Andersen Løwe omkring 1805. Anders er født i nov. 1777 i Odense og døde den 8. mar. 1863 i Vejle i en alder af 85 år.

        iii.  Jacob Gjeding er født i maj 1779 i Middelfart og døde efter 1801.

         iv.  Christian Holger Gjeding er født i sep. 1781 i Middelfart og døde efter 1787.

9         v.  Sophia Amalia Gjeding (født i mar. 1782 i Middelfart - døde den 9. aug. 1831 i Randers). Sophia blev gift med Sognepræst Peter Daniel Wohnsen, søn af Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen og Cathrina Marianna Lystrup, den 28. sep. 1808 i Middelfart Kirke. Peter er født i aug. 1780 i Frederiksted på Sankt Croix og døde den 16. jan. 1859 i Ledøje i en alder af 78 år.

         vi.  Peter Gjeding er født i maj 1784 i Middelfart og døde den 17. feb. 1837 i Middelfart i en alder af 52 år. Peter blev gift med Maren Lauritsdatter den 23. apr. 1815 i Kerte Kirke. Maren er født omkring 1783 og døde den 3. feb. 1832 i Middelfart i en alder af ca. 49 år.

        vii.  Anna Juul Gjeding er født i mar. 1786 i Middelfart og døde den 19. aug. 1840 i Middelfart i en alder af 54 år.

       viii.  Friderich Gjeding er født i jul. 1788 i Middelfart og døde den 28. nov. 1827 i Middelfart i en alder af 39 år.


19. Anne Marie Holmer, datter af Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen og Christiane Louise Lauridsdatter, er født omkring 1755 i Odense og døde den 11. maj 1825 i Middelfart i en alder af ca. 70 år.

Anne blev gift med Købmand Jens Jacobsen Gjeding omkring 1773. Jens er født i aug. 1740 i Aarhus og døde den 9. aug. 1823 i Middelfart i en alder af 83 år.

22. Hans Brygger

Hans blev gift med Anne Jensen. Anne er født omkring 1768 og døde efter 1834.

Deres barn:

11        i.  Karen Brygger (født omkring 1800 i Nysted - døde den 12. jun. 1843 i Hestehaven ved Nysted). Karen blev gift med Skovridder Johan Henrik Jochumsen den 16. apr. 1830 i Nysted. Johan er født den 26. aug. 1807 i Kirke Værløse og døde den 16. dec. 1874 i Nysted i en alder af 67 år. Karen blev derefter gift med Nn Essingthon.


23. Anne Jensen er født omkring 1768 og døde efter 1834.

Anne blev gift med Hans Brygger.

6. generation (Tiptipoldeforældre)32. Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen, søn af Rasmus Wohnsen og Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, er født i aug. 1717 i Slagelse og døde i mar. 1754 i Korsør i en alder af 36 år.

Notater: Daniel Wohnsen blev født Sagelse I 1717 som søn af byfogeden Rasmus Wohnsen.
Daniel læste teologi og blev efter en periode som hører (skolelærer) I Slagelse ansat som kapellan I Korsør. I 1751 fulgte så ansættelse som sognepræst ved Korsør og Tårnborg sogne.
Daniel døde i 1754 efter blot 3 år som sognepræst i en alder af blot 37 år. Han efterlod sig hustru og to små børn.

Daniel blev gift med Frederikke Sofie Rhold i 1748. Frederikke er født i dec. 1721 i Korsør og døde efter 1771.

Deres børn:

          i.  Margrethe Kirstina Wohnsen er født i okt. 1748 i Korsør og døde efter dec. 1760.

16       ii.  Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen (født i dec. 1749 i Korsør - døde den 19. jul. 1781 i Frederiksted på Sankt Croix). Rasmus blev gift med Cathrina Marianna Lystrup, datter af Peter Lystrup og Johanna Catharina Grönhagen, den 29. sep. 1779 i Frederiksberg Kirke. Cathrina er født i jul. 1754 i København og døde i aug. 1810 i en alder af 56 år.


33. Frederikke Sofie Rhold, datter af Sognepræst Peder Albertsen Rold og Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana, er født i dec. 1721 i Korsør og døde efter 1771.

Notater: Frederikke Sophie Rold er omtalt i Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2, hvor der i en artikel fortælles om dronning Caroline Mathildes sidste leveår 1772-75.
Da dronningens forbindelse med Struense var blevet opdaget i 1772 blev hun i første omgang arresteret og ført til Kronborg, inden hun senere blev landsforvist til Celle.
Til at kunne holde øje med hende på Kronborg fik hun tilknyttet en række personer, herunder en præsteenke Wohnsen, der skulle agere som kammerjomfru. Der er tale om enken efter den i 1754 afdøde sognepræst i Korsør Daniel Rasmussen Wohnsen, der blev begravet 30/3 1754 36 år gammel.
Overfor fru Wohnsen viste dronningen sig i begyndelsen ret afvisende, idet hun erklærede, at hun under de eksisterende omstændigheder aldeles ikke havde brug for en kammerjomfru mere. Der var jo heller ikke et værelse til hende, eftersom det nærmeste kammer ved hendes sovegemak benyttedes af jomfru Ahrensbach og madam Knudsen, hævdede hun. Noget tyder på, at fru Wohnsens udnævnelse skyldtes enkedronning Juliane Marie. Det var nemlig hende, der havde udarbejdet hendes instruks. Ifølge bogen "Stamtavle for slægten Wolf fra Slesvig" fulgte fru Wohnsen med Caroline Mathilde, da hun blev landsforvist til Celle.

Frederikke blev gift med Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen i 1748. Daniel er født i aug. 1717 i Slagelse og døde i mar. 1754 i Korsør i en alder af 36 år.

34. Peter Lystrup er født før 1734 og døde mellem 1767 og 1787.

Notater: Peder Lystrup var ved børnenes barnedåb i 1764 og 1767 skoleholder i Lille Grønnegade i København.

Peter blev gift med Johanna Catharina Grönhagen den 30. maj 1754 i Sankt Petri Kirke i København. Johanna er født før 1734 og døde omkring 1760.

Deres børn:

17        i.  Cathrina Marianna Lystrup (født i jul. 1754 i København - døde i aug. 1810). Cathrina blev gift med Apoteker Rasmus Danielsen Wohnsen, søn af Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen og Frederikke Sofie Rhold, den 29. sep. 1779 i Frederiksberg Kirke. Rasmus er født i dec. 1749 i Korsør og døde den 19. jul. 1781 i Frederiksted på Sankt Croix i en alder af 31 år.

         ii.  Hedewig Sophia Lystrup blev født i sep. 1756 i København.

Peter blev trolovet med Anna Kierstine Nn den 30. dec. 1760 i Helligåndskirken i København. Anna er født omkring 1724 og døde efter 1787.

Deres børn:

          i.  Inger Marie Lystrup blev født i 1760.

         ii.  Jørgen Lystrup blev født i dec. 1764 i Lille Grønnegade i København.

        iii.  Anna Elisabeth Lystrup er født den 1. aug. 1767 i Lille Grønnegade i København og døde den 1. dec. 1835 i en alder af 68 år. Anna blev gift med Johan Nicolai Wilhelm Bluhme. Johan er født den 18. aug. 1764 i Holsten og døde den 16. okt. 1819 i en alder af 55 år.


35. Johanna Catharina Grönhagen er født før 1734 og døde omkring 1760.

Johanna blev gift med Peter Lystrup den 30. maj 1754 i Sankt Petri Kirke i København. Peter er født før 1734 og døde mellem 1767 og 1787.

36. Købmand Jacob Lauridsen Gjeding, søn af Laurids Christensen og Abelone Jacobsdatter, er født omkring 1711 i Aarhus og døde i nov. 1742 i Aarhus i en alder af ca. 31 år.

Notater: Jacob L. Gjesing - 27 år gammel og født i Aarhus - tog 3.2.1738 borgerskab som købmand i Aarhus.

Jacob blev gift med Maren Jensdatter Wissing den 5. dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Maren er født i nov. 1718 i Kalundborg og døde i jul. 1760 i Aarhus i en alder af 41 år.

Deres børn:

          i.  Apelona Jacobsdatter Gjeding er født i aug. 1739 i Aarhus og døde i jun. 1760 i Aarhus i en alder af 20 år. Apelona blev gift med Købmand Jens Andersen Schmidt den 22. mar. 1760 i Aarhus. Jens er født omkring sep. 1735 og døde i mar. 1789 i Aarhus i en alder af ca. 53 år.

18       ii.  Købmand Jens Jacobsen Gjeding (født i aug. 1740 i Aarhus - døde den 9. aug. 1823 i Middelfart). Jens blev gift med Anne Hansdatter Juul, datter af Hans Juul og Karen Iversdatter, den 14. jan. 1767 i Middelfart Kirke. Anne er født i jul. 1728 i Middelfart og døde i apr. 1773 i Middelfart i en alder af 44 år. Jens blev derefter gift med Anne Marie Holmer, datter af Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen og Christiane Louise Lauridsdatter, omkring 1773. Anne er født omkring 1755 i Odense og døde den 11. maj 1825 i Middelfart i en alder af ca. 70 år.


37. Maren Jensdatter Wissing, datter af Skipper Jens Sørensen Wissing og Margrethe Poulsdatter, er født i nov. 1718 i Kalundborg og døde i jul. 1760 i Aarhus i en alder af 41 år.

Maren blev gift med Købmand Jacob Lauridsen Gjeding den 5. dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Jacob er født omkring 1711 i Aarhus og døde i nov. 1742 i Aarhus i en alder af ca. 31 år.

Maren blev derefter gift med Købmand Peder Andreasen Kaarsberg den 26. feb. 1744. Peder er født den 6. jul. 1719 i København og døde i jul. 1774 i Aarhus i en alder af 55 år.

Deres børn:

          i.  Elisabeth Margrethe Pedersdatter Kaarsberg er født i sep. 1745 i Aarhus og døde i jun. 1760 i Aarhus i en alder af 14 år.

         ii.  Jacobina Pedersdatter Kaarsberg er født i sep. 1746 i Aarhus og døde den 15. apr. 1817 i Aarhus i en alder af 70 år. Jacobina blev gift med Købmand Marcus Madsen Mørch den 31. maj 1768 i Aarhus Domkirke. Marcus er født i sep. 1740 i Aarhus og døde den 8. jan. 1778 i Aarhus i en alder af 37 år. Et andet navn for Marcus var Marcus Madsen Galthen. Jacobina blev derefter gift med Vinhandler Christen Sørensen Møller den 8. sep. 1779 i Aarhus Domkirke. Christen er født i okt. 1747 og døde den 8. jan. 1778 i Aarhus i en alder af 30 år.

        iii.  Margrethe Pedersdatter Kaarsberg er født i okt. 1747 i Aarhus og døde i jul. 1748 i Aarhus.

         iv.  Købmand Andreas Pedersen Kaarsberg er født i nov. 1748 i Aarhus og døde den 8. jul. 1826 i Aarhus i en alder af 77 år. Andreas blev gift med Kirsten Dons den 3. nov. 1775 i Brabrand Kirke. Kirsten er født i maj 1745 i Brabrand og døde den 1. maj 1825 i Aarhus i en alder af 80 år.

          v.  Margrethe Pedersdatter Kaarsberg er født i jun. 1750 i Aarhus og døde den 4. aug. 1806 i Aarhus i en alder af 56 år. Margrethe blev gift med Købmand Jens Andersen Schmidt den 21. sep. 1773 i Aarhus Domkirke. Jens er født omkring sep. 1735 og døde i mar. 1789 i Aarhus i en alder af ca. 53 år. Margrethe blev derefter gift med Købmand Rasmus Nielsen Malling den 9. maj 1794 i Aarhus. Rasmus er født i sep. 1767 i Aarhus og døde den 18. jul. 1826 i Aarhus i en alder af 58 år.

         vi.  Maria Elisabeth Kaarsberg er født i sep. 1751 i Aarhus og døde i maj 1752 i Aarhus.

        vii.  Marie Elisabeth Kaarsberg er født i apr. 1754 i Aarhus og døde i jun. 1760 i Aarhus i en alder af 6 år.

       viii.  Vinhandler Jacob Kaarsberg er født i aug. 1755 i Aarhus og døde den 31. dec. 1819 i København i en alder af 64 år. Jacob blev gift med Frideriche Christine Tiihl den 28. okt. 1790 i Vor Frelsers Kirke i København. Frideriche er født før 1773 og døde den 6. okt. 1819 i København.

         ix.  Købmand Hans Pedersen Kaarsberg er født i feb. 1757 i Aarhus og døde den 18. apr. 1826 i Aalborg i en alder af 69 år. Hans blev gift med Friedericha Charlotta Friis den 10. maj 1786 i Budolfi Kirke i Aalborg. Friedericha er født omkring 1758 og døde i maj 1795 i Aalborg i en alder af ca. 37 år. Hans blev derefter gift med Sophia Christine Berlin den 20. jan. 1796 i Budolfi Kirke i Aalborg. Sophia er født den 1. nov. 1776 i Aalborg og døde den 24. feb. 1840 i Aalborg i en alder af 63 år.


38. Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen, søn af Rytterbonde Peder Jørgensen og Johanne Sørensdatter, er født omkring sep. 1712 i Hjelmerup ved Verninge og døde den 19. jun. 1786 i Odense i en alder af ca. 73 år. Et andet navn for Henrik var Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen Holmer.

