Tilbage til anerne

 

 

Astrid Margrethe Elisabeth Johansens aner1. generation
1. Astrid Margrethe Elisabeth Johansen, datter af Portner Anton Svelmøe Johansen og Karen Kirstine Andersen, er født den 25. apr. 1899 i Paradisvej i Odense og døde i 1977 i Skibhusvej Odense.

Astrid blev gift med Snedkersvend Herman Holger Hansen, søn af Lars Jørgen Henrik Hansen og Karen Marie Dinesen, den 26. feb. 1921 i Fredens Kirke i Odense.

Deres børn:

          i.  Svend Herman Svelmøe Hansen blev født den 23. mar. 1920 i Astrupvej 12, Sankt Hans Landsogn, Odense Herred, Odense Amt. Svend blev gift med Kirsten Madsen, datter af Arbejdsmand Hans Poul Christian Madsen og Agnes Kirsten Lovise Larsen, den 11. okt. 1941 på Odense Rådhus.

         ii.  Willy Svelmøe Hansen blev født den 11. maj 1921 på Damhusvej i Odense.

        iii.  Kurt Emil Svelmøe Hansen blev født den 28. aug. 1922 på Damhusvej i Odense.

         iv.  Lilly Norma Svelmøe Hansen blev født den 18. dec. 1923 i Astrupvej 12, Sankt Hans Landsogn, Odense Herred, Odense Amt.

          v.  Kaj Arvid Svelmøe Hansen er født den 19. okt. 1925 på Astrupvej i Odense og døde i 1996.

         vi.  Poul Harry Svelmøe Hansen blev født den 17. mar. 1928 i Odense Sankt Hans Landsogn.2. generation (Forældre)2. Portner Anton Svelmøe Johansen, søn af Snøremager Hans Peder Johansen og Anne Margrethe Rasmussen, er født den 14. nov. 1869 i Duedal ved Vissenbjerg og døde den 1. apr. 1929 på Astrupvej i Odense.

Anton blev gift med Karen Kirstine Andersen den 30. apr. 1898 i Verninge Kirke.

Deres børn:

1         i.  Astrid Margrethe Elisabeth Johansen. Astrid blev gift med Snedkersvend Herman Holger Hansen, søn af Lars Jørgen Henrik Hansen og Karen Marie Dinesen, den 26. feb. 1921 i Fredens Kirke i Odense.

         ii.  Hans Karl Vilhelm Johansen blev født den 20. aug. 1900 på Astrupvej i Odense.


3. Karen Kirstine Andersen, datter af Christen Larsen og Caroline Andersen, er født den 12. apr. 1873 i Dybmosehus ved Davinde og døde efter apr. 1929.

Karen blev gift med Portner Anton Svelmøe Johansen den 30. apr. 1898 i Verninge Kirke.

3. generation (Bedsteforældre)4. Snøremager Hans Peder Johansen, søn af Snøremager Johan Friderich Adolphsen og Maren Knudsdatter, er født den 26. jun. 1828 i Tommerup og døde den 13. okt. 1911 i Frankfri ved Brylle.

Om Hans Peder Johansen

Hans Peder Johansen var bl.a. snøremager og boede forskellige steder i Tommerup, Vissenbjerg og Brylle sogne. Fra omkring 1880 og helt frem til hans død er i såvel kirkebøger som folketællinger anført, at familien modtog fattighjælp og boede i fattighuset.
Han var gift to gange. Først med Anne Cathrine Hansen med hvem han fik 7 børn. Dernæst med Anne Margrethe Rasmussen med hvem han fik 10 børn.
Hans første kone Anne Cathrine døde 14. juni 1865 på Bred Mark sammen med de tre yngste børn på hhv. 8, 3 og 1 år
.

Om branden i Bred den 14. juni 1865

Branden i Bred er perifært omtalt i en tvist mellem på den ene side skolelærer og folketingsmand Just Henrik Jagd i Tommerup og på den anden side Amtmand og Herredsfoged i O dense Herred Carl Emil Dahlerup. I referat fra Højesterets protokol af 27.5.1870 omtales følgende:

"Under den 4de Klagepost i samme Andragende af 9de December 1867 beskylder Tiltalte den oftnævnte Embedsmand for at have fortsat er kriminel Undersøgelse mod er i Herredet dengang boende brandlidt Mand, der ved en tidligere Leilighed havde paadraget sig og oftere havt Prøver paa Amtmandens Fjendskab, endskjøndt hans Uskyldighed var beviist, Amtmanden bekjendt og af ham anerkjendt (Straffelovens § 130).
Herved har Tiltalte efter Andragendet sigtet til Amtmand Dahlerups Forhold ligeoverfor Snøremager Hans Peder Johansen, da dennes Huus paa Bred Mark var afbrændt den 14de Juni 1865, ved hvilken Leilighed Johansens Hustru og 3 Børn indebrændte.
Der fremgaaer af Sagen, at Forhøret til Oplysning om Ildens Opkomst blev paabegyndt samme Dags Aften, fortsat den 15de Juni og sluttet den 19de s. M., saa at det ikkun har været foretaget 3 Gange, og under der andet Forhør fremkom Formodning om, at Branden muligen kunde være foranlediget ved nogle Børns Legen med Svovlstikker i Loen, idet navnlig er Blikdaase af den Slags, som Bønderne pleie at benytte til Svovlstikker, blev funden i Brandtomten, vor Loen havde været.
I det sidste Forhør indskrænker det Tilførte for Johansens Vedkommende sig i det Væsentlige til en Forsikkring af denne, at han ikke veed, hvorledes Ilden er opkommen, og kun kan holde sig til den tidligere udtalte Formodning, at den hidrører fra Børnene, idet forøvrigt tvende Personer er afhørte om, naar de have iagttaget Ilden, og Districtslægens visum repertum er fremlagt tilligemed er Skrivelse fra et Brandforsikkringsselskab.
Medens denne Klagepost saaledes i der Hele maa ansees ugrundet, i hvilken Henseende bemærkes, at Johansen ikke har været arresteret eller anholdt under Sagen, og at hans under denne Sag afgivne Forklaring og det iøvrigt Oplyste heller ikke afgive nogen Hjemmel for de i Klagen beviste (brugte) Udladelser om fjendtligt Forhold fra Amtmand Dahlerups Side mod ham, har Tiltalte erkjendt, at kan ikke støtter sin Klage over Forhørets Fortsættelse mod Johansen, efterat hans Uskyldighed skulde være beviist, paa Andet end hvad der er oplyst Vom, art den formeentlige Svovlstikkeæske blev funden, i Forbindelse med, a t han selv af subjective Grunde følte sig overbeviist om, at Johansen, der var fraværende under Ildens Opkomst, var uskyldig
.

Hans blev gift med Anne Cathrine Hansen.

Om Anne Cathrine Hansen

Anne Cathrine Hansen indebrændte 14.6.1865 sammen med sine tre mindste børn på Bred Mark
Det har ikke været muligt at finde nærmere om branden, der efterlod manden med fire mindreårige børn på 8-12 år
.

Deres børn:

          i.  Marie Cathrine Johansen er født den 19. jun. 1853 i Tommerup og døde efter 1860.

         ii.  Maren Kirstine Johansen er født den 11. sep. 1854 i Tommerup og døde den 19. jan. 1855 i Tommerup.

        iii.  Maren Kirstine Johansen er født den 23. nov. 1855 i Tommerup og døde den 3. dec. 1855 i Tommerup.

         iv.  Maren Cathrine Johansen blev født den 9. mar. 1857 i Tommerup.

          v.  Christen Frederik Adolph Johansen er født den 7. dec. 1859 i Tommerup og døde den 14. jun. 1865 på Bred Mark.

         vi.  Pouline Adeophine Johansen er født den 21. apr. 1862 i Tommerup og døde den 14. jun. 1865 på Bred Mark.

        vii.  Carl Svelmø Johansen er født den 15. jan. 1864 i Odense og døde den 14. jun. 1865 på Bred Mark.

Hans blev derefter gift med Anne Margrethe Rasmussen den 4. nov. 1865 i Vissenbjerg Kirke.

Deres børn:

          i.  Kristen Frederik Adolf Johansen blev født den 24. okt. 1866 i Koelbjerghuse ved Vissenbjerg.

         ii.  Karl Frederik Vilhelm Johansen blev født den 20. feb. 1868 i Ørsbjerg Knold på Vestfyn.

2       iii.  Portner Anton Svelmøe Johansen. Anton blev gift med Karen Kirstine Andersen, datter af Christen Larsen og Caroline Andersen, den 30. apr. 1898 i Verninge Kirke.

         iv.  Oluf Vilhelm Johansen blev født den 25. mar. 1872 på Brylle Mark.

          v.  Pouline Adolphine Johansen blev født den 30. mar. 1874 på Brylle Mark.

         vi.  Valdemar Rosenkrands Johansen blev født den 29. okt. 1875 på Brylle Mark.

        vii.  Marie Martine Alfredine Johansen blev født den 10. nov. 1877 på Brylle Mark.

       viii.  Ane Elisabeth Inger Johansen blev født den 22. jan. 1880 på Brylle Mark.

         ix.  Caroline Amalia Cathatarina Elinor Johansen er født den 13. mar. 1882 på Brylle Mark og døde den 28. okt. 1967 i Allégade i Odense.

          x.  Martha Marie Kristine Johansen blev født den 17. maj 1886 på Brylle Mark.