Notater: Henrik Christian Pedersen med tilnavnet Holmer var forstander for Gråbrødre Hospital i Odense.
At være forstander for Hospitalet i Odense var ikke nogen helt lille stilling, og det har unægtelig været noget af et spring for sønnen af en rytterbonde i Hjelmerup.
I literaturen refereres til en aftale fra 1740 mellem den tidligere forstander Østrup på hospitalet og hans fuldmægtig Holmer om, at Holmer skulle skulle gifte sig med Østrups ældste datter Margrethe, når hun blev giftemoden, og at han I øvrigt skulle sørge for Østrups 4 børn, hvis Østrup døde inden de kunne klare sig selv. Så da Østrup så døde i 1747, så giftede Holmer sig med den da 17-årige Margrethe Østrup.
Margrethe døde efter 2 års ægteskab og 2 døde spædbørn, hvorefter Holmer giftede sig med præstedatteren Christiane Louise Wichmann fra Kværndrup.
I Dette ægteskab var der 9 børn, der på forskellig vis klarede sig gennem tilværelsen; én blev forstander for hospitalet efter faderes død, én blev fuldmægtig i København, én blev gift med en købmand i Middelfart, én blev gift med en købmand i Odense, én blev gift med en sognepræst, to døde som gammeljomfruer, og en datter 'forsvandt' efter 1801, hvor det ved folketællingen er noteret, at hun "er berøvet forstandens brug".
Desværre mangler kirkebogen for Gråbrødre Hospitals Sogn for perioden 1750-1813, men kirken i Pårup hørte under hospitalets gods, og her er børnenes konfirmation noteret, selvom de alle blev konfirmeret i hospitalskirken på Gråbrødre Kloster

Henrik blev gift med Margrete Kiersten Woldborg Frederiksdatter Østrup, datter af Frederik Rasmussen og Vibeke Feldtman. Margrete blev født i aug. 1731 i Odense, døde i aug. 1750 i Odense i en alder af 19 år, og blev begravet den 28. aug. 1750 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

Henrik blev derefter gift med Christiane Louise Lauridsdatter den 15. sep. 1751 i Helligåndskirken i København. Christiane er født i feb. 1727 i Flemløse og døde mellem 1765 og 1788. Et andet navn for Christiane var Christiane Louise Wichmann.

Deres børn:

          i.  Hospitalsforstander Peder Holmer er født omkring 1751 i Odense og døde efter feb. 1788 i Vejle. Peder blev gift med Charlotte Amalia West den 16. maj 1787 i Sandager Kirke. Charlotte er født omkring 1759 og døde den 18. nov. 1829 i Odense i en alder af ca. 70 år.

         ii.  Margrethe Kirstine Holmer er født omkring 1753 i Odense og døde den 2. nov. 1820 i Odense i en alder af ca. 67 år.

19      iii.  Anne Marie Holmer (født omkring 1755 i Odense - døde den 11. maj 1825 i Middelfart). Anne blev gift med Købmand Jens Jacobsen Gjeding, søn af Købmand Jacob Lauridsen Gjeding og Maren Jensdatter Wissing, omkring 1773. Jens er født i aug. 1740 i Aarhus og døde den 9. aug. 1823 i Middelfart i en alder af 83 år.

         iv.  Frederikke Vibeke Holmer er født omkring jul. 1756 i Odense og døde efter 1801.

          v.  Fuldmægtig Laurids Holmer er født omkring 1758 i Odense og døde den 3. aug. 1833 i Farvergade i København i en alder af ca. 75 år. Laurids blev gift med Sophie Nielsdatter Buus den 5. jun. 1798 i Budolfi Kirke i Aalborg. Sophie er født omkring 1775 og døde efter 1801.

         vi.  Johanne Cathrine Holmer er født omkring 1760 i Odense og døde den 18. nov. 1848 i Odense i en alder af ca. 88 år.

        vii.  Cecilie Marie Holmer er født i 1762 i Odense og døde den 30. mar. 1843 i Odense i en alder af 81 år. Cecilie blev gift med Købmand Johan Friderich Iversen den 25. feb. 1789 i Odense. Johan er født i jan. 1762 i Odense og døde den 12. dec. 1819 i Nørregade i Odense i en alder af 57 år. Cecilie blev derefter gift med Byrådssekretær Hans Peter Wederkinch den 12. okt. 1822 i Kværndrup. Hans er født den 17. jan. 1776 i Ringsted og døde den 2. jun. 1832 i Odense i en alder af 56 år.

       viii.  Sara Holmer er født i 1763 i Odense og døde den 12. feb. 1819 i Odense i en alder af 56 år.

         ix.  Bartholette Dorthe Holmer er født den 25. feb. 1765 i Odense og døde den 3. apr. 1800 i Kværndrup Præstegård i en alder af 35 år. Bartholette blev gift med Sognepræst Rasmus Lassen den 5. jan. 1790. Rasmus er født den 25. feb. 1755 i Hejls og døde den 27. apr. 1825 i Kværndrup i en alder af 70 år.


39. Christiane Louise Lauridsdatter, datter af Sognepræst Laurits Hansen og Anna Marie Bertelsdatter, er født i feb. 1727 i Flemløse og døde mellem 1765 og 1788. Et andet navn for Christiane var Christiane Louise Wichmann.

Christiane blev gift med Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen den 15. sep. 1751 i Helligåndskirken i København. Henrik er født omkring sep. 1712 i Hjelmerup ved Verninge og døde den 19. jun. 1786 i Odense i en alder af ca. 73 år. Et andet navn for Henrik var Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen Holmer.

7. generation (3x tipoldeforældre)64. Rasmus Wohnsen, søn af Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen og Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff, blev født den 22. jun. 1686 i Slagelse, døde den 26. aug. 1760 i Slagelse i en alder af 74 år, og blev begravet den 2. sep. 1760 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Notater: Rasmus Wohnsen var født i Slagelse, hvor hans far var borgmester.
Han blev birkedommer på Torbenfeldt og senere byfoged i Slagelse. Ved sin begravelse anføres han at være borgmester og hospitalsforstander.
Rasmus Wohnsen var borgmester i Slagelse fra 1734 til sin død i 1760.

Rasmus blev gift med Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg den 27. okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke. Ingeborg blev født den 13. apr. 1688 i Kirke Stillinge, døde i jul. 1734 i Slagelse i en alder af 46 år, og blev begravet den 21. jul. 1734 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Deres børn:

          i.  Gæstgiver Marcus Wohnsen er født i nov. 1714 og døde i apr. 1751 i Roskilde i en alder af 36 år. Marcus blev gift med Margretha Abilgail.

32       ii.  Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen (født i aug. 1717 i Slagelse - døde i mar. 1754 i Korsør). Daniel blev gift med Frederikke Sofie Rhold, datter af Sognepræst Peder Albertsen Rold og Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana. Frederikke er født i dec. 1721 i Korsør og døde efter 1771.

        iii.  Christen Wohnsen er født i okt. 1718 i Slagelse og døde før dec. 1760.

         iv.  Mette Kirstine Rasmusdatter Wohnsen er født i mar. 1720 i Slagelse og døde omkring jul. 1763 i Slagelse i en alder af ca. 43 år. Mette blev gift med Peder Frederiksen Holmsted. Peder er født den 10. mar. 1713 i København Vor Frue og døde den 18. aug. 1749 i Magleby i en alder af 36 år.

          v.  Jens Wohnsen er født i jul. 1723 i Slagelse og døde i sep. 1723 i Slagelse.

         vi.  Christian Wohnsen er født i jul. 1723 i Slagelse og døde i sep. 1723 i Slagelse.

        vii.  Kirsten Wohnsen er født i sep. 1724 i Slagelse og døde i feb. 1787 i Vallekilde Sogn i en alder af 62 år. Kirsten blev gift med Birkedommer Og Herredsfoged I Nykøbing Sjælland Bertel Hansen Mantix. Bertel er født omkring 1724 og døde i jun. 1785 i Fårevejle Sogn i en alder af ca. 61 år.

       viii.  Sofie Øllegaard Wohnsen er født i okt. 1725 i Slagelse og døde den 18. nov. 1803 i Slagelse i en alder af 78 år. Sofie blev gift med Rådmand Og Postmester I Slagelse Andreas Møller. Andreas døde den 9. jul. 1766 i Slagelse.


65. Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, datter af Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg og Øllegaard Jensdatter, blev født den 13. apr. 1688 i Kirke Stillinge, døde i jul. 1734 i Slagelse i en alder af 46 år, og blev begravet den 21. jul. 1734 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Notater: I Sankt Peders Kirke i Slagelse findes en oval kisteplade med følgende indskrift i kursiv: "Ingeborg Kirstine Byberg, Raadmand og Hospitalsforstander i Slagelse Rasmus Wohnsens Hustru, født 13. April MDCLXXXIIX (1688), gift 27. Okt. 1713, Moder til 13 Børn, hvoraf de seks er døde, >de syv endnu beboe de skrøbelige Leer-Hytter<, død Natten mellem 14. og 15. Juli 1734 efter næsten fire Aars Svaghed". Oval Blyplade med Kursiv.

Ingeborg blev gift med Rasmus Wohnsen den 27. okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke. Rasmus blev født den 22. jun. 1686 i Slagelse, døde den 26. aug. 1760 i Slagelse i en alder af 74 år, og blev begravet den 2. sep. 1760 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

66. Sognepræst Peder Albertsen Rold, søn af Sognepræst Albert Pedersen Rold og Karen Olufsdatter Lerche, er født den 22. jun. 1687 i Nysted og døde den 4. nov. 1752 i Korsør i en alder af 65 år.

Notater: Peder Albertsen Rhold var sognepræst i Korsør 1719-1752.

Peder blev gift med Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana. Margrethe er født i 1694 og døde i 1762 i Korsør i en alder af 68 år.

Deres barn:

33        i.  Frederikke Sofie Rhold (født i dec. 1721 i Korsør - døde efter 1771). Frederikke blev gift med Sognepræst Daniel Rasmussen Wohnsen, søn af Rasmus Wohnsen og Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, i 1748. Daniel er født i aug. 1717 i Slagelse og døde i mar. 1754 i Korsør i en alder af 36 år.


67. Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana, datter af Sognepræst Peder Andersen Claudianus og Appollonie Nielsdatter, er født i 1694 og døde i 1762 i Korsør i en alder af 68 år.

Margrethe blev gift med Sognepræst Peder Albertsen Rold. Peder er født den 22. jun. 1687 i Nysted og døde den 4. nov. 1752 i Korsør i en alder af 65 år.

72. Laurids Christensen er født før 1683 i Geding ved Tilst og døde omkring 1738 i Aarhus. Et andet navn for Laurids var Handelsmand Laurids Christensen Gjeding.

Notater: Laurids Christensen Gjeding var købmand og hestehandler i Aarhus.
Ifølge Nygaards Sedler tog Laurs Kristensen født i Gjeding borgerskab som købmand i Århus den 8.1.1703.

Laurids blev gift med Abelone Jacobsdatter omkring 1707. Abelone er født før 1692 og døde omkring maj 1745 i Aarhus.

Deres børn:

          i.  Købmand Christen Lauridsen Gjeding er født omkring 1707 i Aarhus og døde omkring mar. 1745 i Aarhus i en alder af ca. 38 år. Christen blev gift med Marie Christiansdatter Sønnich den 20. jan. 1733 i Vor Frue Kirke i Aarhus. Marie er født før 1718 og døde omkring jan. 1739 i Aarhus. Christen blev derefter gift med Johanne Jensdatter Wissing, datter af Skipper Jens Sørensen Wissing og Margrethe Poulsdatter, den 9. feb. 1739 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Johanne er født i apr. 1721 i Kalundborg og døde efter mar. 1745.

36       ii.  Købmand Jacob Lauridsen Gjeding (født omkring 1711 i Aarhus - døde i nov. 1742 i Aarhus). Jacob blev gift med Maren Jensdatter Wissing, datter af Skipper Jens Sørensen Wissing og Margrethe Poulsdatter, den 5. dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Maren er født i nov. 1718 i Kalundborg og døde i jul. 1760 i Aarhus i en alder af 41 år.

        iii.  Maren Lauridsdatter Gjeding er født omkring 1713 i Aarhus og døde i apr. 1784 i Aarhus i en alder af ca. 71 år. Maren blev gift med Skipper Thomas Hansen den 4. feb. 1735 i Aarhus. Thomas er født omkring 1698 og døde omkring apr. 1777 i Aarhus i en alder af ca. 79 år.

         iv.  Sidsel Lauridsdatter Gjeding er født omkring 1722 i Aarhus og døde den 26. dec. 1799 i Aarhus i en alder af ca. 77 år. Sidsel blev gift med Jens Nielsen Kjellerup den yngre den 12. jun. 1746 i Aarhus. Jens er født omkring 1713 og døde i nov. 1763 i Aarhus i en alder af ca. 50 år.

          v.  Kirsten Lauridsdatter Gjeding er født før 1725 i Aarhus og døde i sep. 1760 i Aarhus. Kirsten blev gift med Jens Nielsen Kjellerup den 13. jan. 1740 i Aarhus. Jens er født omkring 1712 og døde i okt. 1770 i Aarhus i en alder af ca. 58 år.


73. Abelone Jacobsdatter, datter af Jacob Albertsen, er født før 1692 og døde omkring maj 1745 i Aarhus.

Abelone blev gift med Laurids Christensen omkring 1707. Laurids er født før 1683 i Geding ved Tilst og døde omkring 1738 i Aarhus. Et andet navn for Laurids var Handelsmand Laurids Christensen Gjeding.

74. Skipper Jens Sørensen Wissing er født omkring 1682 og døde den 13. jul. 1749 i Kalundborg i en alder af ca. 67 år.

Notater: Jens Sørensen Wissing var skipper i Kalundborg

Jens blev gift med Margrethe Poulsdatter den 18. jul. 1714 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Margrethe er født omkring 1693 og døde i jan. 1759 i Kalundborg i en alder af ca. 66 år.

Deres børn:

          i.  Povel Wissing er født i feb. 1715 i Kalundborg og døde i jan. 1716 i Kalundborg.