5. Anne Margrethe Rasmussen, datter af Træskomand Rasmus Olsen og Ane Marie Rasmusdatter, er født den 2. jul. 1843 i Tommerup og døde den 1. maj 1915 på Sønder Boulevard i Odense.

Anne blev gift med Snøremager Hans Peder Johansen den 4. nov. 1865 i Vissenbjerg Kirke.

6. Christen Larsen .

Om Christen Larsen

Christen Larsen, som tjente på Hollufgård, blev udlagt som barnefader til Caroline Andersens datter Karen Kirstine Andersen.

Christen mødte Caroline Andersen i 1872.

Deres barn:

3         i.  Karen Kirstine Andersen. Karen blev gift med Portner Anton Svelmøe Johansen, søn af Snøremager Hans Peder Johansen og Anne Margrethe Rasmussen, den 30. apr. 1898 i Verninge Kirke.


7. Caroline Andersen, datter af Anders Christensen og Karen Pedersdatter, er født den 3. apr. 1838 i Freltofte ved Nørre Lyndelse og døde efter 1901.

Caroline mødte Christen Larsen i 1872.

4. generation (Oldeforældre)8. Snøremager Johan Friderich Adolphsen, søn af Bødker Adolph Jensen og Mette Margrethe Frederiksdatter, er født i sep. 1776 i Ørsted ved Assens og døde den 29. nov. 1854 i Edsbjerg ved Brylle.

Johan blev gift med Ane Marie Hansdatter den 27. jul. 1799.

Johan blev derefter gift med Maria Cathrine Hansdatter den 19. aug. 1817.

Johan blev derefter gift med Maren Knudsdatter den 20. sep. 1825 i Tommerup Kirke.

Deres børn:

          i.  Juliane Marie Johansdatter er født den 6. okt. 1825 i Bubbellund på Tommerup Nørremark, Tommerup sogn og døde den 2. dec. 1884 i Tommerup.

4        ii.  Snøremager Hans Peder Johansen. Hans blev gift med Anne Cathrine Hansen. Hans blev derefter gift med Anne Margrethe Rasmussen, datter af Træskomand Rasmus Olsen og Ane Marie Rasmusdatter, den 4. nov. 1865 i Vissenbjerg Kirke.

        iii.  Rasmus Larsen blev født omkring 1837 i Verninge Sogn.


9. Maren Knudsdatter, datter af Husmand Knud Andersen og Giertrud Ibsdatter, er født i feb. 1789 i Rødehus på Elmelund Mark ved Sanderum og døde den 27. jul. 1852 i Tommerup.

Maren blev gift med Husmand Peder Andersen omkring 1810.

Deres børn:

          i.  Marie Kirstine Pedersdatter er født i maj 1811 i Holmehaven i Tommerup og døde efter 1834.

         ii.  Gertrud Cathrine Pedersdatter er født i jul. 1813 i Holmehaven i Tommerup og døde den 4. jun. 1817 i Holmehaven i Tommerup.

        iii.  Anne Marie Pedersdatter er født den 15. feb. 1816 i Holmehavehuset, Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt og døde efter 1840.

         iv.  Hans Pedersen er født den 12. jan. 1818 i Holmehavehuset, Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt og døde den 4. maj 1820 i Holmehavehuset, Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt.

Maren mødte derefter Lars Pedersen fra Holsten i 1820.

Om Lars Pedersen

'Lars Pedersen fra Holsten' blev udlagt som barnefader til Maren Knudsdatters datter Juliane.

Deres barn:

          i.  Juliane Larsdatter er født den 26. maj 1821 i Holmehavehuset, Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt og døde den 17. maj 1822 i Holmehavehuset, Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt.

Maren mødte derefter Adolph i 1823.

Om Adolph

'En holstener ved navn Adolph' blev udlagt som barnefader til enken Maren Knudsdatters søn Johan Frederich.

Deres barn:

          i.  Johan Frederich Adolphsen er født den 29. apr. 1824 på Tommerup Nørremark og døde efter 1850.

Maren blev derefter gift med Snøremager Johan Friderich Adolphsen den 20. sep. 1825 i Tommerup Kirke.

10. Træskomand Rasmus Olsen, søn af Daglejer Ole Mogensen og Anna Margarethe Rasmusdatter, er født i feb. 1795 i Vædehuset ved Tommerup og døde den 12. jul. 1870 på Brylle Mark.

Rasmus blev gift med Ane Marie Rasmusdatter den 5. jan. 1833 i Tommerup Kirke.

Deres børn:

          i.  Ole Rasmussen blev født den 26. sep. 1833 i Strudsbjerghuset ved Tommerup.

         ii.  Maren Rasmussen blev født den 29. jan. 1835 i Strudsbjerghuset ved Tommerup.

        iii.  Lars Kristian Rasmussen blev født den 10. maj 1839 i Tommerup.

5        iv.  Anne Margrethe Rasmussen. Anne blev gift med Snøremager Hans Peder Johansen, søn af Snøremager Johan Friderich Adolphsen og Maren Knudsdatter, den 4. nov. 1865 i Vissenbjerg Kirke.


11. Ane Marie Rasmusdatter, datter af Rasmus Andreasen og Maren Madsdatter, er født omkring 1808 i Tommerup og døde efter 1845.

Ane blev gift med Træskomand Rasmus Olsen den 5. jan. 1833 i Tommerup Kirke.

14. Anders Christensen .

Om Anders Christensen

Anders Christensen fra Birkum blev udlagt som barnefader til Karen Pedersdatters datter Caroline Andersen.

Anders mødte Karen Pedersdatter i 1837.

Deres barn:

7         i.  Caroline Andersen. Caroline mødte Christen Larsen i 1872.


15. Karen Pedersdatter, datter af Boelsmand Peder Olsen og Mette Jensdatter, er født den 2. maj 1819 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde den 22. feb. 1897 i Søsted ved Nørre Lyndelse.

Karen mødte Anders Christensen i 1837.

Karen blev derefter gift med Boelsmand Jens Andersen den 14. jun. 1845 i Nørre Lyndelse Kirke.

Deres børn:

          i.  Anders Jensen er født den 19. jul. 1846 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter 1870.

         ii.  Hans Peder Jensen er født den 9. sep. 1852 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter 1870.

        iii.  Ane Jensine Jensen er født den 12. sep. 1855 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter 1870.

         iv.  Peder Christian Jensen er født den 16. feb. 1860 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter 1870.5. generation (Tipoldeforældre)16. Bødker Adolph Jensen er født omkring 1744 og døde efter apr. 1828. Et andet navn for Adolph var Adolph Jensen Hieresen.

Om Adolph Jensen

Adolph Jensen var husmand og bødker i Nårup.

Adolph blev gift med Mette Margrethe Frederiksdatter den 8. dec. 1769 i Ørsted Kirke ved Assens.

Deres børn:

          i.  Knud Isacsen Adolphsen er født i dec. 1769 i Ørsted ved Assens og døde i jan. 1770 i Ørsted ved Assens.

         ii.  Ane Marie Adolphsdatter er født i okt. 1770 i Ørsted ved Assens og døde i nov. 1770 i Ørsted ved Assens.

        iii.  Knud Isak Adolphsen er født i okt. 1771 i Ørsted ved Assens og døde den 15. feb. 1835 i (Brylle?).

         iv.  Friderich Adolphsen blev født i apr. 1774 i Ørsted ved Assens.

          v.  Anna Adolphsdatter er født i apr. 1775 i Ørsted ved Assens og døde i jul. 1775 i Ørsted ved Assens.

8        vi.  Snøremager Johan Friderich Adolphsen. Johan blev gift med Ane Marie Hansdatter den 27. jul. 1799. Johan blev derefter gift med Maria Cathrine Hansdatter den 19. aug. 1817. Johan blev derefter gift med Maren Knudsdatter, datter af Husmand Knud Andersen og Giertrud Ibsdatter, den 20. sep. 1825 i Tommerup Kirke.

        vii.  Anna Adolphsdatter er født i maj 1779 i Ørsted ved Assens og døde efter 1787.

       viii.  Anders Adolphsen er født i jun. 1782 i Nårup ved Verninge og døde efter 1787.


17. Mette Margrethe Frederiksdatter, datter af Murermester Frederich Rasmussen og Anne Andersdatter, er født i feb. 1745 i Ørsted ved Assens og døde den 5. apr. 1828 i Nårup ved Verninge.

Mette blev gift med Bødker Adolph Jensen den 8. dec. 1769 i Ørsted Kirke ved Assens.

18. Husmand Knud Andersen er født omkring 1752 og døde den 11. jun. 1817 i Rødehus på Elmelund Mark ved Sanderum.

Om Knud Andersen

Knud Andersen var husmand med jord og hjulmand på Elmelund Mark ved Sanderum.

Knud blev gift med Giertrud Ibsdatter den 27. apr. 1781 i Sanderum Kirke.