37       ii.  Maren Jensdatter Wissing (født i nov. 1718 i Kalundborg - døde i jul. 1760 i Aarhus). Maren blev gift med Købmand Jacob Lauridsen Gjeding, søn af Laurids Christensen og Abelone Jacobsdatter, den 5. dec. 1738 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Jacob er født omkring 1711 i Aarhus og døde i nov. 1742 i Aarhus i en alder af ca. 31 år. Maren blev derefter gift med Købmand Peder Andreasen Kaarsberg den 26. feb. 1744. Peder er født den 6. jul. 1719 i København og døde i jul. 1774 i Aarhus i en alder af 55 år.

        iii.  Johanne Jensdatter Wissing er født i apr. 1721 i Kalundborg og døde efter mar. 1745. Johanne blev gift med Købmand Christen Lauridsen Gjeding, søn af Laurids Christensen og Abelone Jacobsdatter, den 9. feb. 1739 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Christen er født omkring 1707 i Aarhus og døde omkring mar. 1745 i Aarhus i en alder af ca. 38 år.

         iv.  Margrethe Marie Wissing blev født i aug. 1723 i Kalundborg.

          v.  Købmand Søren Wissing er født i okt. 1725 i Kalundborg og døde i apr. 1768 i Aarhus i en alder af 42 år. Søren blev gift med Else Marie Sanne den 31. aug. 1753 i Aarhus Domkirke. Else er født omkring 1735 og døde i aug. 1766 i Aarhus i en alder af ca. 31 år. Søren blev derefter gift med Nille Marie Selmer, datter af Sognepræst Johan Henrik Mathiasen Selmer og Elisabeth Kirstine Frandsdatter Raarup, den 30. sep. 1767 i Vor Frue Kirke i Aarhus. Nille er født i sep. 1743 i Øster Snede og døde den 15. sep. 1809 i Aarhus i en alder af 66 år.

         vi.  Povel Wissing er født i mar. 1728 i Kalundborg og døde i maj 1729 i Kalundborg i en alder af 1 år.

        vii.  Povel Wissing er født i nov. 1730 i Kalundborg og døde i jun. 1733 i Kalundborg i en alder af 2 år.

       viii.  Rådmand Thomas Wissing er født i aug. 1733 i Kalundborg og døde den 21. feb. 1799 i København i en alder af 65 år. Thomas blev gift med Lucia Knudsen den 31. okt. 1764 i Vor Frue Kirke i København. Lucia er født i aug. 1746 i København Vor Frue og døde i jun. 1771 i Vor Frue Kirke i København i en alder af 24 år. Thomas blev derefter gift med Georgina Sørensdatter den 18. jan. 1775 i Vor Frue Kirke i København. Georgina er født omkring 1747 og døde efter 1801.


75. Margrethe Poulsdatter er født omkring 1693 og døde i jan. 1759 i Kalundborg i en alder af ca. 66 år.

Margrethe blev gift med Skipper Jens Sørensen Wissing den 18. jul. 1714 i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Jens er født omkring 1682 og døde den 13. jul. 1749 i Kalundborg i en alder af ca. 67 år.

76. Rytterbonde Peder Jørgensen, søn af Jørgen Nn, er født før 1669 og døde i jul. 1729 i Hjelmerup ved Verninge.

Notater: Jørgen Pedersen var rytterbonde i Hjelmerup under Det Fynske Ryttergods

Peder blev gift med Valborg Clausdatter før 1689. Valborg er født omkring 1667 og døde i sep. 1697 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 30 år.

Deres børn:

          i.  Jørgen Pedersen er født omkring 1689 i Hjelmerup ved Verninge og døde i jan. 1706 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 17 år.

         ii.  Skoleholder Jørgen Pedersen er født i jun. 1693 i Hjelmerup ved Verninge og døde i okt. 1737 i Aså i en alder af 44 år.

        iii.  Husmand Rasmus Pedersen er født i jun. 1696 i Hjelmerup ved Verninge og døde i feb. 1755 i Tommerup i en alder af 58 år. Rasmus blev gift med Bodil Madsdatter. Bodil er født før 1741 og døde efter apr. 1756.

Peder blev derefter gift med Johanne Sørensdatter den 5. jun. 1698 i Verninge Kirke. Johanne er født omkring 1672 i Nårup og døde i jul. 1716 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 44 år.

Deres børn:

          i.  Niels Pedersen er født i jan. 1699 i Hjelmerup ved Verninge og døde omkring 1727 i Odense i en alder af ca. 28 år.

         ii.  Valborg Pedersdatter er født i apr. 1701 i Hjelmerup ved Verninge og døde i apr. 1769 i Verninge i en alder af 68 år. Valborg blev gift med Rytterbonde Rasmus Nielsen den 20. okt. 1730 i Verninge Kirke. Rasmus er født før 1736 og døde efter apr. 1769.

        iii.  Søren Pedersen er født i dec. 1703 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter jul. 1729-1756.

         iv.  Amtsforvalter Claus Pedersen er født i dec. 1706 i Hjelmerup ved Verninge og døde i dec. 1749 i Aalborg i en alder af 43 år. Et andet navn for Claus var Claus Pedersen Holmer. Claus blev gift med Sidsel Jepsdatter Schrøder. Sidsel er født i dec. 1708 i Ærøskøbing og døde i jun. 1783 i Aalborg i en alder af 74 år.

38        v.  Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen (født omkring sep. 1712 i Hjelmerup ved Verninge - døde den 19. jun. 1786 i Odense). Henrik blev gift med Margrete Kiersten Woldborg Frederiksdatter Østrup, datter af Frederik Rasmussen og Vibeke Feldtman. Margrete blev født i aug. 1731 i Odense, døde i aug. 1750 i Odense i en alder af 19 år, og blev begravet den 28. aug. 1750 i Graabrødre Klosterkirke i Odense. Henrik blev derefter gift med Christiane Louise Lauridsdatter, datter af Sognepræst Laurits Hansen og Anna Marie Bertelsdatter, den 15. sep. 1751 i Helligåndskirken i København. Christiane er født i feb. 1727 i Flemløse og døde mellem 1765 og 1788. Et andet navn for Christiane var Christiane Louise Wichmann.

         vi.  Dorothe-Marie Pedersdatter er født i mar. 1714 i Hjelmerup ved Verninge og døde i maj 1776 i Verninge i en alder af 62 år.

Peder blev derefter gift med Christence Pedersdatter før 1719. Christence er født før 1704 og døde efter jul. 1729.

Deres børn:

          i.  Jørgen Pedersen er født i mar. 1719 i Hjelmerup ved Verninge og døde i apr. 1755 i Odense i en alder af 36 år.

         ii.  Markus Pedersen er født i jun. 1721 i Hjelmerup ved Verninge og døde mellem 1756 og 1778. Markus blev gift med Mette Kirstine Hansen.

        iii.  Hans Pedersen er født i jun. 1723 i Hjelmerup ved Verninge og døde efter 1801. Et andet navn for Hans var Hans Pedersen Holmer.

         iv.  Johanne Pedersdatter er født i mar. 1725 i Hjelmerup ved Verninge og døde i mar. 1778 i en alder af 53 år. Johanne blev gift med Karetmager Niels Møller. Johanne blev derefter gift med Bødker Anders Nielsen.


77. Johanne Sørensdatter er født omkring 1672 i Nårup og døde i jul. 1716 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 44 år.

Johanne blev gift med Rytterbonde Peder Jørgensen den 5. jun. 1698 i Verninge Kirke. Peder er født før 1669 og døde i jul. 1729 i Hjelmerup ved Verninge.

78. Sognepræst Laurits Hansen, søn af Sognepræst Hans Lauritsen og Karen Jørgensdatter Wichmann, er født i sep. 1685 i Flemløse og døde i jun. 1738 i Flemløse i en alder af 52 år.

Notater: Sognepræsten Laurits Hansen i Flemløse er omtalt i Årbog for Odense og Assens Amter 1927:
Han var søn af Formanden, var født i September 1685 (Dagen vides ikke). 1711 blev han Faderens Medhjælper og ved dennes Død 1719 Sognepræst.
23. November 1714 blev han gift med Anna Maria Berthelsdatter, en Datter af Provst Berthel Ludvigsen i Assens. Der var 11 Børn i Ægteskabet, hvoraf dog kun 5 levede.
Pastor Hansen døde 6. Juni 1738, og Enken flyttede da til Assens, hvor hun døde 20. Juni og begravedes i Assens Kirke 27. Juni 1740, muligvis i Faderens, Provst Ludvigsens Begravelse.
Laurits Hansens Bo opgøres ved Skiftet til den ret betydelige Kapital af 3627 Rdl. 2 Mark 15 Skilling.

Laurits blev gift med Anna Marie Bertelsdatter den 23. nov. 1714. Anna er født i maj 1690 i Assens og døde den 20. jun. 1740 i Assens i en alder af 50 år.

Deres børn:

          i.  Birtha Cathrina Lauritsdatter er født i aug. 1716 i Flemløse og døde i maj 1785 i Kertinge ved Kølstrup i en alder af 68 år. Birtha blev gift med Sognepræst Andreas Jespersen Engberg, søn af Jesper Jespersen Engberg og Dorothea Madsdatter Schildorf, den 23. apr. 1738 i Flødstrup Kirke. Andreas er født i 1692 i Stubbekøbing og døde den 12. feb. 1766 i Flødstrup i en alder af 74 år.

         ii.  Sofie Amalie Lauridsdatter er født i sep. 1717 i Flemløse og døde den 14. nov. 1774 i Flemløse i en alder af 57 år. Sofie blev gift med Sognepræst Hans Bertelsen Wichmann. Hans er født i feb. 1708 i Nykøbing Falster og døde den 21. aug. 1768 i Flemløse Sogn i en alder af 60 år.

        iii.  Cathrina Maria Lauridsdatter er født i dec. 1718 i Flemløse og døde før jul. 1738.

         iv.  Bartholetta Lauridsdatter er født i feb. 1721 i Flemløse og døde før jul. 1738.

          v.  Amtsfuldmægtig Hans Lauridsen er født i maj 1725 i Flemløse og døde i maj 1800 på Slotsgården i Skanderborg i en alder af 75 år. Hans blev gift med Maria Dorthea Bertelsen den 9. okt. 1772 i Veng Kirke. Maria er født i okt. 1746 i Kolding og døde den 15. jan. 1820 i Skanderborg i en alder af 73 år.

39       vi.  Christiane Louise Lauridsdatter (født i feb. 1727 i Flemløse - døde mellem 1765 og 1788). Christiane blev gift med Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen, søn af Rytterbonde Peder Jørgensen og Johanne Sørensdatter, den 15. sep. 1751 i Helligåndskirken i København. Henrik er født omkring sep. 1712 i Hjelmerup ved Verninge og døde den 19. jun. 1786 i Odense i en alder af ca. 73 år. Et andet navn for Henrik var Hospitalsforstander Henrik Christian Pedersen Holmer.

        vii.  Hospitalsforstander Bertel Lauridsen er født i sep. 1731 i Flemløse og døde i feb. 1788 i Vejle, Vejle Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt i en alder af 56 år.


79. Anna Marie Bertelsdatter, datter af Sognepræst Bertel Ludvigsen og Birgitte Christiansdatter Luja, er født i maj 1690 i Assens og døde den 20. jun. 1740 i Assens i en alder af 50 år.

Anna blev gift med Sognepræst Laurits Hansen den 23. nov. 1714. Laurits er født i sep. 1685 i Flemløse og døde i jun. 1738 i Flemløse i en alder af 52 år.

8. generation (4x tipoldeforældre)128. Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen er født omkring 1650 og døde i jun. 1709 i Slagelse i en alder af ca. 59 år.

Notater: Marcus Wohnsen var rådmand og fra 1698 borgmester i Slagelse.
Hvor Marcus Wohnsen kom fra må itv. stå hen i det uvisse. Da han blev gift 1. gang 22.5.1683 i Slagelse med Magdalena Jørgensdatter anføres det dog, at han kom fra Korsør.
Han blev gift 2. gang med med Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff omkring 1685, og parret fik 6 børn, hvoraf den ene søn også blev rådmand og borgmester i Slagelse.
I Slagelse Sankt Peders Kirke findes følgende vidnesbyrd og Marcus Wohnsen og hans hustru:
1) En Vinkande af kbh. Prøvesølv 169(?) 30 cm høj, med punslet Fremstilling af Nadverens Indstiftelse og graveret Indskrift: >Marcus Wohnsen Raadmand udi Slaugelse og hans Hustru Mette Sophia Rasmus Datter Witou hafuer forerred denne Altar Kande til Sante Peders. Kiercke udj Slaugelse Anno 1696< Mestermærke: MN 1688 (ej hos Olrik); >Oldermandsranke<.
2) Et Sejerværk, nævnt 1760, med to Visere og to Jernlodder; foræret af Borgmester Marcus Wohnsen og Kæreste.
3) En kisteplade fra Mette Sophia Rasmusdaatter Hvithoff's kiste.

Marcus blev gift med Magdalena Jørgensdatter den 22. maj 1683 i Sankt Peders Kirke i Slagelse. Magdalena er født i 1665 og døde i jul. 1683 i Slagelse i en alder af 18 år.

Deres barn:

          i.  Degn Christian Wohnsen er født i jul. 1683 i Slagelse og døde i jun. 1754 i Høve ved Skælskør i en alder af 70 år. Christian blev gift med Bodil Larsdatter. Bodil er født omkring 1694 og døde den 1. jun. 1778 på Torbenfeld ved Mørkøv i en alder af ca. 84 år.

Marcus blev derefter gift med Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff omkring 1685. Mette er født omkring jan. 1656 og døde den 8. jul. 1740 i Slagelse i en alder af ca. 84 år.

Deres børn:

64        i.  Rasmus Wohnsen (født den 22. jun. 1686 i Slagelse - døde den 26. aug. 1760 i Slagelse). Rasmus blev gift med Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, datter af Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg og Øllegaard Jensdatter, den 27. okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke. Ingeborg blev født den 13. apr. 1688 i Kirke Stillinge, døde i jul. 1734 i Slagelse i en alder af 46 år, og blev begravet den 21. jul. 1734 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

         ii.  Sognepræst Hans Wohnsen er født i apr. 1691 i Slagelse og døde den 6. jul. 1764 i Kværs i en alder af 73 år. Hans blev gift med Charlotte Amalie Bødcher den 23. dec. 1720 i Kværs Kirke. Charlotte blev født før 1705.

        iii.  Købmand Jørgen Wohnsen er født i okt. 1692 i Slagelse og døde i jul. 1739 i Slagelse i en alder af 46 år. Jørgen blev gift med Johanne Cathrine Nielsdatter før 1737. Johanne er født før 1712 og døde efter jan. 1740.

         iv.  Wolborg Christine Wohnsen er født i feb. 1794 i Slagelse og døde efter mar. 1741. Wolborg blev gift med Cort Mouridsen Morup i jun. 1713 i Slagelse. Cort er født omkring 1685 og døde før mar. 1741.


129. Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff er født omkring jan. 1656 og døde den 8. jul. 1740 i Slagelse i en alder af ca. 84 år.

Notater: I Sankt Peders Kirke i Slagelse findes en kisteplade med følgende indskrift: Mette Sophia Rasmus Daatter Hvithoff, Enke efter Borgmester Marchus Wohnsen, Moder til fire Sønner og to Døtre, gift i 24 Aar, Enke i 31 Aar, i Live i 84 Aar 6 Maaneder 3 Uger 5 Dage, død 8. Juli 1740". Det er en oval Blyplade med Kursiv; forneden graveret Dødssymboler og Blomster. Pladen er opsat paa en ny Trætavle, i Søndre Korsarms Vestblænding

Mette blev gift med Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen omkring 1685. Marcus er født omkring 1650 og døde i jun. 1709 i Slagelse i en alder af ca. 59 år.

130. Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg, søn af Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel og Mette Pedersdatter, er født den 22. mar. 1660 på Orø og døde den 28. mar. 1727 i Kirke Stillinge i en alder af 67 år.

Notater: Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg var fra 1682 til sin død 1727 sognepræst i Kirke Stillinge.

Daniel blev gift med Øllegaard Jensdatter i 1684. Øllegaard blev født den 27. maj 1663 i København, døde den 27. okt. 1729 i Sæby Præstegård ved Kalundborg i en alder af 66 år, og blev begravet den 4. nov. 1729 på Kirke Stillinge Kirkegård.

Deres børn:

65        i.  Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg (født den 13. apr. 1688 i Kirke Stillinge - døde i jul. 1734 i Slagelse). Ingeborg blev gift med Rasmus Wohnsen, søn af Rådmand og borgmester Marcus Wohnsen og Mette Sofie Rasmusdatter Whithoff, den 27. okt. 1713 i Kirke Stillinge Kirke. Rasmus blev født den 22. jun. 1686 i Slagelse, døde den 26. aug. 1760 i Slagelse i en alder af 74 år, og blev begravet den 2. sep. 1760 i Sankt Peders Kirke i Slagelse.

         ii.  Bartholemeus Danielsen Byberg er født den 31. jul. 1698 i Kirke Stillinge og døde den 19. jul. 1755 i Kirke Stillinge i en alder af 56 år. Bartholemeus blev gift med Lisbeth Margreta Andersdatter Schytte den 3. apr. 1732 i Kirke Stillinge Kirke. Lisbeth er født den 1. sep. 1696 i Lynge ved Sorø og døde den 18. feb. 1748 i Kirke Stillinge i en alder af 51 år.

        iii.  Mette Danielsdatter Byberg er født før 1699 i Kirke Stillinge og døde før jan. 1781. Mette blev gift med Mourids Hutfeld den 30. okt. 1714 i Kirke Stillinge Kirke. Mourids er født før 1699 og døde mellem maj 1733 og jun. 1742.

         iv.  Else Vilhelmine Byberg er født omkring 1699 i Kirke Stillinge og døde i nov. 1770 i Slagelse i en alder af ca. 71 år. Else blev gift med Hans Dinesen den 4. jul. 1740 i Kirke Stillinge Kirke. Hans er født før 1719 og døde i maj 1773 på Antvorskov.

          v.  Ellen Cathrine Byberg er født den 25. jun. 1702 i Kirke Stillinge og døde den 20. jan. 1781 i Kirke Stillinge i en alder af 78 år. Ellen blev gift med Mathias Mathiassen Drachardt omkring 1724. Mathias er født den 24. okt. 1682 i Eggeslevmagle Sogn og døde i jan. 1736 i Sæby Sogn ved Kalundborg i en alder af 53 år.

         vi.  Jens Danielsen Byberg


131. Øllegaard Jensdatter blev født den 27. maj 1663 i København, døde den 27. okt. 1729 i Sæby Præstegård ved Kalundborg i en alder af 66 år, og blev begravet den 4. nov. 1729 på Kirke Stillinge Kirkegård.

Øllegaard blev gift med Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg i 1684. Daniel er født den 22. mar. 1660 på Orø og døde den 28. mar. 1727 i Kirke Stillinge i en alder af 67 år.

132. Sognepræst Albert Pedersen Rold er født i Maribo og døde i 1695 i Nysted.

Notater: Albert Pedersen Rold var præst i Nysted og Herritslev.

Albert blev gift med Karen Olufsdatter Lerche den 24. jul. 1683 i Nysted. Karen er født den 3. jun. 1666 i Nysted og døde den 20. jan. 1744 i en alder af 77 år.

Deres børn:

          i.  Oluf Lerche Rold er født den 23. maj 1684 i Nysted og døde mellem jan. 1696 og jan. 1744.

         ii.  Ellen Johanne Rold er født den 27. maj 1685 i Nysted og døde i mar. 1730 i Østofte i en alder af 44 år. Ellen blev gift med Kapellan Daniel Valentinsen Ernst før 1721. Daniel er født før 1693 og døde i aug. 1721 i Østofte. Ellen blev derefter gift med Kapellan Sone Jacobsen Pop den 11. maj 1722 i Østofte Kirke. Sone er født i jun. 1690 i Mariager og døde i sep. 1756 i Østofte i en alder af 66 år.

66      iii.  Sognepræst Peder Albertsen Rold (født den 22. jun. 1687 i Nysted - døde den 4. nov. 1752 i Korsør). Peder blev gift med Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana, datter af Sognepræst Peder Andersen Claudianus og Appollonie Nielsdatter. Margrethe er født i 1694 og døde i 1762 i Korsør i en alder af 68 år.

         iv.  Margrethe Albertsdatter Rold er født den 6. aug. 1688 i Nysted og døde i jul. 1750 i en alder af 61 år. Margrethe blev gift med Sognepræst Frants Friderichsen Monrath den 21. sep. 1715. Frants er født i 1679 i Øyer i Oppland og døde i mar. 1721 i Rold i en alder af 42 år. Margrethe blev derefter gift med Peder Joensen den 28. jun. 1726. Peder døde i jul. 1750.

          v.  Sognepræst Knud Albertsen Rold er født den 14. maj 1690 i Nysted og døde den 4. dec. 1756 i Hunseby i en alder af 66 år. Knud blev gift med Nn Gregersdatter Sidelmann før 1734. Nn er født før 1719 og døde i maj 1736 i Hunseby. Knud blev derefter gift med Christine Sophie Johansdatter Buchwald den 6. nov. 1736. Christine er født den 4. jul. 1695 og døde i jun. 1764 i Kregme i en alder af 68 år.

         vi.  Sofie Albertsdatter Rold er født den 13. jan. 1692 i Nysted og døde efter nov. 1766. Sofie blev gift med Sognepræst Christian Gerhardsen Neve den 11. nov. 1721. Christian er født den 27. jun. 1693 i København og døde i 1771 i Rømø Sogn i en alder af 78 år.

        vii.  Anne Cathrine Rold er født i jun. 1693 i Nysted og døde mellem jan. 1696 og jan. 1744.

       viii.  Bodil Albertsdatter Rold er født i mar. 1695 i Nysted og døde mellem jan. 1696 og jan. 1744.


133. Karen Olufsdatter Lerche, datter af Sognepræst Oluf Knudsen Lerche og Margrethe Jørgensdatter Hichmand, er født den 3. jun. 1666 i Nysted og døde den 20. jan. 1744 i en alder af 77 år.

Notater: Karen Olufsdatter Lerche var gift med sognepræsten Albert Pedersen Rold i Nysted. Han døde 1695, hvorefter hun giftede sig med den nye præst Peder Jensen Bøgvad.

Karen blev gift med Sognepræst Albert Pedersen Rold den 24. jul. 1683 i Nysted. Albert er født i Maribo og døde i 1695 i Nysted.

Karen blev derefter gift med Sognepræst I Nysted Peder Jensen Bøgvad, søn af By- Og Rådstueskriver I Nykøbing F Jens Madsen Colding og Anna Pedersdatter Bøgvad, den 23. jul. 1696. Peder er født i 1671 i Nykøbing Falster og døde den 4. jun. 1727 i en alder af 56 år.

Notater: Peder Jensen Bøgvad var præst i Nysted og Herritslev

Deres børn:

          i.  Sognepræst I Skærbæk Albregt Pedersen Bøgvad er født den 8. jun. 1697 i Nysted og døde i 1741 i Skærbæk i en alder af 44 år. Albregt blev gift med Bennedikte Øllegaard Stahl den 23. maj 1737 i Skærbæk. Bennedikte er født før 1726 og døde den 16. nov. 1766 i Ribe.

         ii.  Cecilie Bøgvad er født den 12. nov. 1702 i Nysted og døde den 27. dec. 1756 i Nebbelunde i en alder af 54 år. Cecilie blev gift med Sognepræst I Nebbelunde Jens Pedersen Ferslev den 15. dec. 1722 i Nysted. Jens er født den 16. mar. 1688 i København og døde den 21. dec. 1756 i Nebbelunde i en alder af 68 år.


134. Sognepræst Peder Andersen Claudianus, søn af Rektor Anders Clausen og Anna Pedersdatter, er født den 9. nov. 1644 i Trondheim i Trøndelag fylke og døde den 6. apr. 1715 i Kværndrup i en alder af 70 år.

Notater: Fra bogen Stamtavle over slægten Wolf fra Slesvig:
Peder Andersen Claudianus
, født i Trondhjem 9. Nov. 1644, død 6. April 1715. Han blev 11 Aar gammel sat i en Skrive- og Regneskole i Køge, hvortil hans Morbror, Iver Adolphus, fulgte ham. Student fra sin Fødeby 1665, i 4 Aar Hører i Christiania, Kand. 1669, Huslærer hos Kjeld Krag til Trudsholm, senere i Admiral Henrik Bjelkes Familie. 1675 Sognepræst i Verninge paa Fyen, 1677 Magister, 1678 Sognepræst i Storehedinge, hvor han forblev i over 13 Aar. Her havde han det Uheld, at den gamle Kirke, der var blevet ramt af Lynet og var styrtet sammen, nu atter efter Restaureringen „ved en Murmesters Skødesløshed nedfaldt, hvilket Magister Claudianus tog sig meget nær og efter 5 Aars Ansøgning udrettede intet". Ved Kongens Hjælp blev Kirken dog istand paany. Der opstod imidlertid som Følge af disse Forhandlinger en vidtløftig Proces imellem Dronning Charlotte Amalies Bønder i Stevns Herred og Forvalteren over Godset.
Det endte med det sørgelige Udfald, at Præsten beskyldtes for Mened og mistede sit Embede, dømt først 4. Dec. 1690 af en Kommission, derefter 4. Febr. 1691 af Højesteret. Efter fornyet Undersøgelse af hans Forhold tog Kongen ham dog igen til Naade og gav ham et stort og anseligt Kald ved Trondhjem. Men da han „behøvede Tid til at bringe sine Ting i Orden", blev Rejsen opsat, og imidlertid kaldtes han 1692 af Gehejmeraad Niels Kragh til Sognepræst i Kværndrup paa Fyen. Her nød han dog paa Grund af sin Stridbarhed kun ringe Anseelse i sin Menighed. (If. en Vedtægt for Kværndrup By fra 1706 indførte Mag. Claudianus daglig Morgenbøn i Kværndrup Kirke, om Sommeren Kl. 6, om Vinteren Kl. 8. Beboerne blev forpligtede til at give Møde her under 4 Sk. Straf til Byen.
Mag. Claudianus var 1. gang gift 1678 m. Anne Jensdatter Aalborg (død 1681), hans Formands Datter i Storehedinge, og 2. gang gift 1685 m. Abelone Nielsdatter (f. 1664, død 19. Jan. 1700), en Byfogeddatter fra samme By. I 1. ægteskab var 2 Døtre, i 2. ægteskab 10 Børn, deraf 5 levende.
Af disse sidste blev Margrethe Sofie Pedersdatter (f. 1694) gift med Præsten P. A. Rold i Korsør. Deres Datter blev som Enke efter Daniel Rasmussen Wohnsen (Rolds Eftermand i Korsør) Kammerjomfru hos Caroline Mathilde og fulgte hende til Celle.
Magister Claudianus skrev vellykkede latinske Lejlighedsdigte og forsøgte sig ogsaa som dansk Poet med et Digt „Gjenskjald og Nytaarsønske" i Anledning af Christian V's Rejse i Norge 1685. Han besad en betydelig Lærdom og „troede sig at være et mekanisk Geni". Vi har et Vidnesbyrd om dette hans mekaniske Snille i en af Hofjægermester Schøller i Rigsarkivet funden Ansøgning til Kongen: „En urolig Præsts Forslag angaaende Artilleriet" (Rørdam, Kirkehist. Saml. 5. R., VI Bd., S. 202 ff.) Han omtaler i dette ogsaa under Iver P. Adolphus nævnede Brev, at han for nogle Aar siden ved to løbske Heste har mistet „sin forrige Tegnekonst" med den højre Haand, hvorfor han maa beskrive sine Opfindelser med saa mange flere Ord. Det er i denne Ansøgning, han nævner sin „Fætter" Christoffer Wolf (hans Mormor var Søster til Christoffers Fader), se I, S. 23. Og heri omtaler han ligeledes sine to Morbrødre Præsten Iver Adolphus og Student Jacob Adolphus fra Trondhjem og deres Bedrifter i Svenskekrigen. Af hans Omtale her af Slægtsforholdet til Præsten Hr. Hans Cassel i Stokkemarke (f. 1624, død 1664), hvis Præstegaard blev udplyndret af Svenskerne 7. Febr. 1658, synes det at fremgaa, at denne maa have været gift med en Søster til Peder Alfsens Hustru Anne Jacobsdatter - men hvilken?