Deres børn:

          i.  Apollone Knudsdatter er født i dec. 1781 i Elmelund ved Sanderum og døde i mar. 1784 i Elmelund ved Sanderum.

         ii.  Kirsten Knudsdatter er født i feb. 1783 i Elmelund ved Sanderum og døde i jul. 1786 i Elmelund ved Sanderum.

        iii.  Jeppe Knudsen er født i nov. 1786 i Rødehus på Elmelund Mark ved Sanderum og døde efter 1801.

9        iv.  Maren Knudsdatter. Maren blev gift med Husmand Peder Andersen omkring 1810. Maren mødte derefter Lars Pedersen fra Holsten i 1820. Maren mødte derefter Adolph i 1823. Maren blev derefter gift med Snøremager Johan Friderich Adolphsen, søn af Bødker Adolph Jensen og Mette Margrethe Frederiksdatter, den 20. sep. 1825 i Tommerup Kirke.


19. Giertrud Ibsdatter, datter af Rytterbonde Jeppe Lauritzen og Maren Pedersdatter, er født den 20. jun. 1750 i Elmelund ved Sanderum og døde den 17. feb. 1802 i Rødehus på Elmelund Mark ved Sanderum.

Giertrud blev gift med Husmand Knud Andersen den 27. apr. 1781 i Sanderum Kirke.

20. Daglejer Ole Mogensen er født omkring 1748 og døde den 31. maj 1832 i Strudsbjerghuset ved Tommerup. Et andet navn for Ole var Ole Mogensen Jyde.

Om Ole Mogensen

Ole Mogensen med tilnavnet Jyde var daglejer og jordløs husmand i Tallerup.

Ole blev gift med Anna Margarethe Rasmusdatter den 13. maj 1786 i Orte Kirke.

Deres børn:

          i.  Ane Marie Olsdatter er født i jan. 1793 i Vædehuset ved Tommerup og døde efter 1801.

10       ii.  Træskomand Rasmus Olsen. Rasmus blev gift med Ane Marie Rasmusdatter, datter af Rasmus Andreasen og Maren Madsdatter, den 5. jan. 1833 i Tommerup Kirke.

        iii.  Maren Olsdatter er født i jun. 1797 i Vædehuset ved Tommerup og døde efter 1801.


21. Anna Margarethe Rasmusdatter, datter af Rasmus Nielsen, er født omkring 1758 i Skovsby og døde den 6. jul. 1837 i Tommerup.

Anna blev gift med Daglejer Ole Mogensen den 13. maj 1786 i Orte Kirke.

22. Rasmus Andreasen, søn af Andreas Wærnersen og Anna Cathrine Andreasdatter, er født omkring 1776 og døde efter 1815.

Rasmus blev gift med Maren Madsdatter den 28. jul. 1801 i Vedtofte Kirke.

Deres børn:

          i.  Rasmus Rasmussen er født i apr. 1802 i Tommerup og døde den 16. nov. 1885 i Stihøj ved Flemløse.

11       ii.  Ane Marie Rasmusdatter. Ane blev gift med Træskomand Rasmus Olsen, søn af Daglejer Ole Mogensen og Anna Margarethe Rasmusdatter, den 5. jan. 1833 i Tommerup Kirke.

Rasmus mødte derefter Karen Hansdatter i 1814.

Deres barn:

          i.  Niels Rasmussen blev født den 27. maj 1815 i Odense.


23. Maren Madsdatter, datter af Mads Christensen og Caren Lauritzdatter, er født i 1775 i Vedtofte Sogn og døde den 3. jun. 1814 i Tommerup.

Maren blev gift med Rasmus Andreasen den 28. jul. 1801 i Vedtofte Kirke.

30. Boelsmand Peder Olsen, søn af Foged Olaf Nielsen og Maren Pedersdatter, er født i jan. 1773 i Sødinge ved Ringe og døde den 24. apr. 1855 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse.

Om Peder Olsen

Peder Olsen var boelsmand på Freltofte Mark.

Peder blev gift med Mette Jensdatter den 17. feb. 1810 i Nørre Lyndelse Kirke.

Deres børn:

          i.  Boelsmand Peder Pedersen er født i jan. 1811 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter 1860. Peder blev gift med Dorthe Henrichsdatter den 30. okt. 1846 i Sandholts Lyndelse Kirke.

         ii.  Maren Pedersdatter er født i apr. 1812 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter 1840.

        iii.  Marie Pedersdatter er født den 3. jul. 1814 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter 1845.

15       iv.  Karen Pedersdatter. Karen mødte Anders Christensen i 1837. Karen blev derefter gift med Boelsmand Jens Andersen den 14. jun. 1845 i Nørre Lyndelse Kirke.


31. Mette Jensdatter, datter af Husmand Jens Andersen og Ane Andersdatter, er født i jun. 1779 i Freltofte ved Nørre Lyndelse og døde efter 1860.