Peder blev gift med Anne Jensdatter Aalborg før 1678. Anne er født før 1663 og døde i 1685 i Store Heddinge.

Deres barn:

          i.  Anne Pedersdatter er født omkring 1678 og døde efter 1685.

Peder blev derefter gift med Appollonie Nielsdatter i 1685. Appollonie er født omkring jun. 1664 og døde den 19. jan. 1700 i Kværndrup i en alder af ca. 35 år.

Deres barn:

67        i.  Margrethe Sophie Pedersdatter Claudiana (født i 1694 - døde i 1762 i Korsør). Margrethe blev gift med Sognepræst Peder Albertsen Rold, søn af Sognepræst Albert Pedersen Rold og Karen Olufsdatter Lerche. Peder er født den 22. jun. 1687 i Nysted og døde den 4. nov. 1752 i Korsør i en alder af 65 år.


135. Appollonie Nielsdatter er født omkring jun. 1664 og døde den 19. jan. 1700 i Kværndrup i en alder af ca. 35 år.

Notater: Appollonie Nielsdatter var datter af en byfoged i Store Heddinge.

Appollonie blev gift med Sognepræst Peder Andersen Claudianus i 1685. Peder er født den 9. nov. 1644 i Trondheim i Trøndelag fylke og døde den 6. apr. 1715 i Kværndrup i en alder af 70 år.

146. Jacob Albertsen, søn af Albert Ibsen og Helle Mikkelsdatter, er født før 1649 på Rodegård ved Skjørring og døde før maj 1711 i Vadsted nær Søby ved Silkeborg.

Notater: Jacob Albertsen er fra 1669 kendt i tingbogen for Gjern Herred som selvejerbonde i Dallerup. i 1680 solgte han gården og flyttede til Vadsted.

Jacob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Maren Jacobsdatter er født før 1684 og døde efter maj 1711. Maren blev gift med Peder Nielsen Aabo omkring 1699. Peder er født før 1679 og døde omkring maj 1711 i Aarhus.

73       ii.  Abelone Jacobsdatter (født før 1692 - døde omkring maj 1745 i Aarhus). Abelone blev gift med Laurids Christensen omkring 1707. Laurids er født før 1683 i Geding ved Tilst og døde omkring 1738 i Aarhus. Et andet navn for Laurids var Handelsmand Laurids Christensen Gjeding.

        iii.  Helle Jacobsdatter er født før 1696 og døde efter maj 1711. Helle blev gift med Niels Terkildsen. Niels er født før 1679 og døde efter maj 1711.

         iv.  Sidsel Jacobsdatter er født før 1696 og døde efter maj 1711.


152. Jørgen Nn .

Jørgen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt den 30. jul. 1711 i Fraugdegård.

Hans børn:

          i.  Anders Jørgensen døde efter jul. 1729.

76       ii.  Rytterbonde Peder Jørgensen (født før 1669 - døde i jul. 1729 i Hjelmerup ved Verninge). Peder blev gift med Valborg Clausdatter før 1689. Valborg er født omkring 1667 og døde i sep. 1697 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 30 år. Peder blev derefter gift med Johanne Sørensdatter den 5. jun. 1698 i Verninge Kirke. Johanne er født omkring 1672 i Nårup og døde i jul. 1716 i Hjelmerup ved Verninge i en alder af ca. 44 år. Peder blev derefter gift med Christence Pedersdatter før 1719. Christence er født før 1704 og døde efter jul. 1729.


156. Sognepræst Hans Lauritsen er født i 1647 i Odense og døde den 14. nov. 1719 i Flemløse i en alder af 72 år.

Notater: Sognepræsten Hans Lauritsen i Flemløse er omtalt i Årbog for Odense og Assens Amter 1927:
Han blev født i Odense 1647. (Hans Fødselsår opgives ofte til 1646; men ved Skiftet efter hans Død anføres han som født 1647).
Han var først Rektor ved Latinskolen i Assens og blev Sognepræst i Flemløse 1678.
Han var gift første Gang med Karen Jørgensdatter Wichmand, født i Odense, hvor Faderen, Jørgen Wichmand, var Raadmand. Der var to Sønner og en Datter i Ægteskabet.
Om hans andet Ægteskab vides ikke andet, end at hans Hustru blev begravet 7. Marts 1738; selv døde han 14. November 1719.
Imellem Præsten Hans Lauritsens efterladte Papirer er fundet et af ham selv beskrevet Ark Papir, hvorpaa han meddeler, at han har erholdt Generalleutenant Adam Frederik Trampes Tilladelse til at lade opsætte et Epitafium i Kirken for sig og sin Hustru, samt lade opmure i Kirken en Begravelse, >hvor de (han og Hustruen) efter Sjælenes Annammelse i Guds Haand og Gjemme agter at nyde Legemernes Ro og Hvile indtil baade Sjælenes og Legemernes ærefulde Samling paa den yderste Dag. Fød i Odense Aar 1647, kaldet til Sognepræst for denne Menighed 1678. Hun fød samme Sted 1659 tillige med deres i ret yndeligt Ægteskab velsignede Børn, l Datter og 2 Sønner. Han døde Aar 17 ... i hans Alders … Aar.
Saa samles her igen, der samledes i Live,
Var i Kærlighed, hvis Ben her skal blive
I Fred, og dernæst i Æreminde staa
Hos os, til deres Ben igjen til Live naa."
Hvis et saadant Epitafium i sin Tid er blevet opsat, er det senere fjernet igen, og nu vides der intet nærmere derom.

Hans blev gift med Karen Jørgensdatter Wichmann den 5. nov. 1679 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Karen er født i 1659 i Odense og døde i mar. 1711 i Flemløse i en alder af 52 år.

Deres børn:

          i.  Ingeborg Hansdatter er født i mar. 1684 i Flemløse og døde den 29. jul. 1741 i Odense i en alder af 57 år. Et andet navn for Ingeborg var Sofie Hedvig Hansdatter. Ingeborg blev gift med Sognepræst Gjøde Hansen. Gjøde er født i jan. 1683 i Agernæs på Nordfyn og døde den 25. okt. 1714 i Gamborg i en alder af 31 år. Parret var barnløst.

         ii.  Birgitta Catrine Hansdatter døde i nov. 1715 i Flemløse.

78      iii.  Sognepræst Laurits Hansen (født i sep. 1685 i Flemløse - døde i jun. 1738 i Flemløse). Laurits blev gift med Anna Marie Bertelsdatter, datter af Sognepræst Bertel Ludvigsen og Birgitte Christiansdatter Luja, den 23. nov. 1714. Anna er født i maj 1690 i Assens og døde den 20. jun. 1740 i Assens i en alder af 50 år.

         iv.  Sognepræst Jørgen Hansen Wichmann er født den 11. nov. 1687 i Flemløse og døde den 27. jan. 1730 i Nørre Lyndelse i en alder af 42 år. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Hansen. Jørgen blev gift med Maren Nielsdatter Basse, datter af Niels Nielsen Basse og Gertrud Sørensdatter, i 1721. Maren er født i sep. 1690 i Bogense og døde efter 1735.


157. Karen Jørgensdatter Wichmann, datter af Rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann og Ingeborg Pedersdatter Balslev, er født i 1659 i Odense og døde i mar. 1711 i Flemløse i en alder af 52 år.

Karen blev gift med Sognepræst Hans Lauritsen den 5. nov. 1679 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Hans er født i 1647 i Odense og døde den 14. nov. 1719 i Flemløse i en alder af 72 år.

158. Sognepræst Bertel Ludvigsen, søn af Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph og Maren Nielsdatter Let, er født i aug. 1638 i Odense og døde den 8. dec. 1719 i Assens i en alder af 81 år.

Notater: Bertel Ludvigsen var sognepræst i Assens

Bertel blev gift med Birgitte Christiansdatter Luja den 16. apr. 1678. Birgitte er født omkring 1660 og døde i dec. 1722 i Assens i en alder af ca. 62 år.

Deres børn:

          i.  Sognepræst Ludvig Bertelsen

79       ii.  Anna Marie Bertelsdatter (født i maj 1690 i Assens - døde den 20. jun. 1740 i Assens). Anna blev gift med Sognepræst Laurits Hansen, søn af Sognepræst Hans Lauritsen og Karen Jørgensdatter Wichmann, den 23. nov. 1714. Laurits er født i sep. 1685 i Flemløse og døde i jun. 1738 i Flemløse i en alder af 52 år.

Bertel blev derefter gift med Marie Poulsdatter.


159. Birgitte Christiansdatter Luja, datter af Christian Henrik Luja og Karen Clausdatter Mule, er født omkring 1660 og døde i dec. 1722 i Assens i en alder af ca. 62 år.

Birgitte blev gift med Sognepræst Bertel Ludvigsen den 16. apr. 1678. Bertel er født i aug. 1638 i Odense og døde den 8. dec. 1719 i Assens i en alder af 81 år.

9. generation (5x tipoldeforældre)260. Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel, søn af Daniel Henriksen og Gjertrud Jensdatter, er født den 25. aug. 1616 på Hjelmsøgård i Hjelmsølille og døde den 14. aug. 1684 i Ferslev i Hornsherred i en alder af 67 år.

Notater: Jens Danielsen Ranchel blev født 25/8 1616, på Hjelmsøgård, hvor hans far Daniel Henriksen skulle have været forpagter. Hans mar hed Gjertrud Jensdatter.
Han blev 1640 student fra Roskilde skole, hvor han 1643-44 nævnes som hører. 4/7 1645 blev han ordineret til sognepræst på Orø i Holbæk fjord og 1663 blev han sognepræst i Ferslev og Vellerup og 1664 tillige provst.
Han døde i Ferslev 14/8 1684. En lille, sort marmortavle findes endnu i Ferslev kirke, men er svær at tyde, da bogstaverne efterhånden også er sorte. Tavlen er omtalt i Nationalmuseets beskrivelse af Ferslev Kirke i Horns Herred: "O. 1684. Til et fromt minde om den meget lærde og fromme Jens Danielsen Höet, født 25. aug. 1616 på Hielmsøegaard på Sjælland som søn af Daniel Henriksen og Gertrud Jensdatter. Først i præsteembedet hos Ourø-boerne 18 år, dernæst hos Ferslövenserne og Wellerupenserne i 21 år, og samtidig administreredes det Hornensiske provstedømme. Gift to gange og fader til seks sønner med sin anden ægtefælle, den ædle og værdige matrone, Medea Pedersdatter. † 14. aug. 1684, 68 år gammel. Sort kalksten, 70x85 cm. Den latinske indskrift, som afsluttes med to moraliserende disticha, er med fordybede versaler. Indmuret i korets søndre væg. "

Jens blev gift med Mette Pedersdatter. Mette er født før 1645 og døde efter 1686.

Deres barn:

130       i.  Daniel Bartholomæussen Jensen Byberg (født den 22. mar. 1660 på Orø - døde den 28. mar. 1727 i Kirke Stillinge). Daniel blev gift med Øllegaard Jensdatter i 1684. Øllegaard blev født den 27. maj 1663 i København, døde den 27. okt. 1729 i Sæby Præstegård ved Kalundborg i en alder af 66 år, og blev begravet den 4. nov. 1729 på Kirke Stillinge Kirkegård.


261. Mette Pedersdatter er født før 1645 og døde efter 1686.

Mette blev gift med Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel. Jens er født den 25. aug. 1616 på Hjelmsøgård i Hjelmsølille og døde den 14. aug. 1684 i Ferslev i Hornsherred i en alder af 67 år.

266. Sognepræst Oluf Knudsen Lerche, søn af Sognepræst Knud Madsen Lerche og Sidsel Antoniusdatter Bathe, er født omkring 1622 i Nysted og døde den 10. apr. 1682 i Nysted i en alder af ca. 60 år.

Notater: Oluf Knudsen Lerche var fra 1666 til 1682 sognepræst i Nysted.
I Nysted Kirke findes et minde i form af en lysekrone over sognepræsten Oluf Knudsen Lerche og hans hustru Margrethe Jørgensdatter Hichman. Lysekronen bære følgende indskrift: >Anno 1703 til Guds Husis Prydelse i Nysted, og de her hvilende sahl. Mennisker, sahl. Hr. Oluf Knudsen Lerche, fordum Sognepræst her til Menigheden, og Provst i Musse Herrid, sampt hans kiære Hustrue dend dydefulde sahl. Matrone Margrethe Jørgens Datter Hichmand til Amindelse, er denne Liuse Crone foræret af deris kiære Søn Hr. Knud Olufsen Lerche, Sognepræst til Aunslef og Bogense Menigheder i Fyen og hans kiære Hustroe Anna Sophia Otthes Datter, saa og deris kiære Svigersøn Magister Peder Jensen Bøgvad, Sognepræst her til Nyested og Herritslef Menigheder og hans kiære Hustroe Karen Olufsdatter Lerche<

Oluf blev gift med Karen Pedersdatter den 29. jan. 1654 i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov. Karen er født før 1639 og døde før 1654.

Oluf blev derefter gift med Margrethe Jørgensdatter Hichmand den 29. jan. 1654. Margrethe er født før 1642 og døde før 1703.

Deres børn:

          i.  Sognepræst Knud Olufsen Lerche er født den 12. okt. 1658 i Nysted og døde den 7. apr. 1711 i Aunslev ved Nyborg i en alder af 52 år. Knud blev gift med Anna Sophia Ottossdatter den 15. sep. 1686 i Aunslev Kirke. Anna er født den 23. maj 1655 i Rønninge og døde den 3. mar. 1737 i Aunslev ved Nyborg i en alder af 81 år.

133      ii.  Karen Olufsdatter Lerche (født den 3. jun. 1666 i Nysted - døde den 20. jan. 1744). Karen blev gift med Sognepræst Albert Pedersen Rold den 24. jul. 1683 i Nysted. Albert er født i Maribo og døde i 1695 i Nysted. Karen blev derefter gift med Sognepræst I Nysted Peder Jensen Bøgvad, søn af By- Og Rådstueskriver I Nykøbing F Jens Madsen Colding og Anna Pedersdatter Bøgvad, den 23. jul. 1696. Peder er født i 1671 i Nykøbing Falster og døde den 4. jun. 1727 i en alder af 56 år.


267. Margrethe Jørgensdatter Hichmand er født før 1642 og døde før 1703.

Margrethe blev gift med Sognepræst Oluf Knudsen Lerche den 29. jan. 1654. Oluf er født omkring 1622 i Nysted og døde den 10. apr. 1682 i Nysted i en alder af ca. 60 år.

Margrethe blev derefter gift med Hans Jensen Steenholt.


268. Rektor Anders Clausen er født omkring 1693 i Gislinge og døde den 6. sep. 1652 i Trondheim i Trøndelag fylke i en alder af ca. -41 år.

Notater: Anders Clausen var fra 1627 til sin død rektor ved Trondhjems Katedralskole.
Anders Clausen er omtalt i en artikel i Personalhistorisk Tidsskrift i januar 1962 med en omtale af danske studerende ved Sankt Andrews i Skotland. Ifølge artiklen studere Anders Clausen Gislinge her i 1609. På samme tid studere to af hans brødre Morten Clausen Gislinge og Erik Clausen Gislinge. - I artiklen nævnes, at de tre brødre formentlig var sønner af rigens skriver Claus Mortensen i Gislinge.

Anders blev gift med Anna Pedersdatter. Anna er født omkring 1625 og døde efter 1624.

Deres barn:

134       i.  Sognepræst Peder Andersen Claudianus (født den 9. nov. 1644 i Trondheim i Trøndelag fylke - døde den 6. apr. 1715 i Kværndrup). Peder blev gift med Anne Jensdatter Aalborg før 1678. Anne er født før 1663 og døde i 1685 i Store Heddinge. Peder blev derefter gift med Appollonie Nielsdatter i 1685. Appollonie er født omkring jun. 1664 og døde den 19. jan. 1700 i Kværndrup i en alder af ca. 35 år.


269. Anna Pedersdatter, datter af Lagmand Peder Alfsen og Anna Jacobsdatter Wolf, er født omkring 1625 og døde efter 1624.

Notater: Anna Pedersdatter kaldes ifølge Wibergs Præstehistorie også Anne Pedersdatter Alfsen.
Hun skulle således være datter af Peder Alfsen, der var lagmand i Tronhjem.

Anna blev gift med Rektor Anders Clausen. Anders er født omkring 1693 i Gislinge og døde den 6. sep. 1652 i Trondheim i Trøndelag fylke i en alder af ca. -41 år.

292. Albert Ibsen er født før 1629 og døde mellem 1677 og 1683.

Notater: Albert Ibsen - eller Albret Ibsen som det blev stavet dengang - boede på Rodegård i Skjørringe Sogn.
Han er i årene 1661-1677 nævnt flere gange i tingbogen for Framlev Herred. Af en tingbogsindførelse den 2.12.1663 fremgår andvidere, at Jens Albertsen i Rodegård var hans søn.

Albert blev gift med Helle Mikkelsdatter før 1649. Helle er født før 1629 og døde efter 1664. Et andet navn for Helle var Helle Mikkelsdatter Fog.

Deres børn:

          i.  Sidsel Albertsdatter døde før maj 1711. Sidsel blev gift med Peder Jensen. Peder døde før maj 1711. Et andet navn for Peder var Peder Jensen Sabro.

146      ii.  Jacob Albertsen (født før 1649 på Rodegård ved Skjørring - døde før maj 1711 i Vadsted nær Søby ved Silkeborg). Jacob blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

        iii.  Søren Albertsen Haugaard er født før 1654 på Rodegård ved Skjørring og døde før maj 1711. Søren blev gift med Anne Nielsdatter omkring 1674. Anne er født før 1659 og døde efter 1674.

         iv.  Jens Albertsen er født omkring 1656 på Rodegård ved Skjørring og døde før maj 1711 på Rodegård ved Skjørring. Jens blev gift med Anne Sørensdatter, datter af Søren Pedersen og Edel Christensdatter, før 1680. Anne er født omkring 1658 på Harlevholm ved Harlev og døde efter 1704. Et andet navn for Anne var Anne Sørensdatter Leth.

          v.  Morten Albertsen er født før 1661 på Rodegård ved Skjørring og døde efter maj 1711. Morten blev gift med Mette Jensdatter omkring 1681. Mette er født før 1666 og døde efter apr. 1681.


293. Helle Mikkelsdatter er født før 1629 og døde efter 1664. Et andet navn for Helle var Helle Mikkelsdatter Fog.

Helle blev gift med Albert Ibsen før 1649. Albert er født før 1629 og døde mellem 1677 og 1683.

Helle blev derefter gift med Jens Mortensen, søn af Morten Nn, før 1644. Jens er født før 1624 og døde før jan. 1664 på Rodegård ved Skjørring. Et andet navn for Jens var Jens Mortensen Hvass.

Deres børn:

          i.  Maren Jensdatter døde efter maj 1711. Maren blev gift med Jesper Olufsen. Jesper er født før 1641 og døde omkring 1696.

         ii.  Anne Jensdatter døde før maj 1711. Anne blev gift med Rasmus Nielsen. Rasmus er født før 1650 og døde mellem 1696 og 1711. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Nielsen Klog.

        iii.  Kirsten Jensdatter døde før maj 1711. Kirsten blev gift med Christen Nielsen. Christen er født før 1644 og døde mellem 1664 og 1711.

         iv.  Sidsel Jensdatter er født før 1664 og døde omkring maj 1711 i Aarhus. Sidsel blev gift med Mikkel Lassen. Mikkel er født før 1663 og døde omkring maj 1711 i Aarhus.


314. Rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann, søn af Købmand Bertel Wichmann og Karen Cathrine Leth, blev født omkring 1615, døde den 27. maj 1680 i København i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 11. jun. 1680 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Notater: Jørgen Bertelsen Wichmann var købmand i Odense.

Jørgen blev gift med Ingeborg Pedersdatter Balslev før 1658. Ingeborg er født omkring 1631 og døde i aug. 1660 i Odense i en alder af ca. 29 år.

Deres børn:

          i.  Maren Jørgensdatter Wichmann er født før 1658 og døde omkring jun. 1721 i Egense. Maren blev gift med Sognepræst Niels Pedersen den 3. aug. 1673 i Odense. Niels er født før 1642 og døde den 15. apr. 1684 i Egense. Maren blev derefter gift med Sognepræst Aksel Christensen Zeuthen, søn af Sognepræst Christen Jensen Zeuthen. Aksel døde den 31. maj 1721 i Egense.

157      ii.  Karen Jørgensdatter Wichmann (født i 1659 i Odense - døde i mar. 1711 i Flemløse). Karen blev gift med Sognepræst Hans Lauritsen den 5. nov. 1679 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Hans er født i 1647 i Odense og døde den 14. nov. 1719 i Flemløse i en alder af 72 år.

        iii.  Bertel Wichmann er født før aug. 1660 og døde før jun. 1680.

         iv.  Henning Wichmann er født før aug. 1660 og døde før jul. 1680.

Jørgen blev derefter gift med Mette Knudsdatter Blankenborg den 2. feb. 1662 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Mette døde omkring 1716.

Deres børn:

          i.  Ingeborg Jørgensdatter Wichmann er født i 1662 i Odense og døde efter apr. 1682. Ingeborg blev gift med Fænrik Johannes Philip Mohr von Waldt.

         ii.  Mette Jørgensdatter Wichmann er født den 11. nov. 1668 i Odense og døde efter jul. 1680. Mette blev gift med Sognepræst Christian Poulsen Bruun. Christian er født før 1670 og døde i okt. 1705 i Allesø. Mette blev derefter gift med Ritmester Henrik Voss.


315. Ingeborg Pedersdatter Balslev, datter af Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev og Karen Hansdatter Bruun, er født omkring 1631 og døde i aug. 1660 i Odense i en alder af ca. 29 år.

Ingeborg blev gift med Rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann før 1658. Jørgen blev født omkring 1615, døde den 27. maj 1680 i København i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 11. jun. 1680 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

316. Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph, søn af Mikkel Ibsen Tisdorph, er født i 1595 og døde den 22. sep. 1643 i en alder af 48 år.

Notater: Ludvig Mikkelsen Tisdorph var sognepræst ved Vor Frue Kirke i Odense.

Ludvig blev gift med Maren Nielsdatter Let den 15. okt. 1626. Maren er født omkring 1604 og døde i dec. 1686 i en alder af ca. 82 år.

Deres barn:

158       i.  Sognepræst Bertel Ludvigsen (født i aug. 1638 i Odense - døde den 8. dec. 1719 i Assens). Bertel blev gift med Birgitte Christiansdatter Luja, datter af Christian Henrik Luja og Karen Clausdatter Mule, den 16. apr. 1678. Birgitte er født omkring 1660 og døde i dec. 1722 i Assens i en alder af ca. 62 år. Bertel blev derefter gift med Marie Poulsdatter.


317. Maren Nielsdatter Let, datter af Købmand Niels Jacobsen Leth og Karen Cathrine Leth, er født omkring 1604 og døde i dec. 1686 i en alder af ca. 82 år.

Maren blev gift med Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph den 15. okt. 1626. Ludvig er født i 1595 og døde den 22. sep. 1643 i en alder af 48 år.

318. Christian Henrik Luja er født den 13. sep. 1628 i Merseburg og døde den 28. mar. 1709 i Odense i en alder af 80 år.

Christian blev gift med Karen Clausdatter Mule. Karen er født i Nislevgård og døde den 24. feb. 1663 i Odense.

Deres barn:

159       i.  Birgitte Christiansdatter Luja (født omkring 1660 - døde i dec. 1722 i Assens). Birgitte blev gift med Sognepræst Bertel Ludvigsen, søn af Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph og Maren Nielsdatter Let, den 16. apr. 1678. Bertel er født i aug. 1638 i Odense og døde den 8. dec. 1719 i Assens i en alder af 81 år.


319. Karen Clausdatter Mule, datter af Claus Hansen Mule og Birgitte Mogensdatter Rosenvinge, er født i Nislevgård og døde den 24. feb. 1663 i Odense.

Karen blev gift med Christian Henrik Luja. Christian er født den 13. sep. 1628 i Merseburg og døde den 28. mar. 1709 i Odense i en alder af 80 år.

10. generation (6x tipoldeforældre)520. Daniel Henriksen er født før 1601 og døde efter 1616.

Notater: Daniel Henriksen var forpagter på Hjelmsøgård ved Ringsted

Daniel blev gift med Gjertrud Jensdatter. Gjertrud er født før 1601 og døde efter 1616.

Deres barn:

260       i.  Jens Bartholemæus Danielsen Ranchel (født den 25. aug. 1616 på Hjelmsøgård i Hjelmsølille - døde den 14. aug. 1684 i Ferslev i Hornsherred). Jens blev gift med Mette Pedersdatter. Mette er født før 1645 og døde efter 1686.


521. Gjertrud Jensdatter er født før 1601 og døde efter 1616.

Gjertrud blev gift med Daniel Henriksen. Daniel er født før 1601 og døde efter 1616.

532. Sognepræst Knud Madsen Lerche, søn af Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche og Sidsel Knudsdatter, er født den 8. feb. 1593 i Nyborg og døde den 26. feb. 1666 i Nysted i en alder af 73 år.