Mette blev gift med Boelsmand Peder Jørgensen den 11. nov. 1803 i Nørre Lyndelse Kirke.

Deres børn:

          i.  Anders Pedersen er født i dec. 1803 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter mar. 1807.

         ii.  Kirsten Pedersdatter er født i jul. 1805 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter mar. 1807.

        iii.  Ane Pedersdatter er født i mar. 1807 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse og døde efter mar. 1807.

Mette blev derefter gift med Boelsmand Peder Olsen den 17. feb. 1810 i Nørre Lyndelse Kirke.

6. generation (Tiptipoldeforældre)34. Murermester Frederich Rasmussen er født omkring 1712 og døde i nov. 1792 i Køng.

Om Frederich Rasmussen

Frederich Rasmussen var husmand og murer i Ørsted.

Frederich blev gift med Anne Andersdatter den 6. jul. 1744 i Ørsted Kirke ved Assens.

Deres barn:

17        i.  Mette Margrethe Frederiksdatter. Mette blev gift med Bødker Adolph Jensen den 8. dec. 1769 i Ørsted Kirke ved Assens.


35. Anne Andersdatter, datter af Bødker Anders Lauridsen og Anne Margrethe Johansdatter, er født i mar. 1704 i Ørsted ved Assens og døde i maj 1788 i Ørsted ved Assens.

Anne blev gift med Murermester Frederich Rasmussen den 6. jul. 1744 i Ørsted Kirke ved Assens.

38. Rytterbonde Jeppe Lauritzen, søn af Lars Andersen, er født omkring 1680 og døde i jan. 1750 i Elmelund ved Sanderum.

Om Jeppe Lauritzen

Jeppe Lauritzen var rytterbonde under Det fynske Ryttergods. Han overtog fæstet på en ½-gård i Elmelund ved Sanderum i 1711 og giftede sig med den forrige fæsters enke Apelone Olufsdatter.

Jeppe blev gift med Apelone Olufsdatter den 7. dec. 1710 i Sanderum Kirke.

Jeppe blev derefter gift med Maren Pedersdatter den 31. okt. 1734 i Pårup Kirke.

Deres børn:

          i.  Lauritz Jepsen er født den 16. jun. 1741 i Elmelund ved Sanderum og døde efter jan. 1750.

         ii.  Apelone Ibsdatter er født den 19. jul. 1747 i Elmelund ved Sanderum og døde efter jan. 1750.

19      iii.  Giertrud Ibsdatter. Giertrud blev gift med Husmand Knud Andersen den 27. apr. 1781 i Sanderum Kirke.


39. Maren Pedersdatter, datter af Rytterbonde Peder Andersen og Mette Nielsdatter, er født i okt. 1715 i Villestofte og døde i apr. 1788 i Elmelund ved Sanderum.

Maren blev gift med Rytterbonde Jeppe Lauritzen den 31. okt. 1734 i Pårup Kirke.

Maren blev derefter gift med Rytterbonde Hans Hansen den 18. mar. 1750 i Sanderum Kirke.

Deres barn:

          i.  Peder Hansen er født i aug. 1755 i Elmelund ved Sanderum og døde efter 1787.


42. Rasmus Nielsen .

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

21        i.  Anna Margarethe Rasmusdatter. Anna blev gift med Daglejer Ole Mogensen den 13. maj 1786 i Orte Kirke.


44. Andreas Wærnersen er født omkring 1740 og døde efter 1801.

Andreas blev gift med Anna Cathrine Andreasdatter.

Deres børn:

          i.  Andreas Andreasen er født i 1768 og døde efter 1787.

22       ii.  Rasmus Andreasen. Rasmus blev gift med Maren Madsdatter, datter af Mads Christensen og Caren Lauritzdatter, den 28. jul. 1801 i Vedtofte Kirke. Rasmus mødte derefter Karen Hansdatter i 1814.

        iii.  Else Andreasdatter blev født omkring jun. 1776.

         iv.  Else Maria Andreasdatter er født omkring 1779 og døde efter 1787.

          v.  Maren Andreasdatter er født omkring 1781 og døde efter 1787.

         vi.  Karen Andreasdatter er født omkring 1782 og døde efter 1787.

        vii.  Niels Andreasen er født omkring 1783 og døde efter 1787.

       viii.  Anders Andreasen er født omkring 1785 og døde efter 1801.


45. Anna Cathrine Andreasdatter, datter af Andreas Gabrielsen og Maren Ibsdatter, er født i 1746 i Tommerup Sogn og døde efter 1801.

Anna blev gift med Andreas Wærnersen.