Notater: Knud Madsen Lerche var sognepræst i Nysted fra 1618-1666.
Fra bogen "Nysted 1409 - 7. december - 1909" Udgivet af Byrådet i Anledning af Nysteds 500 Aars Jubilæum:
Sidste Halvdel af det 16de og hele det 17de Aarhundrede var Ortodoksiens, Rettroenhedens, Kirketugtens og "Heksernes" Tidsalder. 1540 brændtes de første Hekse i Danmark, 1693 de sidste - 2 Hekse fra Falster. Om denne Tid faar man et ret fyldigt Begreb af Wejers Bog. Det er tydeligt, at Kirken danner Midtpunktet i Byens Liv, og man kan vistnok med Rette betegne en lang Periode som Familien Lerches, for saavidt som denne Præstesiægt i flere Led har været toneangivende. Denne Periode bliver end mere anskuelig for Efterverdenen derved, at de to legemsstore Portrætbilleder, der ere ophængte i Kirken, have bevaret Mindet om disse Menneskers Ydre. Og mere end det. Thi det er virkelige Kunstværker, der tydeligt gengive de afbildedes Karakter og Temperament, saa at man ser dem ligesom lyslevende for sine Øjne, typiske Skikkelser, som de ere, fra hin Tidsalder.
Det til venstre, paa Korets nordre Væg ophængte, forestiller Magister Knud Matzen Lerche. Han var født i Nyborg 1593 og tilhørte en anset og formuende Familie. I sin Ungdom rejste han udenlands - 1616 studerede han i Wittenberg -, var derefter Rektor i Landskrona, der jo den Gang hørte Danmark til, indtil han 1618 blev kaldet til Sognepræst i Nysted; 1623 blev han tillige Provst for Musse Herred. En yngre Halvbroder af ham var Cornelius Lerche, der blev Stiftamtmand over LollandFalster og af Familien Urne købte Aarsmarke, hvoraf 1714 Grevskabet Knuthenborg oprettedes. Provst Lerche var gift med Sophia Antoniidatter Bathe, der staar ved hans Side paa Maleriet. Hun var født i Nykøbing Anno 1600, Datter af Enkedronning Sofies Hofmedikus Anton Bathe. Som bekendt residerede Enkedronningen paa Nykøbing Slot fra 1594 til sin Død 1631.
Efter Hustruens Død 1653 giftede Provst Lerche sig, mærkeligt nok, ikke igen. Han nød stor Anseelse og deltog som deputeret for Lolland-Falsters Gejstlighed i Forhandlingerne om Suverænitetens Indførelse 1660. Han døde 1666; der var 9 Børn, og Sønnen Oluf Lerche, der havde været Kapellan hos sin Fader, blev dennes Efterfølger i Embedet.

Knud blev gift med Sidsel Antoniusdatter Bathe før 1622. Sidsel er født omkring 1600 i Nykøbing F og døde i 1653 i Nysted i en alder af ca. 53 år.

Deres barn:

266       i.  Sognepræst Oluf Knudsen Lerche (født omkring 1622 i Nysted - døde den 10. apr. 1682 i Nysted). Oluf blev gift med Karen Pedersdatter den 29. jan. 1654 i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov. Karen er født før 1639 og døde før 1654. Oluf blev derefter gift med Margrethe Jørgensdatter Hichmand den 29. jan. 1654. Margrethe er født før 1642 og døde før 1703.


533. Sidsel Antoniusdatter Bathe, datter af Hofmedikus Antonius Bathe og Sara Oberberg, er født omkring 1600 i Nykøbing F og døde i 1653 i Nysted i en alder af ca. 53 år.

Sidsel blev gift med Sognepræst Knud Madsen Lerche før 1622. Knud er født den 8. feb. 1593 i Nyborg og døde den 26. feb. 1666 i Nysted i en alder af 73 år.

538. Lagmand Peder Alfsen er født omkring 1581 og døde i maj 1663 i Trondheim i Trøndelag fylke i en alder af ca. 82 år.

Notater: Peder Alfsen var 1632-1663 lagmand i Tronhjem.

Peder Alfsen er en del av prosjektet justitia! Lagmennene i Norge 1607-1797 . Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607-1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki:
Peder Alfsen
ble utnevnt til lagmann 21. juni 1631 og tiltrådte embetet året etter. Han tok avskjed i 1653. Alfsen var påtenkt som lagmann i Oslo etter Jakob Hansen, men ble i stedet beskikket til lagmann i Trondheim.
Lorents Boyesen var innstilt av kongen som Alfsens etterfølger fordi Alfsen " forutsatt Boyesen ble enig med Alfsen om overtakelsesvilkårene. Men de synes ikke å ha blitt enige. I stedet for Alfsen i 1653 lagstolen til sin svigersønn.
Peder Alfsen studerte ved utenlandske universiteter, heriblant Leyden (1609), Orleans (1611), Padua (1613), Leyden (1614) og Basel (1615). Han ble både dr. medicus og dr. juris. I 1617 ble han medicus i Bergen, i 1626 medicus i Oslo. Han var også en tid fogd i Sunnhordland.
Peder Alfsen var involvert i en katolsk reaksjon tidlig på 1600-tallet. Flere prester ble fradømt sine embeter og sin formue. Alfsen var utenlands da dommen falt og må senere være blitt benådet.
Peder Alfsens opphav er ukjent. Han ble født ca. 1570 i Oslo og døde 3. mai 1663. Han ble gift med Anne Jacobsdatter Wolf , f. ca. 1590, datter av rektor i Oslo Jacob Jacobsen Wolf og Anna Jensdatter (1566-1600), datter av biskop i Oslo, Jens Nilssøn .

Peder blev gift med Anna Jacobsdatter Wolf. Anna er født i 1590 og døde efter 1638.

Deres barn:

269       i.  Anna Pedersdatter (født omkring 1625 - døde efter 1624). Anna blev gift med Rektor Anders Clausen. Anders er født omkring 1693 i Gislinge og døde den 6. sep. 1652 i Trondheim i Trøndelag fylke i en alder af ca. -41 år.


539. Anna Jacobsdatter Wolf er født i 1590 og døde efter 1638.

Anna blev gift med Lagmand Peder Alfsen. Peder er født omkring 1581 og døde i maj 1663 i Trondheim i Trøndelag fylke i en alder af ca. 82 år.

628. Købmand Bertel Wichmann er født før 1590 og døde omkring 1636 i Odense.

Notater: Bertel Wichmand var købmand i Odense.

Bertel blev gift med Karen Cathrine Leth før 1610. Karen er født i sep. 1580 i Odense og døde i dec. 1679 i Odense i en alder af 99 år.

Deres børn:

          i.  Professor Niels Wichmann er født den 20. maj 1610 og døde den 2. mar. 1668 i Lund i Skåne i en alder af 57 år. Niels blev gift med Cathrine Plum den 13. jun. 1647 i Vor Frue Kirke i København. Cathrine blev født omkring 1630.

         ii.  Rådmand Hans Wichmann er født i 1612 i Odense og døde i dec. 1685 i Odense i en alder af 73 år. Hans blev gift med Maren Hansdatter Aufdiener før 1654. Maren døde i 1654 i Middelfart. Hans blev derefter gift med Kirsten Pedersdatter før 1671. Kirsten døde i jun. 1671. Hans blev derefter gift med Elisabeth Christine Erichsdatter den 22. feb. 1674 i Odense. Elisabeth døde i jul. 1683 i Odense.

        iii.  Anne Bertelsdatter Wichmann er født i 1613 og døde i 1642 i Odense i en alder af 29 år. Anne blev gift med Rådmand Erik Jørgensen den 6. mar. 1633. Erik er født omkring 1596 i Holsten og døde i sep. 1659 i Odense i en alder af ca. 63 år.

314      iv.  Rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann (født omkring 1615 - døde den 27. maj 1680 i København). Jørgen blev gift med Ingeborg Pedersdatter Balslev, datter af Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev og Karen Hansdatter Bruun, før 1658. Ingeborg er født omkring 1631 og døde i aug. 1660 i Odense i en alder af ca. 29 år. Jørgen blev derefter gift med Mette Knudsdatter Blankenborg den 2. feb. 1662 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Mette døde omkring 1716.

          v.  Provst Bertel Wichmann er født den 4. feb. 1617 i Odense og døde den 10. jan. 1665 i Særslev på Nordfyn i en alder af 47 år. Bertel blev gift med Anne Eriksdatter.


629. Karen Cathrine Leth er født i sep. 1580 i Odense og døde i dec. 1679 i Odense i en alder af 99 år.

Karen blev gift med Købmand Niels Jacobsen Leth før 1604. Niels døde i 1607.

Deres barn:

317       i.  Maren Nielsdatter Let (født omkring 1604 - døde i dec. 1686). Maren blev gift med Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph, søn af Mikkel Ibsen Tisdorph, den 15. okt. 1626. Ludvig er født i 1595 og døde den 22. sep. 1643 i en alder af 48 år.

Karen blev derefter gift med Købmand Bertel Wichmann før 1610. Bertel er født før 1590 og døde omkring 1636 i Odense.

630. Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev døde den 27. dec. 1632 i Odense.

Notater: Peder Rasmussen Balslev var skriver og forvalter over Sankt Knuds Klosters Len samt stiftsskriver i Fyns Stift.

Peder blev gift med Karen Hansdatter Bruun omkring 1627. Karen er født i 1608 i Odense og døde den 26. nov. 1662 i Odense i en alder af 54 år.

Deres børn:

          i.  Dr. med. Christopher Balslev er født i 1628 og døde i 1673 i en alder af 45 år.

         ii.  Kirsten Pedersdatter Balslev er født den 7. nov. 1629 og døde den 9. jun. 1676 i en alder af 46 år. Kirsten blev gift med Dr. Joachim Timmermand den 16. aug. 1646. Joachim døde den 22. jan. 1648 og blev begravet i 1648 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Kirsten blev derefter gift med Handelsmand Johan Høne den 16. apr. 1651. Johan døde den 31. mar. 1656 og blev begravet i 1656 i Sankt Knuds Kirke i Odense. Kirsten blev derefter gift med Bygoged Antoni Ottesen Seeblad den 28. jun. 1663. Antoni døde den 4. mar. 1664. Kirsten blev derefter gift med Borgmester Villum Jensen Rosenvinge den 23. jan. 1667. Villum døde den 19. jun. 1684.

315     iii.  Ingeborg Pedersdatter Balslev (født omkring 1631 - døde i aug. 1660 i Odense). Ingeborg blev gift med Rådmand Jørgen Bertelsen Wichmann, søn af Købmand Bertel Wichmann og Karen Cathrine Leth, før 1658. Jørgen blev født omkring 1615, døde den 27. maj 1680 i København i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 11. jun. 1680 i Sankt Knuds Kirke i Odense.


631. Karen Hansdatter Bruun, datter af Rådmand Hans Bruun og Marine Christophersdatter Bang, er født i 1608 i Odense og døde den 26. nov. 1662 i Odense i en alder af 54 år.

Karen blev gift med Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev omkring 1627. Peder døde den 27. dec. 1632 i Odense.

Karen blev derefter gift med Sognepræst Jens Poulsen Vinding i 1636. Jens er født den 1. aug. 1609 og døde den 21. jun. 1655 i en alder af 45 år.

Notater: Jens Poulsen Vinding var professor i teologi ved gymnasiet i Odense og samtidig sognepræst i Åsum

Karen blev derefter gift med Jørgen Poulsen Taulov.


632. Mikkel Ibsen Tisdorph er født før 1570 og døde i 1598.

Mikkel blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

316       i.  Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph (født i 1595 - døde den 22. sep. 1643). Ludvig blev gift med Maren Nielsdatter Let, datter af Købmand Niels Jacobsen Leth og Karen Cathrine Leth, den 15. okt. 1626. Maren er født omkring 1604 og døde i dec. 1686 i en alder af ca. 82 år.


634. Købmand Niels Jacobsen Leth døde i 1607.

Notater: Niels Jacobsen Let var købmand i Odense

Niels blev gift med Karen Cathrine Leth før 1604. Karen er født i sep. 1580 i Odense og døde i dec. 1679 i Odense i en alder af 99 år.

635. Karen Cathrine Leth er født i sep. 1580 i Odense og døde i dec. 1679 i Odense i en alder af 99 år.
(Anesammenfald. Se person 629 på side 1)

638. Claus Hansen Mule døde i 1647 i Odense.

Claus blev gift med Birgitte Mogensdatter Rosenvinge omkring 1620. Birgitte er født i 1590 og døde den 1. maj 1623 i en alder af 33 år.

Deres barn:

319       i.  Karen Clausdatter Mule (født i Nislevgård - døde den 24. feb. 1663 i Odense). Karen blev gift med Christian Henrik Luja. Christian er født den 13. sep. 1628 i Merseburg og døde den 28. mar. 1709 i Odense i en alder af 80 år.


639. Birgitte Mogensdatter Rosenvinge er født i 1590 og døde den 1. maj 1623 i en alder af 33 år.

Birgitte blev gift med Claus Hansen Mule omkring 1620. Claus døde i 1647 i Odense.

11. generation (7x tipoldeforældre)1064. Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche er født omkring 1550 og døde i 1608 i Nyborg i en alder af ca. 58 år.

Notater: Mads Jepsen Lerche (ca. 1560 i Havndrup i Hellerup Sogn - 1608 i Nyborg) var borgmester, rådmand, købmand og tolder i Nyborg.
Lerche var 1584 rådmand i Nyborg. 1588 var han kirkeværge ved Vor Frue Kirke i Nyborg. Fra 1600 var han borgmester i Nyborg og byggede 1601 den endnu eksisterende Mads Lerches Gård i Kongegade, der i dag bliver brugt af Østfyns Museers afdeling Borgmestergården.
Gårdmandsønnen Lerche havde tjent sin formue ved kornhandel og korneksport. Han havde desuden en mindre handelsflåde, med hvilken han drev handel med norsk tømmer på Frankrig og Spanien, hvorfra han importerede vinog salt til Nyborg. Som borgmester havde han monopol på al vinhandel i Nyborg.
Mads Lerche var gift med Sidsel Knudsdatter (1574-1648), som er stammoder til slægten Lerche. Ved Mads Lerches død overtog sønnen Jacob Lerche (1590-1658) både gården og borgmesterposten. Mads Lerche er begravet midtergangen i Vor Frue Kirke, hvor der også findes et epitafium (mindetavle) over Mads Lerche samt hans første hustru Maren Jakobsdatter, hans anden hustru Sidsel Knudsdatter og de tilsammen otte børn.
(Kilde: Wikipedia)

Mads blev gift med Maren Jacobsdatter omkring 1589. Maren er født omkring 1565 og døde den 24. dec. 1590 i Nyborg i en alder af ca. 25 år.