46. Mads Christensen er født før 1737 og døde omkring 1782.

Mads blev gift med Maren Larsdatter den 17. mar. 1752 i Vedtofte Kirke.

Mads blev derefter gift med Caren Lauritzdatter den 4. nov. 1774 i Vedtofte Kirke.

Deres børn:

23        i.  Maren Madsdatter. Maren blev gift med Rasmus Andreasen, søn af Andreas Wærnersen og Anna Cathrine Andreasdatter, den 28. jul. 1801 i Vedtofte Kirke.

         ii.  Christiane Madsdatter er født omkring 1777 og døde efter 1787.


47. Caren Lauritzdatter, datter af Lars Pedersen og Mette Nielsdatter, blev født i jun. 1745 i Vedtofte.

Caren blev gift med Mads Christensen den 4. nov. 1774 i Vedtofte Kirke.

60. Foged Olaf Nielsen .

Om Oluf Nielsen

Oluf Nielsen, der var foged på Brobygaård, blev udlagt som barnefader til Maren Pedersdatters søn Peder.

Olaf blev gift med Maren Pedersdatter.

Deres barn:

30        i.  Boelsmand Peder Olsen. Peder blev gift med Mette Jensdatter, datter af Husmand Jens Andersen og Ane Andersdatter, den 17. feb. 1810 i Nørre Lyndelse Kirke.


61. Maren Pedersdatter .

Maren blev gift med Foged Olaf Nielsen.

62. Husmand Jens Andersen er født omkring 1750 og døde den 19. aug. 1820 på Freltofte Mark ved Nørre Lyndelse.

Om Jens Andersen

Jens Andersen var husmand og stensætter i Freltofte.

Jens blev gift med Ane Andersdatter.

Deres børn:

          i.  Anders Jensen er født omkring 1774 og døde efter 1787.

31       ii.  Mette Jensdatter. Mette blev gift med Boelsmand Peder Jørgensen den 11. nov. 1803 i Nørre Lyndelse Kirke. Mette blev derefter gift med Boelsmand Peder Olsen, søn af Foged Olaf Nielsen og Maren Pedersdatter, den 17. feb. 1810 i Nørre Lyndelse Kirke.


63. Ane Andersdatter er født omkring 1746 og døde efter 1834.

Ane blev gift med Husmand Jens Andersen.

7. generation (3x tipoldeforældre)70. Bødker Anders Lauridsen er født før 1687 og døde i mar. 1756 i Ørsted ved Assens.

Anders blev gift med Anne Margrethe Johansdatter den 25. jun. 1702 i Ørsted Kirke ved Assens.

Deres barn:

35        i.  Anne Andersdatter. Anne blev gift med Murermester Frederich Rasmussen den 6. jul. 1744 i Ørsted Kirke ved Assens.


71. Anne Margrethe Johansdatter er født før 1687 og døde efter 1704.

Anne blev gift med Bødker Anders Lauridsen den 25. jun. 1702 i Ørsted Kirke ved Assens.

76. Lars Andersen, søn af Anders, døde før mar. 1747 i Sanderum.

Lars blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

38        i.  Rytterbonde Jeppe Lauritzen. Jeppe blev gift med Apelone Olufsdatter den 7. dec. 1710 i Sanderum Kirke. Jeppe blev derefter gift med Maren Pedersdatter, datter af Rytterbonde Peder Andersen og Mette Nielsdatter, den 31. okt. 1734 i Pårup Kirke.


78. Rytterbonde Peder Andersen er født omkring 1686 og døde i feb. 1758 i Villestofte.

Peder blev gift med Mette Nielsdatter.

Deres børn:

          i.  Niels Pedersen er født i maj 1707 i Villestofte og døde efter nov. 1754.

         ii.  Anders Pedersen er født i okt. 1709 i Villestofte og døde før nov. 1754.

        iii.  Rasmus Pedersen er født i dec. 1711 i Villestofte og døde i mar. 1714 i Villestofte.

         iv.  Kirsten Pedersdatter er født i jan. 1714 i Villestofte og døde i apr. 1714 i Villestofte.

39        v.  Maren Pedersdatter. Maren blev gift med Rytterbonde Jeppe Lauritzen, søn af Lars Andersen, den 31. okt. 1734 i Pårup Kirke. Maren blev derefter gift med Rytterbonde Hans Hansen den 18. mar. 1750 i Sanderum Kirke.

         vi.  Kirsten Pedersdatter er født i jan. 1719 i Villestofte og døde i apr. 1761 i Elmelund ved Sanderum. Kirsten blev gift med Rytterbonde Jens Olufsen den 9. nov. 1740 i Pårup Kirke.

        vii.  Johanne Pedersdatter er født i nov. 1720 i Villestofte og døde i nov. 1793 i Trøstrup ved Korup. Johanne blev gift med Rytterbonde Jørgen Knudsen.

       viii.  Rytterbonde Hans Pedersen er født den 24. sep. 1723 i Villestofte og døde den 2. maj 1761 i Villestofte. Hans blev gift med Kirsten Andersdatter.