Mads blev derefter gift med Sidsel Knudsdatter i okt. 1591 i Nyborg. Sidsel er født den 28. nov. 1574 i Nyborg og døde den 24. apr. 1648 i Nyborg i en alder af 73 år.

Deres børn:

532       i.  Sognepræst Knud Madsen Lerche (født den 8. feb. 1593 i Nyborg - døde den 26. feb. 1666 i Nysted). Knud blev gift med Sidsel Antoniusdatter Bathe, datter af Hofmedikus Antonius Bathe og Sara Oberberg, før 1622. Sidsel er født omkring 1600 i Nykøbing F og døde i 1653 i Nysted i en alder af ca. 53 år.

         ii.  Købmand og borgmester Jacob Madsen Lerche er født i 1596 i Nyborg og døde i 1658 i Nyborg i en alder af 62 år.


1065. Sidsel Knudsdatter er født den 28. nov. 1574 i Nyborg og døde den 24. apr. 1648 i Nyborg i en alder af 73 år.

Notater: Sidsel Knudsdatter blev i oktober 1591 gift med Mads Jepsen Lerche, der var storkøbmand og rådmand og fra 1600 også borgmester i Nyborg. Parret fik to sønner, hvoraf den ældste Knuds efterkommere bl.a. tæller præstefamilierne Wohnsen.
Sidsel og Mads's tip-tip-oldebarn Frederikke Sofie Rold er således identisk med den enkefru Wohnsen, der 1772 ledsagede dronning Caroline Mathilde i hendes landsforvisning til Celle.
Mads Jepsen Lerche døde i 1608, hvorefter Sidsel Knudsdatter giftede sig med Peder Nielsen, der ligeledes var købmand, tolder og borgmester i Nyborg. Parret fik tre sønner, der alle fik navnet Lerche efter deres mors første mand.
Den yngste af sønnerne Cornelius gjorde det rigtig godt som handelsmand, og han opnåede endda at blive adlet under navnet Lerche. Arven efter ham gik videre i mandslinien og i 1742 kunne hans barnebarn Christian Lerche købe godset Østrupgård ved Kalundborg. Godset blev omdøbt til Lerchenborg og er fortsat i slægtens eje.

Sidsel blev gift med Købmand Og Borgmester I Nyborg Peder Nielsen Lerche omkring 1608. Peder er født den 2. apr. 1583 i Voldby, Gjern og døde den 12. sep. 1638 i Nyborg i en alder af 55 år.

Notater: Peder Nielsen, der efter sit giftermål med Sidsel Knudsdatter antog navnet Lerche, var borgmester i Nyborg.

Deres børn:

          i.  Sognepræst Mads Pedersen Lerche er født i 1610 i Nyborg og døde den 18. maj 1660 i Nyborg i en alder af 50 år. Mads blev gift med Elisabeth Andersdatter Schæffer den 25. okt. 1640. Elisabeth er født den 26. feb. 1619 i Nyborg og døde den 19. sep. 1690 i en alder af 71 år.

         ii.  Købmand Og Godsejer Peder Pedersen Lerche er født i 1613 i Nyborg og døde den 1. jan. 1683 i København i en alder af 70 år.

        iii.  Diplomat og stiftamtmand Cornelius Pedersen Lerche er født den 5. mar. 1615 i Nyborg og døde den 3. jan. 1681 på Nielstrup Herregård på Lolland i en alder af 65 år.

Sidsel blev derefter gift med Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche i okt. 1591 i Nyborg. Mads er født omkring 1550 og døde i 1608 i Nyborg i en alder af ca. 58 år.

1066. Hofmedikus Antonius Bathe er født omkring 1560 i Haderslev og døde i jun. 1602 i Nykøbing F i en alder af ca. 42 år.

Notater: Antonius Bathe var hofmedikus ved enkedronning Sofies Hof i Nykøbing Falster.

Antonius blev gift med Sara Oberberg. Sara er født omkring 1572 og døde i jun. 1602 i Nykøbing F i en alder af ca. 30 år.

Deres barn:

533       i.  Sidsel Antoniusdatter Bathe (født omkring 1600 i Nykøbing F - døde i 1653 i Nysted). Sidsel blev gift med Sognepræst Knud Madsen Lerche, søn af Købmand og borgmester Mads Jepsen Lerche og Sidsel Knudsdatter, før 1622. Knud er født den 8. feb. 1593 i Nyborg og døde den 26. feb. 1666 i Nysted i en alder af 73 år.


1067. Sara Oberberg, datter af Bygmester Hercules von Oberberg, er født omkring 1572 og døde i jun. 1602 i Nykøbing F i en alder af ca. 30 år.

Sara blev gift med Hofmedikus Antonius Bathe. Antonius er født omkring 1560 i Haderslev og døde i jun. 1602 i Nykøbing F i en alder af ca. 42 år.

1262. Rådmand Hans Bruun er født før 1588 og døde den 24. okt. 1635 i Odense.

Notater: Hans Bruun var rådmand i Odense.

Nationalmuseet skriver om inventar og gravminder i Sankt Knuds Kirke i Odense:
Gravsten fra o. 1635 med tilføjelse af gravskrift o. 1656. Hans Brun, råd- og handelsmand i Odense (†24. okt. 1635), og hustru Marine Bang (Maren Christophersdatter Bang, †1640) samt deres kære svogre (dvs. svigersønner) og børn (dvs. oldebørn), Peder Rasmussen (Balslev, stiftsskriver, †1632 eller 1633), Joachimus Timmerman, >høylerd oc velerfaren docter< (1648), Johan Høne (Høhne) (købmand, †1656), Hans Jensen (†o. 1639), Margrete (Margrethe) Timmermann og Anna Wichman (Wichmand).
Gråsort kalksten med ortoceratitter, 188x102 cm, delvis nedslidt. Indskrift med fordybede versaler. Skriftfeltet er på de lodrette sider indrammet af kartoucheborter. Foroven ses et vinget dødningehoved, forneden et skjold med ægteparrets initialer HB og MB i reliefversaler samt et udvisket motiv, flankeret af bruskværkskartouche. Yderst fordybet bånd med delvis udvisket skriftsted i reliefversaler. I stenens hjørner cirkelmedaljoner med de fire evangelister, hvis navne er angivet med fordybede versaler på skriftbånd, øverst tv. >Matthaevs< og th. >S. Marcvs<, nederst tv. >S. Iohannes< og th. >S. Lvcas<.
Hans Brun
erhvervede 1634 en muret begravelse hvori hans svigersøn Peder Rasmussen vides nedsat, og hvor antagelig han selv og flere andre af hans slægtninge fik plads, således de på stenen anførte to ægtemænd til barnebarnet, Kirsten Pedersdatter Balslev (Joachim Timmermann, Johan Høhne), barnebarnet Hans Jensen (søn af datteren Karen Brun og Jens Poulsen Vinding) og oldebørnene Margrethe Timmermann (datter af barnebarnet Kirsten Pedersdatter Balslev og hendes første ægtemand) og Anna Wichmand (datter af barnebarnet Ingeborg Pedersdatter Balslev og Jørgen Wichmand). Stenen var formentlig placeret over begravelsen i nordre sideskib , hvor den også registreredes 1844 >lige under trappen til samme (Valkendorfs kapel)<. Stenen var blandt de få, der ikke omhuggedes 1753. Efter 1875 placeret i 3. fag af kryptens nordre sideskib, nær den oprindelige placering.

Hans blev gift med Marine Christophersdatter Bang. Marine blev født før 1593, døde i 1640, og blev begravet i 1640 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Deres barn:

631       i.  Karen Hansdatter Bruun (født i 1608 i Odense - døde den 26. nov. 1662 i Odense). Karen blev gift med Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen Balslev omkring 1627. Peder døde den 27. dec. 1632 i Odense. Karen blev derefter gift med Sognepræst Jens Poulsen Vinding i 1636. Jens er født den 1. aug. 1609 og døde den 21. jun. 1655 i en alder af 45 år. Karen blev derefter gift med Jørgen Poulsen Taulov.


1263. Marine Christophersdatter Bang, datter af Stiftsskriver Christopher Bang og Kirstine Clausdatter, blev født før 1593, døde i 1640, og blev begravet i 1640 i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Marine blev gift med Rådmand Hans Bruun. Hans er født før 1588 og døde den 24. okt. 1635 i Odense.

12. generation (8x tipoldeforældre)2134. Bygmester Hercules von Oberberg er født omkring 1510 og døde i dec. 1602 i Åstrup Sogn ved Haderslev i en alder af ca. 92 år.

Notater: Hercules von Oberberg, d. 1602, dansk bygmester af udenlandsk herkomst. Som kgl. bygmester fra 1557 virkede han for Christian 3. ved befæstning og ombygning af bl.a. Københavns Slot og Kronborg . 1559-80 var han ansat hos hertug Hans d.æ. , for hvem han deltog i opførelsen af Hansborg i Haderslev (det senere Haderslevhus, fuldført 1580/85, nedrevet 1666). Formentlig ombyggede han Sønderborg Slot til et firefløjet renæssanceanlæg og indrettede slotskirken, det ældste bevarede protestantiske fyrstekapel i Danmark, udført 1568-70 for enkedronning Dorothea . Fra 1580 arbejdede Oberberg for Frederik 2. , bl.a. på Koldinghus .
(Kilde: Gyldendals Den Store Danske)

Hercules blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

1067       i.  Sara Oberberg (født omkring 1572 - døde i jun. 1602 i Nykøbing F). Sara blev gift med Hofmedikus Antonius Bathe. Antonius er født omkring 1560 i Haderslev og døde i jun. 1602 i Nykøbing F i en alder af ca. 42 år.
2526. Stiftsskriver Christopher Bang blev født før 1540, døde den 6. dec. 1599 i Odense, og blev begravet i 1599 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

Notater: Christopher Bang var stiftsskriver og vicarius samt købmand i Odense.

I Personalhistorisk Tidsskrift 1980:2 findes en artikel om Christopher Bang. Her berettes, at han nævnes 16.4.1560 som skriver i Em Kloster, der sækulariseredes i dette år og omdannedes til det kongelige slot Em(s)borg. 27.6.1561 nævnes han som skriver på Emsborg, men allerede 6.10.1561 befalede Frederik II, at bygningerne skulde nedrives og materialerne bruges til en udvidelse af Skanderborg slot5. Lensadministrationen forlagdes herefter til Skanderborg, og Christoffer Bang er flyttet med hertil. 18.9.1568 får han som forhenværende slotsskriver i Skanderborg sammen med lensmanden og slotsfogeden kvittans for Skanderborg lens regnskab fra 1.5.1567 til 1.5.15686, og så sent som 24.12.15797 klagede Kronens bønder i Skanderborg len over forhøjet gæsteri og skriverpenge fra Christoffer Bangs tid. Allerede inden udløbet af sit sidste regnskabsår i Skanderborg len, nemlig 8.11.15678, nævnes Christoffer Bang som stiftsskriver på Fyn, i hvilket embede han optræder hyppigt i de følgende fire år, hvorefter han bliver hospitalsforstander i Odense, fra hvilken stilling han fritages 20.8.15749 af hensyn til sine egne forretninger. Herefter virker han i 25 år til sin død i 1599 som storkøbmand i Odense.

I Sanderum Kirke findes en stor gravsten over Christoffer Bang og hustru Kirstine Clausdatter fra o. 1599. Stenen fandtes oprindeligt i Gråbrødre Klosterkirke i Odense, men blev købt ved auktionerne over klosterkirken 1805- 06, og har siden 1889 været opsat i våbenhuset.
På stenen er vist ægteparret frontalt med drejning mod hinanden. Christoffer Bang ses iklædt en kort kåbe med opretstående krave, under hvilken ses en pibekrave, og knælange pludderbukser; han har kort fuldskæg med moustache. I sin højre hånd holder han et par handsker. Kirstine Clausdatter er tilsyneladende iklædt en kort trøje med opretstående krave over et fodlangt, plisseret skørt og en tætsluttende hue; hun holder sine hænder krydsede foran sig.
Teksten på stenen lyder: "Her liger begrafen erlig oc velact Mand Christopher Bang, Vicarius udi Othense, hvilchen som døde Anno 1599 den 6 Decembris; med sin kiere Hustrue Kirsten Klausdaater, som døde Anno 1624 den 22 Martii; med theris Børn Gud gifve dennem alle en glædelig Opstandelse".

Christopher blev gift med Kirstine Clausdatter. Kirstine blev født før 1578, døde den 22. mar. 1624 i Odense, og blev begravet i 1624 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

Deres barn:

1263       i.  Marine Christophersdatter Bang (født før 1593 - døde i 1640, begravet i Sankt Knuds Kirke i Odense). Marine blev gift med Rådmand Hans Bruun. Hans er født før 1588 og døde den 24. okt. 1635 i Odense.


2527. Kirstine Clausdatter, datter af Karine Kotte, blev født før 1578, døde den 22. mar. 1624 i Odense, og blev begravet i 1624 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

Kirstine blev gift med Stiftsskriver Christopher Bang. Christopher blev født før 1540, døde den 6. dec. 1599 i Odense, og blev begravet i 1599 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

13. generation (9x tipoldeforældre)5055. Karine Kotte

Karine blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes barn:

2527       i.  Kirstine Clausdatter (født før 1578 - døde den 22. mar. 1624 i Odense). Kirstine blev gift med Stiftsskriver Christopher Bang. Christopher blev født før 1540, døde den 6. dec. 1599 i Odense, og blev begravet i 1599 i Graabrødre Klosterkirke i Odense.

Tilbage til anerne