79. Mette Nielsdatter er født omkring 1678 og døde i okt. 1754 i Villestofte.

Mette blev gift med Rytterbonde Peder Andersen.

90. Andreas Gabrielsen er født omkring 1707 og døde i aug. 1766 i Tommerup.

Andreas blev gift med Maren Ibsdatter den 27. apr. 1732 i Tommerup Kirke.

Deres børn:

          i.  Maren Andreasdatter blev født i aug. 1732 i Tommerup Sogn.

         ii.  Jeppe Andreasen er født i maj 1735 i Tommerup og døde i nov. 1741 i Tommerup.

        iii.  Hans Andreasen blev født i apr. 1741 i Tommerup.

         iv.  Birthe Marie Andreasdatter blev født i nov. 1742 i Tommerup.

45        v.  Anna Cathrine Andreasdatter. Anna blev gift med Andreas Wærnersen.

         vi.  Rasmus Andreasen blev født i dec. 1752 i Tommerup.


91. Maren Ibsdatter, datter af Jep Rasmussen og Anne Marie Rasmusdatter, er født i mar. 1709 i Tommerup Sogn og døde i mar. 1777 i Skalbjerg ved Vissenbjerg.

Maren blev gift med Andreas Gabrielsen den 27. apr. 1732 i Tommerup Kirke.

94. Lars Pedersen er født i 1683 og døde efter 1768. Et andet navn for Lars var Lars Pedersen Lycke.

Lars blev gift med Mette Nielsdatter den 29. sep. 1735 i Vedtofte Kirke.

Deres barn:

47        i.  Caren Lauritzdatter. Caren blev gift med Mads Christensen den 4. nov. 1774 i Vedtofte Kirke.


95. Mette Nielsdatter er født i 1712 og døde i dec. 1768 i Vedtofte.

Mette blev gift med Lars Pedersen den 29. sep. 1735 i Vedtofte Kirke.

8. generation (4x tipoldeforældre)152. Anders blev født før 1595.

Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Rytterbonde Niels Andersen er født omkring 1615 og døde den 28. nov. 1700 i Rågelund ved Åsum. Niels blev gift med Dorthe Jensdatter.

         ii.  Mads Andersen døde efter nov. 1700.

        iii.  Anne Andersdatter døde før nov. 1700.

         iv.  Peder Andersen døde før nov. 1700 i Åsum. Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

76        v.  Lars Andersen. Lars blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

         vi.  Knud Andersen døde den 14. mar. 1730 i Rågelund ved Åsum. Knud blev gift med Maren Larsdatter den 17. jan. 1716 i Åsum Kirke.

        vii.  Stephen Andersen døde i jan. 1712 i Birkende.

       viii.  Rasmus Andersen døde før nov. 1700 i Hunderup.

         ix.  Hans Andersen døde før nov. 1700 i Rastrup.


182. Jep Rasmussen er født omkring 1671 og døde i mar. 1734 i Tommerup.

Jep blev gift med Anne Marie Rasmusdatter den 19. nov. 1699 i Tommerup Kirke.

Deres børn:

          i.  Karen Ibsdatter er født i jul. 1701 i Tommerup og døde i feb. 1740 i Tommerup. Karen blev gift med Jørgen Mortensen den 1. jul. 1731 i Tommerup Kirke.

         ii.  Rasmus Ibsen er født i maj 1706 i Tommerup og døde i okt. 1774 i Tommerup.

91      iii.  Maren Ibsdatter. Maren blev gift med Andreas Gabrielsen den 27. apr. 1732 i Tommerup Kirke.

         iv.  Karen Ibsdatter blev født i nov. 1711 i Usselhuse ved Tommerup.

          v.  Dorthea Ibsdatter blev født i apr. 1714 i Usselhuse ved Tommerup.


183. Anne Marie Rasmusdatter, datter af Rasmus Rasmussen, er født i sep. 1672 i Tommerup og døde i okt. 1742 i Tommerup.

Anne blev gift med Jep Rasmussen den 19. nov. 1699 i Tommerup Kirke.

9. generation (5x tipoldeforældre)366. Rasmus Rasmussen .

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

183       i.  Anne Marie Rasmusdatter. Anne blev gift med Jep Rasmussen den 19. nov. 1699 i Tommerup Kirke.


 

Tilbage til anerne